Várostörténeti kronológia 1998-2005

Loading...

K a l o c s a 1 9 9 8 – 2 0 0 5

Kiadó: Kalocsa Város Önkormányzata

Kalocsa 1998 – 2005 Képes várostörténeti kronológia  összeállította: Asbóth Miklós

(Fényképes illusztrációkkal bővítve megjelent 2006-ban Kalocsa Város Önkormányzata kiadásában) A kronológiát írta és összeállította és a bevezető részt (Kalocsai változások 1990 előtt) írta Asbóth Miklós. A kötetet szerkesztette Asbóth Miklós és Horváth Attila. A nyomtatásban megjelent változat fotóit Kovács Attila válogatta saját gyűjteményéből, valamint a Kalocsai Néplap archívumából.

1

1998 A város lakossága 17.880 fő volt. − 17 lakás épült és 4 szűnt meg, a lakásállomány: 7.218. − Vezetékes gázt fogyasztó háztartások száma 5.551. A közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat hossza 87,0 km, a hálózatba bekapcsolt lakások száma 4.037. A vezetékes távbeszélő fővonalak száma 5.730. − A városban 1.342 vállalkozás működött, amelyből 220 kft, 10 szövetkezet, 278 betéti társaság és 787 egyéni vállalkozó volt. A kiskereskedelmi üzletek száma 329, a vendéglátó helyeké 104. − A kalocsai kistérségben a munkanélküliek aránya 10,4 %. − A város középiskoláit 1.268, általános iskoláit 1.960 tanuló látogatta. − A kalocsai rendőrkapitányság felderítési eredményességben Bács-Kiskun megye 7 kapitánysága között az első helyre, az ország 149 kapitánysága között a második helyre került. A kapitányság ismeretlen tettes elleni felderítési eredményessége 70,1 %. −A Pécsiné Ács Sarolta-díj kitüntetettjei: Kovács László fazekas, a Népművészet mestere, Tamás Andrásné népi iparművész, Tóth József táncos (Kalocsai Hagyományőrző Népi Együttes) − Kalocsai vonatkozású kiadványok: Asbóth Miklós, Romsics Imre: Kalocsa múltja és jelene. Segédkönyv Kalocsa helyismeretének tanításához az általános és a középiskolában. Kalocsa, 1998. − Kalocsa 1990−1997. Képes várostörténeti kronológia. Szerk. Asbóth Miklós, Rádi György. Kalocsa, 1998. − A Kalocsai Sárköz dallamai. Bagó Balázs és zenekara játszik. Kazetta. Kalocsa, 1998. − Kovács Zita: A kőbe faragott élet. 80 éves Szebényi Béla kőfaragó szobrász. Kalocsa, 1998. − Lakatos Andor: A Kalocsai Főszékeskáptalan Levéltára. Kalocsa, 1998. január 1. Fűszerpaprika Kutató és Fejlesztő Kft néven önállósult a kalocsai paprikakutató intézet, amely eddig a kecskeméti Zöldségtermesztési Kutató Rt részeként működött. A hasonló profilú szegedi intézet a kalocsai kft osztálya lett. Később a kft közhasznú társasággá alakult. január 22. A képviselőtestület elhatározta, hogy az egykori repülőtér területének egy részén Foktő községgel közösen kialakítandó ipari-gazdasági övezet ipari parkká nyilvánítását megpályázza. − A képviselőtestület határozott a belváros forgalmi rendjének átszervezéséhez szükséges Hunyadi u. 51-53., Arany János u. 2., Dózsa György u. 2., Bajcsy-Zsilinszky u. 1. és Híd u. 14. sz. alatti ingatlanok megvásárlásáról. A megvásárolt ingatlanok, valamint az önkormányzati tulajdonú Búzapiac tér 6. sz. alatti ingatlan elbontásával lehetőség nyílik a forgalomszervezéshez szükséges nyomvonal-korrekciókra és parkolók kialakítására. − Dr. Marsovszky László ny. orvosnak, 80. születésnapja alkalmából Török Gusztáv Andor polgármester adta át a népjóléti miniszter díszoklevelét az egészségügyben eltöltött 42 éves munkásságáért. január 27. Magyar Bálint művelődési és közoktatási miniszter kalocsai látogatása keretében a Nagy Lajos Városi Könyvtárban járt, utána a Szent István Gimnázium dísztermében pedagógus ankéton vett részt. január 31. Tóth Ferenc ny. tanító, koreográfus megkapta a Magyar Köztársasági Érdemkereszt ezüst fokozatát. A kitüntetést Inkei Péter helyettes államtitkár (Közoktatási és Művelődési Minisztérium) adta át. február folyamán dr. Tihanyi József, a Magyar Testnevelési Egyetem rektora, Török Gusztáv Andor polgármester és dr. Deákné Tóth Veronika, a Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi Szakközépiskola igazgatója együttműködési megállapodást írt alá, mely szerint a szakközépiskola ötödik évfolyamán labdajátékokat érintő edzőképzést indítanak az egyetem segítségével. − A Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Főiskolai Karának Közgazdasági Intézete kihe-

2

lyezett levelező tagozatos közgazdászképzést indított Kalocsán közel negyven fővel. Az oktatás a Hunyadi János Kollégium Kossuth Lajos utcai épületében folyik. február 1. A Dózsa György Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola igazgatójává Bogár István megbízott igazgatót, korábbi igazgatóhelyettest nevezte ki a képviselőtestület. Megbízatása 2003. aug. 31-ig tart. február 19. Megalakult a Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Egyesület. március 5. Az önkormányzat határozatot hozott, hogy a Bátyai úti kerékpárút részeként közös kerékpáros és gyalogos hidat épít a Vajason a meglévő közúti híd déli oldalán. március 15. Huszár Mihályt, a Polgármesteri Hivatal osztályvezetőjét, városi főmérnököt a Magyar Köztársasági Érdemkereszt ezüst fokozatával tüntette ki Göncz Árpád köztársasági elnök. március 18. Mark Simpson, a Ford Hungaria Kft igazgatója, Móczás József, a Móczás Ford Autóház tulajdonosa és Török Gusztáv Andor polgármester elhelyezte a Széchenyi úton épülő Móczás Ford Autószalon és Szerviz alapkövét. március 19. Elhunyt Tóth Ferenc ny. tanító, koreográfus, számos kalocsai néptáncegyüttes alapítója és vezetője. március 23. − április 5. A Nemzetek Napjai rendezvénysorozat keretében a Művelődési Központ megrendezte az Észak-afrikai napokat, melyen Marokkót, Tunéziát, Algériát, Líbiát és Egyiptomot mutatták be. április folyamán megvásárolta a KAGE agrokémiai telepét a norvég többségi tulajdonú Hydro Hungaria LTD. április 1. A Margit Malmot bérbe vette az Agrimill Rt (Békéscsaba) április 2. Az önkormányzat pályázatot adott be a belvárosi gépjárműforgalom átszervezése kapcsán a Vigadó sor − Vörösmarty utca − Mátyás király utca − Híd utca és a Petőfi Sándor utca − Kígyó utca rekonstrukciójára, valamint a Csajdakertben fúrandó 740 m talpmélységű termálkút fúrásához. április 3. Lotz Károly közlekedési miniszter és Török Gusztáv Andor polgármester a Kalocsa Környéki Kistérségi Társulás elnökeként aláírta az 51. sz. közút Solt − Dunapataj közötti szakasza átépítéséről szóló szerződést. (Az új nyomvonalon épülő út kivitelezési munkái csak 2002. ápr. 10-én kezdődtek.) április 9. A képviselőtestület pályázatot adott be a meszesi kompkikötő felújítására, amelyet az önkormányzat, a kompot üzemeltető Molnár és Fiai BT-vel közösen végez. április 16. Elhunyt a kalocsai születésű Kákonyi Konstantina festőművész, kalocsai iskolanővér. április 23. Az önkormányzat belépett az Ipari Parkok Egyesületébe. − A műemléki védettség alatt álló egykori érsekuradalmi magtár épületét − ideiglenes jelleggel − a Nemzetközi Rendőr Szövetség (IPA) kalocsai szervezetének használatába adta lövészklub céljára az önkormányzat. A használatba adás feltétele volt a műemléki jelleg megóvása és a használati idő alatt a szükséges állagmegóvási munkák elvégzése. május folyamán a Kalocsa Népművészetéért Alapítvány kuratóriuma megalapította a Pécsiné Ács Sarolta-díjat azok számára, akik Kalocsa és környéke hagyományainak megőrzésében és terjesztésében kiemelkedő tevékenységet folytattak.

3

május 1. Közzétették a magyar gimnáziumok 1993-1997 közötti időszakban elért sorrendjét. A sorrendet a felsőoktatásba felvettek és az osztálylétszámok aránya alapján állapították meg. A kalocsai Szent István Gimnázium a 60-62. helyre került egy szombathelyi és egy kiskunfélegyházi gimnázium társaságában. A kalocsai gimnázium 1993-ban a 85-92., 1994ben az 50-55., 1995-ben az 54-58., 1996-ban az 52-57. és 1997-ben az 53-57. helyen állt. május 2. Az NB II-es bajnokságot nyert Kalocsai SE női röplabda csapata az osztályozó mérkőzéssorozat második helyezettjeként bejutott az NB I-be. május 9. Hajdúszoboszlón a kyokushin karate korosztályos országos bajnokságon az ifjúsági kategóriában a Kalocsai SE versenyzői az alábbi eredményeket érték el: Szűcs Krisztina 1. hely, Jakab Dávid, Kovács Attila 2. hely, Vernóth Csilla 3. hely. május 10. Országgyűlési választások első fordulója. A kalocsai választókerületben a részvételi arány 55,33 % volt. A 8 egyéni induló közül egyik sem érte el a parlamentbe jutáshoz szükséges 50 % + 1 szavazatot. A második fordulóba Alföldi Albert (MSZP) 6.644 szavazattal (26,91 %), Török Gusztáv Andor (SZDSZ) 5.707 szavazattal (23,11 %), Tóth István (FIDESZ-MPP) 5.183 szavazattal (20,99 %) és dr. Balás László (FKgP) 4.274 szavazattal (17,31 %) jutott. A második forduló előtt dr. Balás László visszalépett Tóth István javára. A 12 induló párt közül az alábbi pártok kapták a legtöbb szavazatot: FIDESZ-MPP 7.206 (29,18 %), MSZP 6.981 (28,27 %), FKgP 4.464 (18,08 %), SZDSZ 2.842 (11,51 %). május 17. Polyák Valéria, a Szent István Gimnázium második osztályos tanulója, a Liszt Ferenc Zeneiskola ének szakos növendéke megnyerte a Simándy József országos énekversenyt. május 20. Prokop Péter Rómában élő festőművész a korábban Kalocsa városának ajándékozott képeit (110 kiállított, 3.000 raktározott) visszavette a várostól és a KalocsaKecskeméti Főegyházmegyei Hatóságnak adományozta. Prokop Péter döntése alapvető változásokat hozott a Katona István Házban elhelyezett közgyűjtemények további sorsában. Az egyházi tulajdonban és városi kezelésben lévő épületet az egyház saját kezelésébe vette. Az Érseki Gazdasági Levéltárt szervezetileg az Érseki és Főkáptalani Levéltárhoz csatolta. Az épület felújítása után ide került az átszervezett és kibővített érseki kincstár, Prokop Péter képeiből állandó kiállítást szerveztek. A város tulajdonában lévő Városi Képzőművészeti Gyűjtemény továbbra is az épületben maradt, kezelését az egyház vette át. május 21. A Magyar Honvédség Napjának ünnepségei között adták át a Foktői úti laktanyában lévő kiképző központ mellett létesített vasúti megállót. május 23. A Repülőtéri lakótelepen átadták az ÁFÉSZ ABC áruházát. május 24. Az országgyűlési választások második fordulójában országgyűlési képviselővé választották Tóth Istvánt (FIDESZ-MPP) a leadott szavazatok 49,22 %-ával. Alföldi Albert (MSZP) a szavazatok 32,39 %-át, Török Gusztáv Andor (SZDSZ) 18,38 %-át kapta. május 28. Az önkormányzat a Kalocsa − Negyvenszállás közötti kábelszakasz költségeinek átvállalásával segítette a kábeltelevíziós hálózat negyvenszállási kiépítését. − Feloszlatta önmagát a Novák Sándor által vezetett Kalocsai Nyugdíjas Egyesület. június folyamán Kalocsa és Foktő közös pályázatával elnyerte az egykori szovjet repülőtér területén kialakított 40 hektáros ipari-gazdasági területre az ipari park címet. − A KSE megyei bajnokságot nyert sakkcsapata szövetségi döntés nyomán felkerült az NB II-be. június 4. Az önkormányzat − jogszabályi előírásoknak megfelelően − lemondott a rádiós műsorkészítésről, csak a televíziós műsorkészítést tartotta meg. Határozatban szüntette meg a

4

Kalocsa Város Rádiója és Televíziója nevű intézményét és helyette létrehozta a Kalocsa Városi Televízió nevű intézményt. A TV frekvenciára beadott pályázata elbírálásáig tovább működtette a Kalocsa Rádiót. június 5-7. Megtartották a VI. Kék Madár Fesztivált, melynek háziasszonya Kondor Katalin, ismert rádiós személyiség volt. A fesztivál résztvevője volt többek között Mácsai Pál, Kaláka Együttes, Budapesti Fesztiválzenekar, Weiner-Szász Budapest Kamara-Szimfonikusok stb. június 13. Felavatták a kalocsai térség repülős hősei és áldozatai emléktábláját a repülőtéren. június 13-14. A Kalocsa-Browning horgászcsapat a Plovdivban (Bulgária) megrendezett klubcsapat horgász-világbajnokságon a 3. helyet szerezte meg. június közepén megszüntette a szelektív papírhulladék gyűjtését az Alta-Nova Kft Kalocsán és környékén. Utóda, a 3J. R. BT rövid működés után megszűnt. június 20. Kálóczi Tamás a KSE-KAGE birkózója Bócsán a 16-17 évesek korcsoportjában országos bajnok lett. június 24. Utolsó adásnapját tartotta a Pulzus Rádió, amelyet tulajdonosa, Pereszlényi Zoltán vezetett. Az utolsó adásnap hangkazettáját és a rádióhoz írt hallgatói leveleket Pereszlényi Zoltán a Nagy Lajos Könyvtár Helyismereti Gyűjteményének adományozta. június 25. A képviselőtestület jóváhagyta az önkormányzati fenntartású kalocsai iskolák pedagógiai programját. június 26. Bács-Kiskun Megye Közgyűlése Bács-Kiskun Megye Közszolgálatáért Díjat adományozta dr. Hargitai László kalocsai rendőrkapitánynak. július 14. A megalakult Orbán-kormány, közigazgatási államtitkára (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium) a kalocsai illetőségű dr. Tamás Károly lett. július 15-17. A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Helyismereti Könyvtárosok Szervezete Kiskunhalason és Kalocsán tartotta ötödik országos tanácskozását. A tanácskozás 100 főnyi résztvevője június 16-át Kalocsán töltötte. Délelőtt előadásokat hallgattak a Főszékesegyházi Könyvtárban és az Érseki Levéltárban folyó szakmai munkáról, délután a város nevezetességeivel ismerkedtek. július 20. Megkezdték a Búzapiac téren (Híd utca és Bajcsy-Zsilinszky utca között) lévő néhány ház bontását. A házak bontását városrendezési és forgalomszervezési okok tették szükségessé (ugyanúgy, mint a Dózsa György utca 2. sz. alatti ház lebontását). július 28. Visszakerült eredeti helyére Tomori Pál szobra a Művelődési Központ elé a Szentháromság térre. A Füredi (Führer) Richárd által készített szobrot eredetileg 1938. jún. 12-én avatta fel ugyanezen a helyen Zadravecz István tábori püspök. A szobrot a hetvenes évek közepén a Tomori utcába, a bíróság melletti parkba helyezték át. augusztus folyamán A belvárosi közlekedés átszervezése keretében megkezdték a Híd utca − Mátyás király utca − Vörösmarty utca − Vigadó sor, valamint a Petőfi Sándor utca − Kígyó utca útfelületének korszerűsítését. − Megkezdték a kábeltelevízió kiépítését Negyvenszálláson. − Megalakult a későbbi Korona Rádiót üzemeltető Kalocsai Rádió Betéti Társaság. Ügyvezetője Németh István lett. augusztus 1-2. A kalocsai Kollár Gábor ejtőernyős a szegedi országos bajnokságon 6 bajnoki aranyérmet szerzett. (Ifjúsági célbaugrás, stílusugrás és összetett felnőtt II. osztályú

5

cél-, stílus- és összetett ugrás.) Kollár Gábor a Szolnoki Honvéd SE és az Aeroport Kalocsa közös színeiben indult. augusztus 10. Megkezdték a Bátyai úti közúti híd melletti kerékpárhíd építését. augusztus 18. Átadták a Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata új iskolaépületét, amely a Kossuth Lajos utca elején, a régebbi iskolaépület (egykori Ének-zenei Általános Iskola) udvarán épült fel. Az avatáson jelen volt dr. Pokorni Zoltán oktatási miniszter és Dankó László érsek is. augusztus 20. Kalocsa város kitüntetettjei: Kalocsa Városért Díj: Vinczellér Imre festőművész, Kalocsa Város Ifjúságának Neveléséért Díj: Korsós Lajos ny. tanár, dr. Szvétek Sándor ny. tanár (posztumusz), Kalocsa Város Művelődési Díja: Asbóth Miklós könyvtárvezető, Kalocsa Város Egészségügyi Díja: dr. Marsovszky László ny. főorvos, Kalocsa Város Sport Díja: Faragóné Magyar Edit tanár, röplabdaedző, Kalocsa Város Közszolgálatáért Díj: Vargáné Tóth Mária osztályvezető (Polgármesteri Hivatal), Kalocsa Város Polgármesterének Kitüntető Díja: Halasy Gábor osztályvezető (Polgármesteri Hivatal). − Megjelent a Kalocsai Újság mutatványszáma. A szept. 2-tól, kéthetente megjelenő lap első felelős szerkesztője Kovács István, kiadója a Kalo-profi Kft volt. augusztus 27-30. A Svédországban megrendezett felnőtt kötöttfogású birkózó világbajnokságon részt vett Hamzók József a KSE-KAGE birkózója. szeptember folyamán a Kalocsa-Browning férfi felnőtt horgászcsapat egymás után negyedszer nyerte meg az országos klubcsapat bajnokságot Dunaújvárosban. szeptember 1. A Hunyadi János Középiskolai Kollégium igazgatójává Gulyás Bélát, a kollégium nevelőtanárát nevezték ki. Megbízatása 2003. aug. 31-ig tart. szeptember 5. Ünnepélyes keretek közt adták át a Repülőtéri lakótelepet. Az egykori szovjet katonalakások felújítása során 416 lakást alakítottak ki, amelyekből 54 önkormányzati tulajdonban maradt, a többit félkész állapotban értékesítette az önkormányzat. szeptember 9. Gógl Árpád egészségügy miniszter bejelentette, hogy a Világbankhoz beadott 27 millió dolláros regionális modernizációs pályázat eredménytelen volt. Az eredménytelen pályázat következtében elmaradt a kalocsai kórház-rekonstrukció második üteme. szeptember 16-26. Megrendezték a Kalocsai Paprika Napokat. szeptember 16. A Hydro Hungaria LTD felújított agrokémiai telepét, amelyet a KAGEtól vásárolt meg ez év áprilisában, Björn Frode Ösztern norvég nagykövet jelenlétében avatták fel. szeptember 18. A Nemzetközi Rendőr Szövetség (IPA) 3. nemzetközi lövészversenyét a csornai lőtéren rendezték meg amerikai, lengyel, magyar és német rendőrök, illetve katonák részvételével. A versenyen 12 csapat kb. 200 főnyi taggal indult. Az AK-47-es géppisztoly kategóriában a kalocsai Kugler Sándor (MH 1. sz. Kijelölt Raktára) a 3. helyet, a Mossberg sörétes puska kategóriában Bagó Oszkár (Kalocsai Fegyház és Börtön) a 2. helyet, csapatversenyben a Kalocsai Fegyház és Börtön (Bagó Oszkár, Bóna Pál, Krizsán Imre, Makádi László) a 3. helyet szerezte meg. szeptember 19. Hamzók József, a KSE-KAGE birkózója hetedik alkalommal nyert magyar bajnoki címet a felnőtt kötöttfogású birkózás 54 kg-os súlycsoportjában Kecskeméten. szeptember 24. Tanévnyitóval megkezdődött a levelező oktatás a Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Főiskolai Karának Közgazdasági Intézete kalocsai konzultációs központjában.

6

szeptember 26. Juhász László a KSE-KAGE birkózója Miskolcon a felnőtt szabadfogású országos bajnokság 58 kg-os kategóriájában bronzérmes lett. szeptember végén elkészült a Kalocsa − Bátya közötti kerékpárút. október 1. A Mezőbank kalocsai fiókja az Erste Bank Hungary Rt fiókjaként működik tovább. október 9. Átadták a Széchenyi úton az új Ford-szalon és szerviz épületét. Az átadáson jelen volt a Ford amerikai vezérképviseletének igazgatója Jerry Schoenle és Manninger Jenő közlekedési minisztériumi államtitkár is. október 10. Bogács térségében a tájfutók nappali egyéni országos bajnokságán Dénes Zoltán a KSE tájfutója a 3. helyet szerezte meg. október 14. Megszerezte első NB I-es győzelmét a Kalocsai SE női röplabda csapata. KSE − Ajkai SE 3 − 1. október 17. A Japánban meghirdetett nemzetközi gyermekrajz pályázaton arany, illetve bronzérmet nyert a Szent Anna Katolikus Óvoda két növendéke, Jókai Noémi és Bolvári Máté. − Miskolcon a birkózó országos bajnokság szabadfogású diák I. korcsoportban Kálóczi Dávid a 3., Marcaliban az ifjúsági I. korcsoport 83 kg-os kategóriában Frank Dezső a 3., 76 kg-os kategóriában Kálóczi Tamás a 4. helyet érte el. Valamennyien a KSE-KAGE birkózói. október 18. Önkormányzati választások. A polgármester-választás négy indulója közül első lett Török Gusztáv Andor (SZDSZ) a leadott érvényes szavazatok 67,51 %-val. 2. Farkas Gergely (Polgári Választási Szövetség = FIDESZ-MPP, FKgP, KDNP, MDF) 21,31 %, 3. Alföldi Albert (MSZP) 8,88 %, 4. dr. András László (Munkáspárt) 2,3 %. Egyéni listán választókerületenként az alábbiak lettek önkormányzati képviselők: 1. Varga Ákos (SZDSZ) 37,2 %, 2. dr. Molnár Gábor (MSZP) 27,85 %, 3. Vámosi Imre (SZDSZ) 40,15 %, 4. Kondéné Török Mária (SZDSZ) 47,09 %, 5. Vén János (SZDSZ) 54,16 %, 6. Katus Attila (SZDSZ) 39,48 %, 7. Derekas András (SZDSZ) 50,99 %, 8. Loibl László (SZDSZ) 40,55 %, 9. dr. Deák Zoltán (SZDSZ) 42,09 %, 10. Gubányné Bukor Erika (SZDSZ) 70,49 %. Kompenzációs listán az alábbiak jutottak képviselői mandátumhoz: dr. Balás László (PVSZ, FKgP), Farkas Gergely (PVSZ, FIDESZ-MPP), Józsa Lászlóné (PVSZ, FIDESZ-MPP), Kálóczi Andrásné (MSZP), Nagy Erik (MIÉP), Putyoráné dr. Tanács Eszter (MSZP), Török Endre (PVSZ, MDF). Kisebbségi kompenzációs listáról a német kisebbség képviseletében Angeli Gabriella (független) lett képviselő. A megyei közgyűlésbe az alábbiak jutottak: Alföldi Albert (MSZP), Bagó Zoltán (FIDESZ-MPP), Farkas Gergely (FIDESZ-MPP), dr. Molnár Gábor (MSZP), Török Gusztáv Andor (SZDSZ). október 29. Megtartotta alakuló ülését az újonnan megválasztott városi képviselőtestület. Az ülésen megválasztották Loibl László képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesternek, továbbá megválasztották a Pénzügyi Bizottságot is, melynek elnöke Gubányné Bukor Erika, tagjai Kálóczi Andrásné, Józsa Lászlóné képviselők és dr. Andriskáné Ernőházai Ildikó, Korsós Imre külső tagok lettek. november folyamán az ORTT frekvenciapályázatán a Kalocsai Rádió BT elnyerte a 100,0 MHz rádiófrekvenciát. A televíziós pályázaton az önkormányzati Kalocsa Városi Televízió elnyerte az UHF 34-es csatornát. − Megkezdődött a városi könyvtár Hunyadi utcai épületének külső tatarozása. A korán beköszöntő tél miatt a tatarozást csak a következő év tavaszán fejezték be.

7

november 9. − 22. A Nemzetek Napjai rendezvénysorozat keretében a Művelődési Központ megrendezte a Kelet- és dél-afrikai napokat, melyen a Núbiai-sivatagtól a Fokföldig elterülő országokat mutatták be. november 12. Az újjáválasztott városi képviselőtestület megválasztotta állandó bizottságait és a bizottságok tagjait. Az Agrár, Terület fejleszt ési és Foglalkozt at áspolit ika i Bizo tt ság elnöke Kálóczi Andrásné, tagjai Farkas Gergely, Gubányné Bukor Erika, Vámosi Imre képviselők és Balaton Ferenc, Harangozó János, Szabó László külső tagok; az Egészségüg yi és S zociális Bizot t ság elnöke dr. Deák Zoltán, tagjai Katus Attila, dr. Molnár Gábor, Nagy Erik képviselők és dr. Andriska Géza, dr. Babarczy István, Kákonyi János külső tagok; a Kö lt ségvet ési és Közbizt onsági Bizott ság elnöke Varga Ákos, tagjai Angeli Gabriella, Derekas András, Vén János és Schnúr Józsefné, dr. Somfai Zsolt, Somorai László külső tagok; a Művelődési, Okt at ási és Sport Bizott ság elnöke Kondéné Török Mária, tagjai Angeli Gabriella, Katus Attila, Putyoráné dr. Tanács Eszter képviselők és Lakatos László, Szakál Tibor, Szőke Imréné külső tagok; az Ügyr endi, Nemzet közi és Gazdaság i Kapcso lat ok Bizott ságának elnöke dr. Balás László, tagjai Józsa Lászlóné, Kondéné Török Mária, Varga Ákos képviselők és dr. Andriskáné Ernőházai Ildikó, Kapitány Ferenc, Nyíri Anett külső tagok; a Városüzemelt et ési, Fejleszt és i és Környezet védelmi Bizott ság elnöke Vén János, tagjai Derekas András Török Endre, Vámosi Imre képviselők és Balogh Antal, Lehoczky Gábor, Papp Sándor külső tagok lettek. − Tanácsnokul Putyoráné dr. Tanács Esztert választották, feladata a kisebbségi ügyek koordinálása lett. − A képviselőtestület 1 millió forinttal támogatta a Tiszavidék (Olcsvaapáti község) árvíz-sújtott lakosságát. november 17. A Margit Malmot üzemeltető Viktória Rt közgyűlése úgy határozott, hogy beolvad az Agrimpex Kereskedelmi Rt-be. A beolvadást a társaság 116 milliós vesztesége tette szükségessé. november 26. A képviselőtestület elhatározta, hogy az Eperföldi Általános Iskolával szemben lévő beépítetlen területen egy kb. 1.700 m2 nagyságú parkot alakítanak ki. (2001-ben itt állították fel a 2. világháborús emlékművet.) december 5. Átadták a Nagyasszonyunk Katolikus Általános Iskola és Gimnázium új tornacsarnokát. december 15. A képviselőtestület határozatot hozott, hogy az Egyesített Szociális Intézmény keretei között biztosított középsúlyos és súlyos értelmi fogyatékosok ellátását átadja Bács-Kiskun Megye Önkormányzatának 1999. jan. 1-i hatállyal. Az ellátás helyéül szolgáló Malom utca 5. sz. alatti ingatlan és annak tartozékai ingyenes használatra átengedi a megyei önkormányzatnak, ameddig az biztosítja a fenti telephelyen az ellátást. A megyei közgyűlés elfogadta az átadás tényét, de jogi értelmezési problémák miatt ragaszkodott az átvétel 2000. jan. 1-i határidejéhez. december 28. Kalocsa környéki válogatott − Kuba válogatott férfi kézilabda mérkőzés 23 − 33. december 30. A képviselőtestület módosította a város általános rendezési tervét. december 31. A KAGE Rt megszüntette Miskei úti tejüzemét. A tejfeldolgozást már nov. 30-án megszüntették, de az üzem végleges bezárására csak egy hónap múlva került sor.

8

1999 Kalocsa lakossága 17.807 fő volt. − A városban 33 új lakás épült és 24 szűnt meg, a lakásállomány 7.227. − Vezetékes gázt fogyasztó háztartások száma 5.779-re emelkedett. − A szennyvízcsatorna-hálózat hossza 87 km, a hálózatra rákötött lakások száma 4.364 volt. − A vezetékes távbeszélő főállomások száma 6.026. − A kalocsai működő vállalkozások száma 1.449 volt, amiből 254 kft, 9 szövetkezet, 300 betéti társaság és 831 egyéni vállalkozás. A városban 362 kiskereskedelmi üzlet és 110 vendéglátóhely működött. − A kalocsai kistérség munkanélküliségi rátája 8,0 % volt. − A város középiskoláinak 1.252, általános iskoláinak 1.992 tanulója volt. − Az önkormányzat 5 millió forintos botanikus rekonstrukciós pályázatot nyert az Érsekkert rehabilitálására. − A Pécsiné Ács Sarolta-díj kitüntetettjei: Dr. Deákné Tóth Veronika igazgató (Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi Szakközépiskola), Ivók Lászlóné népi iparművész, id. Vén Ferenc táncos (Kalocsai Hagyományőrző Népi Együttes). − Kalocsai vonatkozású kiadványok: Romsics Imre: Kalocsa anno… Kalocsai fotográfiák. Kalocsa, 1999. − Török József, Legeza László: A kalocsai érsekség évezrede. Bp. 1999. január 1. A Kalocsakörnyéki Agráripari Részvénytársaság (KAGE Rt) a Kalocsai Fűszerpaprika Részvénytársaság (Fűszerpaprika Rt) nevet vette fel. január 14. Kalocsa Városért Díjjal tüntette ki az önkormányzat a kalocsai születésű Prokop Péter festőművészt. január 16-17. Magyar−román válogatott ifjúsági kézilabda mérkőzések. Magyarország − Románia 27 − 29 (14 − 14), Magyarország − Románia 31 − 22 (13 −10). február folyamán a Csajdakertben 750 m talpmélységben 40-45° C hőmérsékletű termálvizet találtak a kutatók. − A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség díszes diplomával tüntette ki a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskolát az intézetben folyó magas színvonalú szakmai munkáért, mely nagymértékben hozzájárult a magyar éttermi kultúra és konyhaművészet legszebb hagyományai ápolásához. február 17. Megalakult a Kalocsai Gépkör Egyesület 42 fővel. Az egyesület elnökéül Nagy Attilát választották. február 22. − március 7. A Nemzetek Napjai rendezvénysorozat keretében a Művelődési Központ megrendezte a Nyugat- és közép-afrikai napokat, melyen a Szaharától a Namibsivatagig elterülő országokat mutatták be. február 24. Dr. Dankó László kalocsa-kecskeméti érsek bejelentette, hogy dr. Bábel Balázs pápai káplánt, váci szemináriumi rektort a Kalocsa-kecskeméti Főegyházmegye utódlási joggal bíró koadjutor érsekévé nevezik ki. március folyamán az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület, a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség, a Martin György Néptáncszövetség, a Kalocsai Bokréta Népművészeti Egyesület, a Kalocsai Piros Rózsa Táncegyüttes és Tóth Ferenc családja Tóth Ferenc Alapítvány néven közérdekű alapítványt hozott létre az előző év márciusában elhunyt Tóth Ferenc koreográfus emlékére. − Belvárosi Általános Iskola csapata (Magó Marianna, Jakab Rita, Kapitány Gábor, Salamon Enikő) bekerült a lakiteleki általános iskola által meghirdetett országos történelmi vetélkedő döntőjébe. A vetélkedőn 204 iskola csapata indult. − A Magyar Repülős Szövetség a kalocsai illetőségű Kollár Gábort (Szolnoki Honvéd SE színeiben versenyez), aki 1998-ban az ejtőernyős nemzeti bajnokságon 6 kategóriában szerzett első helyet, az

9

Év Ifjúsági Sportolója címmel tüntette ki, melyet Deutsch Tamás ifjúsági és sport miniszter adott át. március 10. Ünnepélyesen átadták a kórház új épülettömbjét, az „M” épületet, amelyben az új sebészeti műtő blokk, a központi laboratórium, a központi sterilizáló, diagnosztikai és endoszkópiai vizsgálók kaptak helyet. Az épületet Bordács László és Havrán Judit építész tervezte, a beruházás költsége 1.757.500.000 Ft volt. Az elkészült épületet dr. Balsay István, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára adta át. A műszaki átadás március 1-én volt. március 12. A Belvárosi Általános Iskola csapata (Magó Marianna, Jakab Rita, Salamon Enikő és Kapitány Gábor, felkészítő tanár dr. Igazné Daraghy Ágnes) Lakiteleken az országos történelmi vetélkedőn az első helyet érte el. március 13. Befejezte működését az önkormányzati Kalocsa Rádió. A médiatörvény rendelkezései miatt az önkormányzat lemondott a rádió működtetéséről, csak a televíziót tartotta meg. A másik kalocsai rádió, a magánkézben lévő Pulzus Rádió már korábban, 1998. jún. 24én fejezte be működését. március 15. A városi koszorúzási ünnepségen feketébe öltözött kopasz fiatalok pirosfehér Árpád-sávos zászlóval (a zászló a 2. világháború végén a nyilaskeresztes párt egyik jelképe volt) vettek részt. március 17. Első alkalommal vonták fel a NATO zászlaját az Alföldi Kiképző Központ kalocsai laktanyájában. március 18. A képviselőtestület bérbe adott a vásártér mellett 150 m2 nagyságú területet a Westel 900 Rt-nek rádiótelefon átjátszó torony felállítására. Később, a felállítandó torony közelében lakók tiltakozására, a torony helyét távolabb jelölték ki a lakóházaktól. március 29. Katona Kálmán közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter avatta fel a Csorna-foktői árapasztó csatorna 500 millió forintos költséggel felújított foktői szivattyútelepét. április folyamán utcarekonstrukciókra pályázatot adott be az önkormányzat a Megyei Területfejlesztési Tanácshoz. A belvárosi forgalomszervezési program keretében a Szent István király út felújításához 15 millió, a Hunyadi utcáéhoz 24 millió és az Ady Endre utcáéhoz 15 millió forint támogatást pályázott meg. A fenti pályázott összegek az összes költség 70 %át jelentik. − Dr. Katona Zoltánt, a városi kórház csecsemő- és gyermekosztálya osztályvezető főorvosát Markusovszky-díjjal tüntették ki. − A Belvárosi Általános Iskola kórusa Arany Diploma minősítést kapott a kecskeméti kórustalálkozón. A kórus vezetője Zsebics Ilona tanárnő volt. április 1. Megkezdte adását a magántulajdonban lévő Korona Rádió a 100,0 MHz-en. A rádiót a Kalocsai Rádió BT üzemeltette, amely az előző év novemberében nyerte el a frekvenciát. április 3. Dénes Zoltán, a KSE tájfutója a hosszútávú országos bajnokságon ezüstérmet szerzett a Mecsekben. Másnap a Mecsek Kupa nemzetközi versenyen első lett. április 8. Első alkalommal születtek Kalocsán hármas ikrek. Katona Attila és felesége, Katona Gyöngyi házasságából két leány, Réka, Zita és egy fiú, Attila született. április 10. Dr. Paskai László bíboros prímás, esztergom-budapesti érsek püspökké szentelte dr. Bábel Balázst, majd ismertették II. János Pál pápa levelét, amelyben rendeletileg dr. Bábel Balázst koadjutor érsekké nevezte ki. − Székesfehérváron az országos kismaratoni bajnokság serdülő fiú kategóriában Tóth Tivadar (KSE) a 3. helyet szerezte meg.

10

április 17. A kalocsai székhelyű Start Kft Opel autószalont nyitott Kiskőrösön. A szalon 60 millió forintos költséggel épült. április 22 − május 8. A Szent István Gimnázium 11. C. osztálya, a Dózsa György Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola három és a Belvárosi Általános Iskola két diákja tanulmányúton járt az Egyesült Államok Main állam beli Belfast városában. A kalocsai diákokat Bill Clinton amerikai elnök levélben üdvözölte. A tanulmányút megszervezésében nagy szerepet vállalt a néhány évvel korábban egy évig Kalocsán tartózkodó amerikai Coffin család. április 23. Múlt év nov. 17-i közgyűlési határozat alapján a Viktória Rt beolvadt az Agrimpex Kereskedelmi Rt-be, majd jogutód nélkül feloszlatta önmagát. A Margit Malom az Agrimpex üzeme lett. április 30. Megalakult 29 fővel a Roma-Magyar Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület kalocsai szervezete. A szervezet elnökének Kálóczi Józsefet választották. május folyamán az NB II-ben játszó Kalocsai Kézilabda Club ifjúsági csapata a korosztályos bajnokságban a 3. helyet szerezte meg. május 1. Leleplezték dr. Pelláthy István emléktábláját a kórház belgyógyászati osztály épületének a falán. Dr. Pelláthy István egyike volt a korszerű, modern kalocsai kórház megteremtőinek, 1932-től 1944-ig a kórház igazgatója volt. május 6. Először tett látogatást a városi képviselőtestületnél dr. Bábel Balázs koadjutor érsek. május 8. Dorogon az ifjúsági kötöttfogású birkózók országos bajnokságán, a II. korcsoport 76 kg-os kategóriájában Kálóczi Tamás (KSE-Fűszerpaprika Rt) a 2. helyet érte el. május 9. Századik születésnapját ünnepelte Kalocsa legidősebb polgára, Kiss-Ilka Istvánné, a Szociális Otthon lakója. május 15. Magyarország − Németország barátságos válogatott férfi kézilabda mérkőzés eredménye 15 − 23. − A Miskolcon megrendezett felnőtt szabadfogású országos bajnokságon a KSE-Fűszerpaprika birkózói az alábbi eredményeket érték el. 69 kg-ban Elekes Endre országos bajnok. Ez az első szabadfogású magyar bajnoki cím, amelyet kalocsai birkózó ért el. 58 kg-ban Juhász László 3. és 76 kg-ban Elekes Zoltán 5. hely. május 19. Pokorni Zoltán oktatási miniszter Kalocsára látogatott. A Szent István Gimnáziumban találkozott a város vezetőivel, majd a gimnázium nagytermében kb. 300 fős pedagógus ankéton vett részt. május 27. Lehoczky Gábor vállalkozónak élelmiszeripari üzem alapítása céljából a Miskei út melletti iparfejlesztésre fenntartott területből kb. 1 hektárnyit eladott az önkormányzat. A létesítendő üzem durum búza feldolgozó lesz. május 29. Életbe lépett a belvárosi közúti forgalom-átszervezés keretében kialakított új forgalmi rend. Legfontosabb változások: A Szent István király út középső része (a kereskedelmi bank és a postahivatal közötti szakasz) teljesen mentesült a gépjárműforgalomtól. A Hunyadi, Tomori utcából és a Szent István király útról kitiltották a teherforgalmat. A Kossuth Lajos utcán keletről jövő főútvonal a Kígyó utcán keresztül a Petőfi Sándor utcára irányul. Az egyirányú Hunyadi János utca rövid szakasza kétirányú lett. A helyközi autóbuszjáratok új útvonalakon kerülték el a belvárost. A Foktő irányába tartó autóbuszok a Bátyai út − Vigadó sor − Vörösmarty utca − Mátyás király utca − Búzapiactér − Híd utca útvonalon érték el a

11

Foktői utat. A Szakmár, illetve Budapest irányába induló autóbuszok a Széchenyi út − Petőfi Sándor utca − Kígyó utca − Kossuth Lajos utca útvonalon érték el eredeti útvonalukat. nyár folyamán felújították a belvárosi utcák egy részének burkolatát. A forgalomátszervezés által érintett utcák közül új aszfaltburkolatot kapott a Hunyadi utca, a Grősz József utca, valamint az Ady Endre utca és a József Attila utca egy része. A Hunyadi utca és az Ady Endre utca sarkán autóparkoló épült. június folyamán a kalocsai születésű dr. Kovács Tibor régészt nevezték ki a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójává. − Az 51. sz. közút korszerűsítése keretében megkezdték az út Harta melletti 1,6 km-es szakaszának szélesítését. − A KFC labdarúgócsapata kiesett az NB II-ből. június 4-6. Megrendezték a VII. Kék Madár Fesztivált, melynek háziasszonyai voltak Bayer Ilona, ismert tévés személyiség és Fehér Anikó. A fesztiválon többek között fellépett a Budapesti Tomkins Énekegyüttes, Erkel Ferenc Kamarazenekar, a Liszt Ferenc Kamarazenekar, Csengery Adrienn, Kincses Veronika. A Magyar Állami Operaház Mozart: Figaró házassága című operáját mutatta be. június 10. A gyümölcs és zöldség nevű utcák (Középsőkertek városrész) mögött lévő terület egy részét átengedte az önkormányzat a kertvárosi lakóközösségnek, hogy ott más civil szervezetekkel Millenniumi emlékparkot alakítsanak ki. június 24. A sétáló utcában elhelyezésre kerülő érsekszobrok kiválasztására alakult bizottság javaslatára az önkormányzat elfogadta a kijelölt hét érsek személyét: Asztrik (a szobor készítője Benedek György), Batthyány József (Székó Gábor), Csák Ugrin (Halassy Csilla), Grősz József (Kő Pál), Haynald Lajos (Hunyadi László), Kunszt József (Nagy Sándor) és Patachich Ádám (Bocskai Vince). június 25. Hosszas betegség után Baján elhunyt dr. Dankó László kalocsa-kecskeméti érsek. június 26. A Marcaliban megrendezett felnőtt birkózó kötöttfogású országos bajnokságon Hamzók József (KSE-Fűszerpaprika) a 3. helyet szerezte meg. július folyamán elkészült a Westel 900 telefontársaság átjátszó adótornya Eperföldön, a vásártér közelében. július 1. Az önkormányzat megszüntette az önálló költségvetési szervként működő középiskolák és a Városi Közművelődési Intézmények gazdasági önállóságát és részben önálló költségvetési szervekké alakította az intézményeket. Megszűntek az intézmények saját bankszámlái, az intézmények gazdasági ügyeit a Városi Oktatási Intézmények Gazdasági Szervezete intézte tovább. Az intézmények szakmai függetlensége megmaradt. július 11. Délután tűz ütött ki az egykori érsekuradalmi magtár tetőterében. A tűzkár meghaladta az egy millió forintot. Az ipari műemlékként nyilvántartott épület károsodását, a műemlékvédelmi hatóság előírásai szerint, azóta kijavították. július 14-17. Megrendezték a XIII. Duna Menti Folklórfesztivált. július 15-20. között példátlan intenzitású felhőszakadások érték a várost. A mélyebben fekvő területeken (Eperföld egy része, Rokkanttelep, Középsőkertek északi része) lévő házak pincéit elöntötte az esővíz. A tűzoltók több mint 300 pincéből szivattyúzták ki a vizet. A szennyvízcsatorna hálózat több alkalommal megtelt esővízzel, a csatornafedőkön kifelé folyt a víz. A rendkívüli esőzések az önkormányzati utakban és a hozzájuk tartozó műtárgyakban, valamint az ár- és belvízvédelmi művekben közel 6,8 millió forintos károkat okoztak.

12

július 27. Befejeződött az egykori szovjet repülőtér és laktanya környezeti kármentesítésének első szakasza. A kármentesített területek egy részén lesz az ipari park. A további kármentesítési teendőket, a talaj szénhidrogén fertőzöttségének megszűntetését az ÁPV végzi, illetve végezteti el. július 31. A Kalocsán megrendezett asztalitenisz osztályozó mérkőzés eredménye Kalocsai SE − Apagy 10 − 6. A KSE asztalitenisz csapata ezzel az eredménnyel feljutott az NB IIbe. augusztus 1. A Belvárosi Általános Iskolában Asztalosné Kuczy Ágnest, a Kertvárosi Általános Iskolában Sófalvi Adriennt, a Speciális Általános és Szakiskolában Mácsai Istvánnét, az Eperföldi Általános Iskolában a korábbi igazgatót, Pécsi Lászlót nevezték ki igazgatónak. Valamennyiük megbízatása 5 év időtartamra szól. augusztus 1-7. Tizenötödik alkalommal rendezték meg a Piros Arany nemzetközi sakkversenyt orosz, ukrán, román, jugoszláv, német és magyar sakkozók részvételével. augusztus 6-7. Újabb felhőszakadás zúdult a városra, a pincék ismét megteltek vízzel. augusztus 11. 12 óra 52 perctől 2 perc 19 másodpercig tartó teljes napfogyatkozás volt Kalocsán. A napfogyatkozás 11 óra 28 perckor kezdődött és 14 óra 15 percig tartott. augusztus 15. Búcsúi nagymise keretében vette át dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek a palliumot − II. János Pál pápa személyes ajándékát − amelyet Karl-Josef Rauber érsek, szentszéki nuncius adott át. augusztus 20. Kalocsa város kitüntetettjei: Kalocsa Városért Díj: Prokop Péter, lelkipásztor, festőművész, író (a díjat jan. 14-én adták át), Kalocsa Város Ifjúságának Neveléséért Díj: Scultéty Ida tanárnő, Kalocsa Város Művelődési Díja: id. Vén Ferenc, a Népművészet mestere, Kalocsa Város Egészségügyi Díja: Vincze Gergelyné védőnő, Kalocsa Város Sport Díja: Guttengéberné Jancsó Zsuzsanna tanárnő, Kalocsa Város Közszolgálatáért Díj: Varga Ilona anyakönyvvezető, Kalocsa Város Polgármesterének Kitüntető Díja: Pandur István főelőadó (Polgármesteri Hivatal). ősz folyamán elkészült Szent István király úti sétáló utca új járdaburkolata. Az úttest felújítására a következő év első felében kerül sorra. szeptember 12-25. Megrendezték a Kalocsai Paprika Napokat. szeptember 22. Újabb hármas ikrek születtek Kalocsán. Matos Tivadar és felesége, Bukor Anikó három fiúgyermeke: Péter, Tamás és Balázs. október 16. Dénes Zoltán a Kalocsai SE tájfutója a Mátészalka környékén megrendezett országos nappali egyéni bajnokság F 21-es kategóriájában a 2. helyet érte el. − A Veszprémben megrendezett kyokushin karate gyermek és serdülő országos bajnokságon a Kalocsai SE versenyzői az alábbi eredményeket érték el. Gyermek leány könnyűsúly: Csefkó Eszter 1. hely, gyermek fiú középsúly: Bencsics Gábor 2. hely, serdülő leány nehézsúly Vernóth Csilla 3. hely, serdülő fiú középsúly: Jakab Dávid 3. hely. október 30. A Kiskunhalason megrendezett korcsoportos országos sakkbajnokságon Fodor Tamás (KSE) a 9 éves fiúk kategóriájában országos bajnok lett. november 1. A Katona István Ház kezelését az egyház visszavette a várostól. A városi kezelésben lévő egyházi gyűjteményeket (gazdasági levéltár, később a Prokop gyűjtemény) és a városi tulajdonban lévő képzőművészeti gyűjtemény kezelését szintén átvette az egyház. Az érseki kincstárral kibővült és átszervezett gyűjtemények 2002. május 15-én nyíltak meg.

13

november 2. 110 millió forintos beruházással készült paprikafeldolgozó és vetőmagkiválasztó gépsort adtak át a Fűszerpaprika Kutató-fejlesztő Kft telepén. november 11. Az önkormányzat privatizált 5 házi orvosi és 3 gyermekorvosi praxist. november 17. Meglátogatta Szabó János honvédelmi miniszter az Alföldi Kiképző Központ kalocsai laktanyáját. − Leesett Kalocsán az első hó. november 18. A képviselőtestület a Csajdakertben létesítendő új termálfürdő építéséről határozott. − A képviselőtestület 7 körzeti fogorvosi praxis privatizálásáról döntött. − Megalakult a Kalocsai Honvéd Kulturális Egyesület. november 19. Néhány óra alatt kb. 30 cm vastag hótakaró lepte el a várost és környékét. A hó eltakarítása a város utcáiról több napot vett igénybe. november 23. Hosszú betegség után Bécsben elhunyt a kalocsai születésű Hanák Tibor filozófus, író. december folyamán megkezdték a Csorna-foktői árapasztó csatorna Giga néven ismert szakaszának (Vigadó sori hídtól Foktőig) kotrását. Az Alsó-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság 20 millió forintot biztosított a kotrási munkákra. december 4. Első ízben történt fegyveres rablótámadás Kalocsán. A hajnali órákban símaszkot viselő fegyveres személy kényszerítette a 48-as utcai benzinkút kezelőjét a kb. százezer forintnyi bevétel átadására. december 9. A képviselőtestület felmondta a Kalocsavíz Kft-vel kötött, a városi ivóvíz és szennyvízcsatorna hálózat működtetésére vonatkozó szerződését 1999. dec. 31-i hatállyal. A szerződésbontást a kft felügyelő bizottsága nem fogadta el, amiért a képviselőtestület a Városi Bírósághoz fordult a szerződés felbontása ügyében. december 10-től fertőző gennyes agyhártyagyulladás járvány lépett fel a Foktői úti laktanyában. Négy sorkatona és egy kalocsai gimnazista betegedett meg. A kalocsai diák a kórházi kezelés alatt elhunyt. A laktanya vesztegzár alá került. 2000 A város lakossága 17.807 fő volt. − Kalocsán 21 lakás épült és 6 lakás szűnt meg, a lakásállomány 7.227 volt. − Vezetékes gázt használó lakások száma 5.921. A szennyvízcsatornahálózat hossza 87,0 km, a hálózatra rákötött lakások száma 4.470 volt. − A vezetékes távbeszélő állomások száma 5.970-re csökkent. − A városban 1.471 működő vállalkozás volt, amelyből 231 kft, 9 szövetkezet, 293 betéti társaság és 882 egyéni vállalkozás. A kiskereskedelmi üzletek száma 393, a vendéglátóhelyeké 115 volt. − A kalocsai kistérségben a munkanélküliségi ráta 7,4 %. − A város középiskoláiban 1.252, általános iskoláiban 1.992 diák tanult. − A horgász világbajnokságon Katus Gyula, Erdei Attila és Lantos János (Kalocsai HE) a magyar horgászválogatott tagjaiként bronzérmet nyertek. A megyei horgászválogatott I. osztályú csapata tagjaként Katus Gyula, Erdei Attila, Lantos János, ifj. Katus Gyula (Kalocsai HE) csapat országos bajnoki címet nyert. − Pirisi Richárd, a Kaloring Motorsport Egyesület versenyzője a gyorsasági motorversenyzés Supersport 400-as kategóriájában megrendezett négy futamból álló országos bajnokságban, a két futamban elért eredményével az ötödik helyet szerezte meg. − A Pécsiné Ács Sarolta-díj kitüntetettjei: Cselik Mária táncos (Kalocsai Hagyományőrző Népi Együttes), Kákonyi László táncos Piros Rózsa Táncegyüttes), Romsics Lászlóné népi iparművész, Újteleki asszonykórus, Bagó Balázs és zenekara (Vékony János, Zsiga Gyula). − Kalocsai vonatkozású kiadványok: Grabarits István: A kalocsai ásványgyűj-

14

temény. 2. jav. bőv. kiad. Kalocsa, 2000. − Kalocsa történetéből. [Tanulmányok Kalocsa múltjából.] Szerk. Koszta László. Kalocsa, 2000. − Kalocsai kollégiumok millenniumi emlékkönyve 1860-2000. Szerk. Békési Imre, Gulyás Béla. Kalocsa, 2000. − Szíj Rezső: Kiss Istvánról és művészetéről. Bp. 2000. január folyamán megkezdődött az Érsekkert rekonstrukciója az előző évben nyert 5 millió forint felhasználásával. január 3. Megnyílt a kalocsai okmányiroda a Polgármesteri Hivatal Tomori utcai szárnyában. Első körben a személyi igazolványok kiadását vette át a rendőrségtől. 2001-től a gépjármű forgalmi engedélyeket is az okmányiroda fogja kiadni. január 7. Feloldották a fertőző agyhártyagyulladás miatt elrendelt vesztegzárat a Foktői úti laktanyában. január 10. Hosszas betegség után elhunyt dr. Udvardy József ny. megyéspüspök, egyháztörténész, aki a középkori kalocsai érsekség történetét kutatta. Kutatási eredményeként jelent meg két könyve a középkori kalocsai érsekek életéről, illetve a középkori kalocsai káptalanról. Kisebb tanulmányai folyóiratokban jelentek meg. − A kalocsai vasútállomás mozdonyvezetői is csatlakoztak az országos vasutassztrájkhoz. A menetrend szerinti napi 5 személyszállító vonat helyett csak 2 közlekedett Kalocsa és Kiskőrös között. január 18. Dr. Orbán Viktor miniszterelnök rövid látogatást tett a Foktői úti laktanyában. január 31. − február 13. A Nemzetek Napjai rendezvénysorozat keretében a Művelődési Központ „Ahonnan őseink jöttek” címmel mutatta be a magyar őshaza területén élő és rokon népeket. február folyamán az ORTT műsorszolgáltatási alapja 14.764.000 forinttal támogatta a Kalocsa Városi Televízió pályázatát a kábelhálózat fejlesztésére. február közepén az amerikai magyar nagykövetség által rendezett amerikai hangversenysorozaton énekesként részt vett Polyák Valéria, a Szent István Gimnázium 12. osztályos tanulója. Polyák Valéria négy alkalommal lépett fel Washingtonban, New Yorkban és Bostonban. február 24. Elhelyezték Kő Pál szobrászművész díszkútját a Szent István király úton készülő sétáló utca elején. március folyamán a Magyar Kórházszövetség XII. kongresszusán a szövetség vezetőségi tagjává választotta dr. Rácz Jenőt, a kalocsai kórház főigazgatóját. március 14. A Magyar Közigazgatási Kar Bács-Kiskun Megyei Tagozatának elnökévé ismét dr. Bálint József kalocsai jegyzőt választották. március 15. A városi március 15-i ünnepség keretében avatták fel Kő Pál szobrászművész, Herrer-Y M. Caesar építész és Fáskerti István kőfaragó közös alkotását, a sétáló utca elején felállított díszkutat. március 21. A Városi Bíróság elutasította az önkormányzat keresetét a Kalocsavíz Kftvel a városi vízművagyon működtetéséről kötött szerződés felbontása ügyében. További fellebbezések során az OVF engedélyezte a városi vízművek leválasztását a Kalocsavíz Kft-től. április folyamán 260 kalocsai katona vett részt a tiszai árvízvédelemben. április elején hullott nagymennyiségű csapadék hatására megjelent a talajvíz a kalocsai pincékben.

15

április 2. Dénes Zoltán a Kalocsai SE tájfutója a Pirtó környékén megrendezett hosszútávú országos egyéni bajnokságon a 2. helyet szerezte meg. április 26-28. A Pakson megrendezett Szilárd Leó Országos Atomfizikai Versenyen a kalocsai Farkas Ágnes, a szegedi Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium 10. osztályos matematika szakos tanulója a junior kategóriában első helyezést ért el. május 1. Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények néven összevonták a Főszékesegyházi Könyvtárt, az Érseki és Főkáptalani Levéltárt (benne a gazdasági levéltárt), valamint az Érseki Kincstárt. − Dr. Városi Zsuzsannát, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Városi Intézetének vezető főorvosát megbízták a Megyei Szolgálat igazgató-főorvosi teendőinek ellátásával. 2000. dec. 15-ig, megbízottként, dec. 15-től kinevezett igazgató-főorvosként látta el feladatát. május 5. A Budapesten megrendezett kismaratoni országos bajnokság junior fiú kategóriában Tóth Tivadar (KSE) a 2. helyet szerezte meg. − A kecskeméti kötöttfogású junior országos birkózó bajnokságon a 97 kg-os kategóriában Kálóczi Tamás (KSE) a 3. helyezést érte el. május 12. A kalocsai születésű Kollár Gábor ejtőernyős, többszörös magyar ifjúsági bajnok, válogatott kerettag Szolnokon végrehajtotta kettőezredik ugrását. május 13. Székesfehérváron a birkózók ifjúsági országos bajnokságán a +100 kg-os kategóriában Lajtos Roland (KSE-Fűszerpaprika) a 2. helyezést érte el. május 18. A Múzeumok Nemzetközi Napja alkalmából az ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága különdíját, 200 ezer forint jutalommal, kapta meg a Viski Károly Múzeum. − Néhánynapos kalocsai látogatásra érkezett Székelykeresztúr négyfős küldöttsége a polgármester vezetésével. Az erdélyi kisváros és Kalocsa partnerkapcsolatba kíván lépni. május 19. Magyarország − Románia válogatott junior férfi kézilabda mérkőzés végeredménye 26 − 21 (16 − 6). május 20. A kyokushin karate Pápán megrendezett korcsoportos országos bajnokságán a Kalocsai SE karatézói az alábbi eredményeket érték el. Leány gyermek nehézsúly: Csefkó Eszter 1. hely, fiú gyermek könnyűsúly: Romsics Péter 2. hely, fiú gyermek nehézsúly: Bencsics Gábor 2. hely, leány serdülő nehézsúly: Szécsényi Szilvia 2. hely, fiú serdülő nehézsúly: Kovács Attila 2. hely, leány ifjúsági nehézsúly: Vernóth Csilla 1. hely, felnőtt női abszolút kategória: Teichter Mária 1. hely. május 25-27. között a gyorsasági motorversenyzés Hungaroringen megrendezett Supersport 400-as kategória országos bajnokság 2. futamán Pirisi Richárd, a Kaloring Motorsport Egyesület versenyzője a 2. helyet szerezte meg. június folyamán a kalocsai születésű dr. (Ph. D.) Baranyi Péter villamosmérnök, hetedikként a világon, Nemzetközi Gábor Dénes-díjat kapott. − Új, egyedi bútorokkal rendezték be a városháza dísztermét. június 5. A Helyőrségi Klubban működő Városi Színjátszó Kör bemutatta Móricz Zsigmond Csiribiri című vígjátékát. Az előadást Vörös Andrásné tanárnő, a kör vezetője rendezte. június 7. A kormány agrárpolitikájával elégedetlen gazdálkodók munkagépeikkel agrárdemonstrációt tartottak az 51. sz. közúton Kalocsa és Bátya között. június 9-11. Megrendezték a VIII. Kék Madár Fesztivált. A fesztiválon többek között fellépett a Magyar Rádió Gyermekkórusa, a Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekara, a Budapest Ragtime Band, Helyei László színművész, Csákányi Eszter színművész, Bogányi

16

Gergely zongoraművész, Kelemen Barnabás hegedűművész stb. A fesztivál háziasszonya és műsorvezetője Bayer Ilona volt. június 10. A Belvárosi Általános Iskola tanulói, a Belvárosi Napok keretében Szörényi, Bródy: István a király című rockoperából adtak elő részleteket. Az előadást Filvig Ágnes és dr. Magóné Tóth Gyöngyi, az iskola tanárai rendezték. Az iskolai ünnepségsorozat keretében, a millennium tiszteletére felavatták Czár János fafaragó kopjafáját. Az iskola ünnepségein jelen volt dr. Tamás Károly államtitkár (FVM). − A tájfutók táborfalvi rövidtávú országos bajnokságán Dénes Zoltán (KSE) magyar bajnok lett. június 17. Hamzók József (KSE−Fűszerpaprika) Kecskeméten a kötöttfogású birkózók felnőtt országos bajnokságán az 54 kg-os kategóriában megszerezte a magyar bajnoki címet. június 20-24. A Kalocsa-kecskeméti Főegyházmegye szinódusa nyilvános ülésén meghatározták a főegyházmegye középtávú lelkipásztori tervét. június 24-25. Az angliai Nottinghamben megrendezett horgász Európa-bajnokságon ezüstérmet nyert magyar csapat tagja volt Martin Gábor (Kalocsai HE) horgász. június 26. A Kalocsavíz Kft tudomásul vette az önkormányzat szerződésbontását és 2000. júl. 1-i hatállyal kiadta mindazon közművagyont az önkormányzatnak, amelyek az 1994. márc. 1-i szerződéssel működtetésre a birtokába kerültek. Mivel az önkormányzat még nem készült fel teljesen a vízművek működtetésére, ideiglenesen, a műszaki feltételek megteremtéséig, a Kalocsavíz Kft működtette továbbra is a városi vízműveket. június 29. A képviselőtestület elhatározta a városi kábeltévé-hálózat eladását. július folyamán a magyar katonai vezetés döntött a kalocsai kiképző központ bezárásáról, amit folyamatosan egy év alatt hajtanak végre. − Lakatos Istvánt (Szusza), a sok sikert elért kalocsai Foci-suli létrehozóját és edzőjét a Bács-Kiskun Megyei Labdarúgó Szövetség elnöksége Bács-Kiskun megye labdarúgásáért aranyplakettel tüntette ki. július 2. Első alkalommal kaptak diplomát a Dunaújvárosi Főiskola kalocsai konzultációs központjában szervezett másoddiplomás mérnök-közgazdászképzés végzős hallgatói. A végzős évfolyam létszáma 20 fő volt. július 2-9. Zánkán rendezték meg a korcsoportos országos sakkbajnokságot. Fodor Tamás (KSE) a 10 éves fiúk korcsoportjában magyar bajnok lett. július 13. A képviselőtestület szervezetileg összevonta a Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi Szakközépiskolát, valamint a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskolát. Az összevont iskola Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Középiskola Szakképző Intézet néven működött tovább. Az iskola megbízott igazgatója dr. Deákné Tóth Veronika, a Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola eddigi igazgatója, igazgatóhelyettese Farkas Hajnalka a szakmunkásképző iskola eddigi igazgatója lett. − Derekas András, Katus Attila, Kondéné Török Mária, Vámosi Imre és Varga Ákos (valamennyi SZDSZ-es képviselő) önkormányzati képviselők kezdeményezésére az önkormányzat népszavazást írt ki aug. 18-ra a városi ivóvízés szennyvízcsatorna-hálózat saját működtetése és a kábeltévé-hálózat eladása tárgyában. − A képviselőtestület megindította a Csajdakertben fúrt termálkút vizének gyógyvízzé nyilvánítási eljárását. július 24. Farkas Gergely (FIDESZ-MPP) önkormányzati képviselő kifogásolására a Városi Bíróság megsemmisítette az önkormányzat vízművagyon működtetése és a kábeltévé eladása tárgyában aug. 18-ra kiírt népszavazási határozatát. A népszavazás másként feltett kérdéseivel és új időpontra kiírt önkormányzati határozatát Józsa Lászlóné (FIDESZ-MPP)

17

önkormányzati képviselő kifogásolására a Városi Bíróság később megsemmisítette a feltett kérdések törvénysértő volta miatt. Az önkormányzat a továbbiakban elállt a népszavazás kiírásától. július 27. A kalocsai és a bajai kórház együttesen kb. 3 millió forint értékű műszert kapott a Magzatburok Alapítványtól. A kalocsai kórház az újszülöttek létfontosságú életfunkcióit, például a légzést, szívműködést figyelő monitort kapott. július végén megkezdték az érsek-szobrok felállítását a sétáló utcában. augusztus 1-6. Az MLSZ Kalocsán és Miskén rendezte meg nemzetközi utánpótlás labdarúgó tornáját, amelyen Csehország, Horvátország, Jugoszlávia és Szlovákia csapata vett részt. augusztus 15. Felavatták a Nagyasszonyunk Katolikus Általános Iskola és Gimnázium kollégiumát a Szentháromság tér 2-3. sz. alatti egykori kanonoki házban. augusztus 19. Kalocsa város millenniumi napja keretében felavatták a sétáló utca érsekszobrait. A millenniumi zászlót dr. Horváth Zsolt egészségügyi minisztériumi államtitkár adta át a városnak. − Kovács László fazekas, a Népművészet mestere Az Év Mestere Díj kitüntetést kapta a Népművészeti Egyesületek Szövetségétől. augusztus 20. Kiosztották Kalocsa város kitüntető díjait. Kalocsa Városért Díj: Kőrösi András vezérigazgató (Karamell Rt) és Sziráki István elnök (Budamobil Cargo), Kalocsa Város Ifjúságának Neveléséért Díj: Németh Sándor tanár és Urbán Gyuláné tanító, Kalocsa Város Művelődési Díja: Bencze Károlyné ny. tanár és Rádi György népművelő, Kalocsa Város Egészségügyi Díja: dr. Andriska Géza főorvos és dr. Oberding László ny. főorvos (posztumusz), Kalocsa Város Közszolgálatáért Díj: Farkasné dr. Völgyi Mária aljegyző és Huszár Mihály osztályvezető (Polgármesteri Hivatal), Kalocsa Város Sport Díja: Fejes László birkózó edző és Kőszegi Ferenc ügyvezető elnök (KSE), Kalocsa Város Polgármesterének Kitüntető Díja: dr. Lakatos Lajos vezérigazgató (Fűszerpaprika Rt) és Nyirádi János ügyvezető igazgató (Kaloplasztik). ősz folyamán megnyílt a párizsi Magyar Intézetben az Ismeretlen Schöffer című kiállítás, amelyen bemutatták a kalocsai születésű Nicolas Schöffer kiállításokon eddig még nem szereplő műveit. szeptember 1. A Liszt Ferenc Zeneiskola igazgatójává ismét Fehérvári Istvánt, a Műszaki Szakközépiskola igazgatójává pedig Bíró Zoltánt nevezte ki a képviselőtestület. A Szent István Gimnázium igazgatójává Perity Lajost, a gimnázium tanárát nevezték ki. Valamennyiük megbízatása öt év időtartamra szól. szeptember 1-3. között a gyorsasági motorversenyzés Hungaroringen megrendezett Supersport 400-as kategória országos bajnokság 4. futamán Pirisi Richárd, a Kaloring Motorsport Egyesület versenyzője az 1. helyet szerezte meg. szeptember 4. A megyében elsőként nyílt internetes kávézó Kalocsán, a Szent István király út 75. sz. alatt. A kávézó rövid működés után megszűnt. szeptember 8-23. Megrendezték a Kalocsai Paprika Napokat. szeptember 11. A Sárospataki Táncművészeti Iskola kihelyezett tagozatot indított a városi bíróság egykori épületében. (Szent István király út 7.) szeptember 14. Az önkormányzat elhatározta a Kunszt József utcai idősek szociális otthona férőhelyeinek fejlesztését megvásárolható apartmanok formájában. Az apartmanok épí-

18

tését a beköltözők, vagy családjuk finanszírozza, a szükséges földterületet és a közműcsatlakozási lehetőséget pedig az önkormányzat biztosítja. − Megnyílt a PLUS Élelmiszerdiszkont áruház a Malatin téren. szeptember 30. A Hunyadi János Középiskolai Kollégiumban felavatták dr. Szvétek Sándor, a kollégium egykori igazgatójának emléktábláját. október 1. Megkezdte működését a kalocsai körzetben az első alkalommal kinevezett kistérségi megbízott, Pinczés Zoltán. október 12. A képviselőtestület eladta a kábeltelevíziós-hálózatot a FIBERNET Kommunikációs Rt-nek. A helyi TV stúdió működtetését, illetve a helyi TV műsorok készítését továbbra is az önkormányzati tulajdonban lévő Kalocsa Városi Televízió végzi. október 13. Az Országos Rádió és Televízió Testület jóváhagyta az ország 19 helyi televíziójából alakult Hálózatos Televíziók Rt megalakulását, melynek a Kalocsa Városi Televízió is tagja lett. A későbbiek során a kalocsai televízió egyre gyakrabban vett át műsorokat a megalakult részvénytársaságtól. október 21. Felavatták az 56-os emlékpark emlékkövét a Piros Arany Szálloda mögötti kis parkban. Az ünnepségen részt vett a kalocsai illetőségű dr. Tamás Károly államtitkár is. Az emlékpark létesítését dr. Balás László, Farkas Gergely, Józsa Lászlóné, dr. Molnár Gábor, Nagy Erik és Török Endre képviselőtestületi tagok kezdeményezték. október 29. Emléktáblát lepleztek le a kalocsai börtön falán a börtönben fogva tartott politikai elitéltek emlékére. Az ünnepségen részt vett Dávid Ibolya igazságügyi miniszter is. Az emléktábla Farkas Tibor kalocsai szobrász munkája. november 3. Benyovszky Lajos polgármester által vezetett tízfős székelykeresztúri küldöttség részt vett a képviselőtestület ülésén, ahol a két polgármester aláírta Székelykeresztúr és Kalocsa közötti partnerkapcsolatról szóló megállapodást. november 5. Felavatták Pécsiné Ács Sarolta, a kalocsai népművészet egyik kiemelkedő kutatója, egykori lakóháza falán elhelyezett emléktábláját a Kubinszky utcában. november 16. A képviselőtestület elhatározta, hogy az Eperföldi Általános Iskola előtti parkban emlékművet állít a 2. világháború kalocsai áldozatainak emlékére. Az emlékmű Benedek György szobrászművész alkotása lesz. december 15. Fennállása 38. évfordulóján ünnepélyes keretek között búcsúzott el Kalocsától a 15. Kalocsa Légvédelmi Rakétaezred. december 29. Megnyílt a Fazekas Alkotóház, melyet Kovács László fazekas, a Népművészet mestere rendezett be a Kunszt József utca 4. sz. alatti fazekasműhelye mellett. Az alkotóház első rendezvénye Kiss István és Bukor Tibor kalocsai festőművészek közös kiállítása volt. 2001 A város lakossága 18.449 fő volt. − 24 új lakás épült és 9 lakás szűnt meg, a város lakásállománya 7.485 volt. − Vezetékes gázzal ellátott háztartások száma 6.051. − A szennyvízcsatorna hálózatra rákötött lakások száma 4.565. − A vezetékes távbeszélő főállomások száma 5.705. − A városban 1.408 gazdasági vállalkozás működött, amiből a részvénytársaságok száma 5, a korlátolt felelősségű társaságoké 214, a betéti társaságoké 289, a szövetkezeteké 8 és az egyéni vállalkozásoké 840 volt. A 400 működő kiskereskedelmi üzletből 118 volt a vendéglátó egység. − A kalocsai kistérség munkanélküliségi rátája az év végén 6,8 % volt. − A város középiskoláit 2.091 (a két-két összevont szakközép- és szakmunkásképző iskola ösz-

19

szes létszámával együtt), az általános iskoláit 1.967 tanuló látogatta. − Az Eötvös Loránd Tudományegyetem a középiskolások számára kiírt tanulmányi versenyen a történelem szaktárgyban Romsics Viktor, a Nagyasszonyunk Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 10. osztályos tanulója az első helyezést érte el. A hatfordulós versenyen az elérhető 600 pontból 595-öt szerzett.− Pirisi Richárd, a Kaloring Motorsport Egyesület versenyzője a gyorsasági motorversenyzés Supersport 400-as kategóriájában az öt futamból álló országos bajnokságban elért eredményei alapján magyar bajnok lett. − A Pécsiné Ács Sarolta-díj kitüntetettjei: Boldizsár Gáborné népi iparművész, Kalocsai Hagyományőrző Népi Együttes, Piros Rózsa Táncegyüttes (Kalocsa). − Kalocsáról és környékéről megjelent kiadványok: 1848/49 és ami utána következett. Válogatott dokumentumok a Kalocsai Érseki Levéltár 1848-1851 közötti anyagából. Szerk. Lakatos Andor, Sarnyai Csaba Máté. Kalocsa, 2001. − Kalocsai paprika anno… Paprika- és cégtörténet. Írta és szerk. Romsics Imre. Kalocsa, 2001. − Katona István: A kalocsai érseki egyház története. 1. rész. Ford. Takács József, sajtó alá rend. Thoroczkay Gábor. Kalocsa, 2001. − Simon Ignác: Újtelek története. Újtelek, 2001. − Szent István Gimnázium 1765-2000. Szerk. Bai Jenő, Hajdú István, Keleti Sarolta, Nagy Diána, Torgyik Tamás. január folyamán a városi kórház sebészeti osztályán korlátozott szintű traumatológiai ellátás indult dr. Rácz Jenő főigazgató vezetésével. január 2. A MATÁV Rt bejelentette, hogy a Dél-Bács-Kiskun megye távközlési szolgáltatását ellátó EMITEL Rt 100 %-os tulajdonosa lett. január 22. A Kalocsai Fűszerpaprika Rt igazgatósága határozott a Szent István Kalocsai Paprika Lovagrend megalapításáról. Védnökül Kalocsa Város Önkormányzatát kérték fel, amely február 15-i ülésén elvállalta a védnökséget. január 25-31. Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek a Magyar Katolikus Püspöki Kar ad limina zarándoklatán látogatást tett II. János Pál pápánál. január 31. Magyarország − Egyiptom junior férfi válogatott kézilabda mérkőzés végeredménye 24 − 22. február 21. A Kalocsa és Vidéke ÁFÉSZ megalapította a HÍD-COOP Szolgáltató Részvénytársaságot, amely, a tervek szerint, fokozatosan átveszi az ÁFÉSZ kereskedelmi tevékenységét. A Kalocsa és Vidéke ÁFÉSZ vagyonkezelőként továbbra is fennmarad. február 26. − március 11. A Nemzetek Napjai rendezvénysorozat keretében a Művelődési Központ „Északi rokonaink” címmel mutatta be Finnországot és Észtországot. február 27. A Kalocsai Helyőrségi Zenekart a szabadszállási kiképzőközpont fennhatósága alá helyezték, de az áthelyezés ellen tiltakozó aláírásgyűjtés hatására a zenekar székhelye továbbra is Kalocsa maradt. Kalocsa és a környék lakosságának összefogása másodszor mentette meg a Helyőrségi Zenekart a feloszlatástól, illetve az áthelyezéstől. március 10. Budapesten a szabadfogású felnőtt országos birkózóbajnokság 69 kg-os súlycsoportjában Elekes Endre (KSE-Fűszerpaprika) bronzérmet nyert. március 14. A Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Középiskola Szakképző Intézet tanulói Szegeden, a Kossuth Zsuzsanna nevét viselő középiskolák találkozója alkalmából rendezett történelmi vetélkedőn az első helyezést érték el. Horváth Tamás (10. B. osztály) a versmondó versenyen szintén első lett. március 15. A kalocsai születésű dr. Fekete Gyula zeneszerzőt, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem adjunktusát Erkel Ferenc-díjjal tüntették ki. − Kalocsán rendezték meg az

20

országos gyermek kézilabda bajnokság döntőjét, ahol az Eperföldi Általános Iskola csapata a 6. helyen végzett. március 16. Elhunyt Túri Istvánné, a Kertvárosi Általános Iskola ny. igazgatója, aki nyugdíjazása előtt tíz évig vezette az iskolát, előtte tíz évig volt az iskola igazgatóhelyettese. március 24. Cegléden a kyokushin karate országos ifjúsági bajnokságon Vernóth Csilla (KSE) középsúlyú kategóriában országos bajnok lett, Jakab Dávid (KSE) a 4. helyet érte el. március 29. Kalocsa Város Önkormányzata a Kalocsai Paprika Napok rendezvénysorozattal belépett a Magyar Gasztronómiai Fesztivál Városok Egyesületébe. április 2. Hármas ikrei születtek Vörös Istvánnak és Vörösné Kocsis Juditnak, két leány és egy fiú. április 21. Várpalotán, a kyokushin karate gyermek és serdülő országos bajnokságon Csefkó Eszter (KSE) a serdülő leány könnyűsúlyban országos bajnok lett. Rácz Dániel (KSE) serdülő fiú középsúlyban a második, Bencsics Gábor (KSE) középsúlyban a harmadik, Nagy Balázs (KSE) a gyermek középsúlyban szintén a harmadik helyet szerezte meg. április 22. Lemondott a kalocsai illetőségű dr. Tamás Károly a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közigazgatási államtitkára a kisgazda irányítású minisztériumban kialakult helyzet miatt. április 28-29. A gyorsasági motorversenyzés Hungaroringen megrendezett Supersport 400-as kategória országos bajnokság 1. futamán Pirisi Richárd, a Kaloring Motorsport Egyesület versenyzője az 1. helyet szerezte meg. május folyamán Jakab Péterné (Kendős Manci) a KISOSZ országos nagygyűlésén Életmű Díjat kapott. − A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zeneszerzőversenyét a kalocsai Dargay Marcell, az egyetem hallgatója nyerte Jelenlét című, öt klarinétra írt művével. május 1. Felavatták a Szabó József utca és a Kinizsi Pál utca között épült gyalogos- és kerékpárhidat a Csorna-foktői árapasztó csatornán (Giga). május 3. Leszereltek az utolsó sorállományú katonák az Alföldi Kiképző Központ bezárás előtt álló kalocsai laktanyájában. május 4-6. Több mint kétszáz vendége volt Kalocsának Kirchheim unter Teckből (Németország), Kalocsa partnervárosából a partnerkapcsolatok aláírása 11. évfordulója alkalmából. május 12. A Kalocsai Kézilabda Club férfi csapata az NB II. déli csoportjának bajnoka lett. Az ifjúsági csapat korosztálya harmadik helyét szerezte meg. május 15. Első ízben adták át a Kunszt József-díjat, melyet dr. Bábel Balázs kalocsakecskeméti érsek alapított a kalocsai érsekség ezeréves fennállása alkalmából. A díjat minden évben május 15-én, Kunszt József érsek kinevezésének napján adják át a főegyházmegye területén működő három pedagógusnak, akik legalább tíz évet töltöttek pedagógus pályán, kiváló szakmai felkészültségűek, jó a kollegalitásuk. Az egyházi iskolában tanítók elkötelezett keresztények, az önkormányzati iskolában tanítóknak pedig példás a magánéletük. Az első kitüntetettek: Szőke Imréné tanár (Szent István Gimnázium, Kalocsa), Tarján Levente igazgató (Szent László Általános Művelődési Központ, Baja), Trinkovics Szilveszterné tanító (Szent Anna Katolikus Általános Iskola, Jánoshalma). − A HÍD-COOP Rt közgyűlése határozatot hozott, hogy az év folyamán fokozatosan átveszi az ÁFÉSZ valamennyi tevékenységét. Külön határozatot hoztak a dolgozók jogfolytonos átvételéről.

21

május 17. A képviselőtestület eredményes PHARE-pályázatot adott be az ipari park és az 51. sz. közút közötti bekötő, illetve átkötő út megvalósításához. Az út megépítése 2002-2003 között várható. május 18. Megtartották az utolsó ünnepélyes állománygyűlést az Alföldi Kiképző Központ bezárásra ítélt kalocsai laktanyájában. A laktanya parancsnoka, dr. Kovács György alezredes június 1-től az SFOR kötelékében teljesít külszolgálatot. május 19-20. A Szegeden megrendezett korcsoportos rapid sakk egyéni bajnokságon a 10 éves fiúk között Fodor Tamás (KSE) az 1. helyet, a 16 évesek között Somorai Zsolt (KSE) a 3. helyet szerezte meg. május 24. 18 millió forint értékű diagnosztizáló ultrahangos műszert adtak át a városi kórházban. május 25. Átadták a közel 50 millió forintos költséggel felújított Eperföld utcát, amely a Szőlők és a Rokkanttelep között biztosítja a jobb közlekedést. Az utca felújításával együtt az utca folytatását, a Negyveni út szilárd burkolatát 3 méterről 5 méterre szélesítették. május 26-27. A gyorsasági motorversenyzés Hungaroringen megrendezett Supersport 400-as kategória országos bajnokság 2. futamán Pirisi Richárd, a Kaloring Motorsport Egyesület versenyzője az 1. helyet szerezte meg. május 27. Az Alföldi Kiképző Központ kalocsai laktanyája szoborparkjában lévő Rákóczi-szobrot áthelyezték az ordasi Rákóczi-fa szomszédságába, ahol ünnepélyes keretek között felavatták. május 31. Baja, Kalocsa, Szekszárd, valamint Tolna megye önkormányzata létrehozta a Duna-menti Folklórfesztivál Közalapítványt a térség településeinek szellemi és művészeti hagyományainak ápolására, továbbá a háromévenként megrendezendő fesztiválok lebonyolítására. A közalapítvány székhelye Kalocsa lett. A kalocsai önkormányzat július 12-én hagyta jóvá a város csatlakozását a közalapítványhoz. − A Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Középiskola Szakképző Intézet (az egykori tanítóképző épülete) előtti téren felavatták a kalocsai tanítóknak emléket állító Tanítók emlékoszlopát. A lángot formázó emlékmű Kiss István művésztanár tervei alapján készült. nyár folyamán megkezdték a dusnoki (szekszárdi) Duna-híd építését az ártéri kishidak alapozási munkálataival. június folyamán a kalocsai illetőségű Kővágó Róbert, a bajai Bereczki Máté Szakközépiskola diákja megnyerte a mezőgazdasági gépész szakmát tanuló diákok országos versenyét. Széll Péter bajai polgármester az Év diákja címmel tüntette ki Kővágó Róbertet. − Megalakult a városi balesetmegelőzési bizottság a közúti balesetek megelőzésére. A nyolcfős testületnek négy civil és négy rendőr tagja van, elnöke a városi rendőrkapitány. június 5. Ünnepélyesen elbúcsúzott Kalocsa városa a bezárás előtt álló Foktői úti laktanya állományától. június 8-10. Megrendezték a IX. Kék Madár Fesztivált. A fesztiválon többek között közreműködött Medveczky Ádám, Szakcsi Lakatos Béla, a Kodály vonósnégyes, a Győri Filharmonikus Zenekar, továbbá a Merlin Színház és a Pécsi Harmadik Színház tagjai. A fesztivál háziasszonya ismét Bayer Ilona volt. június 9. Hamzók József (KSE−Fűszerpaprika) az országos kötöttfogású birkózó bajnokság 54 kg-os súlycsoportjában ezüstérmes lett.

22

június 14. Kalocsa Város Önkormányzata nyertes pályázatot nyújtott be a FVM Holtágrehabilitációs programjához a Malatin téri záportározó (Vajas-holtág) rehabilitációjának első üteméhez. A rehabilitációs munkák az év második felében kezdődtek, költsége 20 millió forint volt, amelyből 14 millió a pályázatból, 6 millió pedig városi forrásból származik. június 30-július 1. A gyorsasági motorversenyzés Kalocsán megrendezett Supersport 400-as kategória országos bajnokság 3. futamán Pirisi Richárd, a Kaloring Motorsport Egyesület versenyzője a 2. helyet szerezte meg. július 1. A csökkenő gyermeklétszám miatt az önkormányzat megszüntette a Hunyadi utcai és a Zrínyi utcai tagóvodát. A Zrínyi utcai tagóvoda épületét a közeli Speciális Általános és Szakiskolához csatolták. július 6-8. között A gyorsasági motorversenyzés Sárváron megrendezett Supersport 400as kategória országos bajnokság 4. futamán Pirisi Richárd, a Kaloring Motorsport Egyesület versenyzője az 1. helyet szerezte meg. július 29. A kalocsai repülőtéren rendezték meg a Magyar Autó- és Motorsport Szövetség Supermoto Kupasorozat negyedik fordulóját, amelyen svájci, svéd és osztrák versenyzők is indultak. A nyílt osztályban a kalocsai Szabó Roland a harmadik, Dobos Róbert az ötödik helyet szerezte meg. Mindketten a Kaloring Motorsport Egyesület tagjai. augusztus folyamán megkezdték a Kossuth Lajos utcai kerékpárút építése. A 15 millió forintos költséggel épülő, 1,8 m széles kerékpárút a Nagyasszonyunk Katolikus Általános Iskola és Gimnázium sarkánál kezdődik és a Pataji út sarkánál ér véget. augusztus 1. Ismét dr. Deákné Tóth Veronikát nevezte ki az önkormányzat a Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Középiskola, Szakképző Intézet igazgatójává. Megbízatása 2006. aug. 31-ig szól. − Az iskola képzési profiljainak változásai miatt a Dózsa György Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola a Dózsa György Szakközépiskola nevet vette fel. augusztus 16. Kalocsán tartotta ünnepi ülését Bács-Kiskun Megye Közgyűlése. Az ünnepi ülés keretében adta át dr. Endre Sándor, a közgyűlés elnöke dr. Bábel Balázs kalocsakecskeméti érseknek az Asztrik apátot, Kalocsa első érsekét ábrázoló emlékérmet. A közgyűlésen adták át a megye kitüntető díjait. A kitüntetettek közül Bács-Kiskun Megye Közművelődési Díját a Kalocsai Helyőrségi Zenekar, Bács-Kiskun Megye Tudományos Díját a kalocsai dr. Kapeller Károly, a paprikakutató intézet tudományos tanácsadója, Bács-Kiskun Megye Közszolgálatáért Díjat Kalocsa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága kapta meg. augusztus 19. Felavatták az Eperföldi Általános Iskola előtti parkban Benedek György szobrászművész emlékművét, mely a 2. világháború kalocsai áldozatainak állít emléket. − Madár Helga fazekas, Kovács László Népművészet mesterének tanítványa megkapta a Népművészet ifjú mestere címet. augusztus 20. Kiosztották Kalocsa város kitüntetéseit. Kalocsa Városért Díj: Kiszli János, a kalocsai polgárőrség megalapítója és vezetője, továbbá Kovácsné Kasza Márta pszichológus, Kalocsa Város Polgármesterének Kitüntető Díja: Bánhegyi Tiborné tanár (Dunaújvárosi Főiskola) és Kovács János együttesvezető (Piros Rózsa, Kalocsai Bokréta), Kalocsa Város Ifjúságának Neveléséért Díj: Huszár Mihályné tanár (Eperföldi Általános Iskola) és Pluhár Mihályné tanár (Dózsa György Szakközépiskola), Kalocsa Város Művelődési Díja: Túri Istvánné ny. iskolaigazgató (posztumusz), Asperján Istvánné igazgató (Városi Közművelődési Intézmények és Könyvtár) és Halasy Gábor osztályvezető (Polgármesteri Hivatal), Kalocsa Város Egészségügyi Díja: dr. Babarczy István főorvos és dr. Réfy Miklós osztályvezető

23

főorvos, Kalocsa Város Közszolgálatáért Díj: Gömöriné Balla Erzsébet osztályvezető és Tóth Zoltánné csoportvezető (mindketten Polgármesteri Hivatal), Kalocsa Város Sport Díja: Tamás Ferenc tanár (Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Középiskola Szakképző Intézet) és Molnár Ferenc labdarúgó edző kapta. szeptember elején kísérleti jelleggel megnyílt az új termálfürdő. Nyolcvan önként jelentkező, elsősorban mozgásszervi beteg veszi igénybe a fürdőt három hónapon keresztül, amit a három hónap alatt szerzett tapasztalatok egészségügyi kiértékelése követ. szeptember 1-2. A gyorsasági motorversenyzés Hungaroringen megrendezett Supersport 400-as kategória országos bajnokság 5. futamán Pirisi Richárd, a Kaloring Motorsport Egyesület versenyzője az 5. helyet szerezte meg. Az öt futamon elért eredményei alapján elnyerte a magyar bajnoki címet. szeptember 7. A kalocsai paprikatradíciók ápolására és paprikakultúra továbbfejlesztésére megalakult a Szent István Kalocsai Paprika Lovagrend. A lovagrend nagymestere Deák István lett. Lovaggá ütötték a rend kuratóriumának hat tagját (dr. Lakatos Lajos titkár, Bakos Péter, Berta Jenőné, dr. Márkus Ferenc, dr. Márkus Ferencné, Török Gusztáv Andor), továbbá 19 jelöltet és 4 posztumusz jelöltet. − Megkezdődtek a szept. 22-ig tartó Kalocsai Paprika Napok. − A Karamell Rt-nél szakmunkásképző tanműhelyt adtak át. szeptember 20. Dr. Vonza András földművelésügyi miniszter Kalocsára látogatott és részt vett a Paprika Napok egyik rendezvényén a Fűszerpaprika Kutató Intézetben, ahol felavatták Bujk Gábor vegyészmérnök, az intézet harmadik vezetőjének emléktábláját. október 1. Az Idősek Világnapján adták át a Szociális Otthon Kunszt József utcai épületében az idősek számára épített négy új lakrészt. A beruházás költsége meghaladta a 24 millió forintot, amiből az önkormányzat tíz milliót fedezett, a fennmaradó összeget a lakrészeket megvásárló idősek vagy családjuk fizették. október 8. A Nemzetbiztonsági Kabinet arról döntött, hogy a bezárt kalocsai Foktői úti laktanyában kétezer fős menekülttábort kell létesíteni, mivel a szept. 11-i amerikai terrortámadást követő afganisztáni amerikai ellencsapás nyomán nagyszámú afganisztáni menekültre lehet számítani. A döntés hírére a kalocsai önkormányzat tiltakozó közleményt adott ki. Az önkormányzat tiltakozásának elsődleges oka a paksi atomerőmű közelsége volt. október 9. A Foktői úti laktanya előtt a reggeli órákban kb. 50-70 ember gyűlt össze tiltakozásul a tervezett menekülttábor (ideiglenes szálláshely) ellen. − Az önkormányzat tiltakozó aláírás-gyűjtési akciót szervezett. − A HM vezérkar Győrből egy rakétaüteget 200 katonával Kalocsára telepített a paksi atomerőmű védelmére. október 12. A menekülttábor ellen tiltakozó nagygyűlést szerveztek a városi sporttelepen, ahol kb. háromezren gyűltek össze. A gyűlésen részt vett a menekülttábort ellenző kalocsai polgármester, valamint Tóth István országgyűlési képviselő és Valenta László belügyminisztériumi kabinetfőnök, akik a lakosság megértését kérték a menekülttábor létesítése miatt. A hozzászólók szinte kivétel nélkül ellenezték a tábor létesítését. október 23. Az 1956-os forradalom emlékére rendezett ünnepség keretében avatták fel a Szentháromság téren felállított zászlótartó oszlopot, amelyet a Svédországban élő, kalocsai születésű Spuller György ajándékozott a városnak még április folyamán. október 30. Megérkeztek az első menekültek a Foktői úti laktanyában kialakított ideiglenes szálláshelyre. A kalocsaiak tiltakozásának hatására, 8.868 tiltakozó aláírás gyűlt össze, a kormányzat meghátrált. A tervezett kétezer fős menekülttábor helyett ötszáz fő részére alakí-

24

tottak ki ideiglenes szálláshelyet hat hónapos időtartamra, és kötelezettséget vállalt a kormányzat, hogy afganisztáni menekülteket nem telepítenek Kalocsára. november 1. Átadták a szeptember folyamán elkészült fedett kültéri ravatalozót a temetőben, melynek terveit a kalocsai születésű dr. Bozsó Ferenc kecskeméti építész készítette. november 5. Csaknem 12 ezer védett madár tetemét foglalták le a vámosok az udvari határátkelőhelynél. Az ügyben folytatott nyomozás adatai szerint a 300 millió forint eszmei értékű védett madarakat olasz és magyar vadászok együttműködve lőtték ki Bács-Kiskun megye területén. A Mohácsi Városi Bíróság tárgyalta a 4 olasz és 6 magyar vádlott ellen indított pert. A magyarok közül az egyik vádlott egy kalocsai utazási iroda alkalmazottjaként szervezte a vadásztatást és a lelőtt madarak kivitelét. A másik öt magyar vádlott kalocsai és mélykúti vadásztársaságok hivatásos vadászai vagy vadászmesterei voltak. november 8. A képviselőtestület a Foktői úti laktanyában kialakított ideiglenes szálláshelyen tartotta soron következő ülését, amelyen elhatározta, hogy megigényli a laktanya tulajdonjogát. Az ülést követően a testület megtekintette az ideiglenes szálláshelyet és megajándékozta a Kalocsán tartózkodó 67 menekültet. november 9-10. Debrecenben rendezték meg a kyokushin karate utánpótlás országos bajnokságát, ahol a Kalocsai SE versenyzői a következő eredményeket érték el. Gyermek középsúly: Romsics Péter 3. hely, serdülő könnyűsúly: Rácz Dániel 2. hely, serdülő középsúly: Csefkó Eszter 3. hely, serdülő nehézsúly: Szécsényi Szilvia 3. hely, ifjúsági középsúly: Vernóth Csilla 1. hely. november 23. Passauban (Németország) megkezdték annak a két harangnak öntését, melyeket dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek készíttetett az első kalocsai érsek, Asztrik és a millennium emlékére. A nagyobbik, a millennium tiszteletére készülő harang 15 q súlyú, 185 cm átmérőjű, a kisebbik, Asztrik emlékére készülő 7 q súlyú és 106 cm átmérőjű lesz. Mindkét harangot a főszékesegyház déli tornyában fogják elhelyezni. november 24. Kalocsa Katonaváros 1938-2001 című emlékfalat állított a Kalocsai Honvéd Kulturális Egyesület az egykori Helyőrségi Klub lépcsőházában a Kalocsán állomásozott katonai egységek tiszteletére. Az emlékfalon lévő térplasztika Kiss István művésztanár tervei alapján készült. november 26. − december 9. A Nemzetek Napjai rendezvénysorozat keretében a Művelődési Központ „Izrael és a zsidó kultúra Magyarországon” címmel mutatta be a modern Izrael államot és a magyarországi zsidó kulturális hagyományokat. november 29. Hivatalosan is átadták a Kossuth Lajos utcában készült kerékpárutat. november 30. A Dózsa György Szakközépiskola előtt, az Asztrik téren felavatták Dózsa György fejszobrát. A szobor, az Ordason felállított Rákóczi-szoborhoz hasonlóan, a Foktői úti laktanya szoborparkjából való. december 22. Dr. Joseph Rauber érsek, pápai nuncius Dávid Ibolya igazságügyi miniszter jelenlétében szentelte fel a Kalocsai Fegyház és Börtönben kialakított börtönkápolnát. december végén visszaköltözött Győrbe az október elején Kalocsára telepített rakétaüteg. 2002 A város lakossága 18.297 fő. − Kalocsán 20 lakás épült, egy sem szűnt meg, a lakásállomány 7. 505 volt. Az év folyamán 6. 495 m2 járdát újított fel az önkormányzat − Vezetékes gázt

25

használó háztartások száma 6.657. − A szennyvízcsatorna hálózat hossza 87 km, a hálózatra rákötött lakások száma 4.851. − A vezetékes távbeszélő állomások száma 5.592. − A városban 1.412 gazdasági vállalkozás működött, amelyből 209 a korlátolt felelősségű társaság, 8 a szövetkezet, 300 a betéti társaság és 836 az egyéni vállalkozó. − A kiskereskedelmi üzletek száma 405, a vendéglátóhelyeké 117 volt. − A kalocsai kistérségben a munkanélküliségi ráta 7,1 %. − A város középiskoláiban 1.356, az általános iskolákban 1.984 diák tanult. − A tavasz során és a nyár elején közel 8.000 m2 járdát újítottak fel, illetve új járdát készítettek. − Az év folyamán nyújtott munkája alapján a megye rendőrkapitányságai között a kalocsai városi rendőrkapitányság az első helyre került. − Pirisi Richárd, a Kaloring Motorsport Egyesület versenyzője a gyorsasági motorversenyzés Supersport 400-as kategóriájában a hét futamból álló magyar bajnokságban a négy futamban elért eredményei alapján a harmadik helyet szerezte meg. − A Pécsiné Ács Sarolta-díj kitüntetettjei: Czár János fafaragó, a Népművészet mestere, Illés Zoltán és Illésné Koszta Krisztina művészeti vezetők (Bokréta Együttes), Hontváryné Arth Julianna népi iparművész. − Kalocsai vonatkozású kiadványok: Asbóth Miklós, Nagy Erik: Ezeréves Kalocsa. Kalocsa, 2002. − Fehér Zoltán Fekete faluban fehér torony látszik. Bátya, 2002. − A Kalocsa-bácsi főegyházmegye történeti sematizmusa 1777 − 1923. Szerk. Lakatos Andor. Kalocsa, 2002. (A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 3.) − A Kalocsai Érseki Levéltár. Szerk. Lakatos Adél, Lakatos Andor, Szabó Attila. Kalocsa, 2002. − Kalocsai kiskocsmában (Vasárnap este a bálban) [Kalocsai és Kalocsa környéki dallamok] CD és kazetta. Kalocsa, 2002. − A kalocsai pota nyelvjárássziget. Szerk. Romsics Imre. Kalocsa, 2002. − Kudelich Lajos: A hely szelleme. Felsőerek 1995−1997. [Bp.] 2002. − Muharay Elemér Népművészeti Szövetség: Magyar népi viseletek [videósorozat] [1.] Bag, Decs, Jászság, Kalocsa. [Bp. 2002.] −Pécsiné Ács Sarolta: Népi gyermekjátékok Kalocsa környékén. 2. [3.!] jav. kiad. Kalocsa, 2002. − Rendületlenül 20 éve a kyokushin útján. Kiad. a Kalocsai SE Kyokushin Karate Klub. Kalocsa, 2002. − Romsics Imre: Élő népművészet Kalocsán. Kalocsa, 2002. január 30. Elhunyt Asbóth Miklósné ny. c. igazgató, aki 1974-1994 között az 1. sz. (ma Belvárosi) Általános Iskola igazgatója volt. február folyamán megkezdték a dusnoki (szekszárdi) Duna-híd acélszerkezetének szerelését. − A szövetkezeti képzőművészek országos kiállításán fődíjjal tüntették ki Kiss István művésztanár Az 1000 éves kalocsai érsekség című grafikáját, valamint Viczay Lajos fotóművész, optikus Rovinj című, nagyméretű színes fotóját. február 18. − március 3. A Nemzetek Napjai rendezvénysorozat keretében a Művelődési Központ megrendezte az Ausztráliai, Pápua új-guineai és új-zélandi napokat február 28. A képviselőtestület jóváhagyta a DÉMÁSZ-szal kötendő, 14 évre szóló közvilágítási szerződést. A szerződés keretében az áramszolgáltató a város területén 1.921 db közvilágítási lámpatestet cserél korszerűbbre, továbbá 520 új, energiatakarékos lámpatestet szerel fel vezetéképítéssel, valamint a Szentháromság téren 14 dísz-kandelábert állít fel. A világításkorszerűsítés értéke 100 millió forint, mely összeget a DÉMÁSZ fizeti, megtérülése pedig a korszerűbb világítótestek által megtakarított áramdíjból történik. március folyamán megkezdődött a kibővített kalocsai szennyvíztisztító telep próbaüzeme, amely a kalocsai szennyvízen kívül Bátya, Homokmégy, Öregcsertő, Szakmár és később Foktő községek szennyvizeit fogadja. A tisztított szennyvizet a Vajas helyett a Duna sodorvonalába vezetik.

26

március elején az országos hálózata kiépítésén dolgozó Mikkamakka Játéktár Alapítvány megnyitotta játéktermét a Kossuth Lajos utcában. A játszóházat, amelyben kisgyermekek szüleikkel együtt játszhatnak, pedagógus és pszichológus vezeti. március 1. Dr. Igaz Ferenc kalocsai ügyvédet választotta titkárának a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara. március 4. Az Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság a 110/GyF/2002 sz. határozatával gyógyvízzé minősítette a Csajdakert B-151 OKK jelű termálkútjának vizét. március 7. Megnyílt a városháza épületében a Paksi Atomerőmű Rt bemutatóterme, ahol az atomerőműben folyó munka megismerésére és átfogóbb tájékozódásra nyílik lehetőség. A 16 millió forint beruházással készült bemutatótermet a kalocsai fizikatanárok munkaközössége működteti. március 12. Megalakult a Magyar Ápolási Egyesület kalocsai alapszervezete a kórházban. március 15. Megkezdődött a város ezeréves fennállására emlékező Kalocsa Város Millenniumi Éve. március 15-16. Orosházán a második országos gyermek kézilabda bajnokság döntőjében az Eperföldi Általános Iskola csapata ismét a 6. helyet szerezte meg. március 21. A képviselőtestület pályázatot adott be az FVM-hez a Malatin téri záportározó (Vajas-holtág) rehabilitációs munkáinak befejezéséhez. A 20 millió forintos beruházás a záportározó medrében lévő teljes iszapmennyiség eltávolítását, valamint a zárt és felszíni tápcsatorna műtárgyainak felújítását szolgálja. − Az önkormányzat 23 fős városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot hozott létre, melynek tagjai között pedagógusok, orvosok, önkormányzati képviselők és más, fiatalokkal foglalkozó személyek találhatók. március 22. Lampl Hugó-díjjal tüntette ki az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Magyar Hidrológiai Társaság a Csorna-foktői árapasztó csatorna 1964-ben épült és 1999-ben felújított foktői belvíz-átemelő szivattyútelepét. Az 1993-ban alapított díjat évente egy-egy kimagasló színvonalú vízépítmény kapja meg. március 24-április 1. Romsics Imre múzeumigazgató Sonnebergben (Németország) a Külföldi Magyar Cserkészszövetség európai kerületeinek táborában 16 előadást tartott Kalocsa és a Kalocsai Sárköz történetéről, néprajzáról, régészetéről és természettudományos eredményeiről. március 27. Megkezdődött a gyógyfürdő próbaüzeme. A próbaüzem akkor lesz sikeres, ha a fürdő gépészeti berendezései legalább három hónapig hibamentesen működnek. április 5. Szabó József kalocsai születésű geológus születésének 180. évfordulója tiszteletére tudományos emlékülést rendeztek a Viski Károly Múzeumban. április 7. Az országgyűlési választás első fordulójában a kalocsai választókerületben a választásra jogosultak 68,08 %-a adta le szavazatót. A hét induló képviselőjelölt közül Tóth István (FIDESZ-MDF) 37,33 %-ot, Alföldi Albert (MSZP) 36,24 %-ot, Török Gusztáv Andor (SZDSZ) 18,59 %-ot kapott, mindhárman bejutottak a második fordulóba. A további négy induló, dr. Balás László (FKgP), Mácsai Lajos (Kisgazdapárt), Ruppáner János (MIÉP) és Schuckert György (FMDNP) nem jutott tovább. A pártlistákra leadott érvényes szavazatok (30.056) az alábbi arányban oszlottak meg: FIDESZ-MDF 45,53 % (13.684 szavazat), MSZP 37,33 % (11.220), SZDSZ 8,50% (2.556), MIÉP 3,48 % (1.046), Centrum Párt 2,20 % (662), Munkáspárt 1,75 % (525), FKgP 1,21 % (363)

27

április 10. Hartán lerakták az 51. sz. közút Solt − Dunapataj közötti szakasza új nyomvonalának alapkövét, és megkezdődött az új út építése, amely az árvízvédelmi töltés mellett, a védett oldalon halad. április 18. A képviselőtestület határozott a regionális hulladéktároló megvalósítását célzó Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Projethez való csatlakozásról. A projekt gesztora Csongrád város önkormányzata. A tervezett regionális hulladéktároló Kiskunhalas térségében épül meg. április 21. Az országgyűlési választás második fordulójában a választásra jogosultak 74,6 %-a adta le szavazatát. A két választási forduló között Alföldi Albert (MSZP) visszalépett Török Gusztáv Andor (SZDSZ) javára. A kalocsai választókerület országgyűlési képviselője a korábbi képviselő, Tóth István (FIDESZ-MDF) lett, aki a leadott érvényes szavazatok 54,96 %-át kapta. Török Gusztáv Andorra a szavazók 45,04 %-a adta szavazatát. A kalocsai származású dr. Bagó Zoltán (FIDESZ-MPP) országos listán került a parlamentbe. április 25. Romsics Viktor, a Nagyasszonyunk Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 12. osztályos tanulója az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen történelem tantárgyban a 10. helyezést érte el. A háromfordulós (2001. nov. 19., 2002. márc. 8., ápr. 25.) versenyen elért teljesítménye alapján Romsics Viktor mentesült a történelem tantárgy érettségije és a felsőfokú oktatási intézmények történelmi felvételi vizsgája alól. április 28. Elhunyt Nagy János a 3. sz. (Eperföldi) Általános Iskola ny. igazgatója, aki 1975-től 1989-ig állt az iskola élén. április végén röplabda országos bajnokságot nyert a Kertvárosi Általános Iskola leánycsapata az amatőr diákolimpia III. korcsoportjában. május folyamán megkezdődött a DÉMÁSZ-szal kötött közvilágítási szerződés alapján a város közvilágításának rekonstrukciója. − A Kalocsai SE asztalitenisz csapata kiesett az NB II. „Várkonyi” csoportjából. A csapat a következő szezonban a megyei bajnokságban indul. május 1. Átadták a Móra Ferenc utcából nyíló zöldség és gyümölcs nevű utcák végén kialakított Millenniumi emlékparkot, mely a Kertvárosi Lakók Egyesületének kezdeményezésére készült. A közel másfél hektáros területet az önkormányzat térítésmentesen engedte át a park céljára. május 7. Megalakult a Kalocsai Civil Szervezetek Szövetsége (KACISZ) a Kalocsai Honvéd Kulturális Egyesület, a Mozgáskorlátozottak Egyesülete Kalocsa és Vidéke, a Nagycsaládosok Kalocsai Egyesülete, az S. O. S. Ifjúsági Információs Egyesület és a Katonazenei Hagyományőrző Egyesület részvételével. Elnöknek Szakál Tibort választották meg. május 10-12. között a gyorsasági motorversenyzés Kalocsán megrendezett Supersport 400-as kategória országos bajnokság 3. futamán Pirisi Richárd, a Kaloring Motorsport Egyesület versenyzője az 1. helyet szerezte meg. május 15. Ünnepélyes keretek között avatták fel a felújított Katona István Házat, amelyben helyet kapott Az ezeréves Kalocsai Érsekséget bemutató állandó kiállítás néven megújult érseki kincstár, Prokop Péter festőművész állandó kiállítása és a kalocsai önkormányzat tulajdonában lévő Városi Képzőművészeti Gyűjtemény. − Második alkalommal adták át a Kunszt József-díjat, akik kapták: Németh Sándor tanár (Dózsa György Szakközépiskola), Szabóné Adorján Erika (Piarista Általános Iskola, Kecskemét) és Szilágyiné Kósa Erzsébet igazgató (Szent József Katolikus Általános Iskola, Kiskunhalas).

28

május 16-17. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Kalocsán tartotta Philips Közvilágítási Ankét címmel 33. országos tanácskozását abból az alkalomból, hogy Kalocsán száz éves a közvilágítás. Az ankét keretében adták át a Szentháromság tér korszerűsített közvilágítását. május 21. Hat számítógéppel felszerelt és internet-hozzáféréssel ellátott teleház kezdte meg működését az egykori Helyőrségi Klubban. május 26. Kalocsán rendezték meg az országos serdülő torna csapatbajnokság második fordulóját. május 31. Megnyílt a felújított Selyemerdő park. Az önkormányzat 2001 végén tíz évre a Kaloméh Trans Kft használatába adta a Hunyadi Sporttelepet. A kft vállalta, hogy a sporttelepet működteti, karbantartja és a szükséges felújításokat elvégzi. A sporttelepen alakították ki a Selyemerdő parkot, ahol játszótér is készült. június 1. Dr. Rácz Jenőt, a kalocsai kórház főigazgatóját az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium helyettes államtitkárává nevezték ki, továbbá megbízták az Egészségpolitikai Főosztály vezetésével. június 7-9. Megrendezték a X. Kék Madár Fesztivált. A fesztiválon többek között szerepelt Nagy-Kálózy Eszter, Rudolf Péter színművészek, a Babos Romani Project, az Erkel Ferenc Kamarazenekar, a Nemzeti Énekkar, a Pécsi Szimfonikusok, a Veszprémer Klezmer Band, és a 100 Folk Celsius. A Magyar Állami Operaház társulata Erkel Ferenc Bánk bán című operáját adta elő. A fesztivál háziasszonya ismét Bayer Ilona volt. − A gyorsasági motorversenyzés Hungaroringen megrendezett Supersport 400-as kategória országos bajnokság 4. futamán Pirisi Richárd, a Kaloring Motorsport Egyesület versenyzője a 3. helyet szerezte meg. június 12. Megjelent a Kalocsai Újság utolsó száma. június 16-18. Kalocsán rendezték meg az NB I-es kézilabdaedzők továbbképzését. június 24-29. között rendezte meg első ízben Kovács László fazekas, a Népművészet mestere a Fazekas Alkotóházban a kemenceépítő tábort fiatal fazekasok számára. június 29. Dr. Bábel Balázs érsek felszentelte a főszékesegyház Passauban (Németország) öntetett két új harangját. A harangszentelés után az 1.450 kg-os káptalani harangot és a 700 kg-os, Kalocsa első érseke, Asztrik emlékére készített kisebbet a főszékesegyház déli tornyában helyezték el. június 30. Ünnepélyes keretek között kapták meg diplomájukat az első, négyéves levelező alapképzésben részt vett közgazdászhallgatók, akik a Dunaújvárosi Főiskola kalocsai konzultációs központjában tanultak. A húsz hallgató közül tizenöten Kalocsán, öten pedig Dunaújvárosban vehették át diplomájukat. − A Parádsasvár környékén megrendezett országos nyílt váltóbajnokságon a Kalocsai SE csapata (Dénes Zoltán, Hegedűs Péter, Baksa Csaba) bronzérmet szerzett. június végén a Wienerberger Téglaipari Rt Jövőház-pályázatán a városi óvoda Viola utcai tagóvodája 620 ezer forintos pénzbeli támogatást nyert. július folyamán a Kalocsai FC anyagi okok miatt visszalépett a labdarúgó NB III. küzdelmeitől, csak a megyei bajnokság első osztályába nevezett. július 1. Dr. Bálint József kalocsai jegyzőnek címzetes főjegyző címet adományozott dr. Medgyessy Péter miniszterelnök. A köztisztviselők napján kapta meg első ízben 64, többségében városi jegyző a kitüntető címet. − Alföldi Albertet, a kalocsai választókerület 1994-

29

1998 közötti szocialista országgyűlési képviselőjét dr. Medgyessy Péter miniszterelnök személyes megbízottjává nevezte ki. Feladata a határon túli magyarság és az anyaország közötti kapcsolatok erősítése lesz. július 6. Elhunyt Beros András, a közelmúltban megszűnt Kalocsai Újság főszerkesztője. július 6-7. A Kaloring Motorsport Egyesület reptéren megtartott motorverseny-sorozatán a Nemzetközi Supermotor Kupa versenyszám open kategóriájában a kalocsai Dobos Róbert a harmadik helyet érte el. július 17-21. Megrendezték a XIV. Duna menti Folklórfesztivált. A fesztivál eseményein 15 ország közel 40 együttesének 1.200 tagja, táncosa, zenésze és népművésze vett részt. július 17. A XIV. Duna menti Folklórfesztivál alkalmából megjelent kiadványok: Asbóth Miklós, Nagy Erik: Ezeréves Kalocsa. A szövegét Asbóth Miklós írta, a fénykép illusztrációkat Nagy Erik készítette, a kiadványt Kalocsa Város Önkormányzata adta ki. Kalocsai kiskocsmában (Vasárnap este a bálban) című, közel egy óra időtartamú, kalocsai és környékbeli népdalokat, népzenét tartalmazó CD-t és kazettát a Kalocsai Múzeumbarátok Köre adta ki. július 20. Az 1886-os Daróczy-úszás emlékére folyami távúszást rendeztek a Dunán, a paksi Duna-part és a meszesi kompkikötő között. A kb. 16 km-es távnak 57-en vágtak neki. július 26. A korábban bejelentett megszűnése helyett újjá alakult a Foci-suli. július 27-28. Dénes Zoltán, a Kalocsai SE tájfutója a Vértes hegységben megrendezett válogatóversenyen elért eredményei (középtávon 4., normál távon 1. hely) alapján tagja lett az Európa-bajnokságra készülő magyar tájfutó válogatottnak. július végén az 51. sz. közút új nyomvonalának építése közben Harta határában, a Freifelt határrészen honfoglalás kori temetőre bukkantak. A leletmentésben részt vett a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete Langó Péter vezetésével és Kustár Rozália, a Viski Károly Múzeum régésze. augusztus folyamán folytatódtak a városi rekonstrukciós munkák. Az útrekonstrukció keretében új burkolatot kapott az Ecetgyár utca (22,5 millió forint) és a Vörösmarty utca (25 millió forint) a Mátyás király utcai kereszteződéstől a végéig. A Rákóczi utca felújítása az útburkolat-cserén kívül a csapadékvíz-csatorna helyreállítását és az elmaradt szennyvízbekötéseket is tartalmazta, ezért az utca felújítása november végéig tartott. A szolgáltató ház − kereskedelmi bank − mozi épülete által határolt, u. n. Szent István király úti tömb területén új térkő burkolat készült. A záportározó rehabilitációjára újabb 20 millió forintot nyert a város, amelyből a mederben visszamaradt iszapot távolították el. További 5-6 milliós költséggel a tározó környékét rendezik. augusztus 2-4. között a gyorsasági motorversenyzés Sárváron megrendezett Supersport 400-as kategória országos bajnokság 6. futamán Pirisi Richárd, a Kaloring Motorsport Egyesület versenyzője az 1. helyet szerezte meg. augusztus 15. Átadták Hajósnak a Magyar Urbanisztikai Társaság Hild-díját. Először fordult elő, hogy az 1968-ban alapított díjat községnek adományozták. augusztus 16. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Kalocsán megtartott ülésén adták át Dargay Lajos szobrászművésznek, a Schöffer Múzeum vezetőjének Bács-Kiskun Megye Művészeti Díját. augusztus 20. Átadták Kalocsa Város Önkormányzata kitüntető díjait. Kalocsa Városért Díj: dr. Dankó László érsek (posztumusz), Lakatos György fagottművész, Kalocsa Város

30

Művelődési Díja: Benedek György szobrászművész, Kerekesné Geri Zsuzsanna tanár (Liszt Ferenc Zeneiskola), Kalocsa Város Egészségügyi Díja: dr. Halasy Kálmán főorvos, dr. Palásti József osztályvezető főorvos, Kalocsa Város Közszolgálatáért Díj: Balázs Istvánné köztisztviselő (posztumusz) (Polgármesteri Hivatal), Fonyódi Béláné köztisztviselő (Polgármesteri Hivatal), Gábor Jánosné köztisztviselő (Polgármesteri Hivatal), Kalocsa Város Sport Díja: Dénes Zoltán tájfutó (Kalocsai SE), Hamzók József birkózó (KSE-Fűszerpaprika Rt), Kalocsa Város Polgármesterének Kitüntető Díja: dr. Vécsei Béla osztályvezető főorvos, Szőke Imre tanár (Szent István Gimnázium), Kalocsa Város Ifjúságának Neveléséért Díj: Korsós Mária tanárnő (Eperföldi Általános Iskola), Tóthné Duzmath Mária vezető óvónő (Kalocsa Város Óvodája). A kitüntetések átadásánál jelen volt dr. Magyar Bálint oktatási miniszter, aki Rudolf Gyulánénak, a Városi Oktatási Intézmények Gazdasági Szervezete vezetőjének Trefort Ágoston-díjat adományozott. − A homokmégyi Romsics Lászlóné (Szarka Vera) megkapta a Népművészet mestere kitüntető címet. − A hetek óta áradó Duna Paksnál 860 cm-en, másnap Bajánál 943 cm-en tetőzött. A meszesi vízmérce déli tizenkét órakor érte el az utóbbi évek legmagasabb vízállását, 780 cm számított értéket. (A meszesi vízmérce 145 cm-t mutatott, de talppontja lényegesen magasabban van 91,48 cm [balti magasság], mint a paksi [85,38 m], illetve bajai [80,99 m] vízmérce talppontja. augusztus 25. A kalocsai érsekség ezeréves fennállása tiszteletére rendezett ünnepségsorozat utolsó eseményén dr. Paskai László bíboros, esztergom-budapesti prímás érsek a magyar püspöki kar segédletével tartotta a szentmisét a Szentháromság téren több ezer hívő jelenlétében. Az eseményen megjelent dr. Mádl Ferenc köztársasági elnök és dr. Orbán Viktor volt miniszterelnök is. A szentmise végén dr. Endre Sándor, a megyei közgyűlés elnöke átadta dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érseknek a megyei közgyűlés által az ezeréves főegyházmegyének adományozott megyezászlót. augusztus 26. A képviselőtestület felhatalmazta a polgármestert a 84 települést magába foglaló „Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciális Együttműködés” szerződésének aláírására. Ezzel a szerződéssel csatlakozott Kalocsa a homokhátsági regionális hulladékkezelési társuláshoz. A 84 település szilárd hulladékának kezeléséhez szükséges beruházások fedezetének 75 %-át előreláthatóan az ISPA, 15 %-át a magyar állam, a fennmaradó 10%-ot az érintett települések biztosítják. A beruházás várható összköltsége közel 10,870 milliárd forint, azaz 44,412 millió Euro. − Dr. Deák Zoltán sebész főorvost nevezte ki a képviselőtestület a városi kórház főigazgatójának. A korábbi főigazgató, dr. Rácz Jenő távozása után, június 5-től megbízott főigazgatóként irányította dr. Deák Zoltán a kórházat. szeptember folyamán az Európai Virágos Városok és Falvak versenyén a falvak kategóriájában Géderlak az első helyet érte el. A városok kategóriájában Paks városa a második helyre került. szeptember 1. Megalakult a Hétszínvirág Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, amelyet a Hétszínvirág Oktatási és Kulturális Alapítvány alapított. Tevékenysége a tánc- és képző művészeti oktatásra terjed ki. Részben folytatója a Sárospataki Táncművészeti Iskola kalocsai tagozatának. szeptember 6-8. között a gyorsasági motorversenyzés Hungaroringen megrendezett Supersport 400-as kategória országos bajnokság 7. futamán Pirisi Richárd, a Kaloring Motorsport Egyesület versenyzője az 1. helyet szerezte meg. A hét futamból álló országos bajnokság négy futamában elért eredményei alapján a bajnokság 3. helyét szerezte meg. szeptember 7-21. között rendezték meg a Kalocsai Paprika Napokat.

31

szeptember 19. Dr. Endre Sándor, a megyei közgyűlés elnöke átadta az ezeréves fennállását ünneplő Kalocsának a megyei közgyűlés által adományozott kerámia ivókutat, melyet Tóth Sándor, a Kecskeméti Kerámia Stúdió művésze készített. Az ivókutat az OTP fiók épületének falán helyezték el. − Az ivókút átadása után, Kossuth Lajos születése 200. évfordulója alkalmából felavatták a szolgáltató ház előtti területen kialakított „Negyvennyolcasok tere” elnevezésű díszburkolattal ellátott teret, ahol leleplezték a Foktői úti laktanya szoborparkjából a térre áthelyezett Kossuth mellszobrot. A szobrot, az Ordasra került Rákóczi-szoborhoz és a Dózsa György Szakközépiskola előtt felállított Dózsa-szoborhoz hasonlóan, a laktanyában katonai szolgálatukat töltő szobrász-hallgatók készítették. A szobrot dr. Kovács György alezredes, a laktanya utolsó parancsnoka adta át Török Gusztáv Andor polgármesternek. A térre került az Érsekkertben lévő, többször megrongált Petőfi-szobor is. szeptember 21. A Kalocsai Paprika Napok keretében a Szent István Kalocsai Paprika Lovagrend tagjai sorába választotta többek között Nancy Goodman Brinker amerikai és Wilfried Gruber német nagykövetet, valamint a néhai Végvári Istvánt, aki 1971-től 1980-ig volt a kalocsai paprikafeldolgozó vállalat igazgatója. szeptember 22. Budapesten a serdülő egyéni országos atlétikai bajnokságon Papp Márta a Kalocsai SE súlylökője a 15 évesek korcsoportjában 12,58 m-es eredményével országos bajnok lett. − Budapesten, a karate ifjúsági országos bajnokságon Szécsényi Szilvia, a Kalocsai SE karatézója leány középsúlyban a 3. helyet szerezte meg. szeptember 24-30. Dénes Zoltán a Kalocsai SE tájfutója a magyar válogatott tagjaként részt vett a Keszthely és Sümeg térségében megrendezett nyílt tájfutó Európa-bajnokságon, ahol a magyar csapat váltóban a 12. helyet érte el. szeptember 26. Megtartotta utolsó ülését az 1998-2002 közötti ciklusra megválasztott városi képviselőtestület. A négy éves ciklus alatt 101 ülésen 94 rendeletet alkotott és 1.047 határozatot hozott a testület. szeptember 29. Az Eszéken megrendezett horvát-szlovén-magyar serdülő válogatott atlétikai versenyen Papp Márta a Kalocsai SE súlylökője, a magyar válogatott tagjaként 12,82 cm-es eredményével az első helyet érte el. október folyamán elkészült a szolgáltató ház és a Szent István király út páros oldalának házsora között kialakított Negyvennyolcasok terén álló háromszintes, üzleteket és lakásokat magába foglaló új épület, az István Sziget. A szokatlan alaprajzú épület az Eurovilla Kft beruházásában készült, tervezője Masszi Pál építész volt. október 1. Felavatták a Duna utcában kialakított játszóteret. október 4-6. között Kalocsán tartotta háromnapos szakmai konferenciáját az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségének (ÉFOÉSZ) elnöksége. október 7. Dr. Csillag István gazdasági és közlekedési miniszter előadást tartott a Művelődési Központban rendezett gazdaságfejlesztési fórumon. − A Kalocsára látogató dr. Kóródi Mária környezetvédelmi és vízügyi miniszter a város vezetőivel tárgyalt az országos hulladékgazdálkodási terv kalocsai megvalósításának lehetőségeiről, majd tárgyalópartnereivel és az Alsó-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság vezetőivel megszemlélte a Vajas belvárosi szakaszát. október 12. Nosztalgiavonat közlekedett a száz éve megnyitott Kunszentmiklós − Dunapataj vasútvonalon. Minden állomáson felavatták a vasút centenáriumát megörökítő, alábbi szövegű emléktáblát: „1902−2002 Kunszentmiklós − Dunapataj HÉV megnyitásának

32

100. évfordulója emlékére.” − Vancsik Nándor a Kalocsai SE karatézója Budapesten a Knock Down országos bajnokságon magyar bajnoki címet szerzett a nyílt 70 kg-os súlycsoportban. A zsűritől a „legtechnikásabb versenyző” címet is megkapta. Ezzel a teljesítményével a magyar válogatott tagja lett. október 12-13. Dénes Zoltán a Kalocsai SE tájfutója a Keszthely és Sümeg térségében megrendezett nappali egyéni országos bajnokságon az F 21-es kategóriában második lett. október 18-19. Vernóth Csilla a Kalocsai SE karatézója, a magyar válogatott tagjaként a Szolnokon megrendezett karate Európa-bajnokságon a formagyakorlatokban (kata) ezüstérmet, a 60 kg-os súlycsoportban a küzdelemben (kumite) pedig bronzérmet szerzett. október 20. Megtartották az önkormányzati választásokat. A választásra jogosult 14.681 választópolgár 48,16 %-a (7.070 fő) jelent meg a választáson. Az érvényes volt 6.920 szavazat. A három polgármester-jelölt közül Török Gusztáv Andorra (SZDSZ) 5.224 szavazat (75,49 %), Túri Tiborra (FIDESZ-MPP − MKDSZ) 1.546 szavazat (22,34 %) és Cselik Istvánra (MIÉP) 150 szavazat (2,17 %) esett. Az egyéni választókerületek győzteseinek eredményei: 1, vk. dr. Bagó Zoltán (FIDESZ-MPP − MKDSZ) 228 szavazat (35,79 %), 2. vk. dr. Molnár Gábor (MSZP) 361 szavazat (38,36 %), 3. vk. Vámosi Imre (SZDSZ) 270 szavazat (28,03 %), 4. vk. Kondéné Török Mária (SZDSZ) 240 szavazat (50,85 %), 5. vk. Vén János (SZDSZ) 312 szavazat (48,75 %), 6. vk. Katus Attila (SZDSZ) 253 szavazat (28,33 %), 7. vk. Derekas András (SZDSZ) 357 szavazat (54,67 %), 8. vk. Loibl László (SZDSZ) 322 szavazat (35,38 %), 9. vk. dr. Deák Zoltán (SZDSZ) 360 szavazat (37,50 %) 10. vk. Varga Sándor (KACISZ) 69 szavazat (45,70 %). Kompenzációs listán jutott a képviselőtestületbe: Angeli Gabriella (független, német kisebbségi), Farkas Gergely (FIDESZ-MPP − MKDSZ), Kapitány István (MSZP), Kapitány Julianna (MSZP), Lakatos László (SZDSZ), Mácsai Ferencné (FIDESZ-MPP − MKDSZ), Pirisi János (KACISZ), Túri Tibor (FIDESZ-MPP − MKDSZ), Vidák István (Phralipe MCF). − Nagy Erik (független, szlovák kisebbségi) képviselőjelölt nem kapta meg a megválasztásához szükséges számú szavazatot, de a javára leadott szavazatok alapján elért szlovák kisebbségi szószólóként a nyilvános képviselőtestületi ülések tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívottja lett. − A kisebbségi cigány önkormányzat tagjául az alábbiakat választották: Arany Zoltánné Rostás Ibolya (Lungo Drom), Kárpáti Pál (független), Soltész István Gergely (Roma Polgárjogi Mozgalom), Sztojka Katalin (Phralipe MCF), Vidák István (Phralipe MCF). − A megyei közgyűlés 46 tagja közül 23 az MSZP-t, 18 a FIDESZ-MPP-t, 3 az MDF-t és 2 az SZDSZ-t képviseli. Kalocsáról a megyei közgyűlésbe került: dr. Bagó Zoltán (FIDESZ-MPP), Farkas Gergely (FIDESZ-MPP), dr. Molnár Gábor (MSZP) és Török Gusztáv Andor (SZDSZ). A kalocsai választókerületből a megyei közgyűlés tagjává választották Alföldi Albertet (Hajós, MSZP) és András Istvánt (Harta, MSZP). − A Vértesben, Pusztavám térségében megrendezett tájfutó országos csapatbajnokságon a Kalocsai SE csapata (Baksa Csaba, Dénes Zoltán és Koprivanacz Imre) az F 21 kategóriában az 5. helyet érte el. október 26 − november 11. között a Japánban megrendezett nyílt nemzetközi karate bajnokságban Vancsik Nándor, a Kalocsai SE karatézója a 70 kg-os súlycsoportban a 2. helyet szerezte meg. október 29. Az Alsó-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság Kalocsai Szakaszmérnöksége, a Kalocsai Múzeumbarátok Köre és a Viski Károly Múzeum Vízrendezés és vízgazdálkodás a Kalocsai Sárközben (1872-2002) címmel emléknapot és kiállítást rendezett a Pest megyei Sárközi Ármentesítő és Belvízelvezető Társulat megalakulásának 130. évfordulója tiszteleté-

33

re. Az emléknapot a szakaszmérnökség székházában tartották, a kiállítást a múzeumban rendezték. − A Party Bt 410 m2-es új élelmiszerüzletet nyitott az Ecetgyár utcában. október 30. Megtartotta alakuló ülését az október 20-án megválasztott új városi képviselőtestület. A testület egy főállású és egy társadalmi megbízatású alpolgármestert választott Loibl László, illetve Kapitány István személyében. Megválasztották továbbá a képviselők vagyonbevallását is kezelő Pénzügyi és Vagyonellenőrzési Bizottságot, melynek elnöke Derekas András, tagjai Katus Attila, Kondéné Török Mária, Pirisi János képviselők és Flórián István, Józsa Lászlóné, Korsós Imre külső tagok lettek. október 31. Az újonnan megalakuló megyei közgyűlés a kalocsai tagjai közül dr. Bagó Zoltánt (FIDESZ-MPP) az Ügyrendi és Önkormányzati Bizottság tagjává, Farkas Gergelyt (FIDESZ-MPP) az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjává, dr. Molnár Gábort (MSZP) az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökévé és tanácsnokká, Török Gusztáv Andort (SZDSZ) a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság társelnökévé és tanácsnokká választotta. A kalocsai országgyűlési választókerületből a megyei közgyűlésbe kerültek közül Alföldi Albertet (Hajós, MSZP) a közgyűlés alelnökévé, András Istvánt (Harta, MSZP) az Ügyrendi és Önkormányzati Bizottság elnökévé és tanácsnokká választották. október végén a Magyar Nőorvos Társaság XXIII. kongresszusán Szontágh Ferenc Oklevéllel tüntette ki dr. Réfy Miklóst, a kalocsai kórház osztályvezető főorvosát. november folyamán megkezdődött a Belvárosi Általános Iskola épületének kb. 300 millió forintos felújítása, mely várhatóan két évig tart. A rekonstrukciót belső munkákkal kezdték. november 1. Uszódon hitelesítették a világ legnagyobb gyertyáját. A 208 cm magas, 73 cm kerületű hatkanócos gyertyát Fejes József gyertyaöntő készítette. november 7. Megalakult Kalocsa Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete, melynek elnökéül Sztojka Katalint (Phralipe MCF), alelnökéül Arany Zoltánné Rostás Ibolyát (Lungo Drom) választották. november 8-9. Debrecenben, a kyokushin karate utánpótlás országos bajnokságon a Kalocsai SE karatézói az alábbi eredményeket érték el: gyermek fiú nehézsúlyban Szőnyi Márkó 1. hely, serdülő leány középsúlyban Csefkó Eszter 1. hely, serdülő fiú középsúlyban Romsics Péter 3. hely, junior leány 60 kg-os súlycsoportban Vernóth Csilla 2. hely. november 12. A városi képviselőtestület megválasztotta az állandó bizottságok tagjait és a tanácsnokokat. Az Agrár, Környezet védelmi és Terület fejleszt ési Bizott ság elnöke Pirisi János, tagjai Farkas Gergely, Kapitány Julianna, Vámosi Imre képviselők, Balaton Ferenc, Kladek Tibor és Korsós Csaba külső tagok; az Egészségügyi és Szociális Bizo tt ság elnöke dr. Molnár Gábor, tagjai Katus Attila, Túri Tibor, Vidák István képviselők, dr. Andriska Géza, Kákonyi János és Lakatos Zoltánné külső tagok; a Jogi, Ügyr endi, Euró pai Uniós és Külkapcso lat ok Bizott ságának elnöke Lakatos László, tagjai dr. Bagó Zoltán, dr. Deák Zoltán, dr. Molnár Gábor képviselők és dr. Somfai Zsolt, Szabó Lászlóné és Szász István külső tagok; a Kö lt ségvet ési és Foglalkozt at áspolit ikai Bizott ság elnöke dr. Deák Zoltán, tagjai Kapitány Julianna, Varga Sándor, Vén János képviselők, dr. Andriskáné Ernőházai Ildikó, dr. Filvig Géza és Varga Ákos külső tagok; a Közbeszerzés i Bizo tt ság elnöke Vén János, tagjai dr. Deák Zoltán, Derekas András, Kondéné Török Mária, Lakatos László, dr. Molnár Gábor, Pirisi János képviselők; a Művelődési, Okt at ási, I fjúság i és Sport Bizott ság elnöke Kondéné Török Mária, tagjai Angeli Gabriella, Lakatos

34

László, Mácsai Ferencné képviselők és Korsósné Szabadi Petronella Perhács Mária és Rigó László külső tagok; a Városüzemelt et ési és Fejleszt ési Bizot t ság elnöke Vén János, tagjai Derekas András, Túri Tibor, Vámosi Imre, Varga Sándor képviselők, Balog Antal, Lakatos János, Martin János és Szabó László külső tagok lettek. − Angeli Gabriellát a német kisebbségi ügyek, Vidák Istvánt a cigány kisebbségi ügyek tanácsnokává választották. november 25. Beemelték a dusnoki (szekszárdi) Duna-híd utolsó, záró elemét. Ezzel létrejött a szárazföldi kapcsolat a Duna két partja között. november 28. Kalocsa ezeréves fennállása emlékére a Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Egyesület a Széchenyi lakótelepi Csajda utcában és a Zrínyi lakótelepi KRESZ-park mellett juhar és platán emlékfákat ültetett a kivágott nyárfák pótlására. november végén elkészült a Rákóczi utca teljesen felújított útburkolata. december 2. − 15. A Nemzetek Napjai rendezvénysorozat keretében a Művelődési Központ megrendezte a Délkelet-ázsiaii napok II.-t, amelyen a Fülöp-szigeteket, Indonéziát, Malajziát és Szingapúrt mutatták be. december 13. Fennállásának húszéves évfordulóját ünnepelte a Kalocsai SE Kyokushin Karate Klubja. Ebből az alkalomból jelent meg a klub húszéves múltját bemutató Rendületlenül 20 éve a kyokushin útján című kiadvány. december 16. Dr. Lamperth Mónika belügyminiszter Géderlaknak Kós Károly Díjat adományozott a község védelme és szépítése érdekében végzett munka elismeréseként. december 17. A képviselőtestület 2003. január 1-i hatállyal megszűntette a Városi Közművelődési Intézmények és Könyvtárt, valamint a Kalocsa Városi Televíziót. A két intézmény megszüntetésével egy időben megalapította a Városi Közművelődési Intézmények, Könyvtár és Televíziót. Az igazgatói teendők ellátásával Asperján Istvánnét, a Városi Közművelődési Intézmények és Könyvtár eddigi igazgatóját bízta meg. A két intézmény megszűntetése és az új intézmény megalapítása a gyakorlatban azt jelenti, hogy az eddig önállóan működő két intézményt egy intézmény szervezeti keretei között működteti tovább. 2003 A város lakossága 18.110 fő volt. − Az év folyamán 57 lakás épült és 19 szűnt meg. A lakásállomány az év végén 7.543. −Az év folyamán 2.650 m2 beton-, 800 m2 aszfaltjárdát és 710 m2 parkolót újított fel az önkormányzat. − Vezetékes gázt használó háztartások száma 6.310. − A szennyvízcsatorna hálózat hossza 87 km, a hálózatra rákötött lakások száma 4.992. − Vezetékes távbeszélő állomások számának alakulására nincs adat. − A városban 1.430 gazdasági vállalkozás működött, melyekből 219 korlátolt felelősségű társaság, 7 szövetkezet, 304 betéti társaság és 840 egyéni vállalkozás volt. A kiskereskedelmi üzletek száma 414, a vendéglátóhelyeké 121.− A kalocsai kistérségben a munkanélküliségi ráta 8,6 % volt. − A város középiskoláiban 1.344, az általános iskolákban 1.882 diák tanult. −Prokop Péter kalocsai születésű festő, író, költő és papnak a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal kitüntetést adományozta. − A Pécsiné Ács Sarolta-díj kitüntetettjei: Kovács János táncos, egyesületi elnök (Bokréta Együttes), Pandur Istvánné népi iparművész, Romsics Imre múzeumigazgató (Viski Károly Múzeum). − Kalocsáról és környékéről megjelent kiadványok: Aisa liaba Hajoschr Muattrgottes. Legendák a hajósi Istenanyáról. Gyűjtötte és összeáll. Schőn Mária. Hajós, [2003]. Kétnyelvű kiadás. − Katona István: A kalocsai érseki egyház története. 2. rész. Ford. Takács József, sajtó alá rend. Thoroczkay Gábor. Kalo-

35

csa, 2003. − Kustár Rozália, Langó Péter: Ezüstbe öltözött lányok. Honfoglalás kori sírok Harta határában. Kalocsa, 2003. (Kalocsai múzeumi kiskönyvtár 7.) − „A legnagyobb magyar geológus”. Szabó József-emlékkönyv. (Tanulmányok.) Szerk. Hála József, Romsics Imre. Kalocsa, 2003. (Kalocsai múzeumi értekezések 8.) − Marosi Mária, Kapitány László: Kalocsa. Fotóalbum. Kalocsa, 2003. Fotóalbum. − Thoroczkay Gábor: A középkori Kalocsai−Bácsi Érsekség. Térkép. Kalocsa, 2003. Hajtogatott és plakát formában. január folyamán biztonsági felülvizsgálat és javítás miatt a MÁV kivonta a forgalomból a Kalocsa és Kiskőrös között közlekedő Bz jelű motorvonatot (piroska) is. A több hónapig tartó vizsgálati és javítási időszak alatt vonatpótló autóbusz közlekedett a kalocsai és kiskőrösi vasútállomás között. − Az önkormányzat a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht-t bízta meg a város általános rendezési tervének felülvizsgálatával és a szükséges módosítások elkészítésével. január első napjaiban Budapesten rendezték meg a 2003. évi óvodás sakkbajnokságot, ahol a kalocsai Eltigami Omár 4,5 ponttal a 3., Szabó Gergő 4,0 ponttal a 6. helyet szerezte meg. Mindketten a Logikusakk Kulturális Egyesület sakkszakosztályának tagjai. január 1. Az eddig önálló Kalocsa Városi Televízió a fenntartó önkormányzat határozata alapján a Városi Közművelődési Intézmények, Könyvtár és Televízió tagintézményeként folytatja működését. január 6. Elhunyt dr. Kuczy Károly, az I. István Gimnázium ny. igazgatóhelyettese, helytörténeti kutató. Az 1970-es években a gimnáziumban működő helyismereti szakkör vezetője volt. Több helytörténeti munkája jelent meg. − A kalocsai autóbuszvezetők is csatlakoztak a volán-dolgozók béremeléséért kezdeményezett kétórás figyelmeztető munkabeszüntetéséhez. január 22. A Viski Károly Múzeumban bemutatták Romsics Imre Élő népművészet Kalocsán című könyvét, melyet a múzeum és a Kalocsai Múzeumbarátok Köre közösen adott ki az elmúlt év végén. január végén a szekszárdi Babits Kupán a Logikusakk Kulturális Egyesület gyermek sakkcsapata (Balázs Gábor, Eltigami Amir, Eltigami Omár) 15,5 ponttal az első helyet szerezte meg. február folyamán Viczay Lajos fotóművész a Szövetkezeti Képzőművészek Országos Kiállításán kiállított három fotójával első díjat nyert. − Tóbi Attila a Dózsa György Szakközépiskola rendvédelmi szakos 12. osztályos tanulója az országos tanulmányi versenyen a 2. helyezést érte el. Teljesítményével felvételi vizsga nélkül kerül a Rendőrtiszti Főiskola 1. évfolyamára. február 2. A Viski Károly Múzeumban bemutatták az elmúlt év végén megjelent A kalocsai pota nyelvjárássziget című könyvet, amelynek egyik tanulmányát az év elején elhunyt dr. Kuczy Károly írta. február 5. A Fibernet kábelszolgáltató reggel levette a kábelhálózatról a kalocsai televízió adását és a kalocsai képújságot, mivel a szolgáltató nem tudott megegyezni a városi önkormányzattal a szolgáltatási szerződés feltételeiben. Erőteljes lakossági tiltakozás nyomására a szolgáltató elfogadta az önkormányzat feltételeit, és délután visszakerült a hálózatra a két levett csatorna. február 7. A havazás és a hófúvás elvágta Kalocsát a külvilágtól. február 11. A városi képviselőtestület jóváhagyta Uszód, Dunaszentbenedek és Géderlak képviselőtestületeinek közös kérését, hogy a három községben keletkező kb. 270 m3/nap

36

szennyvízmennyiséget a kalocsai szennyvíztisztító telepen tisztítsák. A három község közös szennyvízvezetéke a kalocsai ipari parkban csatlakozik a városi hálózathoz, amelyen keresztül jut el a tisztítótelepre. Az engedélyért a három község 35 millió forint egyszeri rákötési díjat fizet. − Az Informatikai és Hírközlési, valamint az Oktatási Minisztérium 36 db számítógépből és a hozzátartozó perifériákból álló multicentert adományoz Kalocsának. A számítástechnikai eszközökön kívül a szükséges bútorzatot is térítésmentesen biztosítja a két minisztérium. Az országban két multicenter referenciahelyet hoznak létre, amelyből az egyik Kalocsán lesz. Az önkormányzat a multicenter helyéül a Művelődési Központot jelölte ki. február 20. Tizennégy évi börtönbüntetésre ítélte a kecskeméti Megyei Bíróság azt az 55 éves kalocsai férfit, aki 2002. július 1-én a kalocsai kórház egyik kórtermében leszúrta az ott kezelt 38 éves élettársát, aki belehalt sérülésébe. február 21-23. Tatán rendezték meg az Ország Legügyesebb Kollégistája vetélkedőt. A vetélkedőn tizenöt, mozgással, sporttal kapcsolatos feladatot kellett megoldaniuk, valamint karikatúra és agyagszobor készítésében mérték össze tudásukat a résztvevők. A Hunyadi János Középiskolai Kollégium csapata, Balogh Janka, Dana Elemér, Földes Nicolett, Kis Balázs, Lavati Eszter, Rákóczi Ferenc rendes tagok és Árvai Zoltán póttag Martin János, Martin Jánosné, Pécsi Józsefné és Petróczi Ernőné felkészítő tanárok vezetésével az első helyen végeztek a vetélkedőn. február 25. A képviselőtestület határozott a spanyol Totana várossal történő kapcsolatfelvételről. Totana kb. 23 ezer lakosú város Délkelet-Spanyolországban, Murcia tartományban, közel a tengerparthoz, Murcia városától 45 km-re. Totana a spanyol fűszerpaprikatermelés és -feldolgozás központja. Kalocsa és Totana közötti kapcsolatfelvétel igénye 2002 őszén merült fel, amikor totanai küldöttség látogatóban járt a Kalocsai Fűszerpaprika Rt-nél. tavasz folyamán megkezdte a DÉMÁSZ Rt a régi, elhasználódott villanyoszlopok és vezetékek cseréjét a belvárosban. A Szent István király úti légvezetéket földkábelre cserélték ki. − Asbóth Miklós könyvtáros az önkormányzat megbízásából elkészítette A kalocsai temetőben nyugvó nevezetes személyek sírjai és művészi szempontból jelentős sírok című jegyzéket. A 114 tételt tartalmazó jegyzéket 130 színes fénykép illusztrálja. A jegyzék egy példánya a Városi Kommunális Intézmény temetőgondnokságán található. március folyamán közel 576 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a város Kalocsa északi határában építendő, az 51. sz. és az 5106. sz. közutat (foktői országút) összekötő elkerülő út építéséhez. Az elkerülő út biztosítja a jobb közúti összeköttetést az ipari parkkal. − A Magyar Kyokushin Karate Szervezet országos bajnokságán a junior korú Vernóth Csilla (KSE) a felnőttek formagyakorlatok kategóriájában a 4. helyezést érte el. Vancsik Nándor (KSE) a felnőtt férfiak 70 kg-os kategóriájában a 3. helyet érte el. március 1. Hatvannyolc magán- és tizennyolc jogi személy részvételével megalakult a Kalocsakörnyéki Fűszerpaprika és Zöldség Értékesítő Szövetkezet. Elnökéül Deák Istvánt választották. március 15. Dr. Grabarits István gyógyszerészt a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemkereszt ezüst fokozatával tüntette ki. A Magyar Gyógyszerész Kamara BácsKiskun Megyei Szervezete Aranygyűrű életmű-díjat adományozott dr. Grabarits Istvánnak. − Dr. Lamperth Mónika belügyminiszter A Köz Szolgálatáért Érdemjel arany fokozatával tüntette ki Török Gusztáv Andor polgármestert.

37

március 19. Halálos kimenetelű verekedés tört ki a kalocsai cigányok között a Malomszög utcában. A haláleset nyomán több hónapig tartó békétlenség volt a környéken. Néhányan félelmükben Kiskunmajsára „menekültek”. március 23. II. János Pál pápa boldoggá avatta gróf Batthyány-Strattmann Lászlót, a Szent István Gimnázium egykori diákját. Az 1885/86-os tanévben, negyedikesként került a gimnáziumba. A Stephaneum növendéke volt. Az 1889/90-es tanévben, nyolcadikosként évközben távozott az intézetből, gimnáziumi tanulmányait máshol fejezte be. március 24. Átadták a 36 számítógépből álló multicentert a Művelődési Központban. A számítógépeket és a berendezést az Informatikai és Hírközlési, valamint az Oktatási Minisztérium adományozta. − Az éjszaka folyamán tűz ütött ki a Kaloplasztik Műanyag- és Gumiipari Kft dunapataji telepén. A kár több mint 10 millió forint volt. március 25. A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcionális Együttműködés keretében létesítendő hulladékudvar helyéül a Ciglédi kertet jelölte ki az önkormányzat. A hulladékkezelési együttműködés keretében 82 település, köztük Kalocsa is, részt vesz. április 3. Dr. Bárándy Péter igazságügyi miniszter Kalocsára látogatott. Dr. Bökönyi István, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka kíséretében meglátogatta a börtönt, majd lakossági fórumon vett részt a Művelődési Központban. április 4. Kaposváron, az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen mutatott teljesítményük alapján Lakatos Szilvia, Molnár Mónika és Barabás Dezső, a Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakképző Intézet szakmunkástanulói szakmunkás bizonyítványt nyertek. április 8. Felavatták a Széchenyi úton, az Eperföldi Általános Iskolával szemben létesített szélforgó parkot. A március 15-én, Budapesten felavatott uniós pontonhídon lévő szélforgókból 95 db-ot állítottak fel Kalocsán, amelyek egy évig maradnak a városban. április 10. Súlyos üzemzavar történt a Paksi Atomerőműben. Személyi sérülés nem történt, a lakosságot sem érte kimutatható sugárterhelés, de az erőmű 2. sz. blokkja hosszú időre kiesett az energiatermelésből. április 12. Az Európai Unióhoz való csatlakozásról szóló népszavazás kalocsai eredményei. A szavazásra jogosult kalocsai állampolgárok száma: 14.565. A szavazáson részt vett 7.225 fő, a jogosultak 49,61 %-a. Az érvényesen szavazók száma 7.178 volt. Ezek közül igennel 6.298-an (87,74 %), nemmel 880-an szavaztak (12,26 %). április 15. A képviselőtestület a Széchenyi út − Petőfi Sándor utca kereszteződésének korszerűsítésére 50,4 millió Ft, a meszesi ivóvízvezeték kiépítésére 32 millió Ft és a Csajdakerti termál gyógyfürdő fejlesztésére 70,266 millió forint értékű pályázatot nyújtott be a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz. − Az önkormányzat belépett a Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetségbe. − A képviselőtestület 2003. augusztus 1-i hatállyal szervezetileg összevonta a Dózsa György Szakközépiskolát, valamint a Műszaki Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézetet. Az összevont iskola új neve Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola lett. Az igazgatói teendők ellátásával Bogár Istvánt, a Dózsa György Szakközépiskola eddigi igazgatóját bízták meg. − Ismét Asperján Istvánnét nevezte ki a képviselőtestület a Városi Közművelődési Intézmények, Könyvtár és Televízió igazgatójának. Megbízatása 2003. május 1-től 2008. április 30-ig szól. április 16. A Fercom Kft a polgári védelmi tájékoztató és riasztó rendszer 10 millió forintos felügyeleti központját adományozta a Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség-

38

nek. A felügyeleti központot, melynek rendszerbe állítását, működtetését és szervizelését az adományozó térítésmentesen végzi, a kalocsai városháza épületébe telepítették. május folyamán az 51. sz. és az 5106. sz. közút (foktői országút) között készülő elkerülő út építése közben az építők egy vaskori település nyomaira bukkantak. A régészeti feltárást Nagy Dániel, a Viski Károly Múzeum régésze végezte. − A Budapesten megtartott országos halfőző versenyen Gyarmati Lászlónét, a Csajda csárda szakácsát választották az ország legjobb halfőzőjévé. Egy évig őrizheti Az ország legjobb halfőzője feliratú vándorserleget. május 1. Egy éven keresztül megfigyelői státusban az Európai Parlament tagja lesz dr. Bagó Zoltán kalocsai országgyűlési képviselő (FIDESZ-MPSZ). május 15. Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek átadta a két éve alapított Kunszt József-díjat az idei kitüntetetteknek. Ebben az évben Horváth Jenőné vezető óvónő (Szivárvány Katolikus Óvoda, Kiskunmajsa), Pálinkásné Kocsó Mária tanárnő (Angolkisasszonyok Ward Mária Leánygimnáziuma, Pedagógiai Szakközépiskolája és Kollégiuma, Kecskemét) és Bartek József ny. tanár (Szent István Gimnázium, Kalocsa) kapta a díjat. május 17. A Viski Károly Múzeum az elmúlt évben végzett szakmai tevékenységének elismeréseként és az ismeretterjesztő előadások megszervezéséért megkapta az Év Múzeuma 2002 kitüntető címet. A cím mellé egymillió forintos pénzjutalmat is kapott a múzeum. − A Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia nyelvtani tanulmányi versenyének országos döntőjén, Szegeden Dimitrow Daniella, a Nagyasszonyunk Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 4. osztályos tanulója (tanítója Vörösné Bujdosó Andrea) korcsoportjában az első helyet érte el. május 17-18. Bajnokságot nyert a Kalocsai Kézilabda Club az NB II. délnyugati csoportjában. 17-én, szombaton Nagyatádon a Rinyamenti KC ellen győztek 34 −32-re, másnap az aranyéremre szintén esélyes csurgói csapat kikapott Harkányban, így a kalocsai csapaté lett az aranyérem. május 19. Rövid időn belül harmadik alkalommal volt tűz a Dózsa György Szakközépiskolában. Az egyik tanteremben keletkezett tűzet a kalocsai tűzoltóság két egysége oltotta el. A tüzek keletkezésének okára nem derült fény. május 20. A képviselőtestület módosította a Liszt Ferenc Zeneiskola tevékenységét. Az eddigi zeneoktatás mellett táncművészeti, képző- és iparművészeti, színházművészeti és bábművészeti alapképzést is bevezetik. Az iskola a Hunyadi János utcai épülete mellé megkapta a Petőfi Sándor utcában lévő ifjúsági házat (egykori úttörőház), amelyet a Művelődési Központ használt. − Ismét Gulyás Bélát nevezte ki az önkormányzat a Hunyadi János Középiskolai Kollégium igazgatójává. A megbízatása 2003. augusztus 16-tól 2008. augusztus 15-ig szól. − Elhunyt Kováts Géza kalocsai nagyprépost. május 23. Kiskőrösi és soltvadkerti hálás tanítványai a Hunyadi János utca 40. sz. ház falán leleplezték Bálint Hugó polgári iskolai tanár és költő emléktábláját. Bálint Hugó abban a házban született, amely annak a háznak a helyén állt, amelyre az emléktábla került. Az emléktábla avatásán jelen volt dr. Gyulai Endre szeged−csanádi megyéspüspök, aki rokonságban állt Bálint Hugóval. május 24. Csefkó Eszter (KSE) kyokushin karate országos bajnokságon az ifjúsági leány könnyűsúlyú kategóriában magyar bajnok lett és elnyerte a legtechnikásabb versenyzőnek járó különdíjat is. Szécsényi Szilvia (KSE) ifjúsági leány nehézsúlyban, Zsubori László (KSE) serdülő fiú nehézsúlyban egyaránt a 3. helyet szerezte meg.

39

május 24-25. A Gödöllőn megrendezett tájfutó országos bajnokságon Dénes Zoltán (KSE) a 3. helyet szerezte meg. május 28 − június 1. A kalocsai önkormányzat öttagú küldöttsége szakmai jellegű látogatást tett Székelykeresztúron, Kalocsa erdélyi testvérvárosában. május 29-30. A Vilniusban megrendezett Kyokushin Karate Európa Bajnokságon a junior Vernóth Csilla (KSE) Európa-bajnok lett a formagyakorlatokban (kata), a küzdelem (kumite) 60 kg-os kategóriában pedig ezüstérmet szerzett. A Junior nők között megszerezte a legtechnikásabb versenyzőnek járó különdíjat is. május 30. Átadták az idegenforgalmi és marketing célokat szolgáló Paprika Házat. A Kossuth Lajos utcában lévő egykori Tarajossy villát (az idősebb kalocsaiak Ilk ház néven ismerik), amely egy ideig a KAGE Rt székháza is volt a Kalocsai Fűszerpaprika Rt újította fel és a kalocsai fűszerpaprika-feldolgozás tárgyi emlékeit ide gyűjtötte össze. június 6-8. Megrendezték a XI. Kék Madár Fesztivált. Az eseménysorozaton részt vett, többek között Erdélyi László (zongora), Klukon Edit (zongora), Pege Aladár (nagybőgő), Ránki Dezső (zongora), Debreceni Keresztény Kórus, Dirty Tones Jazz Singers: Messiás (Händel), Echo Színház: A kis herceg (Saint-Exupéry), Erkel Ferenc Kamarazenekar, Magyar Állami Operaház: Szerelmi bájital (Donizetti). A fesztivál háziasszonya Kertész Zsuzsa volt. június 15. II. Rákóczi Ferenc hazatérése 300. évfordulója alkalmából emléktúrát szervezett a Kalocsai Légvédelmi Katonák Hagyományőrző Köre és a Rákóczi Szövetség kalocsai szervezete. A túrázók kerékpárral és gépkocsival vettek rész az emléktúrán, amely a kalocsai Negyvennyolcasok teréről indult, a Duna menti falvakat érintve az ordasi Rákóczi-fáig tartott. június 17. A képviselőtestület 30 millió forintos pályázatot adott be a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a Hősök útja, a Mócsy János utca és a Katona István utca útkorszerűsítésére. június 19-21. Debrecenben, a diákolimpia országos röplabda döntőjében a Szent István Gimnázium leánycsapata a 4. helyet érte el. A csapat egyik tagja, Sztupovszki Anett A torna legtechnikásabb játékosa címet kapta június 21. Papp Márta (KSE) az országos ifjúsági súlylökő bajnokságon 12 m-es lökésével a 3. helyet szerezte meg. június 23. Az országgyűlés jóváhagyta a kalocsai kórház rekonstrukciója második ütemének végrehajtásához szükséges 1.475 millió forint vissza nem térítendő támogatást. június 27. Vinczellér Imre festőművész a Marseille Mediterranée 2003 nevű nemzetközi kortárs képzőművészeti tárlaton kiállított Finálé és Néma hegedűk című képeiért Grand Prix arany nagydíjat kapott. A május 9-től 16-ig tartó tárlaton 18 nemzet 105 képzőművésze állított ki. június 28. Népünnepély keretében nem hivatalosan felavatták a dusnoki új Duna-hidat. június 28-29. Ljubljanában, a Bécs − Budapest − Ljubljana − Zágráb nemzetközi ifjúsági sportversenyen Papp Márta (KSE), a magyar válogatott tagjaként, 13,75 méteres lökésével a súlylökő verseny első helyét szerezte meg. június 29-30. Pilisszentkereszten, a tájfutók középtávú és váltóbajnokságán Dénes Zoltán (KSE) középtávon a második, a KSE első csapata a váltóban a harmadik helyet szerezte meg.

40

július elején a Belvárosi Általános Iskola udvarán, a tornaterem alapozása közben kb. kétezer éves kelta, szarmata sírokat találtak. A régészeti feltárást Nagy Dániel, a Viski Károly Múzeum régésze végezte. július 4. Dr. Medgyessy Péter miniszterelnök ünnepélyes keretek között avatta fel a Dusnok közelében épült új hidat, a Szent László hidat, valamint a 6. sz. és az 51. sz. közutat összekötő M9-es autóutat. Az új híd 917 m hosszú, 14 m széles vasbeton- és acélszerkezetű, az átadás idején Magyarország leghosszabb hídja volt. július 4-6. A Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság Kalocsán, a Főszékesegyházi Könyvtárban tartotta nyári szabadegyetemét. július 22. A kalocsai önkormányzat megvásárolta a Kalocsavíz Kft-ben lévő megyei tulajdonrészt. A tulajdonrész ára 8.946.800 Ft, a tulajdonrészhez kapcsolódó eszközvagyon ára 52.657.000 Ft + ÁFA volt. július 28-29. Az éjszaka folyamán orkánerejű széllel és özönvízszerű esővel járó ítéletidő tombolt Kalocsán. A szél fákat, villany- és telefonpóznákat döntött ki. Az alacsonyabban lévő házak pincéjébe betört az esővíz. A vihar több órás áramkimaradással is járt. július 29. Második alkalommal rendezték meg a Paks − Kalocsa közötti dunai távúszást. Hatvanan indultak neki a kb. 16 km-es távnak. augusztus folyamán jelentette be dr. Szántó Jenő, a Dunaújvárosi Főiskola főigazgatóhelyettese, hogy a 2003/2004-es tanévben nem indul első évfolyam a főiskola kihelyezett kalocsai tagozatán, mivel azt a Magyar Akkreditációs Bizottság nem engedélyezte. − A Honvédelmi Minisztérium elhatározta, hogy hamarosan bezárja a szabadszállási székhelyű Alföldi Kiképző Központot, ahova a korábban megszüntetett kalocsai kiképző központ is tartozott. augusztus elején megkezdték a Móra Ferenc utca − Kinizsi Pál utcai kerékpárút építését. augusztus 1. Marokity Róbert (KSE) a Budapest − Baja hosszú távú evezős versenyen az egypár evezős hajóosztályban a 2. helyet szerezte meg. A 172 km-es távot 11 óra 14 perc alatt tette meg. augusztus 13-17. Csehország, Horvátország, Írország, Izrael, Lengyelország, Magyarország, Szerbia-Montenegró és Szlovákia válogatottjai részvételével ifjúsági labdarúgó tornát rendeztek Kalocsán, Miskén, Hartán, Ráckevén és Szigetszentmiklóson. augusztus 15. A Viski Károly Múzeumban bemutatták a Katona István: A kalocsai érseki egyház története című könyv második, újonnan megjelent kötetét. A mű első kötete 2001-ben jelent meg. augusztus 18. Dr. Kapitány József, a kalocsai Fűszerpaprika Kutató és Fejlesztő KHT igazgatóhelyettese Bács-Kiskun Megye Tudományos Díja, Asbóth Miklós, a Városi Közművelődési Intézmények, Könyvtár és Televízió igazgatóhelyettese, a Nagy Lajos Könyvtár vezetője Bács-Kiskun Megye Közművelődési Díja kitüntetést kapta a megyei közgyűléstől. augusztus 19. Török Gusztáv Andor polgármesternek a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta dr. Mádl Ferenc köztársasági elnök. − A Dunapataj és Harta közötti Felsőzátonynál kiemelték a Duna medréből azt, a feltehetően a 18. században készült 8 m hosszú bödönhajót, amely az alacsony vízállás miatt vált láthatóvá. augusztus 20. Átadták Kalocsa Város kitüntető díjait:Kalocsa Városért Díj: dr. Rácz Jenő helyettes államtitkár, a kalocsai kórház előző főigazgatója, Kalocsa Város Ifjúságának Neveléséért Díj: Raffai Mihály tanár, Kalocsa Város Művelődési Díja: Nagy Ferencné könyv-

41

táros (Nagy Lajos Könyvtár), Kalocsa Város Egészségügyi Díja: Licsicsányi Ernőné ápolónő, Kalocsa Város Közszolgálatáért Díj: Madarász László köztisztviselő (Polgármesteri Hivatal), Kalocsa Város Sport Díja: megosztva: id. Deák Ferenc (posztumusz), ifj. Deák Ferenc tanár (Műszaki Szakközépiskola), Kalocsa Város Polgármesterének Kitüntető Díja: Varga Jánosné szociális nővér. − Mádl Ferenc köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta a kalocsai születésű Kovács László diplomatának, az Országgyűlés Külügyi Hivatala helyettes vezetőjének. augusztus 30. Ünnepélyes keretek között avatták fel a Kaly Jag (Fekete Tűz) Roma Nemzetiségi Szakiskola második telephelyét a kalocsai vasútállomás melletti egykori Volán munkásszálló épületében. Az iskola igazgatója Nagy Ludmilla lett. Az új iskolában az oktatás szeptember 8-án indul. szeptember folyamán a főszékesegyház déli oldalánál elektromos vezeték fektetésekor, árokásás közben elérték az első, Asztrik korabeli székesegyház falmaradványait. Ezt követően több hónapig tartó kutató régészeti ásatást végeztek a falmaradványok környékén. A most megtalált falmaradványok nagy részét 1869 őszén Henszlmann Imre már feltárta. szeptember 1. Megkezdődött a Nagy Lajos Könyvtárban az ingyenes internetezés. A könyvtár egy pályázaton 6 db számítógépet és egy éves ingyenes internet-előfizetést nyert. szeptember 2. − október 30. között a Bács-Kiskun Megyei Közútkezelő KHT átépítette a Maloméri csatorna (Sárköz III. főcsatorna) Miske alatt lévő hídját. Az 1943-ban épült, erősen elöregedett híd teherbírása az átépítés során 20 t-ról 80 t-ra növekedett. szeptember 6-20. Megrendezték a Kalocsai Paprika Napokat. szeptember 8. Elhunyt Kovács László festő- és fotóművész, a bajai Eötvös József Főiskola tanára. Gimnáziumi tanulmányait Kalocsán végezte, 1958-ban érettségizett. 1965−1975 között az I. István Gimnázium tanára volt. szeptember 9. A Liszt Ferenc Zene- és Társművészeti Iskola neve Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézményre változott. szeptember 10. Megalakult a Kalocsai Felsőoktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság 10 millió forint alaptőkével, amelyből Kalocsa Város Önkormányzata 40 %-kal részesül. A tőke többi része jogi és magánszemélyek tulajdonában van. A társaság legfontosabb feladatának tekinti egy főiskola alapítását Kalocsán, illetve a főiskola működésének segítését. szeptember 12. 100. születésnapját ünnepelte Kalocsa legidősebb polgára, Dózsai Menyhértné. szeptember 13 − 14. között Szlovákiában a Vág folyón megrendezett horgász világbajnokságon a magyar csapat aranyérmes lett. A magyar csapat tagjai Ambrus Tibor, Hamar Ferenc, Magyar Szilárd és három kalocsai: Katus Gyula, Nagy Attila és Schäffer Károly (Kalocsai HE) voltak. Az egyéni versenyben Schäffer Károly a második, Katus Gyula a hetedik helyet szerezte meg. szeptember 18. Tudományos Nephrológiai Szimpóziumot rendezett a kalocsai Gambro Dialízis Központ (Művese állomás) és az ÁNTSZ Városi Intézete. szeptember 20. A Sopronban megrendezett kyokushin karate országos junior versenyén Vernóth Csilla és Csefkó Eszter arany-, Szécsényi Szilvia ezüstérmet szerzett. Mindhárman a Kalocsai SE versenyzői.

42

szeptember 23. Bejegyezték a cégbíróságon a Tomori Pál Főiskola alapítására alakult Kalocsai Felsőoktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaságot. október folyamán a kalocsai és a bajai önkormányzat közös pályázatával 7,8 millió forintot nyert a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanácsnál a két város a 2005. évben rendezendő Duna Menti Folklórfesztivál költségeinek részbeni fedezésére. Kalocsát az elnyert összeg fele illeti meg. október 2. Ünnepélyes keretek között adták át a szeptember 9-én elkészült, az 51. sz. közút és a foktői országút (5106. sz. közút) között épült u. n. ipari parki bekötőutat. A 4.600 m hosszú, 7 m széles aszfaltút építési költsége közel 640 millió forint volt. Az út építése során 61 ezer m3 földet mozgattak meg, alapjába 6.600 m3 betont építettek, amelyre 8.200 tonna aszfalt került. Az út mellett 30 ezer m2 területet füvesítettek és 700 facsemetét ültettek. Az új út része lesz a Kalocsát nyugatról megkerülő félgyűrű kerülőútnak. október 17. A Virágos Magyarországért Versenymozgalom keretében Géderlak megkapta a miniszterelnök különdíját. A község iskolája és óvodája minisztériumi különdíjban részesült. október 28. A képviselőtestület jóváhagyta Kalocsa 2006-ig szóló gazdasági programját. − Átadták a Móra Ferenc és a Kinizsi Pál utcában épített, kb. 2 km hosszú, átlagosan 1,8 m széles kerékpárutat. A 35 millió forintos beruházás egy részét, 19,1 millió forintot pályázaton nyerte a város. − Elhunyt dr. Márkus Ferenc fűszerpaprika nemesítő, kandidátus, c. főiskolai tanár, a kalocsai Fűszerpaprika Kutató és Fejlesztő Közhasznú Társaság igazgatója. október végén megalakult a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kalocsai munkacsoportja. november folyamán közzétették az ország száz legjobb gimnáziumát tartalmazó listát, amelyen a kalocsai Szent István Gimnázium a 29. helyet foglalja el. A rangsorolás alapja az 1997 és 2002 között érettségizett és a felsőoktatási intézetekbe felvett tanulók aránya volt. Amíg 1997-ben a Szent István Gimnázium érettségizett tanulóinak 66,67 %-át vették fel, addig 2002-ben már a végzősök 85,56 %-a tanult tovább. Az iskola ötéves átlaga 80,2 % volt. november 8. A Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény első alkalommal rendezte meg a megye általános és középiskolás korú diákjai számára a kalocsai születésű Szendrei Imre zongoraművésznek emléket állító zongoraversenyt, a Bács-Kiskun Megyei Zongoristák Találkozóját. − A Budapesten megrendezett másodosztályú ifjúsági tornász országos bajnokságon Kovács Péter (KSE) tornász négy bajnokságot nyert. Első lett lólengésben, korláton, nyújtón és megnyerte az összetett versenyt is. A Kalocsai SE csapata ezüstérmes lett. november 11. Budapesten a Szent József Otthonban elhunyt a kalocsai születésű Prokop Péter festő, író, költő és pap, aki 42 évig Olaszországban élt. november 16. A Berettyóújfalun megrendezett országos korcsoportos kyokushin karate bajnokságon a junior leány 60 kg-os kategóriában Vernóth Csilla, az ifjúsági leány +55 kg-os kategóriában Szécsényi Szilvia aranyérmet szerzett. Az ifjúsági leány 55 kg-os kategóriában Csefkó Eszter, a gyermek I. korcsoport középsúlyában Milke Péter, a II. korcsoport könnyűsúlyában Varga Máté a harmadik helyet érte el. Valamennyien a Kalocsai SE versenyzői. november 27. Csillag István gazdasági és közlekedési miniszter hivatalosan átadta az 51. sz. közút Harta − Dunapataj közötti, új nyomvonalon épült szakaszát. Az átadott útszakasz kb. 5 km hosszúságú, építési költsége 2,5 milliárd forint volt.

43

december folyamán a Magyar Optikus Ipartestület Aranykoszorús Mester címet adományozta az augusztusban nyugalomba vonult Viczay Lajos látszerésznek. december 2. A városi képviselőtestület szervezetileg három részre bontotta fel a Városi Kommunális Intézményt. Az építőipari és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások elvégzésére megalapította a Kalo-Komfort Kalocsai Városüzemeltetési és Fejlesztési Kft-t. A hulladékszállítási feladatok a Kalokom-Sped Kalocsai Kommunális Szolgáltató Kft feladata lesz. A korábbi intézmény megmaradt feladatait a karcsúsított Városi Kommunális Intézmény végzi. A két kft-t 3-3 millió forint alaptőkével alapította a képviselőtestület. Az átszervezés során a két kft-hez egyenként kb. egy-egy tucat dolgozó került, akiknek az átszervezés során megszűnt közalkalmazotti jogállásuk, de a közalkalmazotti jogviszonnyal járó juttatások, jogok és kötelezettségek két évig megilletik őket. december 16. A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kőrösi Andrásnak, a Karamell Rt vezérigazgatójának Bács-Kiskun Megye Gazdaságfejlesztéséért Díjat, Réfy Vilmosnak, a Bázis Kft ügyvezető igazgatójának Bács-Kiskun Megye Szakképzéséért Díjat adományozta. december 18. A 244/2003. sz. kormányrendelet meghatározta az ország kistérségeit, illetve a hozzájuk tartozó településeket. A rendelet szerint a kalocsai kistérség központja Kalocsa, jelzőszáma: 3303 a kistérséghez tartozó települések: Bátya, Drágszél, Dunapataj, Dunaszentbenedek, Dunatetétlen, Dusnok, Fajsz, Foktő, Géderlak, Hajós, Harta, Homokmégy, Kalocsa, Miske, Ordas, Öregcsertő, Solt, Szakmár, Újtelek és Uszód. − Elhunyt Tálas Antal ny. ezredes, egykori helyőrségparancsnok, aki szolgálati idejét csaknem teljes egészében Kalocsán töltötte. december 30. A képviselőtestület határozata szerint a kórház reorganizációs programjának végrehajtása érdekében a 612 főt foglalkoztató kórháznak a gyógyító munkát segítő 29 alkalmazottját el kell bocsátania. 2004 A város lakossága 18.034 fő volt. − Az év folyamán 24 lakás épült és 2 megszűnt. A lakásállomány az év végén 7.565 db volt.− Az év folyamán 2.688 m2 beton- és 726 m2 aszfaltjárdát újított fel az önkormányzat. − A városban 6.972 gázfogyasztó volt. − A szennyvízhálózat hossza 87,3 km, a hálózatra rákötött lakások száma 4.992 volt. − A távbeszélő fővonalak száma 5.832. − Kalocsán 1.814 gazdasági vállalkozás működött, amiből 727 társas, 1.087 pedig egyéni vállalkozás volt. A kiskereskedelmi üzletek száma 419, a vendéglátóhelyeké 115. − A kalocsai kistérség munkanélküliségi rátája 8,9 %. A város oktatási intézményei nappali tagozatos tanulóiból az általános iskolákat 1.772 diák, a középiskolákat 1.351 diák, a főiskolát 24 diák látogatta. − A Pécsiné Ács Sarolta-díj kitüntetettjei: Buzai Albert táncos (Kalocsai Hagyományőrző Népi Együttes), Nagyné Bagó Erzsébet népi iparművész, Horváth Katalin táncos, igazgató (Hétszínvirág Alapfokú Művészetoktatási Intézmény). − Kalocsáról és környékéről megjelent kiadványok: Asbóth Miklós: Kalocsa településszerkezetének kialakulása és a kalocsai városrészek, közterületek nevének változásai. In: Bács-Kiskun megye múltjából. 19. sz. 363-464. p. Kecskemét, 2004. − Fehér Zoltán: Mondták a régi öregek. Kecel népének hiedelemvilága. Kalocsa, 2004. (Kalocsai múzeumi értekezések 9.) − Gila János: Folklórfesztiválok a Duna mentén (1968-81). Bp. 2004. − Tóth Sándor Attila: Rómából a pannon Árkádiába. Patachich Ádám fiók-Árkádiája: Nagyvárad, Kalocsa. Bp. 2004. (METEM könyvek 46.) január folyamán a Tesco-Globál Áruházak Rt beruházását végző cég puhatolózó tárgyalásokat folytatott a város vezetőivel egy Kalocsán felépítendő Tesco áruház ügyében. − A

44

főszékesegyház déli oldalánál végzett régészeti feltárás során egymás fölött elhelyezkedő koporsókat találtak, melyekben a csontvázakon kívül tárgyi leletek is voltak. − Több alkalommal hamis húszezer forintos bankjegyek kerültek forgalomba Kalocsán, illetve környékén. január 13. Bombariadó volt a Dózsa György Szakközépiskolában. A rendőrség bombakutatói nem találtak robbanószerkezetet az épületben. január 17. Szekszárdon, az általános iskoláskorú sakkozók számára kiírt Babits Kupán az alsó tagozatosok versenyén Eltigami Omár (Kertvárosi Általános Iskola 1. o.) az első, bátyja, Eltigami Amir (Kertvárosi Általános Iskola 3. o.) a második, Szabó Gergő (Eperföldi Általános Iskola 1. o.) holtversenyben a 3-4. helyet szerezte meg. Csapatversenyben a Kertvárosi Általános Iskola csapata (Eltigami Amir, Eltigami Omár, Galambos Márton, Galambos Menyhért) a második helyet szerezte meg. − A Litterátum Országos Angol Nyelvi Verseny országos döntőjében Revák Katalin, a Belvárosi Általános Iskola 7. osztályos tanulója az ötödik helyet szerezte meg. A verseny első fordulóján, amelyet 22 városban rendeztek meg, 4.500 diák vett részt. Az országos döntőbe 44 diák jutott be. január 22. Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek egyházi elismerésben részesítette Bolvári Andrást, a Kalocsa TV operatőrét, Tóth Tímeát, a Kecskeméti Lapok munkatársát és Szász Andrást, a Petőfi Népe szerkesztő-újságíróját. január 27. Elhunyt dr. Nyitrai Lajos, a Nagy Lajos Könyvtár egykori igazgatója, aki 1954-től 1967-ig állt a könyvtár élén. Többek között az ő nevéhez is fűződik a használaton kívüli zsinagógaépület könyvtárrá alakítása. 1967-től nyugdíjazásáig a Szolnok Megyei Könyvtár igazgatóhelyettese volt. Később visszaköltözött Kalocsára. február folyamán a HÍD-COOP Rt (korábban kalocsai ÁFÉSZ) eladásra kínálta a korábban bezárt Kristály vendéglőt. − Dr. Mohácsi János kalocsai sportorvost választották a magyar labdarúgó válogatott orvosává. Segítője Kiszely Gyula gyógymasszőr szintén kalocsai. február 1. A fenntartó HM Kulturális Szolgáltató KHT döntése alapján minden alaptevékenységét megszüntette a Helyőrségi Művelődési Otthon. A hónap végére tervezték a végleges bezárást. február 7. Muharai Elemér-díjjal tüntették ki a Kalocsai Hagyományőrző Népi Együttest. február 10. A kórház-rekonstrukció második ütemére kiírt közbeszerzési pályázat győztesével, a Magyar Építő Rt-ből és a Kipszer Rt-ből alakult konzorciummal köti meg a kórházrekonstrukció építési szerződését a városi képviselőtestület. A kórház-rekonstrukció első ütemét is ez a cég végezte. február 14. A fedett pályás országos ifjúsági atlétikai bajnokságon Papp Márta (KSE) súlylökésben a harmadik helyet szerezte meg. február 20-21. A Zákányszéken megtartott III. Dél-alföldi Regionális Hegedűversenyen Komjáthy Péter, a Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3. osztályos tanulója (tanára Csicsák Lászlóné) a harmadik helyet szerezte meg. február 23. A Tesco-Globál Áruházak Rt levélben tájékoztatta Török Gusztáv Andor polgármestert, hogy az egykori kisgépgyár területén áruházat kívánnak létesíteni. A terület tulajdonosaival megállapodtak a terület megvásárlásáról. február 25 − március 9. között rendezték meg Tóth Menyhért Kossuth-díjas festőművész emlékkiállítását születésének 100. évfordulója alkalmából a Dózsa György Gazdasági, műszaki Szakközépiskola és Szakiskolában.

45

március folyamán megkezdődött a kórház rekonstrukciójának második üteme. − A Felsőoktatási Tanács 14 : 1 arányban elismerésre javasolta a kalocsai Tomori Pál Főiskolát. − A Szövetkezeti Képzőművészek Országos Kiállításán fődíjjal tüntették ki Kiss István művésztanár Az 1000 éves kalocsai érsekség című grafikáját és Viczay Lajos fotóművész Rovinj című nagyméretű színes fotóját. − Megjelent a Zselé című diákújság első száma. Az iskolákban terjesztett diákújság minden számát más főszerkesztő szerkeszti. − A Lakiteleki Általános Iskola és a Népfőiskola által kiírt Fegyvert és vitézt éneklek című országos történelmi versenyen a Belvárosi Általános Iskola csapata, Szász Nóra, Varga Anita, Kovács Anna ás Lánczi Péter (felkészítő tanár dr. Igazné Daraghy Ágnes) az első helyezést érte el. Az országos vetélkedőn 97, a lakiteleki döntőn 12 csapat indult. március 2. A képviselőtestület pályázott a Negyveni út − Eperföld u. − Szőlők köze úti útrekonstrukció III. ütemére, a Szőlők köze út felújítására. Az útfelújítás tervezett költsége 149,956 millió forint, amelynek 10 %-a saját erő, 90 %-a pedig vissza nem térítendő támogatás. − A képviselőtestület pályázatot nyújtott be a Nemzeti Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatalhoz az Eperföldi Általános Iskola épületének rekonstrukciójához. A felújítás teljes összege 172,762 millió forint, amelynek 5 %-a a saját erő, 95 %-a pedig vissza nem térítendő támogatás. A felújítás a tervek szerint 2004-ben kezdődik és 2005-ben fejeződik be. március 9. A képviselőtestület hozzájárult, hogy az egykori Kristály vendéglő épületét, amelyben az önkormányzat 1/3 résztulajdonnal rendelkezik, eladja a többségi tulajdonos HÍDCOOP Rt. − A megszűntetés előtt álló szőlőhegyi tagiskola épületét az önkormányzat átadta a Humán Kft-nek, ahol a Humán Kft 30-40 megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatásáról gondoskodik. március 10. Több, használaton kívüli honvédségi ingatlan városi tulajdonba adását kezdeményezte a képviselőtestület. A Miskei út melletti 2 gyakorlótér (7,34 ha, 11,05 ha), ugyanitt lőszerraktár (14,46 ha), a Foktői út melletti gyakorlótér (22,54 ha), a Paksi köz végén lévő lőtér (7,03 ha), a Foktői úti laktanya (36,70 ha), 4 db üres telek (egyenként 253 m2) az Erdei Ferenc utcában és a Foktői úton lévő, üresen álló társasházi épületek iránt nyújtotta be igényét a Kincstári Vagyoni Igazgatósághoz. március 14. A Veszprémben megrendezett diákolimpia országos döntőjében Csefkó Eszter, a Szent István Gimnázium sportolója a karate ifjúsági leány középsúlyú kategóriában az első helyet szerezte meg. március 14-15. Kalocsán rendezték meg a Kelet-magyarországi Társastánc Területi Bajnokságot közel 250 résztvevővel. A kalocsai illetőségű versenyzők közül a junior standard táncokban Mitykó Gergely − Szász Nóra páros az 5., az ifjúsági standard táncokban Baksa Tamás − Török Gyöngyvér páros a 6., a Kunhalmi István − András Felícia páros a felnőtt standard táncokban a 2., a felnőtt latin-amerikai táncokban pedig a 3. helyet szerezték meg. március 15. Vincellér Imre festőművész megkapta a Magyar Köztársasági Érdemkereszt arany fokozatát. A kitüntetést a köztársasági elnök megbízásából Hiller István, a kulturális örökség minisztere adta át. március 19. A Pulszky Társaság − Magyar Múzeumi Egyesület Romsics Imrének, a Viski Károly Múzeum igazgatójának Pulszky Károly-díjat adományozott. március 20. Az Utazás 2004 kiállítás keretében a Gasztrorandevú 2004 rendezvényen a diákcsapatok számára szervezett versenyen a Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Középiskola, Szakképző Intézet csapata (Diel Tibor és Varga Péter 12. osztályos tanulók) az asztali terítékversenyen az első helyet szerezték meg.

46

március 23. A kórházi átszervezés keretében a képviselőtestület 612 főről 583 főre módosította a Városi Kórház és Rendelőintézet létszámkeretét. A létszámcsökkentésről még az elmúlt év december 30-án döntött a testület. április folyamán a város átvette a megszűnt Helyőrségi Művelődési Otthon épületét (Szent István király út 38.). Az épületet a Városi Közművelődési Intézmények, Könyvtár és Televízió klubház céljára kapta meg. − Az átalakuló vagy megszűnő honvédségi szervezetek felesleges, elsősorban lánctalpas haditechnikai eszközeit megkezdték Kalocsára szállítani, a Miskei úti MH Kijelölt Állandó Raktárba. április 14. A Szent István király út 2-4. sz. alatti épületegyüttes (Művelődési Központ, Tomori Pál Főiskola, valamint a Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény központi épülete) felújítására pályázatot nyújtott be a képviselőtestület. A felújítás teljes költsége 677,6 millió, pályázott összeg 667,6 millió, saját erő pedig 10 millió forint. április 22-23. A Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Középiskola, Szakképző Intézet színjátszói nagy sikerrel mutatták be Shakespeare A makrancos hölgy című vígjátékát. április 26-30. között rendezte meg az S. O. S. Ifjúsági Információs Egyesület és az Európai Párbeszéd Alapítvány a Kalocsai eredet − Európai jövő című népi értékmegőrző és kortárs kulturális programsorozatot az uniós csatlakozás tiszteletére. május folyamán megkezdték a Petőfi Sándor utca külső része útfelületének felújítását. A felújítás összköltsége 150 millió forint, amelynek 6 %-a az önerő. − A Világunk gyermekszemmel című országos környezetvédelmi pályázaton Klein Éva, a Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Középiskola, Szakképző Intézet diákja pályázati dolgozatával elnyerte a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium különdíját. május 1. A Csajda Fürdő mellett rendezték meg az EU majálist, ahol megünnepelték a kalocsaiak hazánk csatlakozását az Európai Unióhoz. Az ünnepség keretében a világ jelenlegi legnagyobb, 4.251 literes bográcsában főtt a Guinness rekordként számon tartott 7.000 adagos marhapörkölt. A főzéshez felhasználtak 1 tonna színhúst, 1,5 mázsa zsírt, 1,5 mázsa vöröshagymát, 2 mázsa paprikakrémet, 25 kg pirospaprikát és 70 liter hajósi bort. − Megkezdte működését a kalocsai munkaügyi központban az Egységes Magyar Munkaügyi Adatbázis (EMMA). május 15. Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek átadta a Kunszt József-díjat az idei év kitüntetettjeinek. Díjat kapott Lipóczy István tanár (Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Kecskemét), Mayer Tamásné igazgató (Constantinum, Kiskunfélegyháza), Szalai József ny. zenetanár (Liszt Ferenc Zeneiskola, Kalocsa). Emléklapot kapott Keresztes Kálmánné vezető óvónő (Szent Margit Óvoda, Kecskemét). május 18. A csökkenő gyermeklétszám miatt a képviselőtestület 2004. július 1-i hatállyal megszűntette a Belvárosi Általános Iskola szőlőhegyi tagiskoláját. A szőlőhegyi tagiskolába járó diákok nagyobbik része a Belvárosi Általános Iskolában, néhányan pedig más általános iskolában folytatják tanulmányaikat. május 22. Horváth Csaba, a Belvárosi Általános Iskola 7. b. osztályos tanulója édesanyjával, Horváthné Raffai Pálmával kerékpárral indult a kb. 700 km-es zarándokútra a csíksomlyói búcsúba. május 28. A Közbeszerzési Tanács egymillió forintra büntette meg a kalocsai önkormányzatot a városi kórház 1,48 milliárd forintos rekonstrukciós közbeszerzési pályázata értékelése során elkövetett hiba miatt.

47

május 29-30. A szegedi országos korcsoportos rapid sakkbajnokságon a 7 éves kalocsai Eltigami Omár (KSE) a 8 éven aluliak csoportjában magyar bajnok lett. nyár elején megkezdődött a fedett uszoda felújítása. Az egy hónapra tervezett felújítási munkák alatt az egész uszoda zárva tart. június folyamán lebontották az egykori Kisgép V. épületeit, amelyek az 1960-as évek elején épültek. Az elbontott épületek helyén Tesco áruház, parkoló és üzemanyagtöltőállomás épül. − A kalocsai Méhecskék SE csapata a megyei labdarúgó-bajnokság nyugati csoportjának bajnoka lett. június 3. Kalocsára látogatott dr. Szili Katalin, az országgyűlés elnöke. június 4-6. Megrendezték a XII. Kék Madár Fesztivált. A fesztiválon közreműködött a Magyar Állami Operaház zenekara és balettkara, a Bóbita Bábszínház, a Los Andinos együttes, a Danubius Ifjúsági Szimfonikus Zenekar és Ewald Rézfúvós Quintett. Szólisták többek között Miklósa Erika, Kováts Kolos, Sólyom-Nagy Sándor énekesek és Dés László (szaxofon). A fesztivál háziasszonya Bayer Ilona volt. június 7. A képviselőtestület jóváhagyta Kalocsa város csatlakozását a Kalocsa Kistérségi Többcélú Társuláshoz, amely ugyanezen a napon alakult meg. A társulás tagjai: Kalocsa, Bátya, Drágszél, Dunapataj, Dunaszentbenedek, Dunatetétlen, Dusnok, Fajsz, Foktő, Géderlak, Hajós, Harta, Homokmégy, Miske, Ordas, Öregcsertő, Solt, Szakmár, Újtelek és Uszód önkormányzatai. − A képviselőtestület 12,247 millió forint költségvetésű belvárosi járdafelújítás és 48 millió forintos útfelújítás 80 %-ára pályázatot nyújtott be a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanácshoz. A tervezett járdafelújítások 2004. és 2005. évben valósulnak meg. Az útfelújítások a Hősök útja útrekonstrukció II. ütemére, valamint a Mikszáth Kálmán és a Paprika utca felújítására vonatkoznak, amelyeket 2004-ben végeznek el. június 8. Kalocsára látogatott dr. Magyar Bálint oktatási miniszter és részt vett a 300 milliós költséggel felújított Belvárosi Általános iskola átadási ünnepségén. − A Kalocsai Fűszerpaprika Rt kalocsai malomépületében elektromos zárlat miatt tűz ütött ki. A keletkezett kár kb. 1.200.000 Ft június 10. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa 5 millió forintos bírsággal büntette a kalocsai kábeltelevíziót is működtető Fibernet Kommunikációs Rt-t gazdasági erőfölénynyel történő visszaélés miatt. június 11. Megváltozott külsővel és bővebb terjedelemben jelent meg a Kalocsai Néplap. Az eddig a Kaloprint nyomdában készült B/3 formátumú, általában 16 oldal terjedelmű hetilap helyett valamivel kisebb, SR A/3 formátumban és 20 oldalon jelenteti meg és az újonnan vásárolt, saját nyomdagépén készíti kiadója, a Kalopress Lapkiadó Kft. június 13. Az európai parlamenti képviselőválasztáson Kalocsán 5.991 fő szavazott, ami 41,15 %-os részvételi arányt jelent. A FIDESZ−MPSZ a leadott érvényes szavazatok 43,70 %-át (2.599), az MSZP 36,94 %-át (2.197), az SZDSZ 10,24 %-át (609), az MDF pedig 4,81 %-át (286) kapta meg. június 14. Az országgyűlés 196 „igen” szavazattal módosította a felsőoktatásról szóló törvény mellékletét és ezzel jóváhagyta a kalocsai Tomori Pál Főiskola létrehozását. június 15. Megnyitotta kalocsai fiókját a Szigetvári Takarékszövetkezet a Karamell Rt székházába. június 19-20. A Kiskunhalas melletti Kötönyi erdőben megrendezett országos tájékozódási futóbajnokságon a középtávú F21-es kategóriában Dénes Zoltán (KSE) ezüstérmet szer-

48

zett. A váltóbajnokságban a Kalocsai SE csapata (Baksa Csaba, Bergendi Péter, Dénes Zoltán) ezüstérmes lett. június 22. A Kalocsai Felsőoktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság közgyűlésén aláírták a kalocsai Tomori Pál Főiskola alapító okiratát. A főiskola első főigazgatójának dr. Meszlényi Rózsa főiskolai tanárt választották. − A kalocsai és a dunaszentbenedeki önkormányzat közös iskolafenntartási megállapodása értelmében a kalocsai Belvárosi Általános Iskola és a dunaszentbenedeki általános iskola közös igazgatás alá kerül. − A városi önkormányzat megállapodást kötött a Kalocsa Kistérség Többcélú Társulással, hogy a 14 éves kornál idősebb és az általános iskolát elvégzett tanulók kötelező oktatását a kalocsai Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola látja el, valamint arról, hogy a 2004/2005-ös tanévtől a Társulás működési területén élő sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű iskolai oktatását a kalocsai Speciális Általános Iskola és Szakiskola látja el. június 23. A Karamell Rt területén kigyulladt egy raktár. Az erős tűz megfékezésében a kalocsai tűzoltókon kívül részt vettek a bajai, kiskőrösi és szekszárdi tűzoltók is. Harminckét tűzoltó kilenc rohamkocsival oltotta el a tűzet. július 1. Az egykori kalocsai zsinagóga, a mai Nagy Lajos Könyvtár épületének falán a Hit Gyülekezete kalocsai szervezete emléktáblát avatott a holocaust áldozatai és a modern Izrael államot ért terrortámadások emlékére. július 2. Megalakult a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara kalocsai szervezete. − A városi klubszínpad bemutatta Molnár Ferenc Az Ibolya című egyfelvonásos vígjátékát az ifjúsági ház színháztermében. − Megkezdték a bezárásra ítélt szabadszállási Alföldi Kiképző Központ felszámolását. július 4-augusztus 1. A Művelődési Központ megrendezte a Kalocsa Art 2004 című gyűjteményes kiállítást, amelyen a kalocsai és környékbeli képzőművészek állítottak ki. július 6. Az önkormányzat 94,118 millió forintos pályázatot nyújtott be az Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium agrár- és vidékfejlesztési programjához a Csorna-foktői árapasztó főcsatorna belvárosi medrének (Vajas) rendezésére. A tervezett munkák, megvalósítása 2005-ben és 2006-ban történik. − A képviselőtestület a Városi Közművelődési Intézmények, Könyvtár és Televízió kezelésébe adta a Szent István király út 38. sz. alatti, az egykori Helyőrségi Művelődési Otthon épületét, amelyet a Művelődési Központ klubházként működtet. július 10-18. A Dániában megrendezett tájfutó Európa-bajnokságon Dénes Zoltán (KSE) az F21-es kategóriában a 22. helyet szerezte meg július 14. Kigyulladt a Dózsa György Szakközépiskola egyik melléképülete. A raktárként használt épületben és az ott tárolt anyagokban kb. 5 millió forintos kár keletkezett. július 24. Százhúsz úszó indult a Paks − Kalocsa közötti távúszóversenyen. július végén elkészült a Petőfi Sándor utca útfelújításának második szakasza a Széchenyi úttól a Szőlők köze útig. augusztus − szeptember folyamán 2 db hamis 20 ezer forintos bankjegy került forgalomba Kalocsa környékén. augusztus 4. Megjelent az első kalocsai sporthetilap, a Kalocsai Sport első száma. A kétszínnyomású hetilapot, amely a város és a környék sportéletét mutatja be, a Kalopress Lapkiadó Kft adja ki. Főszerkesztője Csapai Lajos lett.

49

augusztus 4-8. A Magyar Labdarúgó Szövetség nemzetközi utánpótlás labdarúgó tornát rendezett az U 17-es korosztály részére 8 válogatott csapat részvételével. Az „A” csoport (Horvátország, Izrael, Magyarország, Szlovákia) küzdelmeit Ráckevén és Szigetszentmártonban, a „B” csoport (Csehország, Észak-Írország, Lengyelország SzerbiaMontenegró) küzdelmeit pedig Kalocsán és Miskén rendezték. A két csoport győztese Ráckevén játszotta a döntőt. augusztus 5-8. A Kunhegyesen megtartott országos horgászbajnokságon a kalocsai Martin Gábor (Kaposvári Sporthorgász Egyesület színeiben) az 5. helyet szerezte meg. augusztus 6. Marokity Norbert (KSE) a Budapest − Baja maratoni regattán az ezüstérmet szerezte meg. augusztus 14-15. Dénes Zoltán tájfutó (KSE) a Zalalövőn megrendezett Zala Kupán az F21-es kategóriában, majd másnap a Zselic Kupán is az első helyet szerezte meg. Minkét versenyen öt ország több mint háromszáz versenyzője indult. augusztus 18. Folk hátán folk címmel rendezte meg a Művelődési Központ a kalocsai és a környékbeli népzenészek első kalocsai találkozóját. augusztus 20. Átadták Kalocsa Város kitüntető díjait. Kalocsa Városért Díj: Németh József vállalkozó (Csajda csárda), dr. Zs. Kovács István főszerkesztő (Kalocsa TV), Kalocsa Város Ifjúságának Neveléséért Díj: Bogdánné Fekete Ágnes tanárnő (Dózsa György Szakközépiskola), Katus Györgyné tagóvoda-vezető (Kalocsa Város Óvodája), Kalocsa Város Művelődési Díja: Vízi Melinda zongoratanárnő (Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény), megosztva: Vékony János és Zsiga Gyula népzenészek, Kalocsa Város Egészségügyi Díja: Csefkóné Rideg Rita főnővér, dr. Horváth Györgyi gyermekorvos, Kalocsa Város Közszolgálatáért Díj: Szilágyi Istvánné köztisztviselő (Polgármesteri Hivatal), Tóth János köztisztviselő (Polgármesteri Hivatal), Kalocsa Város Sport Díja: megosztva: Gillich Tamás és Gillich Zsolt vállalkozók, Kiss György ny. tanár, Kalocsa Város Polgármesterének Kitüntető Díja: Csapai Lajos főszerkesztő (Kalocsai Néplap), Kapitány Lajosné konyhavezető (Oktatási Intézmények Gondnoksága) − A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés több kalocsai illetőségű vagy egykori kalocsai illetőségű személyt tüntetett ki közgyűlési díjjal. Bács-Kiskun Megye Egészségügyéért Díj: dr. Városi Zsuzsanna, az ÁNTSZ Bács-Kiskun Megyei Intézetének vezetője, aki kalocsai lakos és korábban az ÁNTSZ Kalocsai Városi Intézet vezetője volt. BácsKiskun Megye Közművelődési Díja: Asperján Istvánné, a Városi Közművelődési Intézmények, Könyvtár és Televízió igazgatója. Bács-Kiskun Megye Művészeti Díja: Lakatos György fagottművész, aki kalocsai születésű és a Kék Madár Fesztivál létrehívója, továbbá posztumusz Kovács László fotó- és festőművész, a bajai Eötvös József Főiskola tanára, aki 1965−75 között a kalocsai I. István Gimnázium tanára volt. augusztus 29. Kalocsai képek címmel fotótörténeti kiállítást rendezett a Kalocsai Fotóklub. augusztus 31. A városi önkormányzat, a dunaszentbenedeki önkormányzattal kötött közös iskolafenntartási megállapodás értelmében, megszűntette a Belvárosi Általános Iskolát és megalapította a Kalocsa Belvárosi − Dunaszentbenedeki Általános Iskola és Óvodát. Az új alapítású iskola a megszűntetett Belvárosi Általános Iskola teljes körű jogutóda és alapfeladatai is azonosak a megszűntetett iskoláéval. Az új iskola fenntartója a Kalocsa − Dunaszentbenedek Közoktatási Társulás, melynek két tagja a két település önkormányzata. − A Cégbíróságon bejegyezték az Erste Bank és a Postabank egyesülését. Az új bank Erste Bank Hungary néven működik tovább. A bankösszevonás következményeként a kalocsai Postabank fiók is beolvadt az Erste Bank helyi fiókjába. Az Erste kalocsai fiókja a Művelődési

50

Központ épületből átköltözött az egykori Postabank-fiók helyére. Ez a helyiség korábban az Ybl Bank, majd a Polgári Bank és végül a Postabank kalocsai fiókjának adott helyet. − Szabadszálláson az utolsó állománygyűléssel hivatalosan megszűnt az Alföldi Kiképző Központ, amelyhez a kalocsai kiképző központ is tartozott. ősz folyamán a Sárospataki Táncművészeti Iskola kihelyezett tagozata csatlakozott a Hétszínvirág Alapfokú Művészetoktatási Intézményhez, ahol az eddigi képzőművészeti oktatás mellett a táncművészetek alapjait is oktatták. A kibővített intézmény igazgatója Horváth Katalin, a táncművészeti tagozat eddigi vezetője lett. − Az aflatoxinnal szennyezett import fűszerpaprika miatt kitört paprika-botrány kapcsán eljárás indult a Kalocsai Fűszerpaprika Rt ellen is. szeptember folyamán a kalocsai Fűszerpaprika Kutató és Fejlesztő KHT a „Rubin Extra” nevű paprikaőrleménye Magyar Termék Nagydíjat kapott. szeptember 1. A kalocsai, homokmégyi, öregcsertői, szakmári és újteleki önkormányzatok döntése értelmében családsegítő és gyermekjóléti társulás kezdte meg működését az érintett településeken. szeptember 3. Felavatták a felújított városi sportcsarnokot. A felújítás költsége meghaladta a 26 millió forintot, amelynek felét pályázaton nyerte, másik felét pedig saját forrásból biztosította az önkormányzat. szeptember 10 − 18. között rendezték meg a Kalocsai Paprika Napokat. szeptember 11. Ünnepélyes keretek között tartotta első tanévnyitóját a Tomori Pál Főiskola a városháza dísztermében. szeptember 17. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Tiszta falvak, szép környezet című pályázatán, amelyen 38 település indult, Géderlak lett az első. Az első díj mellé 3 millió forint pénzdíjat is kapott a község. szeptember 18. A Kalocsai Paprika Napok keretében a Szent István Kalocsai Paprika Lovagrend lovagjává avatták dr. Balogh Lászlót, a megyei közgyűlés elnökét, Alföldi Albertet a megyei közgyűlés alelnökét, dr. Horváth György okl. vegyészt és Németh Józsefet, a Csajda csárda tulajdonosát. Tiszteletbeli paprikalovaggá avatták Juan Morales Canavest, a spanyol Totana város polgármesterét és José Luis Hernandezt, a totanai COATO paprikafeldolgozó cég elnökét. szeptember 25. Búcsúkoncertet tartott a Kalocsai Helyőrségi Fúvószenekar, amelyet a szabadszállási Alföldi Kiképző Központtal együtt, fennállása 47. évében megszüntettek. szeptember 28. A városi képviselőtestület jóváhagyta a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Rt alapító okiratát és egyetértett azzal, hogy Kalocsa városa tagja legyen a részvénytársaságnak. − A képviselőtestület pályázatot nyújtott be a belváros (a mozi és a postahivatal mögötti terület) rehabilitációjára a Nemzeti Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatalhoz. A tervezett rehabilitációs munkák várható költsége kb. 600 millió forint, a megvalósítása 2005−2006. években történik. − A képviselőtestület jóváhagyta a VÁTI által készített városi területszerkezeti tervet. szeptember végén megkezdték a Bátyai úton épülő Tesco áruház előtti körforgalmi csomópont építését. október folyamán tették közzé a Középiskolai munka néhány mutatója 2003 című országos felmérést, amely a magyar középiskolák 1998 és 2003 közötti munkáját vizsgálja. Az írásbeli felvételi dolgozatok átlaga szerint összeállított sorrendben a kalocsai Szent István

51

Gimnázium a 39., a felvételi arányok sorrendjében a 25., a különböző „hozzáadott értékek” számítási módszerével kialakított sorrendben a 11. helyet érte el. E két utóbbi helyezés legjobb, míg az első összevetésben elért hely pedig második a megyében. október 2. A Mecsekben megrendezett országos normál távú tájékozódási futóbajnokság csapatversenyében a Kalocsai SE csapata (Baksa Csaba, Bergendi Péter, Dénes Zoltán, Koprivanacz Imre) a 22 induló csapat mezőnyében a harmadik helyet szerezte meg. − A Magyar Kyokushin Karate Szervezet szegedi országos ifjúsági és junior bajnokságán Csefkó Eszter az ifjúsági leányok könnyűsúlyú kategóriájában ezüst-, Szécsényi Szilvia a junior leányok versenyében bronzérmet szerzett. Mindketten a Kalocsai SE versenyzői. október 4. Dr. Rácz Jenő helyettes államtitkárt, a kalocsai kórház korábbi főigazgatóját egészségügyi, szociális és családügyi miniszterré nevezte ki dr. Mádl Ferenc köztársasági elnök. október 7. Átadták a Szent Anna Katolikus Óvoda felújított műemlék épületét. október 11. Elhunyt a kalocsai születésű, Dorogon élő Árvai Ferenc szobrászművész. Egyik szobra, a Sensor a Műszaki Szakközépiskola udvarán található. október 20. A képviselőtestület rendeletet alkotott Kalocsa Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, amelyek a VÁTI által készített és szeptember 28-án jóváhagyott városi településszerkezeti terv alapján készültek. − A Megyei Bíróság megszüntette a Kalocsa Környéki Munkanélküliek Érdekvédelmi Egyesületét. Az 1992-ben alakult egyesület gyakorlatilag csak 1996-ig tevékenykedett. október 24. Az MSZP országos elnöksége és választmánya Alföldi Albertet, a megyei közgyűlés alelnökét, dr. Medgyessy Péter volt miniszterelnök kormány-főtanácsadóját jelölte országgyűlési képviselőnek, Zuschlag János lemondott országgyűlési képviselő helyére, aki országos listáról jutott az országgyűlésbe. október 27. Megkezdődött a Dunaújváros −Dunavecse közötti új Duna-híd és a csatlakozó 4,5 km-es autóút építése, amely a leendő M8-as gyorsforgalmi út része lesz. Az új híd a Duna medrét 307,8 m fesztávú nyílással hidalja át. A híd teljes szélessége 41 m lesz. A beruházás költsége 53,6 milliárd forint. október 28. Átadták az 51. sz. közút Solt − Harta közötti, új nyomvonalon épült 14,5 kmes szakaszát. A beruházás 4,3 milliárd forintba került. − Kivonták a boltokból a fűszerpaprikát az aflatoxinnal szennyezett import paprika miatt. A paprika-botrányba egy szegedi, egy sükösdi és egy kalocsai paprikafeldolgozó cég került, amelyek szerepét a rendőrség vizsgálja. október 30. Második alakalommal rendezték meg a kalocsai születésű Szendrei Imre zongoraművész emlékére szervezett Bács-Kiskun Megyei Zongoristák Találkozóját kb. ötven résztvevővel. november folyamán a Pataji úton épülő Lidl áruház előtt többször demonstráltak az áruházat építő kalocsai alvállalkozók, mivel az építés fővállalkozója nem fizette ki munkájuk ellenértékét. − Az összesített országos adatok alapján az összesítésben szereplő 225 középiskola közül az ország második legsikeresebb középiskolája a Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. Ezzel az eredménnyel a megye legjobb középiskolája. november 2. A képviselőtestület döntése értelmében a Magtár utcában, a Városi Kommunális Intézmény területéből 7 db építési telket alakítanak ki, melyeket nyilvános pályázat útján értékesítenek. − Az önkormányzat a kórházi átszervezés keretében 20 fővel csökkentette a kórház dolgozóinak létszámát, az új létszám 563 fő. Az ágyszámot az u. n. mátrix osztály

52

létrehozásával 63 ággyal csökkentette. − Megnyílt a megszüntetett szőlőhegyi iskola épületében kialakított gyertyaöntő műhely, melyet a Humán Kft alapított megváltozott munkaképességű dolgozók számára. november 11. Halálának első évfordulóján mutatták be a kalocsai születésű festőművészről, Prokop Péterről készült könyvet, amelyet Prokopp Mária művészettörténész írt. november 13. A Német Kisebbségi Önkormányzatok Bács-Kiskun Megyei Szövetsége Bács-Kiskun Megyei Németségért kitüntetést adományozta Schőn Mária ny. tanárnőnek (Szent István Gimnázium). november 14. A Magyar Tudomány Napja alkalmából tudományos konferenciát szervezett a Tomori Pál Főiskola. november közepén megalakult a Nemzetőrök Dél-Alföldi Egyesületének kalocsai szervezete. A szervezet elnöke Gyöngyösi Imre, tiszteletbeli elnöke Kákonyi Mátyás lett. november 17. A Főszékesegyházi Könyvtár emléknapot és konferenciát rendezett alapítója, Patachich Ádám érsek székfoglalójának 228. és halálának 220. évfordulója tiszteletére. november 19-20. A Magyar Kyokushin Karate Szervezet berettyóújfalui utánpótlás országos bajnokságán Urbán Dominika a gyermek korcsoportban ezüstérmes, Csefkó Eszter az ifjúságiaknál, Szécsényi Szilvia pedig a junioroknál bronzérmes lett. Mindhárman a KSE versenyzői november 23.Minden előzetes bejelentés nélkül, nyomtalanul eltűnt egy Kalocsán közismert házaspár. Azóta sincs hír róluk. november 25. Átadták a Tesco háromezer négyzetméter alapterületű áruházát a Bátyai úton, az egykori Kisgép V. lebontott épületeinek helyén. Az áruház mellett 250 férőhelyes parkoló is épült, de a tervezett üzemanyag-töltőállomás csak a következő évben készül el. november 26. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés határozatot fogadott el a közgyűlés és a kalocsai Tomori Pál Főiskola között köttetendő együttműködési szerződésről. A közgyűlés anyagi támogatása fejében a főiskola vállalja a megye szakemberképzésének segítését, megfelelő igények esetén bővíti képzési kínálatát és szakmai tanácsokkal segíti a közgyűlési döntéseket. november 27. A Császártöltésen megrendezett body-contact karate országos utánpótlás bajnokságon a serdülő korcsoportban Istella Lilla országos bajnok lett, a szintén serdülő Nagy Balázs a bronzérmet szerezte meg. Az ifjúságiak mezőnyében Lisztes Edina és Bencsics Gábor a második helyet, Horváth Elizabeth és Balázs Norbert a harmadik helyet érte el. A juniorok között Szécsényi Szilvia ezüstérmet, Hodován Éva bronzérmet szerzett. Valamennyien a KSE versenyzői. Az aranyérmet Balogh Janka császártöltési versenyző szerezte meg. december folyamán akkreditált állami nyelvvizsga hely lett a Tomori Pál Főiskola, mint a Veszprémi Pannon Nyelvvizsga Központ kihelyezett vizsgahelye. december 3. Átadták a kalocsai Teleház és Képzési Központot a Tomori u. 50. sz. alatt. A Teleház korábban a Helyőrségi Művelődési Otthonban működött, de annak bezárása után otthontalanná vált. december 5. A kórházprivatizálásról és a határon túli magyarok kettős állampolgárságáról szóló népszavazás során Kalocsán a kórházprivatizációt az érvényes szavazatot leadóknak 61,11 %-a ellenzi, 38,89 %-a pedig egyetért vele. A kettős állampolgárságot az érvényesen szavazók 52,75 %-a ellenzi, 47,25 %-a egyetért vele.

53

december 6. Átadták a Roma Közösségi Házat. december 16-20. A párizsi nemzeti szalonban kiállították Vinczellér Imre Concerto − Bartók című képét. karácsony előtt meglátogatta a kalocsai börtönt dr. Petrétei József igazságügyi miniszter és dr. Bökönyi István vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka. december 28. A képviselőtestület döntött a Kalo-Komfort Kft felszámolásáról és jogutód nélkül megszüntetéséről. december 29. A szakmári üzemanyagtöltő állomásról érkezett bejelentés alapján a kalocsai rendőrkapitányság munkatársai Harta külterületén elfogtak egy nagykőrösi és egy kecskeméti lakost, akik hamis pénzzel akartak fizetni. Személygépkocsijukban 33 db hamis ezerforintos bankjegyet találtak. A házkutatás során hamis pénz készítésére alkalmas technikai eszközöket foglaltak le a rendőrök. 2005 A város lakossága 18.136 fő volt. − Az év folyamán 3.000 m2 beton- és 1.420 m2 aszfaltjárdát újított fel az önkormányzat. A felszín alatti vizek állapotát figyelő országos monitoring rendszer keretében Kalocsa területén 8 figyelő kút készítését határozták el, többek között a Zöldfa utcában, a Radnóti utcában és a Hunyadi utcában, a városi könyvtár melletti parkban. − A Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny országos döntőjében Gaál Nikolett, a Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola tanulója a második helyet szerezte meg. − A Pécsiné Ács Sarolta-díj kitüntetettjei: András Ferencné népi iparművész, a Népművészet mestere, Csóti Andrásné énekes (Piros Rózsa Táncegyüttes), Vén Lajosné Török Gizella népi iparművész, a Népművészet mestere. − Kalocsáról és környékéről megjelent kiadványok: Bábel Balázs: Isten országútján. Elmer István beszélgetése Bábel Balázs kalocsai érsekkel. Bp. 2005. (Pásztorok. Magyar apostolutódok a harmadik évezred elején. 3.) − Bárth János: Kétvízközi népismeret. Tanulmányok a Duna−Tisza közéről. Kalocsa, 2005. − Organ Music Kalocsa Cathedral. [Leányfalusi Vilmos orgonaműveket játszik] CD − Patachich Ádám érsek emléke. Zajezdai báró Patachich Ádám kalocsai érsek (1776-1784) halálának 220. évfordulója alkalmából rendezett konferencia és kiállítás emlékkönyve. Kalocsa, 2004. november 17. Szerk. Lakatos Adél. Kalocsa, 2005. − Schőn Mária: Hajósi sváb népi elbeszélések. Schwäbisches Erzähltgut aus Hajosch. Kecskemét, 2005. (Cumania könyvek 4.) Kétnyelvű kiadás. január 6. és január 13. között ismeretlen tettes a tetőtéren keresztül bejutott a Katona István Házban lévő Érseki Kincstárba. Az egyik bemutató vitrinben lévő 19. századi főpapi díszsüveget magával vitte a tetőtérbe, ahol leszedett róla kb. 80 db ékkövet (rubin, smaragd stb.) és 31 db igazgyöngyöt. A lecsupaszított díszsüveget hátrahagyva távozott az épületből. Az okozott kár kb. 1,5-2 millió forint. február folyamán Kapitány Gábor, a Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 12. B. osztályos tanulója az I. Országos Rendészeti Tanulmányi Versenyen harmadik lett. A budapesti elődöntő 260 résztvevőjéből 35 diák jutott a jászberényi döntőbe, ahol Kapitány Gábor 112 pontot ért el. A harmadik helyezés mellett informatikából különdíjat is kapott. február 5. Elkészült a kórházi rekonstrukció második ütemének egyik új létesítménye az egykori sebészetet és nőgyógyászatot magába foglaló mátrix osztály. február 12. A Nyíregyházán megrendezett nemzetközi karate versenyen Vernóth Csilla (KSE) a felnőtt „kata”-ban (formagyakorlatok) a 3. helyet szerezte meg

54

február 24. Az ausztriai roma megbékélési alapítvány igazolási eljárásaival kapcsolatban a megyei rendőrkapitányság bírósági jóváhagyással előzetes letartóztatásba helyezte a Kalocsai Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét. Tizenegy hónapig tartó előzetes letartóztatás után bocsátották szabadon. február 26. A Csepelen megrendezett szabadfogású diák I. és II. korcsoportos országos bajnokságon a II. korcsoportban (’94-’95-ös születésűek) a 41 kg-os súlycsoportban Greksa Máté, a 45 kg-os súlycsoportban Bagó Tibor országos bajnok lett. Az I. korcsoportban (’92’93-as születésűek) és a 38 kg-os súlycsoportban András Zoltán, 68 kg-os súlycsoportban Uti Ákos egyaránt a második helyet szerezte meg. A 75 kg-os súlycsoportban Kúti Krisztián a harmadik lett. Valamennyien a KSE-Fűszerpaprika Rt versenyzői. tavasz folyamán megkezdték a Csorna-foktői árapasztó főcsatorna belvárosi szakaszának (Vajas) rehabilitációját. A rehabilitációs munkák első lépéseként a partvonal rendezését végezték el. A sűrűn levert cölöpsor partoldali feltöltésével kialakult az állandó partvonal. − Nem hajtott ki, nem hozott levelet az ordasi Rákóczi-fa. A hagyomány szerint a fa alatt táborozott ordasi tartózkodása alatt Rákóczi Ferenc is. Az ordasi jubileumi parkba az öreg tölgy elhullajtott makkjából kikelt tölgycsemetét ültettek az ordasiak. március folyamán megnyerte a város az Eperföldi Általános Iskola 170 millió forint költségvetésű felújítására beadott pályázatot.− Nyugalomba vonult Batizi László református tiszteletes. Helyébe Hunyadi Jánost és feleségét választotta a gyülekezet új lelkésznek. március 1. András István alezredest, a kalocsai rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetőjét bajai rendőrkapitánnyá nevezte ki dr. Király Ferenc megyei rendőrkapitány. március 4. Az országos gazdademonstráció keretében Kalocsa határában, illetve Dusnok közelében, az 51. sz. és az M9-es autóút kereszteződésénél a kalocsai és környékbeli gazdák is demonstráltak, munkagépeikkel félpályás útelzárást hoztak létre. március 5. A diákolimpia úszó országos döntőjén, Pécsen Halász Fanni (Kertvárosi Általános Iskola) a 100 m-es hátúszásban ezüstérmet szerzett. március 9-11. között megrendezett Pék-cukrász Szakma Kiváló Tanulója országos versenyén Korsós Mária a Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 3/13. A osztályos tanulója kiváló eredményt ért el, és a Pék-cukrász Szakma Kiváló Tanulója lett. Teljesítményével a szakmunkás bizonyítványt is megszerezte. április folyamán megnyerte a város a belvárosi rekonstrukcióra (mozifelújítás, Negyvennyolcasok terének további kiépítése, parkolók, járdák építése, Vajas-part rendezése stb.) beadott pályázatot. A sikeres pályázattal 539 millió forint támogatást kapott a város. április 14. Megnyílt a Lidl élelmiszer-áruház a Pataji úton, az egykori autós mozi helyén. április 16. Ivan Bandič pécsi horvát főkonzul kilencfős küldöttség élén Bátyára látogatott. április 18. Megkezdődött a városban 53 személy részvételével az a héthónapos közmunkaprogram, amelyre 69 millió forintos támogatást nyert a város a kistérséggel együtt. április 22. A Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakképző Intézet színjátszó köre bemutatta William Shakespeare Vízkereszt, vagy amit akartok című vígjátékát. Az előadást április 30-án megismételték. április 23. Veszprémben, a diákolimpia kyokushin karate országos döntőjében Szécsényi Szilvia a ’87-’88-as születésűek 55 kg-os súlycsoportjában bajnok, Csefkó Eszter harmadik

55

lett. A ’91-’92-es születésűek 55 kg-os súlycsoportjában Bakonyi Petra, a ’94-’95-ös születésűek +32 kg-os súlycsoportjában Urbán Dominika egyaránt bronzérmes lett. április 29-30. Kalocsán tartotta 36. vándorgyűlését a Magyar Belgyógyász Társaság DélMagyarországi Decentruma. április 30. Szegeden, a fekvenyomó ifjúsági és junior országos bajnokságon Vörös Róbert (Retro Fitness Club) a +125 kg-os súlycsoportban országos bajnok lett. május folyamán megkezdődött a Mikszáth Kálmán utca és a Hősök útja második szakasza (Csajdakert mellett) útburkolatának teljes felújítása. május elején új játszóteret avattak a Radnóti Miklós utcában. A játszótér 2,1 millió forintba került, amelyből egy milliót pályázaton nyert az önkormányzat, a többit saját forrásaiból biztosította. május 2. − július 30. között garanciális javítások miatt zárva volt a termálfürdő. május 3. Az önkormányzat határozott a Tomori Pál Főiskolának adományozandó zászlóról. május 8-29. A kalocsai és környékbeli képzőművészek munkáiból kiállítást rendezett a Művelődési Központ Kalocsa Art 2005 címmel. május 15. A Magyar Közigazgatási Kar elnöksége dr. Bálint József címzetes főjegyzőt a Magyar Közigazgatási Díjjal tüntette ki. május 16. Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek átadta a 2005. évi Kunszt Józsefdíjakat. A díjazottak: Ancsa Margit igazgatóhelyettes (Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Kiskunmajsa), P. Szabó István igazgató (Piarista Gimnázium, Kecskemét), Korsós Mária tanár (Eperföldi Általános Iskola). május 18. Dr. Bárth János, a Viski Károly Múzeum előző igazgatója 60. születésnapja tiszteletére jelent meg a Két vízközi népismeret című tanulmánykötet, amely dr. Bárth János valamennyi olyan tanulmányát tartalmazza, amelyet a Duna-Tisza közéről írt. május 21. A Kalocsai Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományúak Klubjának javaslatára Juhász Ferenc honvédelmi miniszter Török Gusztáv Andor polgármesternek a II. osztályú Honvédelemért Kitüntető Címet adományozta. május 22. Balatonfüreden, a diákolimpia torna akrobatikus ugrás országos döntőjében a III. korcsoportban a fiúk között Vargacz Armand (Eperföldi Általános Iskola), a lányoknál Bélik Boglárka (Nagyasszonyunk Katolikus Általános Iskola és Gimnázium), az V-VI. korcsoportban Berger Ádám (Eperföldi Általános Iskola) országos bajnok lett. Ezüstérmes lett az V-VI. korcsoportban Tóth Tamás (Dózsa György Szakközépiskola) és a III. korcsoportban Szabó Judit (Nagyasszonyunk Katolikus Általános Iskola és Gimnázium). Harmadik helyezést ért el a IV. korcsoportban Kovács Gergely (Nagyasszonyunk Katolikus Általános Iskola és Gimnázium), a II. korcsoportban Bolvári Bence (Nagyasszonyunk Katolikus Általános Iskola és Gimnázium) és Szili Ádám (Kertvárosi Általános Iskola) a III. korcsoportban Betlen Róbert (Belvárosi Általános Iskola). május 24. A Nemzeti Parkok Világnapján adta át dr. Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter a Szelidi-tó melletti „Kékmoszat” tanösvényt. A két és fél kilométer hosszú, 12 tájékoztató állomással rendelkező tanösvényt a Kiskunsági Nemzeti Park építette. Az átadás napján a miniszter Kalocsán is járt.

56

június folyamán megkezdték a Hosszú Antal utca és a Martinovics utca úttestének felújítását. június elején dr. Kolber István, a regionális fejlesztésekért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter elismerő oklevelet adott át a városi képviselőtestületnek a Negyveni út − Eperföld utca – Szőlők köze úti útrekonstrukció, valamint az Eperföldi Általános Iskola épület-felújítási munkáinak sikeres pályázatáért. A fenti rekonstrukciós munkák értéke kb. 300 millió forint. A pályázatokhoz szükséges 10 %-os önrészesedéshez további 18 millió forintot nyert a város a Belügyminisztérium ilyen irányú pályázatán. június 5. A kalocsai születésű Polyák Valéria kitüntetéses diplomával fejezte be énekművész tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. − A diákolimpia országos döntőjében a női súlylökés IV. korcsoportjában Papp Márta, a Szent István Gimnázium tanulója 11,40 m-es lökésével a második helyet szerezte meg. június 10. Dr. Rácz Jenő egészségügyi miniszter, a kalocsai kórház korábbi főigazgatója a védőnői szolgálat 90. évfordulója alkalmából felköszöntötte a 90 éves kalocsai Hamvas Józsefné ny. védőnőt, aki 1938-ban kapta meg védőnői diplomáját. június 10. − 12. között rendezték meg a XIII. Kék Madár Fesztivált. A fesztiválon többek között fellépett a Szegedi Szimfonikus Zenekar, a Budapesti Akadémiai Kórustársaság, a Márkus Színház (Pécs), a Magyar Állami Operaház énekkara és balettkara, a kalocsai Nagyasszonyunk Katolikus Intézmények énekkara és a Pannónia Klezmer Band. A szólisták között volt Bródy János Vizsonyi Lívia (fagott), Koncsár Vera (zongora), Balogh József (harmonika), Kiss Gy. László (tárogató), valamint Geszthy Veronika, Halmai Katalin, Hámori Szabolcs és Timothy Bench énekművészek. A műsorszámok között volt Rossini: Stabat Mater, Kodály: Háry János (daljáték), Gelman: A pad (komédia) és az Égigérő fa (bábjáték). A fesztivál háziasszonya Bayer Ilona volt. június 23. A pécsi Alexandra Könyvkiadó és Könyvkereskedő cég (Direkt Kft) megnyitotta az Alexandra könyvesboltot az egykori Kristály vendéglő helyén a Hunyadi utcában. Az új bolt alapterülete kb. 280 m2. június 28. A városi önkormányzat döntött a Kalocsa Város Önkormányzata és Öregcsertő Község Önkormányzata által megalakítandó Kalocsa − Öregcsertő Közoktatási Társulás létrehozásáról. A társulás az Eperföldi Általános Iskola és az öregcsertői Általános Iskola összevonásával létrejött közös oktatási intézményt működteti 2005. augusztus 1-től. − A városi önkormányzat Perity Lajost a Szent István Gimnázium, Fehérvári Istvánt a Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójává, Tóthné Duzmath Máriát pedig Kalocsa Város Óvodája vezetőjévé ismételten megválasztotta. A kinevezések 2005. szeptember 1-től 2010. augusztus 15-ig szólnak. június 30. Több évtizedes működés után megszűnt a Polgármesteri Hivatal étkezdéje. július 5. A városi önkormányzat 248 milliós költségvetésű pályázatot adott be 5 ezer lakásba bevezetendő szélessávú hálózat (kábeltévé, internet, telefon stb.) kiépítésére. július 9. Ünnepélyes keretek között történt a Tomori Pál Főiskola első diplomaátadása. Dr. Meszlényi Rózsa főigazgatónő köszöntötte a 16 új közgazdászt. Az ünnepségen adta át Török Gusztáv Andor polgármester azt a zászlót a főiskolának, melyet az önkormányzat adományozott. Önálló kalocsai felsőoktatási intézmény utolsó diplomaátadása 1952 júliusában volt a Hittudományi Főiskolán (nagyszeminárium).

57

július 12 − 17. között rendezték meg a XV. Duna Menti Folklórfesztivált, amelyen 16 ország néptáncosa vett részt. A fesztiválon először vettek részt Kalocsa legújabb partnervárosa, a spanyol Totana táncosai. július 14. Juan Morales Canaves Totana város polgármestere és Török Gusztáv Andor Kalocsa polgármestere aláírta a két város között létesítendő partnerkapcsolatról szóló megállapodást. július 22. Megkezdték az Eperföldi Általános Iskola felújítását. A közel 140 millió forintos beruházás során, többek között, kicserélik az épület nyílászáróit, az emeletes épületrészre új tetőszerkezet kerül és az akadálymentesítés során lift épül. A felújítás költségeinek túlnyomó részét az önkormányzat pályázaton nyerte. Az építkezés befejezését az év végére tervezik. július 27. Elhunyt dr. Kapeller Károly, a kalocsai Fűszerpaprika Kutató és Fejlesztő KHT jogelődjének ny. igazgatója, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, c. egyetemi docens. Tudományos munkásságát 1976-ban Mathias-díjjal, 1996-ban Fleischmann-díjjal ismerték el. 73 éves volt. július 30. A Paks − Kalocsa távúszóversenyt 86 résztvevővel rendezték meg. augusztus folyamán elkészült a Mikszáth Kálmán utcai útrekonstrukció. − Négy lakásból álló otthonházat épített öregek számára az önkormányzat és az Egyesített Szociális Intézmény a Városi Sportcsarnok mellett. További 6 lakrész építése a befejezés előtt áll. augusztus 1. Megkezdte működését a Kalocsa Eperföldi − Öregcsertői Általános Iskola és Óvoda néven egyesített közoktatási intézmény, melynek igazgatója Pécsi László, az Eperföldi Általános Iskola igazgatója lett. augusztus 12. Másodszor rendezte meg a Művelődési Központ a Folk hátán folk című országos népzenész találkozót. A találkozóra harmincan jöttek az ország különböző részéből. augusztus 14. A főszékesegyház búcsú ünnepén Kalocsára látogatott mons. Juliusz Janusz, a pápa magyarországi nagykövete. augusztus 17. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Bács-Kiskun Megye Ifjúságának Neveléséért Díjat adományozta Kiss István festőművész tanárnak, Bács-Kiskun Megye Közművelődési Díját Halasy Gábor a kalocsai Polgármesteri Hivatal osztályvezetője, Bács-Kiskun Megye Egészségügyéért Díjat dr. Molnár Gábor, a kalocsai kórház osztályvezető főorvosa kapta. augusztus 20. Kalocsa Város Önkormányzatának kitüntetéseit az alábbiak kapták meg. Kalocsa Városért Díj: az Országos Mentőszolgálat kalocsai mentőállomása, Kalocsa Város Ifjúságának Neveléséért Díj: Lőrincz Lászlóné tanárnő (Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola), Kalocsa Város Művelődési Díja: Illés Zoltán és Illésné Koszta Krisztina néptánc-oktatók, Kalocsa Város Egészségügyi Díja: dr. Fritz Péter orvos (Városi Kórház), Kalocsa Város Közszolgálatáért Díj: Gallay Jánosné köztisztviselő (Polgármesteri Hivatal), Kalocsa Város Sport Díja: Kováts Ágnes röplabdázó, edző, Kalocsa Város Polgármesterének Kitüntető Díja: Széll János kanonok. augusztus 25. Török Gusztáv Andor polgármester meghívására Kalocsára látogatott dr. Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter. − Közúti baleset következtében 89 éves korában elhunyt Hamvas József, aki évtizedeken keresztül az OTP kalocsai igazgatója volt. Kalocsa pénzügyi-gazdasági és társadalmi életében osztatlan megbecsülést szerzett hosszú pénzügyi tevékenysége során.

58

augusztus 26. Az 56-os vitézi rend tagjait avatták Kalocsán. A Dél-Alföldi 56-os Vitézi Rend Őrkapitánysága kalocsai szervezetének elnökévé dr. Nádor Ervint, törzskapitányává Kákonyi Mátyást választották. A kalocsai szervezetnek 42 tagja van. augusztus 29. Kalocsára látogatott David Admon Izrael magyarországi nagykövete. Kalocsai tartózkodása során ellátogatott a zsinagógából átalakított Nagy Lajos Városi Könyvtárba, ahol Asbóth Miklós könyvtárvezető átadta a nagykövetnek a II. világháború kalocsai áldozatainak általa összegyűjtött névsorát. Az áldozatok túlnyomó része kalocsai zsidó volt. A nagykövet, akinek anyai ágon felmenői között kalocsai zsidók is voltak, tisztelgő látogatást tett a Bátyai úti régi zsidó temetőben is. szeptember folyamán felújították a Paprika utca teljes útfelületét. Befejeződött a Hosszú Antal utca és a Hősök útja második (Csajdakert melletti) szakaszának útrekonstrukciója. − Átadták a Tesco áruház mellett épült új Tesco üzemanyagtöltő állomást. Kalocsán ez a negyedik üzemanyagtöltő állomás. szeptember elején a kormány jóváhagyta és a parlament elé terjeszti a városi önkormányzat 900 millió forint értékű pályázatát. A pályázat az egykori nagyszeminárium, a Művelődési Központ épületének (a Tomori Pál Főiskola is ebben az épületben működik) teljes rekonstrukcióját tartalmazza. Ha az országgyűlés is jóváhagyja a pályázatot, akkor az épület felújítására 765 millió forint vissza nem térítendő támogatást kap a város, ami a beruházás 85 %-a, a fennmaradó 135 millió forintot az önkormányzat saját erőből, illetve más pályázatokból biztosítja. szeptember 3. Átadták a Hotel Kalocsa új szolgáltatását, a wellness-beuty-t, jacuzzival, élménymedencével, kozmetikai és fodrász szalonnal. Parfüméria, dohány- és ajándékbolt is nyílt a szállodában, ahol a felújították a vendégszobákat is. szeptember 10 − 17. Megrendezték a XVI. Kalocsai Paprika Napokat. szeptember 17. Megjelent a Kalocsai Hírlap című közéleti és kulturális hetilap. Kiadója az Infópiac Bt, felelős szerkesztője Kovács István lett. szeptember 23. Megkezdődött a meszesi Duna-part ivóvíz-hálózatának kiépítése. A hálózatfejlesztéshez az önkormányzat pályázat útján biztosította a pénzügyi fedezetet. A hálózat kiépítése és műszaki átadása a tervek szerint október 10-ig befejeződik. október folyamán befejeződött a Martinovics utcai útrekonstrukció. A beruházás költsége kb. 20 millió forint volt. október 1. A tulajdonos Abomil Rt megszüntette az őrlést a Margit Malomban. Az üzem 33 dolgozója munkahelyének megszűnését jelentette a tulajdonosi döntés. − A DÉMÁSZ Rt bezárta kalocsai ügyfélszolgálati irodáját. október 8. A II. osztályú tornász országos bajnokságon a juniorok között Berger Ádám bajnok lett az összetett versenyben, gyűrűn, ugrásban, korláton és nyújtón, talajon ezüstérmet, lólengésben bronzérmet szerzett. Tóth Tamás összetettben, lólengésben, ugrásban és korláton ezüstérmet, talajon, gyűrűn és nyújtón bronzérmet ért el. Lochner Attila nyújtón ezüstérmet összetettben és korláton bronzérmet szerzett. A felnőttek között Kiss Péter János második lett nyújtón, korláton, talajon és összetettben a harmadik helyet szerezte meg. Az ifjúsági leányok között Szabó Judit ugrásban a harmadik, összetettben a hetedik helyet érte el. Kornóczi Fanni gerendán második (holtversenyben), összetettben a nyolcadik helyen végzett. Bélik Boglárka szintén második lett gerendán, összetettben pedig kilencedik. Valamennyien a KSE tornászai.

59

október 10. Négymillió forintos fásítási és parkosítási program végrehajtásáról döntött az önkormányzat Agrár-, Környezetvédelmi és Területfejlesztési Bizottsága. A program, amelybe bevonják a város tanintézeteit is, szervesen illeszkedik Kalocsa középtávú rendezési tervéhez. október közepén megkezdődtek a belvárosi rekonstrukciós munkák. A munkálatok a mozi átépítésével kezdődtek, de érintik a Szentháromság teret és az Asztrik teret, továbbá a lakótelepek egyes részeit is. A rekonstrukció pénzügyi fedezetét, 600 millió forintot pályázaton nyerte az önkormányzat. − Megkezdték az Érsekkertben lévő víztorony szigetelési munkáit. Az 1968-ban épült víztorony „eresztette a vizet”. október 26. A városi önkormányzat meghívott vendégek részvételével ünnepelte az első önkormányzat megalakulásának tizenötödik évfordulóját. november folyamán megkezdődött a 48-as utca útburkolatának felújítása, mely költségének nagyobbik részét, közel 20 millió forintot pályázaton nyerte az önkormányzat. − Megkezdődött a főszékesegyház teljes szerkezeti átépítése. Az átépítés, melynek költsége több tízmillió forint lesz, a tervek szerint, 2006 közepéig tart. november elején elkészült a Jehova Tanúi Egyház kalocsai gyülekezetének 70 főt befogadó imaháza a Malatin téren, az autóbusz pályaudvar mögött. november 3. Megalakult a Sikeres Kalocsáért Egyesület. Az egyesület azzal a céllal alakult, hogy gazdagítsa a Kalocsán élők jövőképét és elősegítse a város fejlesztésében felhasználható uniós pénzügyi források hatékony igénybevételét. november 8. Újjáalakult a Kalocsai Városvédő Egyesület. Újjáválasztották az egyesület vezetőségét és a hatályos jogszabályokhoz igazították az egyesület alapszabályát is. A hagyományos városvédő tevékenységen túl politikai szerepet is vállal az egyesület. A 2006. évi országgyűlési választáson képviselőjelöltet indít az egyesület elnöke, Romsics Imre személyében, akit az MDF kalocsai szervezete is támogat. november 12. Harmadik alakalommal rendezték meg a kalocsai születésű Szendrei Imre zongoraművész emlékére szervezett Bács-Kiskun Megyei Zongoristák Találkozóját november 18-19. A Magyar Kyokushin Karate Szervezet berettyóújfalui utánpótlás országos bajnokságán Csefkó Eszter a juniorok 55 kg-os súlycsoportjában, Balogh Janka a nehézsúlyúak +65 kg-os súlycsoportjában bronzérmet szerzett. Mindketten a KSE versenyzői. november 20. Elkészült az Ecetgyár utcai kerékpárút a Móra Ferenc utcától az Ecetgyár utcai Vajas-hídig. − Bemutatták a Katona István Házban Leányfalusi Vilmos orgonaművész, a főszékesegyház karnagyának Orgona Music Kalocsa Cathedral című CD lemezét, mely J. S. Bachtól a 20. századi orgonazene-szerzőkig húzódó, 14 műből álló válogatást, továbbá kb. 10 perces improvizatív jellegű orgonamuzsikát tartalmaz. november 23. Befejeződött a Szőlők köze út felújított útburkolatának műszaki átadása. Az út felújítás költsége kb. 147 millió forint volt. november végén megkezdődött a kórházi rekonstrukció második ütemének műszaki átadási eljárása. A kb. egy hónapig tartó átadási eljárást követően 2006. január 12-én Rácz Jenő egészségügyi miniszter, a kórház korábbi főigazgatójának jelenlétében történt meg a hivatalos átadási ünnepség. december elején befejeződött a meszesi Duna-parton az ivóvíz-hálózat kiépítése. − A Nagy Könyv országos könyvvetélkedő diákvetélkedőjén, a Nagy Bagoly Vetélkedő országos

60

döntőjében a Szent István Gimnázium csapata (Bures Zsófia, Gyimesi Nóra és Panyi Lilla) a harmadik helyezést érték el december 1. Megkezdődött az országos közmunkaprogram 25 ezer munkanélküli foglalkoztatására közel 200 millió forintos támogatással. A program 2006. június 30-ig tart. Az országos akcióhoz illeszkedő kalocsai program 60 munkanélküli számára biztosít 7 hónapig munkát. A városi program végrehajtására 18 millió forint támogatást nyert az önkormányzat. − A sétáló utcában egy áruszállító teherautó ledöntötte Grősz József érsek szobrát. A szobor talapzata összetört és a szobor megsérült. december 10. Színes képanyaggal jelent meg a Kalocsai Hírlap. A hetilap további számai is tartalmaznak színes képeket. Ez az első alkalom, hogy megszínesedett egy kalocsai újság. december 20. A képviselőtestület a végelszámolási eljárás végén jogutód nélkül megszüntette a Kalo-Komfort Kalocsai Városüzemeltetési Kft-t és megszüntette jogutód nélkül a Kalokom-Sped Kalocsai Kommunális Szolgáltató Kft-t is. december 21. Utolsó alkalommal jelent meg a Kalocsai Sport című hetilap, melyet gazdaságtalan volta miatt szüntetett meg a Kalopress Lapkiadó Kft. december 31. Dr. Hargitai László rendőr alezredest, a Kalocsai Rendőrkapitányság vezetőjét dr. Király Ferenc rendőr dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány felmentette a városi rendőrkapitányság vezetése alól. Dr. Hargitai László a Budapesti Rendőrfőkapitányság állományában folytatja pályafutását.

61

Név(tárgy)mutató A névmutatóban szerepelnek mindazon személyek, szervezetek, intézmények, utcák terek, kitüntető címek és névvel bíró események nevei, valamint azoknak a kiadványoknak címei és alkotóinak nevei, amelyek a kronológiában szerepelnek. A névmutatóban található még a város életével, mindennapjaival kapcsolatban álló néhány fogalom is, amely szorosan kapcsolódik Kalocsa elmúlt négy évéhez. A kitüntető címek, névvel bíró rendezvények neve, valamint a kiadványok címe és alkotóik neve a kronológiában és a névmutatóban egyaránt dőlt betűkkel vannak kinyomtatva. A névmutató hivatkozásai az események időpontjára utal, ahol az eső két számjegy az évet, a második kettő a hónapot, a harmadik kettő a napot jelenti. Az olyan időpont jelölések, ahol az évszám után négy 0 található, az adott év egészét, ahol a hónap száma után kettő 0 található, az adott hónapot jelenti. Pl. 00.00.00. = 2000, vagy

01.10.00. = 2001. október hónap. Egyéb jelölési módok: 01.05. elején/közepén/végén = 2001. május elején/közepén/végén vagy 98 tavasz/nyár/ősz = 1998 tavaszán/nyarán/őszén stb.

„Ahonnan őseink jöttek” (rendezvénysorozat) 00.01.31.-02.13. Aisa liaba Hajoschr Muattrgottes. Legendák a hajósi Istenanyáról. Gyűjt. és összeáll. Schőn Mária. Hajós [2003]. Kétnyelvű kiad. 03.00.00. Ajkai SE női röplabda csapata 98.10.14. Alexandra Könyvkiadó és Könyvkereskedés (Direkt Kft) 05.06.23. Alföldi Albert országgyűlési képviselő (MSZP), a megyei közgyűlés alelnöke 98.05.10. 98.05.24. 98.10.18. 02.04.07. 02.04.21. 02.07.01. 02.10.20. 04.09.18. 09.10.24. Alföldi Kiképző Központ 99.03.17. 99.11.17. 00.07.00. 01.05.03. 01.05.18. 01.05.27. 03.08. folyamán, 04.07.02. 04.08.31. 04.09.25. Lásd még Foktői úti laktanya Algéria 98.03.-04.05. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat ld. ÁNTSZ Bács-Kiskun Megyei Intézete, ÁNTSZ Kalocsai Városi Intézete Alsó-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság 99.12.00. 02.10.07. 02.10.29. Alta-Nova Kft 98.06. közepén Ambrus Tibor válogatott horgász 03.09.13-14. Amerikai Egyesült Államok 99.04.22-05.08. Ancsa Margit igazgatóhelyettes (Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Kiskunmajsa) 05.05.16. András Felícia társastáncos 04.03.14-15. András Ferencné népi iparművész, a Népművészet mestere 05.00.00. András István alezredes, bajai rendőrkapitány 05.03.01. András István megyei közgyűlés tagja, bizottsági elnök, tanácsnok 02.10.20. 02.10.31. András László, dr. polgármester-jelölt (Munkáspárt) 98.10.18.

I. István Gimnázium 03.01.06. 03.09.08. 04.08.20. Ld. még Szent István Gimnázium 1. sz. Általános Iskola 02.01.30. Lásd még Belvárosi Általános Iskola 2. világháború áldozatainak emlékműve 98.11.26. 00.11.16. 01.08.19. 3 J. R. Bt 98.06 közepén 3. sz. Általános Iskola 02.04.28. Lásd még Eperföldi Általános Iskola 48-as utca 05.11. közepén 48-as utcai benzinkút 99.12.04. 51. sz. közút 98.04.03. 99.06.00. 00.06.07. 01.05.17. 02.04.10. 02.07. végén 03.03. folyamán, 03.05. folyamán, 03.07.04. 03.10.02. 03.11.27. 05.03.04. 56-os emlékpark 00.10.21. 100 Folk Celsius 02.06.07-09. Az 1000 éves kalocsai érsekség (grafika, Kiss István) 02.02.00. 04.03. folyamán 1848/49 és ami utána következett. Válogatott dokumentumok a Kalocsai Érseki Levéltár18481851 közötti anyagából. Szerk. Lakatos Andor, Sarnyai Csaba Máté. Kalocsa, 2001. 01.00.00. 5106. sz. közút (foktői országút) 03.03. folyamán 03.05. folyamán, 03.10.02. Abomil Rt 05.10.01. Ács Sarolta, Pécsiné ld. Pécsiné Ács Sarolta Admon, David izraeli nagykövet 05.08.29. Adorján Erika, Szabóné ld. Szabóné Adorján Erika Ady Endre utca 99.04.00. 99 nyár Aeroport Kalocsa Repülő Egyesület 98.08.01-02. ÁFÉSZ ld. még Kalocsa és Vidéke ÁFÉSZ ÁFÉSZ ABC áruház 98.05.23. agrárdemonstráció 00.06.07. AGRIMILL RT (Békéscsaba) 98.04.01. Agrimpex Kereskedelmi Rt 98.11.17. 99.04.23. agyhártyagyulladás 99.12.10. 00.01.07.

62

Városi Közművelődési Intézmények, Könyvtár és Televízió) 01.08.20. 02.12.17. 03.04.15. 04.08.20. Asztalosné Kuczy Ágnes igazgató (Belvárosi Általános Iskola) 99.08.01. Asztrik kalocsai érsek (pécsváradi apát) (10021016?) 99.06.24. 01.08.16. 01.11.23. 02.06.29. Asztrik tér 01.11.30. 05.10. közepén Ausztrália 02.02.18.-03.03. Ausztráliai, Pápua új-guineai és új-zélandi napok 02.02.18.-03.03. Babarczy István, dr. önkormányzati állandó bizottság külső (nem képviselő) tagja, főorvos 98.11.12. 01.08.20. Bábel Balázs, dr. kalocsa-kecskeméti érsek (1999től) 99.02.24. 99.04.10. 99.05.06. 99.08.15. 01.01.25-31. 01.05.15. 01.08.16. 01.11.23. 02.06.29. 02.08.25. 03.05.15. 04.01.22. 04.05.15. 05.05.16. Bábel Balázs: Isten országútján. Elmer István beszélgetése Bábel Balázs kalocsai érsekkel. Bp. 2005. (Pásztorok. Magyar apostolutódok a harmadik évezred elején.) 05.00.00. Babits Kupa (sakkverseny) 03.01. végén, 04.01.17. Babos Romani Project (zenekar) 02.06.07-09. Bács-Kiskun megye 98.00.00. 01.11.05. Bács-Kiskun Megye Egészségügyéért Díj 04.08.20. 05.08.17. Bács-Kiskun Megye Gazdaságfejlesztéséért Díj 03.12.16. Bács-Kiskun Megye Ifjúságának neveléséért Díj 05.08.17. Bács-Kiskun Megye Közgyűlése 98.06.26. 98.12.15. 01.08.16. 02.08.16. 02.09.19. 02.10.20. 03.08.18. 04.09.17. 04.09.18. 04.10.24. 04.08.20. 04.11.26. 05.08.17. Lásd még Bács-Kiskun Megye Önkormányzata Bács-Kiskun Megye Közművelődési Díja 01.08.16. 03.08.18. 04.08.20. 05.08.17. Bács-Kiskun Megye Közszolgálatáért Díj 98.06.26. 01.08.16. Bács-Kiskun megye labdarúgásáért (aranyplakett) 00.07.00. Bács-Kiskun Megye Művészeti Díja 02.08.16. Bács-Kiskun Megye Önkormányzata 98.12.15. Lásd még Bács-Kiskun Megye Közgyűlése Bács-Kiskun Megye Szakképzéséért Díj 03.12.16. Bács-Kiskun Megye Tudományos Díja 01.08.16. 03.08.18. Bács-Kiskun Megyei Bíróság 03.02.20. 04.10.20. Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 03.12.16. Bács-Kiskun Megyei Közútkezelő KHT 03.09.02. − 10.30. között Bács-Kiskun Megyei Labdarúgó Szövetség 00.07.00. Bács-Kiskun Megyei Németségért 04.11.13. Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség 03.04.15. 03.04.16.

András Zoltán birkózó (KSE-Fűszerpaprika Rt) 05.02.26. Andriska Géza, dr. önkormányzati állandó bizottság külső (nem képviselő) tagja, főorvos 98.11.12. 00.08.20. 02.11.12. Andriskáné Ernőházai Ildikó, dr. önkormányzati állandó bizottság külső (nem képviselő) tagja 98.10.29. 98.11.12. 02.11.12. Angeli Gabriella önkormányzati képviselő (1998-) (német kisebbség, független) 98.10.18. 98.11.12. 02.10.20. 02.11.12. ÁNTSZ Bács-Kiskun Megyei Intézete 00.05.01. 04.08.20. ÁNTSZ Kalocsai Városi Intézete 00.05.01. 03.09.18. 04.08.20. ÁNTSZ ld. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Apagy 99.07.31. ÁPV RT 99.07.27. Arany Zoltánné Rostás Ibolya kisebbségi cigány önkormányzat alelnöke (Lungo Drom) 02.10.20. 02.11.07. Arany Diploma (minősítés) 99.04.00. Arany János utca 98.01.22. Aranygyűrű (a Magyar Gyógyszerész Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezetének életműdíja) 03.03.15. Aranykoszorús Mester (A Magyar Optikus Ipartestület kitüntető díja) 03.12. folyamán Árpád-sávos zászló 99.03.15. Arth Julianna, Hontváryné ld. Hontváryné Arth Julianna népi iparművész Árvai Ferenc szobrászművész 04.10.11. Árvai Zoltán tanuló (Hunyadi János Középiskolai Kollégium) 03.02.21-23. árvízvédelem, tiszai 00.04.00. Asbóth Miklós könyvtáros, helytörténeti kutató 98.08.20. 03. tavasz folyamán, 03.08.18. 05.08.29. Asbóth Miklós, Nagy Erik: Ezeréves Kalocsa. Kalocsa, 2002. 02.00.00. 02.07.17. Asbóth Miklós, Romsics Imre: Kalocsa múltja és jelene. Segédkönyv Kalocsa helyismeretének tanításához az általános és a középiskolában. Kalocsa, 1998. 98.00.00. Asbóth Miklós: Kalocsa településszerkezetének kialakulása és a kalocsai városrészek, közterületek nevének változásai. In: Bács-Kiskun megye múltjából. 19. sz. 363-464. p. Kecskemét, 2004. 04.00.00. Asbóth Miklós: A kalocsai temetőben nyugvó nevezetes személyek sírjai és művészi szempontból jelentős sírok. Kézirat. 03. tavasz folyamán Asbóth Miklós (szerkesztő) Kalocsa 1990-1997. Képes várostörténeti kronológia. Szerk. − − , Rádi György. Kalocsa, 1998. 98.00.00. Asbóth Miklósné ny. c. igazgató (1. sz. Általános Iskola) 02.01.30. Asperján Istvánné igazgató (Városi Közművelődési Intézmények és Könyvtár, 2003. jan. 1-től

63

Balsay István politikai államtitkár (Miniszterelnöki Hivatal) 99.03.10. Bandič, Ivan pécsi horvát főkonzul 05.04.16. Bánhegyi Tiborné tanár (Dunaújvárosi Főiskola) 01.08.20. Bánk bán (opera) zeneszerző Erkel Ferenc 02.06.07-09. Baranyi Péter, dr. (Ph. D.) villamosmérnök 00.06.00. Barabás Dezső szakmunkástanuló (Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola) 03.04.04. Bárándy Péter, dr. igazságügyi miniszter 03.04.03. Bartek József ny. tanár (Szent István Gimnázium, Kalocsa) 03.05.15. Bárth János, dr. megyei múzeumigazgató, korábban a Viski Károly Múzeum igazgatója 05.05.18. Bárth János: Kétvízközi népismeret. Tanulmányok a Duna−Tisza közéről. Kalocsa, 2005. 05.00.00. 05.05.18. Batizi László református lelkész 05.03. folyamán Batthyány József, gróf kalocsai érsek (1760-1776) 99.06.24. Batthyány-Strattmann László, dr. boldog, gróf, 03.03.23. Bátya 98.09 végén, 00.06.07. 02.03.00. 03.12.18. 04.06.07. 05.04.16. Bátyai út 98.03.05. 98.08.10. 99.05.29. 04.09. végén, 04.11.25. 05.08.29. Bayer Ilona Kék Madár Fesztivál háziasszonya 99.06.04-06. 00.06.09-11. 01.06.08-10. 02.06.07-09. 04.06.04-06. 05.06.10. − 12. között Bázis Kft 03.12.16. Bécs 99.11.23. Békési Imre, dr. (szerkesztő) Kalocsai kollégiumok millenniumi emlékkönyve 1860-2000. Szerk. − − , Gulyás Béla. Kalocsa, 2000. 00.00.00. Belfast (USA, Main) 99.04.22-05.08. Bélik Boglárka tornász (Nagyasszonyunk Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, Kalocsai SE) 05.05.22. 05.10.08. belváros 03. tavasz folyamán, 04.06.07. 04.07.06. 04.09.28. 05. tavasz folyamán, 05.04. folyamán, 05.10. közepén, Belvárosi Általános Iskola 99.03.00. 99.03.12. 99.04.00. 99.04.22-05.08. 00.06.10. 02.11.00. 03.07. elején, 04.01.17. 04.03. folyamán, 04.05.18. 04.05.22. 04.06.08. 04.06.22. 04.08.31.Lásd még 1. sz. Általános Iskola, Kalocsa Belvárosi − Dunaszentbenedeki Általános Iskola és Óvoda Belvárosi Napok 00.06.10. Bench, Timothy énekművész 05.06.10. − 12. között Bencsics Gábor karatézó (Kalocsai SE) 99.10.16. 00.05.20. 01.04.21. 04.11.27. Bencze Károlyné ny. tanár 00.08.20.

Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság 05.02.24. Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanács 99.04.00. 03.06.17. 03.10. folyamán, 04.06.07. Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara 02.03.01. Bács-Kiskun Megyei Zongoristák Találkozója 03.11.08. 04.10.30. 05.11.12. Bagó Balázs népzenész 00.00.00. Bagó Oszkár lövész (Kalocsai Fegyház és Börtön csapata) 98.09.18. Bagó Tibor birkózó (KSE-Fűszerpaprika Rt) 05.02.26. Bagó Zoltán, dr. országgyűlési képviselő (FIDESZ−MPP, a megyei közgyűlés tagja, önkormányzati képviselő 98.10.18. 98.11.12. 02.04.21. 02.10.20. 02.10.31. 02.11.12. 03.05.01. Bai Jenő (szerkesztő) Szent István Gimnázium 1765-2000. Szerk. − − , Hajdú István, Keleti Sarolta, Nagy Diána, Torgyik Tamás. Kalocsa, 2001. 01.00.00. Baja 99.06.25. 00.07.27. 01.05.15. 01.05.31. 01.06.00. 02.08.20. 03.08.01. 03.09.08. 03.10. folyamán, 04.08.06. 04.08.20. 05.03.01. Bajai Rendőrkapitányság 05.03.01. Bajcsy-Zsilinszky utca 98.01.22. 98.07.20. Bakonyi Petra karatézó (Eperföldi Általános Iskola) 05.04.23. Bakos Péter igazgató (Fűszerpaprika Rt), a Paprika Lovagrend kuratóriumának tagja 01.09.07. Baksa Csaba tájfutó (Kalocsai SE) 02.06.30. 02.10.20. 04.06.19-20. 04.10.02. Baksa Tamás társastáncos 04.03.14-15. Balás László, dr. ügyvéd, képviselőtestületi tag, országgyűlési képviselőjelölt (FKgP) 98.05.10. 98.10.18. 98.11.12. 00.10.21. 02.04.07. Balaton Ferenc önkormányzati állandó bizottság külső (nem képviselő) tagja 98.11.12. 02.11.12. Balatonfüred 05.05.22. Balázs Gábor sakkozó (Logikusakk Kulturális Egyesülete) 03.01. végén Balázs Istvánné köztisztviselő (Polgármesteri Hivatal) 02.08.20. Balázs Norbert karatézó (Kalocsai SE) 04.11.27. Bálint Hugó tanár, költő 03.05.23. Bálint József, dr. jegyző, címzetes főjegyző (2002. júl. 1-) 00.03.14. 02.07.01. 05.05.15. Balla Erzsébet, Gömöriné ld. Gömöriné Balla Erzsébet Balogh Antal önkormányzati állandó bizottság külső (nem képviselő) tagja 98.11.12. 02.11.12. Balogh Janka tanuló (Hunyadi János Középiskolai Kollégium), karatézó (Császártöltés, Kalocsai SE) 03.02.21-23. 0411.27. 05.11.18-19. Balogh József harmonikaművész 05.06.10. − 12. között Balogh László dr. országgyűlési képviselő (MSZP), a megyei közgyűlés elnöke 04.09.18.

64

Budapesti Fesztiválzenekar 98.06.05-07. Budapesti Rendőrfőkapitányság 05.12.31. Budapesti Tomkins Énekegyüttes 99.06.04-06. Bujdosó Andrea, Vörösné ld. Vörösné Bujdosó Andrea tanítónő (Nagyasszonyunk Katolikus Általános Iskola és Gimnázium) Bujk Gábor vegyészmérnök 01.09.20. Bukor Anikó (Matos Tivadar felesége) a hármas ikrek édesanyja 99.09.22. Bukor Erika, Gubányné ld. Gubányné Bukor Erika Bukor Tibor festőművész 00.12.29. Bulgária 98.06.13-14. Bures Zsófia tanuló (Szent István Gimnázium) 05.12. elején Buzai Albert táncos (Kalocsai Hagyományőrző Népi Együttes) 04.00.00. Búzapiac tér 98.01.22. 98.07.20. 99.05.29. Canaves, Juan Morales Totana város polgármestere 04.09.18. 05.07.14. Cégbíróság 03.09.23. 04.08.31. Cegléd 01.03.24. cigány kisebbségi önkormányzat ld. Kalocsai Kisebbségi Cigány Önkormányzat Ciglédi kert 03.03.25. Clinton, Bill elnök (USA) 99.04.22-05.08. Coffin család (USA) 99.04.22.-05.08. Concerto − Bartók Vinczellér Imre festménye 04.12.16-20. Constantinum (Kiskunfélegyháza) 04.05.15. Csajda csárda 03.05. folyamán, 04.08.20. 04.09.18. Csajda Fürdő 04.05.01. 04. nyár elején ld. még termálfürdő Csajda utca 02.11.28. Csajdakert 98.04.02. 99.02.00. 99.11.18. 00.07.13. 02.03.04. 03.04.15. 05.05. folyamán, 05.09. folyamán Csák Ugrin kalocsai érsek (1219-1241) 99.06.24. Csákányi Eszter színművész 00.06.09-11. családsegítő és gyermekjóléti társulás (kistérségi) 04.09.01. Csapai Lajos főszerkesztő (Kalocsai Néplap, Kalocsai Sport) 04.08.04. 04.08.20. Csefkó Eszter karatézó (Kalocsai SE, Szent István Gimnázium) 99.10.16. 00.05.20. 01.04.21. 01.11.09-10. 02.11.08-09. 03.05.24. 03.09.20. 03.11.16. 04.03.14. 04.10.02. 04.11.19-20. 05.04.23. 05.11.18-19. Csefkóné Rideg Rita főnővér 04.08.20. Csehország utánpótlás (ifjúsági) labdarúgó válogatottja 00.08.01-06. 03.08.13-17. 04.08.0408. Cselik István polgármesterjelölt (MIÉP) 02.10.20. Cselik Mária táncos 00.00.00. Csengery Adrienn operaénekes 99.06.04-06. Csepel 05.02.26. Csicsák Lászlóné hegedűtanár (Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) 04.02.2021.

Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia 03.05.17. Benedek György szobrászművész 99.06.24. 00.11.16. 01.08.19. 02.08.20. Benyovszky Lajos polgármester (Székelykeresztúr) 00.11.03. Bereczki Máté Szakközépiskola (Baja) 01.06.00. Berettyóújfalu 03.11.16. 04.11.19-20. Bergendi Péter tájfutó (Kalocsai SE) 04.06.19-20. 04.10.02. Berger Ádám tornász (Eperföldi Általános Iskola, Kalocsai SE) 05.05.22. 05.10.08. Beros András főszerkesztő (Kalocsai Újság) 02.07.06. Berta Jenőné a Paprika Lovagrend kuratóriumának tagja 01.09.07. Betlen Róbert tornász (Belvárosi Általános Iskola) 05.05.22. Bíró Zoltán igazgató (Műszaki Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet) 00.09.01. Bóbita Bábszínház 04.06.04-06. Bócsa 98.06.20. Bocskai Vince szobrászművész 99.06.24. Bogács 98.10.10. Bogányi Gergely zongoraművész 00.06.09-11. Bogár István igazgató (Dózsa György Szakközépiskola) 98.02.01. 03.04.15. Bogdánné Fekete Ágnes tanár (Dózsa György Szakközépiskola) 04.08.20. Bokréta Együttes ld. Kalocsai Bokréta Népművészeti Egyesület Boldizsár Gáborné népi iparművész 01.00.00. Bolvári András operatőr (Kalocsa TV) 04.01.22. Bolvári Bence tornász (Nagyasszonyunk Katolikus Általános Iskola és Gimnázium) 05.05.22. Bolvári Máté óvodás (Szent Anna Katolikus Óvoda) 98.10.17. Bóna Pál lövész (Kalocsai Fegyház és Börtön lövészcsapata) 98.09.18. Bordács László építész 99.03.10. Boston (USA) 00.02. közepén Bozsó Ferenc, dr. építész 01.11.01. Bökönyi István, dr. vezérőrnagy, a büntetésvégrehajtás országos parancsnoka 03.04.03. 04.12. karácsony előtt Börtön lásd Kalocsai Fegyház és Börtön Brinker, Nancy Goodmann amerikai nagykövet 02.09.21. Bródy János zeneszerző, énekes 05.06.10. − 12. között Bródy János (szövegíró) Szörényi Levente, − − : István a király (rockopera, részletek) 00.06.10. Budamobil Cargo 00.08.20. Budapest 99.05.29. 00.05.05. 01.03.10. 02.09.22. 02.10.12. 03.01. első napjaiban, 03.04.08. 03.05. folyamán, 03.06.28-29. 03.08.01. 03.11.08. 03.11.11. 04.08.06. 05.02. folyamán Budapest Ragtime Band (zenekar) 00.06.09-11. Budapesti Akadémiai Kórustársaság 05.06.10. − 12. között

65

Derekas András önkormányzati képviselő (SZDSZ) 98.10.18. 98.11.12. 00.07.13. 02.10.20. 02.10.30. 02.11.12. Dés László szaxofonművész 04.06.04-06. Deutsch Tamás, dr. ifjúsági és sportminiszter 99.03.00. Diel Tibor tanuló (Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakképző Intézet) 04.03.20. Dimitrow Daniella tanuló (Nagyasszonyunk Katolikus Általános Iskola és Gimnázium) 03.05.17. Direkt Kft ld. Alexandra Könyvkiadó és Könyvkereskedés (Direkt Kft) Dirty Tones Jazz Singers 03.06.06-08. Dobos Róbert motorversenyző (Kaloring Motorsport Egyesület) 01.07.29. 02.07.06-07. Dorog 99.05.08. 04.10.11. Dózsa György Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola 98.02.01. 99.04.22-05.08. 01.08.01. 03.02. folyamán, 03.04.15. 03.05.19. Lásd még Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (2003. aug.1-től), Dózsa György Szakközépiskola Dózsa György Szakközépiskola 01.08.01. 01.08.20. 01.11.30. 02.05.15. 02.09.19. Lásd még Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (2003. aug.1től), Dózsa György Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (2003. aug.1-től) 03.04.15. 04.01.13. 04.02.25-03.09. 04.06.22. 04.07.14. 04.08.20. 04.11. folyamán, 05.00.00. 05.02. folyamán, 05.03.09-11. 05.05.22. Dózsa György utca 98.01.22. 98.07.20. Dózsai Menyhértné Kalocsa legidősebb polgára 03.09.12. Dózsa-szobor 01.11.30. 02.09.19. Drágszél 03.12.18. 04.06.07. Duna 02.03.00. 02.07.20. 02.08.20. 02.11.25. 03.06.15. 03.07.29. 03.08.19. 04.10.27. Duna Menti Folklórfesztivál 99.07.14-17. 02.07.17-21. 03.10. folyamán, 05.07.12. − 17. között Duna utca 02.10.01. Duna-híd (dusnoki vagy szekszárdi) 01 nyár, 02.02.00. 02.11.25. 03.06.28. 03.07.04. Ld. még Szent László híd Duna-híd (dunaújvárosi) 04.10.27. Duna-menti Folklórfesztivál Közalapítvány 01.05.31. Dunapataj 98.04.03. 02.04.10. 03.03.24. 03.08.19. 03.11.27. 03.12.18. 04.06.07. Dunaszentbenedek 03.02.11. 03.12.18. 04.06.07. 04.06.22.04.08.31. Dunatetétlen 03.12.18. 04.06.07. Duna-Tisza köze 05.05.18. Dunaújváros 98.09.00. 04.10.27.

Csíksomlyó 04.05.22. Csillag István, dr. gazdasági és közlekedési miniszter 02.10.07. 03.11.27. Csiribiri (vígjáték) írta Móricz Zsigmond 00.06.05. Csongrád 02.04.18. Csorna-foktői árapasztó főcsatorna 99.03.29. 99.12.00. 01,05.01. 02.03.22. 04.07.06. 05. tavasz folyamán ld. még Giga, Vajas Csóti Andrásné énekes (Piros Rózsa Táncegyüttes) 05.00.00. Czár János fafaragó, a Népművészet mestere 00.06.10. 02.00.00. Dana Elemér tanuló (Hunyadi János Középiskolai Kollégium) 03.02.21-23. Dánia 04.07.10-18. Dankó László, dr. kalocsa-kecskeméti érsek (1987-1999) 98.08.18. 99.02.24. 99.06.25. 02.08.20. Danubius Ifjúsági Szimfonikus Zenekar 04.06.04-06. Daraghy Ágnes, dr. Igazné ld. Igazné Daraghy Ágnes, dr. Dargay Lajos szobrászművész 02.08.16. Dargay Marcell egyetemi hallgató (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem) 01.05.00. Daróczy-úszás 02.07.20. Dávid Ibolya, dr. igazságügyi miniszter 00.10.29. 01.12.22. Deák Ferenc, id. birkózó edző 03.08.20. Deák Ferenc, ifj. tanár (Műszaki Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet) 03.08.20. Deák István elnök (Kalocsavidéki Fűszerpaprika és Zöldség Értékesítő Szövetkezet), a Paprika Lovagrend nagymestere 01.09.07. 03.03.01. Deák Zoltán, dr. önkormányzati képviselő (SZDSZ), főigazgató (Városi Kórház, 2002. aug. 26-) 98.10.18. 98.11.12. 02.08.26. 02.10.20. 02.11.12. Deákné Tóth Veronika, dr. igazgató (Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi Szakközépiskola) 98.02.00. 99.00.00. 00.07.13. 01.08.01. Debrecen 01.11.09-10. 02.11.08-09. 03.06.19-21. Debreceni Keresztény Kórus 03.06.06-08. Dél-alföldi Regionális Hegedűverseny, III. 04.02.20-21. Dél-Alföldi 56-os Vitézi Rend Őrkapitányságának kalocsai szervezete 05.08.26. Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 03.04.15. Dél-Bács-Kiskun megye 01.01.02. Délkelet-ázsiai napok 02.12.02.-15. DÉMÁSZ Rt 02.02.28. 02.05.00. 03. tavasz folyamán, 05.10.01. Dénes Zoltán tájfutó (Kalocsai SE) 98.10.10. 99.04.03. 99.10.16. 00.04.02. 00.06.10. 02.06.30. 02.07.27-28. 02.08.20. 02.09.24-30. 02.10.12-13. 02.10.20. 03.05.24-25. 04.06.1920. 04.07.10-18. 04.08.14-15. 04.10.02.

66

Dunaújvárosi Főiskola 00.07.02. 01.08.20. 02.06.30. 03.08. folyamán Lásd még Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Főiskolai Kara Dunavecse 04.10.27. Dusnok 03.06.28. 03.07.04. 03.12.18. 04.06.07. Ecetgyár utca 02.08 folyamán 02.10.29. 05.11.20. Echo Színház 03.06.06-08. ÉFOÉSZ ld. Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium 02.06.01. Égigérő fa (bábjáték) 05.06.10. − 12. között Egyesített Szociális Intézmény 98.12.15. 05.08. folyamán Lásd még Szociális Otthon Egyiptom 98.03.23.-04.05. Egyiptom ifjúsági férfi kézilabda válogatottja 01.01.31. Egységes Magyar Munkaügyi Adatbázis (EMMA) 04.05.01. Elekes Endre birkózó (KSE-Fűszerpaprika Rt) 99.05.15. 01.03.10. Elekes Zoltán birkózó (KSE-Fűszerpaprika Rt) 99.05.15. Életmű Díj (KISOSZ) 01.05.00. Élő népművészet Kalocsán. Írta Romsics Imre Kalocsa, 2002. 02.00.00. 03.01.22. Eltigami Amir sakkozó (Logikusakk Kulturális Egyesület) 03.01. végén, 04.01.17. 04.05.2930. Eltigami Omár sakkozó (Logikusakk Kulturális Egyesület, Kalocsai SE) 03.01. első napjaiban, 03.01. végén, 04.01.17. EMITEL Rt 01.01.02. Endre Sándor, dr. elnök (Bács-Kiskun Megye Közgyűlése) 01.08.16. 02.08.25. 02.09.19. Eötvös József Főiskola (Baja) 03.09.08. 04.08.20. Eötvös Loránd Tudományegyetem 01.00.00. Eperföld 99.07.00. 99.07.15-20. Eperföld utca 01.05.25. 04.03.02. 05.06. elején Eperföldi Általános Iskola 98.11.26. 99.08.01. 00.11.16. 01.03.15. 01.08.19. 01.08.20. 02.03.15-16. 02.08.20. 03.04.08. 04.01.17. 04.03.02. 05.03. folyamán, 05.05.16. 05.05.22. 05.06. elején, 05.06.28. 05.07.22. 05.08.01. Lásd még 3. sz. Általános Iskola, Kalocsa Eperföldi − Öregcsertői Általános Iskola és Óvoda Erdei Attila horgász (Kalocsai HE) 00.00.00. Erdei Ferenc utca 04.03.10. Erdélyi László zongoraművész 03.06.06-08. Erkel Ferenc: Bánk bán (opera) 02.06.07-09. Erkel Ferenc Kamarazenekar 99.06.04-06. 02.06.07-09. 03.06.06-08. Erkel Ferenc-díj 01.03.15. Ernőházai Ildikó, dr. Andriskáné ld. Andriskáné Ernőházai Ildikó, dr. Érseki és Főkáptalani Levéltár 98.05.20. 98.07.15-17. 00.05.01. 01.00.00. Lásd még Kalocsai Érseki Levéltár, Kalocsai Főegy-

házmegyei Gyűjtemények, A Kalocsai Főszékeskáptalan Levéltára Érseki Gazdasági Levéltár 98.05.20. 99.11.01. 00.05.01. Lásd még Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények Érseki Kincstár 98.05.20. 99.11.01. 00.05.01. 02.05.15. 05.01.06. és 05.01.13. között Lásd még Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények Érsekkert 99.00.00. 00.01.00. 02.09.19. érsek-szobrok 99.06.24. 00.07 végén, 00.08.19. érsekuradalmi magtár 98.04.23. 99.07.11. Erste Bank 98.10.01. 04.08.31. Lásd még Mezőbank Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) 02.10.0406. Észak-afrikai napok 98.03.23.-04.05. „Északi rokonaink” (rendezvénysorozat) 01.02.26.-03.11. Észak-Írország ifjúsági labdarúgó válogatottja 04.08.04-08. Eszék (Horvátország) 02.09.29. Észtország 01.02.26.-03.11. EU majális 04.05.01. Európai Parlament 03.05.01. 04.06.13. Európai Unió 03.04.12. 04.05.01. Európai Virágos Városok és Falvak [versenye] 02.09 folyamán Eurovilla Kft 02.10.00. Év diákja (Baja) 01.06.00. Év Ifjúsági Sportolója 99.03.00. Az Év Mestere Díj 00.08.19. Év Múzeuma 2002 (kitüntető cím) 03.05.17. Ewald Rézfúvós Quintett 04.06.04-06. Ezeréves Kalocsa. Szerzők: Asbóth Miklós, Nagy Erik. Kalocsa, 2002. 02.00.00. 02.07.17. Az ezeréves Kalocsai Érsekséget bemutató állandó kiállítás 02.05.15. Ezüstbe öltözött lányok. Honfoglalás kori sírok Harta határában Írta Kustár Rozália, Langó Péter. Kalocsa, 2003. 03.00.00. Fajsz 03.12.18. 04.06.07. Faragóné Magyar Edit tanár, röplabdaedző 98.08.20. Farkas Ágnes tanuló (szegedi Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium) 00.04.26-28. Farkas Gergely önkormányzati képviselő, a megyei közgyűlés tagja (FIDESZ-MPP) 98.10.18. 98.11.12. 00.07.24. 00.10.21. 02.10.20. 02.10.31. 02.11.12. Farkas Hajnalka igazgató (Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola), igazgatóhelyettes (Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Középiskola Szakképző Intézet) 00.07.13. Farkas Tibor szobrászművész 00.10.29. Farkasné dr. Völgyi Mária aljegyző 00.08.20. fásítási és parkosítási program 05.10.10. Fáskerti István kőfaragó 00.03.15.

67

Foktői úti laktanya 98.05.21. 99.12.10. 00.01.07. 00.01.18. 01.05.03. 01.06.05. 01.10.08. 01.10.09. 01.10.30. 01.11.08. 01.11.30. 02.09.19. Lásd még Alföldi Kiképző Központ Folk hátán folk magyar népzenészek kalocsai találkozója 04.08.18. 05.08.12. Folklórfesztiválok a Duna mentén (1968-81). Írta Gila János. Bp. 2004. 04.00.00. Fonyódi Béláné köztisztviselő (Polgármesteri Hivatal) 02.08.20. Ford Autószalon és Szerviz lásd Móczás Ford Autószalon és Szerviz Ford Hungaria Kft 98.03.18. Földes Nicolett tanuló (Hunyadi János Középiskolai Kollégium) 03.02.21-23. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 98.07.14. 00.06.10. 01.04.22. 01.06.14. 02.03.21. 04.07.06. főszékesegyház 01.11.23. 02.06.29. 03.09. folyamán, 04.01. folyamán, 05.08.14. 05.11. folyamán, 05.11.20. Főszékesegyházi Könyvtár 98.07.15-17. 00.05.01. 03.07.04-06. 04.11.17. Lásd még Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények Frank Dezső birkózó (KSE-KAGE) 98.10.17. Freifelt határrész (Harta) 02.07. végén Fritz Péter, dr. orvos (Városi Kórház) 05.08.20. Független Kisgazda és Földmunkás Párt 98.05.10. 98.10.18. 02.04.07. Független Magyar Demokrata Néppárt 02.04.07. Fülöp-szigetek 02.12.02.-15. Füredi (Führer) Richárd szobrász 98.07.28. Fűszerpaprika Kutató és Fejlesztő Kft (később KHT) 98.01.01. 99.11.02. 01.09.20. 03.08.18. 03.10.28. 04.09. folyamán, 05.07.27. Fűszerpaprika Rt lásd Kalocsai Fűszerpaprika Rt Gaál Nikolett tanuló (Dózsa György Szakközépiskola) 05.00.00. Gábor Jánosné köztisztviselő (Polgármesteri Hivatal) 02.08.20. Galambos Márton sakkozó (Kertvárosi Általános Iskola) 04.01.17. Galambos Menyhért sakkozó (Kertvárosi Általános Iskola) 04.01.17. Gallay Jánosné köztisztviselő (Polgármesteri Hivatal) 05.08.20. Gambro Dialízis Központ (Művese Állomás) 03.09.18. Gasztrorandevú az Utazás 2004 kiállítás egyik rendezvénye 04.03.20. Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa 04.06.10. Géderlak 02.09.00. 02.12.16. 03.02.11. 03.10.17. 03.12.18. 04.06.07. 04.09.17. Gelman, Alekszandr: A pad (komédia) 05.06.10. − 12. között Geri Zsuzsanna, Kerekesné ld. Kerekesné Geri Zsuzsanna

Fazekas Alkotóház 00.12.29. fedett uszoda ld. Csajda Fürdő fegyveres rablótámadás 99.12.04. Fegyvert és vitézt éneklek országos történelmi verseny 04.03. folyamán Fehér Anikó Kék Madár Fesztivál háziasszonya 99.06.04-06. Fehér Zoltán Fekete faluban fehér torony látszik. Bátya, 2002. 2002.00.00. Fehér Zoltán: Mondták a régi öregek. Kecel népének hiedelemvilága. Kalocsa, 2004. (Kalocsai múzeumi értekezések 9.) 04.00.00. Fehérvári István igazgató (Liszt Ferenc Zeneiskola, Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) 00.09.01. 05.06.28. Fejes József gyertyakészítő 02.11.01. Fejes László birkózó edző 00.08.20. Fekete faluban fehér torony látszik. Bátya, 2002. Írta Fehér Zoltán. 2002.00.00. Fekete Gyula, dr. zeneszerző 01.03.15. felhőszakadás 99.07.15-20. 99.08.06-07. Felsőoktatási Tanács 04.03. folyamán Felsőzátony (Harta közelében a Dunán) 03.08.19. Fercom Kft 03.04.16. Fiatal Demokraták Szövetsége − Magyar Polgári Párt, (2003-tól) Fiatal Demokraták Szövetsége − Magyar Polgári Szövetség 98.05.10. 98.05.24. 98.10.18. 00.07.24. 02.04.07. 02.04.21. 03.05.01. 04.06.13. Fibernet Kommunikációs Rt 00.10.12. 03.02.05. 04.06.10. FIDESZ-MPP lásd Fiatal Demokraták Szövetsége – Magyar Polgári Párt Figaró házassága (opera) zeneszerző Wolfgang Amadeus Mozart 99.06.04-06. Filvig Ágnes tanárnő (Belvárosi Általános Iskola) 00.06.10. Filvig Géza, dr. önkormányzati állandó bizottság külső (nem képviselő) tagja 02.11.12. Finálé. Vinczellér Imre festménye 03.06.27. Finnország 01.02.26.-03.11. FKgP lásd Független Kisgazda és Földmunkás Párt Fleischmann-díj 05.07.27. Flórián István önkormányzati állandó bizottság külső (nem képviselő) tagja 02.10.30. FMDNP lásd Független Magyar Demokrata Néppárt Foci-suli 00.07.00. 02.07.26. Fodor Tamás, ifj. sakkozó (Kalocsai SE) 99.10.30. 00.07.02-09. 01.05.19-20. fogorvosi praxis 99.11.18. Fokföld 98.11.09.-22. Foktő 98.01.22. 98.06.00. 99.05.29. 99.12.00. 02.03.00. 03.12.18. 04.06.07. foktői országút ld. 5106. sz. közút (foktői országút) foktői szivattyútelep 99.03.29. 02.03.22. Foktői út 04.03.10.

68

Geszthy Veronika énekművész 05.06.10. − 12. között Giga 99.12.00. 01.05.01. Lásd még Csorna-foktői árapasztó főcsatorna Gila János: Folklórfesztiválok a Duna mentén (1968-81). Bp. 2004. 04.00.00. Gillich Tamás vállalkozó 04.08.20. Gillich Zsolt vállalkozó 04.08.20. Gógl Árpád egészségügyi miniszter 98.09.09. Gödöllő 03.05.24-25. Gömöriné Balla Erzsébet osztályvezető (Polgármesteri Hivatal) 01.08.20. Göncz Árpád, dr. köztársasági elnök 98.03.15. Grabarits István, dr. gyógyszerész 03.03.15. Grabarits István: A kalocsai ásványgyűjtemény 2. jav. bőv. kiad. Kalocsa, 2000. 00.00.00. Grand Prix. A Marseille Mediterranée 2003 nemzetközi kortárs képzőművészeti kiállítás egyik díja 03.06.27. Greksa Máté birkózó (KSE-Fűszerpaprika Rt) 05.02.26. Grősz József kalocsai érsek 1943-1961) 99.06.24. Grősz József utca 99 nyár Grősz József érsek szobra 05.12.01. Gruber, Wilfried német nagykövet 02.09.21. Gubányné Bukor Erika önkormányzati képviselő (1990-2002) (SZDSZ) 98.10.18. 98.10.29. 98.11.12. Guinness rekord 04.05.01. Gulyás Béla igazgató (Hunyadi János Középiskolai Kollégium) 98.09.01. 03.05.20. Gulyás Béla (szerkesztő) Kalocsai kollégiumok millenniumi emlékkönyve 1860-2000. Szerk. Békési Imre, − − . Kalocsa, 2000. 00.00.00. Guttengéberné Jancsó Zsuzsanna tanárnő (Dózsa György Szakközépiskola) 99.08.20. Gyarmati Lászlóné szakács (Csajda csárda) 03.05. folyamán gyermekorvosi praxis 99.11.11. Gyimesi Nóra tanuló (Szent István Gimnázium) 05.12. elején gyógyfürdő 02.03.27. Lásd még termálfürdő gyógyvíz 00.07.13. 02.03.04. Lásd még termálvíz Gyöngyösi Imre elnök (Nemzetőrök Dél-Alföldi Egyesületének kalocsai szervezete) 04.11. közepén Győr 01.10.09. 01.12 végén Győri Filharmonikus Zenekar 01.06.08-10. Gyulai Endre, dr. szeged−csanádi püspök 03.05.23. Hajdú István (szerkesztő) Szent István Gimnázium 1765-2000. Szerk. Bai Jenő, − − , Keleti Sarolta, Nagy Diána, Torgyik Tamás. Kalocsa, 2001. 01.00.00. Hajdúszoboszló 98.05.09. Hajós 02.08.15. 02.10.20. 02.10.31. 03.12.18. 04.06.07. Hajósi sváb elbeszélések. Schwäbisches Erzähltgut aus Hajosch Írta Schőn Mária. Kecskemét,

2005. (Cumania könyvek 4.) Kétnyelvű kiad. 05.00.00. Hála József (szerk.) „A legnagyobb magyar geológus.” Szabó József emlékkönyv. Szerk. − −, Romsics Imre. Kalocsa, 2003. (Kalocsai múzeumi értekezések 8.) 03.00.00. Halassy Csilla szobrászművész 99.06.24. Halasy Gábor osztályvezető (Polgármesteri Hivatal) 98.08.20. 01.08.20. 05.08.17. Halasy Kálmán, dr. főorvos 02.08.20. Halász Fanni úszó (Kertvárosi Általános Iskola) 05.03.05. Halmai Katalin énekművész 05.06.10. − 12. között Hálózatos Televíziók Rt 00.10.13. Hamar Ferenc válogatott horgász 03.09.13-14. hamis pénz 04.01. folyamán, 04.08. − 09. folyamán, 04.12.29. Hámori Szabolcs énekművész 05.06.10. − 12. között Hamvas József ny. fiókvezető (OTP) 05.08.25. Hamvas Józsefné ny. védőnő 05.06.10. Hamzók József birkózó (KSE-KAGE) 98.08.2730. 98.09.19. 99.06.26. 00.06.17. 01.06.09. 02.08.20. Hanák Tibor filozófus, író 99.11.23. Harangozó János önkormányzati állandó bizottság külső (nem képviselő) tagja 98.11.12. Hargitai László, dr. alezredes, városi rendőrkapitány 98.06.26. 01.06.00. 05.12.31. Harkány 03.05.17-18. hármas ikrek 99.04.08. 99.09.22. 01.04.02. Harta 99.06.00. 02.04.10. 02.07 végén 02.10.20 03.08.13-17. 03.08.19. 03.11.27. 03.12.18. 04.06.07. 04.10.28. 04.12.29. Háry János Kodály Zoltán daljátéka 05.06.10. − 12. között Havrán Judit építész 99.03.10. Haynald Lajos bíboros, kalocsai érsek (18671891) 99.06.24. házi orvosi praxis 99.11.11. Händel, Georg Friederich: Messiás. Oratórium 03.06.06-08. Hegedűs Péter tájfutó (Kalocsai SE) 02.06.30. A hely szelleme. Felsőerek 1995−1997. [Bp.] 2002. Írta és fényképezte Kudelich Lajos. 2002.00.00. Helyei László színművész 00.06.09-11. Helyőrségi Művelődési Otthon 00.06.05. 01.11.24. 02.05.21. 04.02.01. 04.04. folyamán, 04.07.06. 04.12.03. Helyőrségi Zenekar ld. Kalocsai Helyőrségi Zenekar Henszlmann Imre régész 03.09. folyamán Hernandez, José Luis a totanai COATO paprikafeldolgozó cég elnöke 04.09.18. Herrer-Y M. Caesar építész 00.03.15. Hétszínvirág Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 02.09.01. 04.00.00. 04. ősz folyamán Hétszínvirág Oktatási és Kulturális Alapítvány 02.09.01.

69

Hunyadi János Középiskolai Kollégium 98.02.00. 98.09.01. 00.09.30. 03.02.21-23. 03.05.20. Hunyadi János utca 98.01.22. 98.11.00. 99.04.00. 99 nyár, 03.05.20. 03.05.23. 05.00.00. 05.06.23. Hunyadi János utcai tagóvoda 01.07.01. Hunyadi László szobrászművész 99.06.24. Hunyadi Sporttelep 02.05.31. Huszár Mihály osztályvezető (Polgármesteri Hivatal) 98.03.15. 00.08.20. Huszár Mihályné tanár (Eperföldi Általános Iskola) 01.08.20. Hydro Hungaria LTD 98.04.00. 98.09.16. Az Ibolya. Vígjáték, írta Molnár Ferenc 04.07.02. ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága 00.05.18. ideiglenes szálláshely 01.10.09. 01.10.30. 01.11.08. Lásd még menekülttábor Idősek Világnapja 01.10.01. Igaz Ferenc, dr. ügyvéd, titkár (Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara) 02.03.01. Igazné Daraghy Ágnes, dr. tanár (Belvárosi Általános Iskola) 99.03.12. 04.03. folyamán Ilk villa (ház) ld. Paprika Ház Illés Zoltán művészeti vezető 02.00.00. 05.08.20. Illésné Koszta Krisztina művészeti vezető 02.00.00. 05.08.20. Indonézia 02.12.02.-15. Infópiac Bt 05.09.17. Informatikai és Hírközlési Minisztérium 03.02.11. 03.03.24. Inkei Péter helyettes államtitkár (Közoktatási és Művelődési Minisztérium) 98.01.31. internetes kávézó 00.09.04. IPA lásd Nemzetközi Rendőr Szövetség ipari park 98.01.22. 98.04.23. 98.06.00. 99.07.27. 01.05.17. 03.02.11. 03.03. folyamán, 03.10.02. Ipari Parkok Egyesülete 98.04.23. Írország ifjúsági labdarúgó válogatottja 03.08.13-17. Ismeretlen Schöffer (kiállítás) 00 ősz ISPA-támogatás 02.08.26. Istella Lilla karatézó (Kalocsai SE) 04.11.27. Isten országútján. Elmer István beszélgetése Bábel Balázs kalocsai érsekkel. Bp. 2005. (Pásztorok. Magyar apostolutódok a harmadik évezred elején.) 05.00.00. István a király (rockopera, részletek) zenéjét szerezte Szörényi Levente, szövegét írta Bródy János. 00.06.10. István Sziget 02.10.00. Ivók Lászlóné népi iparművész 99.00.00. Izrael 01.11.26.-12.09. 04.07.01. 05.08.29. Izrael és a zsidó kultúra Magyarországon (rendezvénysorozat) 01.11.26.-12.09. Izrael ifjúsági labdarúgó válogatottja 03.08.1317. 04.08.04-08. Jakab Dávid karatézó (Kalocsai SE) 98.05.09. 99.10.16. 01.03.24. Jakab Péterné (Kendős Manci) 01.05.00.

Híd utca 98.04.02. 98.07.20. 98.08.00. 99.05.29. HÍD-COOP Szolgáltató Rt 01.02.21. 01.05.15. 04.02. folyamán, 04.03.09. Hild-díj 02.08.15. Hiller István kulturális örökség minisztere 04.03.15. Hit Gyülekezete kalocsai szervezete 04.07.01. Hittudományi Főiskola 05.07.09. Ld. még nagyszeminárium HM Kijelölt Állandó Raktár 04.04. folyamán HM Kulturális Szolgáltató KHT 04.02.01. HM vezérkar 01.10.09. Hodován Éva karatézó (Kalocsai SE) 04.11.27. hóesés, rendkívüli 99.11.17. 99.11.19. 03.02.07. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt 02.04.18. Lásd még Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciális Együttműködés Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Rt 04.09.28. Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciális Együttműködés 02.04.18. 02.08.26. 03.03.25. 03.03.25. Homokmégy 02.03.00. 02.08.20. 03.12.18. 04.06.07. 04.09.01. Hontváryné Arth Julianna népi iparművész 02.00.00. Honvédelemért Kitüntető Cím (II. osztályú) 05.05.21. Honvédelmi Minisztérium 03.08. folyamán Horváth Csaba tanuló (Belvárosi Általános Iskola) 04.05.22. Horváth Elizabeth karatézó (Kalocsai SE) 04.11.27. Horváth Györgyi, dr. gyermekorvos 04.08.20. Horváth Jenőné vezető óvónő (Szivárvány Katolikus Óvoda, Kiskunmajsa) 03.05.15. Horváth Katalin igazgató (Hétszínvirág Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) 04.00.00. 04. ősz folyamán Horváth Tamás tanuló (Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Középiskola Szakképző Intézet) 01.03.14. Horváth Zsolt, dr. államtitkár (Egészségügyi Minisztérium) 00.08.19. Horváthné Raffai Pálma tanárnő (Belvárosi Általános Iskola) 04.05.22. Horvátország utánpótlás (ifjúsági) labdarúgó válogatottja 00.08.01-06. 03.08.13-17. 04.08.04-08. Hosszú Antal utca 05.06. folyamán, 05.09. folyamán Hotel Kalocsa 05.09.03. Hősök útja 03.06.17. 04.06.07. 05.05.folyamán, 05.09. folyamán Humán Kft 04.03.09. 04.11.02. Hungaroring 00.05.25-27. 00.09.01-03. 01.04.2829. 01.05.26-27. 01.09.01-02. 02.06.07-09. 02.09.06-08. Hunyadi János református lelkész 05.03. folyamán

70

Kalocsa −Dunaszentbenedek Közoktatási Társulás 04.08.31. Kalocsa Eperföldi − Öregcsertői Általános Iskola és Óvoda 05.08.01. Kalocsa és Vidéke ÁFÉSZ 98.05.23. 01.02.21. 01.05.15. 04.02. folyamán Kalocsa Katonaváros 1938-2001. (emlékfal) Tervezte Kiss István festőművész 01.11.24. Kalocsa Környéki Kistérségi Társulás 98.04.03. Kalocsa Környéki Munkanélküliek Érdekvédelmi Egyesülete 04.10.20. Kalocsa Légvédelmi Rakétaezred 00.12.15. Kalocsa múltja és jelene. Segédkönyv Kalocsa helyismeretének tanításához az általános és a középiskolában. Kalocsa, 1998. Írta Asbóth Miklós és Romsics Imre Kalocsa Népművészetéért Alapítvány 98.05.00. Kalocsa − Öregcsertő Közoktatási Társulás 05.06.28. Kalocsa Rádió 98.06.04. 99.03.13. Lásd még Kalocsa Város Rádiója és Televíziója Kalocsa településszerkezetének kialakulása és a kalocsai városrészek, közterületek nevének változásai. Írta Asbóth Miklós. In: BácsKiskun megye múltjából. 19. sz. 363-464. p. Kecskemét, 2004. 04.00.00. Kalocsa történetéből. [Tanulmányok Kalocsa múltjából] Szerk. Koszta László. Kalocsa, 2000. 00.00.00. Kalocsa TV ld. Kalocsa Városi Televízió Kalocsa Város Általános Rendezési Terve 98.12.30. Kalocsa Város Egészségügyi Díja 98.08.20. 99.08.20. 00.08.20. 01.08.20. 02.08.20. 03.08.20. 04.08.20. 05.08.20. Kalocsa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága ld. tűzoltóság, kalocsai Kalocsa Város Helyi Építési Szabályzata önkormányzati rendelet 04.10.20. Kalocsa Város Ifjúságának Neveléséért Díj 98.08.20. 99.08.20. 00.08.20. 01.08.20. 02.08.20. 03.08.20. 04.08.20. 05.08.20. Kalocsa Város Képviselőtestülete 98.01.22. 98.02.01. 98.06.25. 98.11.12. 98.11.26. 98.12.15. 98.12.30. 99.03.18. 99.05.06. 99.11.18. 99.12.09. 00.06.29. 00.07.13. 00.09.01. 00.10.12. 00.11.03. 00.11.16. 01.05.17. 01.11.08. 02.02.28. 02.03.21. 02.04.18. 02.09.26. 03.02.11. 03.02.25. 03.04.15. 03.05.20. 03.06.17. 03.10.28. 03.12.02. 03.12.30. 04.02.10. 04.03.02. 04.03.09. 04.03.10. 04.03.23. 04.04.14. 04.05.18. 04.06.07. 04.07.06. 04.09.28. 04.10.28. 04.11.02. 04.12.28. 05.06. elején, 05.12.20. Lásd még Kalocsa Város Önkormányzata Kalocsa Város Közszolgálatáért Díj 98.08.20. 99.08.20. 00.08.20. 01.08.20. 02.08.20. 03.08.20. 04.08.20. 05.08.20. Kalocsa Város Millenniumi Éve 02.03.15.

Jakab Rita tanuló (Belvárosi Általános Iskola) 99.03.00. 99.03.12. Jancsó Zsuzsanna, Guttengéberné ld. Guttengéberné Jancsó Zsuzsanna János Pál, II. pápa 99.04.10. 99.08.15. 01.01.2531. 03.03.23. Jánoshalma 01.05.15. Janusz, Juliusz a pápa követe 05.08.14. Japán 98.10.17. 02.10.26-11.11. járdafelújítás, járdakészítés 02.01.01-06.30. 03.00.00. 04.00.00. 04.06.07. 05.00.00. 05.04. folyamán Jehova Tanúi Egyház kalocsai gyülekezete 05.11. elején Jelenlét. Öt klarinétra írt zenemű. Zenéjét szerezte Dargay Marcell 01.05.00. Jókai Noémi óvodás (Szent Anna Katolikus Óvoda) 98.10.17. Józsa Lászlóné önkormányzati képviselő (19982002) (FIDESZ-MPP) önkormányzati állandó bizottság külső (nem képviselő) tagja (2002. okt.30-) 98.10.18. 98.10.29. 98.11.12. 00.07.24. 00.10.21. 02.10.30. József Attila utca 99 nyár Juhász Ferenc honvédelmi miniszter 05.05.21. Juhász László birkózó (KSE-Fűszerpaprika RT) 98.09.26. 99.05.15. kábeltelevízió 98.05.28. 98.08.00. 00.02.00. 00.06.29. 00.07.13. 00.07.24. 00.10.12. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 02.03.21. KACISZ ld. Kalocsai Civil Szervezetek Szövetsége KAGE Rt 98.04.00. 98.09.16. 98.12.31. 99.01.01. 03.05.30.Lásd még Kalocsai Fűszerpaprika Rt Kákonyi János önkormányzati állandó bizottság külső (nem képviselő) tagja 98.11.12. 02.11.12. Kákonyi Konstantina festőművész, iskolanővér 98.04.16. Kákonyi László táncos 00.00.00. Kákonyi Mátyás tb. elnök (Nemzetőrök DélAlföldi Egyesületének kalocsai szervezete), törzskapitány (Dél-Alföldi 56-os Vitézi Rend Őrkapitányságának kalocsai szervezete) 04.11. közepén, 05.08.26. Kaláka Együttes 98.06.05-07. Kalocsa. Fotóalbum. Szerzők Marosi Mária, Kapitány László. Kalocsa, 2003. 03.00.00. Kalocsa 1990-1997. Képes várostörténeti kronológia. Szerk. Asbóth Miklós, Rádi György. Kalocsa, 1998. 98.00.00. Kalocsa anno… Kalocsai fotográfiák. Kalocsa, 1999. Írta és összeáll. Romsics Imre. 99.00.00. Kalocsa Art képzőművészeti kiállítások 04.07.0408.01. 05.05.08-29. Kalocsa Belvárosi − Dunaszentbenedeki Általános Iskola és Óvoda 04.08.31. Ld. még Belvárosi Általános Iskola

71

Kalocsai eredet − Európai jövő rendezvénysorozat 04.04.26. − 30. között A kalocsai érseki egyháztörténete. 1. rész. Írta Katona István, latinból ford. Takács József, sajtó alá rend. Thoroczkay Gábor. Kalocsa, 2001. 01.00.00. A kalocsai érseki egyház története. 2. rész. Írta Katona István. Ford. Takács József, sajtó alá rend. Thoroczkay Gábor. Kalocsa, 2003. 03.00.00. 03.08.15. A Kalocsai Érseki Levéltár. Szerk. Lakatos Adél, Lakatos Andor, Szabó Attila. Kalocsa, 2002. 02.00.00. kalocsai érsekség 00.01.10. 01.05.15. 02.08.25. A kalocsai érsekség évezrede. Bp. 1999. Írta Török József, a kötetet tervezte Legeza László. 99.00.00. Kalocsai FC labdarúgó csapata 99.06.00. 02.07.00. Kalocsai Fegyház és Börtön 00.10.29. 01.12.22. 03.04.03. 04.12. karácsony előtt Kalocsai Fegyház és Börtön lövészcsapata 98.09.18. Kalocsai Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományúak Klubja 05.05.21. Kalocsai Felsőoktatási és Szolgáltató KHT 03.09.10. 03.09.23. 04.06.22. Kalocsai Fotóklub 04.08.29. Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények 00.05.01. Lásd még Érseki és Főkáptalani Levéltár, Érseki Gazdasági Levéltár, Érseki Kincstár, Az ezeréves Kalocsai Érsekséget bemutató állandó kiállítás, Főszékesegyházi Könyvtár A Kalocsai Főszékeskáptalan Levéltára. Kalocsa, 1998. Írta Lakatos Andor. 98.00.00. Kalocsai Fűszerpaprika Rt (Fűszerpaprika Rt) 99.01.01. 00.08.20. 01.01.22. 03.02.25. 03.05.30. 04.06.08. 04. ősz folyamán Lásd még KAGE Rt Kalocsai Gépkör Egyesület 99.02.17. Kalocsai Hagyományőrző Népi Együttes 98.00.00. 99.00.00. 00.00.00. 01.00.00. 04.00.00. 04.02.07. Kalocsai HE lásd Kalocsai Horgász Egyesület Kalocsai Helyőrségi Zenekar 01.02.27. 01.08.16. 04.09.25. Kalocsai Hírlap hetilap 05.09.17. 05.12.10. Kalocsai Honvéd Kulturális Egyesület 99.11.18. 01.11.24. 02.05.07. Kalocsai Horgász Egyesület 00.00.00. 00.06.2425. 03.09.13. − 14. Kalocsai Iskolanővérek lásd Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata Kalocsai képek fotótörténeti kiállítás 04.08.29. Kalocsai Kézilabda Club 99.05.00. 01.05.12. 03.05.17-18. Kalocsai Kisebbségi Cigány Önkormányzat 02.10.20. 02.11.07.

Kalocsa Város Művelődési Díja 98.08.20. 99.08.20. 00.08.20. 01.08.20. 02.08.20. 03.08.20. 04.08.20. 05.08.20. Kalocsa Város Óvodája 02.08.20. 04.08.20. 05.06.28. Kalocsa Város Önkormányzata 98.03.05. 98.04.02. 98.04.09. 98.04.23. 98.05.28. 98.06.04. 98.09.05. 99.00.00. 99.01.14. 99.03.13. 99.04.00. 99.05.27. 99.06.10. 99.06.24. 99.07.01. 99.11.11. 00.03.21. 00.06.26. 00.07.13. 00.07.24. 00.09.14. 00.10.12. 01.01.22. 01.03.29. 01.05.31. 01.06.14. 01.07.01. 01.08.01. 01.10.01. 01.10.08. 01.10.09. 02.00.00. 02.03.21. 02.05.01. 02.05.31. 02.07.17. 02.08.20. 03.00.00. 03.01. folyamán, 03.01.01. 03.02.05. 03.02.11. 03. tavasz folyamán, 03.03.25. 03.04.15. 03.05.20. 03.05.28-06.01. 03.07.22. 03.09.10. 03.10. folyamán, 04.00.00. 04.03.09. 04.05.28. 04.07.07. 04.06.22. 04.07.06. 04.08.31. 04.09.01. 04.09.03. 04.11.02. 05.00.00. 05.05. elején, 05.05.03. 05.06.28. 05.07.05. 05.07.09. 05.07.22. 05.08. folyamán, 05.08.20. 05.09. elején, 05.09.23. 05.10.10. 05.10. közepén, 05.10.26. 05.11. folyamán, 05.12.01. Lásd még Kalocsa Város Képviselőtestülete Kalocsa Város Polgármesterének Kitüntető Díja 98.08.20. 99.08.20. 00.08.20. 01.08.20. 02.08.20. 03.08.20. 04.08.20. 05.08.20. Kalocsa Város Rádiója és Televíziója 98.06.04. Lásd még Kalocsa Rádió, Kalocsa Városi Televízió Kalocsa Város Sport Díja 98.08.20. 99.08.20. 00.08.20. 01.08.20. 02.08.20. 03.08.20. 04.08.20. 05.08.20. Kalocsa Városért Díj 98.08.20. 99.01.14. 99.08.20. 00.08.20. 01.08.20. 02.08.20. 03.08.20. 04.08.20. 05.08.20. Kalocsa Városi Televízió 98.11.00. 00.02.00. 00.10.12. 00.10.13. 02.12.17. 03.01.01. 04.01.22. 04.08.20. Lásd még Kalocsa Város Rádiója és Televíziója, Városi Közművelődési Intézmények, Könyvtár és Televízió A Kalocsa-bácsi főegyházmegye történeti sematizmusa 1777 − 1923. Szerk. Lakatos Andor. Kalocsa, 2002. (A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 3.) 02.00.00. Kalocsa-Browning horgászcsapat 98.06.13-14. 98.09.00. A kalocsai ásványgyűjtemény. 2.jav. bőv. kiad. Kalocsa, 2000. Írta Grabarits István. 00.00.00. Kalocsai Bokréta Népművészeti Egyesület 99.03.00. 01.08.20. 03.00.00. Kalocsai Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 05.02.24. Kalocsai Civil Szervezetek Szövetsége (KACISZ) 02.05.07. 02.10.20.

72

Kalocsa-kecskeméti Főegyházmegye 99.02.24. 00.06.20-24. Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyei Hatóság 98.05.20. Kalocsakörnyéki Agráripari Rt lásd KAGE Kalocsakörnyéki Fűszerpaprika és Zöldség Értékesítő Szövetkezet 03.03.01. Kalocsakörnyéki kézilabda válogatott 98.12.28. Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Egyesület 98.02.19. 02.11.28. Kalocsavíz Kft 99.12.09. 00.03.21. 00.06.26. 03.07.22. Kálóczi Andrásné önkormányzati képviselő (MSZP) 98.10.18. 98.10.29. 98.11.12. Kálóczi Dávid birkózó (KSE-KAGE) 98.10.17. Kálóczi József elnök (Roma-Magyar Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület kalocsai szervezete) 99.04.30. Kálóczi Tamás birkózó (KSE-KAGE) 98.06.20. 98.10.17. 99.05.08. 00.05.05. Kalo-Komfort Kalocsai Városüzemeltetési és Fejlesztési Kft 03.12.02. 05.12.20. Kalokom-Sped Kalocsai Kommunális és Szolgáltató Kft 03.12.02. 05.12.20. Kaloméh Trans Kft 02.05.31. Kaloplasztik Műanyag- és Gumiipari Kft 00.08.20. 03.03.24. Kalopress Lapkiadó Kft 04.06.11. 04.08.04. 05.12.21. Kaloprint Nyomdaipari Kft 04.06.11. Kalo-profi Kft 98.08.20. Kaloring Motorsport Egyesület 00.00.00. 00.05.25-27. 00.09.01-03. 01.00.00. 01.04.2829. 01.05.26-27. 01.06.30-07.01. 01.07.06-08. 01.07.29. 01.09.01-02. 02.00.00. 02.0510-12. 02.06.07-09. 02.07.06-07. 02.08.02-04. 02.09.06-08. Kaly Jag (Fekete Tűz) Roma Nemzetiségi Szakiskola 03.08.30. Kapeller Károly, dr. paprikakutató, tudományos tanácsadó 01.08.16. 05.07.27. Kapitány Ferenc önkormányzati állandó bizottság külső (nem képviselő) tagja 98.11.12. Kapitány Gábor tanuló (Belvárosi Általános Iskola, Dózsa György Szakközépiskola) 99.03.00. 99.03.12. 05.02. folyamán Kapitány István önkormányzati képviselő, alpolgármester (MSZP) 02.10.20. 02.10.30. Kapitány József, dr. igazgatóhelyettes (Fűszerpaprika Kutató és Fejlesztő KHT) 03.08.18. Kapitány Julianna önkormányzati képviselő (MSZP) 02.10.20. 02.11.12. Kapitány Julianna önkormányzati képviselő (MSZP) 02.10.20. 02.11.12. Kapitány Lajosné konyhavezető (Oktatási Intézmények Gondnoksága) 04.08.20. Kapitány László, Marosi Mária: Kalocsa. Fotóalbum. Kalocsa, 2003. 03.00.00. Kaposvár 03.04.04. Kaposvári Sporthorgász Egyesület 04.08.05-08.

Kalocsai kiskocsmában. (Vasárnap este a bálban.) [Kalocsai és Kalocsa környéki dallamok.] CD és kazetta. Kalocsa, 2002. 02.00.00. 02.07.17. kalocsai kistérség 03.00.00. 03.12.18. 04.00.00. 05.04.18 Kalocsai Kistérségi Többcélú Társulás 04.06.07. 04.06.22. Kalocsai kollégiumok millenniumi emlékkönyve 1860-2000. Szerk. Békési Imre, Gulyás Béla. Kalocsa, 2000. 00.00.00. Kalocsai Légvédelmi Katonák Hagyományőrző Köre 03.06.15. Kalocsai Múzeumbarátok Köre 02.07.17. 02.10.29. 03.01.22. Kalocsai Néplap hetilap 04.06.11. 04.08.20. Kalocsai Nyugdíjas Egyesület 98.05.28. Kalocsai paprika anno… Paprika- és cégtörténet. Kalocsa, 2001. Írta és szerk. Romsics Imre. 01.00.00. Kalocsai Paprika Napok 98.09.16-26. 99.09.12-25. 00.09.08-23. 01.03.29. 01.09.07-22. 02.09.0721. 02.09.21. 03.09.06-20. 04.09.10-18. 04.09.18. 05.09.10-17. Kalocsai Piros Rózsa Táncegyüttes 99.03.00. 01.08.20. Kalocsai pota nyelvjárássziget. Szerk. Romsics Imre. Kalocsa, 2002. 02.00.00. 03.02.02. Kalocsai Rádió Betéti Társaság 98.08.00. 98.11.00. 99.04.01. Kalocsai Sárköz 02.03.24-04.01. Kalocsai SE ld. Kalocsai Sport Egyesület Kalocsai Sport hetilap 04.08.04. 05.12.21. Kalocsai Sport Egyesület 98.05.09. 98.10.10. 99.04.10. 99.05.15. 99.10.16. 99.10.30. 00.05.05. 00.05.20. 00.06.10. 00.07.02-09. 00.08.20. 01.03.24. 01.04.21. 01.05.19-20. 01.11.09-10. 02.06.30. 02.07.27-28. 02.08.20. 02.09.22. 02.09.24-30. 02.09.29. 02.10.12. 02.10.12-13. 02.10.18-19. 02.10.20. 02.10.2611.11. 02.11.08-09. 02.12.13. 03.03. folyamán, 03.05.24. 03.25.24-25. 03.05.29-30. 03.06.21. 03.06.28-29. 03.06.29-30. 03.08.01. 03.09.20. 03.11.08. 03.11.16. 04.02.14. 04.05.29-30. 04.06.19-20. 04.07.10-18. 04.08.06. 04.08.1415. 04.10.02. 04.11.19-20. 04.11.27. 05.02.12. 05.10.08. 05.11.18-19. Lásd még KSEFűszerpaprika Rt, KSE-KAGE Kalocsai Sport Egyesület asztalitenisz csapata 99.07.31. 02.05.00. Kalocsai Sport Egyesület SE Kyokushin Karate Klub 02.12.13. Kalocsai Sport Egyesület Kyokushin Karate Klub (kiadó) Rendületlenül 20 éve a kyokushin útján. Kiad. − −. Kalocsa, 2002. 02.00.00. 02.12.13. Kalocsai Sport Egyesület női röplabda csapata 98.05.02. 98.10.14. Kalocsai Sport Egyesület sakkcsapata 98.06.00. Kalocsai Újság 98.08.20. 02.06.12. 02.07.06.

73

Karamell Rt 00.08.20. 01.09.07. 03.12.16. 04.06.15. 04.06.23. Kárpáti Pál kisebbségi cigány önkormányzat tagja (független) 02.10.20. Katona Attila (Katona Gyöngyi férje) hármas ikrek édesapja 99.04.08. Katona Gyöngyi (Katona Attila felesége) hármas ikrek édesanyja 99.04.08. Katona István: A kalocsai érseki egyház története. 1. rész. Latinból ford. Takács József, sajtó alá rend. Thoroczkay Gábor. Kalocsa, 2001. 01.00.00. Katona István: A kalocsai érseki egyház története. 2. rész. Ford. Takács József, sajtó alá rend. Thoroczkay Gábor. Kalocsa, 2003. 03.00.00. 03.08.15. Katona István Ház 98.05.20. 99.11.01. 02.05.15. 05.01.06. és 13. között, 05.11.20. Katona István utca 03.07.17. Katona Kálmán közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter 99.03.29. Katona Zoltán, dr. osztályvezető főorvos (Városi Kórház) 99.04.00. Katonazenei Hagyományőrző Egyesület 02.05.07. Katus Attila önkormányzati képviselő (SZDSZ) 98.10.18. 98.11.12. 00.07.13. 02.10.20. 02.10.30. 02.11-12. Katus Györgyné tagóvoda-vezető (Kalocsa Város Óvodája) 04.08.20. Katus Gyula horgász (Kalocsai HE) 00.00.00. 03.09.13-14. Katus Gyula, ifj. horgász (Kalocsai HE) 00.00.00. Kecskemét 98.09.19. 99.04.00. 00.05.05. 00.06.17. 02.05.15. 03.02.20. 03.05.15. 04.05.15. 04.12.29.05.05.16. Kecskeméti Kerámia Stúdió 02.09.19. Kecskeméti Lapok (folyóirat) 04.01.22. Kék Madár Fesztivál 98.06.05-07. 99.06.04.-06. 00.06.09-11. 01.06.08-10. 02.06.07-09. 03.06.06-08. 04.06.04-06. 04.08.20. 05.06.1012. „Kékmoszat” tanösvény 05.05.24. Kelemen Barnabás hegedűművész 00.06.09-11. Kelet-és dél-afrikai napok 98.11.09.-22. Keleti Sarolta (szerkesztő) Szent István Gimnázium 1765-2000. Szerk. Bai Jenő, Hajdú István, − − Nagy Diána, Torgyik Tamás. Kalocsa, 2001. 01.00.00. Kelet-magyarországi Társastánc Területi Bajnokság 04.03.14-15. Kendős Manci lásd Jakab Péterné képviselőtestület lásd Kalocsa Város Képviselőtestülete Kerekesné Geri Zsuzsanna tanárnő (Liszt Ferenc Zeneiskola) 02.08.20. kerékpárhíd 98.03.05. 98.08.10. 01.05.01. kerékpárút 98.03.05. 98.09 végén, 01.08.00. 01.11.29. 03.08. elején, 03.10.28. 05.11.20.

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola 99.02.00. 00.07.13. Lásd még Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Középiskola Szakképző Intézet Keresztes Kálmánné vezető óvónő (Szent Margit Óvoda, Kecskemét) 04.05.15. Kertész Zsuzsa tv-bemondó, a Kék Madár Fesztivál háziasszonya 03.06.06-08. Kertvárosi Általános Iskola 99.08.01. 01.03.16. 02.04 végén, 04.01.17. 05.03.05. 05.05.22. Kertvárosi Lakók Egyesülete 99.06.10. 02.05.01. Keszthely 02.09.24-30. 02.10.12-13. Kétvízközi népismeret. Bárth János tanulmányai a Duna−Tisza közéről. Kalocsa, 2005. 05.00.00. 05.05.18. kézilabdaedzők (NB I-es) továbbképzése 02.06.16-18. Kígyó utca 98.04.02. 98.08.00. 99.05.29. Kincses Veronika operaénekes 99.06.04-06. Kincstári Vagyoni Igazgatóság 04.03.10. Kinizsi Pál utca 01.05.01. 03.08. elején 03.10.28. Kipszer Rt 04.02.10. Király Ferenc, dr. dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány 05.03.01. 05.12.31. Kirchheim unter Teck (Németország) 01.05.0406. Kis Balázs tanuló (Hunyadi János Középiskolai Kollégium) 03.02.21-23. A kis herceg. Antoine de Saint-Exupéry regényéből készült színdarab. 03.06.06-08. Kisgazdapárt 02.04.07. Kisgép V. 04.02.23. 04.06. folyamán, 04.11.25. Kiskőrös 99.04.17. 00.01.10. 03.01. folyamán, 03.05.23. 04.06.23. Kiskunfélegyháza 04.05.15. Kiskunhalas 98.07.15-17. 99.10.30. 02.04.18. 02.05.15. 04.06.19-20. Kiskunmajsa 03.03. 19. 03.05.15. 05.05.16. Kiskunsági Nemzeti Park 05.05.24. KISOSZ 01.05.00. Kiss Gy. László tárogatóművész 05.06.10. − 12. között Kiss György ny. tanár 04.08.20. Kiss István tanár, festőművész 00.00.00. 00.12.29. 01.05.31. 01.11.24. 02.02.00. 04.03. folyamán, 05.08.17. Kiss János Péter tornász (Kalocsai SE) 05.10.08. Kiss-Ilka Istvánné Kalocsa legöregebb polgára (100 éves) 99.05.09. Kiszely Gyula gyógymasszőr 04.02. folyamán Kiszli János a kalocsai polgárőrség megalapítója és vezetője 01.08.20. Kladek Tibor önkormányzati állandó bizottság külső (nem képviselő) tagja 02.11.12. Klein Éva tanuló (Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakképző Intézet) 04.05. folyamán Klukon Edit zongoraművész 03.06.06-08. Kocsis Judit, Vörösné ld. Vörösné Kocsis Judit Kodály Vonósnégyes 01.06.08-10.

74

Kodály Zoltán: Háry János (daljáték) 05.06.10. − 12. között Kóka János, dr. gazdasági és közlekedési miniszter 05.08.25. Kolber István, dr. a regionális fejlesztésekért és a felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter 05.06. elején Kollár Gábor ejtőernyős (Aeroport Kalocsa, Szolnoki Honvéd SE) 98.08.01-02. 99.03.00. 00.05.12. Komjáthy Péter tanuló (Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) 04.02.20-21. Koncsár Vera zongoraművész 05.06.10. − 12. között Kondéné Török Mária önkormányzati képviselő (SZDSZ) 98.10.18. 98.11.12. 00.07.13. 02.10.20. 02.10.30. 02.11.12. Kondor Katalin Kék Madár Fesztivál háziasszonya 98.06.05-07. Koprivanacz Imre tájfutó (Kalocsai SE) 02.10.20. 04.10.02. kórház lásd Városi Kórház kórház-rekonstrukció 98.09.09. 99.03.10. Lásd még Városi Kórház Kornóczi Fanni tornász (Kalocsai SE) 05.10.08. Kóródi Mária, dr. környezetvédelmi és vízügyi miniszter 02.10.07. Korona Rádió 98.08.00. 99.04.01. Korsós Csaba önkormányzati állandó bizottság külső (nem képviselő) tagja 02.11.12. Korsós Imre önkormányzati állandó bizottság külső (nem képviselő) tagja 98.10.29. 02.10.30. Korsós Lajos ny. tanár 98.08.20. Korsós Mária tanár (Eperföldi Általános Iskola) 02.08.20. 05.05.16. Korsós Mária tanuló (Dózsa György Szakközépiskola) 05.03.09-11. között Korsósné Szabadi Petronella önkormányzati állandó bizottság külső (nem képviselő) tagja 02.11.12. Kós Károly Díj 02.12.16. Kossuth Lajos 02.09.19. Kossuth Lajos utca 98.08.18. 99.05.29. 01.08.00. 01.11.29. 02.03 elején, 03.05.30. Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi Szakközépiskola 98.02.00. 99.00.00. 00.07.13. Lásd még Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Középiskola Szakképző Intézet Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Középiskola Szakképző Intézet 00.07.13. 01.03.14. 01.05.31. 01.08.01. 01.08.20. 03.04.04. 04.03.20. 04.04.22-23. 04.05. folyamán, 05.04.22. 05.08.20. Lásd még Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola, Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi Szakközépiskola Kossuth-díj 04.02.25-03.09. Kossuth-szobor 02.09.19

Koszta Krisztina, Illésné ld. Illésné Koszta Krisztina művészeti vezető Koszta László (szerkesztő) Kalocsa történetéből [Tanulmányok Kalocsa múltjából] Szerk. − − . Kalocsa, 2000. 00.00.00. Kovács Anna tanuló (Belvárosi Általános Iskola) 04.03. folyamán Kovács Attila karatézó (Kalocsai SE) 98.05.09. 00.05.20. Kovács Gergely tornász (Nagyasszonyunk Katolikus Általános Iskola és Gimnázium) 05.05.22. Kovács György, dr. alezredes, laktanyaparancsnok 01.05.18. 02.09.19. Kovács István főszerkesztő (Kalocsai Újság, Kalocsai Hírlap) 98.08.20. 05.09.17. Kovács János együttesvezető (Kalocsai Bokréta, Kalocsai Piros Rózsa) 01.08.20. 03.00.00. Kovács László diplomata 03.08.20. Kovács László festőművész, tanár (Eötvös József Főiskola, Baja) 03.09.08. 04.08.20. Kovács László fazekas, a Népművészet mestere 98.00.00. 00.08.19.00.12.29.01.08.19. Kovács Péter tornász (Kalocsai SE) 03.11.08. Kovács Tibor, dr. régész főigazgató (Magyar Nemzeti Múzeum) 99.06.00. Kovács Zita: Kőbe faragott élet. 80 éves Szebényi Béla kőfaragó szobrász. Kalocsa, 1998. 98.00.00. Kovácsné Kasza Márta pszichológus 01.08.20. Kováts Ágnes röplabdázó, edző (Kalocsai SE) 05.08.20. Kováts Géza kalocsai nagyprépost 03.05.20. Kováts Kolos énekművész 04.06.04-06. Kő Pál szobrászművész 99.06.24. 00.02.24. 00.03.15. Kőbe faragott élet. 80 éves Szebényi Béla kőfaragó szobrász. Kalocsa, 1998. Írta Kovács Zita. 98.00.00. könyvtár lásd Főszékesegyházi Könyvtár, Nagy Lajos Városi Könyvtár Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 04.05. folyamán Kőrösi András vezérigazgató (Karamell Rt) 00.08.20. 03.12.16. Kőszegi Ferenc ügyvezető elnök (Kalocsai SE) 00.08.20. Kötönyi erdő 04.06.19-20. Kővágó Róbert tanuló (Bereczki Máté Szakközépiskola, Baja) 01.06.00. A Köz Szolgálatáért Érdemjel 03.03.15. Közbeszerzési Tanács 04.05.28. Középiskolai munka néhány mutatója 2003 országos felmérés 04.10. folyamán A középkori Kalocsai−Bácsi érsekség. Térkép. Szerző Thoroczkay Gábor. Kalocsa, 2003. 03.00.00. Középsőkertek (városrész) 99.06.10. 99.07.15-20. közmunkaprogram (kistérségi) 05.04.18. 05.12.01. KRESZ-park 02.11.28.

75

Lakatos Andor (szerkesztő) A Kalocsai Érseki Levéltár. Szerk. Lakatos Adél, − − , Szabó Attila. Kalocsa, 2002. 02.00.00. Lakatos Andor (szerkesztő) A Kalocsa-bácsi főegyházmegye történeti sematizmusa 1777 − 1923. Szerk. − −. Kalocsa, 2002. (A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 3.) 02.00.00. Lakatos György fagottművész 02.08.20. 04.08.20. Lakatos István (Szusza) labdarúgó edző 00.07.00. Lakatos János önkormányzati állandó bizottság külső (nem képviselő) tagja 02.11.12. Lakatos Lajos, dr. vezérigazgató (Fűszerpaprika Rt), a Paprika Lovagrend kuratóriumának titkára 00.08.20. 01.09.07. Lakatos László önkormányzati állandó bizottság külső (nem képviselő) tagja (1998-2002), önkormányzati képviselő (2002. okt. 20-) 98.1112. 02.10.20. 02.11.12. Lakatos Szilvia szakmunkástanuló (Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola) 03.04.04. Lakatos Zoltánné önkormányzati állandó bizottság külső (nem képviselő) tagja 02.11.12. Lakiteleki Általános Iskola 04.03. folyamán Lakiteleki Népfőiskola 04.03. folyamán laktanya (egykori szovjet repülőtéri) 99.07.27. Lamperth Mónika, dr. belügyminiszter 02.12.16. 03.03.15. Lampl Hugó-díj 02.03.22. Lánczi Péter tanuló (Belvárosi Általános Iskola) 04.03. folyamán Langó Péter régész (MTA Régészeti Intézet) 02.07. végén Langó Péter, Kustár Rozália: Ezüstbe öltözött lányok. Honfoglalás kori sírok Harta határában. Kalocsa, 2003. 03.00.00. Lantos János horgász (Kalocsai HE) 00.00.00. Lavati Eszter tanuló (Hunyadi János Középiskolai Kollégium) 03.02.21-23. Leányfalusi Vilmos orgonaművész, tb. kanonok 05.11.20. Leányfalusi Vilmos orgonajátéka Organ Music Kalocsa Cathedral című CD lemezen 05.00.00. 05.11.20. Legeza László (szerkesztő, tervező) Török József, Legeza László: A kalocsai érsekség évezrede. Bp. 1999. 99.00.00. „A legnagyobb magyar geológus.” Szabó József emlékkönyv. Szerk. Hála József, Romsics Imre. Kalocsa, 2003. (Kalocsai múzeumi értekezések 8.) 03.00.00. Lehoczky Gábor önkormányzati állandó bizottság külső (nem képviselő) tagja (1998-2002), vállalkozó 98.11.12. 99.05.27. Lengyelország ifjúsági labdarúgó válogatottja 03.08.13-17. 04.08.04-08. Líbia 98.03.23.-04.05. Licsicsányi Ernőné ápolónő 03.08.20. Lidl áruház 04. 11. folyamán, 05.04.14.

Kristály vendéglő 04.02. folyamán, 04.03.09. 05.06.23. Krizsán Imre lövész (Kalocsai Fegyház és Börtön lövészcsapata) 98.09.18. KSE lásd Kalocsai Sport Egyesület KSE-Fűszerpaprika Rt 99.05.15. 99.06.26. 00.05.13. 00.06.17. 01.03.10. 01.06.09. 02.08.20. 05.02.26. Lásd még KSE-KAGE KSE-KAGE 98.06.20. 98.08.27-30. 98.09.19. 98.09.26. Lásd még KSE-Fűszerpaprika Rt Kuba férfi kézilabda válogatottja 98.12.28. Kubinszky utca 00.11.05. Kuczy Ágnes, Asztalosné ld. Asztalosné Kuczy Ágnes Kuczy Károly, dr. ny. tanár, helytörténeti kutató 03.01.06. 03.02.02. Kudelich Lajos: A hely szelleme. Felsőerek 1995−1997. [Bp.] 2002. 2002.00.00. Kugler Sándor lövész (MH. 1. sz. Kijelölt Raktár lövészcsapata) 98.09.18. Kunhalmi István társastáncos 04.03.14-15. Kunhegyes 04.08.05-08. Kunszentmiklós − Dunapataj vasútvonal 02.10.12. Kunszt József kalocsai érsek (1852-1866) 99.06.24. 01.05.15. Kunszt József utca 00.09.14. 00.12.29. 01.10.01. Kunszt József-díj 01.05.15. 02.05.15. Kustár Rozália régész (Viski Károly Múzeum) 02.07 végén Kustár Rozália, Langó Péter: Ezüstbe öltözött lányok. Honfoglalás kori sírok Harta határában. Kalocsa, 2003. 03.00.00. Kúti Krisztián birkózó (KSE-Fűszerpaprika Rt) 05.02.26. Külföldi Magyar Cserkészszövetség európai kerülete 02.03.24-04.01. Kyokushin Karate Európa Bajnokság 03.05.29-30. Kyokushin Karate Klub ld. Kalocsai SE Kyokushin Karate Klub Lajtos Roland birkózó (KSE-Fűszerpaprika Rt) 00.05.13. Lakatos Adél (szerkesztő) A Kalocsai Érseki Levéltár. Szerk. − − , Lakatos Andor, Szabó Attila. Kalocsa, 2002. 02.00.00. Lakatos Adél (szerk.) Patachich Ádám érsek emléke. Zajezdai báró Patachich Ádám kalocsai érsek (1776-1784) halálának 220. évfordulója alkalmából rendezett konferencia és kiállítás emlékkönyve. Kalocsa, 2004. november 17. Szerk. − −. Kalocsa, 2005. 05.00.00. Lakatos Andor: A Kalocsai Főszékeskáptalan Levéltára. Kalocsa, 1998. 98.00.00. Lakatos Andor (szerkesztő) 1848/49 és ami utána következett. Válogatott dokumentumok a Kalocsai Érseki Levéltár 1848-1851 közötti anyagából. Szerk. − − , Sarnyai Csaba Máté. Kalocsa, 2001. 01.00.00.

76

Lipóczy István tanár (Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Kecskemét) 04.05.15. Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 03.09.09. 03.11.08. 04.02.20-21. 04.04.14. 04.08.20. 05.06.28. Ld. még Liszt Ferenc Zeneiskola Liszt Ferenc Kamarazenekar 99.06.04-06. Liszt Ferenc Zene- és Táncművészeti Iskola 03.09.09. Liszt Ferenc Zeneiskola 98.05.17. 00.09.01. 02.08.20. 03.05.20. 04.05.15. Ld. még Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 01.03.15. 01.05.00. 05.06.05. Lisztes Edina karatézó (Kalocsai SE) 04.11.27. Litterátum Országos Angol Nyelvi Verseny 04.01.17. Ljubljana 03.06.28-29. Lochner Attila tornász (Kalocsai SE) 05.10.08. Logikusakk Kulturális Egyesület 03.01. első napjaiban, 03.01. végén Loibl László önkormányzati képviselő, alpolgármester (SZDSZ) 98.10.18. 98.10.29. 02.10.20. 02.10.30. Los Andinos zenekar 04.06.04-06. Lotz Károly közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter 98.04.03. Lőrincz Lászlóné tanár (Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakképző Intézet) 05.08.20. M9-es autóút 03.07.04. 05.03.04. Mácsai Ferencné önkormányzati képviselő (FIDESZ-MPP−MKDSZ) 02.10.20. 02.11.12. Mácsai Istvánné igazgató (Speciális Általános és Szakiskola) 99.08.01. Mácsai Lajos képviselőjelölt (Kisgazdapárt) 02.04.07. Mácsai Pál színész, rendező 98.06.05-07. Madár Helga fazekas, a Népművészet ifjú mestere 01.08.19. Madarász László köztisztviselő03.08.20. madárirtás 01.11.00. Mádl Ferenc, dr. köztársasági elnök 02.08.25. 03.00.00. 03.03.15. 03.08.19. 03.08.20. 04.03.15. 04.10.04. Magó Marianna tanuló (Belvárosi Általános Iskola) 99.03.00. 99.03.12. Magóné Tóth Gyöngyi, dr. tanárnő (Belvárosi Általános Iskola) 00.06.10. Magtár utca 04.11.04. Magyar Akkreditációs Bizottság 03.08. folyamán Magyar Állami Operaház 99.06.04-06. 02.06.0709. 03.06.06-08. 04.06.04-06. 05.06.10-12. Magyar Ápolási Egyesület kalocsai alapszervezete 02.03.12. Magyar Autó- és Motorsport Szövetség 01.07.29. Magyar Bálint, dr. művelődési és közoktatási miniszter (1996-1998), oktatási miniszter (2002-) 98.01.27. 02.08.20. 04.06.08.

Magyar Belgyógyász Társaság DélMagyarországi Decentruma 05.04.29-30. Magyar Demokrata Fórum 04.06.13. 05.11.08. Magyar Edit, Faragóné ld. Faragóné Magyar Edit Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara kalocsai szervezete 04.07.07. Magyar Elektrotechnikai Egyesület 02.05.16-17. Magyar Építő Rt 04.02.10. Magyar Gasztronómiai Fesztivál Városok Egyesülete 01.03.29. Magyar Gyógyszerész Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezete 03.03.15. Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság 03.07.04-06. Magyar Hidrológiai Társaság 02.03.22. Magyar Igazság és Élet Pártja 98.10.18. 02.04.07. Magyar Intézet (Párizs) 00 ősz Magyar Katolikus Püspöki Kar 01.01.25-31. Magyar Kórházszövetség 00.03.00. Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 98.07.15-17. Magyar Közigazgatási Díj 05.05.15. Magyar Közigazgatási Kar 05.05.15. Magyar Közigazgatási Kar Bács-Kiskun Megyei Tagozata 00.03.14. Magyar Köztársasági Érdemkereszt (arany fokozat) 04.03.15. Magyar Köztársasági Érdemkereszt (ezüst fokozat) 98.01.31. 98.03.15. 03.03.15. Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal 03.00.00. Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje 03.08.19. 03.08.20. Magyar Kyokushin Karate Szervezet 03.03. folyamán, 04.10.02. 04.11.19-20. Magyar Labdarúgó Szövetség 00.08.01-06. 04.08.04-08. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kalocsai munkacsoportja 03.10. végén Magyar Múzeumi Egyesület ld. Pulszky Társaság − Magyar Múzeumi Egyesület Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség 99.02.00. Magyar Nemzeti Múzeum 99.06.00. Magyar népviseletek. [videó-sorozat][1.] Bag, Decs, Jászság, Kalocsa. Kiad. Muharay Elemér Népművészeti Szövetség. [Bp. 2002.] 02.00.00. Magyar Nőorvos Társaság 02.10 végén Magyar Optikus Ipartestület 03.12. folyamán Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekara 00.06.09-11. Magyar Rádió Gyermekkórusa 00.06.09-11. Magyar Repülős Szövetség 99.03.00. Magyar Szilárd válogatott horgász 03.09.13-14. Magyar Szocialista Párt 98.05.10. 98.10.18. 02.04.07. 02.04.21. 04.06.13. 04.10.24. Magyar Termék Nagydíj 04.09. folyamán Magyar Testnevelési Egyetem 98.02.00.

77

Mátészalka 99.10.16. Mathias-díj 05.07.27. Matos Tivadar (Bukor Anikó férje) hármas ikrek édesapja 99.09.22. Mátyás király utca 98.04.02. 98.08.00. 99.05.29. 02.08. folyamán MÁV 03.01. folyamán Mayer Tamásné igazgató (Constantinum, Kiskunfélegyháza) 04.05.15. MDF ld. Magyar Demokrata Fórum Mecsek 99.04.03. 04.10.02. Mecsek Kupa 99.04.03. Medgyessy Péter, dr. miniszterelnök 02.07.01. 03.07.04. 04.10.24. Medveczky Ádám karmester 01.06.08-10. Méhecskék Sport Egyesület 04.06. folyamán menekülttábor 01.10.08. 01.10.09. 01.10.12. 01.10.30. Lásd még ideiglenes szálláshely mentőállomás ld. Országos Mentőszolgálat kalocsai mentőállomása Merlin Színház 01.06.08-10. Messiás. Oratórium. Zeneszerző Georg Friedrich Händel. 03.06.06-08. meszesi kompkikötő 98.04.09. 02.07.20. Meszlényi Rózsa, dr. főigazgató (Tomori Pál Főiskola) 04.06.22. 05.07.09. Mezőbank 98.10.01. Lásd még Erste Bank Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata 98.08.18. MH 1. sz. Kijelölt Raktár lövészcsapata 98.09.18. MIÉP lásd Magyar Igazság és Élet Pártja Mikkamakka Játéktár Alapítvány 02.03 elején Miklósa Erika énekművész 04.06.04-06. Mikszáth Kálmán utca 04.06.07. 05.05. folyamán, 05.08. folyamán Milke Péter karatézó (Kalocsai SE) 03.11.16. Millenniumi emlékpark 99.06.10. 02.05.01. Miniszterelnöki Hivatal 99.03.10. Miske 00.08.01-06. 03.08.13-17. 03.09.02-10.30. között, 03.12.18. 04.06.07. 04.08.04-08. között Miskei út 98.12.31. 99.05.27. 04.03.10. 04.04. folyamán Miskolc 98.09.26. 98.10.17. 99.05.15. Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Főiskolai Kara 98.02.00. 98.09.24. Lásd még Dunaújvárosi Főiskola Mitykó Gergely társastáncos 04.03.14-15. MLSZ ld. Magyar Labdarúgó Szövetség Mócsy János utca 03.06.17. Móczás Ford Autóház 98.03.18. Móczás Ford Autószalon és Szerviz 98.03.18. 98.10.09. Móczás József tulajdonos (Móczás Ford Autóház) 98.03.18. Mohácsi János, dr. sportorvos 04.02. folyamán Mohácsi Városi Bíróság 01.11.05. Molnár és Fiai Bt 98.04.09. Molnár Ferenc labdarúgó edző 01.08.20. Molnár Ferenc: Az Ibolya. Vígjáték 04.07.02.

Magyar Tudomány Napja 04.11.14. Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete 02.07. végén Magyar Urbanisztikai Társaság 02.08.15. Magyarország férfi kézilabda válogatottja 99.05.15. Magyarország ifjúsági férfi kézilabda válogatottja 99.01.16-17. 00.05.19. 01.01.31. Magyarország ifjúsági labdarúgó válogatottja 03.08.13-17. 04.08.04-08. Magyarország labdarúgó válogatottja 04.02. folyamán Magzatburok Alapítvány 00.07.27. Main állam (USA) 99.04.22-05.08. Makádi László lövész (Kalocsai Fegyház és Börtön lövészcsapata) 98.09.18. A makrancos hölgy. Vígjáték, írta William Shakespeare 04.04.22-23. Malajzia 02.12.02.-15. Malatin tér 00.09.14. 01.06.14. 02.03.21. 05.11. elején Malom utca 98.12.15. Maloméri csatorna 03.09.02. − 10.30. között ld. még Sárköz III. főcsatorna Malomszög utca 03.03.19. Manninger Jenő államtitkár (Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium) 98.10.09. Marcali 98.10.17. 99.06.26. Margit Malom 98.04.01. 98.11.17. 99.04.23. 05.10.01. Márkus Ferenc, dr. igazgató (Fűszerpaprika Kutató és Fejlesztő KHT), paprikakutató, a Paprika Lovagrend kuratóriumának tagja 01.09.07. 03.10.28. Márkus Ferencné, dr. igazgató (Fűszerpaprika Rt), a Paprika Lovagrend kuratóriumának tagja 01.09.07. Márkus Színház (Pécs) 05.06.10. − 12. között Markusovszky-díj 99.04.00. Marokity Norbert evezős (Kalocsai SE) 03.08.01. 04.08.06. Marokkó 98.03.23.-04.05. Marosi Mária, Kapitány László: Kalocsa. Fotóalbum. Kalocsa, 2003. 03.00.00. Marseille Mediterranée 2003 nemzetközi kortárs képzőművészeti kiállítás 03.06.27. Marsovszky László, dr. ny. főorvos 98.01.22. 98.08.20. Martin Gábor horgász (Kalocsai HE, Kaposvári Sporthorgász Egyesület) 00.06.24-25. 04.08.05-08. Martin György Néptáncszövetség 99.03.00. Martin János önkormányzati állandó bizottság külső (nem képviselő) tagja, nevelőtanár (Hunyadi János Középiskolai Kollégium) 02.11.12. 03.02.21-23. Martinovics Ignác utca 05.06. folyamán, 05.10. folyamán Masszi Pál építész 02.10.00. MATÁV Rt 01.01.02.

78

okt. 20-) 98.10.18. 98.11.12. 00.10.21. 02.10.20. Nagy Erik (társszerző) Asbóth Miklós, − −: Ezeréves Kalocsa. Kalocsa, 2002. 02.00.00. 02.07.17. Nagy Ferencné könyvtáros (Nagy Lajos Könyvtár) 03.08.20. Nagy János ny. igazgató (3. sz. Általános Iskola) 02.04.28. A Nagy Könyv országos könyvvetélkedő 05.12. elején Nagy Lajos Városi Könyvtár 98.01.27. 98.06.24. 98.11.00. 03.08.18. 03.08.20. 03.09.01. 04.01.27. 04.07.01. 05.08.29. 05.00.00. Ld. még Városi Közművelődési Intézmények és Könyvtár, Városi Közművelődési Intézmények, Könyvtár és Televízió Nagy Ludmilla igazgató (Kaly Jag (Fekete Tűz) Roma Nemzetiségi Szakiskola) 03.08.30. Nagy Sándor szobrászművész 99.06.24. Nagyasszonyunk Katolikus Intézmények énekkara 05.06.10.12. Ld. még Nagyasszonyunk Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Nagyasszonyunk Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 98.08.18. 98.12.05. 00.08.15. 01.00.00. 01.08.00. 02.04.25. 03.05.17. 05.05.22. Ld. még Nagyasszonyunk Katolikus Intézmények Nagyatád 03.05.17-18. Nagycsaládosok Kalocsai Egyesülete 02.05.07. Nagy-Kálózy Eszter színművész 02.06.07-09. Nagykőrös 04.12.29. Nagyné Bagó Erzsébet népi iparművész 04.00.00. nagyszeminárium 05.07.09. 05.09. elején ld. még Hittudományi Főiskola Namib-sivatag 99.02.22.-03.07. napfogyatkozás, teljes 99.08.11. NATO 99.03.17. Negyveni út 01.05.25. 04.03.02. 05.06. elején Negyvennyolcasok tere 02.09.19. 02.10.00. 03.06.15. 05.04. folyamán Negyvenszállás 98.05.28. 98.08.00. Néma hegedűk. Vinczellér Imre festménye. 03.06.27. Német Kisebbségi Önkormányzatok BácsKiskun Megyei Szövetsége 04.11.03. Németh István ügyvezető 98.08.00. Németh József vállalkozó 04.08.20. 04.09.18. Németh Sándor tanár (Dózsa György Szakközépiskola) 00.08.20. 02.05.15. Németország 01.05.04-06. 01.11.23. 02.03.2404.01. 02.06.29. Németország férfi kézilabda válogatottja 99.15.15. Nemzetbiztonsági Kabinet 01.10.08. Nemzetek Napjai 98.03.23.-04.05. 98.11.09.-22. 99.02.22.-03.07. 00.01.31.-02.13. 01.02.26.03.11. 01.11.26.-12.09. 02.12.18.-03-03. 02.12.02.-15. Nemzeti Énekkar 02.06.07-09.

Molnár Gábor, dr. önkormányzati képviselő, a megyei közgyűlés tagja, bizottsági elnök, tanácsnok (MSZP) 98.10.18. 98.11.12. 00.10.21. 02.10.20. 02.10.31. 02.11.12. 05.08.17. Molnár Mónika szakmunkástanuló (Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Középiskola Szakképző Intézet) 03.04.04. Mondták a régi öregek. Kecel népének hiedelemvilága. Szerző Fehér Zoltán. Kalocsa, 2004. (Kalocsai múzeumi értekezések 9.) 04.00.00. Móra Ferenc utca 02.05.01. 03.08. elején, 03.10.28. 05.11.20. Móricz Zsigmond: Csiribiri (vígjáték) 00.06.05. Mozart, Wolfgang Amadeus: Figaró házassága (opera) 99.06.04-06. Mozgáskorlátozottak Egyesülete Kalocsa és Vidéke 02.05.07. mozi ld. Otthon Mozi MSZP lásd Magyar Szocialista Párt Muharay Elemér Népművészeti Szövetség 99.03.00. Muharay Elemér Népművészeti Szövetség (kiadó) Magyar népviseletek [videó-sorozat] [1.] Bag, Decs, Jászság, Kalocsa. Kiad. − − . [Bp. 2002] 02.00.00. Muharai Elemér-díj 04.02.07. multicenter 03.02.11. 03.03.24. Murcia tartomány (Spanyolország) 03.02.25. Múzeumok Nemzetközi Napja 00.05.18. Műszaki Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet 00.09.01. 03.04.15. Művelődési Központ 98.03.23.-04.05. 98.07.28. 98.11.09.-22. 99.02.22.-03.07. 00.01.31.02.13. 01.02.26.-03.11. 01.11.26.-12.09. 02.02.18.-03.03. 02.10.07. 02.12.02.-15. 03.02.11. 03.03.24. 03.04.03. 03.05.20. 04.04.14. 04.07.04-08.01. 04.07.06. 04.08.18. 04.08.31. 05.05.08-29. 05.08.12. 05.09. elején. Ld. még Városi Közművelődési Intézmények és Könyvtár, Városi Közművelődési Intézmények, Könyvtár és Televízió Nádor Ervin, dr. elnök (Dél-Alföldi 56-os Vitézi Rend Őrkapitányságának kalocsai szervezete) 05.08.26. Nagy Attila elnök (Kalocsai Gazdakör Egyesület) 99.02.17. Nagy Attila válogatott horgász (Kalocsai HE) 03.09.13-14. Nagy Bagoly A Nagy Könyv országos könyvvetélkedő diákvetélkedője 05.12. elején Nagy Balázs karatézó (Kalocsai SE) 01.04.21. 04.11.27. Nagy Dániel régész (Viski Károly Múzeum) 03.05. folyamán, 03.07. elején Nagy Diána (szerkesztő) Szent István Gimnázium 1765-2000. Szerk. Bai Jenő, Hajdú István, Keleti Sarolta, − − , Torgyik Tamás. Kalocsa, 2001. 01.00.00. Nagy Erik önkormányzati képviselő (1998-2002) (MIÉP), szlovák kisebbségi szószóló (2002.

79

Országos Vízügyi Főigazgatóság 02.03.22. ORTT 98.11.00. 00.02.00. 00.10.13. Otthon Mozi 04.09.28. 05.04. folyamán, 05.10. közepén önkormányzat lásd Kalocsa Város Önkormányzata önkormányzati állandó bizottságok 98.10.29. 98.11.12. 12.10.29. 02.10.30. önkormányzati választás 98.10.18. Öregcsertő 02.03.00. 03.12.18. 04.06.07. 04.09.01. 05.06.28. 05.08.01. Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület 99.03.00. Östern, Björn Frode norvég nagykövet 98.09.16. A pad Alekszandr Gelman komédiája 05.06.10. − 12. között Paks 00.04.26-28. 02.07.20. 02.08.20. 02.09.00. 03.04.10. 03.07.29. 04.07.24. 05.07.30. Paksi Atomerőmű Rt 01.10.08. 01.10.09. 02.03.07. 03.04.10. Paksi köz 04.03.10. Palásti József, dr. osztályvezető főorvos 02.08.20. Pálinkásné Kocsó Mária tanárnő (Angolkisaszszonyok Ward Mária Leánygimnáziuma, Pedagógiai Szakközépiskolája és Kollégiuma, Kecskemét) 03.05.15. Pandur István főelőadó (Polgármesteri Hivatal) 99.08.20. Pandur Istvánné népi iparművész 03.00.00. Pannónia Klezmer Band 05.06.10. − 12. között Panyi Lilla tanuló (Szent István Gimnázium) 05.12. elején Pápa 00.05.20. Papp Márta súlylökő (Kalocsai SE) 02.09.22. 02.09.29. 03.06.21. 03.06.28-29. 0402.14. 05.06.05. Papp Sándor önkormányzati állandó bizottság külső (nem képviselő) tagja 98.11.12. paprika-botrány 04. ősz folyamán, 04.10.28. Paprika Ház 03.05.30. Paprika Napok ld. Kalocsai Paprika Napok Paprika utca 04.06.07. 05.09. folyamán Pápua Új-Guinea 02.02.18.-03.03. Parádsasvár 02.06.30. Párizs 04.12.16-20. Party Bt 02.10.29. Paskai László, dr. bíboros prímás esztergombudapesti érsek 99.04.10. 02.08.25. Passau (Németország) 01.11.23. 02.06.29. Patachich Ádám kalocsai érsek 99.06.24. 04.11.17. Patachich Ádám érsek emléke. Zajezdai báró Patachich Ádám kalocsai érsek (1776-1784) halálának 220. évfordulója alkalmából rendezett konferencia és kiállítás emlékkönyve. Kalocsa, 2004. november 17. Szerk. Lakatos Adél. Kalocsa, 2005. 05.00.00. Pataji út 01.08.00. 04.11. folyamán, 05.04.14. Pécs 05.03.05. Pécsi Harmadik Színház 01.06.08-10.

Nemzeti Parkok Világnapja 05.05.24. Nemzeti Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal 04.03.02. 04.09.28. Nemzetközi Gábor Dénes-díj 00.06.00. Nemzetközi Rendőr Szövetség (IPA) 98.04.23. 98.09.18. Nemzetőrök Dél-Alföldi Egyesületének kalocsai szervezete 04.11. közepén Népi gyermekjátékok Kalocsa környékén. 2. [3.!] kiad. Írta Pécsiné Ács Sarolta. Kalocsa. 02.00.00. Népművészet ifjú mester 01.08.19. Népművészet mestere 99.08.20. 00.08.19. 00.12.29. 01.08.19. 02.08.20. 05.00.00. népszavazás 00.07.13. 00.07.24. 03.04.12. 04.12.05. New York (USA) 00.02. közepén Nottingham (Nagy-Britannia) 00.06.24-25. Novák Sándor elnök (Kalocsai Nyugdíjas Egyesület) 98.05.28. Núbiai-sivatag 98.11.09.-22. Nyirádi János ügyvezető igazgató (Kaloplasztik 7Kft) 00.08.20. Nyíregyháza 05.02.12. Nyíri Anett önkormányzati állandó bizottság külső (nem képviselő) tagja 98.11.12. Nyitrai Lajos, dr. ny. könyvtárigazgató 04.01.27. Nyugat- és közép-afrikai napok 99.02.22.-03.07. Oberding László, dr. ny. főorvos 00.08.20. okmányiroda 00.01.03. Oktatási Minisztérium 03.02.11. 03.03.24. Olaszország 03.11.11. Olcsvaapáti 98.11.12. Opel autószalon (Kiskőrös) 99.04.17. Orbán Viktor, dr. politikus, miniszterelnök 00.01.18. 02.08.25. Ordas 01.05.27. 01.11.30. 02.09.19. 03.12.18. 04.06.07. 05. tavasz folyamán Organ Music Kalocsa Cathedral. [Leányfalusi Vilmos orgonaműveket játszik] CD 05.00.00. Orosháza 02.03.15-16. Az Ország Legjobb Halfőzője 03.05. folyamán Ország Legügyesebb Kollégistája (vetélkedő) 03.02.21-23. országgyűlés 03.06.23. 03.08.20. 04.06.14. 04.10.24. 05.09. elején Országgyűlés Külügyi Hivatala 03.08.20. országgyűlési választás 98.05.10. 98.05.24. 02.04.07. 02.04.21. Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság 02.03.04. Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 02.04.25. Országos Mentőszolgálat kalocsai mentőállomása 05.08.20. Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny 05.02. folyamán Országos Szakmai Tanulmányi Verseny 03.04.04. Országos Takarékpénztár kalocsai fiók 02.09.19. 05.08.25.

80

Pluhár Mihályné tanár (Dózsa György Szakközépiskola) 01.08.20. PLUS Élelmiszer diszkont áruház 00.09.14. Pokorni Zoltán, dr. oktatási miniszter 98.08.18.99.05.19. Polgári Választási Szövetség 98.10.18. Polgármesteri Hivatal 98.03.15. 98.08.20. 99.08.20. 00.01.03. 00.08.20. 01.08.20. 02.08.20. 03.08.20. 04.08.20. 05.06.30. 05.08.17. 05.08.20. Ld. még városháza Polyák Valéria tanuló, énekművész (Szent István Gimnázium, Liszt Ferenc Zeneiskola) 98.05.17. 00.02 közepén, 05.06.10. Postabank 04.08.31. postahivatal 04.09.28. Prokop Péter festőművész, lelkipásztor 98.05.20. 99.01.14. 99.08.20. 03.00.00. 03.11.11. 04.11.11. Prokop Péter festőművész állandó kiállítása (korábban Prokop gyűjtemény) (Katona István Ház) 02.05.15. Prokopp Mária művészettörténész 04.11.11. Pulszky Károly-díj 04.03.19. Pulszky Társaság − Magyar Múzeumi Egyesület 04.03.19. Pulzus Rádió 98.06.24. 99.03.13. Pusztavám 02.10.20. Putyoráné dr. Tanács Eszter önkormányzati képviselő (1994-), tanácsnok (MSZP) 98.10.18. 98.11.12. Ráckeve 03.08.13-17. 04.08.04-08. Rácz Dániel karatézó (Kalocsai SE) 01.04.21. 01.11.09-10. Rácz Jenő, dr. főigazgató (Városi Kórház), később helyettes államtitkár, majd egészségügyi miniszter 00.03.00. 01.01.00. 02.06.01. 02.08.26. 03.08.20. 04.10.04. 05.06.10. 05.11. végén Rádi György népművelő 00.08.20. Rádi György (szerkesztő) Kalocsa 1990-1997. Képes várostörténeti kronológia. Szerk. Asbóth Miklós, − − . Kalocsa, 1998. 98.00.00. Radnóti Miklós utca 05.05. elején Raffai Mihály tanár (Speciális Általános és Szakiskola) 03.08.20. Rákóczi Ferenc, II. magyar fejedelem 03.06.15. 05. tavasz folyamán Rákóczi Ferenc tanuló (Hunyadi János Középiskolai Kollégium) 03.02.21-23. Rákóczi Ferenc utca 02.08.00. 02.11 végén Rákóczi Szövetség 03.06.15. Rákóczi-fa (Ordas) 01.05.27. 03.06.15. 05. tavasz folyamán Rákóczi-szobor 01.05.27. 01.11.30. 02.09.19. Ránki Dezső zongoraművész 03.06.06-08. Rauber, Karl-Josef érsek, szentszéki nuncius 99.08.15. 01.12.22. Réfy Miklós, dr. osztályvezető főorvos 01.08.20. 02.10 végén Réfy Vilmos ügyvezető igazgató (Bázis Kft) 03.12.16.

Pécsi Józsefné nevelőtanár (Hunyadi János Középiskolai Kollégium) 03.02.21-23. Pécsi László igazgató (Eperföldi Általános Iskola, Kalocsa Eperföldi − Öregcsertői Általános Iskola és Óvoda) 99.08.01. 05.08.01. Pécsi Szimfonikusok 02.06.07-09. Pécsiné Ács Sarolta ny. tanító, ny. múzeumigazgató 00.11.05. Pécsiné Ács Sarolta: Népi Gyermekjátékok Kalocsa környékén. 2. [3.!] jav. kiad. Kalocsa, 2002. 02.00.00. Pécsiné Ács Sarolta-díj 98.00.00. 99.00.00. 00.00.00. 01.00.00. 02.00.00. 03.00.00. 04.00.00. 05.00.00. pedagógiai program 98.06.25. Pege Aladár nagybőgőművész 03.06.06-08. Pék-cukrász Szakma Kiváló Tanulója 05.03.09-11. között Pelláthy István, dr. a kalocsai kórház egykori igazgatója 99.05.01. Pereszlényi Zoltán a Pulzus Rádió tulajdonosa és főszerkesztője 98.06.24. Perhács Mária önkormányzati állandó bizottság külső (nem képviselő) tagja 02.11.12. Perity Lajos igazgató (Szent István Gimnázium) 00.09.01. 05.06.28. Persányi Miklós, dr. környezetvédelmi és vízügyi miniszter 05.05.24. Pest megyei Sárközi Ármentesítő és Belvízelvezető Társulat 02.10.29. Petőfi Népe napilap 04.01.22. Petőfi Sándor utca 98.04.02. 98.08.00. 99.05.29. 03.04.15. 03.05.20. 04.05. folyamán, 04.07. végén Petőfi-szobor 02.09.19. Petrétei József, dr. igazságügyi miniszter 04.12. karácsony előtt Petróczi Ernőné nevelőtanár (Hunyadi János Középiskolai Kollégium) 03.02.21-23. PHARE-pályázat 01.05.17. Philips Közvilágítási Ankét 02.05.16-17. Piarista Általános Iskola (Kecskemét) 02.05.15. Piarista Gimnázium (Kecskemét) 05.05.16. Pilisszentkereszt 03.06.29-30. Pinczés Zoltán kistérségi megbízott 00.10.01. Pirisi János önkormányzati képviselő (KACISZ) 02.10.20. 02.10.30. 02.11.12. Pirisi Richárd motorversenyző (Kaloring Motorsport Egyesület) 00.00.00. 00.05.25-27. 00.09.01-03. 01.00.00. 01.04.28-29. 01.05.2627. 01.06.30-07.01. 01.07.06-08. 01.09.01-02. 02.00.00. 02.05.10-12. 02.06.07-09. 02.08.0204. 02.09.06-08. Piros Arany nemzetközi sakkverseny 99.08.01-07. Piros Arany Szálloda 00.10.21. Piros Rózsa Táncegyüttes (Kalocsa) 00.00.00. 01.00.00. 05.00.00. Pirtó 00.04.02. Plovdiv (Bulgária) 98.06.13-14.

81

Rovinj (színes fotó, Viczay Lajos) 02.02.00. 04.03. folyamán „Rubin Extra” paprikaőrlemény 04.09. folyamán Rudolf Gyuláné Oktatási Intézmények Gazdasági Szervezet vezetője 02.08.20. Rudolf Péter színművész 02.06.07-09. Ruppáner János képviselőjelölt (MIÉP) 02.04.07. S. O. S. Ifjúsági Információs Egyesület 02.05.07. 04.04.26. − 30. között Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium (Szeged) 00.04.26-28. Saint-Exupéry,Antoine de: A kis herceg. A regényből készült színdarab. 03.06.06-08. Salamon Enikő tanuló (Belvárosi Általános Iskola) 99.03.00. 99.03.12. Sárköz III. főcsatorna 03.09.02. − 10.30. között ld. még Maloméri csatorna Sarnyai Csaba Máté (szerkesztő) 1848/49 és ami utána következett. Válogatott dokumentumok a Kalocsai Érseki Levéltár 1848-1851 közötti anyagából. Szerk. Lakatos Andor, − − . Kalocsa, 2001. 01.00.00. Sárospataki Táncművészeti Iskola 00.09.11. 02.09.01. 04. ősz folyamán Sárvár 01.07.06-08. 02.08.02-04. Schäffer Károly válogatott horgász (Kalocsai HE) 03.09.13-14. Schnúr Józsefné önkormányzati állandó bizottság külső (nem képviselő) tagja 98.11.12. Schoenle, Jerry igazgató (Ford amerikai vezérképviselet) 98.10.09. Schöffer Múzeum 02.08.16. Schöffer, Nicolas 00 ősz Schőn Mária ny. tanárnő, a hajósi német folklór kutatója 04.11.13. Schőn Mária: Hajósi sváb elbeszélések. Schwäbisches Erzältgut aus Hajosch. Kecskemét, 2005. (Cumania könyvek 4.) Kétnyelvű kiad. 05.00.00. Schőn Mária (gyűjt. összeáll.) Aisa liaba Hajoschr Muattrgottes. Legendák a hajósi Istenanyáról. Gyűjt. és összeáll. − −. Hajós [2003]. Kétnyelvű kiad. 03.00.00. Schuckert György képviselőjelölt (FMDNP) 02.04.07. Scultéty Ida tanárnő (Szent István Gimnázium) 99.08.20. Selyemerdő park 02.05.31. Sensor Árvai Ferenc szobra 04.10.11. sétáló utca 99.06.24. 99 ősz, 00.02.24. 00.03.15. 00.07 vége, 00.08.19. 05.12.01. Lásd még Szent István király út SFOR 01.05.18. Shakespeare, William: A makrancos hölgy. Vígjáték. 04.04.22-23. Shakespeare, William: Vízkereszt, vagy amit akartok. Vígjáték 05.04.22. Sikeres Kalocsáért Egyesület 05.11.03. Simándy József országos énekverseny 98.05.17.

rendőrség lásd Városi Rendőrkapitányság Rendületlenül 20 éve a kyokushin útján. Kiad. a Kalocsai SE Kyokushin Karate Klub. Kalocsa, 2002. 02.00.00. 02.12.13. repülés hőseinek és áldozatainak emléktáblája 98.06.13. repülőtér 98.01.22. 98.06.00. 98.06.13. 99.07.27. 01.07.29. Repülőtéri lakótelep 98.05.23. 98.09.05. Retro Fitness Club 05.04.30. Revák Katalin tanuló (Belvárosi Általános Iskola) 04.01.17. Rigó László önkormányzati állandó bizottság külső (nem képviselő) tagja 02.11.12. Rinyamenti KC 03.05.17-18. Rokkanttelep 99.07.15-20. 01.05.25. Roma Közösségi Ház 04.12.06. Roma megbékélési alapítvány (Ausztria) 05.02.24. Rómából a pannon Árkádiába. Patachich Ádám fiók-Árkádiája: Nagyvárad, Kalocsa. Írta Tóth Sándor Attila Bp. 2004. (METEM könyvek 46.) 04.00.00. Roma-Magyar Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület kalocsai szervezete 99.04.30. Románia ifjúsági férfi kézilabda válogatottja 99.01.16-17. 00.05.19. Romsics Imre igazgató (Viski Károly Múzeum) 02.03.24-04.01. 03.00.00. 04.03.19. 05.11.08. Romsics Imre: Élő népművészet Kalocsán. Kalocsa, 2002. 02.00.00. 03.01.22. Romsics Imre: Kalocsa anno… Kalocsai fotográfiák. Kalocsa, 1999. 99.00.00. Romsics Imre: Kalocsai paprika anno… Paprikaés cégtörténet. Írta és szerk. − − . Kalocsa, 2001. 01.00.00. Romsics Imre, Asbóth Miklós, − − : Kalocsa múltja és jelene. Segédkönyv Kalocsa helyismeretének tanításához az általános és középiskolában. Kalocsa, 1998. 98.00.00. Romsics Imre (szerkesztő) A kalocsai pota nyelvjárássziget. Szerk. − −. Kalocsa, 2002. 02.00.00. 03.02.02. Romsics Imre (szerk.) „A legnagyobb magyar geológus.” Szabó József emlékkönyv. Szerk. Hála József, − −. Kalocsa, 2003. (Kalocsai múzeumi értekezések 8.) 03.00.00. Romsics Lászlóné (Szarka Vera), hímzőasszony, a Népművészet mestere 00.00.00. 02.08.20. Romsics Péter karatézó (Kalocsai SE) 00.05.20. 01.11.09-10. 02.11.08-09. Romsics Viktor tanuló (Nagyasszonyunk Katolikus Általános Iskola és Gimnázium) 01.00.00. 02.04.25. Rossini, Gioachino: Stabat Mater 05.06.10. − 12. között Rostás Ibolya, Arany Zoltánné ld. Arany Zoltánné Rostás Ibolya

82

Szabóné Adorján Erika tanár (Piarista Általános Iskola, Kecskemét) 02.05.15. Szahara 99.02.22.-03.07. Szakál Tibor önkormányzati állandó bizottság külső (nem képviselő) tagja, Kalocsai Civil Szervezetek szövetségének elnöke (2002. máj. 7-) 98.11.12. 02.05.07. Szakcsi Lakatos Béla jazz zenész 01.06.08-10. Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 05.00.00. Szakmár 99.05.29. 02.03.00. 03.12.18. 04.06.07. 04.09.01. 04.12.29. Szalai József ny. zenetanár (Liszt Ferenc Zeneiskola, Kalocsa) 04.05.15. Szántó Jenő, dr. főigazgató (Dunaújvárosi Főiskola) 03.08. folyamán Szarka Vera, Romsics Lászlóné ld. Romsics Lászlóné (Szarka Vera) Szász András szerkesztő (Petőfi Népe) 04.01.22. Szász István önkormányzati állandó bizottság külső (nem képviselő) tagja 02.11.12. Szász Nóra tanuló, társas táncos (Belvárosi Általános Iskola) 04.03. folyamán, 04.03.14-15. Szebényi Béla kőfaragó, szobrász 98.00.00. Széchenyi lakótelep 02.11.28. Széchenyi út 98.03.18. 98.10.09. 99.05.29. 03.04.08. 03.04.15. 04.07. végén Szécsényi Szilvia karatézó (Kalocsai SE, Szent István Gimnázium) 00.05.20. 01.11.09-10. 02.09.22. 03.05.24. 03.09.20. 03.11.16. 04.10.02. 04.11.19-20. 04.11.27. 05.04.23. SZDSZ lásd Szabad Demokraták Szövetsége Szeged 00.04.26-28. 01.03.14. 01.05.19-20. 03.05.17. 04.05.29-30. 04.10.02. 04.10.28. 05.04.30. Szegedi Szimfonikus Zenekar 05.06.10-12. között Székelykeresztúr (Románia) 00.05.18. 00.11.03. 03.05.28-06.01. Székesfehérvár 99.04.10. 00.05.13. Székó Gábor szobrászművész 99.06.24. Szekszárd 01.05.31. szélforgó park 03.04.08. Szelidi-tó 05.05.24. Széll János kanonok 05.08.20. Széll Péter polgármester (Baja) 01.06.00. szélvihar 03.07.28-29. Szendrei Imre zongoraművész 03.11.08. 04.10.30. 05.11.12. Szent Anna Katolikus Általános Iskola (Jánoshalma) 01.05.15. Szent Anna Katolikus Óvoda 98.10.17. 04.10.07. Szent Gellért Katolikus Általános Iskola (Kiskunmajsa) 05.05.16. Szent Imre Katolikus Általános Iskola (Kecskemét) 04.05.15. Szent István Gimnázium 98.01.27. 98.05.01. 98.05.17. 99.04.22-05.08. 99.05.19. 00.02.00. 00.09.01. 01.05.15. 02.08.20. 03.03.23. 03.05.15. 03.06.19-21. 03.11.folyamán, 04.03.14. 04.10. folyamán, 04.11.13. 05.06.05.

Simon Ignác: Újtelek története. Újtelek, 2001. 2002.00.00. Simpson, Mark igazgató (Ford Hungaria Kft) 98.03.18. Sófalvi Adrienn igazgató (Kertvárosi Általános Iskola) 99.08.01. Solt 98.04.03. 02.04.10. 03.12.18. 04.06.07. 04.10.28. Soltész István Gergely kisebbségi cigány önkormányzat tagja (Roma Polgárjogi Mozgalom) 02.10.20. Soltvadkert 03.05.23. Sólyom-Nagy Sándor énekművész 04.06.04-06. Somfai Zsolt, dr. önkormányzati állandó bizottság külső (nem képviselő) tagja 98.11.12. 02.11.12. Somorai László önkormányzati állandó bizottság külső (nem képviselő) tagja 98.11.12. Somorai Zsolt sakkozó (Kalocsai SE) 01.05.19-20. Sonneberg (Németország) 02.03.24-04.01. Sopron 03.09.20. Spanyolország 03.02.25. Speciális Általános és Szakiskola 99.08.01. 01.07.01. 03.08.20. 04.06.22. Spuller György (Svédország) 01.10.23. Stabat Mater Gioachino Rossini zeneműve 05.06.10. − 12. között Start Kft 99.04.17. Stephaneum 03.03.23. Sümeg 02.09.24-30. 02.10.12-13. Svédország 98.08.27-30. 01.10.23. Szabad Demokraták Szövetsége 98.05.10. 98.05.24. 98.10.18. 02.04.07. 02.04.21. 04.06.13. Szabadi Petronella, Korsósné ld. Korsósné Szabadi Petronella Szabadszállás 01.02.27. 03.08. folyamán, 04.07.02. 04.08.31. 04.09.25. Szabó Attila (szerkesztő) A Kalocsai Érseki Levéltár. Szerk. Lakatos Adél, Lakatos Andor, − − . Kalocsa, 2002. 02.00.00. Szabó Gergő sakkozó (Eperföldi Általános Iskola, Logikusakk Kulturális Egyesület) 03.01. első napjaiban, 04.01.17. Szabó István, P. igazgató (Piarista Gimnázium, Kecskemét) 05.05.16. Szabó János honvédelmi miniszter 99.11.17. Szabó József kalocsai születésű geológus 02.04.05. Szabó József utca 01.05.01. Szabó Judit tornász (Nagyasszonyunk Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, Kalocsai SE) 05.05.22. 05.10.08. Szabó László önkormányzati állandó bizottság külső (nem képviselő) tagja 98.11.12. 02.11.12. Szabó Lászlóné önkormányzati állandó bizottság külső (nem képviselő) tagja 02.11.12. Szabó Roland motorversenyző (Kaloring Motorsport Egyesület) 01.07.29.

83

Szőke Imréné önkormányzati állandó bizottság külső (nem képviselő) tagja (1998-2002), tanár (Szent István Gimnázium) 98.11.12. 01.05.15. Szőlők (városrész) 01.05.25. Szőlők köze út 04.03.02. 04.07. végén, 05.06. elején, 05.11.23. Szőnyi Márkó karatézó (Kalocsai SE) 02.11.08-09. Szörényi Levente, Bródy János: István a király (rockopera, részletek) 00.06.10. Szövetkezeti Képzőművészek Országos Kiállítása 03.02. folyamán 04.03. folyamán Sztojka Katalin kisebbségi cigány önkormányzat elnöke (Phralipe MCF) 02.10.20. 02.11.07. Sztupovszki Anett röplabdázó (Kalocsai SE, Szent István Gimnázium) 03.06.19-21. Szűcs Krisztina karatézó (Kalocsai SE) 98.05.09. Szvétek Sándor, dr. ny. tanár, kollégiumigazgató 98.08.20. 00.09.30. Táborfalva 00.06.10. Takács József (fordító) Katona István: A kalocsai érseki egyház története. 1. rész. Latinból ford. − − , sajtó alá rend. Thoroczkay Gábor. Kalocsa, 2001. 01.00.00. Takács József (ford.) Katona István: A kalocsai érseki egyház története. 2. rész. Latinból ford. − −, sajtó alá rend. Thoroczkay Gábor. Kalocsa, 2003. 03.00.00. 03.08.15. talajvíz 00.04.00. Tálas Antal ny. ezredes, egykori helyőrség- és ezredparancsnok 03.12.18. Tamás Andrásné népi iparművész 98.00.00. Tamás Ferenc tanár (Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Középiskola Szakképző Intézet) 01.08.20. Tamás Károly, dr. államtitkár (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium) 98.07.14. 00.06.10. 00.10.21. 01.04.22. Tanítók emlékoszlopa 01.05.31. Tarajossy villa ld. Paprika Ház Tarján Levente igazgató (Szent László Általános Művelődési Központ, Baja) 01.05.15. Tata 03.02.21-23. Teichter Mária karatézó (Kalocsai SE) 00.05.20. Teleház és Képzési Központ 04.12.03. termálfürdő 99.11.18. 01.09 eleje. 03.04.15. 05.05.02. − 07.30. között. Ld. még Csajda Fürdő, gyógyfürdő termálkút 98.04.02. 00.07.13. 02.03.04. termálvíz 99.02.00. Lásd még gyógyvíz Tesco-Globál Áruházak Rt 04.01. folyamán, 04.02.23. 04.06. folyamán, 04.09. végén, 04.11.25. 05.09. folyamán Tesco üzemanyagtöltő állomás 05.09. folyamán Thoroczkay Gábor: A középkori Kalocsai−Bácsi érsekség. Térkép. Kalocsa, 2003. 03.00.00. Thoroczkay Gábor (sajtó alá rendező) Katona István: A kalocsai érseki egyház története. 1. rész. Latinból ford. Takács József, sajtó alá rend. − − . Kalocsa, 2001. 01.00.00.

05.06.28. 05.12. elején. Ld. még I. István Gimnázium Szent István Gimnázium 1765-2000. Szerk. Bai Jenő, Hajdú István, Keleti Sarolta, Nagy Diána, Torgyik Tamás. Kalocsa, 2001. 01.00.00. Szent István Kalocsai Paprika Lovagrend 01.01.22. 01.09.07. 02.09.21. 04.09.18. Szent István király út 99.04.00. 99.05.29. 99 ősz, 00.02.24. 00.09.04. 00.09.11. 02.08 folyamán 02.10.00. 03. tavasz folyamán, 04.04.14. 04.04. folyamán, 04.07.06. Lásd még sétáló utca Szent József Katolikus Általános Iskola (Kiskunhalas) 02.05.15. Szent József Otthon (Budapest) 03.11.11. Szent László Általános Művelődési Központ (Baja) 01.05.15. Szent László híd 03.07.04. Ld. még Duna-híd (dusnoki) Szent Margit Óvoda (Kecskemét) 04.05.15. Szentháromság tér 98.07.28. 00.08.15. 01.10.23. 02.02.28. 02.05.16-17. 02.08.25. 05.10. közepén Szerbia-Montenegró utánpótlás (ifjúsági) labdarúgó válogatottja 00.08.01-06. 03.08.13-17. 04.08.04-08. Szigetszentmárton 04.08.04-08. Szigetszentmiklós 03.08.13-17. Szigetvári Takarékszövetkezet kalocsai fiókja 04.06.15. Szíj Rezső: Kiss Istvánról és művészetéről. Bp. 2000. 00.00.00. Szilágyi Istvánné köztisztviselő (Polgármesteri Hivatal) 04.08.20. Szilágyiné Kósa Erzsébet igazgató (Szent József Katolikus Általános Iskola, Kiskunhalas) 02.05.15. Szilárd Leó Országos Atomfizikai Verseny 00.04.26-28. Szili Ádám tornász (Kertvárosi Általános Iskola) 05.05.22. Szili Katalin, dr., az országgyűlés elnöke 04.06.03. Szingapúr 02.12.02.-15. Sziráki István elnök (Budamobil Cargo Szövetkezet) 00.08.20. Szlovákia 03.09.13.−14. között Szlovákia utánpótlás (ifjúsági) labdarúgó válogatottja 00.08.01-06. 03.08.13-17. 04.08.0408. Szociális és Családügyi Minisztérium 02.06.01. Szociális Otthon 99.05.09. 00.09.14. 01.10.01. Lásd még Egyesített Szociális Intézmény Szolnok 00.05.12. 02.10.18-19. Szolnok Megyei Könyvtár 04.01.27. Szolnoki Honvéd SE 98.08.01-02. 99.03.00. Szontágh Ferenc Oklevél 02.10 végén Szőke Imre tanár (Szent István Gimnázium) 02.08.20.

84

Török Giza ld. Vén Lajosné Török Gizella népi iparművész, a Népművészet mestere Török Gusztáv Andor polgármester (SZDSZ), a megyei közgyűlés tagja, bizottsági társelnök, tanácsnok, a Paprika Lovagrend kuratóriumának tagja 98.01.22. 98.02.00. 98.03.18. 98.04.03. 98.05.10. 98.05.24. 98.10.18. 00.11.03. 01.09.07. 01.10.12. 02.04.07. 02.04.21. 02.08.26. 02.09.19. 02.10.20. 02.10.31. 03.03.15. 03.08.19. 04.02.23. 05.05.21. 05.07.09. 05.07.14. 05.08.25. Török Gyöngyvér társastáncos 04.03.14-15. Török József, Legeza László: A kalocsai érsekség évezrede. Bp. 1999. 99.00.00. Török Mária, Kondéné ld. Kondéné Török Mária Trefort Ágoston-díj 02.08.20. Trinkovics Szilveszterné tanító (Szent Anna Katolikus Általános Iskola, Jánoshalma) 01.05.15. Tudományos Nephrológiai Szimpózium 03.09.18. Tunézia 98.03.23.-04.05. Túri Istvánné ny. igazgató (Kertvárosi Általános Iskola) 01.03.16. 01.08.20. Túri Tibor önkormányzati képviselő, polgármesterjelölt (FIDESZ-MPP−MKDSZ) 02.10.20. 02.11.12. tűzoltóság, bajai 04.06.23. tűzoltóság, kalocsai 01.08.16. 03.05.19. 04.06.23. tűzoltóság, kiskőrösi 04.06.23. tűzoltóság, szekszárdi 04.06.23. Udvar (határátkelő) 01.11.05. Udvardy József, dr. ny. megyéspüspök, egyháztörténész 00.01.10. Újtelek 03.12.18. 04.06.07. 04.09.01. Újtelek története. Újtelek 2001. Írta Simon Ignác 2001.00.00. Újteleki asszonykórus 00.00.00. Új-Zéland 02.02.18.-03.03. Urbán Dominika karatézó (Kalocsai SE, Eperföldi Általános Iskola) 04.11.19-20. 05.04.23. Urbán Gyuláné tanító (Kertvárosi Általános Iskola) 00.08.20. Uszód 02.11.01. 03.02.11. 03.12.18. 04.06.07. Utazás 2004 kiállítás 04.03.20. útfelújítás, útépítés 98.04.02. 99.04.00. 99 nyár 03.03. folyamán, 03.04.15. 03.05. folyamán, 03.06.17. 03.10.02. 03.11.27. 04.03.02. 04.05. folyamán, 04.06.07. 04.07. végén, 04.09. végén, 04.10.27. 04.10.28. 05.05. folyamán, 05.06. folyamán, 05.06. elején, 05.08. folyamán, 05.09. folyamán, 05.10. folyamán, 05.11. folyamán, 05.11.23. Uti Ákos (KSE-Fűszerpaprika Rt) 05.02.26. vadásztársaság, kalocsai 01.11.05. vadásztársaság, mélykúti 01.11.05. Vág folyó 03.09.13-14. Vajas 98.03.05. 02.03.00. 02.10.07. 04.07.06. 05. tavasz folyamán 05.04. folyamán ld. még Csorna-foktői árapasztó főcsatorna Vajas-híd (Ecetgyár utcai) 05.11.20.

Thoroczkay Gábor (sajtó alá rend.) Katona István: A kalocsai érseki egyház története. 2. rész. Latinból ford. Takács József, sajtó alá rend. − −. Kalocsa, 2003. 03.00.00. 03.08.15. Tihanyi József, dr. rektor (Magyar Testnevelési Egyetem) 98.02.00. Tiszavidék 98.11.12. Tiszta falvak, szép környezet megyei településfejlesztési pályázat 04.09.17. Tiszti Klub lásd Helyőrségi Klub Tóbi Attila tanuló (Dózsa György Szakközépiskola) 03.02. folyamán Tolna megye 01.05.31. Tomori Pál Főiskola 03.09.23. 04.03. folyamán, 04.04.14. 04.06.14. 04.06.22. 04.09.11. 04.11.14. 04.11.26. 04.12. folyamán, 05.05.03. 05.07.09. 05.09. elején Tomori Pál érsek szobra 98.07.28. Tomori Pál utca 98.07.28. 99.05.29. 00.01.03. 04.12.03. Torgyik Tamás (szerkesztő) Szent István Gimnázium 1765-2000. Szerk. Bai Jenő, Hajdú István, Keleti Sarolta, Nagy Diána, − − . Kalocsa, 2001. 01.00.00. A torna legtechnikásabb játékosa (debreceni diákolimpiai röplabdadöntő egyik kitüntető címe) 03.06.19-21. Totana város (Spanyolország) 03.02.25. 04.09.18. 05.07.12-17. 05.07.14. Tóth Ferenc ny. tanító, koreográfus 98.01.31. 98.03.19. 99.03.00. Tóth Ferenc Alapítvány 99.03.00. Tóth István országgyűlési képviselő (1998-) (FIDESZ-MPP) 98.05.10. 98.05.24. 01.10.12. 02.04.07. 02.04.21. Tóth János köztisztviselő (Polgármesteri Hivatal) 04.08.20. Tóth József táncos (Kalocsai Hagyományőrző Népi Együttes) 98.00.00. Tóth Mária, Vargáné ld. Vargáné Tóth Mária Tóth Menyhért festőművész 04.02.25-03.09. Tóth Sándor kerámiaművész 02.09.19. Tóth Sándor Attila: Rómából a pannon Árkádiába. Patachich Ádám fiók-Árkádiája: Nagyvárad, Kalocsa. Bp. 2004. (METEM könyvek 46.) 04.00.00. Tóth Tamás tornász (Dózsa György Szakközépiskola, Kalocsai SE) 05.05.22. 05.10.08. Tóth Tímea, a Kecskeméti Lapok munkatársa 04.01.22. Tóth Tivadar atléta, hosszútávfutó (Kalocsai SE) 99.04.10. 00.05.05. Tóth Veronika, dr. Deákné ld. Deákné Tóth Veronika, dr. Tóth Zoltánné csoportvezető (Polgármesteri Hivatal) 01.08.20. Tóthné Duzmath Mária vezető óvónő (Kalocsa Város Óvodája) 02.08.20. 05.06.28. Török Endre önkormányzati képviselő (19942002) (MDF) 98.10.18. 98.11.12. 00.10.21.

85

Várpalota 01.04.21. vasutassztrájk 00.01.10. VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai KHT 03.01. folyamán. 04.09.28. 04.10.20. Vécsei Béla, dr. osztályvezető főorvos 02.08.20. Végvári István kalocsai paprikafeldolgozó vállalat néhai igazgatója 02.09.21. Vékony János népzenész 00.00.00. 04.08.20. Vén Ferenc, id. néptáncos, a Népművészet mestere 99.08.20. Vén János önkormányzati képviselő (SZDSZ) 98.10.18. 98.11.12. 02.10.20. 02.11.12. Vén Lajosné Török Gizella népi iparművész, a Népművészet mestere 05.00.00. Vernóth Csilla karatézó (Kalocsai SE) 98.05.09. 99.10.16. 00.05.20. 01.03.24. 01.11.09-10. 02.10.18-19. 02.11.08-09. 03.03. folyamán, 03.05.29-30. 03.09.20. 03.11.16. 05.02.12. Vértes hegység 02.07.27-28. 02.10.20. Veszprém 99.10.16. 04.03.10. 05.04.23. Veszprémer Klezmer Band 02.06.07-09. Veszprémi Pannon Nyelvvizsga Központ 04.12. folyamán Viczay Lajos látszerész, fotóművész 02.02.00. 03.02. folyamán, 03.12. folyamán, 04.03. folyamán Vidák István önkormányzati képviselő, cigány kisebbségi önkormányzat tagja (Phralipe MCF) 02.10.20. 02.11.12. Vigadó sor 98.04.02. 98.08.00. 99.05.29. Vigadó sori híd 99.12.00. Viktória Rt 98.11.17. 99.04.23. Világbank 98.09.09. Világunk gyermekszemmel országos környezetvédelmi pályázat 04.05. folyamán Vilnius 03.05.29-30. Vincze Gergelyné védőnő 99.08.20. Vinczellér Imre festőművész 98.08.20. 03.06.27. 04.03.15. 04.12.06-20. Vinczellér Imre festménye: Finálé. 03.06.27. Vinczellér Imre festménye: Néma hegedűk 03.06.27. Viola utcai tagóvoda 02.06 végén Virágos Magyarországért Versenymozgalom 03.10.17. Viski Károly Múzeum 00.05.18. 02.07 vége 02.04.05. 02.10.29. 03.00.00. 03.01.22. 03.02.02. 03.05. folyamán, 03.05.17. 03.07. elején,03.08.15. 04.03.19. 05.05.18. Vízi Melinda zongoratanárnő (Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) 04.08.20. Vízkereszt, vagy amit akartok. Vígjáték, írta William Shakespeare 05.04.22. Vízrendezés és vízgazdálkodás a Kalocsai Sárközben. Kiállítás és emléknap. 02.10.29. víztorony 05.10. közepén Vizsonyi Lívia fagottművész 05.06.10. − 12. között Vonza András, dr. földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 01.09.20.

Vajas-holtág 01.06.14. 02.03.21. Valenta László kabinetfőnök (Belügyminisztérium) 01.10.12. Vámosi Imre önkormányzati képviselő (SZDSZ) 98.10.18. 98.11.12. 00.07.13. 02.10.20. 02.11.12. Vancsik Nándor karatézó (Kalocsai SE) 02.10.12. 02.10.26-11.11. 03.03. folyamán Varga Ákos önkormányzati képviselő (SZDSZ), majd önkormányzati állandó bizottság külső (nem képviselő) tagja 98.10.18. 98.11.12. 00.07.13. 02.11.12. Varga Anita tanuló (Belvárosi Általános Iskola) 04.03. folyamán Varga Ilona anyakönyvvezető 99.08.20. Varga Jánosné szociális nővér 03.08.20. Varga Máté karatézó (Kalocsai SE) 03.11.16. Varga Péter tanuló (Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakképző Intézet) 04.03.20. Varga Sándor önkormányzati képviselő (KACISZ) 02.10.20. 02.11.12. Vargacz Armand tornász (Eperföldi Általános Iskola) 05.05.22. Vargáné Tóth Mária osztályvezető (Polgármesteri Hivatal) 98.08.20. városháza 00.06.00. 02.03.07. 03.04.16. 04.09.11. Lásd még Polgármesteri Hivatal városi balesetmegelőzési bizottság 01.06.00. Városi Bíróság 99.12.09. 00.03.21. 00.07.24. Városi Képzőművészeti Gyűjtemény 98.05.20. 99.11.01. 02.05.15. városi klubszínpad 04.07.02. Városi Kommunális Intézmény 03. tavasz folyamán, 03.12.02. 04.11.02. Városi Kórház 98.09.09. 99.03.10. 99.05.01. 00.03.00. 00.07.27. 01.01.00. 01.05.24. 02.03.12. 02.06.01. 02.08.26. 03.02.20. 03.06.23. 03.08.20. 03.12.30. 04.02.10. 04.03. folyamán, 04.03.23. 04.05.28. 04.10.04. 04.11.02. 05.02.05. 05.06.10. 05.08.17. 05.08.20. 05.11. végén Városi Könyvtár lásd Nagy Lajos Városi Könyvtár Városi Közművelődési Intézmények és Könyvtár 99.07.01. 01.08.20. 02.12.17. Városi Közművelődési Intézmények, Könyvtár és Televízió 02.12.17. 03.01.01. 03.04.15. 03.08.18. 04.04. folyamán, 04.07.06. 04.08.20. Lásd még Kalocsa Városi Televízió Városi Oktatási Intézmények Gazdasági Szervezete 99.07.01. 02.08.20. 04.08.20. Városi Rendőrkapitányság 98.00.00. 02.00.00. 04.12.29. 05.03.01. 05.12.31. Városi Sportcsarnok 04.09.03. 05.08. folyamán Városi Színjátszó Kör 00.06.05. Városi Zsuzsanna, dr. városi, (2000. máj 1-) megyei tiszti főorvos 00.05.01. 04.08.20. Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (önkormányzati) 98.11.12.

86

Zákányszék 04.02.20-21. Zala Kupa tájfutó verseny 04.08.14-15. Zalalövő 04.08.14-15. Zánka 00.07.02-09. záportározó 01.06.14. 02.03.21. 02.08.00. Zöldségtermesztési Kutató Rt (Kecskemét) 98.01.01. Zrínyi lakótelep 02.11.12. Zrínyi utcai tagóvoda 01.07.01. Zs. Kovács István főszerkesztő (Kalocsa TV) 04.08.20. Zsebics Ilona tanárnő, kórusvezető 99.04.00. Zselé diákújság 04.03. folyamán Zselic Kupa tájfutó verseny 04.08.14-15. zsidó temető (Bátyai úti) 05.08.29. Zsiga Gyula népzenész 00.00.00. 04.08.20. Zsubori László karatézó (KSE) 03.05.24. Zuschlag János országgyűlési képviselő (MSZP) 04.10.24.

Völgyi Mária, dr. Farkasné ld. Farkasné dr. Völgyi Mária Vörös Andrásné tanárnő, a Városi Színjátszó Kör vezetője 00.06.05. Vörös István hármas ikrek édesapja 01.04.02. Vörös Róbert (Retro Fitness Club) 05.04.30. Vörösné Bujdosó Andrea tanítónő (Nagyasszonyunk Katolikus Általános Iskola és Gimnázium) 03.05.17. Vörösné Kocsis Judit hármas ikrek édesanyja 01.04.02. Vörösmarty utca 98.04.02. 98.08.00. 99.05.29. 02.08 folyamán Washington város (USA) 00.02. közepén Weiner-Szász Budapest Kamara-Szimfonikusok 98.06.05-07. Westel 900 Rt 99.03.18. 99.07.00. Wienerberger Téglaipari Rt 02.06 végén Ybl Bank 04.08.31. Zadravecz István tábori püspök 98.07.28.

87

Források Írott és nyomtatott források Kalocsai Sport 2004-2005. évi évfolyamai Kalocsai Újság 1998-2002. évi évfolyamai Keresztény Élet 2000. évi évfolyama Kalocsa Város Önkormányzata 1998. jan. 1. és 2005. dec. 31. között hozott rendeletei és határozatai. (Az önkormányzat nyilvános üléseinek jegyzőkönyvei alapján) Kecskeméti Lapok 1999. évi évfolyama Ki kicsoda 2001. Bp. 2001. Köznevelés 1998. évi évfolyama Magyar Nemzet 2000. évi évfolyama Napi Magyarország 2000. évi évfolyama Népszava 2004. márc. 16. Kitüntetettek névsora Petőfi Népe 1998-2005. évi évfolyamai Tejipari Hírlap 1999. évi évfolyama Új Ember 1998. évi évfolyama Vas Népe 2000. évi évfolyama

2002. évi országgyűlési választások első fordulójának területi listás szavazóköri jegyzőkönyvei 2002. évi önkormányzati választások kalocsai jegyzőkönyvei. Atomerőmű. A Paksi Atomerőmű Rt havi lapja. 2002. évf., 2003. évf. 1. sz. Bács-Kiskun Megye. Alkalmi kiadvány. Kecskemét, 2002. dec. 18. Bács-Kiskun megye statisztikai évkönyve. 19982004. közötti kötetek Délvidék (Baja) 1998-2002. évi évfolyamai Dunaújvárosi Hírlap 1999. évi évfolyama Egyesületi tájékoztató (Kalocsai Honvéd Kulturális Egyesület) Hírplusz. Hirdető újság. Kalocsa, 2002. nov. 15. Kalocsai Hírlap 2005. évi évfolyama Kalocsai Néplap 1998-2005. évi évfolyamai Kalocsai paprika anno… Szerk. Romsics Imre. Kalocsa, 2001.

Szóbeli adatközlők Lakatos Andor levéltáros, gyűjteményvezető (Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények) Pirisi Richárd motorversenyző (Kaloring Motorsport Egyesület) Polgármesteri Hivatal. Népesség-nyilvántartás Rácz Jenő, dr. főigazgató (Városi Kórház) Romsics Imre igazgató (Viski Károly Múzeum) Szűcs László sportfelügyelő (Polgármesteri Hivatal) Varajti László osztályvezető (Polgármesteri Hivatal) Vargyas László műszaki előadó (Polgármesteri Hivatal) Vörös Tibor ingatlankezelő (Polgármesteri Hivatal)

Alexandra könyvesbolt Alsó Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság kalocsai szakaszmérnökség Bencze Károlyné együttesvezető (Kalocsai Hagyományőrző Népi Együttes) Busa László üzemvezető (Margit Malom) Főszékesegyházi Könyvtár Horváth Imre műszaki előadó (Polgármesteri Hivatal) Horváth Katalin igazgató (Hétszínvirág Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) Igaz Ferenc, dr. elnök (Kalocsai Horgász Egyesület) Kőszegi Ferenc ügyvezető elnök (Kalocsai SE) Központi Statisztikai Hivatal Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága (2001. évi adatok)

88

Loading...

Várostörténeti kronológia 1998-2005

K a l o c s a 1 9 9 8 – 2 0 0 5 Kiadó: Kalocsa Város Önkormányzata Kalocsa 1998 – 2005 Képes várostörténeti kronológia  összeállította: Asbóth Mikl...

744KB Sizes 4 Downloads 14 Views

Recommend Documents

No documents