REVIT NOTLARIM

Loading...

More Next Blog»

Create Blog Sign In

R EVIT N OTLAR IM A U T O D ESK R EVIT A R C H IT EC T U R E

B U B L OGDA A RA

2 3 MA Y I S 2 0 1 4 CUMA

Ara

CGS Dosya Versiyon Güncelleme Eklentisi Alttaki bağlantıdan eklentiyi bedelsiz indirip kurabilirsiniz. Eklenti, seçilen tüm çizim ve Family dosyaların güncel versiyona dönüştürülmesini sağlıyor.

HA K K I MDA

http://dl.cgsplus.com/f/972e

NE RI ANKARA, TURKE Y

Gazi Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunuyum. 2002 yılından bu yana Prota'da çalışıyorum.

Eklentinin nasıl çalıştığını buradan izleyebilirsiniz; GÖNDE RE N NE RI TE P K I L E R: 3 Y ORUM : B U Y A Y I NA V E RI L E N B A ĞL A NTI L A RE TI K E TL E R: A UTODE S K , CGS

P ROFI L I M I N TA M A M I NI GÖRÜNTÜL E

8 NIS A N 2 0 1 4 S A L I

Autodesk Dijital Tasarım Semineri

K ONU B A Ş L IK L A RI

t 2014 (2) t Mayıs (1) CGS Dosya Versiyon Güncelleme Eklentisi Nisan (1) 2013 (6) 2012 (11) 2011 (23) 2010 (19) 2009 (37)

2 0 1 2 E Ğ I TI M V I DE O L A RI ÇIK TI...!

GÖNDE RE N NE RI TE P K I L E R: HI Ç Y ORUM Y OK : B U Y A Y I NA V E RI L E N B A ĞL A NTI L A RE TI K E TL E R: A UTODE S K , A UTODE S K S TUDE NTS

Detaylı bilgi için imajı tıklayın..

1 7 E K I M 2 0 1 3 P E RŞ E MB E

Revit Backup Dosyaları K ÜTÜP HA NE

Sayısal Grafik'ten mimar Ufuk Aydın'ın hazırlamış olduğu Türkiye kütüphanesi ile birlikte bedelsiz internetten indirilen family'leri kapsar.Buradan indirebilirsiniz.

"Merhaba Neriman hanım eğitim dvd nizi aldım çokta memnun kaldım, bir soru sormak istiyorum projemi her save yapışımda farklı bir dosya olarak kayıt ediyor. Örneğin projem001, projem002 ....... gibi bu neden kaynaklanıyor olabilir?" Revit'te "Save as" penceresini açın.

DO K ÜMA NL A R

Revit Architecture 2010 Subscription Advantage Pack Yenilikleri - Türkçe PDF Revit Architecture 2010 Temel Eğitim Notları Revit Architecture Video

FO L L O W B Y E MA I L

Submit

Email address...

BLOG LISTEM

The Revit Kid.com!

From Revit to Lumion - The Ultimate Review #3 (Lumion 8 Pro)

Save as penceresinde "Options" düğmesini açın. Buradan asıl çalışma dosyanızla birlikte kaç adet yedek dosya istediğinizi tanımlayabilirsiniz; Burada belirlediğiniz rakam kadar yedek dosyanız oluşacaktır.

3 gün önce

Shades of Grey

GROCER GROSS..ER..

4 gün önce

AutoCAD Civil 3D

Alt Klasörler Kullanarak Proje Verisini Organize Etme

GÖNDE RE N NE RI TE P K I L E R: 1 Y ORUM : B U Y A Y I NA V E RI L E N B A ĞL A NTI L A RE TI K E TL E R: B A CK UP

6 gün önce 3 0 TE MMUZ 2 0 1 3 S A L I

Revit OpEd

Copy Monitor - A Different Way? 2 hafta önce

RevitCat

Selecting Pinned Elements in Revit

Revit Kütüphane ve Şablon Dosyanın Tanımlanması Revit kurulumu esnasında alttaki sayfaya gelindiğinde mutlaka işaretli kısım seçilmeli ve kurulum sırasında şablon dosya ve kütüphane seçimleri yapılmalıdır. Bu seçimler sekmesi atlanılır ise çizim istediğiniz şekilde açılmayabilir: yanlış şablon dosya ile açıldığından Project Browser'da görünüşler olmayabilir vb.

3 hafta önce

Be Revit - Do Family Planning Agenda RUG Treffen Frankfurt 3 hafta önce

Revittize

Revit Wall Naming Conventions 2 ay önce

BIM Troublemaker

Taking a Chance in 2018

2 ay önce

Revit Türkiye (CAD2BIM) 5 ay önce

Revit em Portugal

Sistemas de Coordenadas em Revit 5 ay önce Tümünü Göster

Bu sayfaya geldiğinizde Autodesk Revit Architecture 2014 başlığı altında yer alan ok işareti ile alt başlıkları açınız. Alttaki maddeleri uygulayınız; "Select Content" bölümünden yüklenilmesini istediğiniz kütüphane içeriklerini seçin. Tüm içeriği seçerseniz birçok kütüphane nesneniz olacaktır. Fakat kurulum seçiminize bağlı olarak uzayacaktır. Aynı ekranda daha aşağıda "Default Content" seçeneğinin English-US Metric olduğundan emin olun.

İZL E Y ICIL E R

Bu sayfada seçim yapılmadan kurulum yapılmış ise makinanıza ayrıca şablon dosya ve kütüphane klasörlerini kopyalayıp yerlerini tarif edebilirsiniz; · Alttaki bağlantıdan dosyaları makinanıza indirin. RAC 2015 için; http://a360.co/1neDFXp RAC 2014 için; http://a360.co/11rhUNU RAC 2013 için; http://a360.co/16gCx0X · Dosyalar makinanızda silmeyeceğiniz bir yerde olsun. · Revit programını çalıştırın. · R/Options/File Locations penceresini açın. 1. Şablon dosyayı tanımlamak için, Name başlığına bakınız. bu alanda hiçbir bilgi yok ise yeşil + işareti ile eklemeyi siz yapınız. Name kısmına istediğiniz ismi yazabilirsiniz. Path kısmından ise makinanıza indiridiğiniz "DefaultMetric.rte" dosyasının yerini tarifleyiniz.

2. Kütüphane şablon dosyaları için "Default path for family template files" başlığı altından Browse ile makinanıza indirdiğiniz "Family Templates" klasörünün yerini gösteriniz. Bu tanımlama işlemi, sıfırdan kütüphane oluşturmak istediğinizde doğru dosyalar ile işleme başlamanızı sağlar. (ör; kapı yaratmak için door.rft dosyasını kullanmanız gerekir.) 3. Kütüphane dosyalarının tanımlanması; bunun için Places düğmesini seçin. Açılan pencereden Metric Library başlığı için makinanıza indirdiğiniz "US Metric" klasörünün yerini işaretli yerden tanımlayınız.

GÖNDE RE N NE RI TE P K I L E R: 2 9 Y ORUM : B U Y A Y I NA V E RI L E N B A ĞL A NTI L A RE TI K E TL E R: L I B RA RY , TE M P L A TE

3 HA ZIRA N 2 0 1 3 P A ZA RTE S I

Öğrenciler için Revit Akademi

GÖNDE RE N NE RI TE P K I L E R: HI Ç Y ORUM Y OK : B U Y A Y I NA V E RI L E N B A ĞL A NTI L A RE TI K E TL E R: A UTODE S K S TUDE NTS

2 2 NIS A N 2 0 1 3 P A ZA RTE S I

ODTÜ Mimarlık Revit Dersleri Prota ile Gerçekleştirildi ODTÜ 3. sınıf öğrencileri ile birlikte tamamladığımız Arch 351, Building Detail Modelling dersleri başarı ile tamamlanmıştır. Haftada iki gün yapılan dersler bir gün teorik ve bir gün Revit Architecture ile uygulamalı olarak yürütülmüştür. Mevcut bir ders programını neden BIM (Yapı bilgi sistemi) uygulamaları ile entegre etmeye ihtiyaç duyduklarını Dr. Mehmet Koray Pekeriçli şu şekilde ifade etmiştir; "ODTÜ'de 3. sınıflar için verdiğimiz mevcut detay dersini yenilemek istediğimizde öğrencilerin bunu bir BIM sürecinde ele almalarının artık günümüz teknolojisinin bir gerekliliği olduğunu gördük. Bu süreç için seçtiğimiz yazılım Revit oldu. Bunun üç ana sebebi vardı: (1) Revit'in modeli tüm disiplinleri(mimari, statik, mekanik) içerecek şekilde ele alması, (2) öğrencilerin programa lisanslı olarak çok kolay erişebiliyor olmaları, (3) Prota'nın (Autodesk Gold Partner) yakın desteği."

Dr. Mehmet Koray Pekeriçli, ayrıca dersin öğrencilere büyük faydalar sağladığını belirtti. Birincisi; tüm yapı elemanlarının 3 boyutlu olarak modellenmesi, revize edilmesi ve özellikle birbirleri ile ilişkilendirilmesi öğrencilere en büyük kazancı sağladı. Bu süreç içerisinde öğrenciler seçtikleri örnek modelleri bir bina inşaa ediliyormuş gibi uygulama fırsatı elde ettiler. İkincisi; öğrenciler 2 boyutlu çalışma düzleminden hem 3 boyutlu çalışma sürecine geçtiler hem de daha hızlı işlemlerle zamandan ne kadar kazanç sağlayabildiklerini gördüler. Üçüncüsü; üretilen projenin niteliği kalite olarak tartışılmaz bir fark yarattı. Prota olarak bu keyifli sürecin sadece ODTÜ öğrencileri değil diğer üniversitelerimizde de yaygınlaşmasını umuyoruz. Sayın Koray Hoca'mızın teşekkür mektubunu buradan okuyabilir, aşağıda ise dersliklerden çekilen fotoğrafları görebilirsiniz.

GÖNDE RE N NE RI TE P K I L E R: HI Ç Y ORUM Y OK : B U Y A Y I NA V E RI L E N B A ĞL A NTI L A RE TI K E TL E R: A UTODE S K , A UTODE S K S TUDE NTS

1 5 MA RT 2 0 1 3 CUMA

Autodesk - "Şimdi Türkiye'de BIM Zamanı" Semineri Etkinlik sayfasına buradan ulaşın.

Dünya’da “Building Information Modeling” olarak bilinen, bir binanın kavramsal tasarım aşamasından, inşaat öncesi, esnası ve sonrası işlemlerinin tümünü kapsayan aşamalarının en doğru şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlayan Autodesk sistemi BIM, Türkiye’de de “Yapı Bilgi Modellemesi” adıyla ilgi görüyor. Autodesk’in “Yapı Bilgi Modellemesi” sistemine ait detayları ve uygulamaları aktardığı BIM semineri ise bu yıl Türkiye’de de gerçekleşiyor. Katılımcılara ilk elden deneyim paylaşımı ve bilgi alışverişi imkânı sunacak olan etkinlik “Şimdi Türkiye’de BIM zamanı” başlığı altında, 26 Mart’ta YEM'de gerçekleşecek. Alanının öne çıkan mimarları, Ali Hızıroğlu, Ekim Orhan İsmi ve Erdinç Çiftçi’nin BIM uygulamalarındaki deneyimlerini paylaşacağı seminer, Autodesk Türkiye Müdürü Taylan Dedeoğlu ve Autodesk Satış Müdürü Sevda Koçak’ın da katılımıyla İstanbul’da gerçekleşecek. Türkiye’de, mimarlık ve inşaat alanında verimliliğin ve sürdürülebilirliğin önemini vurgulayacak BIM semineri, konuşmacıların farklı fonksiyonlardaki BIM deneyimlerini aktaracağı bir platform oluşturarak, katılımcıların profesyonel iş yaşamlarına katkı sağlayabilmeyi hedefliyor. “Yapı Bilgi Modellemesi” sisteminin kullanıldığı binalara ait başarı hikâyelerine de ev sahipliği yapacak etkinliğin çok sayıda mimar, mühendis ve inşaat firma yöneticisini bir araya getirmesi bekleniyor. Etkinlik Bilgisi Türü: Seminer Tarih: 26 Mart 2013, Salı Saat: 08:30 Yer: YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ Max Katılımcı: 250 Ücret: Ücretsiz Program Akışı 08:30 - 09:30 Kahvaltı ve Kayıt 09:30 - 09:45 Açılış Konuşması; Taylan Dedeoğlu, Ülke Müdürü - Autodesk Türkiye 09:45 - 10:30 Sevda Koçak, Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat Sektörleri Satış Müdürü - Autodesk Türkiye “Şimdi Türkiye’de BIM zamanı” 10:30 - 11:15 Ali Hızıroğlu, Y. Mimar - ERA Mimarlık Ekim Orhan İsmi, Mimar - ERA Mimarlık “Garanti Bankası Teknoloji Kampüsü ve Forum Adana AVM Projeleri” 11:15 - 12:00 Erdinç Çiftçi, Y. Mimar - BOLD Mimarlık “Farklı Fonksiyonlarda BIM Deneyimleri’ GÖNDE RE N NE RI TE P K I L E R: HI Ç Y ORUM Y OK : B U Y A Y I NA V E RI L E N B A ĞL A NTI L A RE TI K E TL E R: A UTODE S K , B I M

Ana Sayfa

Önceki Kayıtlar

Kaydol: Kayıtlar (Atom)ETIKETLER

ANNOT AT ION ( 5 )

AUTODESK (9)

ADVANTAGE PACK 2010 (8) AUT ODESK ST UDENT S ( 5 )

BAŞARI

ÖY K Ü S Ü (3 ) B IM (3 )

DIM ENSION ( 4 ) İŞ İL ANI ( 4 ) M A L ZE M E (3 ) M A S S (3 ) M AT ERIAL

(5)

OF F T OPIC ( 4 ) RENDER ( 4 )

R E V IT

2 0 1 2 (3 )

REVIT VIDEOS ( 4 ) SCHEDUL ES ( 4 ) S U B S C R IP TION (3 ) T AL EP EDINIZ .. ( 4 ) V IS IB IL ITY (3 )

WAL L S ( 4 )

Loading...

REVIT NOTLARIM

More Next Blog» Create Blog Sign In R EVIT N OTLAR IM A U T O D ESK R EVIT A R C H IT EC T U R E B U B L OGDA A RA 2 3 MA Y I S 2 0 1 4 CUMA Ara...

986KB Sizes 4 Downloads 17 Views

Recommend Documents

revit 2011 - Documents - Docslide
Configuración de grosores de línea para los archivos DWG o DXF importados . ...... Autodesk® Seek Puede utilizar Auto

Apostila REVIT - Guia do Iniciante | Revit | Pinterest | Banners
This Pin was discovered by Karilla Santos. Discover (and save!) your own Pins on Pinterest.

Making notes in revit
Trey nitrogenizes request, his very thoughtful nock. global health 101 skolnik pdf download Harris designed trephine its

Revit++: More with Your Revit, More for Your Workflow
Learn to improve your office design and drawing standards, cross-platform collaborative approach and other visualization

Local Revit - Ministry of
Cambodia:Tokushima. 12/8【地域産業・企業視察】株式会社いろど. り. 12/9【地域産業・企業視察】神山バレー・サ. テライトオフィス・コンプレックス. 【Observation of .... 料館、ホームステイか

ofcdesk - mep hydraulics for Revit®
Cálculos AF/ AQ. O sistema de distribuição de água fria e quente calculado e checado de acordo com a norma NBR 5626. ...

Autodesk Revit Structure Fundamentals - IMAGINiT
Course description shown for Autodesk Revit 2018. Topics, curriculum, and/or prerequisites may change depending on softw

Revit Architecture - 3D Training Institute
applications into Autodesk Revit Architecture as mass objects, and begin schematic design. Building information modeling

Revit Architecture 2010 Xforce Keygen
Search results for revit 2017 torrents (1-50 of 500) 28 Jul 2017: Revit 2017 direct download: 28 Jul 2017 Revit architec

Autodesk Revit Structure 2013 Fundamentals
Chapter 1: Introduction to Autodesk Revit Structure. ✓ Building Information Modeling. ✓ Overview of the Interface. â