2005 - Mediawave

Loading...
’2005

NEMZETKÖZI M VÉSZETI FESZTIVÁL / INTERNATIONAL ART FESTIVAL ÁPRILIS 22. – MÁJUS 1. / 22 APRIL – 1 MAY Fesztivál Centrum – GYÕR – Festival Centrum Régiós helyszínek / Regional Scenes

Információ / Informations: www.mediawave.hu

Fesztiváliroda / Festival office: H-9021 Gyõr, Kazinczy u. 5. Hungary

E-mail: [email protected] Tel.: +36-96/517-666

Kiadja a MEDIAWAVE Nemzeti Vizuális M vészeti Alapítvány Felelõs kiadó: Hartyándi Jenõ Készült: 1500 példányban Layout: DÖKI Design Kft. Nyomás: Komáromi Nyomda és Kiadó Kft.

BUDAPEST • CSORNA • KAPUVÁR • KOMÁROM • PÁPA • SOPRON • VESZPRÉM (Hungary) WIEN / BÉCS (AUSTRIA) ZLIN (Czech Republic) MYSLOWICE • WROCLAW (Poland) DUNAJSKÁ STREDA / DUNASZERDAHELY • BANSKÁ BYSTRICA / BESZTERCEBÁNYA • LEVICE / LÉVA • NITRA / NYITRA • BRATISLAVA / POZSONY • PRESOV / EPERJES • RUZOMBEROK / RÓZSAHEGY • SAL’A / VÁGSELLYE (Slovakia)

2

TÁMOG ATÓK / SPONSORS

Gyõr-Moson-Sopron Megye Közgy lése

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Médiatámogatók:

Támogatók / Sponsors:

GYÕRI LEVÉLTÁR, DUNA M HELY, PALATIA NYOMDA, XANTUS JÁNOS MÚZEUM, SZALAI VENDÉGLÕ, MAGYAR NAGYKÖVETSÉG MOSZKVA, SZENTPÉTERVÁRI MAGYAR KONZULÁTUS, VÁR-ART GALÉRIA, GYÕR VÁROS ÚTKEZELÕ SZERVEZET, BODNÁR STÚDIÓ KFT., DÖKI DESIGN, RÁBA HOTEL, ÚJVÁROSI M VELÕDÉSI KÖZPONT, ALIANCE FRANCAIS, FRANCIA FILMNAPOK, VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ, TETÕCENTRUM, MAGYAR MOZGÓKÉP ÉS MÉDIAOKTATÁSI EGYESÜLET, KAISER FOOD KFT.

Külön köszönet / Special thanks:

TÓTH Erzsébet, LENGYEL Sándor, RADEK József, REICHENBERGER János, NAGY Péter, CSORDÁS Katalin, VARGA István, HORVÁTH Sándor, N. MÉSZÁROS Júlia, EIFERT János, HORVÁTH László, BÓDIS Bea, SÁNDOR Éva, NAGY Andrea, KÖBLI Norbert, BÁNKUTI Zsuzsa, TÓTH Nándorné, VARGA Gyula, BUZÁS Mihály, CSÁNYI Kinga, VAJDA Viktória, SIMON Andrea, GYÖRGY DEÁK György, SIMON Csaba, NAHIMI Péter, HOFFMANN Judit, KISS Tamás, BODNÁR István, TÓTH Mária, BANA József, POLLÁK Marianna, BALOGH József, DÖBRÖSI Szilárd, SZEKÉR József, KÁDÁR Éva, CSÕSZ Angéla, RAMM Helga, BAKONYI Vera, MAROSI Veronika, BORSOS Ferencné, VARGA Ildikó, ZÚGÓ Zoltán, VARGA László, MOLNÁR Attila, VARGA Péter, FAZEKAS Sándor, KOCSIS Rozi, CSOBOD Eszter, BARTHA Gusztáv, LUDVÁN Ilona, CSETE Miklósné, GOTWALD László, TÓTH Péter, Simone ZOPPI, NÉMETH Iván, TANAI Csaba, DARABOS Ferenc, dr. ANDRÉKA Bertalan, HARTYÁNDI Mária, ZEMLÉNYI-KOVÁCS Péter, MILANOVICS Lászlóné, GYAPAI Péterné, GYÖKÉRNÉ Ancsa, VARGA Balázs, SZATHMÁRI Ferenc, VARGA Tamás, KIRÁLY László, CSILLIK Róbertné, Emin KUBASI, SÁTOR László, HORVÁTH Teréz, KELEMEN Miklós, DOBRONYI Attiláné, VILLÁNYI László, KOLLER Nándor, HORVÁTH Tamás, KARA Ákos, ZOMBAI KOVÁCS Ákos, KISS Anikó, KISS Hajnalka, KAPRONCAI Tamás, VINNAY Péter, Dr. ALEXI Miklós, TAKÁCS Zoltán, DEÉSY Gábor, DEÉSY György, valamint a Vám- és Pénzügyõrség valamennyi gyõri munkatársának.

A FESZTIVÁL GYÕRI SZERVEZÕI / O R G A N I Z E R S O F T H E F E S T I V A L MEDIAWAVE Nemzetközi Vizuális M vészeti Alapítvány / International Visual Art Foundation RÓMER HÁZ Közalapítvány / Foundation

GYÕRI VÁROSI LEVÉLTÁR / ARCHIVE OF GYÕR XANTUS JÁNOS MÚZEUM / MUSEUM

GYÕRI VIZUÁLIS M HELY / VISUAL WORKSHOP OF GYÕR

A FESZTIVÁL HELY SZÍNEI / LOCATIONS OF THE FES TIVAL RÓMER HÁZ / HOUSE Gyõr, Teleki L. u. 21. HRABAL MOZI / CINEMA KAMARA KONCERTTEREM / CHAMBER CONCERT HALL UNDERGROUND KLUB / CLUB XÁNTUS MÚZEUM / MUSEUM Gyõr, Széchenyi tér 3. BAROKK TEREM / BAROQUE ROOM MÚZEUMUDVAR - NAGYSZÍNPAD / MUSEUM YARD - BIG

STAGE LLOYD MOZI / CINEMA Gyõr, Széchenyi tér 7. SZÉCHENYI TÉR / SQUARE SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM / UNIVERSITY Gyõr, Hédervári u. 3. ESTERHÁZY PALOTA / PALACE Gyõr, Király u. 17. BORSOS HÁZ / HOUSE Gyõr, Káptalandomb MANDALA TEAHÁZ / TEAHOUSE Gyõr, Nefelejcs köz 3.

MÁS HELY SZÍNEK / O THER LOCATIONS AUSZTRIA Wien / Bécs COLLEGIUM HUNGARICUM SUMMER STAGE CSEHORSZÁG Zlín - GOLEM GAMBRINUS KLUB LENGYELORSZÁG Myslowice - TROJKAT-MOKIS Wroclaw - LYKEND MUSIC CLUB MAGYARORSZÁG Budapest - M -HELY, CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY, MAGY-ART Csorna - BOXI PIZZÉRIA ÉS ZENÉS KLUB Kapuvár - SHOP STOP PIZZÉRIA

Komárom - MONOSTORI ERÕD Pápa - EDVY MALOM FOGADÓ Sopron - KORTÁRS MOZGÁSTÉR ALAPÍTVÁNY, PUB FICTION CLUB Veszprém - M VÉSZETEK HÁZA VESZPRÉM, D'ARTS ALAPÍTVÁNY SZLOVÁKIA Banská Bystrica/Besztercebánya Dunajská Streda/Dunaszerdahely NFG-1-FILM KLUB Levice/Léva - PLUS REVICKY HOUSE Nitra/Nyitra - OLD THEATRE, GALERY OF NITRA, FILM CLUB NITRA, VRŠTAT Bratislava/Pozsony - BASTION PUB Prešov/Eperjes - CULTURAL PILGRIN PLACE Ru omberok/Rózsahegy - KULTURNY DOM A HOTEL KULTÚRA Šala/Vágsellye - MSKS DOM KULTÚRY SAL'A

A Z E L Õ Z S R I TAGJAI / M E M B E R S O F T H E P R E V I E W S C R E E N I N G J U R Y DURST György HARTYÁNDI Jenõ PERGER Gyula SILLÓ Sándor BAKONYI Vera CSÁKI László REMÉNYI Attila

Producer, a MEDIAWAVE Alapítvány elnöke Producer, President of the MEDIAWAVE Foundation A MEDIAWAVE fõszervezõje Festival Director of MEDIAWAVE

Néprajzkutató, kuratóriumtag Ethnographer, Member of the Curatory of the MEDIAWAVE Foundation Dramaturg, TV rendezõ Dramaturgist, TV director

Filmkurátor Film Curator

Független filmes, képzõm vész Independent filmmaker, Artist

Zeneszerzõ, kuratóriumtag Composer, Member of the Curatory of the MEDIAWAVE Foundation

3

4

A NEMZETKÖ Z I F I L M Z S R I / I N T A R N A T I O N A L J U R Y

Jos STELLING (HOL)

film maker Jos Stelling, born 1945, made his debut as a director with MARIKEN VAN NIEUMEGHEN in 1974. His features THE ILLUSIONIST (1983) and THE POINTSMAN (1986) both won GOLDEN CALVES, the Dutch Film Award. He lives and works in Utrecht, where he also runs a cafe, restaurant and art house cinema. Filmographie: 2000 The Gas Station; 1999 No Trains No Planes; 1995 De Vliegende Hollander; 1995 De Wachtkamer; 1986 De Wisselwachter; 1984 De Illusionist; 1981 De Pretenders; 1977 Rembrandt fecit 1669; 1975 Elkerlyc; 1974 Mariken van Nieumeghen 1945-ben született, 1974-ben rendezte elsõ filmjét. Játékfilmjei: "Az illuzionista" (1983) és "A váltóõr" (1986) elnyerték a GOLDEN CALVES díjat, a Dutch Film díját. Utrecht-ben él és dolgozik, ahol egy kávéháza, étterme és házimozija is üzemel. Filmjei: 2000 "A benzinkút"; 1999 "Sem vonatok sem repülõk"; 1995 "De Vliegende Hollander"; 1995 "De Wachtkamer"; 1986 "De Wisselwachter"; 1984 "De Illusionist"; 1981 "De Pretenders"; 1977 "Rembrandt fecit" 1669; 1975 "Elkerlyc"; 1974 "Mariken van Nieumeghen".

Ella DAVLETSHINA

(RUS)

documentary film maker Film director, scriptwriter, producer, member of the Union of the Cinematographers of Russia, participant and prizewinner of international festivals. Since 1984 Davletshina has worked at the Western-Siberian Film Studio as a senior editor, director of film periodicals and director of documentary films. Since 1997 Ella Davletshina - a President of Interregional nongovernment and non-commercial organization "Meetings in Siberia". She is the president of the International Film Festival "Meetings in Siberia" (Novosibirsk). Filmrendezõ, forgatókönyvíró, producer, az Orosz Operatõr Szövetség tagja, nemzetközi filmfesztiválok résztvevõje és díjnyertese. 1984 óta a Western-Siberian Filmstudio vágója, filmmagazinok és dokumentumfilmek rendezõje. A "Meetings in Siberia" filmfesztivál elnöke (Novoszibirszk). Filmography/Filmográfia: "Nocturn" (1994); "Is there life on Earth?" (1996), award "Best documentary film" on the festival "Mediawave"; "My children" (1998); "Retro" (1999).

KÕRÖSI Zoltán (HUN)

critic Born in Budapest, 1962. Writer, literary editor of the Hungarian Radio. Lives in Budapest, father of one child. His books has been published since the '90s, including the "Stories From the Lives of the Miraculous Babies" (1988); "Butchers' Guide" (1999). Budapesten született 1962-ben. Író, a Magyar Rádió irodalmi fõszerkesztõje. Budapesten él, egy gyermek apja. Könyvei a kilencvenes évek óta jelennek megköztük a "Történetek a csodálatos csecsemõk életébõl" (Kijárat kiadó, 1988) éa a "Hentesek kézikönyve" (Palatinus kiadó, 1999).

Barbara Lorey de LACHARRIERE (FRA)

critic A Paris-based writer and freelance journalist for leading French, German and Swiss newspapers and periodicals, with an emphasis on cultural reporting and film criticism. Programming consultant for the International

Philadelphia Film Festival. Founder and head of Alizarine Productions, Inc. Paris, a multi-media production company, specializing in photo exhibitions and documentary films. Párizsban élõ író, aki mint független újságíró is dolgozik ismert francia, német és svájci lapoknak és folyóiratoknak, fõként kulturális tudósítóként és filmkritikusként. A Philadelphiai Nemzetközi Filmfesztivál programszervezõ tanácsadója. Ezenkívül az Alizarine Productions, Inc. Paris, egy fotókiállításokra és dokumentumfilmekre specializálódott multimédia produkciós cég igazgatója.

LOVAS Ildikó (SRB)

critic, writer Born in Szabadka in 1967. Graduated from Hungarian Language and Literature at the Faculty of Art in Szabadka, in 1991. Since 1998 she has worked as editor in chief for the literary gazette "Üzenet". Has published several novels and collections of short stories: "Ink-pot" (1994), "The Other Story"" (1995), "Naked in the Story" (2000), "Via del Corso" (2001). 1967-ben született Szabadkán. 1991-ben az Újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv- és Irodalom Tanszékén magyartanári diplomát szerzett. 1998 óta a Szabadkán megjelenõ Üzenet folyóirat fõszerkesztõje. Megjelent szépirodalmi munkái: Kalamáris (1994), A másik történet (1995), Meztelenül a történetben (2000), Via del Corso (2001).

Phil MULLOY (GBR)

animator Was born in Wallasey, Merseyside. He studied painting at Ravensbourne College of Art, and then film at the Royal College of Art School. For the next ten years he worked as a freelance writer/director of live-action films. He began making animation in 1988. Filmography: "The Wind of Changes" 1996; "The Chain" 1997; "I Still Love You" 1997; "The Sexlife of a Chair" 1998; "Seasons Greetings" 1999; "Intolerance" 2000; "The Invasion" 2001; "The Final Solution" 2004. Született: Wallasey, Merseyside. Festészetet tanult a Ravensbourne M vészeti Fõiskolán, majd filmet a Royal M vészeti Fõiskolán. A következõ 10 évben szabadúszó író/rendezõként dolgozott különbözõ filmeknél. 1988-tól készít animációs filmeket. Filmográfia: "Változó szelek" 1996; "A lánc" 1997; "Még mindig szeretlek" 1997; "Egy szék szexuális élete" 1998; "Karácsonyi üdvözlet" 1999; "Intolerancia" 2000; "A végsõ megoldás" 2004.

Vivi DRAGAN VASILE

(ROM)

cinematographer Born in 1947 in Bucharest. He graduated at the Bucharest Academy of Theatre and Fim in 1973. He has been the Director of Photography of more than 35 feature films, many of which were highly acclaimed by Romanian and foreign critics. He works as a visiting professor of his former Academy in Bucharest, and as the art manager of the Fundatia Arte Vizuale. 1947-ben született Bukarestben. A bukaresti Színház és Filmm vészeti Akadémián szerzett diplomát 1973-ban. Több mint 35 játékfilm operatõre volt, melyek közül több nagy sikert aratott a román és nemzetközi kritikusok körében. Jelenleg vendégprofesszor egykori bukaresti fõiskoláján, illetve a FAV Vizuális M vészeti Alapítvány m vészeti igazgatója.

Piktogramok / Pictograms Youth

Minority

FÕSZERVEZÕK / MAIN O R G A N I Z E R S

DURST György Az Alapítvány elnöke President of MEDIAWAVE Foundation

HARTYÁNDI Jenõ Fõszervezõ Festival Director

5

EGYÉB / O THER

JÓZSA Bernadett Sajtóreferens Press

FREY Ary Háziasszony Assistant

POLLÁK Mariann Szállás Accommodation

BEDE-FAZEKAS Zsolt Amerikai képviselõ Representative in America

CSILLIK Dilara Asszisztens Assistant

Emin KUBASI Ázsiai képviselõ Representative in Asia

MENEDZSMENT / MANAGEMENT

BÁRI Ildikó Általános menedzser General Manager

CSETE Orsolya Fesztivál koordinátor Festival Coordinator

TÁNCZOSNÉ Margit Pénzügyek Finances

FILM

VAJDA Violetta Film koordinátor Film Coordinator

KÁLDY Árpád M szaki asszisztens Technical Assitant

HOZÓ Jenõ Filmasszisztens Film Assistant

SZABÓ Csaba Filmasszisztens, internet Film Assistant

TÓTH Péter M szaki menedzser Technical Manager

PUSKER Péter Színpadmester Stage Master

DOKUMENTÁT OR S TÁB / DOCUMENTARY S TAFF

SZÉKELY Adél Szerkesztõ, filmügyek Editor, Film Affairs

Konferencia / conference: BANA József • Public Relations: CSETE Orsolya • Arculat / Design: NAGY Péter, HAJNAL Zoltán • Programfüzet / Program book (design and layout): NAGY Péter • Katalógus / Catalogue (design and layout): DEÁK Tamás, HARTYÁNDI Mária • Kihelyezett reklámok: BODNÁR Stúdió (Bodnár István), Alak-Art Unió Kft. • Fordítás / Translation: PAPP Hortenzia, BEDE FAZEKAS Zsolt, MONTAG Alex, VESZPRÉMI Anita, VAJDA Violetta • Osztrák képviselõ / Reprsentative in Austria: SIPÕCZ László • Szlovák képviselõ / Representative in Slovakia: Lubomír PUKŠA • Táskavarró / Bag maker: VAJDA Viktória • Feliratozás / Subtitle: CSETE Orsolya, VAJDA Violetta, SZÉKELY Adél, ROTERS Katalin, LOLLOK Kata, HORVÁTH Helga • Információs csoport / Information: GULYÁS Ágnes, HORVÁTH Ildikó, DÓCZI Bea, HARTYÁNDI Flóra, BAKONYI Rena, KISS Vivien • M szaki és filmügyek / Technical and Film Staff: OPRA Vilmos, FEKETE Péter, JÖRG Tibor, VELICSÁNYI Zoltán, DOMONKOS Zoltán, BERTA László, SZEIFT Ákos, KÁDÁR Ervin, TÍMÁR Levente, ESZTER Dániel, DOMBI Krisztián, JAKAB László, ZÁMBORI Csaba, NAGY András, SZEREDI Csaba • Pénzügyek / Financial Department:, TÁNCZOS Mária • Adatfeldolgozás / Data Handling: KÁDÁR Sándor, HOZÓ Csilla • Vendéglátók / Hosts: POSZMIK Vivien, AMBRUS Ildikó, MOLNÁR Nóra, APONYI Noémi, RIPKA Eszter, LOLLOK Kata, BIEDERMANN Zsuzsanna, VIDÁK Anna, FERENCZY Júlia, GAZSÓ Zsuzsi • Sofõrök / Drivers: BAÁN Zoltán, BARTA Viktor, VESZPRÉMI Zoltán • Ellátók / Meal and Representations: SZOMBATHELYI Patrik, • Dokumentátor / Documentarists: KASSAY Róbert, RENDES Ákos (fotó), ESZTER Dani, SZEPESI Gábor, DÖMÖTÖR Péter, WAHL Frigyes, LENGYEL Sándor, SZOLNOKI József (videó)

MÁS HELY SZÍNEK / O THER LOCATIONS

ZENE / MUSIC

NAGY Ildikó Zenei szervezõ Music Organiser

A FESZTIVÁL MUNKATÁRS AI / FES TIVAL S TAFF

NAGY Péter Arculatterv Designer

MAGYARORSZÁG - Budapest - M -HELY, CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY, MAGY-ART www.magy-art.hu, Csorna - BOXI PIZZÉRIA ÉS ZENÉS KLUB http://boxi.uw.hu, Kapuvár - SHOP STOP PIZZÉRIA www.shopstop.hu, Komárom - MONOSTORI ERÕD www.fort-monostor.hu, Pápa - EDVY MALOM FOGADÓ, Sopron - KORTÁRS MOZGÁSTÉR ALAPÍTVÁNY, PUB FICTION CLUB www.pubfiction.tk, Veszprém - M VÉSZETEK HÁZA VESZPRÉM, D'ARTS ALAPÍTVÁNY www.darts.veszprem.hu • AUSZTRIA - Wien / Bécs: COLLEGIUM HUNGARICUM www.collegiumhungaricum.at, SUMMER STAGE www.cafe-stein.com/summerstage • CSEHORSZÁG - Zlín - GOLEM GAMBRINUS KLUB • LENGYELORSZÁG - Myslowice - TROJKAT-MOKIS www.mokis.bazafirm.pl/mediawave, Wroclaw - LYKEND MUSIC CLUB www.lykend.com.pl • SZLOVÁKIA - Banská Bystrica/Besztercebánya www.druzina.info, Dunajská Streda/ Dunaszerdahely NFG-1FILM KLUB, Levice/Léva - PLUS REVICKY HOUSE, Nitra/Nyitra OLD THEATRE, GALERY OF NITRA, FILM CLUB NITRA, VRŠTAT, Bratislava/Pozsony - BASTION PUB www.bastion.sk, Prešov/Eperjes - CULTURAL PILGRIN PLACE www.wave.sk, Ru omberok/Rózsahegy - KULTURNY DOM A HOTEL KULTÚRA www.ruzomberok.sk, www.hotelkultura.sk, Šala/Vágsellye - MSKS DOM KULTÚRY SAL'A www.sala.sk

6

RENDEZÕ:

AALTONEN, Jouko

49

ALDASHIN, Mikhail

71, 76

ABEL, Dominique

85

ALKABETZ, Gil

18, 71

ARROYO, Raúl

27

ARNOLD, Andrea

73

ARTHUR, Sally Ann

23

BALLE, Soren

66

BILLE, Julie

66

AUBURTIN, Frédéric BARKER, Charles

54 16

BIRYUKOV, S.

70

BOLOTNIKOV, Ivan

14

BÓDIS, Kriszta BOOTH, Mike

41

70

BORONIN, Nikolay

84

BRAND, Martin

62

BORTWICK, Dave

68

BUCHER, Kathryn

38

BUDRALA, Dumitru

42

BUCHER, Richard BUZÁS, Mihály CAFFI, Reto

CALVERT, Frances

CARRILLO, Michele CATTIN, Antoine

CELLI, Alessandro CLERTÉ, Joris CORE, Gilles

CORNELSEN, Cornelia CRAMER, Ronnie CSÁKI, László

CSÁSZI, Ádám CSÍK, Judit

U I , Damir

DAVLETSHINA, Ella DEHN, Jochen

38 78

69

85

60

35, 40

13

22

49 62 28

82 15

37

26, 35

78 64

DEVAUX, David

23

DIVINYI, Gábor

21

DIETRICH, Markus DOMÍNGUEZ, Chus

DOMINICI, Alessandro

64 37

59

DRAGOI, Sorin

85

DYENS, Ron

82

DUNSE, Britt

DYGA, Zsombor

EISNER, Vladimir ELING, Stefan ELLIS, Sean

FERRERAS, Ignacio FÓGEL, Katalin

FREEMAN, Mark

GAGET, Jean-Luc

63 57

79 70 14

75

40

46

79

GÁT, Balázs

50

LEITNER, Katrin

64

RYNARD, Su

GIEFER, Florian

62

LITVIAKOV, Sergey

84

SAWKA, Hanna

80

LUTZ, Gregor

69

SEMPEL, Peter

50

GEIRNAERT, Jonas

19

GRIGOR, Attila

13

GINTERSDORFER, Monika 64 GREEN, Simon Warwick

30

HAJNAL, Zoltán

20

GUEX, Antoine

18

HANSEN, Teis Dyekjaer

69

HEERKENS, Noud

69

HELAND, Maria V.

77

HAUPT, Joachim

HEES, Pieter Van HELMER, Veit

47

77

73, 86

HERRENSCHMIDT, L. D.

24

HOAAS, Solrun

47

HEUVEL, Saskia van den 39 HOECK, Kristian

66

HOOLBOOM, Mike

82

HORIZON-FRANZEL, S.

80

IEPAN, Florin

79

HOLTHUIS, Gerard

83

HOPKINS, Duane

12

HUNTLEY, Sam

29

IGAZSÁG, Radu

81

IVÁNYI, Marcell

74

JADOT, Philippe

48

JANCIS, Kaspar

46

JAGTIANI, Jessica

62

JAOUI, Agnes

53

JENSEN, Steen Dongo

66

JOVANOVI , Petar

38

JONGEDÜK, Wim KAHN, Nathaniel

83

KAßENBERG, Johannes

48 81

KEREKES, Peter

75

KIRFEL, Cornelius

63

KOMERS, Rainer

36

KHARIDITI, Alexij KNAUF, Thierry

KÖNCZEI, Csilla

71

68 85

KOSTOMAROV, Pavel 35, 40 KOTNYEK, István

KRZECZEK, Dariusz KUSHIDA, Takeshi

82

28, 30

15

KUSTURICA, Emir

56

LÁGLER, Péter

48

KVB

LAKATOS, Róbert LANDO, Sergey

78 74

84

LARSEN, Hanne

66

LEDUNE, Eric

71

LECONTE, Patrice LEE, Bertrand

53 11

LICHTER, Péter

31

LOZNITSA, Sergey

84

LYON, Nicholas

73

MARCZEWSKI, Filip

34

MASSONNET, Philippe

22

MAXIMOV, Ivan

68

MÉSZÁROS, Péter

12

MAGAMBETOW, Marat

86

MASSI, Simone

21

MATOVIC, Momir

78

MEDVEDEV, Pavel

36

MEY, Thierry De

85

MEZZAPESA, Pippo

59

MIKKONEN, Marja

83

MIAILHE, Florence

80

MITI , Boris

41

MONNIKENDAM, Vincent 86 MOREL, Pierre

52

MOSS, Vladimir

39

MÜLLER, (Flint) Stephan 63 MULLOY, Phil

70, 81

MUNDRUCZÓ, Kornél NEMESCU, Cristian NEUTGENS, Jos

NILSSON, Emil Kahr

75

79

29, 83 66

NURIDSANY, Claude

54

43

46, 76

PÉRENNOU, Marie PETER, Walter PIKKOV, Ülo

PÖLCZ, Boglárka

54

POLLMEIER, Sabine

64

46, 75

PÖLCZ, Róbert

78

78 47

PONTREMOLI, Federica

59

PRVULOVI , Ljiljana

49

RACHMAN, Paul

77

POTIEVSKY, Evgeny PURVES, Barry J.C.

RADOVANOVIC, Goran

47

68

80

REHBERG, Nico

64

REINELT, Klaus

81

REIFGERST, Hanna RENARD, Delphine ROBERG, Ivi

ROMANOVA, Zhanna ROVERE, Matteo

SERRAZINA, Pedro

SERVOUZE, Agathe

SHIMANJUK, Svetlana Siegfried

SILLÓ, Sándor

64 19

62

84

60

50 73

60

60 71 24 11

10

50

SLETAUNE, Pal

76

SMITH, John

31, 83

SOKOLOV, Andrey

71, 76

SNOWMAN, David

46

SOLOMON, Alexandru STELLING, Jos

SUTORMIN, Alexei

SZALADJÁK, István SZEMZÕ, Tibor

SZÕKE, András

43

72

86 74

27

56

SZOLNOKI, József

74, 78

TADDICKEN, Sven

77

SZTANDERA, Jarek

34

TALBOT, Laurent

22

ANICUI, Paul

84

TEIGEN, Lene

73

TALBOT, Manu

TENDER, Priit

68

PÄRN, Priit

SERIO, Massimilano

84

OSKOUEI, Mehrdad PAPP, Gábor Zsigmond

SERIO, Gianluca De

TAYLOR, Ali

59

OZON, François

SCHERRER, Dominik

54

ORIANI, Giulia ORIOL, Marc

SALOMÉ, Jean-Paul

26, 62

THOBURN, Grant TÖRÖK, Ferenc TÓTH, Pál

22 20

46, 75, 76

77 16

71

TRAYKOVA, Eldora

79

VERBEEK, Jan

62

VALETTE, Eric VOLZ, Sven

VROMBAUT, An WALD, Micha

80 63

70 10

WOLTING, Femke

42

YAMAMURA, Koji

81

WSZELAKI, Maciej

73

ZINI, Levi

69

ZUR, Masha

46

ZSÉDELY, Teréz ZUR, Yonathan

20

46

EREDETI FILMCÍM: 5/4

68

66 SEASON

75

5x2

54

99 VUOTTA ELÄMÄSTÄNI 83 A DISZNÓ ÚTJA

12

A FOOL AND HIS MONEY 55 A SAD STORY...

66

AGUJETAS, CANTAOR

85

AFTA

ALICE ET MOI

75 10

ALLOCATION

83

ANAPHASE - THE FILM

69

AMARI KRIS

ANTHOLOGY AQUA GYM

ARABESKA

ARANYMADÁR

ARSENE LUPIN AU PREMIER... AUSZIEHEN

AZ ÜGYNÖK ÉLETE BAKA

BANLIEUE 13

41

84 30 26 74

52

80 64

43

68 52

BAYAN BAK BANA BAYAN 71 BEST OF LUKAS M.

63

BIEDA ZIEMIA

34

BEZSENNO TEJ NOCY 80 BIG LUCKY CARTER

84

BLESTEMUL ARICIULUI

42

BOBORUL

81

BLACK XXX-MAS BLIGHT

77

83

BOOKASHKI

76

BREAKDANCE

62

BOSSA ASTORIA BUS-STOP 99

21

69

CADA DÍA PASO POR AQUÍ27 CAPPUCCINO

75

CHAINSMOKER

77

CASHBACK

14

CHEZ NOËL

22

COLUMBA URBICA

86

CHRONICLE...

62

COMME UNE IMAGE

53

CRACKS IN THE MASK

85

DANIEL FRASNAY...

48

COUNTING SHEEP CSODÁLATOS...

DAY I APPROACH...

77 16 14

DECA IZ LIMENOG SELA 49 DERNIER HURLEMENT DIE ZEIT HEILT... DOGORA

23

62

53

DRIVE BABY DRIVE

77

LIVE STRUCTURES VOL. 1 64

REEL

73

EFFACEMENT

47

LOVESTOREYS

RETRO

78

EATING OUT

76

EGY ELVONT ISMERET

85

ÉJSZAKAI ELÕADÁS

31

EMPEROR'S...

66

EZ VAN!

27

FLIGHT OF THE STONE

80

FRANK YA WENDY

46

GALLERY, THE

72

EGY ÚJABB NAP

EMBER A TÜKÖRBEN EN ALGUN LADO... FLATLIFE

71 13

24

19

FOR LOVE OF THE FLAG 55 GAGARIN

71

GAS STATION, THE

72

GÉPM VÉSZET

48

GENESIS

54

HANDS AWAY

63

HELL FOR LEATHER

73

HILDA HUMPHREY

73

HASH

HENGENPELASTAJA HONG KONG

71

49 83

HOUSE OF PAIN

82

IAGALO

84

HOW TO COPE... ILLUSIA

75

86

INDUL A NYÁR

20

INVASION, THE

81

INTOLERANCE

IO SO CHI SONO

81

21

JYU-GO HUN OKURENO... 15

KANN ICH WAS ABHABEN?81 KAZUO OHNO

50

KHANEYEH...

68

KONTAKT TRIPTYCHON

69

L'ULTIMO PISTOLERO

59

KÉSZ CIRKUSZ KILLING HEINZ KORAL

LA BUNICI

57

70

79

85

LA CITÉ DES VENTS

59

LA FLAMME

82

LA DERNIÉRE HEURE

18

LA STRADA

35

LATEX

76

LANDUNTER LEO E SANDRA

63 13

LEPTINOTARSA

78

LINES IN THE SAND

46

LIBERTÉ CHÉRIE LITTLE WOLF

79 70

LOOP

LOVE ME OR...

73

69 12

LUUKKAANKANGAS

30

MAKING...

55

MAN IN MOTION

69

MARIA JESUS

60

MAGIA RUSSICA MAMA, LOOK

46 77

MARELE JAF COMUNIST 43 MINT A MÉHECSKÉK

40

MOEDER DAO...

86

MIRNAJA ZHIZN MONT BLANC

MORIR DE AMOR

40 75 18

MOSHE HAMMER

26

MUSIQUE DE TABLES

85

MY BEST MATE

16

MT. HEAD

MY ARCHITECT NACHTSONNE

81

48

62

NAPFOGYATKOZÁS

82

NEIGHBOURS

70

NAUFRAGHI

NEONLIGHTS-TALES

59 79

NIGHT OF THE CARROTS 76 NO ÁMBITO DO CAUCA

37

NO GRAY TWILIGHT

38

NORDEN

63

NOME ROAD SYSTEM NUNZIA

36

59

ON A WEDNESDAY...

62

OTHER SIDE, THE

71

ORTEM

28

OUWE JONGENS

39

PANNON HALOM

74

ÖRDÖGTÉRGYE

74

REMINISCENTIA RUBICON

SAINT INSPECTOR, THE

70

SAN ANTONIO

54

SAMEDI, DIMANCHE... SANSA

SCREEN PLAY SHENG RI

SNEAKERS SOLE

SOUND OF MUSIC, THE

SULLA RIVA DEL LAGO SURPRISE!

SVADBA TISHINY

66

PILLOW GIRL

28

PO CUD

POLISH YOUR SHOES POSELENIE

82 34

29

84

POVESTE LA SCARA "C" 79 PRETTY DYANA

41

PRUDENCE 'A...

22

PUT

11

PULENG

20

70

60

73

36 78

SZOCIALISTA...

78

TEMPERANTIA

83

TANGO NERO TOLLAS

TRANSFORMATOR

19

37

35

TUVALU

86

UNDERGROUND

15

TYREN

66

UNTERWEGS

86

VIOLA

76

VENT DE SEL WAITING ROOM, THE WASP

24

72

73

WORST CASE SCENARIO 31 ZARAPINA PO NEBU

27

ZEMLJA VAJAJE

38

ICA IVOTA

78

ZECE MINUTE CU CLASA 79 ZENÉSZBÚCSÚZTATÓ

ZSIGULI

PIKNIK

60

74

66

PIGEN I SKABET

11

42

SZÉL

SZAFARI

ZINANA

23

68

82

47

PIANISSIMO

10

SYGNAL

PEPPERS AND NUDES PERFECT

80

SECRET ADVENTURES... 68

39

50

71

SAG MIR WO DU STEHST 64

PARADISE

PARNO GRASZT

29

ZIVOT JE CUDO

50

59

56

56

7

8

MEDIAWAVE ’2004 FILMPROGRAM NEMZETKÖZI VERSENYPROGRAM / INTERNATIONAL COMPETITION FEAT 1. JÁTÉKFILMEK 1 / FEATURE FILMS 1 April 23. (Saturday) 2005. április 23. (szombat) 19:15 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM April 29. (Friday) 2005. április 29. (péntek) 21:30 LLOYD MOZI / CINEMA

10

FIC 1. KISJÁTÉKFILMEK 1 / SHORT FICTIONS FILMS 1 April 24. (Sunday) 2005. április 24. (vasárnap) 19:30 LLOYD MOZI / CINEMA April 30. (Saturday) 2005. április 30. (szombat) 18:30 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

10-12

FIC 3. KISJÁTÉKFILMEK 3 / SHORT FICTIONS FILMS 3 April 23. (Saturday) 2005. április 23. (szombat) 18:00 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM April 25. (Monday) 2005. április 25. (hétfõ) 19:00 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

15-16

ANI 1. ANIMÁCIÓSFILMEK 1 / ANIMATION FILMS 1 April 23. (Saturday) 2005. április 23. (szombat) 18:15 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM April 29. (Friday) 2005. április 29. (péntek) 20:45 LLOYD MOZI / CINEMA

18-19

FIC 2. KISJÁTÉKFILMEK 2 / SHORT FICTIONS FILMS 2 April 23. (Saturday) 2005. április 23. (szombat) 17:00 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM April 29. (Friday) 2005. április 29. (péntek) 19:30 LLOYD MOZI / CINEMA

FIC 4. KISJÁTÉKFILMEK 4 / SHORT FICTIONS FILMS 4 April 25. (Monday) 2005. április 25. (hétfõ) 19:00 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM April 27. (Wednesday) 2005. április 27. (szerda) 18:45 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

ANI 2. ANIMÁCIÓSFILMEK 2 / ANIMATION FILMS 2 April 24. (Sunday) 2005. április 24. (vasárnap) 17:00 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM April 30. (Saturday) 2005. április 30. (szombat) 17:30 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

EXP 1. KÍSÉRLETIFILMEK 1 / EXPERIMENTAL FILMS 1 April 23. (Saturday) 2005. április 23. (szombat) 15:30 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM April 29. (Friday) 2005. április 29. (péntek) 18:00 LLOYD MOZI / CINEMA

EXP 2. KÍSÉRLETIFILMEK 2 / EXPERIMENTAL FILMS 2 April 24. (Sunday) 2005. április 24. (vasárnap) 17:30 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM April 26. (Tuesday) 2005. április 26. (kedd) 17:00 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM DOC 1. VILÁG - KÉPEK / WORLD AND IMAGES DOKUMENTUMOK 1 - DOCUMENTARY 1 April 24. (Sunday) 2005. április 24. (vasárnap) 18:00 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM April 30. (Saturday) 2005. április 30. (szombat) 16:00 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM DOC 2. VILÁG - KÉPEK / WORLD AND IMAGES DOKUMENTUMOK 2 - DOCUMENTARY 2 April 23. (Saturday) 2005. április 23. (szombat) 16:15 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM April 25. (Monday) 2005. április 25. (hétfõ)17:00 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

DOC 3. VILÁG - KÉPEK / WORLD AND IMAGES DOKUMENTUMOK 3 - DOCUMENTARY 3 April 25. (Monday) 2005. április 25. (hétfõ) 16:00 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM April 27. (Wednesday) 2005. április 27. (szerda) 15:45 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

DOC 4. VILÁG - KÉPEK / WORLD AND IMAGES DOKUMENTUMOK 4 - DOCUMENTARY 4 April 25. (Monday) 2005. április 25. (hétfõ) 13:00 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM April 28. (Thursday) 2005. április 28. (csütörtök) 15:00 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM DOC 5. VILÁG - KÉPEK / WORLD AND IMAGES DOKUMENTUMOK 5 - DOCUMENTARY 5 April 24. (Sunday) 2005. április 24. (vasárnap) 16:00 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM April 26. (Tuesday) 2005. április 26. (kedd) 15:30 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

DOC 6. VILÁG - KÉPEK / WORLD AND IMAGES DOKUMENTUMOK 6 - DOCUMENTARY 6 April 25. (Monday) 2005. április 25. (hétfõ) 17:15 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM April 27. (Wednesday) 2005. április 27. (szerda) 17:00 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

LDOC 1. VILÁG - KÉPEK / WORLD AND IMAGES HOSSZÚ DOKUMENTUMOK 1 - LONG DOCUMENTARY 1 April 24. (Sunday) 2005. április 24. (vasárnap) 15:00 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM April 30. (Saturday) 2005. április 30. (szombat) 14:00 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM LDOC 2. VILÁG - KÉPEK / WORLD AND IMAGES HOSSZÚ DOKUMENTUMOK 2 - LONG DOCUMENTARY 2 April 24. (Sunday) 2005. április 24. (vasárnap) 19:00 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM April 26. (Tuesday) 2005. április 26. (kedd) 18:30 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM LDOC 3. VILÁG - KÉPEK / WORLD AND IMAGES HOSSZÚ DOKUMENTUMOK 3 - LONG DOCUMENTARY 3 April 23. (Saturday) 2005. április 23. (szombat) 14:30 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM April 25. (Monday) 2005. április 25. (hétfõ) 15:00 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

12-14

16

20-24

26-29

29-31

34-35

35-37

37-39

39-40

40-41

41-42

42

43

43

NEM VERSENY PROGRAM / NON COMPETITION PROGRAM NEMZETKÖZI PANORÁMA / INTERNATIONAL PANORAMA

ANI 3. ANIMÁCIÓSFILMEK 3 / ANIMATION FILMS 3 April 28. (Thursday) 2005. április 28. (csütörtök) 19:00 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM April 29. (Friday) 2005. április 29. (péntek) 23:45 LLOYD MOZI / CINEMA

46

ARTDOC 1. M VÉSZETI DOK. 1 / DOC. ABOUT ART 1 April 28. (Thursday) 2005. április 28. (csütörtök) 18:00 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

46-47

ANI 4. ANIMÁCIÓSFILMEK 4 / ANIMATION FILMS 4 April 28. (Thursday) 2005. április 28. (csütörtök) 19:00 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

ARTDOC 2. M VÉSZETI DOK. 2 / DOC. ABOUT ART 2 April 23. (Saturday) 2005. április 23. (szombat) 12:00 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

46

47-48

ARTDOC 3. M VÉSZETI DOK. 3 / DOC. ABOUT ART 3 April 28. (Thursday) 2005. április 28. (csütörtök) 16:45 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

48

MUS 1. ZENEI FILMEK 1 / MUSIC FILMS 1 April 25. (Monday) 2005. április 25. (hétfõ) 14:45 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

49

ARTDOC 4. M VÉSZETI DOK. 4 / DOC. ABOUT ART 4 48 April 24. (Sunday) 2005. április 24. (vasárnap) 13:30 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

MUS 2. ZENEI FILMEK 2 / MUSIC FILMS 2 April 26. (Tuesday) 2005. április 26. (kedd) 14:00 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

49

MUS 4. ZENEI FILMEK 4 / MUSIC FILMS 4 April 30. (Saturday) 2005. április 30. (szombat) 18:00 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

50

MUS 3. ZENEI FILMEK 3 / MUSIC FILMS 3 April 24. (Sunday) 2005. április 24. (vasárnap) 14:30 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

DANCE TÁNCFILMEK / DANCE FILMS April 26. (Tuesday) 2005. április 26. (kedd) 12:45 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

SPECIAL PROGRAMS FRA 1. FRANCIA FILMNAPOK 1-7 FRENCH FILMDAYS 1-7 April 22. (Friday) 2005. április 22. (péntek) 16:00 April 22. (Friday) 2005. április 22. (péntek) 19:00 April 22. (Friday) 2005. április 22. (péntek) 21:00 April 23. (Saturday) 2005. április 23. (szombat) 19:00 April 23. (Saturday) 2005. április 23. (szombat ) 21:00 April 24. (Sunday) 2005. április 24. (vasárnap) 19:15 April 24. (Sunday) 2005. április 24. (vasárnap) 21:00 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM SZABADTÉRI VETÍTÉSEK / OPEN AIR SCREENINGS April 22. (Friday) 2005. április 22. (péntek) 20:30 April 23. (Saturday) 2005. április 23. (szombat) 20:30 April 24. (Sunday) 2005. április 24. (vasárnap) 20:30 SZÉCHENYI TÉR / SQUARE ARCHIVE ALICE GUY RETROSPECTIVE ALICE GUY RETROSPEKTÍV April 29. (Friday) 2005. április 29. (péntek) 15:00 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM EUCON 1. EURÓPAI KAPCSOLATOK 1-3. EUROPEAN CONNECTIONS 1-3. "CITTADELLA DEL CORTO" OLASZ RÖVIDFILMEK / SHORT FILMS FROM ITALY April 29. (Friday) 2005. április 29. (péntek) 14:00 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

"KASSELER DOCUMENTARY FILM AND VIDEO FESTIVAL" FILMEK KASSELBÕL / FILMS FROM KASSEL, GERMANY April 29. (Friday) 2005. április 29. (péntek) 15:30 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM "DÁN FILMEK AARHUS MEGYÉBÕL DANISH FILMS FROM THE COUNTY OF AARHUS April 27. (Wednesday) 2005. április 27. (szerda) 20:00 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

BEST FILMS OF MEDIAWAVE FEAT1. JÁTÉKFILMEK / FEATURE FILMS April 28. (Thursday) 2005. április 28. (csütörtök) 18:00 LLOYD MOZI / CINEMA

SHORT FIC 1. KISJÁTÉKFILMEK 1 / SHORT FICTIONS 1 April 23. (Saturday) 2005. április 23. (szombat) 23:15 LLOYD MOZI / CINEMA April 28. (Thursday) 2005. április 28. (csütörtök) 21:00 LLOYD MOZI / CINEMA

50

50

52-54

56-57

55

58-60

61-64

65-66

86 73

SHORT FIC 2. KISJÁTÉKFILMEK 2 / SHORT FICTIONS 2 April 23. (Saturday) 2005. április 23. (szombat) 21:30 LLOYD MOZI / CINEMA April 27. (Wednesday) 2005. április 27. (szerda) 19:30 LLOYD MOZI / CINEMA April 28. (Thursday) 2005. április 28. (csütörtök) 22:30 LLOYD MOZI / CINEMA

72

SHORT FIC 4. KISJÁTÉKFILMEK 4 / SHORT FICTIONS 4 April 25. (Monday) 2005. április 25. (hétfõ) 19:15 LLOYD MOZI / CINEMA April 27. (Wednesday) 2005. április 27. (szerda) 22:00 LLOYD MOZI / CINEMA

79

SHORT FIC 3. KISJÁTÉKFILMEK 3 / SHORT FICTIONS 3 April 24. (Sunday) 2005. április 24. (vasárnap) 23:00 LLOYD MOZI / CINEMA April 26. (Tuesday) 2005. április 26. (kedd) 18:15 LLOYD MOZI / CINEMA

76

SHORT FIC 5. KISJÁTÉKFILMEK 5 / SHORT FICTIONS 5 April 24. (Sunday) 2005. április 24. (vasárnap) 16:00 LLOYD MOZI / CINEMA April 30. (Saturday) 2005. április 30. (szombat) 20:30 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

74

ANI 1. ANIMÁCIÓS FILMEK 1 / ANIMATION FILMS 1 April 22. (Friday) 2005. április 22. (péntek) 19:00 HRABAL - KÁLDY TEREM / ROOM April 26. (Tuesday) 2005. április 26. (kedd) 20:00 LLOYD MOZI / CINEMA

68

ANI 3. ANIMÁCIÓS FILMEK 3 / ANIMATION FILMS 3 April 24. (Sunday) 2005. április 24. (vasárnap) 21:15 LLOYD MOZI / CINEMA April 27. (Wednesday) 2005. április 27. (szerda) 20:30 LLOYD MOZI / CINEMA

75

EXP 1. KISÉRLETI FILMEK 1 / EXPERIMENTAL FILMS 1 April 26. (Tuesday) 2005. április 26. (kedd) 15:30 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM April 28. (Thursday) 2005. április 28. (csütörtök) 16:00 LLOYD MOZI / CINEMA

82

ANI 2. ANIMÁCIÓSFILMEK 2 / ANIMATION FILMS 2 April 23. (Saturday) 2005. április 23. (szombat) 20:00 LLOYD MOZI / CINEMA April 30. (Saturday) 2005. április 30. (szombat) 22:30 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

69

ANI 4. ANIMÁCIÓSFILMEK 4 / ANIMATION FILMS 4 April 25. (Monday) 2005. április 25. (hétfõ) 21:00 LLOYD MOZI / CINEMA April 28. (Thursday) 2005. április 28. (csütörtök) 19:30 LLOYD MOZI / CINEMA

80

EXP 2. KISÉRLETI FILMEK 2 / EXPERIMENTAL FILMS 2 April 25. (Monday) 2005. április 25. (hétfõ) 22:30 LLOYD MOZI / CINEMA April 27. (Wednesday) 2005. április 27. (szerda) 18:00 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

82

DOC 2. DOKUMENTUM FILMEK 2 / DOCUMENTARIES 2 April 23. (Saturday) 2005. április 23. (szombat) 16:00 LLOYD MOZI / CINEMA April 29. (Friday) 2005. április 29. (péntek) 17:00 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

68

DOC 1. DOKUMENTUM FILMEK 1 / DOCUMENTARIES 1 April 25. (Monday) 2005. április 25. (hétfõ) 17:30 LLOYD MOZI / CINEMA April 26. (Tuesday) 2005. április 26. (kedd) 19:00 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

78

DOC 3. DOKUMENTUM FILMEK 3 / DOCUMENTARY 3 April 27. (Wednesday) 2005. április 27. (szerda) 17:45 LLOYD MOZI / CINEMA April 29. (Friday) 2005. április 29. (péntek) 22:00 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

86

DOC 4. DOKUMENTUM FILMEK 4 / DOCUMENTARIES 4 April 27. (Wednesday) 2005. április 27. (szerda) 20:00 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM April 30. (Saturday) 2005. április 30. (szombat) 19:00 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

85

DOC 6. DOKUMENTUM FILMEK 6 / DOCUMENTARIES 6 April 28. (Thursday) 2005. április 28. (csütörtök) 14:00 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM April 29. (Friday) 2005. április 29. (péntek) 16:00 LLOYD MOZI / CINEMA

86

DOC 8. DOKUMENTUM FILMEK 8 / DOCUMENTARIES 8 April 25. (Monday) 2005. április 25. (hétfõ) 16:00 LLOYD MOZI / CINEMA April 29. (Friday) 2005. április 29. (péntek) 19:00 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

78

DOC 5. DOKUMENTUM FILMEK 5 / DOCUMENTARIES 5 April 26. (Tuesday) 2005. április 26. (kedd) 16:00 LLOYD MOZI / CINEMA April 27. (Wednesday) 2005. április 27. (szerda) 16:15 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

84

DOC 7. DOKUMENTUM FILMEK 7 / DOCUMENTARIES 7 April 24. (Sunday) 2005. április 24. (vasárnap) 18:00 LLOYD MOZI / CINEMA April 29. (Friday) 2005. április 29. (péntek) 17:00 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

75

ARCHIV PORLEPTE DOBOZOK 1 / DUSTY RELLS 1 April 26. (Tuesday) 2005. április 26. (kedd) 17:30 LLOYD MOZI / CINEMA April 27. (Wednesday) 2005. április 27. (szerda) 15:00 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

84

MUSIC 1. ZENEI FILMEK 1 / MUSIC FILMS 1 April 27. (Wednesday) 2005. április 27. (szerda) 16:00 LLOYD MOZI / CINEMA April 28. (Thursday) 2005. április 28. (csütörtök) 16:00 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

85

DANCE TÁNCFILMEK / DANCE FILMS April 23. (Saturday) 2005. április 23. (szombat) 18:00 LLOYD MOZI / CINEMA April 26. (Tuesday) 2005. április 26. (kedd) 17:30 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

69

MUSIC 2. ZENEI FILMEK 2 / MUSIC FILMS 2 April 26. (Tuesday) 2005. április 26. (kedd) 22:00 LLOYD MOZI / CINEMA April 27. (Wednesday) 2005. április 27. (szerda) 13:00 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

84

9

NEMZETKÖZI VERSENYPROGRAM INTERNATIONAL COMPETITION JÁTÉKFILMEK, KISJÁTÉKFILMEK FICTIONS FILMS, SHORT FICTIONS FILMS

10

J ÁT É K F I L M E K 1 / F E A T U R E F I L M S 1 ( 115 ' ) A P R I L 2 3 . ( S A T U R D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 3 . ( S Z O M B A T ) 19 : 15 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM A P R I L 2 9 . ( F R I D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 9 . ( P É N T E K ) 21 : 3 0 LLOYD MOZI / CINEMA

SANSA

Rendezõ / Directed by: Siegfried (ESP) 115 min. 2003 35mm film

Forgalmazó / Distributor: Films Distribution Gyártó. / Produced by: Films Distribution. Forgatókönyv / Screenplay by: Siegfried. Operatõr / Photographed by: Siegfried & Vincent Buros. Zeneszerzõ / Music by: Siegfried & Ivry GITLIS. Vágó / Edited by: Herk SCHNEID. Szereplõk / Cast: Roschay ZEM, Emma SUAREZ, Ivry GITLIS Cím / Address: Paméla LEU Films Distribution SAS 75002 Paris, 20 Rue Saint Augustin, France

Tel: 33/153 103 399 Fax: 33/153 103 398 E-mail: [email protected]

Sansa's incredible adventures through the world.

K I S J ÁT É K F I L M E K 1 / S H O R T F I C T I O N S F I L M S 1 A P R I L 24 . ( S U N D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 24 . ( V A S Á R N A P ) 19 : 3 0 LLOYD MOZI / CINEMA A P R I L 3 0 . ( S A T U R D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 3 0 . ( S Z O M B A T ) 18 : 3 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

ALICE ET MOI

ALICE AND I ALICE ÉS ÉN

Rendezõ / Directed by: Micha WALD (BEL) 19 min. 2004 35mm film

Forgalmazó / Distributor: Versus Production. Gyártó / Produced by: Jacques-Henri BRONCKART. Forgatókönyv / Screenplay by: Micha WALD. Operatõr / Photographed by: Jean-Paul De ZAEYTIJD. Zeneszerzõ / Music by: Jarby Mc Coy. Vágó / Edited by: Susana ROSSBERG. Szereplõk / Cast: Vincent LÉCUYER (Simon), Bella WAJNBERG (Mala), Gita SPIEGEL (Colette), Martha MORA (Lydia), Sofia ACHAVAL (Alice) Cím / Address: Nicolas SACRE Versus Production 4000 Liege, Rue des Augustins 34, Belgium Tel: 32/4/223-18 35 Fax: 32/4/223-21 71 E-mail: [email protected]

Simon has to drive his old aunt Mala and two of her friends, Lydia and Colette, to the seaside. While driving, he argues with his girlfriend Alice over the phone. The three women slowly but surely interfere. This, of course does not solve anything...

Simon a tengerpartra viszi idõs nagynénjét és annak két barátnõjét Lydiát és Colettet. Vezetés közben telefonon veszekszik barátnõjével, Alice-szel. A három nõ lassan, de biztosan beavatkozik. Ezzel persze nem oldódik meg semmi…

Sansa hihetetlen világutazása.

Siegfried

Micha WALD • Born in Bruxelles 26/02/1974. Education: Institut National Supérieur des Arts du Spectacle - INSAS, Bruxelles, Université Libre de Bruxelles - ULB Filmography: "La Nuit tous les chats sont gris", short fiction (festivals of Charleroi, Namur, Mons, Huy) - 1999 "Redouan", fiction, "Kozari", under development Született: Brüsszel, 26/02/1974. Tanulmányok: M vészeti Fõiskola - INSAS, Brüsszel Libre Egyetem, Brüsszel - ULB Filmográfia: "La Nuit tous les chats sont gris", rövid fikció, 35 mm -20' (Charleroi, Namur, Mons, Huy fesztiválokon szerepelt) - 1999 "Redouan", fikció "Kozari", készülõben.

K I S J ÁT É K F I L M E K 1 / S H O R T F I C T I O N S F I L M S 1 A P R I L 24 . ( S U N D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 24 . ( V A S Á R N A P ) 19 : 3 0 LLOYD MOZI / CINEMA A P R I L 3 0 . ( S A T U R D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 3 0 . ( S Z O M B A T ) 18 : 3 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

SHENG RI

BIRTHDAY SZÜLETÉSNAP

Rendezõ / Directed by: Bertrand LEE (SGP) 30 min. 2004 35mm film

Gyártó / Produced by: Bertrand LEE. Forgatókönyv / Screenplay by: Bertrand LEE. Operatõr / Photographed by: Joseph LEE. Zeneszerzõ / Music by: Leslie LOW. Vágó / Edited by: Low Hwee Ling. Szereplõk / Cast: Jonathan CHIANG, Mindy ONG Cím / Address: Bertrand LEE 486862 Singapore, 734 Upper Changi Road East # 02-19, Singapore Tel: 65/91 88 98 68 E-mail: [email protected]

A film about a young teenage couple facing what might be the last day of their relationship. That day also happens to be their son's birthday.

K I S J ÁT É K F I L M E K 1 / S H O R T F I C T I O N S F I L M S 1 A P R I L 24 . ( S U N D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 24 . ( V A S Á R N A P ) 19 : 3 0 LLOYD MOZI / CINEMA A P R I L 3 0 . ( S A T U R D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 3 0 . ( S Z O M B A T ) 18 : 3 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

PUT WAY ÚT

Rendezõ / Directed by: Svetlana SHIMANJUK (RUS) 28 min. 2003 35mm film

Forgalmazó / Distributor: Saint-Petersburg Documentary Film Studio Gyártó / Produced by: Viatcheslav TELNOV Forgatókönyv / Screenplay by: Konstantin SYNGAYEVSKY Operatõr / Photographed by: Sergey LANDO Zeneszerzõ / Music by: Vladislav PANCHENKO Vágó / Edited by: Lena SEMENOVA Szereplõk / Cast: Kolya SPIRIDONOV, Valera MAFULYAK, Kirill ULYANOV Cím / Address: Victoria YEVDOKIMOVA St. Petersburg Documentary Film Studious 190068 St. Petersburg, Krukov Kanal 12, Russia Tel: 7/812/114-08 06 Fax: 7/812/114-33 04 E-mail: [email protected]

A "road movie' describing one day of a small Russian boy's life of the 11th Century. That day he is on his way to his ill horse, when soldiers arrive in his village to baptize the local pagans. But the great historic event for Russia turns out to be an obstacle on small Proshka's way to heal his beloved animal.

Egy fiatal pár kapcsolatában ez lesz talán az utolsó nap, mely nap egyben fiuk születésnapja is.

Bertrand LEE • Aged 26, one of the brightest young directing talents in Asia. Education and Filmography: 2000, School of Film and Media, Singapore, (first short film "Trishaw",National Award for Best Cinematography from Kodak's "The Competition") 2001, Director's course, Escola Superior de Cinema I Audiovisuales de Catalunya,Barcelona (short film "La Conquista" Cilect 50th Anniversary Festival named it one of the best student films made in its history) 2003, first TV commercial for Singapore Red Cross. commercials for Coca Cola, Unilever Today, Bertrand alternates between exploring his creative mind with the crafting of great commercials, and fueling his artistic soul by making short projects that he feels strongly passionate about. "Birthday" is one of those short projects. 26 éves, Ázsia egyik legtehetségesebb rendezõje. Tanulmányok és filmográfia: 2000, Film és Media Fõiskola, Singapore, (elsõ rövidfilmje "Trishaw", Kodak legjobb rendezõi díja), 2001, rendezõi szak, Filmm vészeti Fõiskola, Catalunya, Barcelona (rövidfilm "La Conquista", a Cilect 50. évfordulós Fesztiválja, az addigi egyik legjobb diákfilmnek tartotta) 2003, elsõ TV reklámfilmje Singapore Vörös Kereszt részére reklámfilmek: Coca Cola, Unilever. Manapság reklámfilmeknél kamatoztatja kreativitását, m vészi szenvedélyét pedig olyan rövidfilmekben juttatja kifejezésre, mint pélául a "Birthday" .

A "road movie" egy XXI. századbeli orosz fiú életének egy napját mutatja be. A fiú épp beteg lovát meggyógyítani megy, amikor katonák érkeznek a faluba, hogy a helyi pogányokat megkereszteljék. De Oroszország számára a legnagyobb történelmi eseményt egy a kis Proshka szeretett állatához vezetõ úton fellépõ akadály okozza.

Svetlana SHIMANJUK • Born 12.12.1970 in Gatchina, Leningrad oblast (Russia). Education and Filmography: Baltiysky State Technical University, Arts Dept. Arts University of Cinema and Television, screen arts faculty 1998-1999 "Short episode from other people's life" (b/w, 16mm, 20 min) "WAY" (35 mm, b/w, August 2003, 3 parts, production: St.Petersburg Documentary Film Studio) - director, debut feature film. Született: 1970 dec. 12. Gatchina, Leningrad. Tanulmányok és filmográfia: Baltiysky Állami Egyetem, m vészeti szak Film és Televízió M vészeti Egyetem, filmm vészeti szak 1998-1999 "Epizód más emberek életébõl" (f/f, 16mm, 20 min) "Út" (35 mm, f/f, Aug.

11

12

K I S J ÁT É K F I L M E K 1 / S H O R T F I C T I O N S F I L M S 1 A P R I L 24 . ( S U N D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 24 . ( V A S Á R N A P ) 19 : 3 0 LLOYD MOZI / CINEMA A P R I L 3 0 . ( S A T U R D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 3 0 . ( S Z O M B A T ) 18 : 3 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

LOVE ME OR LEAVE ME ALONE

SZERESS, VAGY HAGYJ BÉKÉN Rendezõ / Directed by: Duane HOPKINS (GBR) 14 min. 2003 35mm film

Forgalmazó / Distributor: The Coproduction Office. Gyártó / Produced by: Samm HAILLAY. Forgatókönyv / Screenplay by: Duane HOPKINS. Operatõr / Photographed by: Lol CRAWLEY. Vágó / Edited by: Chris BARWELL. Szereplõk / Cast: James FIRKINS, Zoe RIETTI Cím / Address: Samm HAILLAY Third Films NE6 5NN Newcastle Upon Tyne, 3, Heaton Grove, Great Britain Tel: 44/191/240-45 90 Fax: 44/191/240-45 90 E-mail: [email protected]

A young boy, a young girl. Against the backdrop of the countryside they try to understand and express their feelings for each other. A

study in the articulations and limitations of first love. Fiatal fiú, fiatal lány, vidéki táj a háttérben. Megpróbálják megérteni egymást és egymás iránti érzéseiket kinyilvánítani. Az elsõ szerelem kifejezésének és korlátainak tanulmánya.

Duane HOPKINS • was born in the 'Cotswolds', a rural area in Southern England. After leaving school I attended Art College, where I studied mainly as a painter and photographer. I soon left painting to study film in the North of England. My graduation short 'Routine was well received on the festival circuit and won several awards. I have since made two short films 'Field' and 'Love Me Or Leave Me Alone' which has allowed me to pursue my style of filmmaking and develop my approach to storytelling. I enjoy the work of filmmakers who use composition and rhythm as the main focus in the creation of films that contrast ideas and meanings in order to create compelling narratives. Dél-Angliában született, M vészeti Fõiskola festõ és fotószakán tanult. Késõbb filmet tanult, vizsgafilmje: "Rutin", szép sikert aratott, több díjat nyert. Két következõ rövidfilmjével: "Terep" és "Szeress, vagy hagyj békén", lehetõsége nyílt saját stílusa és kifejezésmódja kibontakoztatására.

K I S J ÁT É K F I L M E K 2 / S H O R T F I C T I O N S F I L M S 2 A P R I L 2 3 . ( S A T U R D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 3 . ( S Z O M B A T ) 17: 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM A P R I L 2 9 . ( F R I D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 9 . ( P É N T E K ) 19 : 3 0 LLOYD MOZI / CINEMA

A DISZNÓ ÚTJA

THE WAY OF THE PIG

Rendezõ / Directed by: MÉSZÁROS Péter (HUN) 5 min. 2004 35mm film

Gyártó / Produced by: Kép-árnyék Bt. Forgatókönyv / Screenplay by: MÉSZÁROS Péter. Operatõr / Photographed by: MAROSI Gábor. Zeneszerzõ / Music by: SALAMON Eszter. Vágó / Edited by: CZAKÓ Judit. Szereplõk / Cast: TÓTH András, BERZSENYI Zoltán és a Malacka. Cím / Address: DURST György Kép-árnyék Bt. 1211 Budapest, Kossuth L. u.62., Hungary Tel: 36/1/489-13 08 Fax: 36/1/489-16 09 E-mail: [email protected]

Saving the life of a little pig. A German-Hungarian co-production at the dawn of EU accession. The film was made on a Dutch commission, as part of a project inviting the ten countries about to join the EU. Hungary was represented by this film at the Amsterdam premier on 30th March 2004.

Egy kismalac megmentése német-magyar koprodukcióban, az EUcsatlakozás hajnalán. A film holland felkérésre készült a tíz csatlakozó országot meghívó projekt keretében. Magyarországot ez a film képviselte az amszterdami bemutatón, 2004. március 30-án.

MÉSZÁROS Péter • Filmography / Filmográfia: full-length feature / egészestés játékfilmek: "The crazy pomegranate tree" / "A bolond gránátalmafa" (1999), short fiction / kisjátékfilmek: "Apples in the rain" / "Almák az esõben" (1994), "The Secret Life of Pirosmani, the Painter" / "Piroszmani festõ titkos élete" (1995), "Nico, La Belle Dames and the House of the Angelfaced Doll" / "Niko, a szépasszonyok és az angyalarcú baba háza" (1996), "After Rain" / "Esõ után" (2002), "Pool" / "Biliárd" (2002), "The Glasses" / "A szemüveg" (2002); "Ki a macska? / Who's the cat? " (2003) documentary / dokumentumfilmek: "Living In the Monastery 1-2" / "Kolostorlakók I-

K I S J ÁT É K F I L M E K 2 / S H O R T F I C T I O N S F I L M S 2 A P R I L 2 3 . ( S A T U R D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 3 . ( S Z O M B A T ) 17: 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM A P R I L 2 9 . ( F R I D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 9 . ( P É N T E K ) 19 : 3 0 LLOYD MOZI / CINEMA

LEO E SANDRA

LEO AND SANDRA LEO ÉS SANDRA

Rendezõ / Directed by: Alessandro CELLI (ITA) 7 min. 2004 35mm film

Forgalmazó / Distributor: Blue Suede Shoots. Gyártó / Produced by: Francisco MILONE. Forgatókönyv / Screenplay by: Alessandro CELLI. Operatõr / Photographed by: Maura MORALES BERGMANN. Zeneszerzõ / Music by: Dario Di GENNARO, Giordano SCAPPUCCI. Vágó / Edited by: Chiara LIONETTI. Szereplõk / Cast: Leonardo ALBERIGI, Sandra BERTUCCI, Caterina D'ASARO Cím / Address: Alessandro CELLI Blue Suede Shoots 00198 Rome, Via Adda, 7, Italy Tel: 39/33 94 52 88 14 E-mail: [email protected]

Leo is a very silent 11 year-old boy who would like to introduce hims-

elf to his 11 year-old neighbour who studies on the opposite terrace. Leo egy nagyon csendes 11 éves kisfiú, aki szeretne megismerkedni a szemben levõ teraszon tanuló 11 éves kis szomszédjával.

Alessandro CELLI • Alessandro Celli is an Italian/Canadian film student who is in the final year of the MA program at the London Film School. He grew up in Rome where he very soon developed an interest for visual storytelling. Well before shooting his first experimental film on camcorders, he had already focused on comic book with the idea of developing a graphic style deriving from them. After graduating in Economics where he specialized in techniques for Marketing and Publicity, he worked for a year in TV Commercials. He then moved to attend film school in London, where he lived in for 2 years. He is currently based in Rome where he has just finished editing his graduation film. Az olasz/kanadai Alessandro Rómában nõtt fel, elõször képregényeket rajzolt, majd kísérleti videofilmeket készített. Az Economics marketing és reklámszakán végzett, majd 2 évig TV reklámok készítésében vett részt. Jelenleg a London Filmfõiskola végzõs hallgatójaként vizsgafilmjén dolgozik.

K I S J ÁT É K F I L M E K 2 / S H O R T F I C T I O N S F I L M S 2 A P R I L 2 3 . ( S A T U R D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 3 . ( S Z O M B A T ) 17: 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM A P R I L 2 9 . ( F R I D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 9 . ( P É N T E K ) 19 : 3 0 LLOYD MOZI / CINEMA

EMBER A TÜKÖRBEN MAN IN THE MIRROR

Rendezõ / Directed by: GRIGOR Attila (HUN) 12 min. 2005 35mm film

Forgalmazó / Distributor: Inforg Stúdió. Gyártó / Produced by: MUHI András. Operatõr / Photographed by: FILLENZ Ádám. Vágó / Edited by: POLITZER Péter. Szereplõk / Cast: KOVÁCS Krisztián, PETÕ Kata, SOLYMOSI Attila. Cím / Address: MUHI András Inforg Stúdió 1092 Budapest, Kinizsi u. 11, Hungary Tel: 36/1/318-39 15, 36/1/219-09 61 Fax: 36/1/318-39 15, 36/1/219-09 61 E-mail: [email protected]

A young man finds himself naked in a tiny room. The only door leads to a room unfamiliar to him. The only other living creature in the room is an orange cat. He has never been here before and can't remember how he got here. What message would you send to yourself if you had a chance to start over? How many times would you

need to start your life over to finally get it right? Egy fiatalember meztelenül találja magát egy sz k kamrában. Az egyetlen ajtó egy számára teljesen ismeretlen szobába vezet, ahol rajta kívül csak egy vörös macska tartózkodik. Soha nem járt itt, és nem emlékszik, hogy került ide. Te mit üzennél magadnak, he lehetõséged volna újrakezdeni? Neked hányszor kellene újrakezdeni, hogy végre jól csináld az életed?

GRIGOR Attila

13

14

K I S J ÁT É K F I L M E K 2 / S H O R T F I C T I O N S F I L M S 2 A P R I L 2 3 . ( S A T U R D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 3 . ( S Z O M B A T ) 17: 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM A P R I L 2 9 . ( F R I D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 9 . ( P É N T E K ) 19 : 3 0 LLOYD MOZI / CINEMA

CASHBACK

VISSZAJÁRÓ PÉNZ

Rendezõ / Directed by: Sean ELLIS (GBR) 18 min. 2004 35mm film

Forgalmazó / Distributor: John FLAHIVE. Gyártó / Produced by: Lene BAUSAGER. Forgatókönyv / Screenplay by: Sean ELLIS. Operatõr / Photographed by: Alex BARBER. Zeneszerzõ / Music by: Rick ASTLEY. Vágó / Edited by: Dayn WILLIAMS. Szereplõk / Cast: Sean BIGGERSTAFF, Emilia FOX, Stuart GOODWIN Cím / Address: Winnie LI Left Turn Films W1F 9UF London, First Floor, 47 Brewer Street, Great Britain Tel: 44/207/494-44 33 Fax: 44/207/494-44 77 E-mail: [email protected]

Ben is an art college student in London, whose artistic imagination runs wild as he works the late-night shift at the local supermarket. What do he and his colleagues do to pass the long, endless hours of

the night? Ben egy londoni m vészeti fõiskolás, akinek a képzelete vadul szárnyal, ahogy a helyi szupermarket éjszakai m szakában dolgozik. Hogyan töltik õ és kollégái az éjszaka végtelenül hosszú óráit?

Sean ELLIS • Born in Brighton, 1970, Sean Ellis moved to London and quickly made his mark in fashion photography. (in magazines like The Face, Arena, Vogue ). His first music video for the All Saints' hit Never Ever won a 1998 Brit Award, and several commercials and promos later, Sean wrote and directed the short film Left Turn. Produced by Ugly Duckling Films and Ridley Scott's RSA Films, this dark horror film aired on HBO and other television channels around the world. Cashback, his second short, has won the top prize at four of the six festivals where it has screened. His debut feature film, Broken, a psychological thriller, has Connie Nielsen attached to star and is slated to shoot this year. Született: 1970, Brighton. Londonba költözött, ahol hamar hírnevet szerzett a divatfotózás területén. (The Face, Arena, Vogue magazinokban). Elsõ videoklippje 1998-ban díjat nyert (Brit Award), majd reklám és promóciós filmeket készített, mielõtt megírta és megrendezte elsõ rövidfilmjét (Balkanyar), melyet az HBO és számos TV állomás is bemutatott. Visszajáró pénz, a második rövidfilmje, már több fesztivál fõdíjat tudhat

K I S J ÁT É K F I L M E K 2 / S H O R T F I C T I O N S F I L M S 2 A P R I L 2 3 . ( S A T U R D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 3 . ( S Z O M B A T ) 17: 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM A P R I L 2 9 . ( F R I D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 9 . ( P É N T E K ) 19 : 3 0 LLOYD MOZI / CINEMA

THE DAY I APPROACH MYSELF

MIKOR TALÁLKOZOM MAGAMMAL

Rendezõ / Directed by: Ivan BOLOTNIKOV (RUS) 20 min. 2003 35mm film

Forgalmazó / Distributor: Ivan BOLOTNIKOV. Gyártó / Produced by: Ivan BOLOTNIKOV. Forgatókönyv / Screenplay by: Ivan BOLOTNIKOV. Operatõr / Photographed by: Oleg LOUKITCHEV. Zeneszerzõ / Music by: folk music, Franz Shubert. Vágó / Edited by: Olga SHEVTCHENKO. Szereplõk / Cast: Youri POPOV, Remigius BILINSKAS, Vladimir DIAKOV Cím / Address: Ivan BOLOTNIKOV 125252 Moscow, str. Alabiana 15-382, Russia Tel: 7/095/198-55 97 E-mail: [email protected]

Having arrived at the Southern Coast of the Crimea, the writer reaches the place where he intends to stay and work on his translation of Rilke. On-the-road impressions in the course of the film are transformed into a symbolic strip of images. The junction of two plans, the real and the conventional ones, goes to render the acute feeling of the environment by the hero, and lead the audience to the perception of Rilke's poetry, where man is a wanderer, and life is a road, and where every moment of life spent cannot be redeemed.

A Krím déli partjaihoz érvén az író olyan helyre talál, ahol maradni szándékozik, hogy Rilke fordításán dolgozzon. A film folyamán az útközben keletkezett benyomások szimbolikus képcsíkokká alakulnak. A két terv, az igazi és a hagyományos terv találkozása, feltárja a hõs környezete iránt feltört erõteljes érzéseit, mely a nézõket Rilke költészetének olyannem felfogásához vezeti, ahol az ember vándor, az élet az út, s az élet minden elmúlt pillanata többé meg nem váltható.

Ivan BOLOTNIKOV • Born on 20th of February 1969 in Moscow. 1987-1989 served in the army in The Middle East. Education and filmography: 1996 graduated from History of Arts Cathedra at History Faculty Moscow State University. 1999 Academy of Scriptwriters and Film directors. 2000 A. Herman "It's hard being a God", producer. 2001 short movie "The Window" scriptwriter. 2002 short movie "Fro" based on a short story by A. Platonov, scriptwriter. 2001-2003 short movie "The day I approach myself" at Yalta-Film Studios. 2004 short movie "The day I approach myself" (Main Program of International Film Festival Rotterdam, competitive program of Edinburgh International Film Festival). 2004 "The Window". Született: 1969, Moszkva. 1987-1989 hadseregben szolgált a Közel-Keleten. Tanulmányok és filmográfia: 1996 Moszkvai Állami egyetem m vészettörténeti szakán végzett. 1999 forgatókönyvíró, rendezõ Fõiskola. 2000 A. Herman "Nehéz Istennek lenni", producer. 2001 rövidfilm "Az ablak" forgatókönyv. 2002 rövidfilm "Fro" Platonov m vébõl, forgatókönyv. 20012003 rövidfilm "Mikor találkozom magammal", (2004 Rotterdam filmfesztivál fõprogram, Edinburgh Filmfesztivál versenyprogram). 2004 "Az ablak".

K I S J ÁT É K F I L M E K 3 / S H O R T F I C T I O N S F I L M S 3 A P R I L 2 3 . ( S A T U R D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 3 . ( S Z O M B A T ) 18 : 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM A P R I L 2 5 . ( M O N D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 5 . ( H É T F Õ ) 19 : 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

UNDERGROUND

BLOCK CITY AFTERNOON Rendezõ / Directed by: CSÁSZI Ádám (HUN) 20 min. 2004 video BetacamSP

Gyártó / Produced by: Future Films Kft. Forgatókönyv / Screenplay by: CSÁSZI Ádám. Operatõr / Photographed by: SZÕKE András. Zeneszerzõ / Music by: Balla Zoltán aka dj Ozon. Vágó / Edited by: ARI Péter. Szereplõk / Cast: CZULOR Balázs, HORVÁTH Kristóf, GADOS Béla Cím / Address: MÁTIS Inez Future Films 1113 Budapest, Daróczi u. 4, Hungary Tel: 36/30/377-57 16, 36/1/209-39 36/119 Fax: 36/1/209-39 35 E-mail: [email protected]

A story of an afternoon. The two main characters are Isu, living with his grandmother, and his friend Zoli. They are in their early twenties and make their living by petty crime. The film shows their picking to and passing on of a bigger batch of drugs, but the focus is not on the actual deal since the characters are seen in the dead time that passes between the phases of the transaction. Isu's past, his relationship with his father and his moving away from home, is also portrayed. This film is not about drugs but is rather a portrait in the style of small- scale realism depicting two Budapest little Valentinos of the 21st century.

K I S J ÁT É K F I L M E K 3 / S H O R T F I C T I O N S F I L M S 3 A P R I L 2 3 . ( S A T U R D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 3 . ( S Z O M B A T ) 18 : 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM A P R I L 2 5 . ( M O N D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 5 . ( H É T F Õ ) 19 : 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

JYU-GO HUN OKURENO HEIUOBU HIDE AND SEEK BÚJÓCSKA

Rendezõ / Directed by: Takeshi KUSHIDA (JPN) 14 min. 2004 video DV

Forgalmazó / Distributor: Takeshi KUSHIDA. Gyártó / Produced by: Takeshi KUSHIDA. Forgatókönyv / Screenplay by: Takeshi KUSHIDA. Operatõr / Photographed by: Takeshi KUSHIDA. Zeneszerzõ / Music by: Takeshi KUSHIDA. Vágó / Edited by: Takeshi KUSHIDA. Szereplõk / Cast: Takahiro SASAYAMA Cím / Address: Takeshi KUSHIDA 583-0013 Fujiidera City, 2-5-38 Komuro, Japan Tel: 81/729/389-095 E-mail: [email protected]

A child monk wants to play with local boys, but he is determined to spend the strict life in the temple. One day, he gets a chance to play

with a boy. Egy gyermek szerzetes játszani szeretne a helyi gyerekekkel, de a templom szigorú életét kell élnie. Egy napon lehetõsége nyílik arra, hogy játsszon egy kisfiúval.

A film egy délután története. A két fõszereplõ a nagyanyjával élõ Isu és haverja, Zoli. Mindketten húszas éveik elején járnak, kisstíl megélhetési b nözõk. A történet egy nagyobb tétel drog átvétele és továbbadása, ám a film nem az akcióra koncentrál, a szereplõket általában a történések közötti holtidõkben látjuk. Emellett teret kap benne Isu múltja: kapcsolata apjával, elköltözése otthonról. A film nem a drogokról szól, sokkal inkább kisrealista portré a XXI. századi Budapest két kis Valentinójáról.

CSÁSZI Ádám • Born: 1978. 10. 26., Debrecen. Education: 2004 - ELTE, BA of English Language and Literature. Filmography: "Decent Sex" (2002) (TÓTH Zoltán Gáborral); "7 Days" (2003) (TÓTH Zoltán Gáborral) Született: 1978. 10. 26., Debrecen. Végzettség: 2004 - ELTE angol nyelv és irodalom szakos bölcsészdiploma. Filmográfia: "Rendes Sex" (2002) (TÓTH Zoltán

Takeshi KUSHIDA • Born in 1982 in Osaka, Japan. Has been studying moving image at Kent Institute of Art & Design since 2002. His experimental films have been shown at international film festivals (Rencontres Audiovisuelles, International Art Film Festival Trencianske Teplice, Split Film Festival, Asolo Art Film Festival, 21st Century Asia Design Competition etc). Hide and seek is his first short narrative film. Filmography 2003-2004 WIRE MEN, EMPTY WHITENESS, FLOW, KANNON, Hide and seek. Született: 1982, Osaka, Japán. 2002 óta a Kent M vészeti Fõiskola filmm vészet szakának hallgatója. Kísérleti filmjeit számos nemzetközi filmfesztiválon bemutatták (Rencontres Audiovisuelles, International Art Film Festival Trencianske Teplice, Split Film Festival, Asolo Art Film Festival, 21st Century Asia Design Competition stb.). "Bújócska" elsõ narratív filmje. Filmográ-

15

16

K I S J ÁT É K F I L M E K 3 / S H O R T F I C T I O N S F I L M S 3 A P R I L 2 3 . ( S A T U R D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 3 . ( S Z O M B A T ) 18 : 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM A P R I L 2 5 . ( M O N D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 5 . ( H É T F Õ ) 19 : 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

MY BEST MATE

LEGJOBB BARÁTOM

Rendezõ / Directed by: Charles BARKER (GBR) 18 min. 2003 video BetacamSP

Gyártó / Produced by: Stuart D. FENEGAN. Forgatókönyv / Screenplay by: Charles BARKER. Operatõr / Photographed by: TÓTH Máté. Zeneszerzõ / Music by: Ioan PARICELLI. Vágó / Edited by: Dan DAYTHORNE. Szereplõk / Cast: Joseph TRAYNOR, Finley ROBERTSON, Katherine GUCH Cím / Address: TÓTH Máté 1026 Budapest, Guyon köz 5, Mesz. 2, Hungary Tel: 36/30/992-60 90 E-mail: [email protected]

A contemporary drama of a love triangle, taking place in South

K I S J ÁT É K F I L M E K 4 / S H O R T F I C T I O N S F I L M S 4 A P R I L 2 5 . ( M O N D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 5 . ( H É T F Õ ) 19 : 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM A P R I L 2 7. ( W E D N E S D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 7. ( S Z E R D A ) 18 : 4 5 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

CSODÁLATOS VADÁLLATOK

WONDERFUL WILDS

Rendezõ / Directed by: TÖRÖK Ferenc (HUN) 50 min. 2005 video BetacamSP

Forgalmazó / Distributor: Új Budapest Filmstúdió Kft. Gyártó / Produced by: Új Budapest Filmstúdió Kft. Forgatókönyv / Screenplay by: GARACZI László, TÖRÖK Ferenc. Operatõr / Photographed by: GARAS Dániel. Zeneszerzõ / Music by: ZSÁGER Balázs, MÁRKOS Albert. Vágó / Edited by: BARSI Béla. Szereplõk / Cast: ESZENYI Enikõ, HÁMORI Gabriella, TÖRÖCSIK Mari, NAGY Ervin, NAGY Alfréd, VAJDAI Vilmos, CSOMA Judit, ANGER Zsolt, BADÁR Sándor, ÓNODY Eszter Cím / Address: KÁNTOR László Új Budapest Filmstúdió Kft. 1023 Budapest, Török u. 1, Hungary Tel: 36/1/316-09 43, 36/1/336-10 09 Fax: 36/1/316-09 43, 36/1/336-10 09 E-mail: [email protected]

Happening just before Christmas in today's Budapest. At stake is the complicated relationship of a couple of siblings abandoned as child-

ren, and that of their mother, back for her yearly visit from the US. Történik karácsony elõtt, Budapesten, napjainkban. Egy kiskorában magára hagyott testvérpár, valamint Amerikából az ünnepekre évente hazalátogató anyjuk bonyodalmas viszonya a tét…

London. Egy mai szerelmi háromszög drámája, Dél-Londonban.

Charles BARKER • Education: fine art painting at Central St Martins, 1993. Charles continued working as an artist creating both paintings and prints. Having always had an interest in film he also started to make experimental art films and music videos. 2000-02 Charles went back to college to study Film direction. (winner of the 2002 Kodak competition). Since then has directed commercials, completed a number of shorts, shown at festivals around the world, and has just finished writing his first feature script: "Strays". Tanulmányok: festészet, Central St Martins, 1993. Képzõm vészként dolgozott, majd kísérleti m vészfilmeket és zenei videókat készített. 2000-02 Charles visszament a fõiskolába filmrendezést tanulni (2002-ben megnyerte a Kodak versenyt). Azóta rendezett reklámfilmeket, fesztiválnyertes rövidfilme-

TÖRÖK Ferenc • Born in 1971, Budapest. 1989-91. Photography School. 1991-95. Theacher's College, Esztergom, film theory dept. 1995-2000. Theatre and Film Academy, film director dept.

1971-ben születtem Budapesten. 1989-ben érettségiztem a Rákóczi Ferenc Gimnáziumban. 1989-91. Fényképész Iskola. 1991-95. Esztergomi Tanítóképzõ Fõiskola, filmelmélet szak. 1995-2000. Színházés Filmm vészeti Fõiskola, filmrendezõ szak.

Filmográfia / Filmography: 1997. "Hajtás" / "Ride" (18 min., játékfilm, Beta); 1998. "Valaki kopog- Premier" / "Knock, Knock - Premier" (28 min., tévéjáték, Beta); 1998. "Hajtás Pajtás menni Amerika" / "Biker Boys Goes Amerika" (31 min., dokumentumfilm, DV); 1999. "Tranzit" / "Transit" (9 perc, játékfilm, 35 mm); 2000. "Moszkva tér" / "Moscow square" (88 perc, játékfilm, 35 mm); 2001. "Alig" / "Holiday Home" (55 perc, dokumentumfilm, BETA); 2002. "Jött egy busz - Cipõk" / A Bus Came- Shoes" (17 perc, kisjátékfilm, 35 mm); 2003. "Szezon" / "Eastern Sugar" (90 perc, játékfilm); 2004. "A szabadság szobra" / "The Statue of Freedom"; 2004 "Csodálatos vadállatok" /

17

NEMZETKÖZI VERSENYPROGRAM INTERNATIONAL COMPETITION ANIMÁCIÓSFILMEK ANIMATION FILMS

18

ANIMÁCIÓSFILMEK 1 / ANIMATION FILMS 1 A P R I L 2 3 . ( S A T U R D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 3 . ( S Z O M B A T ) 18 : 15 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM APRIL 29. (FRIDAY) 2005. ÁPRILIS 29. (PÉNTEK) 20:45 LLOYD MOZI / CINEMA

LA DERNIÉRE HEURE

THE LAST HOUR AZ UTOLSÓ ÓRA

Rendezõ / Directed by: Antoine GUEX (SUI) 8 min. 2004 35mm film

Forgalmazó / Distributor: Antoine GUEX. Gyártó / Produced by: Productions Remue-Ménage. Forgatókönyv / Screenplay by: Antoine GUEX. Operatõr / Photographed by: Antoine GUEX. Zeneszerzõ / Music by: Antoine GUEX. Vágó / Edited by: Antoine GUEX Cím / Address: Antoine GUEX. Productions Remue-Ménage 1004 Lausanne, Saint-Paul 12., Switzerland Tel: 41/21/646-03 92 Fax: 41/21/646-03 92 E-mail: [email protected]

Sometimes Death takes its time! But when the last hour has really

ANIMÁCIÓSFILMEK 1 / ANIMATION FILMS 1 A P R I L 2 3 . ( S A T U R D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 3 . ( S Z O M B A T ) 18 : 15 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM APRIL 29. (FRIDAY) 2005. ÁPRILIS 29. (PÉNTEK) 20:45 LLOYD MOZI / CINEMA

MORIR DE AMOR

Rendezõ / Directed by: Gil ALKABETZ (GER) 13 min. 2004 35mm film

Forgalmazó / Distributor: Gil ALKABETZ. Gyártó / Produced by: Gil ALKABETZ, Sweet Home Studio. Forgatókönyv / Screenplay by: Gil ALKABETZ. Operatõr / Photographed by: Nurit ISRAELI. Zeneszerzõ / Music by: Gil ALKABETZ, Charles AZNAVOUR. Vágó / Edited by: Gil ALKABETZ, Nurit ISRAELI. Szereplõk / Cast: Nicky GOLDSTEIN, Johannes WARTH Cím / Address: Gil ALKABETZ Sweet Home Studio 70193 Stuttgart, Bebelstr. 58, Germany Tel: 49/711/636-17 35 Fax: 49/711/636-17 35 E-mail: [email protected]

While their owner is having his siesta, two old caged parrots rake up memories from the past. This leads to unexpected consequences for

come… Néha a Halál nem siet! De amikor az utolsó óra igazán eljön… the three of them. Amíg gazdájuk sziesztázik, a két öreg papagáj a kalitkában múltbeli emlékeiket idézi fel. Ez mindhármuk számára váratlan következményekhez vezet.

Antoine GUEX • Born in 1964 in Lausanne. 1984-86 Graphics department at ECAL (École Cantonale d'Art de Lausanne). Since 1987 Freelance graphic designer-illustrator. Since 1990 director of animation films. Filmography: 1990 Remue-Ménage / 1992 Poker Blues / 1997 Une bien brave bete / 1999 Les aventures de Mathieu / 2002 La machine a écrire / Quel punch, quel souffle, quelle audace / 2005 La derniere heure (all animation films) Született: 1964, Lausanne. 1984-86 ECAL grafikus szak (Lausanne m vészeti iskola). 1987 óta szabadúszó tervezõgrafikus, illusztrátor. 1990 óta rendez animációs filmeket. Filmográfia (animációs filmek): 1990 Remue-Ménage / 1992 Poker Blues / 1997 Une bien brave bete / 1999 Les aventures de Mathieu / 2002 La machine a écrire / Quel punch, quel souffle, quelle audace / 2005 La derniere heure.

Gil ALKABETZ • Born in Kibuz "Mashabei Sade", Israel (1957). 1979 - 1983 Graphic Design studies in the "Bezalel" Academy of Art and Design, Jerusalem. 1984 -1985 Animator and Director in the studio "Frame by Frame", Jerusalem. 1985 - 1995 Freelance animator and illustrator and animation and illustration teacher at different art schools in Israel. 1995 - 2001 Independent film maker in Stuttgart, Germany. 2002 Guest Professor in the Rocky Mountains College of Art and Design, Denver - Colorado, USA. 2003 Guest Teacher in the School of Art and Design, Luzern, Switzerland. 2004 Member of the German Film Academy, Guest Professor in the HFF "Conrad Wolf", Potsdam Babelsberg Született: 1957, Kibuz "Mashabei Sade", Izrael. 1979 - 1983 M vészeti Fõiskola, Jerusalem, grafikus szak. 1984 -1985 "Frame by Frame" studio, Jerusalem, animátor, rendezõ. 1985 - 1995 Független animátor és illusztrátor, Izrael m vészeti iskoláiban tanít. 1995 - 2001 független filmes, Stuttgart, Németország. Vendég Professzor (Rocky Mountains M vészeti Fõiskola, USA/ M vészeti Fõiskola, Luzern, Svájc / HFF "Conrad Wolf", Potsdam Babelsberg). 2004 Német Film Akadémia tagja.

ANIMÁCIÓSFILMEK 1 / ANIMATION FILMS 1 A P R I L 2 3 . ( S A T U R D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 3 . ( S Z O M B A T ) 18 : 15 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM APRIL 29. (FRIDAY) 2005. ÁPRILIS 29. (PÉNTEK) 20:45 LLOYD MOZI / CINEMA

TANGO NERO

Rendezõ / Directed by: Delphine RENARD (BEL) 12 min. 2005 35mm film

Gyártó / Produced by: Zorobabel. Forgatókönyv / Screenplay by: Delphine RENARD. Operatõr / Photographed by: Delphine RENARD. Zeneszerzõ / Music by: Kurt Budé, Johann Strauss, Gerardo Mathos Rodriguez. Vágó / Edited by: Delphine RENARD, Valérie LEROY. Szereplõk / Cast: Tania GARBARSKY, Rosario AMEDEO, Toni TCHECCINATO, Fransesco MORMINO, Grégoire BALDESSARI Cím / Address: Delphine RENARD Zorobabel 1060 Bruxelles, Rue de la Victoire 132., Belgium Tel: 32/2/538-24 34 Fax: 32/2/538-24 34 E-mail: [email protected]

In Venice, a thief makes a robbery in St-Marc for the mob and catch a tourist who witnesses it as he was stealing a precious stone in StMarc. He tries to get rid of her. In the struggle that follows, she swallows the stolen stone. This means that he is united with her by pure self-interest. The two characters travel to Venice while they dance a strange tango; at times they are close together, at other times they are separated from each other, all this takes place in a downpour. Is

the young girl, who is in love, right to set her hopes high? Velencében egy tolvaj a maffia megbízásából rabol, és elkap egy turistát, aki tanúja volt, amikor ellopta a drágakövet a St.-Marcban. Megpróbál megszabadulni tõle. A dulakodásban a lány lenyeli a lopott követ, így pusztán érdekbõl együtt kell maradniuk. A két szereplõ Velencébe utazik, mialatt furcsa tangót járnak: néha egymáshoz közel, néha külön egymástól, mindez szakadó esõben. A fiatal, szerelmes lánynak joga van reménykedni?

Delphine RENARD • She founded the animation studio 'Zorobabel' with William Henne in 1994. She organized animation workshops with children and young people. Her first film, based on the song of Steve Warring, is "Frogs" in 1998. She usually works in rotoscopy, with painterly and colorfully pictures. 1994-ben alapította a Zorobabel animációs stúdiót William Henne-vel. Animációs m helyeket szervezett gyerekeknek

ANIMÁCIÓSFILMEK 1 / ANIMATION FILMS 1 A P R I L 2 3 . ( S A T U R D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 3 . ( S Z O M B A T ) 18 : 15 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM APRIL 29. (FRIDAY) 2005. ÁPRILIS 29. (PÉNTEK) 20:45 LLOYD MOZI / CINEMA

FLATLIFE LAKÁSÉLET

Rendezõ / Directed by: Jonas GEIRNAERT (BEL) 11 min. 2004 35mm film

Forgalmazó / Distributor: La Big Family Asbl. Gyártó / Produced by: Jonas GEIRNAERT. Forgatókönyv / Screenplay by: Jonas GEIRNAERT. Zeneszerzõ / Music by: Ward Seissens. Vágó / Edited by: Jonas GEIRNAERT Cím / Address: Nathalie MEYER La Big Family Asbl 1060 Bruxelles, 42 Rue Dethy, Belgium Tel: 32/475 200 675 E-mail: [email protected]

Hanging a painting on the wall, building a house of cards, doing the laundry, and watching TV: utmost innocent and harmless actions in the daily lives of four ordinary people. But of all the bad luck, these people had to live next to each other. In FLATLIFE, hanging a painting on the wall becomes a quite hazardous operation, houses of cards seem subject to Murphy's Law, doing the laundry requires special skills in the field of ethology, and watching TV turns out to be a lifethreatening activity. Sometimes a far friend is worth more than a

good neighbour. Képet akasztani a falra, kártyavárat építeni, mosni, tv-t nézni: négy átlagember mindennapjainak legártatlanabb és legártalmatlanabb foglalatosságai. De szerencsétlenségükre, ezek az emberek szomszédok. A filmben a kép falraakasztása kissé veszélyes m veletté válik, a kártyavár Murphy törvénye áldozatául esik, a mosás különleges etnológiai képességeket igényel, és a tv-nézés életveszélyes cselekménnyé alakul. Néha egy távoli barát többet ér, mint egy közeli szomszéd. Jonas GEIRNAERT • Jonas Geirnaert was born on July 28th 1982. Education: animated film studies, Royal Academy of Fine Arts (KASK). In 2002, he made the politically inspired short "The All-American Alphabet". This fierce criticism on the foreign policy of the United States was very well received at numerous film festivals in 10 different countries and won the prize for Best European Short Film at the FIKE 2003 Film Festival in Évora, Portugal. Jonas is also improv comedy player with "The Lunatics" and part of the Belgian comedy group "Neveneffecten". Jonas' graduation project "FLATLIFE" (2004) was selected for Short Films in Competition at the Cannes Film Festival 2004. Született: 1982 Júl. 28. Tanulmányok: animációs film szak, Királyi Képzõm vészeti Fõiskola (KASK). 2002-ben elkészítette a politikai ihletés "Az igazi amerikai ABC" rövidfilmjét, az USA külpolitikájának kemény kritikáját, mely 10 ország számos filmfesztiválján nagy sikerrel került bemutatásra (legjobb európai rövidfilm díja, FIKE 2003 Film Festival, Évora, Portugália). Jonas ezenkívül improvizációs parodista (Õrültek" és a belga "Neveneffecten" humortársulatok tagja).

19

20

ANIMÁCIÓSFILMEK 2 / ANIMATION FILMS 2 A P R I L 24 . ( S U N D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 24 . ( V A S Á R N A P ) 17: 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM A P R I L 3 0 . ( S A T U R D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 3 0 . ( S Z O M B A T ) 17: 3 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

INDUL A NYÁR

THE SUMMER IS COMING Rendezõ / Directed by: HAJNAL Zoltán & ZSÉDELY Teréz (HUN) 3 min. 2004 video DVD

Forgatókönyv / Screenplay by: HAJNAL Zoltán. Zeneszerzõ / Music by: Triton, VÁZSONYI János. Vágó / Edited by: ZSÉDELY Teréz. Cím / Address: HAJNAL Zoltán Házsárt Csoport 9027 Gyõr, Budai u. 20/c, Hungary Tel: 36/20/320-92 16, 317-083 E-mail: [email protected]

The line of events is about a woman, who can’t do anything with the careless sunny summer feeling. The story is non-linear, a bit surrealistic, it happens at night and the daytime on the beach and in the water.

A zene hangulatát részben követõ cselekménysor egy nõrõl szól, aki a felhõtlen nyári életérzéssel nem tud igazán mit kezdeni. Nappali és éjszakai strand - parti és vízi jelenetekbõl áll össze egy látszólag lineáris idõsíkokból álló kissé szürrealisztikus történet.

HAJNAL Zoltán • I was a student at the elementary school in the Vágóhíd street and then….. A vágóhíd utcai általános iskolába jártam aztán…

ZSÉDELY Teréz • My mother was a statistician until she retired…. Anyukám statisztikus volt amíg nyugdíjba nem ment....

ANIMÁCIÓSFILMEK 2 / ANIMATION FILMS 2 A P R I L 24 . ( S U N D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 24 . ( V A S Á R N A P ) 17: 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM A P R I L 3 0 . ( S A T U R D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 3 0 . ( S Z O M B A T ) 17: 3 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

PULENG

Rendezõ / Directed by: Ali TAYLOR (GBR) 3 min. 2004 video BetacamSP

Forgalmazó / Distributor: Jane COLLING / Sherbet. Gyártó / Produced by: Charlotte BAVASSO. Forgatókönyv / Screenplay by: Ali TAYLOR. Zeneszerzõ / Music by: Mabulu. Vágó / Edited by: Tony FISH. Cím / Address: Jane COLLING. Sherbet W1W 6PH London, 112-114 Great Portland Street, Great Britain Tel: 44/20/76 36 64 35 Fax: 44/20/74 36 32 21 E-mail: [email protected]

A short atmospheric film set in the Southern Africa landscape. Puleng struggles to take care of her ailing father as a terrible drought comes to an end with the arrival of rain. A poetic story of hope and reliance between father and daughter in which Puleng gains her independence and escapes isolation at a cost. The film uses a photographic mixed media technique evoking the rich texture

of the vivid Southern African plains. A hangulatos rövidfilm Afrika déli részén játszódik. Puleng beteg apjának ápolásával küszködik, amikor a rettenetes száraz idõszak véget ér az esõ megérkeztével. Egy költõi történet a reményrõl, és az apa-lánya bizalomról, melyben Puleng nagy áron megszerzi függetlenségét és megszabadul az elszigeteltségtõl. A film fotografikus média technikával mutatja be Afrika életteli déli síkságainak gazdag világát.

Ali TAYLOR • has worked as an animator, illustrator and director on various film and design projects since graduating from The Surrey Institute of Art and Design (Animation BA Hons) in 2001. She regularly exhibits as an illustrator in London and the North East of England. Puleng is her first film as a graduate and represents her photographic composite style. It was inspired by her upbringing in the Kingdom of Lesotho (Southern Africa). She is currently represented as an animation director by Sherbet in London. Animátor, illusztrátor és rendezõ, a Surrey M vészeti Fõiskola animációs szakán végzett 2001-ben. Rendszeres illusztráció kiállításai vannak Londonban és Anglia északkeleti részén. A "Puleng" az elsõ filmje, mely jól kifejezi összetett stílusát, s melynek ihletéséül

ANIMÁCIÓSFILMEK 2 / ANIMATION FILMS 2 A P R I L 24 . ( S U N D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 24 . ( V A S Á R N A P ) 17: 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM A P R I L 3 0 . ( S A T U R D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 3 0 . ( S Z O M B A T ) 17: 3 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

IO SO CHI SONO

I KNOW WHO I AM TUDOM, KI VAGYOK

Rendezõ / Directed by: Simone MASSI (ITA) 3 min. 2004 video DV

Forgalmazó / Distributor: Megafilms. Gyártó / Produced by: Simone MASSI. Forgatókönyv / Screenplay by: Simone MASSI. Operatõr / Photographed by: Simone MASSI. Zeneszerzõ / Music by: Marcello FIORINI. Vágó / Edited by: Simone MASSI Cím / Address: Simone MASSI 61045 Pergola, Via Macerata 2, Italy Tel: 39/0721/734-216 E-mail: [email protected]

I am my grandfather, my father the house where I was born, the

ANIMÁCIÓSFILMEK 2 / ANIMATION FILMS 2 A P R I L 24 . ( S U N D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 24 . ( V A S Á R N A P ) 17: 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM A P R I L 3 0 . ( S A T U R D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 3 0 . ( S Z O M B A T ) 17: 3 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

BOSSA ASTORIA

Rendezõ / Directed by: DIVINYI Gábor (HUN) 4 min. 2004 video VHS

Gyártó / Produced by: BAL Filmkészítõ Kft. Forgatókönyv / Screenplay by: KÕHALMI Zoltán. Operatõr / Photographed by: SZAPEK Attila. Zeneszerzõ / Music by: ZSÁGER Balázs - Zagar. Vágó / Edited by: CSORNAY Péter, DIVINYI Gábor Cím / Address: DIVINYI Gábor BAL Filmkészítõ Kft. 1117 Budapest, Bercsényi u. 32/B, Hungary Tel: 36/70/337-20 41 E-mail: [email protected]

The adventures of two determined stuffed bunnies in the world of casinos.

roads, the roofs and the soil inside my suitcase. A nagyapám vagyok, apám vagyok a szülõi házban, az utak, a tetõk, és a piszok vagyok a bõröndömben. Simone MASSI • Born in Pergola (Pesaro-Urbino) on May 23rd, 1970. After getting his degree in Animated Cinema from the State Institute of Fine Arts of Urbino, he spent a period of work experience with the Bozzetto Studio. In 1996 he began to work as a free-lance animator for different production studios (Officine Pixel, Rainbow, Haiku, Caramanica, Puntomedia, Carrano) co-operating in realising CD-ROMs (Il furto della Rotonda, Omnia Junior, Base Terra, Tommy & Oscar, La storia della Stampa), videos (Join In; Non toccate i diritti dei bambini) and TV series (Sopra i tetti di Venezia). As an author he has conceived and created 15 short animated films, which have been screened at one-man shows (Perugia, Genzano, Fano, Bergamo, Messina, Berlin, Rome, Ancona), and broadcast in TV programmes ("Sushi" on MTV; "TGR" and "Blob" on Raitre). These films have also received several awards as well as being included in Animania, an International review celebrating the centenary of animation (Pesaro 1988).

Született: Pergola (Pesaro-Urbino), 1970. máj. 23. Az Urbino Állami M vészeti Fõiskola animációsfilm szakán végzett, majd a Bozzetto Studio munkatársaként dolgozott. 1996-tól szabadúszó animátor (Officine Pixel, Rainbow, Haiku, Caramanica, Puntomedia, Carrano), CD-ROM -ok (Il furto della Rotonda, Omnia Junior, Base Terra, Tommy & Oscar, La storia della Stampa), videók (Join In; Non toccate i diritti dei bambini) TV sorozatok (Sopra i tetti di Venezia) készítésében vett részt. 15 animációs rövidfilm írója, melyeket számos önálló vetítésen (Perugia, Genzano, Fano, Bergamo, Messina, Berlin, Rome, Ancona), és TV programban ("Sushi" on MTV; "TGR" and "Blob" on Raitre) bemutattak. Több díjat nyert filmjeivel,

Két mindenre elszánt plüssnyúl kalandjai a casinók világában.

21

22

ANIMÁCIÓSFILMEK 2 / ANIMATION FILMS 2 A P R I L 24 . ( S U N D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 24 . ( V A S Á R N A P ) 17: 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM A P R I L 3 0 . ( S A T U R D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 3 0 . ( S Z O M B A T ) 17: 3 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

PRUDENCE 'A TORT OU Á RAISON'

PRUDENCE’A TORT OU Á RAISON

Rendezõ / Directed by: Joris CLERTÉ & Philippe MASSONNET (FRA) 2 min. 2004video BetacamSP Gyártó / Produced by: Joris CLERTÉ. Forgatókönyv / Screenplay by: Joris CLERTÉ. Zeneszerzõ / Music by: Joris CLERTÉ. Szereplõk / Cast: Philippe MASSONNET Cím / Address: Joris CLERTÉ 75011 Paris, 130, rue Saint Maur, France Tel: 33/6/13 58 79 00 E-mail: [email protected]

ANIMÁCIÓSFILMEK 2 / ANIMATION FILMS 2 A P R I L 24 . ( S U N D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 24 . ( V A S Á R N A P ) 17: 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM A P R I L 3 0 . ( S A T U R D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 3 0 . ( S Z O M B A T ) 17: 3 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

CHEZ NOËL

XMAS BUTCHER KARÁCSONYI MIKULÁS Rendezõ / Directed by: Laurent TALBOT & Manu TALBOT (BEL) 8 min. 2004 video BetacamSP

Forgatókönyv / Screenplay by: Laurent TALBOT, Manu TALBOT. Operatõr / Photographed by: Laurent TALBOT, Manu TALBOT. Zeneszerzõ / Music by: Max BODSON. Vágó / Edited by: Anne-Laure GUÉGAN. Szereplõk / Cast: David RICCI, Stephane AUBIER Cím / Address: Adriana PIASEK-WANSKI La Parti Production 1060 Bruxelles, Chaussee de Waterloo, 256, Belgium Tel: 32/2/534-68 08 Fax: 32/2/534-78 18 E-mail: [email protected]

Santa Claus is rejected by the children and forced to quit his job and start a new "carreer", he choses to become a butcher and gets his

Three people drinking around a restaurant table. Három ember iszik egy étteremben.

Joris CLERTÉ • One day in 1991, just after finishing his Fine Arts studies, Joris Clerté tried his hand at making an animated short.He fell in love with this new form.Since then,he has directed animated advertisements and music videos. When he isn't animating, he spends his time singing. Egy nap, 1991-ben, miután m vészeti tanulmányait befejezte, Joris Clerté elhatározta, hogy megpróbálkozik az animáció készítésével. Teljesen magával ragadta a m faj. Azóta animációs hiredtéseket és zenei videókat készít. Szabadidejében énekel. Philippe MASSONNET

revenge… Télapót elutasítják a gyerekek, kénytelen otthagyni munkahelyét, és új munka után nézni. Úgy dönt, mészáros lesz és bosszút áll…

Laurent TALBOT • Born in Saint-Mard (Belgium) in 1975. Education: Photography studies at Athénée Royale in Virton - Bachelor's degree in illustration and animation at the Institute Saint-Luc des Beaux-Arts in Liége Sculpture classes at the Beaux-Arts Academy in Liége Született 1975-ben, Saint-Mard (Belgium). Tanulmányok: Athénée Royale, Virton - fotográfia. Institute Saint-Luc des Beaux-Arts, Liége - illusztrátor, animátor diploma. Képzõm vészeti Fõiskola, Liége - szobrászat.

Manu TALBOT • Born in Virton Belgium in 1978. Education: Photography studies at Athénée Royale in Virton. - Bachelor's degree in illustration and animation at the Institute Saint-Luc des Beaux-Arts in Liége. Sculpture classes at the Beaux-Arts Academy in Liége. Született 1978-ban, Virton (Belgium). Tanulmányok: Athénée Royale,Virton fotográfia. Institute Saint-Luc des Beaux-

ANIMÁCIÓSFILMEK 2 / ANIMATION FILMS 2 A P R I L 24 . ( S U N D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 24 . ( V A S Á R N A P ) 17: 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM A P R I L 3 0 . ( S A T U R D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 3 0 . ( S Z O M B A T ) 17: 3 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

PERFECT

TÖKÉLETES

Rendezõ / Directed by: Sally Ann ARTHUR (GBR) 3 min. 2004 video BetacamSP Gyártó / Produced by: Nicola BLACK. Forgatókönyv / Screenplay by: Sam MORRISON. Operatõr / Photographed by: Sarah BARTLES SMITH. Zeneszerzõ / Music by: James GOSLING. Vágó / Edited by: Dan SAUL, Andrew HARMER. Szereplõk / Cast: Eilidh FRASER, Tim NEWTON Cím / Address: Sally Ann ARTHUR Mesh, Blackwatch Productions Ltd. G1 3DB Glasgow, 3 Royal Exchange Court, 17 Royal Exchange Square, Great Britain Tel: 44/141/222-26 40 Fax: 44/141/222-26 46 E-mail: [email protected]

ANIMÁCIÓSFILMEK 2 / ANIMATION FILMS 2 A P R I L 24 . ( S U N D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 24 . ( V A S Á R N A P ) 17: 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM A P R I L 3 0 . ( S A T U R D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 3 0 . ( S Z O M B A T ) 17: 3 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

DERNIER HURLEMENT LAST HOWL VÉGSÕ VONYÍTÁS

Rendezõ / Directed by: David DEVAUX (FRA) 8 min. 2004 video BetacamSP

Forgalmazó / Distributor: ENSAD. Gyártó / Produced by: ENSAD. Forgatókönyv / Screenplay by: David DEVAUX. Zeneszerzõ / Music by: Marc ENOT. Vágó / Edited by: David DEVAUX Cím / Address: David DEVAUX (ENSAD) National Superior School 75240 Paris cedex 05, 31, rue d'Ulm, France Tel: 33/1/42 34 98 03 Fax: 33/1/42 34 97 87 E-mail: [email protected], [email protected]

Jan and Brian drift apart on a sea of objects. Shiny wedding list

objects tarnish and break. But can their love survive? Jan és Brian egy csomó apróság miatt eltávolodik egymástól. Csillogó esküvõi tárgyak megfakulnak és eltörnek. De vajon szerelmük megmaradhat-e? Sally Ann ARTHUR • Sally graduated from RCA Animation in 2000 and freelanced for London companies creating title sequences and moving graphics. Taught at St Martins College of Art and Design for 2 years on the Graphic Design BA before setting up her company ArthurCox working with Sarah Cox (http://www.worldofarthurcox.com). 2000-ben végzett az RCA animációs szakán. Londoni cégeknek dolgozott külsõsként fõcím képsorok és mozgó grafikák tervezõjeként. Két évig tanított a St.Martins M vészeti Fõiskola tervezõgrafikus szakán, mielõtt Sarah Cox mellett társalapítója lett az ArthurCox vállalatnak.

A dog dreams to share the life of a horde of wolves. Egy kutya arra vágyik, hogy egy farkashordában élje életét.

David DEVAUX

23

24

ANIMÁCIÓSFILMEK 2 / ANIMATION FILMS 2 A P R I L 24 . ( S U N D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 24 . ( V A S Á R N A P ) 17: 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM A P R I L 3 0 . ( S A T U R D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 3 0 . ( S Z O M B A T ) 17: 3 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

EN ALGUN LADO SE NACE (ETRE NÉ QUELQUE PART)

TO HAVE BEEN BORN SOMEWHERE

Rendezõ / Directed by: Lucia DIAZ HERRENSCHMIDT (FRA) 9 min. 2004 video BetacamSP Forgalmazó / Distributor: ENSAD. Gyártó / Produced by: Lucia DIAZ HERRENSCHMIDT. Forgatókönyv / Screenplay by: Lucia DIAZ HERRENSCHMIDT. Zeneszerzõ / Music by: Julien THÉNARD, Mathieu CHOINET. Vágó / Edited by: Lucia DIAZ HERRENSCHMIDT. Cím / Address: Lucia DIAZ HERRENSCHMIDT (ENSAD) National Superior School 75240 Paris cedex 05, 31, rue d'Ulm, France Tel: 33/1/42 34 98 03 Fax: 33/1/42 34 97 87 E-mail: [email protected], [email protected]

Three days, three successive moments, in three differents, locations. Yet familiar moves resembling one another, same life moments, every day, life, simply. And mostly the same vision, mine, on these landscapes, these people, this country where I was born, but not the

one I grew up in… 3 nap, 3 egymást követõ pillanat, 3 különbözõ helyszín. Mégis, a mozdulatok hasonlóak, ugyanazok az életpillanatok, mindennapok, élet, egyszer en. És fõleg ugyanaz a látomás, az enyém, ezekrõl a tájakról, emberekrõl, az országról, ahol születtem, nem amelyikben felnõttem…

Lucia DIAZ HERRENSCHMIDT

ANIMÁCIÓSFILMEK 2 / ANIMATION FILMS 2 A P R I L 24 . ( S U N D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 24 . ( V A S Á R N A P ) 17: 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM A P R I L 3 0 . ( S A T U R D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 3 0 . ( S Z O M B A T ) 17: 3 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

VENT DE SEL

SALTY WIND SÓS SZÉL

Rendezõ / Directed by: Agathe SERVOUZE (FRA) 8 min. 2004 video BetacamSP

Forgalmazó / Distributor: ENSAD. Gyártó / Produced by: ENSAD. Forgatókönyv / Screenplay by: Agathe SERVOUZE. Zeneszerzõ / Music by: Timothée JOLLY, Denis MIGNARD. Vágó / Edited by: Agathe SERVOUZE Cím / Address: Agathe SERVOUZE (ENSAD) National Superior School 75240 Paris cedex 05, 31, rue d'Ulm, France Tel: 33/1/42 34 98 03 Fax: 33/1/42 34 97 87 E-mail: [email protected], [email protected]

A little woman is working on her own, gathering salt in the very heart of saltern. In the middle of this fairly flat landscape, the outline of a mountain catches her attention. She then decides to escape the ever-

yday life. Egy pici nõ egyedül dolgozik, gy jti a sót. A szinte teljesen lapos tájban egy hegy körvonalait pillantja meg. Ekkor elhatározza, hogy megszökik mindennapi életétõl.

Agathe SERVOUZE

25

NEMZETKÖZI VERSENYPROGRAM INTERNATIONAL COMPETITION KÍSÉRLETI FILMEK EXPERIMENTAL FILMS

26

KÍSÉRLETI FILMEK 1 / EXPERIMENTAL FILMS 1 A P R I L 2 3 . ( S A T U R D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 3 . ( S Z O M B A T ) 15 : 3 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM A P R I L 2 9 . ( F R I D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 9 . ( P É N T E K ) 18 : 0 0 LLOYD MOZI / CINEMA

MOSHE HAMMER

Rendezõ / Directed by: Su RYNARD (CND) 6 min. 2004 video DVD

Forgalmazó / Distributor: V/Tape. Gyártó / Produced by: Mehernaz LENTIN. Operatõr / Photographed by: Kim DERKO. Zeneszerzõ / Music by: Moshe HAMMER. Vágó / Edited by: Charlotte DISHER. Szereplõk / Cast: Moshe HAMMER, Jacob SWITZER Cím / Address: Su RYNARD M6K 2H9 Toronto, 23 Elm Grove Ave., Canada Tel: 1/416/535-47 32 E-mail: [email protected]

At the centre of this video is solo violinist Moshe Hammer performing a section from Camille Saint-Saëns "Introduction and Rondo Capriccioso" (1863) for violin and orchestra. Set in the late 1800's, these scenes revolve around a curious young boy discovering his world. Through his experience with vision and music, the boy quickly learns that his life is not only filled with joyous images and experi-

ences, it is also filled with sadness and loss. A film középpontjában Moshe Hammer szólóheged s áll, aki SaintSaëns heged re és zenekarra írt m vének részletét játssza. Az 1800as évek végén járunk, egy kíváncsi kisfiú világfelfedezése bontakozik ki szemünk elõtt. A zenei élmények és látomások hamarosan rádöbbentik a fiút arra, hogy életét nemcsak örömteli tapasztalatok és képek töltik be, de beletartozik a szomorúság és a bánat is. Su RYNARD • Was born on the Downsview Airforce Base where her father was stationed, a world apart from the city of Toronto surrounding her. Nonetheless, inspired by her uncle Michael Snow, she became aware of the art world from an early age. She received and entrance scholarship to York University, and was awarded the George A. Reid Scholarship and the Melvile P. White Scholarship before graduating with honours from the Ontario College of Art. Su Rynard was one of ten directors from across Canada invited to take part in the directors residency at the Canadian Film Centre in 1996. In 2000 she was awarded an arts residency from The Yaddo Corporation in New York. She is currently developing Bear, a video installation, and Kardia an experimental feature film. Apja állomáshelyén, a Downsview Légierõ Támaszponton született, mely egy világnyi távolságra van az õt körülvevõ Toronto városától. Ennek ellenére nagybátyja jóvoltából kiskorától megismerkedett a m vészetek világával. Ösztöndíjjal bekerült a York egyetemre, majd két ösztödíjjal diplomázott az Ontario M vészeti Fõiskolán. Egyike annak a tíz kanadai rendezõnek, aki meghívással került a Kanadai Filmközpontba 1996-ban. 2000-ben a

KÍSÉRLETI FILMEK 1 / EXPERIMENTAL FILMS 1 A P R I L 2 3 . ( S A T U R D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 3 . ( S Z O M B A T ) 15 : 3 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM A P R I L 2 9 . ( F R I D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 9 . ( P É N T E K ) 18 : 0 0 LLOYD MOZI / CINEMA

ARABESKA

ARABESCA

Rendezõ / Directed by: Damir U I (CRO) 11 min. 2004 video BetacamSP

Gyártó / Produced by: Vera Robic Skarica. Forgatókönyv / Screenplay by: Damir U I , Leon RIZMAUL. Operatõr / Photographed by: Boris POLJAK. Zeneszerzõ / Music by: Goran ŠTRBAC. Vágó / Edited by: Slaven ZE E V I Cím / Address: Vanja ANDRIJEVIC Croatian Film Clubs' Association 10000 Zagreb, Dalmatinska 12, Croatia Tel: 385/1/484-87 71 Fax: 385/1/484-87 64 E-mail: [email protected]

The film follows and metrically structures the geometry of city surfaces and traffic directions, using the tram as a time capsule, and the opening of tram window as a frame of the urban landscape shot in

movement. A film a város felszínének és forgalmának geometriáját követi nyomon és rendszerezi ütembe, a villamost idõkapszulának használva, a villamos ablakát pedig mint a haladás közben felvillanó városi kép keretét alkalmazza.

Damir U I • Born in 1972 in Brezice, Slovenia. He is a director, scriptwriter and producer of a dozen of documentaries and experimental short films. He was the editor in over 70 experimental films. His films were screened at Croatian and international film festivals and won many awards. Selected filmography: Arabesca (2004), La Strada (2004), Beyond (2002), Forgotten (2002), Free Space (2000), Creatures From the Pictures (1999), Sea Over Split (1999), The Forth Shift (1999), In the Wrong Place and Time (1998), Off Fuck Off (1998), Till Madness (1997), Ivica is Alone Again ((1996), Meateating (1995), Eye (1995). Született: 1972, Brezice, Szlovénia. Tucatnyi dokumentumfilm és kísérleti rövidfilm rendezõje, írója, producere. Több mint 70 kísérleti film vágója. Filmjeit bemutatták Horvátországban és nemzetközi filmfesztiválokon, számos díjat is nyert. Válogatott filmográfia: Arabesca (2004), Az utca (2004), Túl (2002), Elfeledett (2002), Szabad tér (2000), Alakok (1999), Tenger Split felett (1999), Negyedik m szak (1999), Rossz helyen és idõben (1998), Elbaszás (1998), Õrületig (1997), Ivica megint egyedül (1996), Húsevés (1995), Szem (1995).

KÍSÉRLETI FILMEK 1 / EXPERIMENTAL FILMS 1 A P R I L 2 3 . ( S A T U R D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 3 . ( S Z O M B A T ) 15 : 3 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM A P R I L 2 9 . ( F R I D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 9 . ( P É N T E K ) 18 : 0 0 LLOYD MOZI / CINEMA

EZ VAN!

THAT'S IT!

Rendezõ / Directed by: SZEMZÕ Tibor (HUN) 10 min. 2005 video BetacamSP Gyártó / Produced by: Kép-árnyék Bt. Forgatókönyv / Screenplay by: SZEMZÕ Tibor. Operatõr / Photographed by: SZEMZÕ Tibor. Zeneszerzõ / Music by: SZEMZÕ Tibor. Vágó / Edited by: SZEMZÕ Tibor Cím / Address: DURST György Kép-árnyék Bt. 1211 Budapest, Kossuth L. u.62., Hungary Tel: 36/1/489-13 08 Fax: 36/1/489-16 09 E-mail: [email protected]

"You can go to the cinema for free now, and you will be one of the actors. What can you see! This is one of those questions that is hard to answer, because there are so many reasons. Too many reasons."

(Géza Ottlik) "Megindult az ingyen mozi, s abba belekerülsz szereplõnek. Mit látsz! Ez is olyan kérdés, hogy nehéz válaszolni rá, mert annyiféle oka van. Túl sok oka van." (Ottlik Géza)

SZEMZÕ Tibor • (b. 1955) is a native of Budapest. His compositions for live performance incorporate spoken word, film, and other media, but a considerable part of his output is for use as soundtracks for films - both his own productions and those of others. As a musician, Szemzõ was the founder of the acclaimed Hungarian modern ensemble Group 180 during the 1980s; his current performance group, The Gordian Knot, was founded in 1998. 1955-ben Budapesten született. Zeneszerzõi munkáihoz gyakran kapcsolódnak beszélt szövegek, filmek és más médiák. Készít installációt és filmet, zenét komponál saját és mások filmjeihez. Elõadóként korábbi együttesével, a 180as Csoporttal és szólókoncertjei révén vált ismertté. Jelenlegi elõadóegyüttesét

KÍSÉRLETI FILMEK 1 / EXPERIMENTAL FILMS 1 A P R I L 2 3 . ( S A T U R D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 3 . ( S Z O M B A T ) 15 : 3 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM A P R I L 2 9 . ( F R I D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 9 . ( P É N T E K ) 18 : 0 0 LLOYD MOZI / CINEMA

C ADA DÍA PASO POR AQUÍ I COME BY EVERY DAY ERRE JÁROK MINDEN NAP Rendezõ / Directed by: Raúl ARROYO (ESP) 9 min. 2004 video DVD

Forgalmazó / Distributor: Raúl ARROYO. Gyártó / Produced by: Ramón GONZALEZ, Raúl ARROYO. Forgatókönyv / Screenplay by: Raúl ARROYO. Operatõr / Photographed by: Raúl ARROYO. Zeneszerzõ / Music by: Ramón GONZALEZ. Vágó / Edited by: Raúl ARROYO Cím / Address: Raúl ARROYO 08017 Barcelona, Lilá n° 10., Espania Tel: 34/93/204-88 69 E-mail: [email protected]

A film about the rhythm of things. Our own internal rhythm; our collective rhythm; the intrinsic rhythm of the spaces we live in. A vision of how we perceive time as we walk around surrounded by concrete. This documentary-like report is about the accidents on the walls and streets (floors) in the downtown multicultural district of

Barcelona known as "el Raval". Film a dolgok ritmusáról. Saját belsõ ritmusunk; közös ritmusunk; lakókörnyezetünk természetes ritmusa. Egy látomás arról, ahogyan betonnal körülvett életünkben az idõt érzékeljük. Egy dokumentumszer riport Barcelona multikulturális belvárosának "el Raval"-ként ismert negyedében, a falakon és utcákon (folyosókon) megesõ balesetekrõl.

Raúl ARROYO • (Sevilla 1977) Graduated in Fine Art from the University of Sevilla. He works as an illustrator for children books and scientific journals, while also collaborating on independent comic "fanzines". He works for Dibus Animados as an animator for tv, advertising, shorts and feature films. Since 2002 he lives in Barcelona and works as freelance for different animation studios. "Cada día por aquí" is his first audio-visual work. A Sevillai M vészeti Egyetemen végzett. Gyermekkönyvek és tudományos magazinok illusztrátoraként dolgozik, közben független képregények készítésében is részt vesz. A Dibus Animados munkatársaként tv-, reklám-, rövid- és játékfilmek

27

28

KÍSÉRLETI FILMEK 1 / EXPERIMENTAL FILMS 1 A P R I L 2 3 . ( S A T U R D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 3 . ( S Z O M B A T ) 15 : 3 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM A P R I L 2 9 . ( F R I D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 9 . ( P É N T E K ) 18 : 0 0 LLOYD MOZI / CINEMA

ORTEM

Rendezõ / Directed by: Dariusz KRZECZEK (AUT) 20 min. 2004 video DV

Forgalmazó / Distributor: Vidok.org. Gyártó / Produced by: Vidok.org. Forgatókönyv / Screenplay by: Dariusz KRZECZEK. Operatõr / Photographed by: Dariusz KRZECZEK. Zeneszerzõ / Music by: Stefan NÉMETH. Vágó / Edited by: Dariusz KRZECZEK Cím / Address: Dariusz KRZECZEK Vidok 1150 Vienna, Pater Schwartzgasse 11A, Austria Tel: 43/1/52 40 66 45 E-mail: [email protected]

The main topic of the video work 'ortem' is the metro's traffic system, which creates a specific space and perception situation via its underground architecture. The film as an abstract essay focuses on phenomena like: speed, perception, architecture, memory and examines the 2 dimensional and anonymous aspect of everyday life and experience. The discourse about the representation of areas and

places meets real architecture. E videofilm fõ témája a nagyváros közlekedési rendszere, mely földalatti építészeti szerkezete miatt sajátos térbeli és nézõpontbeli helyzetben van. A film absztrakt novellaként olyan jelenségekre koncentrál, mint: gyorsaság, nézõpont, szerkezet, emlékezet, és megvizsgálja a mindennapi élet kétdimenziós és ismeretlen aspektusait.

Dariusz KRZECZEK • Born:1971; Krakau, (PL). Media artist. Lives and works in Vienna. 91 Emigration to Austria. 97-04 study of new media art at the University of Applied Arts in Viennal, 2004 diploma. Videos, DVDs, Installations, audio-visuell Performances. Videos: 1999 - "Interrupt" 1 min./beta; 2000 - "Unterwerk" 2 min./beta; "Tageda T" 2 min./beta; 2001 - "Motu" 4 min./beta; 2003 - "360°" 1 min./minidv; 2004 - "Ortem" 20 min./minidv; "Lukkaankangas; revisited; updated" 7 min./minidv Született: 1971; Krakkó, (PL). Média m vész, Bécsben él és dolgozik. 91-ben emigrált Ausztriába. 97-04 Bécs, m vészeti egyetem, média szak, 2004 diploma. Videókat, DVD-ket, Installációkat, audio-vizuális performanszokat készít. Videók: 1999 - "Megszakítás" 1 min./beta; 2000 - "Unterwerk" 2 min./beta; "Tageda T" 2 min./beta; 2001 - "Motu" 4 min./beta; 2003 - "360°" 1 min./minidv; 2004 "Ortem" 20 min. /minidv; "Lukkaankangas; újítva, frissítve" 7 min./minidv.

KÍSÉRLETI FILMEK 1 / EXPERIMENTAL FILMS 1 A P R I L 2 3 . ( S A T U R D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 3 . ( S Z O M B A T ) 15 : 3 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM A P R I L 2 9 . ( F R I D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 9 . ( P É N T E K ) 18 : 0 0 LLOYD MOZI / CINEMA

PILLOW GIRL

PÁRNALÁNY

Rendezõ / Directed by: Ronnie CRAMER (USA) 8 min. 2004 video VHS

Forgalmazó / Distributor: Ronnie CRAMER. Gyártó / Produced by: Ronnie CRAMER. Operatõr / Photographed by: Ronnie CRAMER. Zeneszerzõ / Music by: Ronnie CRAMER. Vágó / Edited by: Ronnie CRAMER Cím / Address: Ronnie CRAMER 80210 Denver, Colorado, 2201 S. Clayton St., USA Tel: 1/303/778-62 64 E-mail: [email protected]

Pillow Girl was originally a sound-art work created for an invitational at the Museum of Contemporary Art Denver. Musician/Artist Ronnie Cramer scanned the covers and inside pages of a number of lurid, vintage paperbacks and magazines, then ran the collected image and text data through a variety of synthesizers. The resulting sound files were then processed and remixed into a collection of electronic soundscapes called Pillow Girl and Other Songs of Romance. This 'music' was used for the soundtrack for the Pillow Girl film. The visual portion of the piece makes use of the covers themselves, with the illustrated figures coming to life and morphing into one another during the course of the presentation (each cover is visible in its original state for only 1/30th of a second). Over 200 covers are pre-

sented in this fashion. Eredetileg egy hangm vészeti alkotás, a Denveri Modern M vészetek Múzeumának meghívására készült. Ronnie Cramer zenész/m vész beszkennelte cifra, régi, puhakötés könyvek és magazinok borítóit és belsõ oldalait, majd ezeket az összegy jtött képeket és szövegeket futtatta át különbözõ szintetizátorokon. Az így keletkezett hanggy jteményeket aztán "Párnalány és más romantikus dalok" címmel elektronikus hangképekké mixelte. Ez a "zene" lett a "Párnalány" cím film zenéje. A darab vizuális része magukat a borítókat használja, az illusztrált figurák életre kelnek és egymásba olvadnak (mindegyik borító csak 1/30-ad másodpercig látható eredeti állapotában). Több mint 200 borító jelenik meg imígyen.

KÍSÉRLETI FILMEK 1 / EXPERIMENTAL FILMS 1 A P R I L 2 3 . ( S A T U R D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 3 . ( S Z O M B A T ) 15 : 3 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM A P R I L 2 9 . ( F R I D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 9 . ( P É N T E K ) 18 : 0 0 LLOYD MOZI / CINEMA

POLISH YOUR SHOES

PUCOLD KI A CIPÕDET

Rendezõ / Directed by: Sam HUNTLEY (GBR) 11 min. 2004 video BetacamSP

KÍSÉRLETI FILMEK 2 / EXPERIMENTAL FILMS 2 A P R I L 24 . ( S U N D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 24 . ( V A S Á R N A P ) 17: 3 0 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM A P R I L 2 6 . ( T U E S D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 6 . ( K E D D ) 17: 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

REMINISCENTIA VISSZAEMLÉKEZÉS

Rendezõ / Directed by: Jos NEUTGENS (HOL) 10 min. 2004 video BetacamSP

Forgalmazó / Distributor: Britshorts. Gyártó / Produced by: Sam HUNTLEY. Forgatókönyv / Screenplay by: Sam HUNTLEY. Operatõr / Photographed by: Sam HUNTLEY. Zeneszerzõ / Music by: Sam HUNTLEY. Vágó / Edited by: Sam HUNTLEY. Szereplõk / Cast: Alfie HUNTLEY, Bobby FADE, Sammy HUNTLEY, Blackie TRIBE, Joey HUNTLEY

Forgalmazó / Distributor: Arena Films. Gyártó / Produced by: Hans van WESTERLAAK. Forgatókönyv / Screenplay by: Jos NEUTGENS. Operatõr / Photographed by: Jos NEUTGENS. Zeneszerzõ / Music by: Morton FELDMAN. Vágó / Edited by: Jos NEUTGENS

Six London born brothers and sisters recall memories of their dead father. 'POLISH YOUR SHOES' is a very personal film for director

Inside a factory building. There is no one in sight, grit covers the window sill. Ethereal music. Everything exudes emptiness and desolation. The camera slowly looks around the hall, how the light falls in the room, how a cupboard with books and papers has collapsed under their weight. A coat with a pair of boots is dangling like a hanged man. Memories of what was once useful. Reminiscentia is a poetic

Cím / Address: Sam HUNTLEY BR5 1NW London, 58 Manor Way, Petts Wood, Bromley, Great Britain Tel: 44/77 79 59 17 46 E-mail: [email protected]

Cím / Address: Hans van WESTERLAAK Arena Films 4801 BD Breda, PO Box 1157, The Netherlands Tel: 31/76/521-93 24 Fax: 31/76/521-93 24 E-mail: [email protected]

reflection on the traces left by past human activities. Egy gyárépület belseje. Sehol senki, mocsok az ablakpárkányon. Földöntúli zene. Minden ürességet és elhagyatottságot sugároz. A kamera lassan körbepásztázza a termet, látjuk a fényt, ahogy besüt a szobába, látjuk a könyvek és papírok súlyától összerogyott szekrényt. Egy kabát és egy pár csizma akasztott emberre emlékeztetve lóg. Egykor hasznos dolgok emlékei. A film a múlt emberi cselekedeteit megidézõ költõi gondolatsor. Sam Huntley, and tells the story of the Grandfather he never knew. Hat Londoni fivér és nõvér meghalt apjuk emlékét idézik. Ez a nagyon személyes film a rendezõ saját nagyapjáról szól, akit soha nem ismert.

Sam HUNTLEY • was born in London in 1979. He graduated from the BA (HONS) Graphic Design course at the University of Brighton in 2002. He made his first short film, "POLISH YOUR SHOES" in 2003. 1979-ben született Londonban. A Brightoni Egyetem grafikus szakán végzett

Jos NEUTGENS • Born 21-10-1957, Kerkrade, The Netherlands. Education: 1977-1985 University of Brabant, Tilburg, The Netherlands. Graduated as psychologist. 1986 Fotovakschool Apeldoorn, The Netherlands. 1987-1992 Academy of Fine Arts, Tilburg, The Netherlands. Graduated in Film and Filmanimation. Filmography: 1989 - "Quadro Pedes" video, 6 min.; 1992 - "Saudade" 16mm, 7 min.; 1995 - "Interference" 16mm, 8 min.; 1999 - "Allocation" 16mm, 14 min.; 2003 - "….In the house" video, 40 min.; 2003 "Brabant Danst" video, 17 min.; 2004 - "Reminiscentia" 16mm, 10 min. Született: 1957, Kerkrade, Hollandia. Tanulmányok: 1977-1985 Brabanti Eyetem, Tilburg, Hollandia, pszichológia diploma. 1986 Fotovakschool Apeldoorn, Hollandia. 1987-1992 M vészeti Fõiskola, Tilburg, Hollandia, film és filmanimáció diploma. Filmográfia: 1989 - "Quadro Pedes" video, 6 min.; 1992 - "Saudade" 16mm, 7 min.; 1995 "Beavatkozás" 16mm, 8 min.; 1999 - "Átszervezés" 16mm, 14 min.; 2003 - "….A

29

30

KÍSÉRLETI FILMEK 2 / EXPERIMENTAL FILMS 2 A P R I L 24 . ( S U N D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 24 . ( V A S Á R N A P ) 17: 3 0 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM A P R I L 2 6 . ( T U E S D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 6 . ( K E D D ) 17: 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

LUUKKAANKANGAS, UPDATED, REVISITED

LUUKKAANKANGAS, ÚJÍTVA, FRISSÍTVE Rendezõ / Directed by: Dariusz KRZECZEK (AUT) 7 min. 2004 video DV

Forgalmazó / Distributor: Medienturm Graz. Gyártó / Produced by: Vidok.Org. Forgatókönyv / Screenplay by: Dariusz KRZECZEK. Zeneszerzõ / Music by: Stefan NÉMETH. Vágó / Edited by: Dariusz KRZECZEK Cím / Address: Dariusz KRZECZEK Vidok 1150 Vienna, Pater Schwartzgasse 11A, Austria Tel: 43/1/52 40 66 45 E-mail: [email protected]

The video deals with the traffic landscape of the motor highways and motorways in Finnland. They form transit spaces without defining a historical or geographic reference point. In Finnland, there exists a country-wide road control system (finnish road administration), which photographs motorways and country roads with respect to their weather condition via webcams, and feeds the internet with the information at an interval of about 15-30 min. For the realization of the video installation Luukkaankangas - updated, revisited, more than 25.000 single photos were taken from the internet.

A video Finnország fõútjainak és közútjainak közlekedési vázlatával foglalkozik. Közlekedési területek meghatározott történelmi, vagy földrajzi hivatkozási pont nélkül. Finnországban egy országos útirányító rendszer webkamerák segítségével fotózza a fõ-, és közutak idõjárással kapcsolatos állapotát, s ezt az információt 15-30 perces idõközökben feltölti az internetre. E video elkészítéséhez 25 ezer fotó került felhasználásra az internet oldalról. Dariusz KRZECZEK • Born:1971; Krakau, (PL). Media artist. Lives and works in Vienna. 91 Emigration to Austria. 97-04 study of new media art at the University of Applied Arts in Viennal, 2004 diploma. Videos, DVDs, Installations, audio-visuell Performances. Videos: 1999 - "Interrupt" 1 min./beta; 2000 - "Unterwerk" 2 min./beta; "Tageda T" 2 min./beta; 2001 - "Motu" 4 min./beta; 2003 - "360°" 1 min./minidv; 2004 - "Ortem" 20 min./minidv; "Lukkaankangas; revisited; updated" 7 min./minidv Született: 1971; Krakkó, (PL). Média m vész, Bécsben él és dolgozik. 91ben emigrált Ausztriába. 97-04 Bécs, m vészeti egyetem, média szak, 2004 diploma. Videókat, DVD-ket, Installációkat, audio-vizuális performanszokat készít. Videók: 1999 - "Megszakítás" 1 min./beta; 2000 - "Unterwerk" 2 min./beta; "Tageda T" 2 min./beta; 2001 "Motu" 4 min./beta; 2003 - "360°" 1 min./minidv; 2004 - "Ortem" 20 min. /minidv; "Lukkaankangas; újítva, frissítve" 7 min./minidv.

KÍSÉRLETI FILMEK 2 / EXPERIMENTAL FILMS 2 A P R I L 24 . ( S U N D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 24 . ( V A S Á R N A P ) 17: 3 0 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM A P R I L 2 6 . ( T U E S D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 6 . ( K E D D ) 17: 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

AQUA GYM

VÍZI TORNA

Rendezõ / Directed by: Simon Warwick GREEN (GBR) 4 min. 2003 video BetacamSP

Forgalmazó / Distributor: ??? Gyártó / Produced by: ??? Forgatókönyv / Screenplay by: ??? Operatõr / Photographed by: ??? Zeneszerzõ / Music by: ??? Vágó / Edited by: ??? Szereplõk / Cast: ??? Cím / Address: Simon Warwick GREEN Royal College of Art SW10 4EW London, South Kensington Gore, Great Britain Tel: 44/789/972-16 60 E-mail: [email protected]

An underwater ballet of choreographic movements performed below and above water. Aqua Gym is a film about weightlessness an experimental piece of work that exemplifies films illusionist nature. A stu-

dent work from the Royal College of Art in London. Koreografált mozgású vízi balett, víz alatti és fölötti felvételekkel. A "Vízitorna" egy film a súlytalanságról, egy kísérlet, ami megmutatja a filmek csalóka természetét. A londoni Royal College of Art diákfilmje.

Simon Warwick GREEN • studied Fine Art at Sheffield Hallam University in the UK. In his second year at the school in 2000, he was awarded a Fuji scholarship for his first screenplay "Everybody Loves Somebody Some-time". Pervious to this Simon made two experimental animations as well. Filmography: Everybody Loves Somebody Some-time, Dissecting, Dark But?, Academy For Plumbers, Aqua Gym, Night School. Az angol Sheffield Hallam egyetem m vészeti karára járt. Az egyetem második évében, 2000-ben, Fuji ösztöndíjat kapott a Néha mindenki szeret valakit c. film forgatókönyvéért. Korábban Simon két kísérleti animációs filmet is készített.

KÍSÉRLETI FILMEK 2 / EXPERIMENTAL FILMS 2 A P R I L 24 . ( S U N D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 24 . ( V A S Á R N A P ) 17: 3 0 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM A P R I L 2 6 . ( T U E S D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 6 . ( K E D D ) 17: 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

WORST CASE SCENARIO

SZCENÁRIÓ A LEGROSSZABB ESHETÕSÉGRE Rendezõ / Directed by: John SMITH (GBR) 18 min. 2003

Forgalmazó / Distributor: Lux. Gyártó / Produced by: John SMITH. Operatõr / Photographed by: Patrick DUVAL. Vágó / Edited by: John SMITH Cím / Address: John SMITH E8 3HN London, 164 Richmond Road, Great Britain Tel: 44/207/241-26 24 E-mail: [email protected]

A series of still photographs depicting daily life on a Viennese street corner gradually comes to life and an increasingly improbable chain of events and relationships starts to emerge.

Egy bécsi utcasarok mindennapi életét bemutató állóképsorozat életre kel, események és kapcsolatok egyre valószín tlenebb láncolata bontakozik ki.

John SMITH • John Smith's film, video and installation works have been shown in cinemas, art galleries and on television throughout the world and have been awarded major prizes at festivals in Hamburg, Leipzig, Oberhausen, Cork, Palermo, Graz, Uppsala, Bangkok, Ann Arbor and Chicago. Recent exhibitions include oneperson shows at Pearl Gallery (London), Open Eye Gallery (Liverpool), Kunstmuseum Magdeburg (Germany) and retrospectives at Oberhausen, Cork, Tampere, Uppsala and Winterthur international film festivals. Film, video és installációs munkáit a világ számos mozijában, galériájában, és televíziós csatornáján bemutatták, fõbb díjakat nyert filmfesztiválokon (Hamburg, Leipzig, Oberhausen, Cork, Palermo, Graz, Uppsala, Bangkok, Ann Arbor, Chicago). Legutóbbi kiállításai: Pearl Gallery (London), Open Eye Gallery (Liverpool), Kunstmuseum Magdeburg (Németország) valamint retrospektív bemutatók nemzetközi filmfesztiválokon: Oberhausen, Cork, Tampere, Uppsala és Winterthur.

KÍSÉRLETI FILMEK 2 / EXPERIMENTAL FILMS 2 A P R I L 24 . ( S U N D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 24 . ( V A S Á R N A P ) 17: 3 0 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM A P R I L 2 6 . ( T U E S D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 6 . ( K E D D ) 17: 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

É JSZAKAI ELÕADÁS SLOW MIDNIGHT SHOW Rendezõ / Directed by: LICHTER Péter (HUN) 38 min. 2004 video DVD

Forgatókönyv / Screenplay by: LICHTER Péter. Operatõr / Photographed by: LICHTER Péter, GERENCSÉR Dávid. Zeneszerzõ / Music by: TORDA Balázs. Vágó / Edited by: LICHTER Péter. Szereplõk / Cast: TÍMÁR Nóra Cím / Address: LICHTER Péter 1121 Budapest, Pipiske u. 1-5, D/37, Hungary Tel: 36/30/280-38 13 E-mail: [email protected]

Tha film attempts to stimulate without dialogue and with a not too exciting storyline, using only images, sounds, film-noir and the usual

horror elements. A film kísérletet tesz arra, hogy párbeszédek és különösebben izgalmas történet nélkül keltsen feszültséget, pusztán a képek, a hangok, meg a film-noir és horror klisék felhasználásával.

LICHTER Péter • Director, writer, editor. Born: 1984. nov. 20. Poetry books publicated: Word-blues (2000); Monsterchocolate (2004). Films: Pictures and sounds about me and you (2000) - presented at 2002 Short film festival, Budapest. Slow Midnight Show (2004) - Special Jury Prize, International festival of young filmmakers Minskolc, 2004 oct. Invited to the International Filmfestival of Lebanon, Beirut 2005, january Születési év: 1984.11.20. Verseskötetek: Szó-blues (2000), Szörnycsokoládé (2004). Filmek: Képek és hangok rólam és rólad (2002) - Menekülés a rövidfilmbe fesztivál versenyfilmje. Éjszakai elõadás (2004) - Különdíj, Fiatal filmesek nemzetközi fesztiválja; Miskolc. A Bejrúti Filmm vészeti Fõiskola meghívott filmje.

31

32

33

NEMZETKÖZI VERSENYPROGRAM INTERNATIONAL COMPETITION DOKUMENTUMFILMEK DOCUMENTARY FILMS

34

VILÁG - KÉPEK / WORLD AND IMAGES D O K U M E N T U M O K 1 - D O C U M E N TA R Y 1

A P R I L 24 . ( S U N D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 24 . ( V A S Á R N A P ) 18 : 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM A P R I L 3 0 . ( S A T U R D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 3 0 . ( S Z O M B A T ) 16 : 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

BIEDA ZIEMIA

POOR LAND SZEGÉNYEK FÖLDJE

Rendezõ / Directed by: Filip MARCZEWSKI (POL) 5 min. 2004 video BetacamSP

Forgalmazó / Distributor: PWSFTviT. Gyártó / Produced by: PWSFTviT. Forgatókönyv / Screenplay by: Filip MARCZEWSKI. Operatõr / Photographed by: Szymon LENKOWSKI. Zeneszerzõ / Music by: Dave MEWSON. Vágó / Edited by: Bogus awa FURGA, Rafa LISTOPAD Cím / Address: Andrzej BEDNAREK, Jolanta AXWORTHY PWSFTviT 90-323 Lodz, 61/63, Targowa St., Poland Tel: 48/42/634-58 20 Fax: 48/42/634-59 28 E-mail: [email protected]

"Poor land" shows the most ecologically destroyed region of Poland, with the highest level of unemployment. In the illegal coalmines of Wa brzych over 5000 unemployed workers mine the coal. Each year a dozen or so lose their lives. The exhausting, dangerous work for several zlotys shows the truth of human condition and social system

VILÁG - KÉPEK / WORLD AND IMAGES D O K U M E N T U M O K 1 - D O C U M E N TA R Y 1

A P R I L 24 . ( S U N D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 24 . ( V A S Á R N A P ) 18 : 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM A P R I L 3 0 . ( S A T U R D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 3 0 . ( S Z O M B A T ) 16 : 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

PO CUD

FOR A MIRACLE EGY CSODÁÉRT

Rendezõ / Directed by: Jarek SZTANDERA (POL) 18 min. 2004 video BetacamSP

Forgalmazó / Distributor: Matfilm. Gyártó / Produced by: Jarek SZTANDERA. Forgatókönyv / Screenplay by: Jarek SZTANDERA. Operatõr / Photographed by: Radek LADCZUK. Vágó / Edited by: Jarek SZTANDERA Cím / Address: Jarek SZTANDERA Matfilm 90-252 Lodz, aracza 37/13, Poland Tel: 48/606 893 730 E-mail: [email protected]

Half a thousand disabled persons in a train from Poland to the St. Mary Church in Lourdres, France. A trip in an overfilled train that lasts several days. Everything is taken care of by a catholic bishop and twelve priests. The physically and psychically ill pilgrims are tra-

veling with great expectations for a miracle. Félezer fogyatékos ember utazik a vonaton Lengyelországból Franciaországba, Lourdres St.Mária templomába. Az utazás a túlzsúfolt vonaton több napig tart. Mindent egy katolikus püspök és 12 pap intéz. A testileg és lelkileg beteg zarándokok csoda reményében teszik meg az utat.

in Eastern Europe. A film Lengyelország ökológiailag legnagyobb mértékben elpusztított területét mutatja be, itt a legmagasabb a munkanélküliség aránya. Wa brzych illegális szénbányáiban több mint 5000 munkanélküli bányász dolgozik. Minden évben több tucatnyi veszíti életét. A néhány zloty eredményezõ, kimerítõ és veszélyes munka bemutatása rávilágít a kelet-európai emberi körülmények és szociális rendszer valós helyzetére.

Jarek SZTANDERA • Born: 31 October 1974 in Poland. Jarek Sztandera is a last year student at The Polish National Filmschool in Lodz, Poland. "FOR A MIRACLE", his second year documentary, has won several national and international short film awards, and was screened at IDFA 2004. 1974-ben született Lengyelországban. A Lodz Nemzeti Filmfõiskola végzõs hallgatója. "Egy csodáért" másodéves dokumentumfilmje, több hazai és nemzetközi

VILÁG - KÉPEK / WORLD AND IMAGES D O K U M E N T U M O K 1 - D O C U M E N TA R Y 1

A P R I L 24 . ( S U N D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 24 . ( V A S Á R N A P ) 18 : 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM A P R I L 3 0 . ( S A T U R D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 3 0 . ( S Z O M B A T ) 16 : 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ THE TRANSFORMER A TRANSZFORMÁTOR Rendezõ / Directed by: Antoine CATTIN & Pavel KOSTOMAROV (SUI) 16 min. 2003 video BetacamSP

Forgalmazó / Distributor: Kinoko. Gyártó / Produced by: Kinoko. Forgatókönyv / Screenplay by: Antoine CATTIN & Pavel KOSTOMAROV. Operatõr / Photographed by: Antoine CATTIN & Pavel KOSTOMAROV. Zeneszerzõ / Music by: Khoronko & Orchestra. Vágó / Edited by: Antoine CATTIN & Pavel KOSTOMAROV Cím / Address: Antoine CATTIN, Kinoko 2826 Corban, Le Champé, Switzerland Tel: 7/81 22 72 19 67 (Russia) Fax: 7/81 22 72 19 67 (Russia) E-mail: [email protected]

On the way from Moscow to Petersburg a huge electrical transformer fell off the truck. For 3 never ending months the hero has to

watch over that 250 tons giant… A Moszkva és Pétervár közti úton egy hatalmas elektromos transzformátor leesett a teherautóról. Hõsünknek 3 végtelen hónapon át kell vigyáznia a 250 tonnás óriásra…

Antoine CATTIN • Born in 1975. Finished his studies at the University of Lausanne (History, Cinema and Russian) in 2001. Worked as a redactor and editor of the journal "Hors-Champ". Worked in Russia as assistant of the director (with S. Loznitsa). Currently working on the making of a film about the Russian director A. German. Has been living between Russia and Switzerland for the past 3 years. 1975-ben született. A Lausanne Egyetem történelem, filmm vészet és orosz szakán végzett 2001-ben. A "Hors-Champ" magazin szerekesztõjeként dolgozott, majd Oroszországban rendezõasszisztens volt Loznitsa mellett. Jelenleg A. German orosz rendezõrõl készít filmet. Az utóbbi 3 évben, Oroszországban és Svájcban él. Pavel KOSTOMAROV • Born in 1975. Finished his studies at the State Institute of Cinematography (VGIK) in 2003 (cameraman). Worked on many films as a cameraman and director of photography (for S. Loznitsa, V. Manski, A. Utschitel). Currently working on the making of a film about the Russian director A. German. Lives between Moscow and St.-Petersburg. 1975-ben született. A VGIK Állami Egyetem operatõr szakán végzett 2003-ban. Operatõrként és vezetõoperatõrként dolgozott Loznitsa, Manski, Utschitel mellett. Jelenleg A. German orosz rendezõrõl készít filmet. Moszkvában és St.Péterváron él.

VILÁG - KÉPEK / WORLD AND IMAGES D O K U M E N T U M O K 1 - D O C U M E N TA R Y 1

A P R I L 24 . ( S U N D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 24 . ( V A S Á R N A P ) 18 : 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM A P R I L 3 0 . ( S A T U R D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 3 0 . ( S Z O M B A T ) 16 : 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

LA STRADA AZ UTCA

Rendezõ / Directed by: Damir U I (CRO) 29 min. 2004 video BetacamSP

Gyártó / Produced by: Vera Robic Skarica. Forgatókönyv / Screenplay by: Damir U I , Leon RIZMAUL. Operatõr / Photographed by: Boris POLJAK. Zeneszerzõ / Music by: Goran ŠTRBAC. Vágó / Edited by: Slaven ZE E V I Cím / Address: Vanja ANDRIJEVIC Croatian Film Clubs' Association 10000 Zagreb, Dalmatinska 12, Croatia Tel: 385/1/484-87 71 Fax: 385/1/484-87 64 E-mail: [email protected]

Over a thousand meters long, main street of the Istrian town of Vodnjan has been a showroom of crafts and trades for centuries, a stage for processions and carnivals, and a meeting point of various languages, traditions and cultures… Film depicts the atmosphere of "la strada" at different times of day, peeks behind its walls and portrays the people brought in by the waves of history, migration and everyday life to this artery of a Mediterranean town.

Az istriai Vodnjan városka fõutcája Több mint egy km hosszú, és évszázadok óta körmenetek és karneválok színhelye, különféle nyelvek, hagyományok, kultúrák találkozóhelye… A film az utca atmoszféráját varázsolja elénk különbözõ napszakokban, bekukkant falai mögé és bemutatja az embereket, akiket a történelem, a bevándorlás és a mindennapi élet hullámai sodortak e mediterrán város ütõerébe. Damir U I • Born in 1972 in Brezice, Slovenia. He is a director, scriptwriter and producer of a dozen of documentaries and experimental short films. He was the editor in over 70 experimental films. His films were screened at Croatian and international film festivals and won many awards. Selected filmography: Arabesca (2004), La Strada (2004), Beyond (2002), Forgotten (2002), Free Space (2000), Creatures From the Pictures (1999), Sea Over Split (1999), The Forth Shift (1999), In the Wrong Place and Time (1998), Off Fuck Off (1998), Till Madness (1997), Ivica is Alone Again ((1996), Meateating (1995), Eye (1995) Született: 1972, Brezice, Szlovénia. Tucatnyi dokumentumfilm és kísérleti rövidfilm rendezõje, írója, producere. Több mint 70 kísérleti film vágója. Filmjeit bemutatták Horvátországban és nemzetközi filmfesztiválokon, számos díjat is nyert. Válogatott filmográfia: Arabesca (2004), Az utca (2004), Túl (2002), Elfeledett (2002), Szabad tér (2000), Alakok (1999), Tenger Split felett (1999), Negyedik m szak (1999), Rossz helyen és idõben (1998), Elbaszás (1998), Õrületig (1997), Ivica megint egyedül ((1996), Húsevés (1995), Szem (1995).

35

36

VILÁG - KÉPEK / WORLD AND IMAGES D O K U M E N T U M O K 2 - D O C U M E N TA R Y 2

A P R I L 2 3 . ( S A T U R D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 3 . ( S Z O M B A T ) 16 : 15 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM A P R I L 2 5 . ( M O N D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 5 . ( H É T F Õ ) 17: 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

NOME ROAD SYSTEM

A NÉV ÚTVESZTÕJÉBEN

Rendezõ / Directed by: Rainer KOMERS (GER) 26 min. 2004 35mm film

Forgalmazó / Distributor: Internationale Kurzfilmtage Oberhausen. Gyártó / Produced by: Rainer KOMERS. Forgatókönyv / Screenplay by: Rainer KOMERS. Operatõr / Photographed by: Rainer KOMERS. Vágó / Edited by: Bert SCHMIDT Cím / Address: Rainer KOMERS 45476 Mülheim An Der Ruhr, Moritzstr. 102, Germany Tel: 49/170/801-85 93 Fax: 49/208/779-438 E-mail: [email protected]

Indian summer in Nome County/Alaska starring gold-diggers, mushers, hunters, selected animals of the arctic tundra and varied kinds of wind - a composition of images and sounds without dialogue and

VILÁG - KÉPEK / WORLD AND IMAGES D O K U M E N T U M O K 2 - D O C U M E N TA R Y 2

A P R I L 2 3 . ( S A T U R D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 3 . ( S Z O M B A T ) 16 : 15 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM A P R I L 2 5 . ( M O N D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 5 . ( H É T F Õ ) 17: 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

SVADBA TISHINY

WEDDING OF SILENCE CSENDNÁSZ

Rendezõ / Directed by: Pavel MEDVEDEV (RUS) 29 min. 2003 35mm film

Forgalmazó / Distributor: Saint-Petersburg Documentary Film Studio. Gyártó / Produced by: Viatcheslav TELNOV. Forgatókönyv / Screenplay by: Pavel MEDVEDEV. Operatõr / Photographed by: Alexander GRUSEV. Vágó / Edited by: Valentina TORYAGEVA Cím / Address: Victoria YEVDOKIMOVA St. Petersburg Documentary Film Studious 190068 St. Petersburg, Krukov Kanal 12, Russia Tel: 7/812/114-08 06 Fax: 7/812/114-33 04 E-mail: [email protected]

Film "Wedding of silence" is about deaf people. The only difference of these people from the others is that they live in total silence but this in no way implies that they are retarded or miserable. The world of silence is as fascinating and full of meaning for them as for other people - the world of sounds.

A film süket emberekrõl szól. Egyedül az különbözteti meg ezeket az embereket másoktól, hogy õk teljes csendben élnek, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy szellemileg fogyatékosak lennének, vagy szenvednének ettõl. A csend világa éppoly csodálatos és jelentõségteljes számukra, mint másoknak a hangok világa. text. Nome Road System is film 2 of the road-trilogy "EarthMoving". Indián nyár Alaszka Nome megyéjében, aranyásók, kutyaszánosok, vadászok, a fagyos tundra különbözõ állatai és változó szelei - egy párbeszéd és szöveg nélküli kép- és hangkompozíció. A film a "Földmozgás" trillógia 2. része. Rainer KOMERS • born 1944 in Guben, living in Berlin and Mülheim an der Ruhr, Germany. Studied photography at the University of Essen and film at the Art Academy in Düsseldorf, master class. Freelance filmmaker and cameraman since 1981.

Született: 1944., Guben (Németország), Berlinben és Mülheim an der Ruhr-ban él. Az Esseni Egyetem filmszakán és a Düsseldorfi M vészeti Fõiskola filmszakán tanult. Független filmes és operatõr 1981 óta.

Pavel MEDVEDEV • Pavel Medvedev was born in 1963 in the town of Orenburg (Russia). In 1990 completed a full course of studies in LGIK (Leningrad Krupskaja Institute of Culture), specialized in film production at Gorin's workshop. 1990 -1992 studied at the Higher Programme of Television Production (workshop of V. Sarukhanov). 1991-2000 worked for the TV and Radio companies of Saint-Petersburg as a producer. January-May 2001 produced the serial of documentaries "Petersburg's short stories". 1963-ban született Orenburg városában, Oroszországban. 1990-ben fejezte be a Leningrad Krupskaja Kulturális Intézet filmprodukciós szakát. 1990-1992 között Televíziós Fõiskolát végzett. 1991-2000 között Saint-Petersburgi TV és Rádió társaságoknál volt producer. 2001-ben kés-

VILÁG - KÉPEK / WORLD AND IMAGES D O K U M E N T U M O K 2 - D O C U M E N TA R Y 2

A P R I L 2 3 . ( S A T U R D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 3 . ( S Z O M B A T ) 16 : 15 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM A P R I L 2 5 . ( M O N D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 5 . ( H É T F Õ ) 17: 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

NO ÁMBITO DO CAUCA

AROUND CAUCA CAUCA KÖRNYÉKE

Rendezõ / Directed by: Chus DOMÍNGUEZ (ESP) 20 min. 2004 35mm film

Forgalmazó / Distributor: Marino García FERNÁNDEZ. Gyártó / Produced by: Marino García FERNÁNDEZ. Forgatókönyv / Screenplay by: Marlene ANAYA. Operatõr / Photographed by: Chus DOMÍNGUEZ. Vágó / Edited by: Chus DOMÍNGUEZ, Marino García FERNÁNDEZ Cím / Address: Marino García FERNÁNDEZ Piensan los Manos 24415 Ozuela-Ponferrada, Camino de la Revuelta 3., Espania Tel: 34/609/890-181 E-mail: [email protected]

Antón Avilés de Taramancos (1935-1992), poet and Galician narrator. Twenty years of his life were spent on Colombian soil leaving a deep impression on his literary work. His experience of emigration, put down on paper in Cantos caucanos (1985) and Nova Crónica das Indias (1989), is a reflection of the vital experience of one who, far from his origins, became as one with the new land that received him. The special nature of this journey is the inspiration behind the

short film No Ámbito do Cauca. Antón Avilés de Taramancos (1935-1992), költõ és galíciai szónok. Életének 20 évét Columbia földjén töltötte, mély nyomot hagyva maga után irodalmi munkásságával. Emigrációs tapasztalatait papírra vetette Cantos caucanos (1985) és Nova Crónica das Indias (1989) címmel, mely m vek olyan ember élettapasztalatait tárják fel, aki távol szülõföldjétõl eggyé vált az új hazával, ami befogadta õt. Ennek az életútnak a különlegessége inspirálta e rövidfilmet.

Chus DOMÍNGUEZ • (León-Spain, 1967), graduated in Biology, director, operator and editor of documentaries about etnography and arts. Founded the artistic colective "piensan las manos". His shortfilm "O prezo da dote", first of a trilogy about life in Galicia, has been awarded with several internacional prizes. Született: León-Spain, 1967) Biológia diploma birtokosa, néprajzi és m vészeti dokumentumfilm rendezõ, operatõr, vágó. Alapítója a "piensan las manos" m vészeti szervezetnek. Rövidfilmje "O prezo

VILÁG - KÉPEK / WORLD AND IMAGES D O K U M E N T U M O K 3 - D O C U M E N TA R Y 3

A P R I L 2 5 . ( M O N D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 5 . ( H É T F Õ ) 16 : 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM A P R I L 2 7. ( W E D N E S D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 7. ( S Z E R D A ) 15 : 4 5 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

TOLLAS PLUCK

Rendezõ / Directed by: CSÍK Judit (HUN) 30 min. video DVD

Forgalmazó / Distributor: Fekete Doboz Alapítvány. Gyártó / Produced by: ELBERT Márta. Forgatókönyv / Screenplay by: CSÍK Judit. Operatõr / Photographed by: KÕVÁRI Borz József, SIMONOVITS Péter, BALOGH Máté. Zeneszerzõ / Music by: Taraf de Haidouks. Vágó / Edited by: RÉVÉSZ Márta & KENDE Júlia. Szereplõk / Cast: Orosházi romák Cím / Address: Fekete Doboz Alapítvány 1054 Budapest, Zoltán u. 9., Hungary Tel: 36/1/312-07 88 Fax: 36/1/312-07 88 E-mail: [email protected]

The location is one of the Gypsy colonies of Orosháza. A travelling cinema arrives here. The film they put on is set among pluckers and is entitled "I Even Met Happy Gypsies". Most of the audience that gathered together are plucking geese as an odd job. At dawn they are transported to the geese farm by bus. The viewers get a chance to get a closer picture about some of them. The days of this highly hazardous and hard physical labour are numbered, since in the countries of the European Union it is illegal to stuff and pluck geese. So

what awaits the plucker Gypsies? Orosháza egyik cigánytelepén vagyunk. A telepre vándormozisok érkeznek. A vetített film a tollasok között játszódó "Találkoztam boldog cigányokkal is". Az összegy lt nézõk többsége alkalmi munkásként libatollat foszt. Hajnali busszal indulnak a libatelepre. Néhányukkal közelebbrõl is megismerkedünk. Ennek a rendkívül egészségtelen és nehéz fizikai munkának azonban megvannak számlálva a napjai, hiszen az Európai Unió országaiban tilos élõ libát tömni, tollát fosztani. Mi lesz így a tollfosztó cigányokkal? CSÍK Judit • I was born on the 25th of November in 1983. After highschool graduation, I worked at the Radio C. Between 2002 and 2003 I graduated at the Roma Media School of the Black Box Foundation, where the topic of my first examination film was Radio C. The second film of mine is Pluck. 1983. november 25-én születtem Budapesten. Érettségi után a Rádió C munkatársaként dolgoztam. 2002–2003-ban elvégeztem a Fekete Doboz Alapítvány Roma Média iskoláját, ahol elsõ vizsgafil-

37

38

VILÁG - KÉPEK / WORLD AND IMAGES D O K U M E N T U M O K 3 - D O C U M E N TA R Y 3

A P R I L 2 5 . ( M O N D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 5 . ( H É T F Õ ) 16 : 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM A P R I L 2 7. ( W E D N E S D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 7. ( S Z E R D A ) 15 : 4 5 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

NO GRAY TWILIGHT

NEM SZÜRKE A HAJNAL Rendezõ / Directed by: Richard BUCHER & Kathryn BUCHER (USA) 9 min. 2005 video DVD

Gyártó / Produced by: Kathryn BUCHER. Operatõr / Photographed by: Richard BUCHER, John CANNIZZARO, Kathryn BUCHER. Zeneszerzõ / Music by: Joe CANNIZZARO. Vágó / Edited by: Richard BUCHER, Kathryn BUCHER Cím / Address: Kathryn BUCHER Chicodu Films 91316 Encino, 5732 Chicopee Ave., USA Tel: 1/818/342-54 44 E-mail: [email protected]

"No Gray Twilight" observes several young cowboys as they prepare for their rough stock events at an American rodeo. Filmed on Super 8 film over the course of one day, the film begins as the day dawns and activity at the venue begins. The cowboys arrive, inspect the horses and bulls, prepare themselves and their gear. Relaxed at first, they interact with each other, then as ride time draws near, they isolate themselves in intense preparation for their attempt at a qualifying ride. The film culminates in an explosive montage of bucking bulls and straining broncs and cowboys trying to stay on until the 8 second buzzer.

Egy amerikai rodeón fiatal cowboyok készülnek a bikalovaglásra. A történet hajnalban kezdõdik, megérkeznek a cowboyok, megvizsgálják a bikákat és a lovakat, elõkészítik szerelékeiket és készülõdnek. Kezdetben még nyugodtak, beszélgetnek egymással, de ahogy közeledik a lovaglás ideje, magukba zárkóznak, hogy felkészüljenek a minõsítõ lovaglás kísérletre. A film az erõlködve ugrándozó bikák és a 8 másodperces jelzésig nyeregben maradni igyekvõ cowboyok tomboló montázsával hág tetõfokára. Richard & Kathryn BUCHER • were born and raised in suburban Southern California but were influenced by the ranching life of their grandparents. They both attended California Institute of the Arts to study all aspects of filmmaking, both practical and theoretical.

Dél-Californiai városszéli környezetben nõttek fel, de nagyszüleik által megismerték a ranch-életet. Mindketten a Californiai M vészeti Egyetemen ismerkedtek meg a a filmm vészet gyakorlati és elméleti összetevõivel.

VILÁG - KÉPEK / WORLD AND IMAGES D O K U M E N T U M O K 3 - D O C U M E N TA R Y 3

A P R I L 2 5 . ( M O N D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 5 . ( H É T F Õ ) 16 : 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM A P R I L 2 7. ( W E D N E S D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 7. ( S Z E R D A ) 15 : 4 5 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

ZEMLJA VAJAJE

THE LAND OF VAJAJA VAJAJA FÖLDJE

Rendezõ / Directed by: Petar JOVANOVI (SCG) 15 min. 2004 video DVD

Forgatókönyv / Screenplay by: Petar JOVANOVI . Operatõr / Photographed by: Jovan MILINOV. Zeneszerzõ / Music by: Milan NENIN. Vágó / Edited by: Ivan KNE EVI Cím / Address: Petar JOVANOVI , Academy of Arts Novi Sad 21000 Novi Sad, Doure Jak i a 7, Serbia, Montenegro Tel: 381/21/422-177 Fax: 381/21/422-187 E-mail: [email protected]

Horvat Lukacs and Rozsika are one of the last, and surely the oldest habitants of the few remaining farms near Kanizsa(Vojvodina, Serbia). At their farm they still grow sheep and prepare a traditional shepard's meal called vajaja. However, this is not an ethnological documentary; this is a story about the way of life that is almost forgotten, about quiet and tranquility that we lost in these modern days, about people who decided to expel themselves from the path that the civilization took… Their stories are told maybe for the last time, and should be listened carefully, because they speak of the world that's

disappearing, and that we shall maybe dream of one day… Horváth Lukács és Rózsika a vajdasági Kanizsa közeli tanyavilág utolsó és mindképpen legöregebb lakosai közé tartozik. Tanyájukon még mindig juhokat nevelnek és hagyományos juhászételt, "vajaját" fõznek. Azonban ez nem egy néprajzi dokumentumfilm, hanem egy csaknem elfeledett életforma, a csend és a mai modern világból hiányzó nyugalom, a civilizáció útjáról önként visszalépett emberek története… E történet talán utoljára mondható el, nagy figyelmet érdemel, mert olyan világról szól, mely elt nõben van, és egyszer majd csak álom lesz… Petar JOVANOVI • Born 1981 in Novi Sad. 2000-2004 Academy of Arts in Novi Sad, directing course. Presently, student of MA studies of stage design at The University of Arts, Belgrade… Assistant director of fiction movie "Party", directed by Aleksandar Davic. Staged Slawomir Mrozek's play "Charles" at Novi Sad Theatre, and "The Emigrants" at Serbian National Theatre. His movies were shown at student and youth film festivals in Maribor (Slovenia), Zagreb (Croatia), Belgrade and Novi Sad (Serbia). Filmography: The Razor (2001), short fiction movie. Decrescendo (2002), documentary. Spring Awakening (2002), experimental. Isidor Baji Memorial (2004), documentary. The Land of Vajaja (2004), documentary. Született: 1981, Novi Sad. 2000-2004: Novi Sad M vészeti Fõiskola, rendezõ szak. Jelenleg a Belgrádi M vészeti Egyetem színpadtervezõ szakát végzi. Rendezõasszisztens: "Party" játékfilm, r.: Aleksandar Davic. Színpadtervezõ: Mrozek "Charles" Novi Sad Theatre, "Emigránsok" Serbian National Theatre. Filmjeit bemutatták diák és ifjúsági filmfesztiválok: Maribor (Szlovénia), Zagreb (Horvátország), Belgrade, Novi Sad (Szerbia). Filmográfia: Borotva (2001), rövid fikció, Decrescendo (2002), dokumentum, Tavaszi ébredés (2002), kísérle-

VILÁG - KÉPEK / WORLD AND IMAGES D O K U M E N T U M O K 3 - D O C U M E N TA R Y 3

A P R I L 2 5 . ( M O N D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 5 . ( H É T F Õ ) 16 : 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM A P R I L 2 7. ( W E D N E S D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 7. ( S Z E R D A ) 15 : 4 5 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

OUWE JONGENS

BOYS WILL BE MIBÕL LESZ A CSEREBOGÁR

Rendezõ / Directed by: Saskia van den HEUVEL (HOL) 11 min. 2004 video BetacamSP

Forgalmazó / Distributor: Tsunami Film. Gyártó / Produced by: Tsunami Film. Forgatókönyv / Screenplay by: Saskia van den HEUVEL. Operatõr / Photographed by: Marc de MEIJER. Zeneszerzõ / Music by: Roger MORENO. Vágó / Edited by: Danniel DANNIEL Cím / Address: Hans MULDER Tsunami Film 1007 BE Amsterdam, PO Box 51056, The Netherlands Tel: 31/206 273 272 Fax: 31/206 273 265 E-mail: [email protected]

VILÁG - KÉPEK / WORLD AND IMAGES D O K U M E N T U M O K 4 - D O C U M E N TA R Y 4

A P R I L 2 5 . ( M O N D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 5 . ( H É T F Õ ) 13 : 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM A P R I L 2 8 . ( T H U R S D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 8 . ( C S Ü TÖ R TÖ K ) 15 : 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

PARADISE

PARADICSOM

Rendezõ / Directed by: Vladimir MOSS (RUS) 45 min. 2004 video BetacamSP

Forgalmazó / Distributor: SV-Film (Promotion and Distribution) Cím / Address: Svetlana Vorobieva SV-Film (Promotion and Distribution) 74081 Heilbronn, Spitzwegstrasse 35, Germany Tel: 49/7131/574-448 Fax: 49/7131/574-448 E-mail: [email protected]

All and everyone is happy here. They are hidden from the other world

"Boys will be" is a fragmentary, poetic sketch of old age and things

by the walls of a madhouse which is the only Paradise on the Earth. Minden és mindenki boldog itt. Az egyetlen Földi Paradicsom, azaz az õrültek háza fala elrejti õket a másik világtól. that will remain the same. Poetry with a whiff of Amsterdam humour. Egy töredékes, költõi szkeccs az öregkorról, és dolgokról, amik ugyanolyanok maradnak. Költészet egy csipet amszterdami humorral spékelve. Saskia van den HEUVEL (1970) • Saskia studied journalism from 1989 to 1993. Worked as a reporter (Amsterdam television station AT5, National Children's News), television reporter (Steven Spielberg-project 'Survivors of the Shoah'), freelance journalist (NRCHandelsblad, Het Parool and other national newspapers). Mainly to illustrate her own articles, she also worked as a photographer. In 2001 she had a photo exhibition in which first generation immigrants from southern European countries were portrayed. 1999 Netherlands Film and Television Academy majored in directing documentaries. Her graduation film , 'Sintezza', portrayed two Dutch Sinti-gypsies. Saskia successfully combines both documentary and fictional films for children of all ages. 1989-1993 között újságírást tanult. Riporter (Amsterdam tv AT5, Nemzeti Gyermek Hírek), tv-riporter (Steven Spielberg-project "Shoah túlélõi"), független újságíró (NRC-Handelsblad, Het Parool és más nemzeti újságok). Fõleg saját cikkeit illusztrálandó, egyben fotóriporter is. 2001-ben rendezett fotókiállításának témája a dél-Európából emigráltak elsõ generációjának portréi. 1999: Holland Film és televíziós Fõiskola, dokumentumfilm rendezést tanult, vizsagafilmje "Sintezza", két holland cigány portréja. Filmjeiben sikere-

Vladimir MOSS • was born in Smolensk (Russia) in 1964. Graduated from the Russian State Institute of Cinema (VGIK) in 2003. In 2004 graduated from the Higher Courses of film writers and directors. Filmography: 1993: "WorkShop" (experimental), 1994: "Portrait" (film-play), "Recollections" (film-play), 1996: "Vasiliy Shumov & Fast Freddy" (musical), "Methomorphosis XXI" (experimental), "MUSART" (musical), 1997: "Rules of the Game" (musical), 1998: "Stop The conveyor of the Death" (documentary), "Gold Fenix" (musical), "Lev Kerbel. Moscow meetings" (documentary), 1999: "Tete-a-tete" (short feature), 2000: "Alter Ego" (documentary), 2001: "Debut" (documentary), "Tsar's Hunt" (documentary), 2003: "Show of Hypnosis" (experimental), "A love story" (feature), 2004: "Paradise" (documentary)

Született: 1964, Smolensk, Oroszország. 2003-ban végzett az Orosz Állami Filmm vészeti Fõiskolán diplomázott. 2004-ben filmíró és rendezõ diplomát szerzett. Filmográfia: 1993: "WorkShop" (kísérleti), 1994: "Portrait" (film-játék), "Felidézés" (film-játék), 1996: Freddy" (musical), "Methomorphosis XXI" (kísérleti), "MUS-ART" (musical), 1997: "Játékszabály" (musical), 1998: "Gold Fenix" (musical), "Lev Kerbel, Moscow meetings" (dokumentum), 1999: "Tete-a-tete" (rövidfilm), 2000: "Alter Ego" (dokumentum), 2001: "Debut" (dokumentum), "Tsar's Hunt" (doku-

39

40

VILÁG - KÉPEK / WORLD AND IMAGES D O K U M E N T U M O K 4 - D O C U M E N TA R Y 4

A P R I L 2 5 . ( M O N D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 5 . ( H É T F Õ ) 13 : 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM A P R I L 2 8 . ( T H U R S D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 8 . ( C S Ü TÖ R TÖ K ) 15 : 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

MIRNAJA ZHIZN

LIFE IN PEACE ÉLET BÉKÉBEN

Rendezõ / Directed by: Antoine CATTIN & Pavel KOSTOMAROV (SUI) 45 min. 2004 video BetacamSP

Forgalmazó / Distributor: Kinoko. Gyártó / Produced by: Kinoko. Forgatókönyv / Screenplay by: Antoine CATTIN & Pavel KOSTOMAROV. Operatõr / Photographed by: Antoine CATTIN & Pavel KOSTOMAROV. Vágó / Edited by: Antoine CATTIN & Pavel KOSTOMAROV Cím / Address: Antoine CATTIN Kinoko 2826 Corban, Le Champé, Switzerland Tel: 7/81 22 72 19 67 (Russia) Fax: 7/81 22 72 19 67 (Russia) E-mail: [email protected]

VILÁG - KÉPEK / WORLD AND IMAGES D O K U M E N T U M O K 5 - D O C U M E N TA R Y 5

A P R I L 24 . ( S U N D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 24 . ( V A S Á R N A P ) 16 : 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM A P R I L 2 6 . ( T U E S D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 6 . ( K E D D ) 15 : 3 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

MINT A MÉHECSKÉK

LIKE LITTLE BEES

Rendezõ / Directed by: FÓGEL Katalin (HUN) 43 min. 2004 video DVD

Forgalmazó / Distributor: Fekete Doboz Alapítvány. Gyártó / Produced by: ELBERT Márta. Forgatókönyv / Screenplay by: FÓGEL Katalin. Operatõr / Photographed by: BORDÁS Róbert. Vágó / Edited by: KENDE Júlia. Szereplõk / Cast: MATULA Gina & PANGÁL József Cím / Address: Fekete Doboz Alapítvány 1054 Budapest, Zoltán u. 9., Hungary Tel: 36/1/312-07 88 Fax: 36/1/312-07 88 E-mail: [email protected]

The war has been going on in Chechnya since December 11th, 1994. Sultan's wife was killed and his house was destroyed. With his son Apti, he escaped to the Russian countryside where he is trying to start a new life. If the father can keep his integrity till the end, what will happen to his son, a young Chechen refugee on the enemy's territory? Should he become friend with the young Russian going to war to Chechnya? Try to integrate in a society with no future and rejecting him, or go back to his country destroyed by war?

The lesbian relationship of two men. Két férfi leszbikus kapcsolata.

A Csecsen háború 1995. december 11. óta tart. Sultan feleségét megölték, házát lerombolták. Fiával, Aptival Oroszországba, vidékre menekült, új életet próbál kezdeni. Ha az apa a végsõkig meg is tudja tartani tisztességét, de mi lesz fiával, a fiatal csecsen menekülttel az ellenséges területen? Meg kellene barátkoznia a fiatal orosszal, aki Csecsenföld ellen háborúzik? Biztos jövõ nélkül be kellene olvadnia a társadalomba mely, kirekeszti õt, vagy vissza kellene térnie háborúpusztított hazájába?

FÓGEL Katalin • I was born in Budapes on the 20th of January in 1974. I graduated in the Bethlen Gábor High School in 1992. Between 2003 and 2004 I graduated in the Roma Media School of the Black Box Foundation. „Like Little Bees” is my first film and examination film as well. 1974. január 20-án születtem Budapesten. 1992-ben érettségiztem a Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskolában. 2003-2004-ben elvégeztem a Fekete

VILÁG - KÉPEK / WORLD AND IMAGES D O K U M E N T U M O K 5 - D O C U M E N TA R Y 5

A P R I L 24 . ( S U N D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 24 . ( V A S Á R N A P ) 16 : 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM A P R I L 2 6 . ( T U E S D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 6 . ( K E D D ) 15 : 3 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

AMARI KRIS

Rendezõ / Directed by: BÓDIS Kriszta (HUN) 38 min. 2004 video BetacamSP

Forgalmazó / Distributor: Filmplus Kft. Gyártó / Produced by: Filmplus Kft. Operatõr / Photographed by: GÓZON Francisco. Vágó / Edited by: SZALAY Károly. Szereplõk / Cast: NAGY Kálmán, NAGY Kálmánné, NAGY Attila, ifj. JAKAB József, ifj. JAKAB Józsefné, ifj. ROSTÁS István, id. ROSTÁS István, id. ROSTÁS Istvánné, CSURÁR József, BALOGH József, ifj. BALOGH József Cím / Address: HOLLÓSI G.Zsuzsanna Filmplus Kft. 1145 Budapest, Róna u. 174, Hungary Tel: 36/1/460-80 60 Fax: 36/1/460-80 50 E-mail: [email protected]

Amar kris - Gypsy Oath, Gypsy Law (wife, horse, decision). The film explores the Romani Kris, that in Hungary is believed to be a legend. A community of horse -merchant Gypsies in Békés County, lets us

get an inside view in the Kris-based, rich Roma tradition-system. Amari kris (romnyi, grast, krís), azaz cigány eskü, cigány törvény (asszony, ló, döntés). A film a Magyarországon már csak legendának hitt romani krís nyomában jár. Békés megyei lókereskedõ oláh cigányok egy közössége enged betekintést abba a gazdag roma hagyományrendszerbe, melynek egyik alappillére a krís.

BÓDIS Kriszta • Filmography: Petra (1995), A High Window (1996), Together (1997), Balaton (1997), Home, Sweet Home (1998), There Will We Be Happy (1999), A Pocket Pioneer (1999), Not a Private Matter (2000), A house of Pearls (2000), Two Marias (2000), What God Owes Us (2000-2001), Fortune Teller (2001), Slave Market - Offence (2001), "Poor Boy" (2001) Filmográfia: Petra (1995), Magas ablak (1996), Egymás mellett (1997), Balaton (1997), Mindenhol jó, de… (1998), Ott leszünk mi boldogok (1999), Zsebúttörõ (1999), Nem magánügy! (2000), Gyöngyház (2000), Két Mária (2000), Isten Adóssága (2000-2001), Jósnõ (2001), Rabszolgavásár -

VILÁG - KÉPEK / WORLD AND IMAGES D O K U M E N T U M O K 6 - D O C U M E N TA R Y 6

A P R I L 2 5 . ( M O N D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 5 . ( H É T F Õ ) 17: 15 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM A P R I L 2 7. ( W E D N E S D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 7. ( S Z E R D A ) 17: 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

PRETTY DYANA CSINOS DYANA

Rendezõ / Directed by: Boris MITI (SCG) 45 min. 2003 video BetacamSP

Forgalmazó / Distributor: 10 Francs - Guy Knafo. Gyártó / Produced by: Boris MITI . Forgatókönyv / Screenplay by: Boris MITI . Operatõr / Photographed by: Boris MITI . Zeneszerzõ / Music by: Adem Smajli. Vágó / Edited by: Boris MITI Cím / Address: Boris MITI , Dribbling Pictures 11147 Belgrade, Bitoljska 2/2., Serbia & Montenegro Tel: 381/11/239-13 69 Fax: 381/11/239-13 69 E-mail: [email protected]

An intimate look at Gypsy refugees in a Belgrade suburb who make a living by transforming Citroën's classic 2cv and Dyana cars into Mad Max-like recycling vehicles, which they use to collect cardboard, bottles and scrap metal. These modern horses are much more efficient than the cart-pushing competition, but even more important -they also mean freedom, hope and style for their crafty owners. Even the car batteries are used as power generators in order to get some light, watch TV and recharge mobiles!

Bensõséges felvételek a Belgrád külvárosában élõ cigány menekültekrõl, akik a Citroen klasszikus Kacsájából és a Dyana kocsikból Mad Maxbe illõ hulladékhasznosító hibrid-járm veket alakítanak, amit azután karton-, üveg- és fémhulladékgy jtéskor használnak. Ezek a modern lovak sokkal hasznosabbak, mint igavonó rokonaik, és még annál is fontosabbak - a szabadság, a remény és az elegancia jelképei ügyes kez tulajdonosaik számára. Még a kocsi akkumulátora is hasznosul: elektromos áramot generál, amivel világítanak, tévét néznek és feltöltik a mobiltelefonjaikat. Boris MITI • b. 1977 in Leskovac, southern Serbia. Believes to be a self-taught filmmaker from the time he saved up enough money to buy himself a decent camera. A mass media graduate, quit top-level journalism to make one-man documentaries. Filmography: "Pretty Dyana" (2003). Amsterdam IDFA Festival 2003, Goteborg Film Festival 2004, RomaDocFest (audience award) Sarajevo Film Festival (human rights award), Film Festivals all over the world. Született: 1977 Leskovac, Dél-Szerbia. Saját erejébõl tanult filmesnek tekinti magát, attól kezdve, hogy elsõ normális kameráját spórolt pénzébõl meg tudta venni. Otthagyta jólfizetõ újságírói állását, az egyszemélyes dokumentumfilmeket készítés érdekében. Filmográfia: "Csinos Dyana" (doc, 2003). Amsterdam IDFA Festival 2003, Goteborg Film Festival 2004, RomaDocFest (közönségdíj) Sarajevo Film Festival (emberi jogok díj), Filmfesztiválok mindenfelé a nagyvilágban.

41

42

VILÁG - KÉPEK / WORLD AND IMAGES D O K U M E N T U M O K 6 - D O C U M E N TA R Y 6

A P R I L 2 5 . ( M O N D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 5 . ( H É T F Õ ) 17: 15 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM A P R I L 2 7. ( W E D N E S D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 7. ( S Z E R D A ) 17: 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

SNEAKERS

TORNACIPÕK

Rendezõ / Directed by: Femke WOLTING (HOL) 52 min. 2004 video BetacamSP

Forgalmazó / Distributor: Submarine. Gyártó / Produced by: Submarine. Forgatókönyv / Screenplay by: Femke WOLTING, Stefanie de BROUWER. Operatõr / Photographed by: Jackó van 't HOF, Alexander OEY. Zeneszerzõ / Music by: Wouter Veldhuis, Rik Meier. Vágó / Edited by: Chris van OERS Cím / Address: Yaniv WOLF Submarine 1011 VL Amsterdam, Rapenburgerstraat 109, The Netherlands Tel: 31/20/330-12 26 Fax: 31/20/330-12 27 E-mail: [email protected]

"SNEAKERS" is a documentary about the development of a "poor black man's shoe" to one of the most important icons of modern lifestyle and subculture identity. The graffiti like design of the film where commercials, photos and other film- and video fragments blend together - takes the viewer behind the scenes of the colourful world of sneakers, inhabited by designers, brand strategists and

sneaker collectors.

"A tornacipõ" dokumentumfilm a "szegény feketék cipõjébõl" a modern életstílus és szubkultúra öntudat egyik legfontosabb ikonjává fejlõdéséig. A film graffiti-szer tervezése - ahol a reklámok, fényképek, más film- és videotöredékek egybeolvadnak - a tornacipõ színes világának színfalai mögé, tervezõk, márkaszakemberek és tornacipõgy jtõk közé vezeti be a nézõt. Femke WOLTING • Born November 6th 1970 in Ouderkerk aan de Amstel. Education: 1987-1991 Journalistic Academy in Tilburg. Specialization: Television. 1989-1991 University of Brabant in Tilburg, Courses: Literature and Semiotics. 1991-1994 University of Amsterdam in Amsterdam, Film- en Television. Graduated Cum Laude in October 1994. Filmography: "Sneakers" (2004); "Bonanza MTV Voorbij" (2002); "It's the end of TV as we know it" (2000); "Games" (1997); "Asian Cool" (1997); "Brandmerken" (1998); "If you want to do it right do it yourself" (1996) Született: 1970 Nov. 6. Ouderkerk aan de Amstel. Tanulmányok: 1987-1991: Tilburg Zsurnalisztikai Fõiskola, Televízió szak. 1989-1991: Brabant Egyetem, Tilburg, irodalom, szemiotika. 1991-1994: Amsterdam Egyetem, Amszterdam, Filmés TV szak. Filmográfia: "Tornacipõk" (2004); "Bonanza - MTV Voorbij" (2002); "A TV mint olyan hanyatlása" (2000); "Játékok" (1997); "Asian Cool" (1997);

VILÁG - KÉPEK / WORLD AND IMAGES H O S S Z Ú D O K U M E N T U M O K 1 - L O N G D O C U M E N TA R Y 1 A P R I L 24 . ( S U N D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 24 . ( V A S Á R N A P ) 15 : 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM A P R I L 3 0 . ( S A T U R D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 3 0 . ( S Z O M B A T ) 14 : 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

BLESTEMUL ARICIULUI

THE CURSE OF THE HEDGEHOG A SÜNDISZNÓ ÁTKA Rendezõ / Directed by: Dumitru BUDRALA (ROM) 100 min. 2004 video BetacamSP

Forgalmazó / Distributor: Visual Anthropology Foundation. Gyártó / Produced by: Visual Anthropology Foundation. Operatõr / Photographed by: Dumitru BUDRALA. Vágó / Edited by: Dumitru BUDRALA Cím / Address: KATO Csilla, Visual Anthropology Foundation 550027 Sibiu, Str. Avrig nr. 14, Romania Tel: 40/269/212-403 E-mail: [email protected]

"I cared for my donkey more than I do for my own man and kids. But now it's dead. If I had a donkey now, I would like a Member of Parliament." concludes Turica, one of the main characters in the film. She and her relatives wander from village to village, carrying on their backs handmade brooms and baskets, which they try to trade for food. Through a cine verite style, the filmmaker goes beyond stereotypes, following an extremely poor Gypsy family in their survival winter trips. The viewers have the chance to meet real people in their absurd or tragicomic everyday life situations. A remarkable photography, together with the very rich oral tradition of the characters, intro-

duce a world so remote before and so familiar after watching this film. "Jobban vigyáztam a szamaramra, mint férjemre és gyermekeimre. És most mégis halott. Ha most egy szamaram lenne, egy parlamenti tagot szeretnék." - mondja Turica, a film egyik fõszereplõje. Õ és rokonai faluról falura vándorolnak, hátukon cipelve maguk készítette sepr ket és kosarakat, melyeket ételért próbálnak cserélni. Egy rendkívül szegény cigány család életét követjük nyomon, túlélésért tett téli útjaikon. Betekintést nyerünk egy világba, mely a film megtekintése elõtt oly távolinak, utána pedig oly ismerõsnek t nik. Dumitru BUDRALA • Studied economics at the School of Evonomics, Bucharest University. Graduated from the Course of Documentary Film, INSAS Bruxelles. Director of Astra Film Studio, Founder and President of the Foundation Visual Anthropology, Founder and Director of Astra Film Festival, an International Documentary Film Festival in Romania. Author of several prize wining anthropological documentary films. A Bukaresti Egyetemen tanult közgazdaságtant. Brüsszelben, az INSAS dokumentum film szakán diplomát szerzett. Az Astra Filmstúdió igazgatója, a Vizuális Antropológia Alapítvány elnöke és alapítója, a romániai Astra Nemzetközi

VILÁG - KÉPEK / WORLD AND IMAGES H O S S Z Ú D O K U M E N T U M O K 2 - L O N G D O C U M E N TA R Y 2 A P R I L 24 . ( S U N D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 24 . ( V A S Á R N A P ) 19 : 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM A P R I L 2 6 . ( T U E S D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 6 . ( K E D D ) 18 : 3 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

AZ ÜGYNÖK ÉLETE

THE LIFE OF AN AGENT

Rendezõ / Directed by: PAPP Gábor Zsigmond (HUN) 82 min. 2004 video BetacamSP

Forgatókönyv / Screenplay by: TAMÁSI Miklós. Operatõr / Photographed by: DOBÓCZI Balázs. Zeneszerzõ / Music by: MOLNÁR Szabolcs. Vágó / Edited by: NAGY Szilárd. Szereplõk / Cast: SZECSÕDY Péter, ZÁHONYI Enikõ, DÉSI András, RAAB Rózsa

VILÁG - KÉPEK / WORLD AND IMAGES H O S S Z Ú D O K U M E N T U M O K 3 - L O N G D O C U M E N TA R Y 3 A P R I L 2 3 . ( S A T U R D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 3 . ( S Z O M B A T ) 14 : 3 0 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM A P R I L 2 5 . ( M O N D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 5 . ( H É T F Õ ) 15 : 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

MARELE JAF COMUNIST THE GREAT COMMUNIST BANK ROBBERY A NAGY KOMMUNISTA BANKRABLÁS Rendezõ / Directed by: Alexandru SOLOMON (ROM) 75 min. 2004 35mm film

Cím / Address: PAPP Gábor Zsigmond, Bologna Film 1111 Budapest, Lágymányosi u. 21/A, Hungary Tel: 36/20/435-74 54 E-mail: [email protected]

Forgalmazó / Distributor: France TV Distribution. Forgatókönyv / Screenplay by: Alexandru SOLOMON. Operatõr / Photographed by: Constantin CHELBA. Vágó / Edited by: Sophie REITER

Between 1958 and 1988 several hundred propaganda, instructional, short and feature films were made in the Film Studio of the Ministry of the Interior. Using a wide thematic range the aim of these was to teach Hungarian policemen to protect public order. Themes included secret home-raids, the operative shadowing of target persons, installing interceptive devices, and recruiting agents and informers. The dumbed down narration used in these instructional films is in contrast with the elevated cause they were supposed to serve. As a result, these films are comical and petty on the one hand and shocking for today's viewers on the other, due to the realisation of how much money, time and effort was put in, in the 1960s and 1970s, into this form of ideological training, which was neither inexpensive nor easy. The four parts of the documentary are: Where to plant bugs? Introduction to home-raids. The main tricks of recruiting. Efficient networking.

One quiet morning in August 1959, a car of the National Bank of Romania was robbed in front of a central office in Bucharest. A group of armed and masked men (including one woman) ran with a huge amount of money, highjacking a taxi. After they were caught, only months after the attack, the 'gangsters' accepted to play their own parts in this police reconstruction.

A BM Filmstúdióban 1958 és 1988 között több száz propaganda-, oktató-, kis- és nagyjátékfilm készült. Ezek a filmek széles tematikus skálán igyekeztek okítani rendõreinket az államrend védelmére. A témák között szerepel titkos házkutatás, célszemélyek operatív megfigyelése, lehallgató készülékek telepítése vagy ügynökök és besúgók beszervezése. Az oktatófilmek primitív, mindenki számára közérthetõ narrációja némiképp ellentétben áll komoly, "magasztos" céljukkal, amitõl egyfelõl nevetségesnek és kisszer nek hatnak, másfelõl megdöbbentik a mai szemlélõt, hogy mennyi pénzt, idõt, energiát fordítottak a 60-as, 70-es években az ideológiai nevelésnek erre a csöppet sem olcsó és egyszer formájára. A film négy részbõl áll: Hová helyezzük a poloskát? Bevezetés a házkutatásba. A beszervezés fõ fogásai. A hatékony hálózati munka. PAPP Gábor Zsigmond • Studies / Tanulmányok: 1986-1992 ELTE University, Hungarian-History department, 1990-1991 History-politics at the University of Bologna - Tempus scholarship, 1993-1996 University of Theatre -and Film Art, short film director department.

Cím / Address: Tudor GIURGIU, Libra Film 023984 Bucharest, 52 Popa Soare St., Romania Tel: 40/213 266 480, Fax: 40/213 260 268 E-mail: [email protected]

1959 augusztusában, egy csendes reggelen, Románia Nemzeti Bankjának kocsiját kirabolták a bukaresti központi bank elõtt. A felfegyverzett, maszkkal álcázott férfiak (és egy nõ) óriási összeg pénzzel menekültek el egy elrabolt taxiban. Amikor elfogták õket, egy hónappal a rablás után, a "gengszterek" beleegyeztek, hogy saját szerepüket eljátsszák e rendõrségi rekonstrukcióban.

Alexandru SOLOMON • Education, Residences: 2001: Discovery Campus Masterschool, Germany, 2000: Nipkow Programm residence, Berlin, Germany. 1996: Residence in Multimedia, University of California at San Diego, USA. 1986-1991: Studies at the Film and Theatre Academy, Camera Dept., Bucharest. Graduate. Current Activities: 1996 - 2001: Assistant Professor at the Art Academy, Bucharest. 1993-present: Program Manager at Fundatia ARTE VIZUALE (Visual Art Foundation). 1997-1999: Director and director of photography for TV shows at PRO TV, Bucharest. 1992-1995: Assistant Professor at the Film and Theatre Academy, Camera Dept.,Bucharest Tanulmányok, szakmai gyakorlat: 2001: Discovery Campus Masterschool, Németország, 2000: Nipkow Programm gyakorlat, Berlin, Németország. 1996: Multimédia szak, California Egyetem, San Diego, USA. 1986-1991: Bukarest, Film- és Színházm vészeti Fõiskola, operatõr szak. 1996 - 2001: Bukarest, M vészeti Fõiskola, asszisztens professzor. 1993-tól: Fundatia ARTE VIZUALE (Visual Art Foundation) program manager. 1997-1999: PRO TV, Bukarest. Tv-m sorok rendezõje és vezetõ operatõre. 1992-1995: Bukarest, Film és Színházm vészeti Fõiskola, operatõr szak, asszisztens professzor.

43

44

45

NEM VERSENYPROGRAM NON COMPETITION PROGRAM NEMZETKÖZI PANORÁMA INTERNATIONAL PANORAMA

46

ANIMÁCIÓS FILMEK 3 ANIMATION FILMS 3

APRIL 28. (THURSDAY) 2005. ÁPRILIS 28. (CSÜTÖR TÖK) 19:00 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM APRIL 29. (FRIDAY) 2005. ÁPRILIS 29. (PÉNTEK) 23:45 LLOYD MOZI / CINEMA

FRANK YA WENDY

FRANK AND WENDY FRANK ÉS WENDY

Rendezõ / Directed by: Priit PÄRN, Priit TENDER, Ülo PIKKOV, Kaspar JANCIS, David SNOWMAN (EST) 76 min. 2005 video BetacamSP

Forgalmazó / Distributor: Eesti Joonisfilm. Gyártó / Produced by: Kalev TAMM. Forgatókönyv / Screenplay by: Priit PÄRN. Zeneszerzõ / Music by: Margo KOLAR. Vágó / Edited by: Priit TENDER, Ülo PIKKOV, Kaspar JANCIS Cím / Address: Kalev TAMM Eesti Joonisfilm 10611 Tallinn, Roo T. 9, Estonia Tel: 372/677-42 28 Fax: 372/677-41 22 E-mail: [email protected]

Two American secret agents are sent to the most dangerous place in the world. This place is known as Estonia. Frank and Wendy, who have specialized in saving the world by fighting against hitherto unknown phenomena, subjects and situations, achieve unbelievable feats both physically and mentally. They nevertheless do not succeed in achieving complete victory since they are hindered by their own human frailties and the capability of their opponents to produce ever new and unbelievable surprises. For this reason, these secret agents are never short of work and there is no reason to fear that the viewer will not see ever more new adventures of Frank and Wendy.

Két amerikai titkos ügynököt a világ legveszélyesebb helyére küldenek, Észtországba. Frank és Wendy, akik arra specializálódtak, hogy a világot megmentsék, mindezidáig ismeretlen jelenségek, személyek és helyzetek ellen harcoltak, mind fizikailag, mind szellemileg hihetetlen hõstettek végrehajtásával. Azonban nem lehet teljes a gyõzelmük, mivel saját emberi gyengeségeik hátráltatják õket, ezenkívül ellenségeik mindig újabb, döbbenetes meglepetésekkel képesek elõrukkolni. Ezáltal titkos ügynökeink mindig bõvelkednek feladatokban, így a nézõknek nem kell attól tartani, hogy nem láthatják Frank és Wendy újabb és újabb kalandjait.

ANIMÁCIÓSFILMEK 4 ANIMATION FILMS 4

M V É S Z E T I D O K U M E N TÁ C I Ó K 1 DOCUMENTARIES ABOUT ART 1

APRIL 28. (THURSDAY) 2005. ÁPRILIS 28. (CSÜTÖR TÖK) 19:00 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

APRIL 28. (THURSDAY) 2005. ÁPRILIS 28. (CSÜTÖR TÖK) 18:00 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

MAGIA RUSSICA MATRÓZ

Rendezõ / Directed by: Yonathan ZUR & Masha ZUR (ISR) 96 min. 2004 video BetacamSP

Forgalmazó / Distributor: Cinephil. Forgatókönyv / Screenplay by: Yonathan ZUR & Masha ZUR. Operatõr / Photographed by: Yonathan ZUR, Anton MICHALEV. Vágó / Edited by: Yonathan ZUR Cím / Address: Yonathan ZUR Yonathan & Masha Films 63434 Tel-Aviv, Mapu 21/6, Israel Tel: 972/3/527-28 86 Fax: 972/54/622-85 15 E-mail: [email protected]

MAGIA RUSSICA is a documentary film about Russian animation in Soviet times. It is not a didactic film, although it talks about the history of Russian animation, and about making animation in general. But it is mostly a poetic film about aesthetics, about cinema and about the relationship between society, regime and art. It is about being Russian, being an artist and being human. It also talks about the difference and similarity between ideological censorship (Communism) and commercial censorship that involves rating considerations (Capitalism).

Dokumentumfilm a szovjet korszak orosz animációs filmjeirõl. Nem egy oktatófilm, bár beszél az orosz animáció történetérõl, és az animációs filmkészítésrõl általában. Fõként azonban ez egy költõi film az esztétikáról, a moziról és a társadalom, rendszer és m vészet kapcsolatáról. Arról, hogy milyen orosznak, m vésznek és embernek lenni. Ezenkívül vizsgálja az ideológia cenzúra (kommunizmus) és a kereskedelmi cenzúra (kapitalizmus) közti különbséget.

LINES IN THE SAND

VONALAK A HOMOKBAN Rendezõ / Directed by: Mark FREEMAN (USA) 8 min. 2004 video DVD

Forgalmazó / Distributor: Mark FREEMAN. Gyártó / Produced by: Mark FREEMAN. Operatõr / Photographed by: Mario ORTIZ. Zeneszerzõ / Music by: David GORDON. Vágó / Edited by: Mark FREEMAN. Szereplõk / Cast: Documentary portrait of artist, Kirk Van ALLYN Cím / Address: Mark FREEMAN FLP 92024 Encinitas, 208 Cereus St., USA Tel: 1/760/943-13 12, 1/619/594-54 97 Fax: 1/619/594-13 91 E-mail: [email protected]

Lines in the Sand is a lyrical portrait of art and meditation. Using simple handmade tools Encinitas artist Kirk Van Allyn creates public art on the pacific shore. Beginning at low tide, the process of creation is the work of art. Using the beach as his canvas, the artist paints with the elements ---- sand, surf and light. Van Allyn creates a labyrinth, a sacred space. His body dances through time, leaving patterns of beauty in the sand. The tide doesn't wait; its return offers a fresh canvas for the morrow.

M vészet és meditáció lírai portréja. A m vész, Kirk Van Allyn a tengerparton alkot egyszer , kézzel készített szerszámokat használva. Apálykor kezdi, maga az alkotás folyamata is mestermunka. A homokos partot vászonként használva a m vész homokkal, széllel, fénnyel fest. Labirintust alkot, egy szent helyet. Teste áttáncol az idõn, csodálatos motívumokat hagyva maga után a homokban. A dagály azonban nem vár, visszatérte holnapra friss vásznat kínál.

M V É S Z E T I D O K U M E N TÁ C I Ó K 1 DOCUMENTARIES ABOUT ART 1

M V É S Z E T I D O K U M E N TÁ C I Ó K 1 DOCUMENTARIES ABOUT ART 1

M V É S Z E T I D O K U M E N TÁ C I Ó K 2 DOCUMENTARIES ABOUT ART 2

APRIL 28. (THURSDAY) 2005. ÁPRILIS 28. (CSÜTÖR TÖK) 18:00 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

APRIL 28. (THURSDAY) 2005. ÁPRILIS 28. (CSÜTÖR TÖK) 18:00 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

APRIL 23. (SATURDAY) 2005. ÁPRILIS 23. (SZOMBAT) 12:00 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

EFFACEMENT

VISSZAEMLÉKEZÉS Rendezõ / Directed by: Solrun HOAAS (AUS) 19 min. 1980 video VHS

Forgalmazó / Distributor: Goshu Films. Gyártó / Produced by: Solrun HOAAS. Operatõr / Photographed by: Solrun HOAAS. Vágó / Edited by: Solrun HOAAS. Szereplõk / Cast: Yaniguchi AKIKO Cím / Address: Solrun HOAAS VIC 3206, Albert Park, P.O. Box 324, Australia Tel: 61/3/96 99 55 54 Fax: 61/3/96 96 04 96 E-mail: [email protected]

Effacement shows a Japanese Noh mask maker, Taniguchi Akiko, at work on her masks. A film on the relationship between the maker and the mask, not process, it brings out the resistance of the wood through disjunction of the sound of tools and meditative images. It moves toward abstraction through the mask maker's final gesture of ikasu, bringing the mask to life, as it moves through the reflection of a tree. The filmmaker trained for two years as a Noh mask maker in Kyoto.

A japán Nó-maszk készítõ, Taniguchi Akiko, saját maszkját készíti. A film a maszk és készítõje közti kapcsolatot és nem magát a folyamatot ragadja meg. A fa ellenállását meditatív képekkel és a szerszámok zajával érzékelteti. Kissé absztrakt, hogy miközben a maszkkészítõ az utolsó simításokat végzi, hogy életre keltse a maszkot, megjelenik egy fa árnyéka. A film készítõje két évig tanulta a Nó-maszk készítést Kyotoban.

ZARAPINA PO NEBU

A SCRATCH ON THE SKY EGY FIRKANTÁS AZ ÉGEN Rendezõ / Directed by: Evgeny POTIEVSKY (RUS) 26 min. 2004 video BetacamSP

Forgalmazó / Distributor: SV-Film (Promotion and Distribution) Cím / Address: Svetlana Vorobieva SV-Film (Promotion and Distribution) 74081 Heilbronn, Spitzwegstrasse 35, Germany Tel: 49/7131/574-448 Fax: 49/7131/574-448 E-mail: [email protected]

History of a life of Velimir Khlebnikov, told by poet Vladimir Mayakovsky and artists Jury Annenkov and

PEPPERS AND NUDES THE PHOTOGRAPHER EDWARD WESTON

CSÍPÕSEK ÉS PUCÉROK EDWARD WESTON FOTOGRÁFUS Rendezõ / Directed by: Joachim HAUPT & Sabine POLLMEIER (GER) 27 min. 2004 35mm film

Forgalmazó / Distributor: Parnass Film. Gyártó / Produced by: Parnass Film. Forgatókönyv / Screenplay by: Joachim HAUPT & Sabine POLLMEIER. Operatõr / Photographed by: Roland WAGNER. Vágó / Edited by: Gisela CASTRONARI- JAENSCH Cím / Address: Sabine POLLMEIER Parnass Film 80799 Munich, Tuerkenstr. 84, Germany Tel: 49/89/28 77 89 89 Fax: 49/89/28 77 89 90 E-mail: [email protected]

He discovers beauty and abstraction in places where nobody had seen them before. In a pepper for example. And he never ceases doing nude photography. His photographs become icons of the modern age and influence whole generations of photographers. A portrait of the American photographer Edward Weston (1886-1958). At the age of 37 the photographer moves to Mexico. For him an emergence into modern times. He photographs revolutionaries, artists and again and again his beloved Tina Modotti. Back in California he settles in Carmel. Fascinated by the dramatic rocky coastline of the Pacific, he sets up his studio here. He comes to photograph one

Pyotr Miturich. Velimir Khlebnikov élettörténete, Vladimir Majakovszkij költõ, Jurij Annenkov és Pjotr Miturich m vészek elmondásában. place right on his doorstep for the rest of his life. Szépséget és elvontságot fedez fel ott, ahol senki más. Még egy paprikában is. És soha nem távolodik el az akt fényképezéstõl. Képei a modern világ ikonjaivá váltak, fotósok generációit inspirálták. Portréfilm Edward Weston (1886-1958) amerikai fotóm vészrõl. 37 éves korában Mexikóba költözött. Fotóalanyai forradalmárok, m vészek, s újra és újra a szeretett Tina Modotti. Visszatérve Californiába, Carmelben telepedik le. Elb völi a drámai sziklás tengerparti vidék, itt állítja fel stúdióját. Ettõl kezdve egész életében ott azon az egy helyen, háza körül

47

48

M V É S Z E T I D O K U M E N TÁ C I Ó K 2 DOCUMENTARIES ABOUT ART 2

M V É S Z E T I D O K U M E N TÁ C I Ó K 3 DOCUMENTARIES ABOUT ART 3

M V É S Z E T I D O K U M E N TÁ C I Ó K 4 DOCUMENTARIES ABOUT ART 4

APRIL 23. (SATURDAY) 2005. ÁPRILIS 23. (SZOMBAT) 12:00 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

APRIL 28. (THURSDAY) 2005. ÁPRILIS 28. (CSÜTÖR TÖK) 16:45 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

APRIL 24. (SUNDAY) 2005. ÁPRILIS 24. (VASÁRNAP) 13:30 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

DANIEL FRASNAY, LE ROYAUME ET L'EXIL

DANIEL FRASNAY, THE KINGDOM AND THE EXILE DANIEL FRASNAY, A KIRÁLYSÁG ÉS A SZÁM ZETÉS

Rendezõ / Directed by: Philippe JADOT (BEL) 46 min. 2004 video BetacamSP

Forgalmazó / Distributor: Centre de L'Audiovisuel a Bruxelles a.s.b.l. Gyártó / Produced by: GSARA. Forgatókönyv / Screenplay by: Philippe JADOT. Operatõr / Photographed by: Philippe JADOT. Zeneszerzõ / Music by: Ivan GEORGIEV. Vágó / Edited by: Philippe BOUCQ Cím / Address: Philippe JADOT Centre de L'Audiovisuel a Bruxelles a.s.b.l. 1000 Bruxelles, 19F, Avenue des Arts, Belgium Tel: 32/2/227-22 30 Fax: 32/2/227-22 39 E-mail: [email protected]

MY ARCHITECT ARHITEKTÚRÁM Rendezõ / Directed by: Nathaniel KAHN (USA) 116 min. 2003

Gyártó / Produced by: Nathaniel KAHN, Susan Rose BEHR, Yael MELAMEDE, John HOCHROTH, Judy MOON, Phyllis KAUFMAN. Forgatókönyv / Screenplay by: Nathaniel KAHN. Operatõr / Photographed by: Bob RICHMAN. Zeneszerzõ / Music by: Joseph VITARELLI. Vágó / Edited by: Sabine KRAYENBUHL Cím / Address: Barbara Lorey de LACHARRIÉRE Academy Film Stuttgart Ludwigsburg D-70174 Stuttgart, Friedrichstrasse 23 A, Germany

Louis Kahn left a legacy of brilliantly designed and engineered buildings that have a tough beauty and deep spirit. Kahn's personal life was even more mysterious, and his death, alone and unidentified in Penn Station in 1974, revealed that he led not a double but a triple life. His son Nathaniel takes us on a personal journey to consider the contradictions of this complicated genius and eccentric parent.

"We can only photograph what we have in mind" (Daniel Frasnay) Closely associated to the humanist movement, Daniel Frasnay is one of the last representatives of a generation of artists who have stamped their mark in time with their peculiar look upon mankind and their vision of the world. This film is a journey through the photos taken by a man whose reflexions, questions and imaginary move between life, love, death and passion. Photographer of the day and night life (Lido, Moulin Rouge,…), Daniel Frasnay has cast a very personal view upon the major 20th century artists such a Giacometti, Dali, Miro, Magritte, de Kooning...

"Csak azt fényképezhetjük, amit elgondoltunk" (Daniel Frasnay). A humanista mozgalom aktív részese, Daniel Frasnay egyike generációja azon utolsó képviselõinek, akik a világ és emberiség iránt tanusított különös nézeteikkel hagytak nyomot maguk után. E film utazás a fotókon keresztül, melyeket egy olyan ember készített, akinek gondolatai, kérdései és képzelete élet, szerelem, halál és szenvedély között mozog. A nappali és éjszakai élet fényképészeként (Lido, Moulin Rouge…), Daniel Frasnay nagyon személyes nézõpontból szemléli a XX. század nagy m vészeit Giacometti, Dali, Miro, Magritte, de Kooning...

Louis Kahn brilliánsan tervezett és épített, tartós szépség és mély szellem épületeket hagyott maga után örökségül. Kahn személyes élete még titokzatosabb volt, és halálakor (1974-ben egyedül és azonosíthatatlanul a Penn Állomáson) kiderült, hogy nemcsak dupla, de tripla életet élt. Fia, Nathaniel segítségével megismerjük ezt a komplikált tehetséget és rendhagyó szülõt.

G ÉPM VÉSZET

MECHANICAL FOLK ART Rendezõ / Directed by: LÁGLER Péter (HUN) 50 min. 2004 video DVD

Gyártó / Produced by: KORONCZI Endre. Forgatókönyv / Screenplay by: LÁGLER Péter. Operatõr / Photographed by: BEREGSZÁSZI János, GYURIS Gábor, KORONCZI Endre. Zeneszerzõ / Music by: Szféra. Vágó / Edited by: NAGY István. Szereplõk / Cast: A 2003 nov. 24-én Nagybörzsönyben megrendezett "Csettegõ szépségverseny" résztvevõi, közönsége és szervezõi Cím / Address: LÁGLER Péter 1089 Budapest, Visi Imre u. 14, Hungary Tel: 36/70/286-13 88

This documentary deals with the nationally applied crafty folk traditions and motives, as well as the transmission and continuity of these traditions about the construction and usage of the garden tractor, the so-called "clucker". Based on methods of cultural and visual anthropology (observation and survey of participants), the film illustrates this phenomenon through a competition called "Clucker Beauty Contest" that is presented as a public art event and organized by artist Endre Koronczi to reveal local variations, in this berry producing region of the vicinity of Szob. The film exposes the fundamental nature of the "clucker" , and for the first time, attempts to establish the scientific tipology of people's association with the "clucker", to capture and document in situ the process of traditionalization. The film is a unique document of the crafty folk creativity of Northern-Hungary.

A kertitraktor avagy csettegõ építésének és használatának országosan elterjedt buheratív népszokását, motívumait és e tradíció továbbadását, továbbélését dolgozza fel a kulturális és vizuális antropológia módszereire (résztvevõ megfigyelés és mélyinterjú) alapozó dokumentumfilm, ami a jelenséget a Szob környéki bogyós-gyümölcs termelõ régió lokális változatainak bemutatására kiírt és Koronczi Endre képzõm vész által megszervezett "Csettegõ szépségverseny", mint public art esemény történésein keresztül mutatja be. A film törekszik a csettegõ mibenlétének bemutatására és elsõként kísérletet tesz a csettegõhöz való viszonyulás tudományos tipológiájának megteremtésére, a hagyományozás folyamatának in situ tettenérésére és dokumentálására. E film az észak-magyarországi népi buheratív kreativitás egyedülálló dokumentuma.

ZENEI FILMEK 1 MUSIC FILMS 1

ZENEI FILMEK 1 MUSIC FILMS 1

ZENEI FILMEK 2 MUSIC FILMS 2

APRIL 25. (MONDAY) 2005. ÁPRILIS 25. (HÉTFÕ) 14:45 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

APRIL 25. (MONDAY) 2005. ÁPRILIS 25. (HÉTFÕ) 14:45 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLD Y TEREM / ROOM

APRIL 26. (TUESDAY) 2005. ÁPRILIS 26. (KEDD) 14:00 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

DECA IZ LIMENOG SELA CHILDREN FROM THE BRASS BAND VILLAGE A REZESBANDA FALU GYEREKEI Rendezõ / Directed by: Ljiljana PRVULOVI (YUG) 14 min. 2004

Gyártó / Produced by: Fiks-Fokus. Forgatókönyv / Screenplay by: Ljiljana PRVULOVI . Operatõr / Photographed by: Andreja MARI I , Ljiljana PRVULOVI . Vágó / Edited by: Fiks-Fokus Cím / Address: Ljiljana PRVULOV I Fiks-Fokus 11000 Beograd, St. Filipivica 28/45, Yugoslavia Tel: 381/11/265-37 27, 381/11/488-505, 381/64/220-00 94 E-mail: [email protected]

A small gipsy village in southern Serbia has 70 households, 6 well-known brass-bands, 60 full-time musicians, and about 100 instruments. The musicians earn their living away from home. Whilst they are on the road, the only residents of the village are their wives and kids. The latter spend their past-time playing with the old, rejected instruments. This film is about these kids and the beginnings of their lifelong musical careers in the brass band village.

HENGENPELASTAJA

LIFE-SAVER ÉLETMENTÕ

Rendezõ / Directed by: Jouko AALTONEN (FIN) 45 min.

Gyártó / Produced by: Pertti VEIJALAINEN /Illume Ltd. Forgatókönyv / Screenplay by: Jouko AALTONEN. Operatõr / Photographed by: Timo PELTONEN, Vladimir BRYLYAKOV, Jouko AALTONEN. Vágó / Edited by: Tuula MEHTONEN Cím / Address: Saara WILL Illume Ltd. 00240 Helsinki, Palkkatilankatu 7, Finland Tel: 358/9/148-14 89 Fax: 358/9/148-14 89 E-mail: [email protected]

A documentary film about three old Finnish jazzmusicians. In their past there is a common shared experience from Stalin's concentration camps in the Finnish persecutions. All three also played in the concentration camp's orchestras. Music was part of the Soviet Karelias American-Finnish life before Stalin's persecutions, and it was also a profession after they were released from the camps. The right "swing" helped the men to survive the camps and to see that even trough suffering there's always good things in life.

Dokumentumfilm három öreg finn jazz zenészrõl. Múltjukban közös a finn üldöztetés után a Sztálini koncentrációs táborokban eltöltött idõ. Mindhárman játszottak a koncentrációs tábor zenekarában. A zene életük része volt a sztálini üldöztetés elõtt, és ezt a szakmát folytatták a táborból való kiszabadulásuk után is. A jó "swing" segítette õket a tábor túlélésében, és megláttatta velük, hogy a szenvedések ellenére mégiscsak vannak jó dolgok az életben. Egy kis szerbiai cigányfaluban van 70 család, 6 ismert rezesbanda, 60 zenész, és csaknem 100 hangszer. A zenészek távol otthonuktól keresik kenyerüket. Amíg úton vannak, a falu egyedüli lakói a feleségek és a gyerekek. Utóbbiak kimustrált, régi hangszerekkel töltik el az idõt. A film ezekrõl a gyerekekrõl szól, zenei életútjuk kezdetérõl a rézfúvósok falvában.

LA CITÉ DES VENTS

CITY OF THE WINDS A SZELEK VÁROSA Rendezõ / Directed by: Gilles CORE (FRA) 80 min. 2003 video BetacamSP

Forgalmazó / Distributor: Doc ad Hoc. Gyártó / Produced by: Dominique NOGUES. Forgatókönyv / Screenplay by: Gilles CORE. Operatõr / Photographed by: Gilles CORE. Zeneszerzõ / Music by: Live jazz musicians. Vágó / Edited by: Sylvain LUINI Cím / Address: Gilles CORRE Doc ad Hoc Productions 31000 Toulouse, 28, rue de l'Etoile, France Tel: 33/5/34 41 61 06 Fax: 33/5/61 62 11 53 E-mail: [email protected]

From time to time, as today, Chicago musicians take up centre stage, impulsing a new breath into the jazz scene. Is it because Chicago is the Windy City that it's always been a fertile ground for great saxophonists ?.. .In search of the Chicago sound, "City of the Winds" is a musical stroll across Chicago in the company of locally-born jazz singer Ellen Christi, who began her career here before leaving for New York. To find out what makes the Chicago jazz scene so special, the film takes us through the city's jazz clubs, lets us meet up with local writers and hear some of the best contemporary Chicago musicians. Apart from the superb soundtrack played live by an excellent line-up of musicians, "City of the Winds" proposes a prolific panorama of their talent and creative spirit - sustained by a deep sense of community- as well looking into the historical importance

of the Chicagoans in the development of jazz. Idõrõl idõre chicagoi zenészek lépnek színre, új életet lehelve a dzsessz világába. Vajon Chigago "a szelek városa" elnevezése miatt volt mindig nagyszer szaxofonosok termõföldje? Chicago hangjai nyomában a film az itt született dzsesszénekes, Ellen Christi kíséretében tesz zenés sétát a szelek városában, aki itt kezdte karrierjét, mielõtt New Yorkba költözött. Hogy megtudjuk, mitõl olyan különleges Chicago zenei élete, a film elviszi a nézõt a város dzsesszklubjaiba, találkozhatunk helyi írókkal, hallhatunk néhány mai kit nõ zenészt. A remek filmzenén kívül, melyet élõben játszanak, a film tehetségük és kreatív lelkületük dús körképét kínálja - mély közösségi tudattól

49

50

ZENEI FILMEK 3 MUSIC FILMS 3

ZENEI FILMEK 4 MUSIC FILMS 4

TÁ N C F I L M E K DANCE FILMS

APRIL 24. (SUNDAY) 2005. ÁPRILIS 24. (VASÁRNAP) 14:30 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

APRIL 30. (SATURDAY) 2005. ÁPRILIS 30. (SZOMBAT) 18:00 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

APRIL 26. (TUESDAY) 2005. ÁPRILIS 26. (KEDD) 12:45 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

ZENÉSZBÚCSÚZTATÓ

FAREWELL TO MUSICIANS Rendezõ / Directed by: GÁT Balázs (HUN) 80 min. 2004

Gyártó / Produced by: Palantír Filmalapítvány. Forgatókönyv / Screenplay by: GÁT Balázs. Operatõr / Photographed by: D. NAGY Mátyás. Vágó / Edited by: GÁT Balázs, ANTOS Balázs Cím / Address: GÁT Balázs 1113 Budapest, Elek u. 6, Hungary Tel: 36/30/335-56 42, 36/1/361-49 46 E-mail: [email protected]

Gypsy musicians from Ózd talk about the autumn of the Gypsy music, the last hours of a tradition. The life of these once-acknowledged and celebrated people has been changed a lot; instead of music, their everyday existence became dealing with ethnic discrimination. One of them decides to show people: they deserve better. He organizes a photo exhibition of pictures collected from musician-families. Beautiful old photos of bands, fiddlers - the golden ages of a profession.

A cigányzene alkonyáról, egy tradíció végnapjairól mesélnek az ózdi cigánymuzsikusok. A hajdan elismert, ünnepelt emberek élete mára nagyot változott, zene helyett etnikai elõítéletesség lett a mindennapi lételemük. De egyikük elhatározza, hogy megmutatja az embereknek: õk többet érdemelnek. Fotókiállítást szervez a zenészcsaládoktól összegy jtött képekbõl. Gyönyör , régi felvételeken zenekarok, prímások, egy szakma fénykora.

PARNO GRASZT Rendezõ / Directed by: SILLÓ Sándor (HUN) 58 min. 2004 video BetacamSP

Gyártó / Produced by: TÓTH Márton. Forgatókönyv / Screenplay by: BÁRSONY Ágnes. Operatõr / Photographed by: NEMES Tibor, HALÁSZ Gábor. Hang / Sound: WAHL Frigyes. Vágó / Edited by: BREITNER Tamás, POLGÁRI Olga Cím / Address: SÁFÁR Judit MTV2 Fesztiváliroda Tel./fax: + 36 1 373 4881 E-mail: [email protected]

In a new international series by the European Broadcasting Union (EBU) titled “EUROPEAN ROOTS”, the audience is invited to visit five different countries through five documentaries. In these films the countries bring to us a vivid impression on their traditional culture, a musical heritage that is still alive, passed down from fathers to sons throughout generations. As the first episode of this series, Hungarian Television’s documentary introduces the band “Parno Grast”, playing authentic gypsy music from Paszab village. We follow them through the everydays of their livfe, and can see them at Easter and at the Mayday festivity, experiencing their joys and sorrows. May 1, 2004 was the date of Hungary’s EU accession. Sándor Sill's film records undoubtfully with some irony, how the inhabitants of the small village celebrate this important event. What hopes can they have, will their living conditions change when Hungary is a EU member state?

Az Európai M sorszolgáltatók Szövetsége, az EBU egy nemzetközi sorozatot indít útjára „EURÓPAI GYÖKEREK” címmel. Öt ország öt dokumentumfilmben mutatja be hazájának tradicionális kultúráját, olyan zenei hagyományt, mely ma is élõ, mely ma is apáról fiúra száll. E sorozat elsõ részeként, a Magyar Televízió filmjében a Parno Graszt együttessel ismerkedünk meg. Követjük õket hétköznapjaikon, és közöttük lehetünk húsvétkor, és majáliskor, átélhetjük örömüket, bánatukat. 2004. május 1-je az európai csatlakozás dátuma. Silló Sándor filmje alig leplezett iróniával tudósít arról, hogyan ünneplik a keletmagyarországi kis falu lakói a nagy eseményt. Milyen reményeket táplálhatnak, változnak-e életkörülményeik, ha Magyarország tagországgá válik?

KAZUO OHNO ICH TANZE ANS LICHT

KAZUO OHNO - I DANCE INTO THE LIGHT KAZUO OHNO TÁCOLOK A FÉNYBE Rendezõ / Directed by: Peter SEMPEL (GER) 60 min. 2004

Forgalmazó / Distributor: Peter Stockhaus Filmproduktion. Gyártó / Produced by: Peter STOCKHAUS. Operatõr / Photographed by: Jonas SCHOLZ, Peter SEMPEL, Norimichi KASAMUTO, Patrick von SCHUCKMANN. Vágó / Edited by: Margot NEUBERTMARIC. Szereplõk / Cast: Kazuo OHNO, Yoshito OHNO, Tanya KHABAROWA Cím / Address: Marie EISENDICK Peter Stockhaus Filmproduktion 22765 Hamburg, Friedensallee 7, Germany Tel: 49/40/391-09 63 Fax: 49/40/39 10 96 50 E-mail: [email protected]

Kazuo Ohno is a documentary about the 97 year-old dancer Kazuo Ohno, the founder and living legend of the Butoh-dance. He still gives dancing-lessons at his studio in Yokohama. "Butoh" is the "step in the dark", inspired by the German Expressionist Dance. There are two other main characters beside Kazuo: Yoshito Ohno, his son who dances with him, speaks for him and organizes his belongings, a very big support. And as well Tanya Khabarowa, as a wonderful contrast, a young Russian Butohdancer from St. Petersburg, who has won several international prices with her dancing group "Derevo" in the last years.

Dokumentumfilm a 97 éves Kauzo Ohno táncm vészrõl, aki a Butoh-tánc alapítója és élõ legendája. Még mindig ad táncórákat Yokohamai stúdiójában. "Butoh" azaz "lépés a sötétben" német expresszionista táncihletés . Két másik fõszereplõje is van a filmnek: fia, Yoshito Ohno, aki vele táncol, beszél helyette és dolgait rendben tartja, nagy segítsége. Csodálatos kontrasztként szerepel Tanya Khabarowa, egy fiatal orosz Butoh-táncos Szentpétervárról, aki "Derevo" tánccsoportjával számos nemzetközi díjat nyert az utóbbi években.

51

SPECIAL PROGRAMS FRANCIA FILMNAPOK / FRENCH FILMDAYS SZABADTÉRI VETÍTÉSEK / OPEN AIR SCREENINGS ALICE GUY RETROSPEKTÍV / ALICE GUY RETROSPECTIVE EURÓPAI KAPCSOLATOK / EUROPEAN CONNECTIONS

52

FRANCIA FILMNAPOK 1 / FRENCH FILMDAYS 1 A P R I L 2 2 . ( F R I D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 2 . ( P É N T E K ) 16 : 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

ARSENE LUPIN

ARSENE LUPEN

Rendezõ / Directed by: Jean-Paul SALOMÉ (FRA) 130 min. 2004 (romantikus kalandfilm)

FRANCIA FILMNAPOK 2 / FRENCH FILMDAYS 2 A P R I L 2 2 . ( F R I D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 2 . ( P É N T E K ) 19 : 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

BANLIEUE 13

B13 - A B NÖS NEGYED

Rendezõ / Directed by: Pierre MOREL (FRA) 85 min. 2004 (futurisztikus akciófilm)

Szereplõk / With: Romain DURIS, Kristin SCOTT THOMAS

Szereplõk / With: Cyril RAFFAELLI, Bibi NACERI, David BELLE

"Divert attention, that's the key. If you keep that in mind, no one will ever arrest you." These are the last words said by Arsene Lupin's father before he's murdered. The young orphan grows up to be a carefree thief, making use of his formidable charm to rob the Parisian aristocracy. His encounter with a bewitching adventuress, Countess de Cagliostro, transforms the apprentice pickpocket into a topnotch thief. While tracking down lost treasure once belonging to the kings of France, and coveted by a royalist brotherhood, the young virtuoso pulls off one dazzling coup after another: an attack on a train tearing along at top speed, a chase through Paris's catacombs, a spectacular theft at the Rouen cathedral. But his blind passion for

Paris, 2013. The city's ghettos are surrounded by confining walls. There are no rights, no rules, no laws. Gangs reign supreme and whoever doesn't die first gains a bit of time while waiting his turn to come up again. Damien, an officer of a crack police unit, is a martial arts expert, a past master at undercover work and knows how to employ rapid, precise, but nevertheless hard line actions to bring his missions to a quick conclusion. This time the government has handed him the most challenging task of his career. A weapon of mass destruction has been stolen by Banlieue13's most powerful gang; Damien must infiltrate the sector and defuse the bomb. To do so, he needs to form an alliance with Leito, whose sole aim is to save his sister, who has fallen into the same gang's clutches. Leito is also the only person who knows Banlieue13 like the back of his hand. But things aren't so simple. Who is working for whom? Where are the people who are really pulling the strings hiding out? And, above all, who will benefit from the bomb?

the wicked countess leads him astray. Gondatlan tolvaj, ellenállhatatlan báj - ennek Arsene Lupin is áldozatul esik, miután találkozik Cagliostro grófnõjével, az elb völõ kalandornõvel. A francia királyok elt nt kincsei után nyomozva virtuóz helyzetek váltakoznak: üldözés egy teljes sebességgel száguldó vonaton és Párizs katakombáiban, látványos repülés a Rouen-i katedrálisnál... Ám a nyomozást nagyban nehezíti Lupin vak szenvedélye a veszélyes nõszemély iránt.

Luc Besson és Bibi Naceri legújabb víziójukat öntötték forgatókönyv formájába, melynek eredményeképpen egy rendkívül mozgalmas futurisztikus akciófilmet tárnak a nézõk elé. Párizs 2013. A városi gettók börtönfalakkal vannak körülvéve. Nincsenek jogok, nincsenek szabályok, nincsenek törvények. Bandák uralkodnak, és aki nem hal meg az elsõk közt, nyerhet egy kis idõt, amíg eljön az õ ideje is. A 13-as körzet legerõsebb bandája ellopott egy tömegpusztító fegyvert. Damien-nek, a különleges egység tagjának be kell szivárognia a körzetbe, és hatástalanítania kell a bombát. Mindehhez szövetkeznie kell Leito-val, aki úgy ismeri a 13-as körzetet, mint a tenyerét. De a dolgok nem ilyen egyszer ek. Ki is dolgozik kinek? És mindenek felett, ki tud hasznot húzni a bombából?

FRANCIA FILMNAPOK 3 / FRENCH FILMDAYS 3 A P R I L 2 2 . ( F R I D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 2 . ( P É N T E K ) 21 : 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

COMME UNE IMAGE

MINT EGY ANGYAL

Rendezõ / Directed by: Agnes JAOUI (FRA) 110 min. 2004 (filmdráma) Szereplõk / With: Marilou BERRY, Agnes JAOUI, Jean-Pierre BACRI

It's the story of twenty-year-old woman, Lolita Cassard, who's angry at the whole world because she isn't as good-looking as girls in magazines, in any case, certainly not as pretty as her young stepmother. She liked so much to be beautiful, or at least be considered such by her father, in fact to get his attention at all. But it's also the story of a man, Etienne Cassard, who doesn't take much notice of other people because he's too busy thinking about himself. He feels like he's getting old, is sure that he's also missed out on love and that he should have fought harder to make a place for himself in the world. It's the story of a writer, Pierre Miller, who doubts that he'll ever make it and no longer believes in success, until the moment he encounters it and Etienne Cassard. It's the story of singing teacher, Sylvia Miller, who believes in her husband, at least in his talent, but who doubts her own and that of her student, Lolita. Until the moment that she realizes she's the daughter of Etienne Cassard, the author that she admires so much. It's the story of human beings who know exactly what they'd do if they were in someone else's place, but who are uncomfortable in their own and who are quite simply trying to find out what their place is in the world.

FRANCIA FILMNAPOK 4 / FRENCH FILMDAYS 4 A P R I L 2 3 . ( S A T U R D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 3 . ( S Z O M B A T ) 19 : 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

DOGORA DOGORA

Rendezõ / Directed by: Patrice LECONTE (FRA) 80 min. 2004 (zenés dokumentumfilm) Neither fiction nor documentary, "Dogora" is a film that's musical, impressionist and humanist. One day, Patrice Leconte listened to a musical suite sung by 200 children. Until then, he'd never experienced the kind of emotion that this music stirred in him. Then, a little while later, he went to Cambodia. He'd never been so deeply moved by a country. From these rare emotions an adventure was born, a universal odyssey as surprising as it is touching, as light-hearted as it is

serious. Just like life. Se nem fikció, se nem dokumentumfilm, a Dogora egy impresszionista, humanista vízió zenében elbeszélve. Egy nap Patrice Leconte felfedez egy hihetetlen szimfonikus szvitet, melyet száz éneklõ gyermek ad elõ. Soha nem tapasztalt érzések fogják el. Valamivel késõbb Kambodzsában jár. Ország még soha nem hatott rá ilyen felkavaróan. Ezekbõl a kivételes érzelmekbõl születik meg egy nagy kaland, egy egyetemes odüsszeia, éppoly meglepõ, mint amilyen megindító, éppoly könnyed, mint amilyen komoly. Akárcsak az élet. Ez egy húszéves lány története: Lolita Cassard haragszik az egész világra, mert nem hasonlít a magazinok címlaplányaira, pedig annyira szeretne szép lenni, legalább az apja szemében. Ám az apja keveset figyel másokra, inkább magát nézi, ahogy öregszik és valószín leg õ sem kapott elég szeretetet. Az Agnés Jaoui által írt forgatókönyvet a Cannes-i filmfesztiválon és az Európai Film díj átadón is a legjobb forgatókönyvnek ítélték.

53

54

FRANCIA FILMNAPOK 5 FRENCH FILMDAY S 5

APRIL 23. (SATURDAY) 2005. ÁPRILIS 23. (SZOMBAT ) 21:00 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

5x2

Rendezõ / Directed by: François OZON (FRA) 90 min. 2004 (romantikus dráma)

Szereplõk / With: Valeria Bruni TEDESCHI, Stéphane FREISS, Géraldine PAILHAS

How do you live as a couple? 5X2: 5 moments in the

life of a couple in today's world. Hogyan éljünk párban? 5X2: 5 pillanat egy mai pár életébõl.

FRANCIA FILMNAPOK 6 FRENCH FILMDAY S 6

APRIL 24. (SUNDAY) 2005. ÁPRILIS 24. (VASÁRNAP) 19:15 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

SAN ANTONIO

Rendezõ / Directed by: Frédéric AUBURTIN (FRA) 95 min. 2004 (rendõrkomédia)

Szereplõk / With: Gérard LANVIN, Gérard DEPARDIEU, Michel GALABRU

While terrorist threats weigh heavily on world leaders' minds, Captain San-Antonio and his sidekick Lieutenant Bérurier are given the task of keeping watch over the French ambassador while he's staying at a British palace. Bérurier, who prefers to party, slips up and the ambassador is kidnapped. SanAntonio then becomes embroiled with the disturbingly attractive Italian woman who engineered the kidnapping. Once back in Paris, San-Antonio is dismissed by Achilles, the head of police. This outcome is highly advantageous to Bérurier, who goes up in rank. Things deteriorate: the President of the Republic mysteriously disappears. The Minister of the Interior loses no time: only San-Antonio can save France. He and a secret brigade of men have got 48 hours to find the French Head of State. San-Antonio finds Bérurier at the Elysée Palace, already in charge of the official investigation. From then on, it's each man for himself: which of the two will be the first to find the President? Clues mount up and evidence leads to terrorist organizations, unscrupulous banks, international traffickers, politicians with dubious pasts, femmes fatales capable of delivering quite convincing arguments… At last San-Antonio, the highly popular character from French literature, is now on screen!

Mivel a világ fejeseit egy terroristatámadás fenyegeti, San-Antonio felügyelõ és csapattársa Bérurier hadnagy a francia nagykövetet õrzik egy brit kastélyban, ám nem tudják megakadályozni az elrablását. A helyzet tovább bonyolódik: a köztársasági elnök körútja közben titokzatos módon elt nik. San-Antonio Bérurier-vel versengve indul az elnök nyomába.

FRANCIA FILMNAPOK 7 FRENCH FILMDAY S 7

APRIL 24. (SUNDAY) 2005. ÁPRILIS 24. (VASÁRNAP) 21:00 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

GENESIS

Rendezõ / Directed by: Claude NURIDSANY & Marie PÉRENNOU (FRA) 84 min. 2004 (dokumentumfilm) An African griot recounts the world's creation. A tall story like every tale. But this is a real story since it relates our past. The birth of the universe, the formation of the Earth, the appearance of life, the emergence from the waters, the conquest of the earthly paradise… a frantic and eventful saga unfolds before our eyes. This flamboyant Genesis, both modern and timeless, is "played out" by the direct descendants of those who experienced it: the animals.

Humor és komolyság között, ártatlansággal és bölcsességgel meséli el látványosan egy afrikai bennszülött a világegyetem és a csillagok születését, bolygónk történetének forró kezdetét, az élet megjelenését. Beszél az idõrõl, az anyagról, a születésrõl, a szerelemrõl és a halálról. Az állatok pedig eljátsszák ezt a lángoló, egyszerre modern és idõtlen Genezist.

ALICE GUY RETROSPEKTÍV / ALICE GUY RETROSPECTIVE APRIL 29. (FRIDAY) 2005. ÁPRILIS 29. (PÉNTEK) 15:00 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

The Alice Guy Retrospective comes to Hungary from a world premiere at the St. Louis International Film Festival in the United States. This program is aimed at bringing the life and work of Alice Guy Blache out of obscurity and introducing her to audiences that are unaware of her extraordinary contributions to the world of cinema

Dr. Alison McMahan, author of the book: Alice Guy Blaché: Lost Visionary of the Cinema, the foremost Guy Blaché scholar will hold a lecture to the festival audience. The original musical soundtrack that underscores the film "Making and American Citizen" is composed and performed by Dr. Barbara Harbach, Professor of Music at the University of Missouri - St. Louis. The program is curated by Rita M. Csapó-Sweet, Ed.D., Associate Professor, Department of Dance, Theater and Media Arts University of Missouri - St. Louis There are three films in the programme:

MAKING AN AMERICAN CITIZEN, 1912. A couple comes to the United States and the husband brings with him customs from the "old country." He abuses his wife in front of American men who intercede on his wife's behalf. Finally, he must learn his lesson by spending time in jail for his offenses. When he comes out he is a changed man, an a "real" American.

A FOOL AND HIS MONEY, 15 min., 1912. Featuring an all-black cast led by James Russell, the "Cakewalk King." This romantic comedy endearingly portrays the adventures and misadventures of a young man who thinks he can get rich quick.

FOR LOVE OF THE FLAG, 1912. A melodrama about "American values." A man loses his job in the military industry after he is accused of lying (which he did not do). They lose their home and his wife has to support the family by sewing cloths for strangers. As their situation gets worse, the man is tempted to betray his country by selling military secrets to a foreign country. The child in the film is played by Magda Foy. Significance of the project: Alice Guy Blaché was the first woman filmmaker, and her films and their importance need to claim their rightful place in the history of cinematography. 2004 marks the centennial of the first screening of Guy Blaché's films at the St. Louis World's Fair in 1904, and is an ideal time to create an Alice Guy Blaché retrospective at the St. Louis International Film Festival. The retrospective will then travel to other cities and countries. It can serve as a good will ambassador by introducing people to this remarkable woman (born in France) who became one of America's most important cultural pioneers. Background: After Alice Guy Blaché moved from Paris to Fort Lee, New Jersey in 1907, she became the first woman to own her own production studio (Solax), and directed and supervised production of over 330 silent films in four years (1910-1914). She was the first woman to direct any fiction film, pioneered the fictional film genre, and was the first woman screenwriter and film director. Guy Blaché invented many new techniques for turning the story of a screenplay into a motion picture. She was also first to produce "talking pictures" with the chromophone invented by Gaumont and Demeny. Guy Blaché helped develop Metro Pictures which became Metro-Goldwin-Mayer. At the age of 78, she was honored at the Cinematheque Français in France as the first woman filmmaker in the world and made a knight of the French Legion of Honor, but she died forgotten in Mahwah, New Jersey in 1968.

Kino Video Az Alice Guy Retrospektíve a St Louis-i Nemzetközi Filmfesztiválon történt premier után érkezik Magyarországra, a MEDIAWAVE Fesztiválra. A program célja, hogy bemutassa Alice Guy Blaché életét és munkásságát a közönségnek, akik talán nem is tudják, milyen kivételes és rendkívüli kincse volt õ a mozi történetének. A retrospektívet három professzor hölgy hozta el nekünk St Louis-ból: Dr. Alison McMahan, Alice Guy munkásságának legismertebb szakértõje, az "Alice Guy Blaché: Lost Visionary of the Cinema" c. könyv szerzõje fog elõadást tartani a fesztiválközönségnek. A "Making the American Citizen" c. film alá Barbara Harbach, a Missouri egyetem zeneprofesszora komponált zenét. A program kurátora: Rita M. Csapó-Sweet a Missouri Egyetem Tánc-, Színház-, és Médiatanszékének docense. A programban szereplõ három film:

MAKING AN AMERICAN CITIZEN / MI TESZI AZ AMERIKAI POLGÁRT, 1912. A pár megérkezik Amerikába és a férj magával hozza régi hazája szokásait. Egy amerikai férfi elõtt megalázza a feleségét, aki az asszony oldalára áll. Végül börtönbe kerül vétke miatt, hogy tanuljon az esetbõl. Aztán teljesen új emberként szabadul, "igazi" amerikai válik belõle.

A FOOL AND HIS MONEY / EGY BOLOND ÉS A PÉNZE, 1912. A csak fekete szereplõkbõl álló társaság vezére James Russel. Ez a kedves romantikus vígjáték egy fiatalember szerencsés és kevésbé szerencsés kalandjairól szól, aki azt hiszi, egykettõre meggazdagodhat.

FOR LOVE OF THE FLAG / A SZERELEM ZÁSZLÓJÁÉRT, 1912 Az amerikai értékek melodrámája. Egy férfi elveszti a munkáját, miután olyan hazugsággal vádolják, amit el sem követett. Elveszti az otthonát és a feleségének varrásból kell eltartania a családot. Helyzetük egyre romlik, a férfi arra kényszerül, hogy katonai titkokat adjon el idegen országoknak. A gyermek szerepében Magda Foy látható. A project jelentõsége: Alice Guy Blaché az elsõ nõi filmes, filmjei és munkássága méltó helyet érdemelnek a filmm vészet történetében. 1904ben mutatták be elsõ filmjét a St. Louis-i világkiállításon, és ennek 100. évfordulóját ünnepelték 2004-ben ugyanott, a St. Louis-i Nemzetközi Film Fesztiválon. A retrospektív aztán eljut majd más városokba és országokba, hogy megismerhessék ezt a figyelemre méltó párizsi születés hölgyet, az amerikai kultúra egyik legfontosabb úttörõjét.

Háttér: Miután Alice Guy Párizsból New Jersey-be költözött 1907-ben, õ lett az elsõ filmstúdió tulajdonos (Solax) nõ, aki több, mint 330 némafilm gyártásában és rendezésében vett részt négy év alatt (1910-14). Õ volt az elsõ nõ, aki játékfilmet rendezett, forradalmasította a fikciós film m faját, õ az elsõ nõi forgatókönyvíró és rendezõ. Guy Blaché számos új technikát talált fel, amivel a forgatókönyv történetet mozgóképre vitte. Õ gyártott elõször "beszéló képeket" a Gaumont és Emeny által felfedezett kromofónnal. Részt vett a Metro Pictures - a késõbbi Metro-Goldwin Mayer - alapításában. 78 éves korában a francia légió tiszteletbeli lovagjává avatták. 1968-ban halt meg Mahwah-ban, New Yersey-ben. A program támogatói / the programe is supported by: U.S. Embassy, American Film Institute, Kino Video

55

56

SZABADTÉRI VETÍTÉS / OPEN SCREENING

APRIL 22. (FRIDAY) 2005. ÁPRILIS 22. (PÉNTEK) 20:30 SZÉCHENYI TÉR / SQUARE

ZSIGULI

Rendezõ / Directed by: SZÕKE András (HUN) 81 min., 2004 35 mm

Gyártó / Produced by: SZOHÁR Ferenc, DEMETER István. Forgatókönyv / Screenplay by: BAGIN István. Író: SZÕKE András, HEGED S Bálint. Gyártásvezetõ: CZUTOR György. Operatõr / Photographed by: HALÁSZ Gábor. Zeneszerzõ / Music by: TISZA Sándor. Vágó / Edited by: SZALAI Károly, RAJNAI Gitta. Hangmérnök: BÁNYAY Gábor. Szereplõk / Cast: GÁSPÁR Sándor (Kálmán); GAZDAG Tibor (Ric); GYÖRGYI Anna (Piroska); SZÕKE András (Üveges professzor); SZARVAS József (Endúrós); BADÁR Sándor (Badár törzsõrmester és Krisztián) "There are two common policemen: Rick and Endúrós, who roll up a case, the Melon-case, and there is Kálmán, their boss, who doesn't understand a lot of things so asks Piroska, the policewoman, to trace down the case. It is a funny film and there are a lot of characters involved in the detection: eg.: a widower, the 'Rigid'; sergent-major, Badár; Zorro; Otto Liszt, the musician; Tamás Somló who is mixed up with a famous Hungarian piano player on the way to Mezõtúr, a town in East Hungary. And there is Koko, the famous Hungarian prizefighter, who kicks off Rick in the pub called Las Vegas."

"Van két egyszer rendõr: a Rick, meg az Endúrós, akik felgöngyölítenek egy ügyet, a Dinnyés ügyet és van még a Kálmán a felettesük, aki sok mindent nem ért és megkéri a Piroska nyomozótisztet, derítse ki az igazságot. Ez vidám film, meg még nagyon sokan megjelennek a nyomozásban, pl.: özvegy Hováth Csabáné Margitka, alias Szigorú, aztán Badár törzsõrmester, meg Zorró, akkor Liszt Ottó zenész, meg Somló Tamás, akit összetévesztenek egy Presser nev zongoristával, amikor Mezõtúr felé mennek a Barkasukkal, aztán egy Kokó nev bokszoló leüti Ricket a Lesz Vigasz vendéglátóipari egységben." András Szõke belongs to the basic staff of the 15 years of MEDIAWAVE. Infinite number of theatre and performance productions hallmark his name. He will be among us again and induce several grotesque productions typical of him. He certainly will tell us the actual news in an eviscerated tv box, he will make tea, yabber, massage, etc. And where? God knows, but it is worth to keep an eye on him at different points of the Széchenyi Square and around the Lloyd Cinema. As a start, we recommend you to see his new movie, the Zsiguli at the Széchenyi Square.

Szõke András a MEDIAWAVE Fesztivál 15 évének alapemberei közé tartozik. Felsorolhatatlan számú egyedi színházi és performance produkció tapad a nevéhez (Beavatás, Barkaszolók, stb.). Most is végig közöttünk lesz és sok kisebbnagyobb, rá jellemzõ groteszk produkciót gerjeszt. Biztos fog minden nap híreket mondani egy kibelezett tévében a szekrénytetõn, teát fõzni, dumálni, masszázst csinálni, meg mindenféle elõre megjósolhatatlan dolgot. Hogy hol? A fene tudja, de érdemes figyelni rá Lloyd tömb körül kialakítani szándékozandó "kulturzarándokhely" különbözõ pontjain. Kezdésnek nézzük meg legújabb filmjét, a Zsigulit a Széchenyi téren.

Vendég / Special guest: SZÕKE ANDRÁS (rendezõ, színész / director, actor)

SZABADTÉRI VETÍTÉS

APRIL 23. (SATURDAY) 2005. ÁPRILIS 23. (SZOMBAT)20:30

ZIVOT JE CUDO

AZ ÉLET EGY CSODA Rendezõ / Directed by: Emir KUSTURICA (FRA/SCG) 155 min., 2004

Forgatókönyv / Screenplay by: Emir KUSTURICA, Ranko BOZIC. Operatõr / Photographed by: Michel AMATHIEU. Zeneszerzõ / Music by: Emir KUSTURICA, Dejan SPARAVALO. Vágó / Edited by: Svetolik ZAJC. Szereplõk / Cast: Slavko STIMAC (Luka), Vesna TRIVALIC (Jadranka), Natasa SOLAK (Sabaha), Vuk KOSTIC (Milos), Nikola KOJO (Filipovic), Mirjana KARANOVIC (Nada), Aleksandar BERCEK (Velja) Bosnia, 1992. Luka, a Serbian engineer from Belgrade, has installed himself in a village in the middle of nowhere with his opera singer wife, Jadranka, and their sons, Milos. Luka is preparing to build the railroad, that will transform the region into a tourist paradise. Utterly engrossed in his work and blinded by natural optimism, Luka remains deaf to the increasingly persistent rumblings of war.

OPEN SCREENING SZÉCHENYI TÉR / SQUARE

1992 Bosznia. Luka, a Belgrádban élõ szerb mérnök egyszer csak fogja operaénekes feleségét, Jadrankát, és tehetséges focista fiát, Milost, és leköltözteti a családot a semmi közepére, egy kis faluba. Az a terve, hogy egy olyan vasútvonalat építsen, amely összeköti Szerbiát Horvátországgal, turistaparadicsommá változtatva így a vidéket. A tájat színesítik a faluban élõ vérbõ karakterek, akik bármikor készek a mulatozásra, bármely pillanatban kitörhet egy kisebbfajta ünnepség, ivászattal-evészettel. Jadranka pedig, bár porallergiában szenved, bármikor kész operát énekelni. Szinte mindenki vak, és nem érzékeli a közeledõ háború szelét. Így amikor az mégis bekopog az ajtajukon, eluralkodik a káosz. Milost behívják a hadseregbe, és szinte azonnal túszul is esik, Jadranka pedig lelép egy magyar zenésszel. A katonák egy muszlim nõt hoznak Lukának, legyen õ a túsza, hogy kicserélhesse majd a fiára. A környezetében egyedül Luka képtelen udvariatlan lenni a tússzal, végül még egymásba is szeretnek, ezzel komplikálva a túszcserét.

SZABADTÉRI VETÍTÉS / OPEN SCREENING

APRIL 24. (SUNDAY) 2005. ÁPRILIS 24. (VASÁRNAP) 20:30 SZÉCHENYI TÉR / SQUARE

KÉSZ CIRKUSZ

BEDLAM

Rendezõ / Directed by: DYGA Zsombor (HUN) 74 min., 2004 35mm

Forgatókönyv / Screenplay by: DYGA Zsombor, LOVAS Balázs. Operatõr / Photographed by: HORVÁTH Árpád. Vágó / Edited by: CZAKÓ Judit. Szereplõk / Cast: WELKER Gábor, SCHMIED Zoltán, ELEK Ferenc, UDVAROS Dorottya, SCHERER Péter, ÓNODI Eszter, CSUJA Imre, GÖRÖG László, TÓTH József, NAGY Zoltán Probably in our world there are no coincidences but then we have to admit that up there a lot of beings could be working overtime. And here in our place in the left corner of the lukewarm suburb they are really doing their best. There is an ex-footballer in his mid-40s who missed the '86 Brazilian-Hungarian match because of a toilet-incident; there is a businesswoman with her considerable bust-measure of 80 suffering from permanent greed for money; three tired brainy guys who - while discussing exactly how much money Bill Gates has - rob a savings bank; a wife who was chiselled by one of her lovers; the lover who only borrowed some mone besides he is the fisrt typewriter-drummer in the world; a civilan cop suffering from diabetes, who takes photos as an evening job, of course for some money and of course of the wife, and of course of the lover and just to be on the safe side of the customer, who is the husband, the ex-footballer. And last but not least there is the notoriuos guy acting as a porn replica, who has that very handbag equipped with an Alsys9 safety system landed on his head and that very handbag contains the above mentioned photos. Everybody wants to get the handbag. Some of them would sell it, some of them would buy it, some of them would just take it and some of them only wants to know what the hell is a haze-consumer. Also turns up an ex-gravedigger who has a very important match that night and only pops in for a minute, a cop wearing a neck-steadying, six noisy pip-squeaks, two boxes of signed leather balls, a golden-carded walker-on, a great number of bolts, a six-day long hot-water restriction, some thorough misunderstandings and button-footballers. The film shows a dozen suburbian loosers stumbling and demolishing. That's bedlam. Lehet hogy a világban nincsenek véletlenek, de akkor lássuk be, odafönt jó sokan dolgozhatnak túlórában. És nálunk, a nyármeleg külváros bal szegletében, igazán kitesznek magukért. Van itt egy negyvenes exfocista, aki csak egy klozetos incidens miatt maradt le a '86-os Magyar Kupáról a Fradi ellen. Van egy menedzserasszony, aki a maga 80-as mellbõségével permanens pénzéhségben szenved. Van három fáradt agybajnok, akik miközben megtárgyalják, ténylegesen mekkora is Bill Gates vagyona, megfúrnak egy kistakarékot. Van egy feleség, akit meglopott az egyik szeretõje, és a szeretõ, aki szerint csak kölcsönvett, és mellesleg a világ elsõ írógép-dobosa. Van egy cukorbeteg civil zsaru, aki mellékállásban fényképeket készít, persze pénzért, a feleségrõl, a szeretõrõl, és a biztonság kedvéért a megrendelõrõl, az exfocista férjrõl is. Végül itt van még egy notórius pornó-hasonmásozó srác is, akinek a fején landol az a retikül, amiben a fent említett képek vannak. Mindenki a táskára hajt. Van, aki eladná, van aki venné, van aki csak vinné, és van olyan, aki csak azt szeretné tudni, mi az a párafaló. Felt nik még egy exsírásó, akinek este fontos meccse van, ezért csak egy percre ugrik be, egy nyakmerevítõs rendõr, hat nagyhangú mitugrász, egy csomagtartónyi dedikált bõrlabda, egy aranykártyás statiszta, hat napi melegvízmegvonás, néhány alapos félreértés és gombfoci-játékos. Egy tucat külvárosi lúzer menthetetlen csetlése és rombolása, ez a kész cirkusz. Díjak és jelölések: 36. Magyar Filmszemle (2005) Legjobb filmzene

Díjak és jelölések: Cannes (2004) - Arany Pálma jelölés: Emir Kusturica

57

58

E U RÓ P A I K A P C S O L A T O K 1. / E U R O P E A N C O N N E C T I O N S 1. A p r i l 2 9 . ( F r i d a y ) 2 0 0 5 . á p r i l i s 2 9 . ( p é n t e k ) 14 : 0 0 H R A B A L M O Z I / C I N E M A - K Á L D Y T E R E M / R O O M

"CITTADELLA DEL CORTO"

OLASZ RÖVIDFILMEK / SHORT FILMS FROM ITALY

11th International Short Film Festival Bracciano - Trevignano July 7th - 11th, 2005

From July 7th to 11th, 2005, will take place at Bracciano and Trevignano the 11th edition of the International Short Film Festival. Two international sections, I BELLISSIMI and LO STATO DELLE COSE, will present the best of international short film production, the first section is reserved to those films which have been awarded at the most known international festivals, the second one is a wide look on latest international production, with a special regard to those shorts not yet screened in Italy. Italy will have two competitive sections, PROPOSTE ITALIANE, a selection of the best Italian short films shot in print, CORTINVIDEO, the best shot on video and digital formats. HUNGARY and ROMANIA will be the two guest countries of the 2005 edition. Two retrospective programs made of the best shorts from these two countries. The first program is realized in cooperation with Mediawave, Music and Cinema Festival of Gyõr, that is also participating to a staff exchange, with the support of the European Coordination of Film Festivals; the second program is realized among all with the cooperation of Transilvanya Film Festival. With these two screenings and with the events related we will celebrate the present and future entrance of the two countries in the EU, convinced that there is not better welcome than a cultural exchange. Again this year the traditional appointment with CORTOLAZIO, the competition for screenplays which valorize the regional territory. The 15,000 euros awarded will finance three shorts that will be screened in International Premiere the day 7th of July 2005. This year winners are: THE MONSTERS PARK by Fosca Gallesio, WE AGREE by Alice Sivo & Sara Minuti, WHAT A JOY!! by Vladimir Marino. Thanks to our partners there's around 30,000 euros to be awarded to the winners, among them there is a new one: Lazio Film Commission. Last but not least this edition will introduce the firts INTERNATIONAL MARKET OF THE SHORT FILMS: all the films received for the selection will complete a database which will be available for free vhs or dvd's viewings during the festival. As every year, meetings with directors, round tables, music parties, in the cinema theatres or on the banks of Bracciano's lake, are programmed. We expect you as many as every year. About submissions: art. 2: All the shorts submitted must have been produced after January 1st 2004. art. 3: The running time of films (16 or 35mm) entered for the international and national competition should last no longer than 29 minutes. While the video must not exceed 15 minutes. art. 5: Each director or production company may enter more than one film for the pre-selection. The Festival will also admit films that have won other Festivals, or that have been selected in other Festivals. art. 6: Competition entry is free. art. 7: The dead line to submit the films is April 30th 2005. Films have to be submitted on-line at the following link: www.cittadelladelcorto.it Materials and vhs/dvd copies for the selection have to be sent to: La Cittadella del Corto Via Garibaldi, 60 00069 - Trevignano Romano (Roma) - Italy More informations at: Tel./Fax: +39 06 9999823 e-mail: [email protected] www.cittadelladelcorto.it

11. Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál, Bracciano - Trevignano, 2005. július 7-11.

Bracciano - Trevignano a 11. Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál színhelye. A két nemzetközi szekció, az I BELLISSIMI és a LO STATO DELLE COSE a legjobb rövidfilmek közül válogat, az elsõ részben olyan filmek láthatók, melyek már díjat nyertek a legismertebb nemzetközi filmfesztiválokon, a második részben a legújabb nemzetközi produkciók szerepelnek, különös tekintettel azokra, melyeket még nem mutattak be az országban. Olaszországban két versenyszekció van, a PROPOSTE ITALIANE, a legjobb olasz rövidfilmek válogatása, illetve a CORTINVIDEO, a legjobb video és digitális formátumban készített filmek. MAGYARORSZÁG és ROMÁNIA lesznek a 2005 -ös fesztivál vendégei. Két retrospektív program a két ország legjobb rövidfilmjeibõl. Az elsõ program a Mediawave fesztivállal együttm ködve jött létre, mellyel személyzetcsere is m ködik, a European Coordination of Film Festivals támogatásával; a második program a Transilvanya Film Fesztiválhoz kötõdik. Ezzel a két vetítéssel és a hozzá kapcsolódó eseményekkel ünnepeljük a két ország jelenlegi és jövõbeni EU-csatlakozását, abban a meggyõzõdésben, hogy a programcserénél nincs jobb csere. Ebben az évben ismét lesz a hagyományos CORTOLAZIO, a helyi forgatókönyvek értékelõ versenye. A 15.000 eurós jutalom három filmnek jár, melyek 2005 július 7-én kerülnek bemutatásra az International Premiere keretében. Az idei nyertes filmek: Fosca Gallesio A SZÖRNYEK PARKJA, Alice Sivo & Sara Minuti EGYETÉRTÜNK, Vladimir Marino MICSODA ÖRÖM!!. Partnereinknek hála - köztük egy új, a Lazio Film Commission - idén közel 30.000 eurós a nyertesek jutalma. Végül, de nem utolsósorban, most elõször bemutatjuk a RÖVIDFILMEK NEMZETKÖZI PIACÁT: minden film bekerül az adatbázisba, mely ingyen rendelkezésre áll vhs vagy dvd megtekintésre a fesztivál ideje alatt. Mint minden évben, lesz találkozás a rendezõkkel, kerekasztal-beszélgetések, zenés partik a mozikban vagy a Bracciano-tó partján. Olyan sok látogatót várunk, mint eddig. A nevezésrõl: art. 2: Csak 2004 január 1 után készült rövidfilmek nevezhetnek. art. 3: A helyi vagy nemzetközi versenybe nevezett filmek (16 vagy 35mm) idõtartama nem lehet több, mint 29 perc. A videofilmek hossza nem haladhatja meg a 15 percet. art. 5: Minden rendezõ, vagy produkciós vállalat több filmmel is benevezhet az elõválogatásra. Olyan filmek is nevezhetnek, melyek már díjat nyertek, vagy bemutatásra kerültek más fesztiválon. art. 6: Nincs nevezési díj. art. 7: Nevezési határidõ: 2005. április 30. On-line nevezés: www.cittadelladelcorto.it Postacím vhs/dvd küldéséhez: La Cittadella del Corto Via Garibaldi, 60 00069 - Trevignano Romano (Roma) - Italy More informations at: Tel./Fax: +39 06 9999823 e-mail: [email protected] www.cittadelladelcorto.it

E U RÓ P A I K A P C S O L A T O K 1. / E U R O P E A N C O N N E C T I O N S 1. "CITTADELLA DEL CORTO" O L A S Z RÖV I D F I L M E K / S H O R T F I L M S F R O M I T A L Y A P R I L 2 9 . ( F R I D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 9 . ( P É N T E K ) 14 : 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

L'ULTIMO PISTOLERO

L'ULTIMO PISTOLERO AZ UTOLSÓ PISTOLÉRÓ

Rendezõ / Directed by: Alessandro DOMINICI (ITA) 2002, 9 min. 35mm

Starring / Szereplõk: Franco NERO

A man roves the open space of an abandoned industrial complex. Wearing a hat, boots and belt, the last pistolero is ready to face his

"CITTADELLA DEL CORTO" O L A S Z RÖV I D F I L M E K / S H O R T F I L M S F R O M I T A L Y A P R I L 2 9 . ( F R I D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 9 . ( P É N T E K ) 14 : 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

badsága és függetlensége alatt Nunzia felfedezi szunnyadó energiáját, életszenvedélyét, és találkozik Marcelloval. Awards / Díjak: Best Italian Film, Best Actress, Audience Prize at La Cittadella 2002. Fice and Rai Cinema Prize at Cortolazio 2002. Audience Prize at Woman Cinema Film Festival,Torino, 2003. Idea Sud Lazio prize at Festival Internazionale Inventaunfilm - Lenola, 2003. Special mention at Incorto - Palmanova, 2003. Audience Prize at Cortomirante - Trani, 2003. Audience Prize and Best Actress at Cinecorto - Roma, 2003

NAUFRAGHI SHIPWRECKE HAJÓTÖRÖTT

Rendezõ / Directed by: Federica PONTREMOLI (ITA) 2004, 12 min. 35mm

final challenge... Egy férfi kószál egy elhagyott gyárépület nyitott területén. Kalap a fején, csizma, öv, az utolsó pistolero kész a kihívásra.

Awards / Díjak: Third Prize at Filmare festival, 2003. First Prize at Corti in Vetrina, 2003. Daunbailo Prize at Genova Film Festival, 2003. Best Cinematograhy at Avanca Film Festival, 2003. Best Cinematography at Salento Finibus Terrae 2003. First Prize at Corto Finction, 2003

A new chapter in the eternal war of the sexes: this time though the woman manages to catch her adversary by surprise… Egy új fejezet a nemek állandó háborújában: ezúttal egy nõnek sikerül ellenfelének meglepetést okozni… Awards / Díjak: Premio Cortolazio 2004

ZINANA

Rendezõ / Directed by: Pippo MEZZAPESA (ITA) 2003, 13 min. 35mm

NUNZIA

Rendezõ / Directed by: Giulia ORIANI (ITA) 2002, 12 min. 35 mm A bad flu forces Nunzia to stay at home while her family leaves on vacation. Her son Armando, overly caring and apprehensive to the point of selfishness, arranges for the homecare to look after Nunzia while he is away . In her short bout of freedom and independence,

Arcangelo is a dreamer. Since childhood he has dreamed of playing the zinana (cymbals) in the town band. Angelo egy álmodozó. Gyerekkora óta arról álmodik, hogy saját zenekarában õ a cimbalmos. Awards / Díjak: Audience Award at La Cittadella del Corto 2004. Premio David di Donatello per il Miglior Cortometraggio (ex-aequo), Italia, 2004

Nunzia rediscovers her dormant energy, enthusiasm for life and meets Marcello. Egy súlyos influenza miatt Nunzia kénytelen otthon maradni, míg családja nyaralni megy. Fia, Armando az önzésig aggódó és megértõ, megszervezi Nunzia otthoni gondozását, míg õ távol lesz. Rövid sza-

59

60

E U RÓ P A I K A P C S O L A T O K 1. / E U R O P E A N C O N N E C T I O N S 1. "CITTADELLA DEL CORTO" O L A S Z RÖV I D F I L M E K / S H O R T F I L M S F R O M I T A L Y A P R I L 2 9 . ( F R I D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 9 . ( P É N T E K ) 14 : 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

MARIA JESUS

Rendezõ / Directed by: Massimilano & Gianluca De SERIO (ITA) 2003, 12 min. 35mm The true story of Maria Jesus, a Peruvian immigrant at the mercy of people who exploit her.

"CITTADELLA DEL CORTO" O L A S Z RÖV I D F I L M E K / S H O R T F I L M S F R O M I T A L Y A P R I L 2 9 . ( F R I D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 9 . ( P É N T E K ) 14 : 0 0 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

Egy perzselõ nyári napon, egy dél-olaszországi lepusztult helyen négy gyerek találkozik egy afrikai prostituálttal. Egy átlagosnak induló nap az egyik fiú számára a felfedezés és felnõtté válás pillanatává válik. Awards / Díjak: David di Donatello Prize, 2004. 27th International Film Schools Festival, Poitiers 2004: Coup de Cour SACEM Award

SULLA RIVA DEL LAGO

ON THE BANK OF THE LAKE TÓPARTON Rendezõ / Directed by: Matteo ROVERE (ITA) 2004, 17 min. 35mm

Two stories unfolding six centuries apart on the banks of Lake Martignano. For Giulia and Paolo the beach is just a day out. In 1379 it was the scene of a tragic love affair set against the background of Maria Jesus, egy kiszolgáltatott perui bevándorló igaz története.

Awards / Díjak: Silver Nail (Best Italian Short of the Year), 2004. First Prize (with preselection at the Academy Awards 2005) at Huesca International Film Festival 2004 (Spain). Kodak Prize for the Best Italian 35mm Short Film at Torino Film Festival, Italia, 2003. Special Mention at Siena International Short Film Festival, 2003. Best direction and Best Actress at La Cittadella del Corto 2004. First Prize at NapoliInCorto Int. Film Festival (Napoli), 2004. First Prize at Jonio Film Festival, 2004. Public Award at Palermo Film Festival, 2004. Best Actress at Festival Internazionale Arrivano i corti, Roma, 2004. Special Mention at Pratometraggi, Prato, 2004

SOLE

SUN NAP

Rendezõ / Directed by: Michele CARRILLO (ITA) 2003, 20 min. 35mm On a scorching summer day in a rundown place in Southern Italy, four kids run into an African prostitute. A day that would have been like any other becomes a moment of discovery and growth for one of the boys.

the siege of the Castrum Martignani. Két történet bontakozik ki 6 évszázad távlatában a Martignano tó partjain. Giulia és Paolo számára csak egy nap a strandon. 1379-ben egy tragikus szerelem színhelye, a Martignani vár ostromával a háttérben.

Awards / Díjak: Fice and Rai Cinema Prizes at La Cittadella del Corto

E U RÓ P A I K A P C S O L A T O K 2 . / E U R O P E A N C O N N E C T I O N S 2 . A p r i l 2 9 . ( F r i d a y ) 2 0 0 5 . á p r i l i s 2 9 . ( p é n t e k ) 15 : 3 0 H R A B A L M O Z I / C I N E M A - K Á L D Y T E R E M / R O O M

"KASSELER DOCUMENTARY FILM AND VIDEO FESTIVAL" FILMEK KASSELBÕL / FILMS FROM KASSEL, GERMANY

The Kasseler Dokumentarfilm- und Videofest began as a pure documentary film festival in the 80s. Year by year, it developed and extended its frame according to the media landscape. Therefore, in 1989, it was extended by a video section taking the changing production conditions into account and as well being interested in searching for new tendencies in video art. The presentation of film and video is accompanied by an exhibition of media installations MONITORING and the seminar interfiction, a place for lectures and debates about the internet. Although the festival increasingly directs its attention to the interdisciplinary subject of documentary and artistic presentation strategies and New Media, the festival never took its leave of the traditional documentary film. On the contrary, it tries to enable a dialogue between "old" and "new" media. In 2004 the festival presented 206 films, videos, 16 media installations all selected from over 1800 entries and was attended by more than 7500 spectators. Awards At the festival, three awards will be presented, each endowed with Euro 2,500. The "Golden Key" is presented to the best documentary by a young director. The "Golden Hercules" recognises an outstanding production from the local region of Northern Hesse. The "Golden Cube" is given for the best installation of the exhibition MONITORING. In addition, there is also a grant (providing technical support worth up to Euro 3,000) for the innovative use of digital production and post-production tools.

The next festival The 22nd Kasseler Dokumentarfilm- und Videofest will take place from 8th - 13th November 2005. The entry form is available at the end of April 2005. The deadline for proposals and suggestions regarding the programme is the 1st of August. www.filmladen.de/dokfest email: [email protected] The Program for MEDIAWAVE The festival trailer and 12 short videos will be shown. All works are produced by young filmmakers in the past two years in Germany and presented within the framework of the 21st Kasseler Dokumentarfilm- und Videofest. The principal aim of the selection is to consider the most recent tendencies and developments next to the presentation of a wide spectrum of stylistic and formal approaches.

A Kasseli Dokumentumfilm- és Videofesztivál igazi 80-as évekbeli dokumentumfilm-fesztiválként indult. Évrõl évre fejlõdött és terjesztette kereteit a média fejlõdésével egy ütemben. Így, 1989-ben egy videószekcióval növekedett a változó produkciós feltételek befogadására, egyúttal a videóm vészet új tendenciáinak lehetõséget adva. A film- és videovetítést "MONITORING" médiainstallációkat bemutató kiállítás egészíti ki, valamint egy szeminárium, mely az internetrõl folytatott elõadások és viták színhelye. Bár a fesztivál egyre inkább a dokumentumfilmek, m vészi bemutatóstratégiák és Új Média komplexebb témái felé orientálódik, ugyanakkor soha nem távolodott el a hagyományos dokumentumfilmektõl. Ellenkezõleg, megpróbálja a "régi" és "új" média közötti párbeszédet lehetõvé tenni. 2004-ben a fesztivál 206 filmet és videót, 16 médiainstallációt mutatott be, melyeket 1800 nevezés közül választottak ki, és több mint 7500 nézõ látott. Díjak A fesztivál három díjat oszt ki, melyek mindegyike 2500 Euróval jár. A "Golden Key / Arany kulcs" díjat egy fiatal rendezõ kapja legjobb dokumentumfilm rendezéséért. A "Golden Hercules / Arany Hercules" Northern Hesse régiójából származó különleges produkciót jutalmaz. A "Golden Cube / Arany kocka" díj a MONITORING legjobb kiállítás installációjáért jár. Ezenkívül kiad egy ösztöndíjat (mely 3000 Euro érték technikai segítséget nyújt) digitális produkciós és post-produkciós technikai eszközök innovatív felhasználásáért. A következõ fesztivál A 22. Kasseli Dokumentumfilm- és Videofesztivál 2005. november 8. és 13. között kerül megrendezésre. A nevezõlap 2005. április végétõl elérhetõ. A programmal kapcsolatos javaslatok és indítványok beadási határideje augusztus 1. www.filmladen.de/dokfest email: [email protected] Program a MEDIAWAVE Fesztiválon A fesztivál bemutató szignálja és 12 rövid video kerül bemutatásra. Minden munkát fiatal filmes készített Németországban az utóbbi 2 évben, és a 21. Kasseli Dokumentumfilm- és Videofesztivál keretében mutatták be. A szelekció fõ célja, a legutóbbi tendenciák és kísérletek mellett stílusos

61

62

E U RÓ P A I K A P C S O L A T O K 2 . / E U R O P E A N C O N N E C T I O N S 2 . "KASSELER DOCUMENTARY FILM AND VIDEO FESTIVAL" FILMEK KASSELBÕL / FILMS FROM KASSEL, GERMANY A P R I L 2 9 . ( F R I D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 9 . ( P É N T E K ) 15 : 3 0 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

ON A WEDNESDAY NIGHT IN TOKYO

SZERDA ÉJJEL TOKIÓBAN

Rendezõ / Directed by: Jan VERBEEK (JPN/GER) 2004, 6 min. People entering a train. Shot in one take the video communicates the inevitable up to the edge of the unbearable. Az emberek beszállnak a vonatba. A vágás nélkül készült video egészen a kibírhatatlan határáig viszi az elkerülhetetlent.

BREAKDANCE

BREAKDANCE

"KASSELER DOCUMENTARY FILM AND VIDEO FESTIVAL" FILMEK KASSELBÕL / FILMS FROM KASSEL, GERMANY A P R I L 2 9 . ( F R I D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 9 . ( P É N T E K ) 15 : 3 0 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

"Apám gyakran meglátogatott. Gyönyör helyekre mentünk. Anyám mindig otthon volt. Csak otthon. Én napfényes helyekrõl álmodtam, láthatatlan, természetszeretõ lények otthonáról." Az emlékek, az álmok, és a hely, ahol minden összefut, hogy a sebek meggyógyulhassanak. (Ivi Roberg)

CHRONICLE OF DISAPPEARANCE

AZ ELT NÉS KRÓNIKÁJA

Rendezõ / Directed by: Jessica JAGTIANI (GER) 2004, 4 min. "Chronicle of Disappearance" is a tour through a virtual photo album

Rendezõ / Directed by: Martin BRAND (GER) 2003, 7 min. "Breakdance" is composed of documentary video material that I shot during a funfair in the Ruhr Basin. In "Breakdance" I have endeavoured to illuminate the lives of young people from a subjective perspective, taking their world seriously with its rules, values, and sense of right and wrong. I am interested in the border between childhood and adulthood as a phase in life in which one's identity is increasingly questioned and role models come to have more and more significance in providing an orientation. (Martin Brand) Egy Ruhr vidéki karnevált dokumentáló videofelvételekbõl készült a film. Szubjektív szemszögbõl villantja fel fiatal emberek életét, komolyan véve világukat, szabályaikkal, értékeikkel, jó és rossz iránti érzékükkel. A rendezõt a gyerekkor és a felnõttkor közötti határvonal érdekli, mint az élet egy olyan fázisa, ahol az egyén identitása megkérdõjelezõdik, és a példaképek egyre inkább jelentõséget kapnak az eligazodás tekintetében.

NACHTSONNE

NIGHT SUN ÉJJELI NAP

Rendezõ / Directed by: Ivi ROBERG (GER) 2004, 6 min. "My father often visited me. We went to beautiful places. My mother was always at home. Only at home. I dreamt of sunny places, home to invisible beings that loved nature." The memories, the dreams, and the place where everything comes together to heal wounds. (Ivi Roberg)

with pictures of things and people who have disappeared out of my life. Egy virtuális fotóalbum képei azokról, akik elt ntek az életembõl.

DIE ZEIT HEILT ALLE WUNDER

AZ IDÕ CSODÁKRA KÉPES Rendezõ / Directed by: Cornelia CORNELSEN & Florian GIEFER (GER) 2004, 10 min.

Fifty years of married life that culminate in a small terraced house in Pankow. We accompany the couple through their everyday routine. The head-over-heels rapture of earlier times has departed and now a feeling of absence has taken its place. The miracle of their early years seems to be buried and forgotten. But unexpectedly, almost invisibly, love flickers to life again. Small gestures dispel the sense of dreariness and desolation. A cautious stroking of the hand, a

E U RÓ P A I K A P C S O L A T O K 2 . / E U R O P E A N C O N N E C T I O N S 2 . "KASSELER DOCUMENTARY FILM AND VIDEO FESTIVAL" FILMEK KASSELBÕL / FILMS FROM KASSEL, GERMANY A P R I L 2 9 . ( F R I D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 9 . ( P É N T E K ) 15 : 3 0 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

mischievous wink and forgotten feelings are suddenly recalled… 50 év házasság Pankow egy kis teraszos házában éri el tetõpontját. Nyomon követjük a pár mindennapi rutinját. A régebbi idõk eszeveszett mámora már elmúlt, és most a hiányérzet kerekedik felül. Az elmúlt évek csodája úgy t nik, el van feledve és temetve. De váratlanul, majdnem láthatatlanul, az élet életre pislákol újra. Egy óvatos kézsimítás, egy huncut kacsintás, és az elfeledett érzések hirtelen felidézõdnek…

"KASSELER DOCUMENTARY FILM AND VIDEO FESTIVAL" FILMEK KASSELBÕL / FILMS FROM KASSEL, GERMANY A P R I L 2 9 . ( F R I D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 9 . ( P É N T E K ) 15 : 3 0 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

Rendezõ / Directed by: Britt DUNSE (GER) 2004, 7 min. "North" isn't just a mere direction its a place where fantasy and

LANDUNTER

FÖLD ALATT

Rendezõ / Directed by: Cornelius KIRFEL (GER) 2003, 4 min. A flight through Schubertstreet in Weimar by night. Éjszakai repülés a weimar-i Schubert utca fölött

HANDS AWAY

EL A KEZEKKEL

Rendezõ / Directed by: Sven VOLZ (GER) 2004, 3 min. People often express joy through movements. The clip does not only represent the visualisation of the song Hands away but is at the same time a study of the way young people with different handicaps dance.

dream melt together here we realize life's transitoriness and the desire each individual has for love and understanding. The origami birds are a reflection of two souls that don't share the actual continuum which clears a path to loneliness, the most remarkable emotion. Észak nem egyszer en csak egy irány, hanem egy hely, ahol a fantázia és álom összeolvad, itt döbbenünk rá az élet átmenetiségére, a mindenkiben élõ szerelem és megértés utáni vágyra. Az origami madarak két lélek tükrözõdései, melyek nem osztoznak a valódi folytonosságban, ami feltárja az utat az egyedüllét, a legszembeszökõbb érzés felé.

BEST OF LUKAS M. BEST OF LUKAS M.

Rendezõ / Directed by: Stephan MÜLLER (Flint) (GER) 2004, 3 min.

The young people dance in a graceful and uncontrolled manner which is fascinating and convincing because of the sincerity of their feelings. Az emberek gyakran mozdulatokon keresztül fejezik ki érzéseiket. A klip nemcsak az "El a kezekkel" dal vizualizációja, hanem különbözõ mértékben fogyatékos fiatal emberek táncának tanulmánya is egyben. A fiatalok kecsesen és visszafogottság nélkül táncolnak, ami érzéseik õszintesége miatt megragadó és hihetõ.

NORDEN

NORTH ÉSZAK

An 8-year-old boy, a little kid from a big city named Lukas M., proves first that one doesn't have to be old to have experienced a lot, and second that there are lots of things altogether cooler than a Playstation. Egy 8 éves fiú, egy kissrác egy Lukas M. nev nagyvárosból, elõször is bebizonyítja, hogy nem kell idõsnek lenni ahhoz, hogy tapasztalt legyen, másodszor, van egy csomó dolog, ami sokkal menõbb, mint a Playstation.

63

64

E U RÓ P A I K A P C S O L A T O K 2 . / E U R O P E A N C O N N E C T I O N S 2 . "KASSELER DOCUMENTARY FILM AND VIDEO FESTIVAL" FILMEK KASSELBÕL / FILMS FROM KASSEL, GERMANY A P R I L 2 9 . ( F R I D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 9 . ( P É N T E K ) 15 : 3 0 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

SAG MIR WO DU STEHST TELL ME, WHERE DO YOU STAND HOL ÁLLSZ, MONDD? Rendezõ / Directed by: Hanna REIFGERST, Markus DIETRICH, Nico REHBERG (GER) 2004, 4 min.

It's about a young girl back at the end of the 80s in East-Germany. Because of her attitude and appearance she gets in conflict with the headmaster of her school, by not following the unwritten laws of the

"KASSELER DOCUMENTARY FILM AND VIDEO FESTIVAL" FILMEK KASSELBÕL / FILMS FROM KASSEL, GERMANY A P R I L 2 9 . ( F R I D A Y ) 2 0 0 5 . Á P R I L I S 2 9 . ( P É N T E K ) 15 : 3 0 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

not that rebellious). They describe main possibilities to deal with that thing called membrane that is allways inbetween. (Jochen Dehn, Monika Gintersdorfer) Szerelmi történet testekkel és hálószobával. A film a membránt és állomásait mutatja. Képeink be fogják bizonyítani, hogy lehetséges a kontaktus. Szétszakítás és roncsolás agresszívabb metafórák, mint befogadás és behatolás (mely jobban tetszik, mivel nem olyan lázadóak). Fontos lehetõségeket jelentenek a membránnak hívott dologgal kapcsolatban, mely mindig köztük van.

LIVE STRUCTURES VOL. 1

ÉLÕ STRUKTÚRÁK VOL.1.

Rendezõ / Directed by: Katrin LEITNER & Walter PETER, (GER) 2004, 5 min. A visual research of parallels between human and animal manners and structures of behaviour. Found footage from television programs is confronted by using the split screen technique. With this device, we try to point out similarities between human and animal behaviours, to compare them directly, and to transpose this mode in the second part by confronting at large the biological world with its

states system. It loosely resembles things we have experienced or witnessed while growing up in that system. Egy a nyolcvanas évek végi Kelet-Németországban élõ kislányról szól a film. Viselkedése és külseje miatt szembe kerül az iskola igazgatójával, mivel nem követi az államrendszer íratlan szabályait. Lazán emlékeztet azokra a dolgokra, amiket mi is átéltünk abban a rendszerben felnõve.

AUSZIEHEN UNDRESSING VETKÕZÉS

Rendezõ / Directed by: Jochen DEHN & Monika GINTERSDORFER, (GER) 2004, 7 min. Lovestory for bodies and living room. "Ausziehen" shows a membrane and its transits. Our pictures shall prove how contact is possible. Desintegration and destruction are more aggressive metaphors than implosion and penetration (which we like better because they 're

advanced visions of dematerialization. Estranging the conventional matrix of the televised visual reality, we come to a new gaze, thus questioning ;our modes of life and our changing modes of observing the world. (Katrin Leitner, Walter Peter) Vizuális kutatás az emberi és állati viselkedésmód és szerkezetek közti párhuzamokról. Televíziós programok felvételei szembesülnek elosztott képernyõ segítségével. Ezzel a technikával megpróbálunk rámutatni az emberi és állati viselkedés hasonlóságaira, közvetlenül összehasonlítani õket, majd a második részben felcseréljük e módszert, s a biológiai világ egészét vonjuk kérdõre dematerializálódásának haladó vízióival. Elszakadva a televíziós vizuális valóság hagyo-

E U RÓ P A I K A P C S O L A T O K 3 . / E U R O P E A N C O N N E C T I O N S 3 . A p r i l 27. ( W e d n e s d a y ) 2 0 0 5 . á p r i l i s 27. ( s z e r d a ) 2 0 : 0 0 H R A B A L M O Z I / C I N E M A - P R E M I E R T E R E M / R O O M

DÁN FILMEK AARHUS MEGYÉBÕL

D ANISH FILMS FROM THE COUNTY OF AARHUS Gyõr-Moson-Sopron County and the County of Aarhus have for 10 year had an agreement of cooperation and friendship. Many activities between the two counties has taken place during those 10 years, and also a lot of cultural exchanges and performances, including theatre, ballet, music, song, exhibitions and other visual arts. It has now been decided at the end of April to celebrate this 10-year of succesful cooperation.

We have in Aarhus a vibrant film environment, which includes Aarhus Filmcity with profesional studios, Aarhus Filmworkshop, an art cinema and a film fund for West Denmark.

That is why a selection of five locally produced Danish shortfilms can be displayed in Györ during the MEDIAWAVE "Another Connection" festival. A little information is given below about the films:

Three of the films "Pianissimo", Girl in a Closet" and "A sad story with a Twist About Ten People and Dog" are produced by young talents at Aarhus Filmworkshop or in cooperation with the workshop. The fourth film "The bull" is produced by a local film company Radiator Film, and also with a young talent as film director. The fifth film "The Emperor´s New Clothes" deserves special attention. The film is based on the well-known and much loved fairytale by Hans Chrsitian Andersen. In Denmark we celebrate in year 2005 the 200 anniversary of his birth. The film is produced by Concept Film and TV, and it is the first produced film in a series of 8 planned film based on the fairytales of Hans Christian Andersen.

We hope that the Hungarian audience likes the films, and the County of Aarhus would like to thank the MEDIAWAVE Festival for a very positive and fruitful cooperation.

Gyõr-Moson-Sopron megye és Aarhus megye 10 éve kötötte meg kooperációs és baráti egyezményét. Az utóbbi 10 évben számos esemény cserélõdött a két megye közt, sok-sok kulturális program, elõadás, színház, balett, zenei m sor, kiállítás és más vizuális csereprogram került bemutatásra. Most április végén ünnepeljük a sikeres együttm ködés 10. évfordulóját. Aarhus megyében élénk filmélet folyik, melybe beletartozik az Aarhus Filmcity profi stúdióival, az Aarhus Filmm hely, egy art cinema és egy film alapítvány nyugat-Dániában. Ezért 5 helyileg készített dán rövidfilm kerül bemutatásra a Mediawave fesztivál keretében. Íme néhány információ a filmekrõl: Három film "Pianissimo", "Lány a szekrényben" és "Szomorú történet váratlan fordulattal, tíz emberrõl és egy kutyáról" producerei az Aarhus Filmm hely fiatal tehetségei, vagy a m hellyel készült kooperációk. A negyedik film "A bika" producere egy helyi filmtársaság, Radiator Film, rendezõje szintén fiatal tehetség. Az ötödik film "A császár új ruhája" különös figyelmet érdemel. A film az ismert és kedvelt Andersen mesén alapul. Dániában 2005-ben ünnepeljük születésének 200 évfordulóját. A film producere a Concept Film és TV, és ez az Andersen meséken alapuló, 8 filmbõl álló tervezett sorozat elsõ része. Reméljük, a magyar közönségnek tetszeni fognak a most bemutatásra kerülõ filmek, és Aarhus megye ezúton szeretné megköszönni a MEDIAWAVE Fesztiválnak a nagyon pozitív és gyümölcsözõ együttm ködést.

65

66

E U RÓ P A I K A P C S O L A T O K 3 . / E U R O P E A N C O N N E C T I O N S 3 . DÁN FILMEK AARHUS MEGYÉBÕL DANISH FILMS FROM THE COUNTY OF AARHUS APRIL 27. (WEDNESDAY) 2005. ÁPRILIS 27. (SZERDA) 20:00 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

A SAD STORY WITH A TWIST ABOUT TEN PEOPLE AND A DOG

SZOMORÚ TÖRTÉNET VÁRATLAN FORDULATTAL, TÍZ EMBERRÕL ÉS EGY KUTYÁRÓL Rendezõ / Directed by: Kristian HOECK & Emil Kahr NILSSON 2003, 11 min.

DÁN FILMEK AARHUS MEGYÉBÕL DANISH FILMS FROM THE COUNTY OF AARHUS APRIL 27. (WEDNESDAY) 2005. ÁPRILIS 27. (SZERDA) 20:00 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

PIANISSIMO PIANISSIMO

Rendezõ / Directed by: Soren BALLE 2003, 12 min. Everyday life is merely routine to twelve year old Thomas until one day, he suddenly takes an interest in classical music and piano lessons. A film about

DÁN FILMEK AARHUS MEGYÉBÕL DANISH FILMS FROM THE COUNTY OF AARHUS APRIL 27. (WEDNESDAY) 2005. ÁPRILIS 27. (SZERDA) 20:00 HRABAL MOZI / CINEMA - PREMIER TEREM / ROOM

farm. At that moment the wind blows open the gate and reveals a horrible sight at the courtyard. Only yesterday Preben's wife left him and took with her their son. His family is gone, but his pride is still alive. The bull is standing there, steady as a rock. The hunter grabs at his rifle but a bull is hard to kill. Egy h vös reggelen egy vadász Preben farmja mellett megy el. Ebben a pillanatban a szél kivágja a kaput, és az udvaron szörny látvány tárul fel. Csak tegnap volt, hogy Prebent elhagyta felesége, és elvitte magával kisfiukat. Családja elment, de büszkesége még megvan. A bika ott áll, szilárdan, mint a szikla. A vadász megragadja kését, de a bikát nehéz elpusztítani.

THE EMPEROR'S NEW CLOTHES

A funny and bittersweet dramatization of life as love happens to a group of people in an old building. A sudden twist of faith sets off a chain reaction that changes everything.

A CSÁSZÁR ÚJ RUHÁJA

Rendezõ / Directed by: Steen Dongo JENSEN 2004, 11 min. "The Emperor's New Clothes" the well-known and much loved fairytale by HC Andersen about the vain emperor who is fooled by two foxy tailors who claim they can make clothes which stupid people cannot Vidám és kesernyés élet-dramatizáció, egy öreg épületben emberek egy csoportja szerelembe esik. Váratlan fordulat láncreakciót indít el, ami mindent megváltoztat.

PIGEN I SKABET

GIRL IN A CLOSET LÁNY A SZEKRÉNYBEN Rendezõ / Directed by: Hanne LARSEN 2003, 14 min.

A young woman remembers things from her past, while visting her aunt. Idyllic summertime turns into a true nightmare. Egy fiatal nõ nagynénjénél töltött látogatása alatt visszaemlékezik múltjára. Az idillikus nyáridõ igazi rémálommá válik.

first love. A 12 éves Thomas mindennapi életének rutinja hirtelen fordulatot vesz, mikor a klasszikus zene és a zongora iránt kezd éredklõdést tanusítani. Film az elsõ szerelemrõl.

TYREN

THE BULL A BIKA

Rendezõ / Directed by: Julie BILLE 2002, 12 min. One chilly morning a hunter passes by Preben's

see. The emperor is very much being cheated and everyone knows how the story goes at the end when a little boys says: "But he has no clothes on!" Andersen ismert és kedvelt meséje a császárról, akivel két ravasz szabó elhiteti, hogy olyan ruhát tudnak varrni, melyet a buta emberek nem láthatnak. A császár igencsak megcsalatik, és mindenki tudja mi lesz a mese vége, mikor a kisfiú azt kiáltja: "De hát nincs rajta ruha!"

67

BEST OF MEDIAWAVE

68

5/4

APRIL 22. (FRIDAY) 2005. ÁPRILIS 22. (PÉNTEK) 19:00 HRABAL - KÁLDY TEREM / ROOM APRIL 26. (TUESDAY) 2005. ÁPRILIS 26. (KEDD) 20:00 LLOYD MOZI / CINEMA

Rendezõ / Directed by: Ivan MAXIMOV (RUS) 8 min. (MW'94)

A black-and-white film in the genre of absurd and black-and-white humour, accompanied by the music of Paul Desmond and Dave Brubeck. Fekete-fehér film abszurd és fekete-fehér humorral, Paul Desmond és Dave Brubeck zenéjével kísérve.

SCREEN PLAY

Rendezõ / Directed by: Barry J.C. PURVES (GBR) 11 min. (MW'94)

A multi-layered film about an old Japanese man who becomes rather too involved in reminiscences of his own dramatic youth. Többréteg film egy öreg japánról, aki túlzottan elmerül drámai ifjúságának emlékeiben.

THE SECRET ADVENTURES OF TOM THUMB

HÜVELYK MATYI TITKOS KALANDJAI

Rendezõ / Directed by: Dave BORTWICK (GBR) 61 min. (MW'95) A dark, twisted, yet enchanting version of the classic fairly tale. A klasszikus mese sötét és kicsavart, mégis bájos változata

APRIL 23. (SATURDAY) 2005. ÁPRILIS 23. (SZOMBAT) 16:00 LLOYD MOZI / CINEMA APRIL 29. (FRIDAY) 2005. ÁPRILIS 29. (PÉNTEK) 17:00 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

KHANEYEH MADARIYAN, MORDAB MY MOTHER'S HOME, LAGOON ANYÁM OTTHONA, LAGÚNA

Rendezõ / Directed by: Mehrdad OSKOUEI (IRN) 29 min. (MW'2003)

Real story of a fisher woman who is struggling along, and only has a feeble old mother whom she Loves. Egy igaz történet egy küszködõ halász-asszonyról, akinek csak egy törékeny, idõs anyja van, akit szeret.

BAKA

Rendezõ / Directed by: Thierry KNAUF (BEL):

55 min. (MW'96)

In the Equatorial forest of South-East Cameroon live in the Baka Pygmeas. To name themselves, the Baka chose a word from their language that means "the gesture of the bird touching the branch". When the berries of the branch have been eaten, the bird "sings the tree" to thank it. A dél-kelet kameruni egyenlítõi erdõkben élnek a Baka Pygmeusok. Mikor elnevezték magukat, a Bakák egy szót választottak a nyelvükbõl, melynek jelentése: "az ágat érintõ madár mozdulata".

APRIL 23. (SATURDAY) 2005. ÁPRILIS 23. (SZOMBAT) 18:00 LLOYD MOZI / CINEMA APRIL 26. (TUESDAY) 2005. ÁPRILIS 26. (KEDD) 17:30 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

MAN IN MOTION EMBER MOZGÁSBAN

Rendezõ / Directed by: Noud HEERKENS (HOL) 9 min. (MW'98)

The short dance film is about an average man with an average job. At the end of the day he is alone in the office as he waits for his loved one. His wait full of of hope turns to grief and anger - and, just briefly, he looses control. Ez a rövid táncfilm egy átlagos foglalkozású átlagos emberrõl szól. A nap végén egyedül van az irodában szerelmére várva. Reményekkel teli várakozása fájdalommá és méreggé válik és csak egy pillanatra, elveszíti önuralmát.

KONTAKT TRIPTYCHON

Rendezõ / Directed by: Gregor LUTZ (BEL) 30 min. (MW'94)

Three couples in drastic forms of relationship - two women, a man and a woman, two men. New variations on the circle of longing and disappointment, pain and the multitude of love - contact improvisation. Három pár - két nõ, egy férfi és egy nõ, két férfi - viszonyának erõteljes formája. A vágyódás és a kiábrándulás, a fájdalom és a többszörös szerelem körének új változatai - kontaktus-improvizáció.

ANAPHASE - THE FILM A FILM

Rendezõ / Directed by: Levi ZINI (ISR) 50 min. (MW'98)

The film is an absorbing and exquisite adaptation of images and dance movements, a sensitive transformation that metamorphoses the language of dance into the language of cinema. A cycle of movement flowing into film images and back into movement at an astonishing pace creates a visual and audio sensation both provocative and stormy. A film képek és táncmozdulatok magával ragadó, nagyszer adaptációja, egy érzékeny transzformáció, mely a tánc nyelvezetét a mozi nyelvezetére alakítja át. A mozdulatok ciklusa bámulatos iramban olvad bele a film képeibe, majd alakul vissza mozdulatokká provokatív és viharos vizuális és hanghatást képezve.

BUS-STOP 99

A 99. BUSZ MEGÁLLÓJA

Rendezõ / Directed by: Reto CAFFI (SUI) 8 min. (MW2001)

Monday morning at a Bus-Stop in the city. The faces of the people waiting for the bus are as grey as the surroundings. Nobody's talking, nobody's looking at each other. However, when a bunch of nearby streetworkers pick up their tools, everything changes suddenly. "Bus-Stop 99" is a journey into rhythm and imagination. Tune in, and your Monday mornings will never be the same again… Hétfõ reggel egy városi buszmegállóban. A várakozó emberek arca szürke, akár a környezõ város. Senki sem beszél, senki sem néz a másikra. Mikor azonban egy csapat utcán dolgozó munkás érkezik, hogy felvegye szerszámait, hirtelen minden megváltozik. A 99. busz megállója utazás a ritmus és a képzelet világába. Hangolódj rá és örökre megváltoznak a hétfõ reggelek számodra… APRIL 23. (SATURDAY) 2005. ÁPRILIS 23. (SZOMBAT) 20:00 LLOYD MOZI / CINEMA APRIL 30. (SATURDAY) 2005. ÁPRILIS 30. (SZOMBAT) 22:30 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

LOVESTOREYS

EMELETES SZERELEM

Rendezõ / Directed by: Teis Dyekjaer HANSEN (DEN) 6 min. (MW'98)

Adult cartoon about a man's passionate and grotesque obsession with a stunning beauty who lives in his apartment block. Nothing, NO THING will prevent him from coming face to face with his ultimate desire: through floors and walls; through other people's flats; through fire and water, through... Ez egy felnõtteknek szóló rajzfilm egy férfi szenvedélyes és groteszk gyötrõdésérõl az ugyanabban a háztömbben lakó csodaszép csinibaba iránt. Semmi, de semmi a világon nem akadályozhatja meg, hogy szemtõl szembe kerüljön végsõ vágyával: át padlókon és falakon, át más emberek lakásain, át t zön és vízen, át...

69

70

THE SOUND OF MUSIC

A ZENE HANGJA

Rendezõ / Directed by: Phil MULLOY (SCO) 11 min. (MW'96)

Wolf cleans windows by day and plays saxophone by night. (Music: Alexander Balanescu) Wolf nappal ablakot tisztít, éjjel szaxofonon játszik. (Zene: Alexander Balanescu)

THE SAINT INSPECTOR

SZENT FELÜGYELÕ

Rendezõ / Directed by: Mike BOOTH (GBR) 5 min. (MW'97)

"The Saint Inspector" a higher being in a state of pious bliss endures the attentions of a meddling official, in this sort stop motion tale of high altitude bureaucracy… "A szent felügyelõ" egy magasabb rend lény, aki istenfélõ üdvösség állapotában elszenvedi egy ügybuzgó tisztviselõ beavatkozó társaságát ebben a magasszint bürokráciáról mesélõ, állókép-szer filmben…

LITTLE WOLF

KIS FARKAS

Rendezõ / Directed by: An VROMBAUT (GBR) 6 min. (MW'97) What goes up must come down. Ami felmegy, annak le is kell jönnie.

NEIGHBOURS SZOMSZÉDOK

Rendezõ / Directed by: S. BIRYUKOV (RUS) 7 min. (MW'2003)

A story about the inhabitants of a Moscow communal apartment in the 1930's. Történet egy '30-as évekbeli moszkvai tömeglakás lakóiról.

KILLING HEINZ

HEINZ MEGGYILKOLÁSA

Rendezõ / Directed by: Stefan ELING (GER) 4 min. (MW'97)

A man rents an exciting video and heads home: on his way home he survives all sorts of catastrophes until finally having reached home he experiences a terrible ending in front of TV. Egy férfi izgalmas videofilmet bérel, majd hazaindul. Útközben különféle katasztrófákat él túl, míg végül - hazaérve - borzalmas élmény éri a televízió elõtt.

BAYAN BAK BANA BAYAN

Rendezõ / Directed by: Eric LEDUNE (BEL) 5 min. (MW'2002)

Small animation film filled with tender and happy nostalgia, entirely handpainted, "Bayan Bana Bak Bayan" uses a technique from the past at the beginning of a new millenium to happily whisper a hymn played by a disappeared world. A world that today hesitates between East and West.To the rhythm of a old Turkish tango. Egy kis animációs film, finom és boldog nosztalgiával telítve, teljességgel kézzel festve. "Bayan Bana Bak Bayan" egy múltbéli technikát alkalmaz az új milennium kezdetén, boldogan suttogva a let nt világ himnuszát. Egy világét, mely ma tétovázik Kelet és Nyugat közt, egy régi török tangó ritmusára.

THE OTHER SIDE

A MÁSIK OLDAL

Rendezõ / Directed by: Mikhail ALDASHIN (RUS) 8 min. (MW'95)

A simple life of simple creatures in the wonderful and awful world. Egyszer teremtmények egyszer élete egy csodálatos és szörny világban.

ESTÓRIA DO GATO E DA LUA

TALE ABOUT THE CAT AND THE MOON MESE A MACSKÁRÓL ÉS A HOLDRÓL Rendezõ / Directed by: Pedro SERRAZINA (POR) 5 min. (MW'97)

A poem. A tale made of silence and simplicity. Lights and shadows, the charm of the night, the moon as a passion… This is a tale about someone who tried to make the dream come true, the tale about the cat and the moon. Egy költemény. Egy csendbõl és egyszer ségbõl szõtt mese. Fények és árnyékok, az éjszaka igézete, a hold, mint szenvedély… Egy mese valakirõl, aki megpróbálta az álmot megvalósítani, a mesét a macskáról és a holdról.

GAGARIN

Rendezõ / Directed by: Alexij KHARIDITI (RUS) 4 min. (MW'95)

The attempt to come your dreams true very often leads to a sad result. Az arra való kísérlet, hogy álmaid valóra váljanak gyakran vezet szomorú eredményre.

RUBICON

RUBICON

Rendezõ / Directed by: Gil ALKABETZ (GER) 7 min. (MW'98)

saival kerül szembe.

The film tries to solve the classical riddle "How to bring a wolf, a sheep and a cabbage across the river, one at a time, without them eating each other". The rational solution of problems in theory doesn't really work, when facing conflicts in reality. A film megpróbálja megfejteni a klasszikus találós kérdést "Hogyan vihetünk át a folyón egyenként egy farkast, egy birkát és egy káposztát anélkül, hogy megennék egymást". A probléma elméletileg ésszer megoldása nem igazán m ködik, amikor a valóság konfliktu-

HASH CSITT!

Rendezõ / Directed by: Andrey SOKOLOV (RUS) 2 min. (MW'2003) An original recipe for cooking a famous dish. Egy híres étel eredeti receptje.

EGY ÚJABB NAP ANOTHER DAY

Rendezõ / Directed by: TÓTH Pál (HUN) 9 min. (MW'99)

In the morning a shirt gets out of bed. Having washed up, it decides what to wear. By choosing from various elements from the wardrobes and drawers, the shirt create the person who it will be wearing that day. Reggel egy ing felkel az ágyból. Megmosakodik, és elhatározza, mit vegyen fel. A szekrények és fiókok tartalmából válogatva az ing megalkotja a személyt, akit e napon viselni fog.

71

72

A MEDIAWAVE LEGJOBB ERO TIKUS FILMJEI / THE BES T ERO TIC FILMS AT MEDIAWAVE APRIL 23. (SATURDAY) 2005. ÁPRILIS 23. (SZOMBAT) 21:30 LLOYD MOZI / CINEMA APRIL 27. (WEDNESDAY) 2005. ÁPRILIS 27. (SZERDA) 19:30 LLOYD MOZI / CINEMA APRIL 28. (THURSDAY) 2005. ÁPRILIS 28. (CSÜTÖR TÖK) 22:30 LLOYD MOZI / CINEMA

THE GAS STATION

BENZINKÚT

Rendezõ / Directed by: Jos STELLING (HOL/GER) 28 min. (MW'2001)

An acknowledged master of the short sans dialogue, Jos Stelling won a bundle of awards for THE WAITING ROOM at festivals in Holland, Russia, and Switzerland. And if you thought that richly inventive spoof of the leering macho in God's Little Acre, the crowded waiting room of your local railway station, was one of the looniest Erotic Tales ever made, then buckle your seat belt for a ride down Life's Great Battlefield: the expressway during rush hour! Take the boredom of the slow lane, add the spice of one-upmanship, top it off with a delightful girl-boy butting match, and what's missing? A layover at the next gas station. Jos Stelling, a szöveg nélküli rövidfilmek elismert mestere számos díjat nyert "VÁRÓTEREM" cím alkotásáért holland, orosz és svájci fesztiválokon (a MEDIAWAVE-n is). És ha netán azt hitted, hogy e gunyoros mácsó remek szatírája Isten Kis Kertjében, a helyi vasútállomás zsúfolt várótermében, az egyik legeszelõsebb Erotikus Mese, amit valaha láttál, hát akkor kösd be a biztonsági öved, az Élet Nagy Csataterére utazunk: gyorsforgalmi út csúcsforgalomban! Vedd a lassú sáv unalmát, adj hozzá egy kis kivagyiságot, a tetejére egy kellemes lány-fiú szópárbajt, és mi hiányzik? Egy kis bonyodalom a következõ benzinkútnál.

THE WAITING ROOM

A VÁRÓTEREM

Rendezõ / Directed by: Jos STELLING (HOL/GER) 28 min. (MW'98)

A large train station, it might be anywhere in a big city. Waiting passengers, some are curiously observing each other, some are too much involved with their own petty problems to pay attention to anything else. Our man, self-assured, practically undresses some of the women present with his eyes, at least as long as his wife is absent, trying to get them some coffee. A beauty in blue returns his challenging looks, he can hardly believe it's true. Obviously, it is his lucky day today. By the time wife returns our man has experienced some astonishing thing under the watchful eyes of the fellow passengers. And most probably he will be much more reserved next time he sees a beautiful blonde. Nagy vasútállomás. Bármelyik nagyvárosban lehet. Várakozó utasok, némelyek egymást vizsgálgatják, mások túlzottan el vannak foglalva saját apró problémáikkal. Fõhõsünk szemével hetykén, a szó szoros értelmében levetkõztet néhány nõt, legalábbis az alatt az idõ alatt, míg felesége, aki elment kávét venni, nincs jelen. Számára is meglepõen, egy kékruhás szépség viszonozza kihívó pillantásait. Nyilvánvalóan szerencsés nap ez a mai. Mire felesége visszatér, emberünk már megtapasztalt pár megdöbbentõ dolgot utastársai figyelõ tekintetétõl kísérve.

THE GALLERY

GALÉRIA

ÚJ FILM!! / NEW FILM!!!!

Rendezõ / Directed by: Jos STELLING (HOL/GER) 26 min. (MW'2005)

After winning top awards in Montreux, Utrecht, and St. Petersburg for THE WAITING ROOM, followed by the Grand Prix at the Mediawave festival in Györ (Hungary) for THE GAS STATION, Jos Stelling completed his Erotic Tales trilogy with THE GALLERY. Stylistically they're all connected: each is narrated visually without dialogue, each makes merry fun of an embarrassing erotic fantasy in a public place, and each features the same likeable fall-guy Belgian actor Gene Bervoets - as the hero always ready and willing to strut his manhood like a peacock in heat. In THE GALLERY Gene finds himself the sensual object of a beautiful woman's desire. So when, suddenly and unexpectedly, she begins to strip for his pleasure ... well, one good turn deserves another ... Miután a Váróterem c. film díjakat nyert Montreuxban, Utrechtben és Szentpéterváron majd a Benzinkút c. filmjével elnyerte a fõdíjat a MEDIAWAVE Fesztiválon, Jos Stelling kiegészítette az Erotikus Mesék trilógiát a Galéria c. filmmel. Stilisztikailag mind a három kapcsolódik egymáshoz: mindegyik párbeszéd nélkül, vizuálisan beszéli el a történetet, mindegyik der s tréfát z a nyilvános helyen történõ zavarba ejtõ erotikus képzelgésekrõl és mindegyik ugyanazt a szeretetreméltó balfácánt mutatja be - a belga színész, Gene Bervoets személyében - ahogy a hõs mindig készen áll elõmereszteni férfiasságát, mint páva tollait a hõségben. A Galériában Gene egy gyönyör nõ vágyainak kéjtárgyává válik. Így amikor váratlanul vetkõzni kezd neki… hát... jó tett helyébe jót várj...

APRIL 23. (SATURDAY) 2005. ÁPRILIS 23. (SZOMBAT) 23:15 LLOYD MOZI / CINEMA APRIL 28. (THURSDAY) 2005. ÁPRILIS 28. (CSÜTÖR TÖK) 21:00 LLOYD MOZI / CINEMA

REEL

LOOP

ORSÓ

HUROK

A film-poem. An old woman lets her mind flow between different stages in a woman's life. At the same time she works with her yarn by the reel. Filmköltemény. Egy korosodó nõ gondolatai szárnyalnak a nõi élet különbözõ síkjain, miközben fonalat tekercsel az orsóra.

Judy'S got a problem… Tom has no time for her. Tom has no affection for her. Tom has no pulse! Judynak problémája van… Tomnak nincs rá ideje. Tom nem vonzódik hozzá. Tomnak nincs pulzusa!

Rendezõ / Directed by: Lene TEIGEN (NOR) 12 min. (MW'91)

Rendezõ / Directed by: Maciej WSZELAKI (AUS) 15 min. (MW'95)

HILDA HUMPHREY

Rendezõ / Directed by: Nicholas LYON (GER) 20 min. (MW'98)

Hilda Humphrey deals with the funny and tragical sides of growing up in the 80's and 90's. The story is told from the perspective of a drunken, nosey, senile lady by the name of Mrs. Filthy. Hilda Humphrey a 80-as és 90-es évek fiatal nemzedékének vidám és tragikus oldalát mutatja be. Mrs. Filthy, a részeg, kíváncsi, szenilis hölgy szemszögébôl hangzik el a történet.

WASP

DARÁZS

OSCAR FOR BEST SHORT FILM IN 2005 LEGJOBB RÖVIDFILMNEK JÁRÓ OSCAR

Rendezõ / Directed by: Adrea ARNOLD (GBR) 23 min. (MW'2004)

Single mum Zoe is broke and her kids are hungry. When Daven an old flame swings by with the offer of brief release, she lies about having any kids and leaves them outside the pub. Nearby, wasps are hunting for food around a dirty rubbish bin. Zoe-nak, az egyedülálló anyának egy vasa sincs, gyerekei éhesek. Mikor Daven, egy régi szerelme felbukkan rövid megváltást ígérve, letagadja gyermekeit, és a kocsma elõtt hagyja õket. A közelben darazsak vadásznak élelem után a mocskos szemeteskuka körül.

SURPRISE!

MEGLEPETÉS

Rendezõ / Directed by: Veit HELMER (GER) 6 min. (MW'97)

A man piles up an arsenal of murder weapons around his lover's bed. All these ingredients can only mean one thing: he wants to kill her. And she's asleep! Egy ember egy sereg gyilkos fegyvert halmoz fel szeretõje ágya körül. Mindezek a tartozékok csak egyet jelenthetnek; meg akarja ölni õt. És a nõ alszik!

HELL FOR LEATHER

BÕRÉRT POKOL

Rendezõ / Directed by: Dominik SCHERRER (GBR) 28 min. (MW'99)

An ambitious and original mythological film-opera on wheels, "Hell For Leather" - imagine Archaos meeting Mad Max, on the way to Dante's Inferno - is a modern allegory for the legend of Satan's downfall from Heaven to Hell, set in 1998 London. This frenzied leather-and-oil spectacular is a thrilling, visceral vision of Heaven, Hell, and the Earth, which lies uncomfortably between. Ambiciózus és eredeti mitológiai film-opera kerekeken - képzeljük el, ahogy Archaosz találkozik Mad Max-szel Dante Poklába menet. A "Bõrért pokol" modern allegóriája a legendának, melyben a Sátán a Mennyországból a Pokolba zuhan, az 1998-as London színterébe helyezve. Ez a féktelen bõr-olaj látványosság, amely a Mennyország, a Pokol és a Föld között helyezkedik el - borzongató, kizsigerelõ vízió.

73

74

APRIL 24. (SUNDAY) 2005. ÁPRILIS 24. (VASÁRNAP) 16:00 LLOYD MOZI / CINEMA APRIL 30. (SATURDAY) 2005. ÁPRILIS 30. (SZOMBAT) 20:30 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

WIND

SZÉL

THE FILM WON THE AWARD FOR BEST SHORT FILM IN CANNES / RÖVIDFILM FÕDÍJAT NYERT A CANNESI FESZTIVÁLON. Rendezõ / Directed by: IVÁNYI Marcell (HUN) 6 min. (MW'96)

During a film course in 1994, Yvette Bíró showed us "Three women", a black - and - white photo taken by Luciene Hervé in 1952, and gave us the task of shooting a short film based on it. The three women are standing at the outskirts of a village, looking out of the picture into three directions. This six-minute shot shows what the Hervé photo does not. 1994 decemberében egy kurzuson Bíró Yvette azt a feladatot adja, hogy írjunk rövidfilmet Lucienne Herve "Három asszonyság" cím , 1952-ben készült fekete-fehér fotójára. A képen három asszony áll egymás mellett a faluszélen és mindhárman egy irányba, a képrõl kifelé néznek. A film egy hat perces snittben mutatja meg azt, amit nem látunk a Hervé fotón.

ÖRDÖGTÉRGYE GEN(I)US DIABOLIS

Rendezõ / Directed by: LAKATOS Róbert (HUN) 19 min. (MW'2004)

"For a time now, a wench's been comin' to me at the stroke of midnight. A bridle she fits upon my head, turnin' me into a horse at once. Then she sits upon me and keeps ridin' to and fro all night. All round the World we go." "Egy üdeje minden éjen éjfélekor jõ be hejzám egy fehérnép. Kantárt üt a fejembe, s én lóé változom abba a helybe. Aztán ül fel reám, s egész éjen egyet hajkász. Kerüljük a Világot."

ARANYMADÁR

THE GOLDEN BIRD

Rendezõ / Directed by: SZALADJÁK István (HUN) 30 min. (MW'2000)

1132. The knight and poet, Der con Kürenberg travelling on his lonely journey comes to the rescue of another knight who was attacked by a robber knight and his gang. He is woundbed in the battle. Before his death he experiences visions, not as a summary but as an approach to life - an ars poetica of a knight. Next morning he passes on into the light. 1132. Der con Kürenberg, lovag és költõ, magányos útján, egy ismeretlen lovag segítségére siet, akit egy rablólovag és csõcseléke támadott meg. A csatában sebet kap. Halála elõtt látomásokat lát, nem elszámolás ez, hanem az élethez való hozzáállás, - lovagi ars poetica. Másnap reggel távozik a fénybe.

PANNON HALOM

Rendezõ / Directed by: SZOLNOKI József (HUN) 22 min. (MW'2000)

The flagship of Christianity, Pannonhalma, part of the world's heritage, was founded a thousand years ago. People that live in Écs on the hill in front of the abbey - between Nyúl and Ravazd - are waiting for the end of the world. God is with them, nobody is against them. A kereszténység ezer éve alapított zászlóshajója, a világörökség része, Pannonhalma. Hõseink az apátsággal szemközti dombtetõn - Nyúl és Ravazd között -, Écsen várják a világvégét. Isten velük, senki ellenük.

AFTA

Rendezõ / Directed by: MUNDRUCZÓ Kornél (HUN) 25 min. (MW'2001)

As if we were in a small town. An ordinary day in a kid's life. An incredibly hot day. Here everything is unique. One gang. One game. One field. One girl. In the span of one day, how can this boy arrive at such a changing point in his life from which there is no return? Mintha egy kisvárosban lennénk. Egy helyi tinédzser egy napja. Egy õrült meleg nap. Itt mindenbõl csak egy van. Egy banda. Egy játék. Egy tér. Egy nõ. Hogyan sodródik ez a fiú a nap végére odáig, hogy az élete visszafordíthatatlanul megváltozik. Ez már egy történet… APRIL 24. (SUNDAY) 2005. ÁPRILIS 24. (VASÁRNAP) 18:00 LLOYD MOZI / CINEMA APRIL 29. (FRIDAY) 2005. ÁPRILIS 29. (PÉNTEK) 17:00 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

66 SEASON

66 SZEZON

Rendezõ / Directed by: Peter KEREKES (SLK) 86 min. (MW'2004)

A documentary film about the Košice swimming pool where history came to bathe. Seen through several stories which unfolded between the years 1936 and 2002, the film captures 66 seasons at the popular swimming pool, and the same number of years in the history of Central and Eastern Europe. The film won the grand prix at MEDIAWAVE'2004. Dokumentumfilm a kassai uszodáról, ahová a történelem járt fürödni. Több, 1936 és 2002 közt kibontakozó történeten keresztül, a film a népszer uszoda 66 szezonját fogja át, nyomon követve a Kelet-Európai történelem ugyanennyi évét. A film a MEDIAWAVE'2004 Fesztivál fõdíját nyerte. APRIL 24. (SUNDAY) 2005. ÁPRILIS 24. (VASÁRNAP) 21:15 LLOYD MOZI / CINEMA APRIL 27. (WEDNESDAY) 2005. ÁPRILIS 27. (SZERDA) 20:30 LLOYD MOZI / CINEMA

HOW TO COPE WITH DEATH

HOGY KELL TÚLÉLNI A HALÁLT

Rendezõ / Directed by: IIgnacio FERRERAS (ARG) 3 min. (MW'2003)

This contemporary allegory offers a modern solution to the problem, which has haunted mankind since the dawn of time. Egy korunkbeli allegória, mely modern megoldást kínál az emberiség idõtlen idõk óta kísértõ problémájára.

CAPPUCCINO

Rendezõ / Directed by: Ülo PIKKOV (EST) 4 min. (MW'98)

The stress and strain of high rise living. The banality of modern urban life. The rising popularity of suicide. A felhõkarcolóban élés stressze. A modern városi élet banalitása. Az öngyilkosságok növekvõ népszer sége.

MONT BLANC

Rendezõ / Directed by: Priit TENDER (EST) 11 min. (MW'2002)

A Japanese man is Leaving a French woman for… a mountain. It's an eternal quest for Mont Blanc. The While Mountain. The highest of peaks. Much too close to see because it lies in your own heart. Egy japán férfi elhagy egy francia nõt… egy hegy miatt. Egy véget nem érõ misszió a Mont Blanc felkutatására. A Fehér Hegy. A csúcsok legmagasabbika. Túl közel van ahhoz, hogy meglásd, hiszen a szívedben lelhetõ.

75

76

BOOKASHKI

KONYHABOGARAK

Rendezõ / Directed by: Mikhail ALDASHIN (RUS) 10 min. (MW'2003) A story about bugs living in the kitchen. Egy történet konyhában élõ bogarakról.

VIOLA

Rendezõ / Directed by: Priit TENDER (EST) 12 min. (MW'2002)

Life proceeds according to its everyday routine on an isolated island in the middle of a sea of sadness. A burnt out violinist performs a tragicomic number with his dancer wife. Az élet a megszokott mindennapi rutin szerint megy a szomorúság tengerén lévõ magányos szigeten. Egy kiégett heged s egy tragikomikus számot ad elõ táncos feleségével.

LATEX

Rendezõ / Directed by: Andrey SOKOLOV (RUS) 5 min. (MW'2003)

The film is about a young bull who in order to satisfy his sexual desire, went for a risky experiment. A film egy fiatal bikáról szól, aki szexuális kívánalmai kielégítése érdekében veszélyes kísérletre szánja el magát.

NIGHT OF THE CARROTS

A RÉPÁK ÉJSZAKÁJA

Rendezõ / Directed by: Priit PÄRN (EST) 30 min. (MW'99)

It is highly unlikely that anybody has any premonition of the approaching catastrophe. Least of all Diego, a man whose name can be read from his face. But suddenly your shoes are filled with water. The click of Julia's heels echoes in the corridor. Underground no longer speaks in a whisper. This is how it usually begins... Nagyon valószín tlen, hogy bárki is megérezte volna a közelgõ katasztrófát. Legkevésbé Diego, akinek a neve az arcáról leolvasható. De hirtelen az ember cipõje megtelik vízzel. Júlia cipõsarkainak koppanása visszhangzik a folyosón. A föld mélye már nem suttog. Ahogy ez általában kezdõdik… APRIL 24. (SUNDAY) 2005. ÁPRILIS 24. (VASÁRNAP) 23:00 LLOYD MOZI / CINEMA APRIL 26. (TUESDAY) 2005. ÁPRILIS 26. (KEDD) 18:15 LLOYD MOZI / CINEMA

GYORSBÜFÉ

EATING OUT

Rendezõ / Directed by: Pal SLETAUNE (NOR) 7 min. (MW'95)

A black comedy about a man sitting alone in a rundown burger-joint, enjoying his burnt fries and a burger. Suddenly a very extraordinary holdup is disrupting the snack bar's owner in his cooking and the guest, who is right in the middle of his dinner… A film fekete komédia. A férfi egy leromlott gyorsbüfében egyedül ül és élvezi az ételt. Hirtelen nagyon különös fegyveres támadás zavarja meg a sütésben a szakácsot és a vendéget, aki épp az ebéd közepén tart…

DRIVE BABY DRIVE

VEZESS BÉBI, VEZESS!

Rendezõ / Directed by: Paul RACHMAN (USA) 14 min. (MW'96)

Two couples out for a drive, find themselves increasingly trapped by one man's nihilistic obsession. Flirtation begets betrayal, love conquers nothing in his mission to right the wrongs trapped inside the claustrophobic car. As they pick up speed, it becomes clear the trip is an act of absolution, and a fiery redemption is at hand. Két fiatal pár autózik együtt, egyre inkább az egyik férfi nihilisztikus megszállottságának csapdájába keverednek. A folyamatos gyorsítás közben egyre világosabbá válik, hogy a feldolgozás maga az utazás, s az út végén a robbanásszer megváltás.

MAMA, LOOK

ANYA, NÉZD!

Rendezõ / Directed by: Grant THOBURN (GRB) 13 min. (MW'2002)

A 7 year-old girl tries to attract her mother's attention. The latter is too busy with a new baby and lover, so the girl rebels. Egy hétéves kislány, anyja figyelmét keresi. Az utóbbi túlzottan el van foglalva kisbabájával és szeretõjével, így a kislány fellázad.

CHAINSMOKER

LÁNCDOHÁNYOS

Rendezõ / Directed by: Maria V. HELAND (GER) 10 min. (MW'99)

COUNTING SHEEP

A cold night in Berlin: A young woman comes out of the shower craving for a cigarette. She throws on a coat and heads for the machine on the street. As the door slams shut, she realizes she has locked herself out. From then on, everything goes wrong. The coin gets stuck in the machine. It starts pouring. Hideg éjszaka Berlinben. Egy fiatal nõ kilép a zuhanyból cigarettára vágyakozva. Magára dob egy kabátot és az utcai masinához indul. Ahogy az ajtó becsapódik, rádöbben, hogy kizárta magát. Ettõl kezdve minden rosszul sikerül. A pénzdarab beszorul a masinába. Az esõ zuhogni kezd.

BIRKASZÁMLÁLÁS

Rendezõ / Directed by: Sven TADDICKEN (GER) 25 min. (MW'2000)

"Counting Sheep" is a short love.story between a lonely sleeping-car attendant and a toyselling notorious loser. She satisfies her need for love by anaesthetizing and then raping sleeping passengers. It happens at the borders of their erotic daydreams. Egy magányos hálókocsikísérõ és egy notórius tutyi-mutyi játékárus rövid szerelmi története. A nõ szexuális igényeit az utasok elaltatásával és megerôszakolásával élégíti ki. Az eset erotikus álmodozásaik határán történik.

BLACK XXX-MAS

FEKETE KARÁCSONY

Rendezõ / Directed by: Pieter Van HEES (BEL) 10 min. (MW'2000)

Once upon a time there was reality . Now in reality, there are no good and bad guys, there are just bad guys and guys that are worse… A late 20th century megacity ghetto version at little red riding hood A.K.A. little red in the hood. Also featuring black Santa and Wolfgang, the evil cop. Egyszer volt, hol nem volt valóság. Ebben a valóságban nincsenek jó és rossz srácok, csak rossz és még rosszabb srácok…. A késõ XX. század megavárosának getto verziójában "Piroska", egy piros a huligánok közt. Ezenkívül még szerepel fekete Télapó és Wolfgang, a démon zsaru.

77

78

APRIL 25. (MONDAY) 2005. ÁPRILIS 25. (HÉTFÕ) 16:00 LLOYD MOZI / CINEMA APRIL 29. (FRIDAY) 2005. ÁPRILIS 29. (PÉNTEK) 19:00 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

SZOCIALISTA KÉPESLAPOK

SOCIALIST POSTCARDS

Rendezõ / Directed by: KVB (HUN) 14 min. (MW'91)

SZAFARI

SAFARI

Rendezõ / Directed by: PÖLCZ Róbert és Boglárka (HUN) 10 min. (MW'2001)

The traveller visits distant continents, and when he returns home, he presents his motion pictures of the "savages" to the high society in an eloquent movie theatre. The shots were taken on one single day. It took five years to get to know each other before that day. Az utazó távoli tájakon forgat, hogy hazatérve bemutassa a "vadakat" az úri publikum számára a filmszínházban. A film anyaga egyetlen felvételi

LEPTINOTARSA

Rendezõ / Directed by: BUZÁS Mihály - SZOLNOKI József (HUN) 47 min. (MW'97)

Many insided that the Americans were dropping it from planes, according to others the Russians brought it in after the war. Some thought that was the end of the world, and there were some, who just smiled, but some determined people, a handful group of resistants started a battle against it. We don't know exactly what really could have happened. However we know for a fact that the first one was found on July 19, 1947 in Hedervar. Sokan azt állították, hogy az amerikaiak repülõgépekrõl szórták, mások szerint az oroszok hozták be a háború után. Egyesek a világ végének eljövetelét látták benne, és voltak, akik csak mosolyogtak, néhány elszánt ember, az ellenállók maroknyi csoportja pedig felvette ellene a harcot. Nem tudni pontosan, mi is történt valójában. Annyit azonban biztosan tudunk, hogy 1947 július 19.-én Héderváron (egy kis faluban) rátaláltak az elsõre. APRIL 25. (MONDAY) 2005. ÁPRILIS 25. (HÉTFÕ) 17:30 LLOYD MOZI / CINEMA APRIL 26. (TUESDAY) 2005. ÁPRILIS 26. (KEDD) 19:00 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

RETRO

Rendezõ / Directed by: Ella DAVLETSHINA (RUS) 10 min. (MW'2002)

ICA IVOTA

In the summer of 1999, in the parks and gardens of Novosibirsk, oldfashioned music could be heard. The elderly danced and sang. Youngsters came to look at the passing century. In the 21st century, no one will live, sing or dance that way… 1999 nyarán Novoszibirszk parkjaiban és kertjeiben régimódi zene volt hallható. Az öregek táncoltak és énekeltek. Fiatalok jöttek, hogy megnézzék az elmúló évszázadot. A XXI. században senki sem fog így élni, táncolni, énekelni…

STRING OF LIFE ÉLETKÖTÉL

Rendezõ / Directed by: Momir MATOVIC (MONT) 17 min. (MW'98)

"Observe the man from every single, Then judge the man any way you want it, Man to man is the greatest secret ever..." Nyegosh (1813-1851) Montenegrian ruler, poet and philosofer "Vizsgáld az embert minden oldalról, Ítéld meg, ahogy akarod, Ember az embernek, a legnagyobb titok..." Nyegosh (1813-1851) Montenegrói uralkodó, költõ és filozófus

KORAL

Rendezõ / Directed by: Vladimir EISNER (RUS) 20 min. (MW'2002) Grotesque eskimo-portrait. Groteszk eszkimóportré.

ZECE MINUTE CU CLASA MUNCITOARE

TEN MINUTES WITH THE WORKING CLASS TIZ PERC A MUNKÁSOSZTÁLLYAL

Rendezõ / Directed by: Florin IEPAN (ROM) 11 min. (MW'97)

The last representatives of the working class in Europe are to be found in Romania. Have you seen the Spielberg movie? The one with the monsters! Here we have something like that! Jurassic Park! Come and see! Az európai munkásosztály utolsó képviselõi Romániában találhatók. Láttad a Spielberg filmet? Tudod, a szörnyekkel! Valami ilyesmi ez is! Jurassic Park! Gyere, nézd meg!

NEONLIGHTS-TALES

NEONFÉNYES MESÉK

Rendezõ / Directed by: Eldora TRAYKOVA (BUL) 26 min. (MW'94)

People wander like shadows through the closed area of the railway station in Sofia. The camera stares at their empty eyes, at their despair, and also at their conversations: kids with a phone that tells them about fairy-tales. Az emberek árnyak módjára sétálnak keresztül a szófiai vasútállomás zárt területén. A kamera üres szemükbe, kilátástalanságukra és beszélgetéseikre bámul rá: telefont hallgató gyerekekre, amibõl mesét hallanak. APRIL 25. (MONDAY) 2005. ÁPRILIS 25. (HÉTFÕ) 19:15 LLOYD MOZI / CINEMA APRIL 27. (WEDNESDAY) 2005. ÁPRILIS 27. (SZERDA) 22:00 LLOYD MOZI / CINEMA

POVESTE LA SCARA "C"

"C" BLOCK STORY LÉPCSÕHÁZI TÖRTÉNET

Rendezõ / Directed by: Cristian NEMESCU (ROM) 14 min. (MW'2004)

Madly in love with Monica, one of his neighbours, Andrei, a shy teenager, calls to an erotic phone line to find out how he could seduce a girl in the elevator. With this, he also happens to spice up his parents' marriage. Elevator love stories in the outskirts of Bucharest… Andrei, a félénk tinédzser fülig szerelmes lépcsõházi szomszédjába, Monicába, s ezért feltárcsáz egy erotikus vonalat, hogy megérdeklõdje, hogyan csábítsunk el egy lányt a liftben. Az akció eredményeképpen szülei házassága is új lendületet vesz. Szerelmi történetek egy liftben, Bukarest külvárosában.

LIBERTÉ CHÉRIE LIBERTY DARLING SZABADSÁG KEDVES

Rendezõ / Directed by: Jean-Luc GAGET (FRA) 28 min. (MW'99)

Ismael is a mime artist whose specialty is statues. For a long while he is been doing the statue of liberty, but he is starting to feel less and less free. France, an apprentice cop, knows that Ismael is suffering, but doesn't know what to do about it. Ismael pantomim m vész, akinek specialitása a szoborrá merevedés. Már hosszú ideje csinálja a szabadságszobrot, de egyre kevésbé érzi magát szabadnak. France, egy kezdõ rendõr tudja, hogy Ismael szenved, de nem tudja, mit tegyen érte.

79

80

FLIGHT OF THE STONE

REPÜLÕ KÕ

Rendezõ / Directed by: Susanne HORIZON-FRANZEL (GER) 15 min. (MW'2000)

The STONE is the oldest and most popular weapon in the history of mankind. Always at hand, the stone can be used without preparation. With FLIGHT OF THE STONE the audience experiences how a stone - in this case a cobble stone - is torn out of its environment and made a tool of violence: someone throws it at an enemy. The stone misses its goal, enters in the orbit of earth, and from there witnesses human relationships and disputes. The stone continues its flight around the world until it approaches the person who threw it. A KÕ az emberiség legõsibb és legnépszer bb fegyvere. Mindig kéznél van, a kõ elõkészületek nélkül is használható. A film bemutatja, ahogy egy kõ - ebben az esetben egy utcai burkolatkõ - kikerül környezetébõl és az erõszak eszközévé válik: valaki ellenségére hajítja. A kõ elvéti célját, földkörüli pályára lép, onnan emberi kapcsolatok és viták szemtanúja lesz. A kõ folytatja földkörüli útját, ahhoz a személyhez közelítve, aki eldobta.

BEZSENNO TEJ NOCY THAT SLEEPLESS NIGHT ÁLMATLAN ÉJSZAKA

Rendezõ / Directed by: Hanna SAWKA (POL) 10 min. (MW'2002)

The action of the film takes place in the provinces that lay between Poland and Russia during the period of the Russian Revolution. A mother and her daughter live alone in a palace that has seen better days. Somewhere, far away, battles are fought, but this has little effect on the women until the daughter's fiancé appears. He has torn himself away from the war for a moment and his visit will not leave the women the same. As night falls, strange things begin to happen in the lonely palace.

The man is seduced - but by whom? A film cselekménye a Lengyelország és Oroszország közt fekvõ tartományokban játszódik az Orosz Forradalom idején. Egy anya és leánya egyedül él egy jobb idõket látott palotában. Valahol a távolban csaták dúlnak, de ezekkel a nõk nem igazán törõdnek, amíg a lány võlegénye meg nem jelenik. A férfi otthagyta a háborút egy idõre, és látogatása után a nõk már nem ugyanazok. Az éjszaka beálltával furcsa dolgok történnek a magányos palotában. A férfit valaki megrontotta - de ki?

SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI AUSSI

SATURDAY, SUNDAY AND MONDAY TOO SZOMBAT, VASÁRNAP ÉS HÉTFÕ IS Rendezõ / Directed by: Eric VALETTE (FRA) 14 min. (MW'2001)

Jezebel is not an ordinary girl during her weekend, she fights against quiet family and husband. Maybe her actions have no sense? Jezebel nem szokványos lány a hétvégén, csendes családjával és férjével küszködik. Talán cselekedeteinek nincs is értelme. APRIL 25. (MONDAY) 2005. ÁPRILIS 25. (HÉTFÕ) 21:00 LLOYD MOZI / CINEMA APRIL 28. (THURSDAY) 2005. ÁPRILIS 28. (CSÜTÖR TÖK) 19:30 LLOYD MOZI / CINEMA

AU PREMIER DIMANCHE D'AOUT A SUMMER NIGHT RENDEZ-VOUS NYÁR ESTI RANDEVÚ

Rendezõ / Directed by: Florence MIAILHE (FRA) 12 min. (MW'2002)

By successive strokes, the film paints the portrait of village during its annual dance. From dusk to dawn, the music spreads its rocks, tangos and waltzes… revealing the dancers, the elderly and the youngsters, the kids laughing and running back and forth, the drinkers, the lovers, the fighters and the unadventurous…. A film egy falu portréját festi meg hagyományos táncmulatságát bemutatva sorozatos ecsetvonásokkal. Szürkülettõl hajnalig, a zene ontja a rock, tangó és valcer taktusait… bemutatva a táncolókat, öregeket és fiatalokat, gyerekeket ahogy összevissza futkároznak, az ivókat, a szerelmeseket, a verekedõket és a visszahúzódókat…

WHAT'S IN IT FOR ME?

MIRE JÓ EZ NEKEM?

Rendezõ / Directed by: Johannes KAßENBERG & Klaus REINELT (GER) 15 min. (MW'2003)

Human dreams in the test lab and struggle for personal freedom. The victim of scientific experiments, a man with dreams about flying is immersed in a water tank. As the scientist gives him an overdose of dream-energy, he escapes. Now he has the ability to fly. Emberi álmok a tesztlaborban, küzdelem a személyes szabadságért. A vízzel telt tankban lebegõ férfi különös, álomrepülést vizsgáló tudományos kísérletek áldozata lesz. Mikor a kutató túladagolja az álom-energiát, sikerül megszöknie. A kísérlet eredményeképp a férfi képes

INTOLERANCE INTOLARENCIA

Rendezõ / Directed by: Phil MULLOY (GBR) 11 min. (MW'2001) The zogs may look ugly but their habits are even uglier. A zogok csúnyának néznek ki, de a szokásaik még csúnyábbak.

MT. HEAD

FAFEJ

Rendezõ / Directed by: Koji YAMAMURA (JPN) 10 min. (MW'2003)

After a stingy man eats some cherry seeds, a cherry tree grows on his head and he gets into a lot of trouble. This animated film is a modern interpretation of the traditional Japanese Rakugo story "Atama-yama" is set in present day's Tokyo. Egy fukar alak megeszik néhány cseresznyemagot, ennek következtében egy cseresznyefa nõ a fején, ettõl sok bonyodalomba keveredik. Egy animációs film, mely a hagyományos japán mesét eleveníti fel a mai Tokióba helyezve.

THE INVASION AZ INVÁZIÓ

Rendezõ / Directed by: Phil MULLOY (GBR) 15 min. (MW'2002)

Only Dwight Hokum knows that the zogs have invaded earth. Only he can save the planet. Egyedül Dwight Hokum tudja, hogy a zogok elfoglalták a földet. Csak õ tudja megmenteni a bolygót.

BOBORUL

ONE DAY REVOLUTION A FÉLNAPOS FORRADALOM

Rendezõ / Directed by: Radu IGAZSÁG (ROM) 9 min. (MW'2004)

Parisians have the aperitif, The Viennese have the fanfare, The people of Ploesti have politics... I.L. Caragiale A Párizsiaknak ott az aperitif, A Bécsieknek a harsonaszó, Ploesti népének pedig ott a politika… I.L. Caragiale

81

82

APRIL 25. (MONDAY) 2005. ÁPRILIS 25. (HÉTFÕ) 22:30 LLOYD MOZI / CINEMA APRIL 27. (WEDNESDAY) 2005. ÁPRILIS 27. (SZERDA) 18:00 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

SOLAR ECLIPSE

NAPFOGYATKOZÁS

Rendezõ / Directed by: KOTNYEK István (HUN) 35 min. (MW'97)

In the course of a natural phenomenon, during the period of light elimination, the harmonic functioning of the world changes - progressions stop or accelerate dramatically. Uncertainty comes. Egy valós természeti jelenség kapcsán a fény elfogyásának idején a világ harmónikus m ködése drámaian megváltozik, folyamatok leállnak vagy drámaian felgyorsulnak. A bizonytalan közeledik.

HOUSE OF PAIN

FÁJDALOM HÁZA

Rendezõ / Directed by: Mike HOOLBOOM (CND) 75 min. (MW'2003)

The film can be said to be one of the most beautiful and the vulgarest films of the MEDIAWAVE Festivals. A MEDIAWAVE Fesztiválok talán legszebb és legvulgárisabb kísérleti filmje. APRIL 26. (TUESDAY) 2005. ÁPRILIS 26. (KEDD) 15:30 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM APRIL 28. (THURSDAY) 2005. ÁPRILIS 28. (CSÜTÖR TÖK) 16:00 LLOYD MOZI / CINEMA

LA FLAMME

THE FLAME A LÁNG

Rendezõ / Directed by: Ron DYENS (FRA) 3 min. (MW'2002)

Deauville in the 30's. A rendez-vous between two lovers. But technical problems arise… Deauville a harmincas években. Egy szerelmespár randevúja. De technikai problémák merülnek fel…

SYGNAL

SZIGNÁL

Rendezõ / Directed by: Su RYNARD (CND) 3 min. (MW'94)

A woman patient becomes both the subject and site of an ophthalmologist's probe as SIGNAL parallels an eye examination with semaphore codes to suggest that the modem visualizing technologies used in science and the military have colonized the body and forever changed the boundaries reached, the vision, and the language of the individual self. Egy nõi páciens lesz a szemészeti vizsgálat tárgya és helyszíne egyaránt. A SIGNAL a szemvizsgálatot a szemafor-jelekhez hasonlítja, amivel azt fejezi ki, hogy a tudományban és haditechnikában felhasznált modem leképezési technológiák gyarmatosították a testet és mindörökre megváltoztatták az eddigi határokat, a látást és magának az egyénnek a nyelvét.

PIKNIK

PICNIC

Rendezõ / Directed by: CSÁKI László (HUN) 10 min. (MW'98)

Make-up eyes, intimate bedroom, old strudels, Sunday afternoon, country idyll, picnic. Kifestett szemek, intim szobabelsõ, öreg biciklik, vasárnap délután, vidéki idill, piknik.

BLIGHT

ROMBOLÁS

Rendezõ / Directed by: John SMITH (GBR) 14 min. (MW'98)

TEMPERANTIA

BLIGHT was made in collaboration with the composer Jocelyn Pook. It revolves around the building of the M11 Link Road in East London, which provoked a long and bitter campaign by local residents to protect their homes from demolition. A "Rombolás" cím film Jocelyn Pook zeneszerzõvel együttm ködve készült és a kelet-londoni M11-es összekötõút építését járja körül, amely hosszú és keser ellenkampányt váltott ki a házaikat a lerombolástól féltõ helyi lakosok között.

Rendezõ / Directed by: Wim JONGEDÜK (HOL) 19 min. (MW'99)

Temperatia means: emotional restrain, the control of emotional excess. Just outside a totally destroyed office building two women awake in the ruins. They make their way into the office and try to dress themselves up. Suddenly office manager appears. He tires to get things start working again. A "Temperatia" jelentése: lelki visszafogottság, a lelki túláradottság leküzdése. A lerombolt irodaépület elõtt két nõ tér magához a romok közt. Valahogy bejutnak az irodába és megpróbálnak felöltözni. Hirtelen betoppan az iroda managere, aki újra munkában akar látni mindent.

HONG KONG

Rendezõ / Directed by: Gerard HOLTHUIS (HOL) 13 min. (MW'2000)

In 1998 Kai Tak airport in the middle of Hong Kong was closed. Approaching Kai Tak was a unique experience for the passengers. "One could read the newspapers in the street" one passenger exclaimed. Hong Kong (HGK) is a film about approach and the passing by of the airplanes in the middle of a city. An observation at the end of this century. 1998-ban lezárták a Hong Kong közepén levõ Kai Tak repülõteret. Kai Tak megközelítése különleges élményt jelentett az utasoknak. A film a repülõgépek közeledését és Hong Kong városközpontja feletti elrepülését mutatja be. Egy amolyan évszázadvégi vizsgálódás.

99 VUOTTA ELÄMÄSTÄNI 99 YEARS OF MY LIFE 99 ÉV AZ ÉLETEMBÕL

Rendezõ / Directed by: Marja MIKKONEN (FIN) 33 min. (MW'2004)

99 Years of My Life is an experimental short film based on the lives, memories, fears and expectations of four women of different age. Together they create one fictional autobiography that is run in the film from birth to death. Kísérleti rövidfilm négy különbözõ korú nõ életére, emlékeire, félelmére és vágyaira alapozva. Õk együtt alkotják ezt a fikciós életrajzot, melyet a születé-

ALLOCATION

Rendezõ / Directed by: Jos NEUTGENS (HOL) 14 min. (MW'2000)

"Allocation" is a short creative documentary about the process of brown coal mining. The film abstracts the mining activities, by focusing on the displacement of enormous amounts of soil. The soil is the leading actor, the main character, in Allocation. The industrial process of brown coal mining is tranformed into a dynamic choreography, in which structure, rhythm and pace of the moving soil are crucial elements. Az "Allocation" egy kreatív dokumentum-rövidfilm a barnaszén bányászatáról. A film a bányászat folyamatait emeli ki, a hatalmas széntömegek megmozgatására koncentrálva. A föld játssza a fõszerepet. A barnaszén bányászat ipari folyamata dinamikus koreográfiává válik, melynek meghatározó eleme a mozgásban levõ szén ritmusa és tempója.

83

84

APRIL 26. (TUESDAY) 2005. ÁPRILIS 26. (KEDD) 16:00 LLOYD MOZI / CINEMA APRIL 27. (WEDNESDAY) 2005. ÁPRILIS 27. (SZERDA) 16:15 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

POSELENIE

THE SETTLEMENT A TELEP

Rendezõ / Directed by: Sergey LOZNITSA (RUS) 80 min. (MW'2002)

"The outline of village community emerges from the haze. The first person appears, walkig in the landscape. Soon we are aware of others involved in various activities. Everything takes place at a slow rhythm. Gradually we realize the villagers are actually patients of an institute for the mentally distrurbed and that the rhythm and image of the film have been adapted to their ability to perceive their own existence and the surrounding world. The film is dominated by the voices of nature and by the hum and stir accompanying their work - harvesting fields, working at a local sawmill, and property maintenance. We see the wards in the cafeteria, resting, and waiting for their spa treatment. At the end of the film, using tight close-ups and accompanied by the sound of Ave Maria, the camera pans across the faces of several of the protagonists. The "otherworldliness" in their eyes is completely offset by a sense of their intrinsic harmony with our common mother - nature" Egy kis falu bontakozik ki a ködbõl. Felt nik az elsõ személy a láthatáron gyalogolva, majd egyre több, különbözõ dolgokkal foglalatoskodó emberre leszünk figyelmesek. Minden lassú ritmusban történik. Fokozatosan rájövünk, a falubeliek tulajdonképpen egy zavarodott elméj eket gondozó intézet páciensei, és hogy a film ritmusa és képei az õ saját létezésük és környezõ világuk iránti felfogásukhoz idomul. A filmben a természet hangjai és a munka zajai dominálnak - aratás a földeken, munka a helyi f részmalomban, karbantartási munkák. Látjuk az ápoltakat a büfében, pihenés közben, spa kezelésre várva. A film végén, közelképek használatával és az Ave Maria hangjára, a kamera végigpásztáz több szereplõ arcán. A "világon kívüliség" ami szemükben tükrözõdik, teljes ellentétAPRIL 26. (TUESDAY) 2005. ÁPRILIS 26. (KEDD) 17:30 LLOYD MOZI / CINEMA APRIL 27. (WEDNESDAY) 2005. ÁPRILIS 27. (SZERDA) 15:00 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

ANTHOLOGY

GY JTEMÉNY

Rendezõ / Directed by: Zhanna ROMANOVA & Nikolay BORONIN & Sergey LANDO & Sergey LITVIAKOV (RUS) 60 min. /orosz archívok/ (MW'2002)

The movie is based on the archival materials preserved at the St. Petersburg Documentary Film Studios, 1910 - 2000. The film consist of 7 main parts without dialogs or voices: 1. Arrival; 2. Rhetoric; 3. Great illusions; 4. Neurasthenia; 5. The war; 6. Love; 7. Exodus. Ez a háború lélektanát, mindennapjait járja körül,. a Szentpétervári Dokumentumfilm Stúdió 19102000 között megõrzött archív anyagai alapján. Hét fõ részbõl áll, szöveg nélkül: 1. Érkezés; 2. Retorika; 3. Nagy illúziók; 4. Ideggyengeség; 5. A háború; 6. Szerelem; 7. Exodus.

APRIL 26. (TUESDAY) 2005. ÁPRILIS 26. (KEDD) 22:00 LLOYD MOZI / CINEMA APRIL 27. (WEDNESDAY) 2005. ÁPRILIS 27. (SZERDA) 13:00 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

(MW'2002)

IAGALO

Rendezõ / Directed by: Paul ANICUI (ROM) 20 min.

IAGALO is a symbol. It means to burn (iag=fire), to be dedicated to what you do, to be talented, to respect the valuable. It's a form of expression through which the Gypsy singers from a Romanin village - one like in could be anywhere in the world - want to be seen as ordinary people, like all of us. Their music speaks about it. They say thet good people make sad music: that this is how God had created them!… And, in spite of all hardships, they are happy. We could be iagalo. It would be the first step. IAGALO egy szimbólum. Égést jelent (iag = t z), annak kell szentelni, amit teszel, hogy tehetséges légy, hogy az értéket megbecsüld. Ez egy kifejezésforma, melyen keresztül a Romániai faluból származó cigány énekesek - mely falu bárhol a világon lehetne -, olyannak akarnak látszani mint a közönséges emberek, mint mi mindannyian. Zenéjük errõl szól. Azt mondják, jó emberek szomorú zenét játszanak: így teremtette õket az Isten!… És minden nehézség ellenére, õk

BIG LUCKY CARTER

Rendezõ / Directed by: Marc ORIOL (FRA) 58 min. (MW'2001)

The goal of this film in to retrace his background by going back to the places of his youth, those of first memories and following him along to the sources of his music and to this perspective of his wich is both disillusionned and benevolent towards society. Big Lucky was appointed to be the grandfather of MEDIAWAVE when he was in Gyõr the last time. We pay tribute to his memory with this film. A film Big Lucky Carter ifjúsága színhelyeire visszatérve kutatja fel gyökereit, az elsõ emlékeket, végigkísérve õt zenéjének forrásaihoz, és perspektívájához, mely a társadalomból kiábrándult, de ugyanakkor megértõ is. Big Lucky Carter kétszer is járt halála elõtt a MEDIAWAVE Fesztiválon. Utolsó ittlétekor a fesztivál nagypapájává választottuk. E filmmel is tisztelegjünk emléke elõtt.

APRIL 27. (WEDNESDAY) 2005. ÁPRILIS 27. (SZERDA) 20:00 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM APRIL 30. (SATURDAY) 2005. ÁPRILIS 30. (SZOMBAT) 19:00 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

EGY ELVONT ISMERET ABSTRACK KNOWLEDGE

Rendezõ / Directed by: KÖNCZEI Csilla (ROM) 12 min. (MW'93)

How can we live together with this unknown third one, who keeps an eye on us, recorded our life, intervened in our way of life when he wished so. People remember after the change of the system who (have) lived together with this unknown third one. Hogyan élhetünk együtt az ismeretlen harmadikkal, aki megfigyel bennünket, életünket lejegyezte, sõt annak folyásába is beleszólt, ha éppen akarta. A rendszerváltás után emlékeznek vissza olyan emberek, akik hosszú idõn át éltek (élnek) együtt ezzel az ismeretlen harmadikkal.

LA BUNICI

AT MY GRANDPARENTS NAGYSZÜLEIMNÉL

Rendezõ / Directed by: Sorin DRAGOI (GER) 11 min. (MW'2001)

Romania in the eighties; images of village life entwined by feature film elements. Játékfilmes elemekkel f szerezett falusi életképek a 80-as évek Romániájából.

CRACKS IN THE MASK

REPEDÉSEK A MASZKON

Rendezõ / Directed by: Frances CALVERT (GER) 56 min. (MW'99)

Back then, the man came, saw... and collected. 100years on, two Torres Strait Islanders pay a visit to some museums... and illuminate the cracks in their own history. Akkor régen, az ember jött, látott… és gy jtött. 100 évvel késõbb két Torres szoros szigetbéli meglátogat néhány múzeumot… és megvilágítják saját történelmük repedéseit. APRIL 27. (WEDNESDAY) 2005. ÁPRILIS 27. (SZERDA) 16:00 LLOYD MOZI / CINEMA APRIL 28. (THURSDAY) 2005. ÁPRILIS 28. (CSÜTÖR TÖK) 16:00 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

MUSIQUE DE TABLES ZENÉLÕ ASZTALOK

Rendezõ / Directed by: Thierry De MEY (BEL) 8 min. (MW'2001)

A short film for three pair of hands and three tables, based on the famous composition by Thierry De MEY. In this film, Thierry De MEY investigates the boundaries between music and the movement that produces the music, the visual dance aspects in equilibrium with the sound and the musicality of the interpretation. Rövidfilm három pár kézrõl és három asztalról, Thierry De MEY híres kompozíciójára alapozva. A rendezõ a zene, a zenét létrehozó mozdulatok, a látványos táncjelenetek hanggal való összhangja és az elõadásmód muzikalitása közti összefüggéseket vizsgálja.

AGUJETAS, CANTAOR

Rendezõ / Directed by: Dominique ABEL (FRA) 58 min. (MW'2000)

Manuel Agujetas is one of the greatest flamenco singers of all time, and one of the last representatives of the Jerez School and of the "Cante Jondo" in its oldest and purest form. Violently opposed to contemporary life, this free, eccentric personality has become a legend within the gypsy world. Manuel Agujetas minden idõk egyik legnagyszer bb flamenco énekese, a Jerez Iskola és a "Cante Jondo" legõsibb és legtisztább formájának egyik utolsó képviselõje. A modern életmódot határozottan visszautasító, szabad, eredeti személyiség a cigányok közt legendává vált.

85

86

APRIL 27. (WEDNESDAY) 2005. ÁPRILIS 27. (SZERDA) 17:45 LLOYD MOZI / CINEMA APRIL 29. (FRIDAY) 2005. ÁPRILIS 29. (PÉNTEK) 22:00 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM

COLUMBA URBICA

Rendezõ / Directed by: Goran RADOVANOVIC (YUG) 8 min. (MW'96)

Belgrade, 1994 at the foot of a mediaeval fortress in the centre of the city, Jasar Dzemalov lives in an illegally erected shanty, without water and electricity. Can the city's pigeons provide enough calories for Jasar's emaciated stomach? Belgrád, 1994. A város középkori erõdjének lábánál, egy illegálisan épített viskóban él Jasar Dzemalov, víz és elektromosság nélkül. Elég kalóriát biztosítanak a város galambjai Jasar Hasának?

ILLUSIA

ILLUSION ILLÚZIÓ

Rendezõ / Directed by: Alexei SUTORMIN (RUS) 15 min. (MW'2004) The illusionary world of a big city is made by real work. A nagyváros látszólagos világa valóságos munkával készült.

UNTERWEGS / ROADS / UTAK

Rendezõ / Directed by: Marat MAGAMBETOW (GER/RUS) 63 min. (MW'2003)

Being on a trip, you see a number of different places, people and events, but you don't belong to them, because you are on the road. You are the road itself. The estrangement of a traveler allows you to combine together and find a similarity between different things: the story of unhappy love, a noise of wind, a loneliness of a frog in the middle of lively road, sundawn. The space is reeling like a roll, time is turning into a point - everything exists now and here. Or - everywhere and always. Amikor utazol, rengeteg különbözõ hellyel, emberrel és eseménnyel találkozol, de te nem tartozol közéjük, mert te úton vagy. Te vagy maga az út. Az utazó kívülálló mivolta lehetõvé teszi számodra, hogy összevesd és megkeresd a különbözõ dolgok közti hasonlóságot: egy boldogtalan szerelem történetében, a szél hangjában, a forgalmas út közepén lévõ béka magányában, a napkeltében. APRIL 28. (THURSDAY) 2005. ÁPRILIS 28. (CSÜTÖRTÖK) 14:00 HRABAL MOZI / CINEMA - KÁLDY TEREM / ROOM APRIL 29. (FRIDAY) 2005. ÁPRILIS 29. (PÉNTEK) 16:00 LLOYD MOZI / CINEMA

MOEDER DAO DE SCHILDPADGELYKEMDE

MOTHER DAO THE TURTLELIKE TEKNÕSSZER DAO ANYA

Rendezõ / Directed by: Vincent MONNIKENDAM (HOL) 87 min. (MW'96)

This film aims to show how the Netherlands administered its colony at the time, how it viewed its colony as a colonial enterprise and what the relations were like at the time. The usual commentery has been omitted. In its place poems and songs in Bahasa Indonesia have been included in a digital sound composition. A film azt próbálja bemutatni, hogyan adminisztrálta Hollandia a lakosságát abban az idõben és milyenek voltak az emberi kapcsolatok. A megszokott kommentárt mellõzte, helyette az indonéziai Bahasa verseit, dalait foglalta bele egy digitális hangkompozícióba. Hogy a cím miért lett "Teknõsszer Dao Anya": Nias sziget legendája szerint a földet Mother Dao alkotta. Teste piszkából gyúrt egy kis golyót. Ez volt a világ. Késõbb férfi nélkül teherbe esett és megszült egy fiút és egy lányt, az elsõ embereket. Nias bennszülöttjei a horizontot félig meghajlottnak látják, olyannak, mint a teknõs páncélját. Így nevezték el a Világ megteremtõjét APRIL 28. (THURSDAY) 2005. ÁPRILIS 28. (CSÜTÖR TÖK) 18:00 LLOYD MOZI / CINEMA

TUVALU

Rendezõ / Directed by: Veit HELMER (GER) 101 min. (MW'2000)

Tuvalu is a poetic fairy-tale fold without dialogues. Anton is locked by his blind father Karl into their old grand swimming pool. To please Karl, Anton maintains the illusion, that the bath is intact and constantly busy. But the only quest to come is Eva, looking for Imperial, the old stream machine in the cellar. When Karl dies, the old empty pool dies with him. Anton and Eva take Imperial and sail away on Eva's tugboat to the island of Tuvalu. Tuvalu egy költõi tündérmese dialógusok nélkül. Anton öreg vak apja, Karl uszodáját gondozza, fenntartva azt az illúziót, hogy az uszoda jó állapotban van és állandóan forgalmas. Azonban egyetlen vendég érkezik csak, Éva, aki Imperialt, az öreg motorhajót keresi a pincében. Mikor Karl meghal az öreg, üres uszoda is vele hal. Anton és Eva elhajóznak Tuvalu szigete felé.

87

KIÁLLÍTÁSOK / EXHIBITIONS

88

FOTOGRÁFIA / PHOTOGRAPHY

BARTÓK BÉLA M VELÕDÉSI HÁZ / CULTURAL HOUSE

" PERZSELÕ SZEMEK" DR. PELLEK SÁNDOR afganisztáni fotókiállítása

"Nem álmodom Afganisztánról, pedig úgy szeretnék" - mondta dr. Pellek Sándor mellkassebész, aki a nemzetközi orvosmisszió elsõ csoportjának tagjakánt fél évig dolgozott Afganisztánban, a Nemzetközi Támogató Erõk kabuli tábori kórházában. Hazatérése után ismét a gyõri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban gyógyít. "Álmaim helyett itt vannak a fotók, melyeket abban az õsi világban készítettem" - mondta kicsivel késõbb. A több ezer felvétel közül számos kép szívszorító érzéseket közvetít, de a szomorúságon néha átt nik a gyönyör, mely az embert szinte felperzseli. A kiállítás ízelítõt ad dr. Pellek Sándor Afganisztánban készített szocio-fotográfiáiból és bemutatja az ország rejtett "csodáit".

RÓMER HÁZ / HOUSE

KAMARA KIÁLLÍTÓ TEREM / CHAMBER EXHIBITION HALL

"EGY FESZTIVÁL ARTISZTIKUMA ÉS HANGULATA - 15 ÉVES A MEDIAWAVE"

Eifert János, Fazakas Rita, Radu Igazság, Kassay Róbert, Kása Béla, Nagy Péter, Rendes Ákos fotókiállítása

A MEDIAWAVE 15 éve alatt sokan fotózták annak hangulatát, koncertjeit. A legrendszeresebben Kassay Róbert és Radu Igazság. Olyan képeket kértünk 15 éves évfordulónkra a környezetünkben lévõ fotósoktól - a teljesség igénye nélkül -, amelyeken átüt a fesztivál hangulata, de kellõ artisztikummal is rendelkeznek.

GYÕR VÁROS LEVÉLTÁRA / ARHCIVE

LÕCSEI TEREM / ROOM

MEDIAWAVE - FAV NEMZETKÖZI FOTÓ- ÉS FILMTÁBOR fotókiállítása

Ravazdi filmtáborban készült fotográfiák, installációk, bukaresti akadémisták "most egy éve ine ear ago" filmjei az elõzõ MEDIAWAVE Fesztiválról és Magyar nemzeti Attila emlékfilmjük. Kurátor: Radu Igazság, a Bukaresti Szépm vészeti Akadémia professzora, nemzetközi hír animátor, kísérleti filmes és fotográfus.

PERFORMANCE

NEFELEJCS KÖZ / ALLEY

Boka & Makhult-féle "PERFORNITORIUM", valamint a "FOTOMATOGRAF" bemutatója PERFORNITORIUM ala Boka&Makhult and the FOTOMATOGRAF A "PERFORNITORIUM" a MEDIAWAVE 15 évének szekrényekben való - nem szabványos - kiállítását jelenti, amelyekbe különbözõ lyukakon bele lehet kukucskálni, ki lehet nyitni ajtajait, kihúzni fiókjait. A bátor érdeklõdõket különbözõ vizuális, fizikális, továbbá transzcendens élmények érik, amelyek növelik m vészeti érzékenységüket és élettapasztalatukat. A Performatorium m ködtetésében részt vesz Szõke András, valamint a szegedi S8 filmes csoport.

PERFORNITORIUM is an unusual exhibition where the fifteen year of the MEDIAWAVE is displayed in cupboards. It is possible to peep through the different wholes and their doors can be opened and the drawers can be pulled out. Those who take the plunge will be awarded with special visual, physical and transcendent experiences contributing to their sensibility and life time experiences. Further participants are Szõke András and the S8 film team from Szeged.

KÉPZÕM VÉSZET / FINE ARTS

VÁROSI M VÉSZETI MÚZEUM / MUNICIPAL MUSEUM OF ART

VÁROSI KÉPTÁR - ESTERHÁZY PALOTA / PALACE

9021 Gyõr, Kisfaludy u.17. Jegy / Ticket HUF 500,- EUR 2.- diák / student HUF 250,- EUR 1.10-18:00 (hétfõ kivételével / Closed on Mondays)

VÁLOGATÁS A VASILESCU GY JTEMÉNYBÕL / SELECTION OF THE VASILESCU COLLECTION

A páratlan érték képzõm vészeti gy jtemény a 10-es évektõl, a magyar avantgard képviselõitõl egészen a 2002-ig a kortárs képzõm vészet legjelentõsebb alkotóitól nyújt áttekintést. From the fine art collection of priceless value pictures are displayed from the 1910s, representatives of the Hungarian avantgarde, to 2002 the most prominent representatives of the contemporary fine art.

SZÍVBÕL JÖVÕ GYERMEKSÍRÁS / CRY COMING FROM THE HEARTS OF CHILDREN A gyermek a XX. századi magyar és osztrák képzõm vészetben / Children in the fine art of Austria and Hungary in the 20TH century

A magyar és osztrák képzõm vészeti alkotások a gyermeki létezés körülményeirõl adnak képet a közép-európai térségben. A tárlat magyar anyagának jelentõsek a képviselõi, Szõnyi István, Ferenczy Béni, Borsos Miklós, Vaszary János, Ország Lili, Anna Margit, Kernstock Károly, El. Kazovszkij, Gyémánt László... The material on the existence of children, the circumstances in the Mid-European region is made up of the works of Szõnyi István, Ferenczy Béni, Borsos Miklós, Vaszary János, Ország Lili, Anna Margit, Kernstock Károly, El Kazovszkij, Gyémánt László etc.

MODERN MAGYAR M VÉSZET / MODERN HUNGARIAN ART

Rajzok a Radnai-gy jteménybõl. Drawings from the Radnai collection.

VÁCZI GY JTEMÉNY / VÁCZI COLLECTION

Gyõr, Nefelejcs köz 3. Jegy / Ticket HUF 400,- diák / student HUF 200,10-18:00 (hétfõ kivételével / Closed on Monday)

Emeleti kiállítótér / Upper room: VÁLOGATÁS A VASILESCU GY JTEMÉNYBÕL - Ország Lili m vei SELECTION OF THE VASILESCU COLLECTION - The works of Ország Lili Cziráki terem / Cziráki room: ZOL TÁN SÁNDOR SZOBRÁSZM VÉSZ KIÁLLÍTÁSA THE EXHIBITION OF THE SCULPTOR ZOLTÁN SÁNDOR

MANDALA TEÁZÓ / MANDALA TEAHOUSE

VÖDÖRNYI ÓCEÁN - Makhult Gabriella rézkarcai BUCKETFUL OCEAN - The brasses of Makhult Gabriella

"A formátlan … Homokkal egy vödörnyi óceánt kerítek el a semmi ellen." Tájak, amelyek vannak valahol, és mégsincsenek sehol, bár lehetnének akárhol… s vizek, melyek elt nnek, átt nnek, jönnek-mennek, majd elõt nnek, s melyeket hiába fogsz vödörbe, nem veszítik szem elõl az óceánt. "With shapeless … sand I form a bucketful of ocean against the nothing." Landscapes which might exist somewhere or rather nowhere and could be anywhere… and the waters which disappear and come out again, entangled flows even captured in a bucket can not forget about the ocean heading towards.

KÉPCSARNOK

EURÓRÉGIÓS KÉPZÕM VÉSZETI KIÁLLÍTÁS / EUROREGION FINE ART EXHIBITION

KÖZÉP-EURÓPAI KÉPZ M VÉSZETI MUNKÁK KIÁLLÍTÁSA ÉS VÁSÁRA / CENTRAL EUROPEAN FINE ARTS - EXHIBITION AND MARKET

A MEDIAWAVE Fesztivál 20 közép-európai helyszíne delegált 3-3 munkát az ismét megnyitó gyõri képcsarnokban megvalósuló kiállításra. A kiállítás csak a fesztivál ideje alatt tekinthetõ meg. The twenty Central European venues of MEDIAWAVE Festival delegated 3 - 3 pieces of works to the picture gallery in Gyõr. The exhibition can only be visited during the festival.

89

’2005

NEMZETKÖZI M VÉSZETI FESZTIVÁL / INTERNATIONAL ART FESTIVAL ÁPRILIS 22. – MÁJUS 1. / 22 APRIL – 1 MAY Fesztivál Centrum – GYÕR – Festival Centrum Régiós helyszínek / Regional Scenes

BUDAPEST • CSORNA • KAPUVÁR • KOMÁROM • PÁPA • SOPRON • VESZPRÉM (Hungary) WIEN / BÉCS (AUSTRIA) ZLIN (Czech Republic) MYSLOWICE • WROCLAW (Poland) DUNAJSKÁ STREDA / DUNASZERDAHELY • BANSKÁ BYSTRICA / BESZTERCEBÁNYA • LEVICE / LÉVA • NITRA / NYITRA • BRATISLAVA / POZSONY • PRESOV / EPERJES • RUZOMBEROK / RÓZSAHEGY • SAL’A / VÁGSELLYE (Slovakia)

FELLÉPÕK

April 22. (Friday) 2005. április 22. (péntek) LAJKÓ FÉLIX (SCG) WILLIAM PARKER QUARTET (USA) ELDBJORG RAKNES (NOR) RUTKAI BORI és a MAGYAR SPECIÁLISOK (HUN) UJGUR-MAGYAR DOBZENEKAR UYGUR & HUNGARIAN DRUM BAND (UYGUR/HUN/ROM) KAHRIMAN (UYGUR/CHINA) NAGYKALAPÚ CSÁNGÓK (HUN/ROM)

April 23. (Saturday) 2005. április 23. (szombat) TRABAND (CZE) KEVIN MACKENZIE'S VITAL SIGNS (SCO) DRESCH QUARTET (HUN) FME (Free Music Ensemble) (NOR/USA) AKOSH S. & BENKÕ DUO (FRA/HUN) GRENCSÓ QUARTET (HUN/HOL)

April 24. (Sunday) 2005. április 24. (vasárnap) LAS MIGAS (ESP) CORKESTRA (HOL) CHRISTIAN WALLUMROD ENSEMBLE (NOR) SIDSEL ENDRESEN (NOR) ROB BROWN solo and trio (USA/HUN) QUARTET B (HUN)

April 25. (Monday) 2005. április 25. (hétfõ)

RÁCZ KRISZTIÁN TRIÓ (HUN) KANALAS ÉVA (HUN) & ONDAR KIZIL-OOLOVNA (TUVA/RUS) FORMS OF PLASTICITY (AUT)

April 26. (Tuesday) 2005. április 26. (kedd) BALTAZAR MONTANARO (FRA) KULCSÁR BÉLA & BARANGOLÓ (HUN) DRUMS TRIO (USA/HUN) TÓTH VIKTOR SPECIAL TRIO (HUN/USA) ÚZGIN VER (HUN)

April 27. (Wednesday) 2005. április 27. (szerda) DRU=INA (SLK) STADLER & RIGÓ (AUT/HUN) LES FRÉSES KAZAMAROFFS (FRA)

2

3 3 4 4 5 5 5

6 6 6 7 7 7

8 8 8 9 9 -

10 10 10

12 12 12 12 12

13 13 13

April 28. (Thursday) 2005. április 28. (csütörtök) DÉL-ALFÖLDI SAXOFON ENSEMBLE (HUN) CIE MONTANARO (FRA) ART THEMEN QUARTET (GBR) SARIKAMIS (TUR/KURD) & KURD TÁNCHÁZ / KURDISH DANCE HOUSE CHAKRA HACKER (HUN) DLHÉ DIELY (SLK) & KUFRIK BROTHERS VJ (SLK)

April 29. (Friday) 2005. április 29. (péntek) SARIKAMIS (KURD) KARL SEGLEM BAND (NOR) JAMES BLOOD ULMER TRIO (USA) ERICH KORY (CND) GUTBUCKET (USA) POZVAKOWSKI (HUN) & GRENCSÓ ISTVÁN (HUN)

April 30. (Saturday) 2005. április 30. (szombat) HEINZ BUILDS TOWER" (SWI) VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ (HUN) SANULLIM SAMULNORI (KAZ) LAS MIGAS (ESP) PANIKS (SCG) CÁNTARO (CHILE/GER) MANGO MOLAS (SLK)

May 1. (Sunday) 2005 május 1. (vasárnap)

CÁNTARO (CHILE/GER) GUTBUCKET (USA) KAHRIMAN (UYGUR/CHINA) MANGO MOLAS (SLK) SZÓDA (HUN) NAVRANG (HUN) tEóRia OtraSu (thEoRy Of Shake): NOSFERATU (SLK/CZE) TROTTEL STEREODREAM EXPERIENCE (HUN) BATARITATÁRSULAT (HUN) UJGUR-MAGYAR DOBZENEKAR UYGUR & HUNGARIAN DRUM BAND (UYGUR/HUN/ROM) "HEINZ BUILDS TOWER" (SWI) CSELJABA (RUS) FANFARA COMPLEXA (HUN/ROM) SARIKAMIS (TUR/KURD) & KURDISH DANCE HOUSE EKTAR QUARTET (HUN) KANALAS ÉVA (HUN) & ONDAR KIZIL-OOLOVNA (TUVA/RUS) SZÕKE András és BADÁR Sándor (HUN)

14 14 14 15 15 15

16 16 16 17 17 17

18 18 18 18 19 19 1*9

20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21

19:00

LAJKÓ FÉLIX (SCG)

heged szóló / violin solo

www.lajkofelix.hu Lajkó Félix - még teljesen ismeretlenül, 17 éves korától - a korai MEDIAWAVE Fesztiválok és táborok (novákpusztai Filmtábor, rábapatonai Bilibáncs) rendszeres, meghatározó résztvevõje. Sokan kaptak általa nagy zenei koncertélményeket (szólóban, Dresch Mihállyal, vagy saját bandájával a novákpusztai kastély padlásszínpadán), vagy éppen személyesebb jelleg töltéseket, amint a büfében Rona Hartnernek húzza, vagy a Mosoni-Duna híd alatt nemzetközi filmes és zenész közegben bulizik sokak vagy éppen kevesek örömére. Sok élmény és legenda kering körülötte a fesztivállátogatók körében. Mára "kinõtt" bennünket, zeneakadémiák és dísztermek sokak által - ismét - felfedezett, ünnepelt sztárja. Örülünk, hogy ismét közöttünk van. A "Párhuzamos kultúráért" díjátadásra érkezik és ragaszkodott hozzá, hogy ismét játsszon a fesztivál közönségének. A fesztivál során egy korai korszakáról készült, személyes hangulatú dokumentumfilm is megtekinthetõ róla. Lajkó Félix from the age of 17 when he was still unknown, used to be a regular and of central partaker the formerly MEDIAWAVE festivals and camps (Film camp Novákpuszta, Bilibáncs Rábapatona). Many were given important concert experience (in solo, with Dresch Mihály or with his own group at the loft theatre of the Novákpuszta Castle) or more personal ones like playing for Rona Hartner at the buffet or under the Mosoni-Danube bridge in the circle of international film makers and musicians for the joy of many or rather less people. There are many accounts and legends are woven around his person by the festival visitors. For now he has outgrown us and became the celebrity of music academies and concert halls. We are delighted to have him back for tonight arriving at the 'Parallel Cultures' award gala and he insisted on performing for the festival visitors. A personal documentary on his earlier period of life are shown during the festival. Támogató / Supported by GRABOPLAST Rt.

20:00

WILLIAM PARKER QUARTET (USA)

www.williamparkermusic.net Rob Brown - sax, Lewis Barnes - trombita / trumpet, William Parker - nagybõgõ / bass, Alvin Fielder - dob / drums Vendégek / Special guests: LEENA CONQUEST (USA) ének, tánc / vocal, dance, PATRICIA NICHOLSON PARKER (USA) kortárs tánc / contemporary dance Semmi felesleges csillogás és sztárall rök, leheletfinom és végletekig letisztult, "egyszer " zenére számítson, aki eljön. A Quartet fellépése a 2004-es MEDIAWAVE-n, de sokak, nyilván szubjektív véleménye szerint, minden idõk MEDIAWAVE-jeinek legminõségibb zenei élménye, produkciója volt. A 15 éves évfordulóra nem árt az ismétlés. A csapat a kor legizgalmasabb, pályafutásuk csúcsán járó kreatív improvizatõreit tömöríti. Rob Brownt sok szakértõ Coltrane formátumú és fontosságú muzsikusnak tartja (vasárnap szólóban és trióban saját zenéjét is játszani fogja). Charles Mingus óta nem volt olyan bõgõs egyéniség, mint William Parker, aki egy egészen sajátos lüktetéssel újította meg a sablonokba fulladó jazzt és ráadásul nagyzenekari hangszerelõként is tovább tudta vinni a Sun Ra-i hagyományokat, amint azt tavaly bizonyította a "nemzetközi improvizatív zenei workshop" extatikus felhangú zárókoncertjén. Leena Conquest énekesnõrõl is sokat hallhatunk még a jövõben. Sajnos a csapat eredeti és Gyõrött nagyon jól ismert dobosa, Hamid Drake lánya másnapi chicagói esküvõje miatt hiányozni fog, de hétfõre itt lesz a csapat magyar kreatív jazzmuzsikusokkal megismételt workshopjára. Három napig együtt próbál és ad kamara és nagyobb koncerteket a magyar és amerikai kreatív élvonal. William Parker, a bassist without peer in the creative music realm. Parker has been involved with some of the most challenging music out there, working with the David S. Ware Quartet, Shipp's many groups, and other artists who push right through the envelope in search of new sounds. The bulk of the recording features a quartet, with Parker on bass, Rob Brown on alto and flute, Louis Barnes on trumpet and frequent Parker collaborator Alvin Fielder on drums. But it is a fifth performer, vocalist Leena Conquest, who keeps things interesting. Her contributions, giving voice Parker's powerfully poetic lyrics, enliven the disc, and give the music a focal point sometimes lacking in Parker's work. Louis Barnes's trumpet blasts, cut by manic trills, fuels the music into extreme highs. Parker gives evidence to back up his large stature in creative music, showing himself to be a modern day Charles Mingus. Here, he proves once and for all that any divisions between mainstream jazz and its more avant garde brethren need only be drawn in the minds of myopic listeners.

3

22:30 ELDBJORG RAKNES (NOR) solo

www.hf.ntnu.no/mit/eldbjorgr

Eldbjorg Raknes - ének, elektronika / vocal, electronic A magyar jazzkedvelõk általában csak Jan Garbarek nevét ismerik a norvég zenei életbõl. Tavaly Arve Henriksen trombitás sajátos, eredeti muzsikája tágította a látókörünket. A MEDIAWAVE-n idén fellépõ öt, nagyon komoly zenei minõséget képviselõ norvég formáció mind egy-egy nagyon eltérõ - szín a norvég zenei palettáról, de egyben biztosan azonosak: karakteresen norvégok és remélhetõleg halványítják Garbarek, egyébként jogosan megszerzett rangját és tágítják zenei közgondolkodásunkat az európai jazz legfrissebb áramlatairól. Eldbjorg Raknes a norvég új hullám egyik legeredetibb képviselõje. Laza, könnyed, a szórakoztatás határát súroló, de mégis minõségi muzsika, melyet sokszor f szerez improvizációval. Effekteket és samplert használ, ha úgy érzi elhagyja a dal szövegét és énekel ahogy csak az északi tájak gyermekei képesek. Eldbjorg has for a long time been working with free impovisation, the possibilities of the voice and effx. A cappella has for a long time been a main part of her work here is eldbjorg alone with her voice, live sampling and effx. The prosess before and on stage is mainly improvised with and without words. the response on this project/consept from the audience has been breathtaking... Támogató / Supported by Royal Norwegian Embassy, Royal Norwegian Foreign Department, West Norway Jazz Center, Rikskonsertene

23:45

RUTKAI BORI és a MAGYAR SPECIÁLISOK (HUN)

képes koncert-mese / concert-tale "A SZERELEM KÍSÉRÕ TÜNETEI"

Rutkai Bori - ének / vocal, composers, painter, visual effects Rutkai Bori a SpeckoJedno zenekar dalainak felhasználásával írta "A szerelem kísérõ tünetei' cím hangjátékot. A dalok szövegeit ugyancsak õ szerezte. A cím a Káma Szútrában olvasható tízes fokozatú listából ered, amely a Szemek szerelmétõl egészen a Halálig jegyzi a tüneteket. A zenéhez és énekhez Bori saját festményeibõl, fotóiból, montázsaiból és néhány mozgóképes munkájának részleteibõl vágott képi anyagot. Ez képezi a hangjáték vetített hátterét.

Rutkai Bori's radio play A szerelem kísérõ tünetei - The side effects of love based on the music of the band SpeckoJedno. The lyrics was also written by her. The title originates from the ten scale list of Kama Sutra which lists the effects from the Love of the Eyes to Death. The projected visual scene features different images made from her own paintings, photos and montages.

4

17:30

UJGUR-MAGYAR DOBZENEKAR UYGUR & HUNGARIAN DRUM BAND

(UYGUR/HUN/ROM)

Földi Lehel - töröksíp / zurna, Benke Gráci - ujgur népi dobok / uygur folk drums, Azimaiti Aikenmu - ujgur népi dobok / uygur folk drums, Tuerxun Aheniyazi - ujgur népi dobok / uygur folk drums A MEDIAWAVE 2004 évi dzsungáriai turnéján (Észak-Nyugat Kína) ismerkedett meg a turnét végigzenélõ Fanfara Complexa (moldvai népzene) együttes az ujgur népzene e speciális ágával, amelyet a mai napig használnak pl. üzletek nyitásakor, lakodalmi menetek kísérésére. Ezen erõteljes ritmusú, felhívásra, figyelemfelkeltésre használt, speciális öntöttvas dobokon elõadott dobzenét mi most a MEDIAWAVE Fesztivál indítására szánjuk a rokon ujgur és magyar nép dobosainak elõadásában.

During the MEDIAWAVE 2004 made tour of Jungaria (North-West China) we got to know the band Fanfara Complexa (Moldavian folk music) performing throughout playing a special kind of Uygur folk music still used for shop openings and at wedding ceremonies etc. The powerful rhythms provoke the senses as well as attract attention performed on drums made from pig iron are going to open the MEDIAWAVE festival with the help of the kin Uygur and Hungarian drummers. Támogató / Supported by INTELLINET Kft.

20:00 & 01:00 KAHRIMAN (UYGUR/CHINA) ujgur flamenco együttes / uygur flamenco group

Kahriman - gitár / ének / guitar, vocal, Dilnur - ének / vocal, Mufuful - gitár / guitar, Aikebaierjiang Abulizi - gitár / guitar, Paizula Fulate - basszus / e. bass, Azimaiti Aikenmu - ujgur népi hangszerek, dob / uygur folk instruments, drums, Tuerxun Aheniyazi - dob / drums A spanyolok az iszlám alapú kultúra legnyugatibb, az ujgurok a legkeletibb végét jelentik. Mindkettõben megvannak a speciális flamenco ritmus alapelemei népi és modern változatban is. A fesztiválon mindkét változat hallható lesz, eredeti elõadásokban. Az ujgur változat teljeséggel ismeretlen a világ számára.

The Uygurs are people of the Islamic culture speaking ancient Turkish in the north-western parts of China. Khariman Band has the special and harmonic way of mixing the music from across Spain with the technique of Flamenco. Támogató / Supported by INTELLINET Kft.

21:30

NAGYKALAPÚ CSÁNGÓK (HUN/ROM)

népies koreográfia / folk choreography

Koreográfus / Choreography by: Fitos Dezsõ Elõadja / Performers by: Szentendre Néptáncegyüttes A csapat sok szálon kötõdik Gyõrhöz, egyrészt a táncosok harmada gyõri, a másodkoreográfus Józsa Bambi Zoltán szintén. A darabban szereplõ zenészek jelentõs része is régóta, erõsen és sok szálon kötõdik a MEDIAWAVE-hez. Elég ha csak Zerkula János, vak gyimesi prímás vagy Bede Petya nevét említjük. A koreográfus, táncos Fitos Dezsõ is számos alkalommal lépett fel az Ordasok táncegyüttessel a fesztiválon, vagy pl. tavaly õsszel az amszterdami Bimhuis-ban, a holland-magyar kulturális év legjelentõsebb - az egész magyar ethnojazz és ethnovonalat felvonultató, MEDIAWAVE által szervezett 4 napos fesztiválján. Úgy érezzük, hogy e produkció foglalja össze legjobban a MEDIAWAVE Fesztivál autentikus gyimesi és moldvai csángó népzenéhez és néptánchoz való viszonyát és egyben a Magyarországról Gyimesbe "disszidált" Sára Ferenc, 2005-ös "párhuzamos kultúráért" díjas táncos, koreográfus köszöntése. The group is bounded to Gyõr in many respect such as the third of the dancers were born here so as the second choreographer Józsa Bambi Zoltán. The musicians are also strongly and in many ways are connected with MEDIAWAVE like Zekula János, the blind leader of a gypsy band or Bede Petya. Fitos Dezsõ, the choreographer and dancer has performed with the dance group Ordasok on the festival not to mention the 4 day festival organized by MEDIAWAVE last September in Bimhius, Amsterdam as part of the Dutch - Hungarian cultural year depicting the entire Hungarian ethno jazz and ethno stream. We believe this performance summarises the relation of the MEDIAWAVE Festival to the authentic folk music and folk dance of Gyimes and Csángó-s of Moldavia. It is also a greeting towards the dancer and choreographer Sára Ferenc, the award winner 'Parallel Culture' 2005 and 'dissident' to Gyimes.

01:00

CSÁNGÓ TÁNCHÁZ / DANCE HOUSE

Zerkula János - heged / violin (autentic folk musician from Gyimes, ROM), Szigony (HUN), Fanfara Complexa (HUN/ROM), Ivanovics & Fábri Duó (YUG/HUN) A magyar autentikus és táncházas népzene élvonala húzza a talpalávalót.

5

20:00 & 01:00 TRABAND (CZE) underground ethno music

www.traband.net Jarda - harmonika, gitár, ének / accordion, guitar, vocal, Evzen - bendzsó, ének / banjo, vocal, Jana - trombita, ének / trumpet, vocal, Robert - tuba, Jakub - euphonium, Petr - dob / drums A prágai zenekar a tavalyi "Bakonyalji Vigasságok"-on már bizonyította képességeit. Ismeretlen zenekarként - hangulatilag simán felülmúlta az elõtte játszó nálunk nagynev Mistery Gang rockabilly zenekart. A Balkán ritmusai keverednek most újra klezmerrel, cigányzenével, egy cirkuszi fúvós zenekar hangszereivel, egy gyászmenettel, a müezzin énekével, törökmézzel, a sivatag hívó hangjával. Jó felvezetésnek ígérkezik Kusturica új filmjéhez.

"The group's music takes its source from Balkan and klezmer traditions, while adding a modern folk twist to the melodies and making the best out of very unusual instrumentation. Imagine clarinet, trumpet, banjo, tuba, and drums partying through sailors' songs and Jewish wedding music." - François Couture, All Music Guide

19:00

KEVIN MACKENZIE'S VITAL SIGNS (SCO)

www.kevinmackenzie.co.uk Kevin Mackenzie - gitár/ guitar, Phil Bancroft - tenor sax, Martin Kershaw - alto sax, Simon Thoumire - concertina, Aidan O' Rourke - heged /fiddle, Chris Stout - heged / fiddle, Chick Lyall - zongora/ piano, Tom Lyne - bõgõ / bass, Tom Bancroft - dob/drums A gitáros Kevin Mackenzie a skót zenei élet megkerülhetetlen figurája, az újvonalas skót jazz egyik élharcosa, elsõ magyarországi fellépésére egy ethnojazz szupercsapat élén érkezik. Nagy létszámú zenekara ugyanazokból a saját zenei hagyományokból építkezõ zenei hozzáállást és minõséget képviseli a skót/brit, vagy akár az európai ethnojazzvilágban, amint az utána fellépõ Dresch Mihály. Modern jazz és a tradicionális kelta zene elemei találkoznak lélegzetelállító szólókkal t zdelt koncertjük alatt.

Kevin Mackenzie is a highly respected and much sought after musician within the jazz and traditional Scottish music scenes. Their's music came out of a prestigious Scottish Arts Council Creative Scotland Award, given annually to Scotland's leading artists to allow them to develop special projects. Their's new album is the result of the process for MacKenzie and is a truly stunning mixture of sounds, grooves, and superb soloing. Támogató / Supported by BRITISH COUNCIL!

20:30

DRESCH QUARTET (HUN)

www.csucsposta.hu/bujdoso/ Dresch Mihály - fúvós hangszerek / reeds, Kovács Ferenc - heged , trombita / violin, trumpet, Szanday Mátyás - bõgõ / bass, Baló István - dob / drums Desch Misi 50 éves. Valamikor a hetvenes évek végén Gyõrött adta elsõ koncertjeinek egyikét a Regõs Quartet tagjaként, majd a Binder Quartet ben játszva elsõ független nemzetközi jazzkoncertünkön (1982) alkalma volt Anthony Braxotonnal játszani, majd másokkal is a következõ két évben (Rova Saxophone Quartet, Keshavan Maslak, stb.). Hamarosan (1993) megalakította saját együttesét és Grencsóval, Lajkó Félix-szel, Kovács Öcsivel az oldalán rengeteg emlékezetes koncertet adott klubunkban és fesztiválunkon. A MEDIAWAVE Fesztivál alapemberei közé számít, akik meghatározzák egy rendezvény karakterét. 50 évesen egy európai rangú muzsikust, talán az egyetlen külföldön is komolyan elismert magyar jazzmuzsikust köszönthetjük benne. ...és itthon? Kicsit talán nagy az érdemtelen tolakodás.

6

Mihály Dresch is celebrating his 50th birthday. In the seventies as the member of the Regõs Quartet then Binder Quartet he debuted in Gyõr and on our first independent jazz concert (1982) he had the opportunity to play with Anthony Braxton then with other prominent such as Rova Saxophone Quartet and Keshavan Maslak etc. Soon afterwards (1993) he formed his own group with Grencsó, Lajkó Félix and Kovács Öcsi giving numerous memorable concerts at our club and on the festival. He is a key figure of the MEDIAWAVE Festival determining its character. At the age of fifty he is a European musician one of those Hungarians who are acknowledged abroad. But, what about at home? We don't think so.

21:45

FME (Free Music Ensemble) (NOR/USA)

Ken Vandermark - fúvós hangszerek / reeds, Nate McBride - bõgõ / bass, Paal Nilssen-Love - dob / drums

www.paalnilssen-love.com www.kenvandermark.com Ez a csapat bizony nem árul zsákbamacskát és nevükhöz méltóan improvizatív szabadzenéjükkel hívják fel magukra a figyelmet. Az FME a globális improvizatív zene három markáns alakjának különbözõ elképzelés és célú zenei munkáját foglalja egy zenekarba. Paal Nilssen-Love a jelenkor legfoglalkoztatottabb norvég dobosa, játszik többek között Peter Brötzmann Chicago Tentetjében Európát mostanában a Joe McPhee-vel kiegészült The Thing nev zenekarával rengeti meg. E formációban a híres amerikai avantgardista, Ken Vandermark partnereként hallhatjuk.

FME brings together the diverse musical skills and interests of three important musicians from the global improvised music scene. Vandermark began thinking about forming this group in the late 1990s when he and McBride started discussions concerning new ways to think about composing and performing for a contemporary "jazz" ensemble.. This clearly was a heavy task. It was not until Vandermark met Nilssen-Love in the spring of 2000 did he feel he had the specific players he needed: McBride and NilssenLove were musicians who could meet all the requirements he was looking for. Támogató / Supported by Royal Norwegian Embassy, Royal Norwegian Foreign Department, West Norway Jazz Center, Rikskonsertene

23:00

AKOSH S. & BENKÕ DUO (FRA/HUN)

http://akosh.s.free.fr/ Ákos Szelevényi - fúvós hangszerek / reeds, Benkõ Róbert - bõgõ / bass Akosh S., azaz Szelevényi Ákos a francia jazz elsõ vonalas muzsikusának számít és szívesen tér haza játszani hazai zenészekkel, amint ezt több MEDIAWAVE Fesztiválon is tette. Zenéje karakteresen magyar hagyományokra épít. Két évvel ezelõtt a MEDIAWAVE Fesztiválon - felkérésünkre - elõször játszott együtt Joëlle Léandre világhír francia bõgõssel. Gyõri duókoncertjük nemrég jelent meg Franciaországban.

Akosh S. alias Szelevényi Ákos is a first line jazz musician of France who often comes home to play with the Hungarian artists as he has done it on previous MEDIAWAVE Festivals. His music is rooted in the Hungarian traditions. On the MEDIAWAVE Festival two years ago he played together with the world famous French bass player Joelle Léandre. Their duet concert has just been recently published in France.

24:00

GRENCSÓ QUARTET (HUN/HOL)

http://www.bmc.hu/jazzfesztival/grencso.htm Grencsó István - fúvós hangszerek / reeds, Hans van Vliet - pozan / trombone, Benkõ Róbert - bõgõ / bass, Jeszenszky György - dob / drums A magyar jazz legjelentõsebb kísérletezõje szintén a MEDIAWAVE Fesztivál alapfigurájának számít. Számos egyedi, a fesztiválra szerzett darab valósult meg az elmúlt évek során, melyek jórészt lemezre is kerültek késõbb - In Ragtime, Villa Negra, Dreamcar (az álruhás Szemzõ Tiborral), stb.

The greatest experiment of the Hungarian jazz scene is also a base at MEDIAWAVE Festival. Numerous pieces composed for the Festival has been recorded such as In Ragtime, Villa Negra, Dreamcar (with Szemzõ Tibor) etc.

7

20:00 LAS MIGAS (ESP)

www.lasmigas.com Sylvia Pérez Cruz - ének / vocal, Marta Robles Crespo - gitár / guitar, Isabelle Laudenbach - gitár / guitar, Lisa Bause - heged / violin Gyönyör spanyol lányok, vérpezsdítõ flamenco zene és tánc Barcelonából. A Las Migas (A Falatkák) elõször 2004-ben állt össze, hogy a különbözõ zenei háttérrel rendelkezõ zenészek a flamenco területén kísérletezzenek. Saját flamencójukat játsszák, egészen a gyökerekig visszanyúlva, különbözõ színekkel és élményekkel tarkítva, elõítéletektõl mentesen, rendkívül vonzó elõadásmóddal.

LAS MIGAS (The Crumbs) first reunited in 2004 to experiment with the flamenco language, departing from their different backgrounds LAS MIGAS look to seduce the public with weapons such as emotion, quality, sensitivity and subtle aesthetics. They present their own flamenco, from the roots, adding different colours and experiences, free of prejudices and an attractive scene presence.

18:30

CORKESTRA (HOL)

www.doek.org/corkestra.html Cor Fulher - organ, clavinet, piano, Ab Baars - tenor sax, clarinet, Tobias Delius - tenor sax, clarinet, Anne La Berge - flutes, Andy Moor - electric guitar, Nora Mulder - cymbalom, Wilbert de Joode - double bass, Tony Buck percussion, Michael Vatcher - percussion, singing, saw, hammer dulcimer A tavalyi fesztivál a holland, azon belül az amszterdami jazzt emelte ki, nagy közönségsikerrel. Sokak tetszését nyerte el a sajátos, groteszk holland zene. E formáció egy része már járt a fesztiválon (Ab Baars, Tobias Delius), a zseniális ausztrál dobos, Tony Buck pedig kétszer is, tavaly és úgy öt éve a nagy felt nést keltõ, pszihedelikus jazzt játszó "The Necks" formáció tagjaként. A Corkestra zenéje valóságos zenei szüret: dallamgazdag, vidám, sokszín , humoros és egy kicsit szokatlan. Zenéjük olyan egyedi, mint egy ujjlenyomat, sajátos dobelemekkel és effektekkel, a húros hangszerek nem éppen hagyományos használatával, és a zenekarvezetõ sajátos orgona és zongorajátékával. Fuhler nem rejti el szenvedélyét, melyet az antik szintetizátorok ill. elektromos orgonák iránt érez, s szinte minden hangulathoz készenlétben tart egy megfelelõ hangszert, hogy az improvizatív elemek mindegyikéhez hozzá tudja tenni azt a bizonyos pluszt, amitõl olyan fantasztikusan egyedi és alkalmanként mégis más és más ez a zene.

Corkestra's sound is vintage Cor Fuhler: tuneful, lively, colorful, humorous and a little bit off-center. Their sound is distinctive as a fingerprint, what with that percussion section, 3 plucked and hammered string instruments, three winds but no brass, and the leader's own puckish work on organ and clavinet spearheading the rhythm trio. Still, in some ways, Corkestra's singular music does recall medium-size bands composer Sun Ra led over the years. And like Sun Ra, Fuhler has an ongoing fascination with antiquated electronic keyboards, like the Philicorda organ and the Synthi. It's as if Cor had a keyboard handy for every mood, texture or colouristic palette his fellow players conjure up in their improvisations or treatments of themes. Támogató / Supported by THE NETHERLANDS EMBASSY

20:30

CHRISTIAN WALLUMROD ENSEMBLE (NOR)

www.ecmrecords.com Christian Wallumrod - zongora / piano, Arve Henriksen - trombita / trumpet, Nils Okland - heged / violin, Hardanger Fiddle, Per Oddvar Johansen - dob / drums A zongorista és zenekarvezetõ Christian Wallumrod gyerekkorában a helyi templom kórusának biztosította a zongorakíséretet. Ezek a zenei gyökerek mai darabjaiban is nyomot hagytak, több m vében is érezhetjük ennek a szakrális hangulatnak a felbukkanását. Saját zenekara élén látogat most elõször hozzánk, de a quartet tagja az az Arve Henriksen, kinek tavalyi szóló koncertje sokak számára marad emlékezetes zseniális és sajátos trombitajátéka miatt. Leader/pianist Christian Wallumrod, born 1971, grew up in Kongsberg; where he began playing the piano at 12 w accompany choirs in a local church. The church mode feel of "The Birch" may owe something to this background, although there are also affinities with Kenny Wheeler's writing. Today Christian Wallumrod pays main attention to his own ensemble and his second main project is duo and trio working with vocal artist Sidsel Endresen. Támogató / Supported by Royal Norwegian Embassy, Royal Norwegian Foreign Department, West Norway Jazz Center, Rikskonsertene

8

22:15

SIDSEL ENDRESEN (NOR) solo

http://www.jazzlandrec.com/sidsel_bio.html Sidsel Endresen - vocal, electronic Sidsel Endresen az egyik legnagyobb norvég énekesnõnek számít. Valahol egy minõségi Björk és a lappföldi õslakók sámánszertartásainak kortárs zenei átitatottságú hangulata árad belõle. Kár, hogy eddig nem hallhattunk ilyen zenéket. Egy egészen új, semmihez sem hasonlítható skandináv szín az európai zenében. Munkássága hihetetlenül széles kör , a kortárs zenéktõl a multimédiás elõadásokon keresztül, kórusokkal, szimfonikus zenekarokkal és más norvég költõkkel való együttm ködésig, a szóló énekhang sokrét alkalmazásán keresztül ezerféle megnyilvánulási formával találkozhatunk nála.

Sidsel has fronted a number of her own groups and worked with a large number of Norwegian and international jazz musicians. She has worked within a wide range of musical genres, including contemporary music, multimedia performances, soloed with choir and symphonic music, - collaborated with other Norwegian poets and worked extensively with the voice as solo instrument. Támogató / Supported by Royal Norwegian Embassy, Royal Norwegian Foreign Department, West Norway Jazz Center, Rikskonsertene

23:30

ROB BROWN (USA/HUN)

solo and trio

http://www.blacksaint.com/bios/rbrown.html Rob Brown - alt szaxofon / alto sax, Szanday Mátyás - bõgõ / bass, Baló István - dobok / drums A tavalyi, nagysiker nemzetközi improvizatív zenei m hely egyik látható eredménye e koncert, ahol a nagyformátumú, a William Parker Quartetben megismert altszaxofonos mutatkozik be saját dolgaival, szólóban és magyar muzsikusokkal kiegészülve.

This concert is one of the visible results of last year's successful international music workshop where the alt saxophonist of the William Parker Quartet features his compositions in solo and on behalf of other Hungarian musicians.

00:30

QUARTET B (HUN)

www.mihalyborbely.hu Borbély Mihály - szaxofon / sax, György Mihály - gitár / guitar, Horváth Balázs - bõgõ / bass, Sárvári Kovács Zsolt - dobok / drums, Vendég: LUKÁCS MIKLÓS - cimbalom A Quartet B 1995-ben alakult a nép- és világzene, a jazz és a kortárs zene területén egyaránt otthonosan mozgó Borbély Mihály vezetésével, hasonló szellem és gondolkodású muzsikusok csatlakozásával. Zenéjüket a jazz, valamint a Kárpát-medence és a Balkán népzenei örökségének ötvözése jellemzi, érdekes dallamfordulatokkal, olykor finoman áttetszõ, máskor erõteljes ritmusokkal, idõnként kortárszenei elemekkel f szerezve.

Multireedist Mihály Borbély got his degrees in classical clarinet and jazz saxophone from the Béla Bartók Conservatory and Ferenc Liszt Academy of Music in Hungary and became a real versatile musician working in different musical styles from folk and world music to jazz and contemporary music. In the nineties he has formed his own jazz groups, the world music oriented Quartet B. Támogatja / Supported by NESCAFÉ

9

20:00 & 23:30 RÁCZ KRISZTIÁN TRIÓ (HUN)

Rácz Krisztián - gitár / guitar, Boros Attila - basszusgitár / e.bass, Koch Barnabás - dob / drums

A magyar jazz újhullám egyik legjobb, legfrissebb zenekara. A hangzás Pat Matheny-t, John Scofield-ot, néhol Jimmy Hendrixet idézi, de eléggé sajátos fúziós jazz. A zenekar több emlékezetes koncertet adott a Rómer házban, egy idõ után Power Puff Projekt néven, majd egy év leállás következett. Most ismét Rácz Krisztián trió néven futnak. A trió ereje a tagok magas fokú együttes játékában van, amelyet tovább erõsít a fiatal muzsikusok egyéni kvalitása.

One of the most prominent of the Hungarian new wave jazz. It's a unique jazz fusion resembling to Pat Matheny, John Scofield and in patches to Jimmy Hendrix. The band has given a number of memorable concerts in Rómer House under the name of Power Puff Project then after a year off they came back with the name Rácz Krisztián Trio. The power of the Trio is of the skill of the members intensified by the personal quality of the young musicians.

21:00

KANALAS ÉVA (HUN) & ONDAR KIZIL-OOLOVNA (TUVA/RUS)

http://www.extra.hu/kanalas/ Kanalas Éva - ének / vocal, Ondar Kizil-Oolovna - sámán énekes Tuvából / shaman singer from Tuva, Siberia Kanalas Éva népdalénekes sokat jár azokra a területekre, így Szibériába is, ahol még hallhatja a rokon népek élõ népzenéjét. A torokhangú éneklésmódról ismert Tuvában találkozott Oolovnával, aki egy sámánközpont vezetõje. Gyógyító sámán. A Szovjetunió megsz ntével ismét visszaállt a régi rend Szibériában, amely nagy részének vallása hagyományosan a sámánizmus volt. Nincs ebben semmi misztikus, mint ahogy errefelé gondolják, hanem a sámánizmus azt ott élõ emberek õsi vallása, amelyben a sámán nemcsak pap, hanem orvos is.

Kanalas Éva folksinger has visited numerous places even in Siberia to explore folk music of the relative ethnic groups. She met Oolovna a leader of a shaman centre with characteristic throaty voice in Tuva who is a spiritual shaman healer. After the collapse of the USSR the former order was restored with its religion the shamanism. However, it should not be mesmerised since shamanism is the ancient religion of the residents where the shaman is not solely the priest but the doctor, too.

22:00

FORMS OF PLASTICITY (AUT)

www.fop.at Johannes Specht - gitár / guitar, Lorenz Raab -trombita / trumpet, Oliver Steger - nagybõgõ / double bass, Mike Breneis - dob / drums Vendég / guest: DJ BIONIC Kid from Waxolutionist Ez évtõl Bécs városa is büszkélkedhet egy helyi Mediawave Fesztivállal és mi is büszkélkedhetünk õvelük. De mit sem érne ez az új kapcsolat anélkül, hogy nekilássunk ismerkedni egymás friss zenéivel. És ahogy õk is vendégül látnak magyar zenekarokat, mi is ide csábítunk egyet a fiatal osztrák muzsikusok közül, méghozzá egy olyan acidos jazzt játszó zenekart, kiket a bécsi közönség jól ismer hangulatos koncertjeirõl. A FOP cs ri és csavarja a zenei témákat, s nem is akármilyen lendülettel. Zenéjükben egyesítik a hagyományos jazz érzékenységét és improvizatív elemeit a modern groove-os dallamok hangzásával és energiájával. Táncos elektro-jazz Erik Truffaz nyomdokain haladva.

10

"FOP? Fip Fop? No, the joke's not on you. FOP simply stands for Forms Of Plasticity, and FipFop is the title of the perhaps most important and certainly the most compelling Austrian jazz album of the year. These young musicians, who are also truly young at heart, create a soft collision between art and commercialism, between jazz and, well, Iwouldn't-necessarily-call-that-jazz, between history and a vision of the future. FOP twists, bends, and shapes the musical material with surprising agility. FipFop? Simply put, it's tops!" (Walter Göbchen)

ZENEI MÛHELYEK / MUSIC WORKSHOPS

April 25-27. 2005. április 25-27.

INTERNATIONAL IMROVISED MUSIC WORKSHOP

Vezetõ / Leader: William Parker (USA) (húros hangszerek / strings) Tanárok / Teachers: Rob Brown (sax), Hamid Drake (dob / drums), Leena Conquest (ének / vocal) + Patricia Nicholson (kortárs tánc / contemporary dance)

WORKSHOP TAGOK:

Húros hangszerek / Strings: Kovács Ferenc - heged , trombita / violin, trumpet Szandai Mátyás - bõgõ / bass Mezei Szilárd - heged / violin Resch Béla - bõgõ / bass Matthew Mitchell (New Zealand) - gitár / guitar Fúvós hangszerek / Reeds: Grencsó István - szaxofon / sax Tóth Viktor - szaxofon / sax Bede Péter - szaxofon / sax Burány Béla - szaxofon / sax T zkõ Csaba - szaxofon / sax Baló István - dob / drums Halmos András Raffaelo - dob / drums Bágyi Balázs - dob / drums Tánc / Dance: Tanulók: Bata Rita, Festus Ihaza Ének / Vocal: Tóth Evelin, Szalóki Ági, Rutkai Bori

April 26-28. 2005. április 26-28.

INTERNATIONAL ETHNO MUSIC WORKSHOP

Vezetõ / Leader: Miqueu Montanaro - furulya, dob, harmonika /flute, drum, accordion Tanárok / Teacher: Serge Pesce - gitár / guitar, Fabrice Gaudé - ütõhangszerek / percussions

WORKSHOP TAGOK: Kahriman Band (CHI) Úzgin ver (HUN) Sarikamis (KURD) Paniks (SCG) Las Migas (ESP)

11

Házigazda: Kulcsár Béla és Nagy Anikó. Gyõr-Ménfõcsanak, Gyõri u. 5-7.

19:00 BALTAZAR MONTANARO (FRA) violin solo

www.compagnie-montanaro.com/

20:00 KULCSÁR BÉLA & BARANGOLÓ (HUN)

Nagy Anikó - ének, gitár, vers / vocal, guitar, verse, Kulcsár Béla - harmonika, ének / accordion, vocal, Heller Csilla - vers, ének / verse, vocal, Mészáros Márton - vers, ütõhangszerek / verse, percussions A Barangoló együttes a 2000. évben kezdett el együtt muzsikálni, verselni. A Kárpát-medence egészében élõ magyarok szellemiségének megõrzését t zték ki célul. Emlékezetes irodalmi esteket tartanak Nagy László, Kormos István és más magyar költõk m veibõl, a Rákócziszabadságharc emlékére és más ünnepek alkalmából, a borról és a szerelemrõl; jelenlegi határainkon innen és túl.

The Barangoló band started to play music and verse together in 2000. They are about to preserve the traditions and spirits of Hungarians living in the Carpathian Basin. They organize memorable literature evenings about the wine and love from the works of László Nagy, István Kormos and many other Hungarian poets on several national holidays and other public occasions outside and inside the country.

20:30 RÖVIDEN BEMUTATKOZNAK A WORKSHOP ZENEKARAI

SHORT PRESENTATION INTERNATIONAL ETHNO MUSIC WORKSHOP GROUPS: PANIKS (SCG) & ÚZGIN VER (HUN) & KAHRIMAN (UJGUR) & LAS MIGAS (ESP)

21:00

DRUMS TRIO (USA/HUN)

Hamid Drake - dob / drums, Baló István - dob / drums, Halmos András "Rafi" - dob / drums Mindkét formáció az elõzõ évi improvizatív zenei workshop "terméke". These two projects are the "products" of the last year improvisative workshop.

21:30

TÓTH VIKTOR SPECIAL TRIO (HUN/USA)

Tóth Viktor - alto sax, William Parker - bõgõ / bass, Hamid Drake - dob / drums Tóth Viktor a magyar jazz új generációjának egyértelm en egyik legtehetségesebb szaxofonos figurája. Egyéni hangja egyre erõteljesebben bontakozik ki. Otthonosan mozog a mainstream, standard jazz világában, de a kísérletezõbb, az írott és a szabad zene határán mozgó, „saját-hang-keresõs“ világ sem áll távol tõle.

From 2002 Tóth Viktor is probably better known in London - a great success in front of a full concert house, surprising even for him - …, as in Budapest. He is the most remarkably saxophonist of the new Hungarian generation… The most charming in his reheal is that he enters fully into the spirit of music giving to it a very personal reflection…/ after Pallai Péter: Tóth Viktor in London

23:30

ÚZGIN ÛVER (HUN)

Farkas Marcsi - heged , ének / violin, vocal, Majoros Gyula - fúvós hangszerek, duda, zurna, ének / reeds, vocal, Babits Antal - basszus klarinét / bassclarinet, Homoki Péter - gitár, dohol, elektronika / guitar, electronic, vocal, Vincze Norbert - dob/ drums Az 1991-ben alakult Úzgin Üver táncszínházi elõadásokhoz és filmekhez is készít zenét. Az általuk játszott zene saját meghatározásuk szerint "modern kísérleti népzene". Erõteljes ázsiai hatás, improvizáció, instrumentalitás, rockos hatások, ambient - ezek a jellemzõk avatják az Úzgin Üvert Magyarország egyik leginkább egyedi hangú zenekarává.

12

Úzgin Üver-wich was founded in 1991-also composes music for dance theaters and movies. According to their definition, their music is"modern experimental folk music". Storng Asian influence, improvisation, instrumentality, rock-effects, and ambient-these are the characteristics of Úzgin Üver.

20:00 & 24:00 DRUZINA (SLK)

http://www.druzina.info/ Dana Ferien iková - ének / vocal, Mit'a Almášiová - ének / vocal, Janko Šimiak - flutes, vocal / furulya, ének, Miro Baloga - gitár, mandolin / guitars, mandolin, Matjev Sabov - gitár, mandolin / guitars, mandolin, Boris Brna - dobok / drums, Aty Béreš - bõgõ / bass A Druzina 2000-ben alakult és abból a különleges alaphelyzetbõl fejlõdött ki, hogy a tagok elõbb voltak adottak, mint maga a zenei elképzelés. A nép-, jazz- és rockzenészekbõl álló társaság megpróbált ezekbõl a zenei hátterekbõl közös nyelvet teremteni, ami a szlovák népdalok sajátos adaptációjával sikerült is nekik, így megteremtve hazájukban egy új stílust, melyet ethnobeat-nek neveztek el. 2002-ben a zenekar tovább bõvült, számos új hangszert beépítve a zenéjükbe, mint a mandolin, tangóharmonika, fujara és különbözõ fúvós hangszerek, valamint egy új elb völõ énekessel is bõvült a zenekar Dana Ferien íková személyében. Az új formáció sikeres mivoltát igazolja a tekintélyes World Music Charts Europe 2005. márciusi listáján elért a 11. helyezés.

Druzina (The Suite) was formed in the year 2000. A group of musicians (folklorists, jazzmen and rockers) got together and their various adaptations of Slovak folklore songs developed into a style which they named the ethnobeat. In March 2005, the CD titled DRU=INA hit the 11th place in the prestigious chart World Music Charts Europe among 165 nominated CDs from all around the world.

19:00 STADLER & RIGÓ (AUT/HUN)

http://www.harp.at/ Monika Stadler - hárfa / harp, Rigó Sándor - szaxofon / sax Monika Stadler a hárfa megszólaltatásában különlegesen kifinomult játékának köszönhetõen tudott újat mutatni. Koncertjén a Gyõrött tanult, jelenleg a bécsi Akadémia mesterkurzusát végzõ Rigó Sándorral lép fel, kinek szaxofonjátéka évek óta visszatérõ hang a fesztivál programjában. (Pénzügyi okok miatt a koncert bizonytalan!)

20:30

Monika Stadler has a unique style of playing the harp, which brings fresh wind and adds a whole new dimension to harp-music. In her compositions she combines elements of classical, jazz, world and improvisational music - always longing to find her own music and to expand the techniques of harp-playing. (This concert is unstable because of financial reasons!) Támogató / Supported by Osztrák Kulturális Minisztérium

LES FRÉSES KAZAMAROFFS (FRA)

m vészcirkusz-film-élõ zene artcircus-film-live music

freres.kazamaroffs.free.fr Autor and Comedian: Gérard Clarte, Musicians: Christophe Malaval / Sébastien Clément, Technival and comedian: Alexandre Frydman, Nicolas Villenave, Music creation: Christophe Malaval, Sébastien Clément, Music: extract of album " Kek lang - chants roms/lunes d'hiver, lune d'été " (Long distance/Harmonia Mundi) A francia Kazamaroffs Társulat legújabb darabja az élõ színpadi elõadás és a mozi adta lehetõségeket használja ki, nemcsak kutatják az átjárhatóság kapuit, de bizony rá is találnak. Elõadásuk egy kelet-európai cirkuszi turnéról szóló filmmel kezdõdik, a vetítõvászon azonban szemmel láthatólag nem elég széles a szereplõk számára… The new project of the Kazamaroffs Brothers lies somewhere between cinema and live art. The audience settles down like for the projection of a documentary about a small circus on tour in the Eastern countries; however the screen is obviously not large enough and objects start coming out of the film only to bounce back into the screen; shadows appear and blend into the images, three-dimensional cinema! Támogató / Supported by FRANCIA INTÉZET

22:00

NEMZETKÖZI IMPROVIZATÍV ZENEI MÛHELY

INTERNATIONAL IMPROVISED MUSIC WORKSHOP - ZÁRÓKONCERT / CLOSING CONCERT

Vezetõ / Leader: William Parker (USA). Tanárok / Teachers: Hamid Drake - dob / drums, Rob Brown - szaxofon / sax, Leena Conquest - ének / vocal, Patricia Nicholson - tánc / contemporary dance A tavalyi workshopot ugyanez a csapat "csinálta" sikerrel. Délelõttönként hangszercsoportonként próbáltak, délután pedig nagyzenekari gyakorlatokat William Parker vezetésével. A több órás zárókoncert extatikus magasságokba szárnyalt Sun Ra zenei hagyományait idézve. Tavaly is besz rõdött már a kortárs tánc Bata Rita révén. Az idei workshopra Hamid Drake és Patricia Nicholson (new yorki kortárs táncos és a Vision Fesztivál igazgatója) dob-tánc workshopot talált ki. A kíváncsiskodóknak nemcsak a zenei folyamatok alakulásába lesz alkalma betekinteni, hanem a próbahelyszínt biztosító Városi M vészeti Múzeum különbözõ kiállításait is. Last year's Workshop was successfully realized by the same group. In the mornings the musicians practiced separately, then played together in the afternoons, lead by William Parker. Contemporary dance performed by Rita Bata added a unique color to the final concert of the Workshop. A percussion-dance Workshop was invented for Mediawave 2005 by Hamid Drake and Patricia Nicholson, contemporary dancer and Director of Vision Festival in New York. Those who are interested will have the opportunity to get an insight in the musical process, as well as in the expositions of the Art Museum of Gyõr. Támogató és partner / Supported and partners by TRAFÓ

13

19:00 DÉL-ALFÖLDI SAXOFON ENSEMBLE (HUN)

www.bmc.hu Burány "Pecek" Béla - sopran, bariton sax, Szokolay "Dongó" Balázs - sopran sax, Ágoston Béla - alt sax, vocal, Benkõ Róbert - nagybõgõ / bass, Geröly Tamás - dob, ütõsök drums / percussions, gardony Az együttes évek szívós munkájával a legrangosabb és legkarakteresebb magyar zenei alapú muzsikát játszó együttessé vált (a Dresch Quartet mellett). Rendkívül pergõ és sodró zenéjüket néha melankolikus és szabad improvizációs elborulások törik meg, amelyek még jobban erõsítik a "groteszk verbunkok" ütését. A Mediawave Fesztivál alapzenekara.

Due to the pertinacious strength characterising their work they became the most dignified and characteristic band drew upon Hungarian folk music (beside Dresch Quartet). The intensity of their music and its power to sweep you along is sometimes discontinuanced by melancholic and improvised patterns, which even more reinforce the brunt of the 'grotesque verbunko'.

20:00

CIE MONTANARO - Trio Imaginogene (FRA)

oxitan ethno music

www.compagnie-montanaro.com/ Miqueu Montanaro - furulya, dob, harmonika / flute, drum, accordion, Serge Pesce - gitár / guitar, Fabrice Gaudé - ütõhangszerek / percussions Montanaro 50 éves és 30 éve profi zenész. Sok formációval volt jelen a fesztiválon és a magyar zenei életben. Komoly hídszerepet tölt be a két nép között. Most saját francia/oxitán zenekarával lép fel, valamint ismételten õ vezeti a tavaly nagy sikerrel m ködõ nemzetközi ethno zenei m helyt.

Montanaro is at the age of fifty and has been a professional musician for thirty years. He has performed with numerous formations on the Festival as well as on the Hungarian musical scene. He is a link between the two nations. At this time he performs with his own group and he also conducts the international ethno music workshop, last year's roaring success. Támogató / Supported by FRANCIA INTÉZET

21:30

ART THEMEN QUARTET (GBR)

http://www.jazzservices.org.uk/band/934.htm Art Themen - sax, John Critchinson - zongora / piano, Andy Cleyndert nagybõgõ / bass, Dave Barry - dob / drums Art Themen a brit jazz egyik legjobb modern jazz szaxofonosának számít. Zenekarának tagjait kompromisszummentes és izgalmas zenei munkásságuk tette híressé, s igaz mindenkinek megvan a maga külön kötelezettsége saját zenekarában, s emiatt a közös fellépések száma is korlátozott, mégis ezek az alkalmak rendkívüli zenei eseményekként maradtak meg a közönség emlékezetében. Nagytudású, de ugyanakkor kit nõ humorú és mély érzés zenével van dolgunk, ahol a zenészek nemcsak rettentõ módon élvezik a zenélést, hanem mindezt éreztetik is a közönséggel.

14

Formed in 1994, the quartet quickly gained a reputation for uncompromising, exciting music. Debut CD 'First Moves' was released in 1997. Band members all have other commitments so the quartet dates are rare but most welcome occasions. "This is a clear example of British jazz at its very best" - Chris Yates, Jazz Rag Támogató / Supported by BRITISH COUNCIL

23:00

NEMZETKÖZI ETHNO ZENEI MÛHELY INTERNATIONAL ETHNO MUSIC WORKSHOP ZÁRÓ KONCERT / CLOSING CONCERT Vezetõ / Leader: Montanaro (FRA)

24:00 SARIKAMIS (TUR/KURD)

& KURD TÁNCHÁZ / KURDISH DANCE HOUSE

Asim Kaya - zurna, ének / vocal, Davut Çelik - nagydob / big drum, Gamze Çelik - tánc / dance, Caner Atagün - tánc / dance Autentikus kurd népzene Törökország legkeletibb végébõl. A tavalyi fesztivál legnagyobb népzenei sikerét aratták, most két táncos is érkezik velük.

Autentic Kurdish folk music from East-Turkey. The band with the greatest succes at Mediawave 2004, coming from East Turkey, very close to the Armenian frontiers, playing completely genuine Kurdish folk music. Currently welcome guests of wedding ceremonies and feasts.

00:30

CHAKRA HACKER (HUN)

http://chakra.objectis.net/ Bujdosó János - gitár / guitar, Luxus Diamondo - szaxofon / sax, Abbas Murad - pozan / pozan, Carpet Syndroma - szintetizátor / keyboard instruments, Pumi Lemonade - bõgõ / bass, Fügedi - ütõsök / percussions, Raffaelo Angeli - dob / drums Undergound jazz, amit õk sokkal találóbban "agrár jazz"-nek neveznek. Az együttes a Popivan formáció filmzenére szakosodott permutációja.

Underground jazz band, which by themselves is called "agrarian-jazz.

20:30 & 01:30 DLHÉ DIELY (SLK) & KUFRIK BROTHERS VJ (SLK)

www.slnkorecords.sk/

Daniel Salontay - ének, gitár / vocal, guitar, Sina - bõgõ / bass, Xi Di Nim - minidisc, loops, samples A pozsonyi Dlhé Diely a szlovák alternatív zenei élet olyan jelensége, melyet a m fajban egyszer en nem lehet figyelmen kívül hagyni. Repertoárjuk a különleges akusztikus projektektõl népzenéjük sajátos értelmezéséig számos rendkívül izgalmas dolgot rejt magában. A 2001-ben Pozsonyban alapult zenekar a város multi-kulturális hagyományait követve engedte, hogy az amúgy is sokrét kulturális behatások bõvített tárháza helyet kapjon zenéjükben, egy olyan többm fajú és kísérletezõ zenét eredményezve, melyben az akusztikus és elektronikus elemek is egyformán fontos szerephez jutnak. Újabban a Kufrik tesók közrem ködésével, videó és egyéb multimédiás elemek alkalmazásával egészült ki a produkció. The band was formed in 2001 in Bratislava, the capital of Slovakia. The vibe of the city that is historically known as the crossroads of various cultures influenced the multi-genre sound of the band, blending song and experiment, electronics and acoustics.

15

20:00 SARIKAMIS (KURD)

Kurd népzene Kelet-Törökországból Kurd folk song and music from East Turkey

18:45

KARL SEGLEM BAND (NOR)

http://www.norcd.no/seglem/ Karl Seglem - tenor sax & horns / kürt, Hakon Hogemo - Hardanger fiddle / heged , Gjermund Silset - bõgõ / bass, Harald Skullerud - dob, tõhangszerek / drums, percussions Karl Seglem hazája egyik legizgalmasabb kortárs tenorszaxofonosa és zeneszerzõje. Norvégia gazdag népzenei hagyományait kombinálja egyéni kifejezésmódjával, miközben egy olyan zenei világot teremt, melyben az improvizációs elemek, és a kompozíció egyformán fontos hangsúlyt kap. Szaxofonjának különleges megszólalása új zenei ösvényekre vezet bennünket, sajátos légzéstechnikával, rezonanciákkal és hangugrásokkal. Koncertjein megszólaltatja hazája különleges népi hangszerét, a kecskeszarvat is. Karl Seglem is described as one of the most exciting contemporary tenor saxophonists and composers in Norway. He has consistently extended musical frontiers with his original perspectives and daring improvisational style. In combining Norway's rich folk music traditions with his own mode of expression Karl Seglem creates a modern soundscape where improvisation and composition are given equal weight. Seglem also plays the Norwegian goat horns. Támogató / Supported by Royal Norwegian Embassy, Royal Norwegian Foreign Department, West Norway Jazz Center, Rikskonsertene

20:30

JAMES BLOOD ULMER TRIO (USA)

http://www.hyenarecords.com/james.htm James Blood Ulmer - gitár, ének / guitar, vocal, Jaamaladeen Tacuma - basszusgitár / e.bass, Calvin Weston - dob / drums James Blood Ulmer az amerikai fekete jazz elsõvonalas, stílusalkotó muzsikusa. A hatvanas-hetvenes évek fordulóján robbant be az érdeklõdés középpontjába stílusújító törekvéseivel, amelyek a mai napig is erõteljesen hatnak a jazz és rockzene határfelületei felé érdeklõdõ fiatalabb zenészgenerációkra. Konkrétan a több néven, de legelterjedtebben "free funk"-nak nevezett irányzat elindítása f zõdik a nevéhez. Teljesen egyedi, újszer gitárstílust alakított ki, amely az afroamerikai zenén alapszik. Zenei hatása Jimi Hendrixéhez hasonló, az õ felfogása adott új lendületet a blues, mint hagyományõrzõ afroamerikai zene modern és progresszív megújításához. Magyarországra jövõ együttesének tagjai, akik stílusalkotó periódusának is aktív részesei voltak, ma már külön-külön is világhír muzsikusok.

James Blood Ulmer is one of the best representatives of the American black jazz. He started his innovative way of playing music in the '60-'70's, still having effects on young jazz and rock musicians. He established the so-called free-funk style, creating a whole new and original way of guitar playing based on afro-american music. Having a musical impulse such as Jimi Hendrix, he in a special way renewed blues music based on these roots. The members of his band coming to Hungary by now all became world famous musicians. Támogató / Supported by Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

16

22:15

ERICH KORY (CND) solo

www.cellovision.com Erich Kory a világhír Cirque de Soleil artcirkusz komponistája és muzsikusa. Hangszerét, mint egy komplex elektroakusztikus élményt próbálja bemutatni közönségének. Egy különleges elektronikus kellékkel felszerelt aszimmetrikus akusztikus csellón játszik, melyet külön az õ számára épített Christophe Landon, a világhír new yorki hangszerkészítõ.

Erich Kory plays on an asymmetric, acoustic cello designed and built for him in 1986 by Christophe Landon, implemented by several electronic effects. He can now be heard not only in his solo concerts, but performing with multi-media, dance, circus and theater groups throughout the world. His associations with musicians from Bernstein to Sting have inspired him to develop an imaginative and personal style. Supporting his style is extensive classical training and over 30 years of professional performance experience. Támogató / Supported by CANADIAN EMBASSY

23:30

GUTBUCKET (USA)

New York underground & "JOHNNY THE GIANT KILLER" film screening Ty Citerman - gitár / guitar, Ken Thomson - szaxofon / sax, Eric Rockwin - bõgõ / bass, Paul Chuffo - dob / drums www.gutweb.com Visszatérõ vendége a fesztiválnak ez az úttörõ new yorki zenekar, kik pár évvel ezelõtt a jazzpunk legvadabb hagyományait követve adtak fergeteges koncertet a Rómer Házban és a Zsinagógában. Idén februárban egy megfontoltabb zenekart láthattunk viszont, kevesebb a punk, több rockos elem keveredik jazzel, és még mindig rengeteg improvizációval t zdelve. Mit ne mondjunk, nagyon jól áll nekik mindez. Többféle koncertprogrammal láthatjuk õket az idei fesztiválon, ezen az estén épp az 1950-ben készült elsõ francia rajzfilm alá festenek zenét. Az ezt követõ napokban Grencsó Istvánnal közösen vezetik az Underground workshopot, majd Komáromban újra hallhatjuk õket eredeti koncertprogramjukkal.

All ages New York-based punk-jazz band Gutbucket performs a live and dizzying score to animated French cartoon classic JOHNNY THE GIANT KILLER, the first French feature length animated film! This genre-destroying gang of musicians use their own acting skills and musical wit to incorporate dialogue and sound-scape into their dynamic re-scored version of this ground-breaking work!

01:00

POZVAKOWSKI (HUN) & GRENCSÓ ISTVÁN (HUN)

www.pozvakowski.hu DM - gitár / guitar, samples, SBSTYN - basszusgitár / bass, ZSMBR -dob / drums, Szeredics - visual / analog cinematics 8' 16' - Grencsó István - fúvósok / reeds A gyõri zenekar pár éve alakult és mára már sikerült egy saját, egyedi hangzást kialakítaniuk. A hagyományos felállás (gitár, basszusgitár, dob), nem hagyományos zenét takar. A srácok szeretnek kísérletezgetni, zajokat, effekteket használni. Az általában lassan hömpölygõ zenéjüket, néha kemény zúzás, néha finom gitártémák színesítik. Vannak, akik azt mondják, hogy modern jazz. Lehet ezzel vitatkozni, de talán van benn valami, mert gyakran fel szoktak lépni Grencsó Istvánnal, ahol nem õk szoktak alkalmazkodni a híres jazz-zenészhez, hanem fordítva. Since the establishment of the band they hit a unique tune in the realm of music. The traditional band structure doesn't mean a traditional music. The boys like experimenting as well as using special noises and effects. The slow flow of their music is occasionally wind up with subtle and explosive guitar motifs. It is also said to be modern jazz which statement could be challenged. But it must be true since they often play together with Grencsó István, the famous jazz musician. In such occasions it is not the band who follows him but vica versa.

17

EGY ÉV AZ EURÓPA UNIÓBAN ONE YEAR IN THE EUROPE UNION 18:00 HEINZ BUILDS TOWER" (SWI)

Georg Traber builds tower

www.traberproduktion.ch/ Egy vastag lenkötél vége lóg ki egy zsákból. Mindkét végén elkeskenyedõ kõrisfa rudak fekszenek szétszórva a zsák körül. Graber az összevisszaság közepén elõször három rudat köt össze, így képezi az elsõ háromlábú alapot. Majd felmászik a rudak találkozási pontjára és újabb rudakat csomóz össze. Így készíti el a tornyot, hangsúlyozva fürgeségét. Munkáját többször félbeszakítja showszer elemekkel. 10 méter magasságra is feljut így. A bontás is a több órás show része.

The Swiss artist Georg Traber will build a tower up to 13 metres high using 50 three-metre-long poles of ashwood and ropes, only to take it down again a short time later. He does not touch the ground at any time during the entire 4-hour construction and dismantling process, but manoeuvres on the structure that first waxes and then wanes. He skillfully climbs through the web of poles and carries each pole up into position to attach them to form a tower. He also spends his three "apple breaks" high in the air.

KIS SZÍNPAD / SMALL STAGE Esõ esetén a Xántus Múzeum udvarban!

17:00

VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ (HUN)

TÜCSÖKTEHÉN TÖRTÉNETE - Vidám, zenés, vásári élõjáték bábokkal

Dramaturg-rendezõ: Ujvári Janka, Zene: Rab Viki Szereplõk: Sárgarépavár boszorkánya: Ujvári Janka, Ostobinszky Orsika: Mákszem Lenke, Nagymálé Menyhárt: Rab Viki Sárgarépavár boszorkánya tücsköt és bogarat árul a vásárban. Portékáját hiába kínálja, senki sem veszi meg, így mit tud tenni: nosza elõ a boszorkányfurfanggal… Nagymálé Menyhárt és Ostobinszky Orsika bizony belesétál a boszorkány csapdájába. Ám minden jó, ha a vége jó! Errõl szól a mi mesénk…

18:30

VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ (HUN)

BÕGÕS FIA, MEG AZ ÖRDÖGÖK - Cigány népmese nyomán zenés élõjáték bábokkal

Tervezõ-rendezõ, játékmester: Vajda Zsuzsa és Pilári Gábor Szereposztás: Zsiga bõgõs: Buzás Mihály, Aranka a felesége: Ujvári Janka - Kocsis Rozi, Vendi, a fiuk: Rab Viki Ha holnapután a pokolra mennétek, már nem lenne ott.…S ha a mennyben keresnétek? Már ott is h lt helyét találnátok. A minap szembe jött velem… Karon ragadtam, el nem engedtem, csodás történeteibõl egy nagy mesét kerekítettem."Róla, a bõgõs fiáról, s a pokolba bujtatott királykisasszonyról szól a történet, mit bemutat a Tisztelt Nagyérdem nek a gyõri Vaskakas Bábszínház társulata.

17:45

SANULLIM SAMULNORI (KAZ)

Palagina Larisza, Li Alekszej, Selkunov Denis, Kim Jevgenij, Masalszkij Kiril, Han Vladimir, Jugaj Dmitrij - koreai népi dobok / Korean folk drums Hét tagú Kazahsztánban élõ koreai kisebbségi népi dobos csoport. A játszott kompozíciók eredete több száz évre visszanyúlóan Koreából eredeztethetõ, amelyet valamelyest befolyásolt a kazahsztáni életforma. De tudvalevõ, hogy a kisebbségi kultúrák sokkal archaikusabb formában õrzik népük zenei hagyományait, mint az egy tömbben élõ többségi nemzet. A különbözõ dobtípusoknak megvan a maga szimbólumuk: esõ, felhõk, szél, villám, amely alapján "égei dobok"-nak nevezik õket.

They are a group of drummers with seven members of the Korean minority living in Kazakhstan. Their compositions are rooted in Korea many centuries ago which was also influenced by their Kazakh life. As we know the minority cultures which are isolated preserve their original musical heritage more archaically than the majority of the nation. The different drum types carry different meanings: rain, clouds, wind, thunder by which they are called 'heavenly drums'.

19:30

LAS MIGAS (ESP)

www.lasmigas.com Sylvia Pérez Cruz - ének / vocal, Marta Robles Crespo - gitár / guitar, Isabelle Laudenbach - gitár / guitar, Lisa Bause - heged / violin Gyönyör spanyol lányok, vérpezsdítõ flamenco zene és tánc Barcelonából. A Las Migas (A Falatkák) elõször 2004-ben állt össze, hogy a különbözõ zenei háttérrel rendelkezõ zenészek a flamenco területén kísérletezzenek. Saját flamencójukat játsszák, egészen a gyökerekig visszanyúlva rendkívül vonzó elõadásmóddal.

18

LAS MIGAS (The Crumbs) first reunited in 2004 to experiment with the flamenco language, departing from their different backgrounds LAS MIGAS look to seduce the public with weapons such as emotion, quality, sensitivity and subtle aesthetics. They present their own flamenco, from the roots, adding different colours and experiences, free of prejudices and an attractive scene presence.

20:30

PANIKS (SCG)

www.mediawave.hu/paniks/ Pásztor Csaba - heged / solo violin, Tijana Stankovi - ének, heged / vocal, violin, Vladimir Todorovi - gitár / guitar, Knezevi - harmónika / accordion, Takács Tibor "Faki" - nagydob, klarinét / big drum, clarinet A vajdasági PANIKS együttes finom, de lábakat megmozdító, táncra perdítõ magyar és balkáni népzenei elemeket jócskán használó muzsikája - saját maguk kortárs ethno zenének nevezik -, a MEDIAWAVE'2003 Fesztivál egyik legnagyobb zenei meglepetése. Bartók Béla szellemiségének egy lehetséges továbbgondolása muzsikájuk. A tehetséges és elszánt, 20 év átlagéletkor körüli, magyar és szerb fiatalokból álló csapat nagy reménysége a térség zenei életének. Nemrég megjelent elsõ CD-jük, amely saját szerzeményeket tartalmaz. Az utóbbi idõben sok magyarországi meghívást kaptak (M vészetek Völgye, Szerszárdi Symphosion, Bilibáncs Fesztivál, Bárka Fesztivál, Bakonyalji Vigasságok, stb.) és végigkoncertezték a magyar egyetemi városokat.

21:30

CÁNTARO (CHILE/GER)

"Paniks the fire in its mythological form is called alike by prussians, probably it refears on the new fire used in some special rythes. It seams like having two genres: male and female. But the word self means fire" The band was formed 3 years ago as a consequence of uncountable "home made" common playings. The MEDIAWAVE 2003 invitation made them experience some new musical associations. Their most important raheal until now is the one held at the "Awakening" Spring-Closer Fetsival in Subotica.

Maribel Morejón - ének / voice, Carolina Aliaga - cselló / cello, Sergio Pinto - gitár / guitar, Rolf Nill - ütõsök / percussion, Wolfram Karrer - harmónika / accordion Cselló, tangóharmonika, dob és különbözõ dél-amerikai hangszerek jelentik a zene alapját, melyet a chilei, spanyol és német muzsikusok szórakoztató játéka tesz fergeteges zenei élménnyé. Az elb völõ spanyol énekesnõ Maribel Moreión nem csupán érzéki és dinamikus hangjával, hanem tüzes táncbetétekkel is el szokta kápráztatni a közönséget.

Cello, accordion, percussion and varying Latin-American instruments underlie the basis of the programm, that is played with much Presence and enjoyment by the musicians. The Spanish singer, with her original, dynamic voice, not only offers the public pleasure for their ears but also captivates with her firey dance performance.

23:00

MANGO MOLAS (SLK)

www.mangomolas.sk Martin 'Lopéz' Vlašie - ének, gitár / vocal , guitar, timbales, Eddy Portella - ütõsök / congas, bongas, percussion, Miloš 'Milky' Oríšek - basszusgitár, ütõsök / bass, percussion, Robert 'Qaeo' Matunák - ütõsök / djembe, congas, percussion Dino Majdák - ütõsök / cajon, timbales, percussion, Adam Kerio - flute, sax, Roland 'raveniuz' Kánik - zongora / piano, Maroš Podhájsky - trombita / trumpet Rumba és salsa Havanna táncházai helyett ezennel a pozsonyi klubok mélyérõl. Rumba and salsa band from Bratislava.

CLOSING PARTY - 15 YEARS THE MEDIAWAVE 24:00 INTERNATIONAL UNDERGROUND MUSIC WORKSHOP CLOSING CONCERT

Vezetõk / Leaders: GUTBUCKET (New York underground), Grencsó István (HUN) Vendég / Special Guests: Jaamaladeen Tacuma - basszus / e.bass (USA), Calvin Weston - dob / drums (USA) Résztvevõk: Chakra Hacker (HUN), Dlhé Diely (SLK) , Pozvakowski (HUN), Rácz Krisztián Trió (HUN),

19

MEDIAWAVE MAJÁLIS / MAYFEST

DUNAI BÁSTYA / BASTION ON THE DANUBE NAGYSZÍNPAD / BIG STAGE

CÁNTARO (CHILE/GER)

Maribel Morejón - voice, Carolina Aliaga - cello, Sergio Pinto - guitar, Rolf Nill - percussion, Wolfram Karrer - accordion, Cselló, tangóharmonika, dob és változatos dél-amerikai hangszerek jelentik a zenekar alapját, melyet a kit nõ chilei, spanyol és német zenészek odaadó és szórakoztató játéka tesz fergeteges zenei élménnyé.

GUTBUCKET (USA) New York underground music

Ty Citerman - guitar, Ken Thomson - sax, Eric Rockwin - bass, Paul Chuffo - drums New yorki underground zene a jazz és a rock határán.

KAHRIMAN uygur flamenco group (UYGUR/CHINA)

Kahriman - guitar, vocal, Dilnur - vocal, Mufuful - guitar, Aikebaierjiang Abulizi - guitar, Paizula Fulate - electric bass, Azimaiti Aikenmu - drums, Tuerxun Aheniyazi - drums A spanyolok az iszlám alapú kultúra legnyugatibb, az ujgurok a legkeletibb végét jelentik. Mindkettõben megvannak a speciális flamenco ritmus alapelemi népi és modern változatban is. A fesztiválon mindkét változat hallható lesz, eredeti elõadásokban. Az ujgur változat teljeséggel ismeretlen a világ számára.

The Uygurs are people of the Islamic culture speaking ancient Turkish in the north-western parts of China. Khariman Band has the special and harmonic way of mixing the music from across Spain with the technique of Flamenco.

MANGO MOLAS (SLK)

www.mangomolas.sk Martin 'Lopéz' Vlašie - vocal , guitar, timbales, Eddy Portella - congas, bongas, percussion, Miloš 'Milky' Oríšek - bass, percussion, Robert 'Qaeo' Matunák - djembe, congas, percussion, Dino Majdák - cajon, timbales, percussion, Adam Kerio - flute, sax, Roland 'raveniuz' Kánik -piano , Maroš Podhájsky - trumpet Rumba és salsa Havanna táncklubjai helyett ezennel a Pozsonyi klubok mélyérõl. / Rumba and salsa band from Bratislava.

UNDERGROUND SZÍNPAD / STAGE (PÉKSÉG)

SZÓDA (HUN)

Szóda - a zenekar 2000-ben trióként alakult. Kovács Gábor - gitár, Farkas Béla - basszus, ének és Kallik Csaba - dob. Dobos poszton rendesen fogyasztanak a készletbõl, jelenleg Költõ Balázs képviseli az ütõs szekciót. Az 1990-s évek magyar underground melegágyán csirázott formációról beszélhetünk. Szövegcentrikus, beat-alter-rock zenekarként aposztrofálhatjuk a m faji kitárulkozást. Az elmúlt években beékelték már magunk a hazai, sõt külföldi fesztiválsorozatokba. A közönséghez el kell menni - arspoetica jeles képviselõi. 2004. augusztusában jelent meg elsõ nagylemezük: Szelíden címmel. Érdemes a zenekari oldalon böngészni, informatív, belehallgatós oldal: www.szodazenekar.hu.

NAVRANG (HUN)

Elektronikus világzene. Audiovizuális utazás térben és idõben moldvai, indiai, arabos hangulatokkal és táncra perdítõ elektronikus hangokkal. Számos egzotikus hangszer látványa mellett még a koncert hátteréül szolgáló videóanimációk is kényeztetik a retinát.

Audio-visual trip in space and time with moldvan, indian, arabic atmospheres and electronic sounds that make yao reel. Besides the view of the numerous exotic insrtruments on stage, the video animations will treat your eyes, too.

tEóRia OtraSu (thEoRy Of Shake): NOSFERATU (SLK/CZE)

Julo Fujak - (félig) modulált zongora, vonós cimbalom / (polo)preparovaný klavír, slá ikový cimbal a i., Jan Kavan - violincselló / violon elo, Peter Šimánsky - gitár / gitara a sampligové palimpsesty, Lucia Vadelová, a. h. - ének / spev Az intuitív és komponált zene mutációjával kísérletezõ felállás 2000-ben alakult, hogy a zenei gyakorlatba is átvigye és így megjelenítse a kíváncsi fülek számára Marcel Duchamp elméletét: Eros = élet.

The formation experiencing with the blend of intuitive and composed music was established in 2000 to manifest and call alive the theory of Marchel Duchamp: Eros = Life

TROTTEL STEREODREAM EXPERIENCE (HUN)

20

trottel.mentha.hu/stereopage.html Kaktusz - billenty sök, Todd - ének, rapper, heged , Tamás - basszgitár, ütõhangszerek, Ákos - dob A Trottel egy olyan magyar zenekar, amely rendszeresen rója Európa útjait és sokkal ritkábban jut színpadra itthon, mint kelet és nyugat fesztiváljain, klubjaiban. Helyi sajátossággal bíró eurokompatibilis zenekarnak is nevezhetnénk õket, akik gyakorlati téren jóval megelõzték a ma euroködbe burkolózó aktuálpolitikusait, de az az igazság, hogy nem is volt más kiút számukra, ha nem akartak elsüllyedni az elsekélyesedett, üzleti gondolatokkal átjárt, elõzõ évezredbeli gondolkozást konzerváló magyar zenei posványban. Trottel is more than a band and more than a label: it is a deeply entrenched part of the history of Hungarian independent music. The force behind the band(s) Trottel and the label is Tamas Rupaszov, an extraordinary bassist and music writer whose career has been spent networ-

king the independent music scenes of Europe and Eastern Europe since the mid '80s.

21

Loading...

2005 - Mediawave

’2005 NEMZETKÖZI M VÉSZETI FESZTIVÁL / INTERNATIONAL ART FESTIVAL ÁPRILIS 22. – MÁJUS 1. / 22 APRIL – 1 MAY Fesztivál Centrum – GYÕR – Festival Centr...

14MB Sizes 5 Downloads 37 Views

Recommend Documents

2003 - Mediawave
Sophie is pregnant, but doesn't know who the child's father is. In the night before her abortion date, she steals her bo

nemzetközi vizuális m vészeti fesztivál • international - Mediawave
és partik szex-pompa-sokk világába, ahol gyönyör lányok boszor- kányos dolgokat m velnek. Peter belebolondul egy New ...

2005
Oct 21, 2005 - animales de laboratorio, sobre instalaciones y cuidados a los animales de laboratorio y sobre adquisició

2005
Q.Sonic-3 complies with AGA Report 9 and. ISO standard CD17089. Q.Sonic-4 - Exceeding industry stan- dards: In addition

(2005) PDF: TULISAN BG 2005 - Documents - Docslide
Mar 29, 2016 - Ini pernah terjadi juga pd diri saya bersama teman saya, ketika masih kuliah di Teknik Perminyakan ITB, k

February 2005
electronic hums, fill the room, .... the remarkable andy Mcdonald, .... team song. .... NORMAN ANKER: Rose Fleischer; Ri

DIARY 2005
portion of aggregate passing. 425 micron sieve. One test per 100 Cum of aggregate. 3. Wet Mix. Macadam. (i) Aggregate Im

Peterson's 2005
Listening (40–60 minutes, 30–50 questions, CAT). 2. Structure (15–20 ..... 43. Lesson 7. Dialogues Involving Contr

2005 - Metrosalud
http://www.swanhotel.com/laporan-praktikum-udara-ambien.pdf#clasp is it safe to just stop taking ambien The study's auth

2005 - Euskadi.eus
No information is available for this page.Learn why